Sibiřský prikaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sibiřeský prikaz (rusky Сибирский приказ) byl v 17.–18. století ústřední orgán státní správy v Rusku s regionální kompetencí pro záležitosti Sibiře.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V letech 1599–1637 za správu Sibiře zodpovídal Kazaňský prikaz, spravující východní regiony ruského státu. Kvůli růstu agendy související se Sibiří se roku 1637 z kazaňského prikazu vydělil Sibiřský prikaz, přičemž do roku 1663 v čele kolegií obou prikazů stál týž člověk.

Sibiřský prikaz řídil a kontroloval sibiřskou místní administrativu, zabýval se všemi stránkami státní právy – administrativními, soudními, vojenskými, finančními, obchodními i veškerými ostatními otázkami, řídil též zahraniční vztahy se zeměmi sousedícími se Sibiří, a sice s Mongoly a Čínou.

Po založení gubernií byl vedoucí sibiřského prikazu kníže Matvej Petrovič Gagarin roku 1711 jmenován prvním gubernátorem Sibiřské gubernie a prikaz byl reorganizován v moskevskou kancelář Sibiřské gubernie.

Roku 1730 byl Sibiřský prikaz obnoven a podřízen senátu. Kompetence prikazu již nezahrnovaly mezinárodní vztahy, ani dohled nad těžbou kovů a manufakturami, poštovní službou, vojenskými otázkami (od roku 1748). Zůstaly mu pouze administrativní, finanční, obchodní a daňové otázky.

Roku 1763 byl Sibiřský prikaz zrušen.

Vedoucí prikazu[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. История Сибири. Часть I. Период от древнейших времён до установления главенства города Тобольска и основания Иркутского острога. Составил В. К. Андриевич. Типография и литография В. В. Комарова. Санкт-Петербург. 1889.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Гаврила Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 318
  • Александр Вицын. «Краткий очерк управления в России от Петра Великого до издания общего учреждения министерств». Казань, 1855, стр. 37
  • Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768) М., 1895–1901. Ч. 1-4;
  • История Сибири: в 5 т. Л., 1968. Т. 2.
  • Акишин М. О. Сибирский приказ в системе управления Сибирью в 1730–1763 годах. // Российская государственность: традиции, преемственность, перспективы. Материалы II Чтений памяти профессора Т. П. Коржихиной. — М.: РГГУ, 1999.