Shockleyova rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Shockleyova rovnice je rovnicí voltampérové charakteristiky ideální diody. Platí jak pro propustný, tak i pro závěrný směr. Je pojmenovaná podle Williama Shockleyho, který jí jako první odvodil. Vyjadřuje celkový proud PN přechodem.

,

kde

I je elektrický proud [A],
I0 je saturační (nasycený) proud [A],
UD je difúzní napětí [V],
n je emisní koeficient,
e je Eulerovo číslo,
q je Elementární náboj elektronu,
k je Boltzmannova konstanta,
T je teplota přechodu [K].

Saturační proud: -roste s plochou přechodu a s teplotou -klesá se šířkou zakázaného pásu a s koncentrací akceptorů a donorů