Seznam zaniklých chráněných území v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam míst v České republice, která pozbyla statusu zvláště chráněného území nebo která byla v souvislosti se zrušením stávající formy ochrany zahrnuta do jiného chráněného celku. Seznam byl aktualizován k lednu 2014.

Zrušení zvláštní ochrany[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Název Druh Galerie
Commons
Okres Popis území Zrušeno Důvod zrušení
2448 Černá louka Přírodní památka Jičín Důvodem ochrany byla zachovalá slatina s výraznou vegetací 31. prosince 1998
2481 Dolnice Přírodní památka Kroměříž Lokalita řezanu pilolistého 31. prosince 1999
814 Kozinec Přírodní památka Jičín Melafyrový suk prorážející permské horniny 31. prosince 1999
230 Lutonina u Vizovic Přírodní památka Zlín Důvodem ochrany byl dubohabrový les s výskytem střevíčníku pantoflíčku 31. prosince 1999
258 Na Chmelově Přírodní památka Kroměříž Smíšený porost a pastviny s četnými vzácnými vstavači 31. prosince 1999
792 Pod Bukovinou Přírodní památka Chrudim ? 31. prosince 1999
364 Rašeliniště Huť v Českém lese Přírodní památka Cheb Zbytek podmáčené smrčiny a olšiny 31. prosince 1999
1355 Polojeskyně Krápník (01).jpg Krápník Přírodní památka
Kategorie „Krápník (half-cave)“ na Wikimedia Commons
Česká Lípa Pískovcový převis s typickou voštinovou výzdobou 26. března 2001
726 PP Polabiny (01).JPG Polabiny Přírodní památka
Kategorie „Polabiny (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Hradec Králové
Pardubice
Mrtvé rameno Labe se vzácnými společenstvy rostlin a živočichů 16. ledna 2001
1516 Jezdkovický les Přírodní památka Opava Smíšený, převážně smrkový les s vysokou koncentrací mravenišť 30. listopadu 2005
1075 V Kalužích Přírodní rezervace Opava Mokřadní louky s typickou květenou, krajinářsky velmi hodnotné území 30. listopadu 2005
463 U Černoblatské louky Přírodní památka Rychnov nad Kněžnou Významný porost ekotypu borovice lesní 1. května 2007
475 Valašské muzeum v přírodě, hospoda a radnice.JPG Valašské muzeum v přírodě Národní přírodní památka
Kategorie „Valašské muzeum v přírodě“ na Wikimedia Commons
Vsetín Skanzen valašské architektury s ukázkami ručního obdělávání půdy 1. května 2007
1620 PP Merkur 2016-05-08.jpg Merkur Přírodní památka
Kategorie „Merkur (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Chomutov Unikátní paleontologické naleziště 9. července 2009 v důsledku sesuvů naleziště zaniklo
1198 Přírodní památka Prameniště Hamerského potoka U velké jedle, Buková, okres Prostějov (O2).jpg Prameniště Hamerského potoka U velké jedle Přírodní památka
Kategorie „Prameniště Hamerského potoka U velké jedle“ na Wikimedia Commons
Prostějov Komplex lesních pramenišť s porosty olše a vlhkomilného podrostu 20. června 2012
1247 Bývalá přírodní památka Pod Panským lesem, okres Prostějov.jpg Pod Panským lesem Přírodní památka
Kategorie „Pod Panským lesem“ na Wikimedia Commons
Prostějov Vlhká louka s hojným výskytem upolínu evropského 23. června 2012 Upolín evropský z lokality vymizel

Změna formy ochrany[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Název Druh Galerie
Commons
Okres Popis území Zrušeno Důvod zrušení
1307 VelkaKotlina.jpg Velká kotlina Státní přírodní rezervace
Kategorie „Velká kotlina“ na Wikimedia Commons
Jeseník 14. prosince 1990 začlenění do nově vyhlášené Praděd (národní přírodní rezervace)
923 Čertova ruka - celkový pohled od jihozápadu a západu, ze spojnice rozcestí Pod Čertovou rukou a Pod Majákem (4).jpg Čertova ruka Přírodní památka
Kategorie „Čertova ruka“ na Wikimedia Commons
Semily Předmětem ochrany byl křídový pískovcový skalní útvar, zbytek reliktního boru a archeologické naleziště - osídlení člověka v mladší době kamenné. 22. dubna 1998 začlenění do nově vyhlášené PR Hruboskalsko
5648 Suťové svahy Přírodní památka Chrudim Zachování zbytku suťového lesa a významného naleziště mnoha druhů měkkýšů ve svahovém listnatém porostu 1. března 1995 začlenění do PR Oheb
2497 Frýdlantské cimbuří1.jpg Frýdlantské cimbuří Národní přírodní rezervace
Kategorie „Frýdlantské cimbuří“ na Wikimedia Commons
Liberec Suťové smíšené porosty v Jizerských horách 16. srpna 1999 začlenění do NPR Jizerskohorské bučiny
296 Vyhlídka na Paličníku Paličník Národní přírodní rezervace
Kategorie „Paličník“ na Wikimedia Commons
Liberec Zbytek smíšených porostů typických pro skalnaté partie Jizerských hor 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
332 Raspenava a masiv Poledníku (864 m).JPG Poledník Národní přírodní rezervace
Kategorie „Poledník (national natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Liberec Nejreprezentativnější porosty Jizerských hor (především bučiny) 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
418 Oldřichovská vrchovina, Stržový vrch, SV 07.jpg Stržový vrch Národní přírodní rezervace
Kategorie „Stržový vrch“ na Wikimedia Commons
Liberec Staré bučiny se smrkem na skalnatém podkladu 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
438 Oldřichovská vrchovina, Špičák, SV 02.jpg Špičák Národní přírodní rezervace
Kategorie „Špičák (724 m)“ na Wikimedia Commons
Liberec Stará bučina na balvanitém svahu 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
442 Smědavská hornatina, Štolpichy 01.jpg Štolpichy Národní přírodní rezervace
Kategorie „Category:Štolpichy“ na Wikimedia Commons
Liberec Přirozené smíšené listnaté porosty na balvanitém podkladu, vodopády Štolpichu 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
446 P7039715-NPR Jizerskohorské bučiny (JHB) - jádrová zóna Tišina.JPG Tišina Národní přírodní rezervace
Kategorie „Category:Tišina (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Liberec Smíšený jehličnato-listnatý porost na skalnatém podkladu 16. srpna 1999 vytvoření NPR Jizerskohorské bučiny
348 Hamerské vrásy.JPG Hamerské vrásy Přírodní památka
Kategorie „Hamerské vrásy“ na Wikimedia Commons
Znojmo Ukázka ptygmatického vrásnění ortorul 31. prosince 1999
1313 Havranické vřesoviště Přírodní památka Znojmo Přirozené vřesoviště s řadou významných druhů 31. prosince 1999 začlenění do Národního parku Podyjí
1311 Hradišťské terasy Přírodní památka Znojmo Ukázka přirozené sukcese stepních a lesostepních druhů v opuštěných sadech 31. prosince 1999 začlenění do Národního parku Podyjí
173 Kloc Přírodní rezervace Jihlava Důvodem ochrany byl přirozený porost buku, jedle, smrku a klenu 31. prosince 1999 vytvoření PR V Klučí
1308 Kraví hora Přírodní památka Znojmo Vřesoviště s teplomilnými společenstvy 31. prosince 1999 začlenění do Národního parku Podyjí
222 Loučky Přírodní rezervace Jihlava Důvodem ochrany byla přirozená smíšená bučina 31. prosince 1999 vytvoření PR V Klučí
1134 Ranská bahna Národní přírodní rezervace Havlíčkův Brod Důvodem ochrany byl unikátní systém prameništních a potočních jasanových olšin s typickou flórou a faunou 31. prosince 1999 vytvoření NPR Ransko
408 Staré Ransko Národní přírodní rezervace Havlíčkův Brod Bohatá lokalita bledule jarní 31. prosince 1999 vytvoření NPR Ransko
1309 Popické kopečky Přírodní památka Zlín Dva ploché kopečky s porosty stepních lad a vřesovišť 31. prosince 1999 začlenění do Národního parku Podyjí
924 Rašeliniště Vidlák Přírodní rezervace Semily Slatinná louka s vlhkomilnými společenstvy 31. prosince 1999 vytvoření PR Podtrosecká údolí
405 Soutok Národní přírodní rezervace Břeclav Starý lužní prales, ptačí hnízdiště 31. prosince 1999 Začlenění do NPR Cahnov - Soutok
463 Údolí Dyje Přírodní památka Znojmo Kaňonovité údolí s četnými skalními výchozy a suťovitými poli, přirozené lesy a lesostepní porosty 31. prosince 1999 začlenění do Národního Parku Podyjí
443 Tabulová Národní přírodní rezervace Břeclav Tabulová hora s teplomilnými společenstvy-lokalita šalvěje habešské 22. června 2000 Vytvoření NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
878 Kočičí kámen Přírodní památka Břeclav Vápencové skalisko s velmi bohatou květenou typickou pro Pálavu 27. září 2000 Vytvoření NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
821 Bludy Přírodní rezervace Hradec Králové Významná lokalita suchomilné květeny 10. dubna 2007 začlenění do nově vyhlášené NPR Kněžičky
642 Babylon Přírodní rezervace Děčín Autochtonní porosty buku a borovice 1. května 2007 začlenění do NP České Švýcarsko
596 Ponova louka Přírodní rezervace Děčín Důvodem ochrany byl zbytek autochtonního bukového porostu 1. května 2007 začlenění do NP České Švýcarsko
285 Boberská stráň Přírodní památka Trutnov Důvodem ochrany byla typická submontánní květnatá bučina a suťový porost v Krkonoších. 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
529 Violík - v bývalé PP Prameny Labe Prameny Labe Přírodní památka Trutnov
Semily
Nejcennější vrcholové partie Krkonoš v pramenné oblasti Labe 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
521 Prameny Úpy Přírodní památka Trutnov Nejcennější partie Krkonoš v pramenné oblasti Úpy 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
2455 Rašeliniště na Černé hoře Černohorská rašelina Přírodní památka
Kategorie „Černohorská rašelina“ na Wikimedia Commons
Trutnov Důvodem ochrany bylo horské rašeliniště 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
379 Rýchory, hřeben (2).jpg Rýchory Přírodní památka Trutnov Vrcholová partie Rýchorského hřebene s přirozenými porosty a rašeliništi 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
478 V bažinkách - bývalá PP nad Dolními Mísečkami (2).jpg V bažinkách Přírodní památka
Kategorie „V bažinkách“ na Wikimedia Commons
Semily Smíšený horský les typický pro přirozené lesy Krkonoš 1. dubna 2008 začlenění do KRNAP
921 Mechové jezírko nad Dolními Mísečkami v Krkonoších (3).jpg Mechové jezírko Přírodní památka
Kategorie „Mechové jezírko“ na Wikimedia Commons
Semily Jediné jezírko na české straně Krkonoš, velmi bohatá lokalita mechorostů 1. února 2009 začlenění do KRNAP
658 Klínový potok Přírodní památka Trutnov Úsek horského potoka s obřími hrnci a skalnatými prahy 1. března 2009 začlenění do KRNAP
1743 Javořina Přírodní rezervace Uherské Hradiště Listnaté smíšené porosty s bohatým podrostem 1. května 2008 začlenění do NPR Javorina
910 Pod Horou Přírodní památka Zlín Krajinářsky vysoce hodnotná lokalita vstavačovitých 1. července 2009 začlenění do I. zóny CHKO Bílé Karpaty, důvody pro zvláštní ochranu jako PP pominuly eutrofizací
1780 Novozámecké louky Přírodní rezervace Olomouc Krajinářsky a přírodovědecky unikátní společenstva aluviálních luk a tůní s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů 1. června 2010 vytvoření PP Pod Templem
1589 Templ Přírodní rezervace Olomouc Důvodem ochrany byla přirozená chlumní doubrava 1. června 2010 vytvoření PP Pod Templem
1391 U Zámecké Moravy Přírodní památka Olomouc Důvodem ochrany je lužní porost s výskytem pérovníku pštrosího 1. června 2010 začlenění do PR Hejtmanka
1651 Bradlec Přírodní rezervace Šumperk Důvodem ochrany je velmi hodnotný zbytek bukového porostu 1. června 2010 začlenění do PR Doubrava
1700 Moravičanské jezero Přírodní rezervace Šumperk Vodní a mokřadní ekosystém – jezera po těžbě štěrkopísku a významné botanické lokality na náplavových plochách, tahové zastávky migrujícího ptactva a vlhkých luk mezi jezerem a Moravou a studijní plochy regenerace mokřadů 1. února 2011 začlenění do nově vyhlášené PP Zátrže
1359 Štola pod Jelení cestou Přírodní památka Bruntál Nejmasovější zimoviště netopýrů na severní Moravě 15. února 2011 začlenění do NPP Javorový vrch
1956 Horní Lesák Přírodní památka Jindřichův Hradec Ochrana cenných mokřadních biotopů a tím i ochrana na ně vázaných rostlin - především zvláště chráněných druhů zevar nejmenší (Sparganium minimum), leknín bělostný (Nyphaea candida), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) aj. a živočichů, především obojživelníků. 13. dubna 2011 začlenění do nově vyhlášené přírodní památky Rybníky u Lovětína
1957 Luží u Lovětína Přírodní památka Jindřichův Hradec Důvodem ochrany je ochrana cenných mokřadních biotopů a tím i ochrana na ně vázaných rostlin, především zvláště chráněných druhů - zevar nejmenší (Sparganium minimum), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) a živočichů 13. dubna 2011 začlenění do nově vyhlášené přírodní památky Rybníky u Lovětína
1744 Žleb Přírodní památka Uherské Hradiště Květnatá louka, mokřady a dubový háj s bohatou květenou a hmyzem 5. prosince 2011 začlenění do I. zóny CHKO Bílé Karpaty, důvody pro zvláštní ochranu jako PP pominuly eutrofizací
401 Slunečný dvůr Slunečný dvůr Přírodní rezervace
Kategorie „Sluneční dvůr“ na Wikimedia Commons
Česká Lípa Bohatá lokalita popelivky sibiřské 18. června 2012 začleněno pod NPP Jestřebské slatiny
183 Konvalinkový vrch Konvalinkový vrch Přírodní památka
Kategorie „Konvalinkový vrch“ na Wikimedia Commons
Česká Lípa Ojedinělý výskyt rojovníku bahenního na pískovci 18. června 2012 začleněno pod NPP Jestřebské slatiny
1651 Velké Jeřábí jezero Velké Jeřábí jezero Národní přírodní rezervace
Kategorie „Velké jeřábí jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Sokolov Důvodem ochrany je botanicko-rašelinářská rezervace. 1. července 2012 začlenění do NPR Rolavská vrchoviště
501 Velký močál Velký močál Národní přírodní rezervace
Kategorie „Rašeliniště Velký močál“ na Wikimedia Commons
Sokolov Důvodem ochrany je horské rašeliniště s porosty kleče a význačnou květenou a zvířenou.. 1. července 2012 začlenění do NPR Rolavská vrchoviště
2104 Bučina na Kienhaidě Bučina na Kienhaidě Přírodní rezervace
Kategorie „Bučina na Kienhaidě“ na Wikimedia Commons
Chomutov Největší přirozený, životaschopný, bohatě se zmlazující a souvislý porost kyselých až svěžích smrkových bučin na biotopických rulách náhorní plošiny východního Krušnohoří v nadmořské výšce 780–820 metrů 4. července 2012 začlenění do nově vyhlášené NPR Prameniště Chomutovky
6125 Státní lom Státní lom Národní přírodní památka
Kategorie „Státní lom“ na Wikimedia Commons
Prostějov Naleziště devonských fosilií 15. dubna 2017 začlenění do nově vyhlášené NPP Kosířské lomy
6125 Růžičkův lom Růžičkův lom Národní přírodní památka
Kategorie „Růžičkův lom“ na Wikimedia Commons
Prostějov Významná paleontologická lokalita 15. dubna 2017 začlenění do nově vyhlášené NPP Kosířské lomy

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.