Přeskočit na obsah

Seznam světového dědictví v Evropě, Ř–V

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam památek světového dědictví UNESCO v Evropě.

Pro obsáhlost je Seznam světového kulturního a přírodního dědictví v Evropě rozdělen do čtyř částí seřazených abecedně podle států, které zařazení lokality do Seznamu navrhly. Tato část obsahuje státy od Řecka po Vatikán. Následující přehled památek je aktuální k datu 31. 7. 2021.

U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu. Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. V souladu s oficiálním seznamem UNESCO jsou Izrael, Kypr a celé území Turecka a Ruska řazeny mezi evropské země.

Athénská akropolis
Epidauros
Kláštery Meteora
Soluň
Mystras
Klášter Hossios Loukas
Vergina
Pátmos
 1. Apollónův chrám v Bassai
  Temple of Apollo Epicurius at Bassae
  Apollonův chrám z 5. století před naším letopočtem.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/392
 2. Athénská akropolis
  Acropolis, Athens
  Akropole obsahuje nejlepší a nejslavnější díla slavného klasického řeckého umění.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/404
 3. Archeologická lokalita v Delfách
  Archaeological Site of Delphi
  Náboženské centrum a symbol jednoty starého Řecka.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/393
 4. Asklépiův chrám v Epidauru
  Sanctuary of Asklepios at Epidaurus
  Antické město na Peloponésu, jeho stavby patří mezi mistrovská díla.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/491
 5. Středověké město Rhodos
  Medieval City of Rhodes
  Pevnost a jeden z nejkrásnějších urbanistických celků gotiky.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/493
 6. Kláštery Meteora
  Meteora
  Kláštery vystavěné na nepřístupných skalách jsou významné svými freskami.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/455
 7. Hora Athos
  Mount Athos
  Poloostrov a hora s mužskými kláštery, které byly duchovními centry pravoslavné církve od r. 1054.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/454
 8. Soluň (Thessaloniké)
  Paleochristian and Byzantine Monuments of Thessalonika
  Raně křesťanské a byzantské památky, vynikající mozaiky.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/456
 9. Archeologická naleziště v Olympii
  Archaeological Site of Olympia
  Posvátné místo starých Řeků a místo starořeckých olympijských her.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/517
 10. Mystras
  Mystras
  Středověké byzantské město.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/511
 11. Délos
  Delos
  Ostrov v Kykladském souostroví s chrámem Apollona býval prosperujícím přístavem a poutním místem.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/530
 12. Kláštery Dafnion, Hossios Loukas a Nea Moni
  Monasteries of of Chios
  Klášter Dafnion (u Athén), Hossios Lukas (u Delf) a Nea Moni (na ostrově Chios) představují vrchol byzantské architektury.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/537
 13. Pythagoreion a Héraion na Samu
  Pythagoreion and Heraion of Samos
  Ostrov v Egejském moři se zbytky pevnosti Pythagoreion a chrámu Héraion.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/595
 14. Archeologická naleziště ve Vergině
  Archaeological Site of Vergina
  První metropole Makedonie, město Aigai. Zachovaly se zbytky paláce, zdobeného mozaikami, a hrobky.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/780
 15. Mykény a Tíryns – archeologické lokality
  Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns
  Impozantní ruiny dvou největších měst mykénské civilizace.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/941
 16. Pátmos
  Historic Centre Chorá with the Monastery of Saint John „the Theologian“ and the Cave of the Apocalypse on the Island of Pátmos
  Ostrov v souostroví Dodekanés. Historické centrum (Chorá) s klášterem sv. Jana Evangelisty a jeskyní Apokalypsy – místo, kde měl sv. Jan napsat evangelium a Apokalypsu.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/942
 17. Historické centrum Korfu
  Old Town of Corfu
  Stavební památky dokumentují 12 století historie města a ostrova.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/978
 18. Archeologická lokalita Filippi
  Archaeological Site of Philippi
  Ruiny města založeného v roce 356 před naším letopočtem.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1517
 19. Kulturní krajina Zagori
  Zagori Cultural Landscape
  Kulturní krajina charakterizovaná kamennými vesnicemi, jejichž výstavba je přizpůsobena okolní horské krajině.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1695

San Marino

[editovat | editovat zdroj]
San Marino
 1. Historické centrum San Marina a Monte Titano
  San Marino Historic Centre and Mount Titano
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/

Severní Makedonie

[editovat | editovat zdroj]
Kostel sv. Jana v Ochridu
 1. Přírodní a kulturní dědictví ochridského regionu
  Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region
  Ochridské jezero a okolní kulturní krajina s raně-křesťanskými chrámy
  1979, 1980, 2019
  http://whc.unesco.org/en/list/99
 2. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
Spišský hrad
Jeskyně Domica
Bardejov
 1. Banská Štiavnica
  Banská Štiavnica
  Historické centrum hornického města má mnoho renesančních památek.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/618
 2. Spišský hrad a okolí
  Spišský Hrad and its Associated Cultural Monuments
  Spišský hrad, Podhradí, Kapitula a kostel Žehra, jeden z nejrozsáhlejších obranných celků ve střední Evropě, a město Levoča.
  1993, 2009
  http://whc.unesco.org/en/list/620
 3. Vlkolínec
  Vlkolínec
  Původní lidová architektura v odlehlé vesnici.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/622
 4. Jeskyně Baradla a Slovenský kras
  Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst
  Rozsáhlý krasový systém zahrnující na 712 objevených jeskyň jako Jasovskou či Krásnohorskou jeskyni.
  1995, 2000
  http://whc.unesco.org/en/list/725
 5. Městská památková rezervace Bardejov
  Bardejov Town Conservation Reserve
  Středověké opevněné město.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/973
 6. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians
  Rezervace hranicích Slovenska, Ukrajiny a Polska (Havešová, Stužica, Rožok, Kyjovský prales).
  2007, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 7. Dřevěné chrámy slovenských Karpat
  Wooden Churches of the Slovak part of Carpathian Mountain Area
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1273/
 8. Hranice římské říše - Dunajský limes
  Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment)
  Pozůstatky hraničního opevnění a další staveb, které se nacházejí v Německu, Rakousku a Slovensku.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1608
Škocjanské jeskyně
 1. Škocjanské jeskyně
  Škocjan Caves
  Systém vápencových jeskyní a propastí.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/390
 2. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách
  Prehistoric Pile dwellings around the Alps
  Kůlová obydlí z období 5000 až 500 let před naším letopočtem v blízkosti jezer, řek či mokřadů.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1363
 3. Dědictví rtuti - Almadén a Idrija
  Heritage of Mercury. Almadén and Idrija
  Jedny z největších světových dolů na rtuť ve Španělsku a Slovinsku.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1313
 4. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 5. Díla Jože Plečnika v Lublani
  The works of Jože Plečnik in Ljubljana – Human Centred Urban Design
  Soubor veřejných staveb a veřejných prostranství v Lublani od architekta Jože Plečnika.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1643

Spojené království

[editovat | editovat zdroj]
Katedrála v Durhame
Giant's Causeway
Stonehenge
Blenheimský palác
Hadriánův val
Hendersonův ostrov
Tower
Edinburgh
St. George a přilehlé pevnosti
Derwent Valley Mills
Pobřeží Dorsetu a Východního Devonu
Saltaire
Akvadukt Pontcysyllte
Forth Bridge
 1. Gwynedd (Wales)
  Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
  Hrady a opevnění krále Eduarda I. z 13. století jsou příkladem obranné architektury.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/374
 2. Durham
  Durham Castle and Cathedral
  Pevnost a katedrála z 11. a 12. století jsou příklady normanské architektury.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/370
 3. Giant's Causeway (Severní Irsko)
  Giant's Causeway and Causeway Coast
  Čedičové útvary a skalní pobřeží v okolí.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/369
 4. Iron Bridge
  Ironbridge Gorge
  Technické památky na průmyslovou revoluci v údolí řeky Severn, první litinový most na světě.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/371
 5. St. Kilda (Skotsko)
  St Kilda
  Souostroví vulkanického původu se skalními útesy a hnízdišti ohrožených druhů ptáků.
  1986, 2004, 2005
  http://whc.unesco.org/en/list/387
 6. Stonehenge a Avebury
  Stonehenge, Avebury and Associated Sites
  Lokality památek megalitické kultury.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/373
 7. Královský park Studley
  Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey
  Královský park založený v 18. století, zámek a ruiny opatství
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/372
 8. Blenheimský palác
  Blenheim Palace
  Zámek z 18. století je typickým příkladem knížecího obydlí.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/425
 9. Bath
  City of Bath
  Město založené Římany, s lázeňským komplexem a elegantní novoklasicistní architekturou.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/428
 10. Hadriánův val
  Frontiers of the Roman Empire
  Zbytky obranného valu, který ve 2. století postavili Římané mezi Anglií a Skotskem. Pokračuje dále napříč Evropou až k Černému moři.
  1987, 2005, 2008
  http://whc.unesco.org/en/list/430
 11. Londýn, Westminster
  Westminster Palace, Westminster Abbey and Saint Margaret's Church
  Původní královská rezidence (nyní sídlo parlamentu), přestavěná v novogotickém stylu, spolu s opatstvím a kostelem z 11. století.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/426
 12. Hendersonův ostrov
  Henderson Island
  Ostrov v jižním Pacifiku, jeden ze skupiny Pitcairnových ostrovů. Představuje přírodu nedotčenou člověkem.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/487
 13. Canterbury
  Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey, and St Martin's Church
  Katedrála, kostel sv. Martina (nejstarší v Anglii) a bývalé opatství sv. Augustina.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/496
 14. Tower v Londýně
  Tower of London
  Londýnský hrad.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/488
 15. Ostrovy Gough a Inaccessible
  Gough and Inaccessible Islands
  Ostrovy v jižním Atlantiku, přírodní rezervace a hnízdiště ptáků.
  1995, 2004
  http://whc.unesco.org/en/list/740
 16. Edinburgh
  Old and New Towns of Edinburgh
  Historické jádro města s pevností.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/728
 17. Maritime Greenwich
  Maritime Greenwich
  Budovy v Greenwichi nedaleko Londýna a park, ve kterém jsou umístěny, jsou význačné symboly anglického uměleckého i vědeckého úsilí v 17. a 18. století.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/795
 18. Srdce neolitických Orknejí
  Heart of Neolithic Orkney
  Neolitické monumenty.
  1999 http://whc.unesco.org/en/list/514
 19. Blaenavon – průmyslová krajina v okolí.
  Blaenavon Industrial Landscape
  Kraj největších světových vývozců železa a uhlí v 19. století.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/984
 20. St. George's a přilehlé pevnosti, Bermudy
  Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda
  Příklad nejranějších anglických městských kolonií v Novém světě.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/983
 21. Derwent Valley Mills
  Derwent Valley Mills
  Průmyslová krajina velkého historického významu.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1030
 22. Pobřeží Dorsetu a Východního Devonu
  Dorset and East Devon Coast
  Útesy zachycují 185 milionů let v historii Země.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1029
 23. New Lanark
  New Lanark
  Skotská vesnice, kde utopista Robert Owen vytvořil svůj model průmyslové společnosti.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/429
 24. Saltaire
  Saltaire
  Zachovalé průmyslové městečko z druhé poloviny 19. století.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1028
 25. Královské botanické zahrady
  Royal Botanic Gardens, Kew
  Dokumentují vývoj zahradní architektury od 18. do 20. století.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1084
  Liverpool – námořní obchodní centrum
  Liverpool - Maritime Mercantile City
  Šest oblastí historického centra a doků je dokladem rozmachu světového průmyslu a obchodu v 18. a 19. stol.
  2004, Vyřazeno ze seznamu v roce 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1150
 26. Důlní oblast v hrabstvích Cornwal a West Devon
  Cornwall and West Devon Mining Landscape
  Svědectví rozmachu průmyslové revoluce na počátku 19. stol. Průmyslové stavby a důlní díla po intenzivní těžbě mědi a cínu.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1215
 27. Akvadukt Pontcysyllte
  Pontcysyllte Aqueduct and Canal
  Přibližně 18 kilometrů dlouhý kanál bez použití zdymadel nebo vrat postavený během průmyslové revoluce
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1303
 28. Forth Rail Bridge
  Forth Rail Bridge
  Železniční most přes záliv Firth of Forth.
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1485
 29. komplex Gorhamovy jeskyně (Gibraltar)
  Gorham's Cave Complex
  Jeskyně s pozůstatky osídlení starými až 12500 let.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1500
 30. Jezerní oblast
  The English Lake District
  Národní park v severozápadní Anglii, krajina dlouhodobě formovaná lidskou činností.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/422
 31. Observatoř Jodrell Bank
  Jodrell Bank Observatory
  Observatoř s prvním plně řiditelným radioteleskopem na světě.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1594
 32. Břidlicová krajina severozápadního Walesu
  The Slate Landscape of Northwest Wales
  Krajina proměněná těžbou břidlice zahrnuje kromě lomů a dolů také archeologické lokality, historické osady, železnici i silnice.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1633
Klášter Studenica
 1. Stari Ras a klášter Sopoćani
  Stari Ras and Sopoćani
  První hlavní město Srbska. Komplex středověkých památek – pevnosti, kostely a kláštery.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/96
 2. Klášter Studenica
  Studenica Monastery
  Klášter založený ve 12. stol. tvůrcem prvního srbského státu Stefanem Nemanjou.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/389
 3. Středověké památky v Kosovu
  Medieval Monuments in Kosovo
  Středověké byzantské chrámy stojí na úpatí pohoří Prokletije v západní části provincie Kosovo.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/724
 4. Gamzigrad – Romuliana, Galeriův palác
  Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius
  Zachovalý opevněný palác postavený na přelomu 3. a 4. století císařem Galeriem.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1253
 5. Středověké náhrobní kameny stećci
  Stećci Medieval Tombstones Graveyards
  Skupiny náhrobních kamenů v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře z 12. až 16. století.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1504

Španělsko

[editovat | editovat zdroj]
Alhambra
El Escorial
Malby v Altamire
Ávila
Akvadukt v Segovii
Toledo
Mudéjarská architektura
Salamanca
Mérida
Klášter Santa Maria de Guadalupe
Cuenca
Las Médulas
Monte Perdido
Alcalá de Henares
Centrum Ibizy
Tárraco
Románské kostely ve Vall de Boí
Kulturní krajina Aranjuez
Skalní malby v údolí Côa
Biskajský most
Věž Herkules
 1. Alhambra, Generalife a Albaicín, Granada
  Alhambra, Generalife and Albayzín, Granada
  Komplex opevněných paláců Alhambra, Generalife, Albayzin a jejich zahrady.
  1984, 1994
  http://whc.unesco.org/en/list/314
 2. Katedrála Panny Marie v Burgosu
  Burgos Cathedral
  Katedrála, která má v exteriéru i interiéru nejkrásnější prvky gotiky.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/316
 3. Córdoba – historické centrum
  Historic Centre of Cordoba
  Historické centrum má bezpočet paláců a mešit.
  1984, 1994
  http://whc.unesco.org/en/list/313
 4. El Escorial
  Monastery and Site of the Escurial, Madrid
  Komplex kláštera, semináře, kostela a paláce má výjimečně krásnou polohu a čistou architekturu.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/318
 5. Díla Antoni Gaudího
  Works of Antoni Gaudí
  Osobitá díla architekta Antoni Gaudího: Palacio Güell, Casa Milá, park Güell.
  1984, 2005
  http://whc.unesco.org/en/list/320
 6. Jeskyně Altamira a paleolitické jeskyně severního Španělska
  Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain
  Prehistorické jeskynní malby.
  1985, 2008
  http://whc.unesco.org/en/list/310
 7. Památky Ovieda a Asturského království
  Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias
  Kostely Asturského království (9. století) v předrománském stylu.
  1985, 1998
  http://whc.unesco.org/en/list/312
 8. Staré město v Ávile
  Old Town of Avila with its Extra-Muros Churches
  Příklad středověkého opevněného města s řadou kostelů.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/348
 9. Segovia a její akvadukt
  Old Town of Segovia and its Aqueduct
  Staré město a římský akvadukt.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/311
 10. Santiago de Compostela
  Old Town of Santiago de Compostela
  Poutní město – jeho stará část s památkami všech stylů ho řadí mezi nejkrásnější města vůbec.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/347
 11. národní park Garajonay
  Garajonay National Park
  Národní park s vavřínovými lesy.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/380
 12. Historické centrum Toleda
  Historic City of Toledo
  Město s dvoutisíciletou historií, jeho památky připomínají vliv židovského, křesťanského i islámského náboženství.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/379
 13. Mudéjarská architektura v Aragonii
  Mudejar Architecture of Aragon
  Toto umění vychází z islámu, ale jsou v něm patrné také evropské styly, které se v té době rozvíjely, hlavně pak gotika. Typické je používání cihel a glazurované keramiky v architektuře.
  1986, 2001
  http://whc.unesco.org/en/list/378
 14. Cáceres – staré město
  Old Town of Cáceres
  Staré město, v jehož architektuře se mísí římské, islámské, gotické i renesanční vlivy.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/384
 15. Katedrála, alcázar a Archivo de Indias v Seville
  Cathedral, Alcazar and Archivo de Indias in Seville
  Gotická katedrála, maurský palác Alcázar a Archivo de Indias v Casa Lonja tvoří monumentální komplex v srdci Sevilly.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/383
 16. Salamanca – staré město
  Old City of Salamanca
  Staré univerzitní město s románskými, gotickými, maurskými, renesančními i barokními památkami.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/381
 17. Klášter Poblet
  Poblet Monastery
  Staré opatství cisterciáků, jedno z největších ve Španělsku (Katalánsko).
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/518
 18. Mérida – archeologická lokalita
  Archaeological Ensemble of Mérida
  Zbytky starého římského města zahrnují amfiteátr, divadlo, mosty a vodovodní systém.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/664
 19. Trasa poutníků do Santiago de Compostela
  Route of Santiago de Compostela
  Trasa od francouzsko-španělské hranice je lemována stovkami náboženských i světských staveb velké historické hodnoty.
  1993, rozšíření 2015
  http://whc.unesco.org/en/list/669
 20. klášter Santa María de Guadalupe
  Royal Monastery of Santa Maria de Guadalupe
  Královský klášter ilustruje čtyři století vývoje španělské architektury.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/665
 21. Národní park Doñana
  Doñana National Park
  Národní park v Andalusii zahrnuje převážně laguny a bažiny a je hnízdištěm mnoha druhů ptáků.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/685
 22. historické opevněné město Cuenca
  Historic Walled Town of Cuenca
  Zachovalé opevněné město postavené Maury je známé svými domy visícími na útesech.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/781
 23. Llotja de la Seda ve Valencii
  La Lonja de la Seda de Valencia
  La Lonja de la Seda (burza hedvábí) je skupina budov z let 1482 až 1533.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/782
 24. Las Médulas
  Las Médulas
  Zbytky římských zlatých dolů.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/803
 25. Monte Perdido v Pyrenejích
  Pyrénées - Mont Perdu
  Horská krajina na hranicích Francie a Španělska s nejhlubšími kaňony, mohutnými kruhovými stěnami a třetím nejvyšším vrcholem Pyrenejí (3355m).
  1997, 1999
  http://whc.unesco.org/en/list/773
 26. Kláštery San Millán de Yuso a Suso
  San Millán Yuso and Suso Monasteries
  Klášterní obec založená sv. Millánem v polovině 6. stol.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/805
 27. Palau de la Música Catalana a Nemocnice Sant Pau v Barceloně
  The Palau de la Música Catalana and the Hospital de Sant Pau, Barcelona
  Slavné stavby katalánského secesního architekta jménem Lluís Domènech i Montaner.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/804
 28. Skalní umění ve Středomořské pánvi na Pyrenejském poloostrově
  Rock-Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula
  Pozdně prehistorické skalní malby na Pyrenejském poloostrově tvoří výjimečně velkou skupinu, ve které je živě graficky zobrazen způsob života.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/874
 29. Alcalá de Henares – univerzita a historická oblast
  University and Historic Precinct of Alcalá de Henares
  První plánované univerzitní město na světě.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/876
 30. Ibiza - biodiverzita a kultura
  Ibiza, biodiversity and culture
  Příklad interakce mezi mořským a pobřežním ekosystémem.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/417
 31. San Cristóbal de La Laguna
  San Cristóbal de La Laguna
  Město na ostrově Tenerife. První ideální městské teritorium vybudované podle filozofických principů.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/929
 32. Archeologický celek Tárraco
  Archaeological Ensemble of Tárraco
  Tárraco (současná Tarragona) bylo hlavním městem v římském Španělsku a také římské centrum pro celý Pyrenejský poloostrov.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/875
 33. Archeologická lokalita Atapuerca
  Archaeological Site of Atapuerca
  Jeskyně v pohoří Sierra de Atapuerca obsahují památky po prvních lidských tvorech v Evropě staré téměř milion let.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/989
 34. Románské kostely ve Vall de Boí
  Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boí
  Úzké a hluboké údolí Vall de Boí leží v Pyrenejích v oblasti Alta Ribagorça.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/988
 35. Palmový háj v Elche
  Palmeral of Elche
  Unikátní pozůstatek arabských zemědělských postupů v Evropě.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/930
 36. Lugo – římské hradby
  Roman Walls of Lugo
  Byly postaveny v druhé polovině 2. století, aby chránily římské město Lucus.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/987
 37. Kulturní krajina Aranjuez
  Aranjuez Cultural Landscape
  Vzácná jednota přírodních památek a výsledků rozmanité lidské činnosti.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1044
 38. Renesanční monumentální celky v Úbedě a Baeze
  Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza
  Malá města na jihu Španělska. Je patrný vliv Maurů v 9. století, opětné dobytí Španělska katolíky a především příchod renesance v 16. století.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/522
 39. Skalní malby v údolí Côa a Siega Verde
  Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley and Siega Verde
  Výjimečná koncentrace skalních rytin a maleb z pozdní doby kamenné.
  1998, rozšířeno 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/866
 40. Biskajský most
  Vizcaya Bridge
  Visutý ocelový most překlenující ústí řeky Ibaizabal západně od Bilbaa. Navržen baskickým architektem Alberto de Palacio a dokončen v r. 1893.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1217
 41. Národní park Teide
  Teide National Park
  Horský národní park na ostrově Tenerife včetně sopky Teide-Pico Viejo (3718 m)
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1258
 42. Herkulova věž
  Tower of Hercules
  Původní maják postavili Římané v 1. století našeho letopočtu. Orientační bod pro vstup do města A Coruňa.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1312
 43. kulturní krajina Serra de Tramuntana
  Cultural Landscape of the Serra de Tramuntana
  Pohoří na severu ostrova Mallorca obydlené již po tisíce let.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1371
 44. Dědictví rtuti - Almadén a Idrija
  Heritage of Mercury. Almadén and Idrija
  Jedny z největších světových dolů na rtuť ve Španělsku a Slovinsku.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1313
 45. Dolmeny v Antequeře
  Antequera Dolmens Site
  Megalitické památky z neolitu a doby bronzové.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1501
 46. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 47. Chalífátské město Medina Azahara
  Caliphate City of Medina Azahara
  Archeologické naleziště arabsko-muslimského středověkého města z 10. století.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1560
 48. Kulturní krajiny Risco Caído a posvátné hory na Gran Canaria
  Risco Caído and the Sacred Mountains of Gran Canaria Cultural Landscape
  Pozůstatky domorodců vyznávající kosmologii.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1578
 49. Paseo del Prado a Buen Retiro, krajina umění a věd
  Paseo del Prado and Buen Retiro, a landscape of Arts and Sciences
  Bulvár Paseo del Prado a park Retiro v Madridu ztělesňují novou představu o městském prostoru a rozvoji z období osvíceného absolutismu 18. století.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1618
 50. Prehistorická Talajotická naleziště na Menorce
  Prehistoric Sites of Talayotic Menorca
  Tyto naleziště jsou situována v zemědělsko-pastevecké krajině, které ukazují rozmanitost pravěkých sídlišť a pohřebišť a vývoj "kyklopské" architektury budované z velmi velkých kamenných bloků.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1528
Drottningholm
Tanum
Gammelstad
Laponsko
Öland
Höga Kusten
Zdobené farmy v Hälsinglandu
 1. Drottningholmský palác
  Royal Domain of Drottningholm
  Palác se zahradami a divadlem na ostrově v jezeře Mälaren je příkladem severské královské rezidence.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/559
 2. Birka a Hovgården
  Birka and Hovgården
  Vykopávky starých sídel Vikingů na ostrovech v jezeře Mälaren.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/555
 3. Železárny Engelsberg
  Engelsberg Ironworks
  Nejlépe zachovalé švédské železárny ze 17. a 18. století.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/556
 4. Skalní rytiny v Tanum
  Rock Carvings in Tanum
  Obrazce z doby bronzové ryté ve skále.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/557
 5. Skogskyrkogården
  Skogskyrkogården
  Hřbitov ve Stockholmu z let 1917 až 1920 se vyznačuje harmonickým spojením přírodních a architektonických prvků.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/558
 6. Hanzovní město Visby
  Hanseatic Town of Visby
  Staré hanzovní město na ostrově Gotland je nejlépe zachovalým opevněným městem na severu Evropy.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/731
 7. Kostelní městečko Gammelstad
  Church Village of Gammelstad, Luleå
  Vesnici tvoří 424 dřevěných domů kolem kamenného kostela, které byly obydleny pouze v neděli a sloužily jako útulek lidem, kteří to měli do kostela příliš daleko.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/762
 8. Laponské území
  Laponian Area
  Oblast za polárním kruhem, kde původní obyvatelé stále žijí tradičním způsobem života.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/774
 9. Karlskrona – námořní přístav
  Naval Port of Karlskrona
  Přístavního město z pozdního 17. století.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/871
 10. Zemědělská krajina na jihu ostrova Öland
  Agricultural Landscape of Southern Öland
  Četné důkazy osídlení od pravěku po dnešní dobu.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/968
 11. Höga kusten
  High Coast
  Přírodní rezervace na jihozápadním pobřeží Botnického zálivu.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/898
 12. Těžba mědi v okolí města Falun
  Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun
  Měď se zde těžila již ve 13. století.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1027
 13. Rádiová stanice Grimeton
  Varberg Radio Station
  Výjimečně zachovalá památka na počátky bezdrátové transatlantické komunikace.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1134
 14. Struveho geodetický oblouk
  Struve Geodetic Arc
  Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1187
 15. Zdobené farmy v Hälsinglandu
  Decorated Farmhouses of Hälsingland
  Sedm dřevěných stavení představuje vrchol zdejší tradiční architektury mající původ až ve středověku.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1282

Švýcarsko

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější informace naleznete v článku Seznam památek UNESCO ve Švýcarsku.
Klášter sv. Jana
Bellinzona
Vinice Lavaux
Rhétska dráha
Prehistorická kůlová obydlí v Alpách
 1. Benediktinský klášter sv. Jana v Müstairu
  Benedictine Convent of St John at Müstair
  Benediktinský ženský klášter obsahuje figurativní nástěnné malby a románské fresky.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/269
 2. Klášter Sankt Gallen
  Convent of St Gall
  Klášter St. Gall je příkladem karolínského kláštera, má vzácné rukopisy.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/268
 3. Staré město Bernu
  Old City of Berne
  Historické jádro města.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/267
 4. Tři hrady, obranné zdi a opevnění města Bellinzona
  Three Castles, Defensive Wall and Ramparts of the Market-town of Bellinzone
  Skupina opevnění, které se setkávají na hradě Castelgrande, stojícím na skalnatém vrcholu nad údolím Ticina.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/884
 5. Švýcarské Alpy Jungfrau-Aletsch
  Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
  Největší evropský ledovec s typickými rysy ledovcové oblasti.
  2001, rozšířeno 2007
  https://web.archive.org/web/20150905181939/http://whc.unesco.org/en/list/1037
 6. Monte San Giorgio
  Monte San Giorgio
  Zalesněná hora jižně od Luganského jezera je považována za nejbohatší naleziště mořských fosilií z doby středního triasu.
  2003, rozšířeno 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/1090
 7. Lavaux, terasy pro pěstování vína
  Lavaux, Vineyard Terraces
  Viniční terasy podél Ženevského jezera pocházející z 11. století
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1243
 8. Rhétská dráha v oblasti Albula a Bernina
  Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes
  Společně s Itálií
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1276
 9. Švýcarská tektonická oblast Sardona
  Swiss Tectonic Arena Sardona
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1179/
 10. La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanismus
  La Chaux-de-Fonds / Le Locle, watchmaking town planning
  Městský urbanismus a celková koncepce bydlení a výroby
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1302/
 11. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách
  Prehistoric Pile dwellings around the Alps
  Kůlová obydlí z období 5000 až 500 let před naším letopočtem v blízkosti jezer, řek či mokřadů.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1363
 12. Práce Le Corbusiera - nevšední příspěvek modernistickému hnutí
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement
  17 rozličných staveb na území Argentiny, Belgie, Francie, Švýcarska, Německa, Indie a Japonska.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1321
 13. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
Göreme
Velká mešita a nemocnice v Divriği
Nemrut Dağ
Safranbolu
Mešita Selimiye
 1. Göreme (Kappadokie)
  Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia
  Národní park. Svatyně, jeskynní obydlí a podzemní města jsou vytesána ve skalách.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/357
 2. Istanbul – historická území.
  Historic Areas of Istanbul
  Město, které je přes 2 000 let spojeno s politickými událostmi, náboženstvím a uměním.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/356
 3. Velká mešita a nemocnice Divriği
  Great Mosque and Hospital of Divriği
  Mešita z roku 1228 je mistrovským dílem islámské architektury.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/358
 4. Chattušaš
  Hattusha
  Bývalé hlavní město Chetitské říše z 2. tisíciletí př. n. l. Zachovaly se zbytky chrámů, královského paláce a opevnění.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/377
 5. Nemrut Dağ
  Nemrut Dağ
  Ruiny antického města zahrnují mauzoleum Antiocha I. (1. století př. n. l.)
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/448
 6. Xanthos-Letoon
  Xanthos-Letoon
  Hlavní město Lýdie, jeho pozůstatky ilustrují míšení lýdijských a helénských vlivů.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/484
 7. Hierapolis-Pamukkale
  Hierapolis-Pamukkale
  Antické město postavené na travertinové kupě s minerálními prameny.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/485
 8. Safranbolu
  City of Safranbolu
  Město bylo od 13. století důležitou zastávkou karavan. Památky zahrnují např. Starou mešitu a lázně.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/614
 9. Trója – archeologická lokalita
  Archaeological Site of Troy
  Trója se svou čtyřtisíciletou historií je jedním z nejznámějších archeologických nalezišť na světě.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/849
 10. Mešita Selimiye
  Selimiye Mosque and its Social Complex
  Městská dominanta bývalého hlavního města Osmanské říše Edirne.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1366
 11. Neolitická lokalita Çatal Hüyük
  Neolithic Site of Çatalhöyük
  Dva vrcholky v jižní Anatolii, ve kterých byly nalezeny důkazy lidského osídleni již okolo roku 7000 před naším letopočtem.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1405
 12. Pergamon a okolní vícevrstvá kulturní krajina
  Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscape
  Starověké město na vyvýšenině nad nížinou Bakirçay.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1457
 13. Bursa a Cumalıkızık, kolébky Osmanské říše
  Bursa and Cumalıkızık: the Birth of the Ottoman Empire
  Venkovská i městská architektura ze 14. století.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1452
 14. Efez
  Ephesus
  Jedno z významných měst iónského ŘeckaMalé Asii nacházející se v Lýdii na pobřeží Egejského moře
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1018
 15. Pevnost v Diyarbakıru a Hevselské zahrady
  Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape
  5,8 km dlouhé opevnění vnitřního města s obrannými věžemi a okolní obdělávaná zemědělská krajina mezi městem a řekou Tigris.
  2015
  https://web.archive.org/web/20190621161204/https://whc.unesco.org/en/list/1488
 16. Archeologická lokalita Ani
  Archaeological Site of Ani
  Středověké město na hranicích s Arménií.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1518
 17. Aphrodisias
  Aphrodisias
  Archeologická lokalita na místě starověkého řeckého města.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1519
 18. Göbekli Tepe
  Göbekli Tepe
  Archeologické naleziště monumentální kruhové a obdélníkové megalitické struktury z období neolitu.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1572
 19. Arslantepe
  Arslantepe Mound
  30 metrů vysoká mohyla s archeologickými nalezišti z období 6. století př. n. l. až do pozdně římského období.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1622
 20. Gordion
  Gordion
  Archeologická lokalita bývalého hlavního města starověké Frygské říše.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1669
 21. Dřevěné sloupové mešity středověké Anatolie
  Wooden Hypostyle Mosques of Medieval Anatolia
  Soubor 5 středověkých mešit ze 13. a 14. století, které se vyznačují skladbou zdiva a dřevěných prvků, a také dřevěným stropem spočívajícím na dřevěných sloupech.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1694
Chrám sv. Žofie v Kyjevě
Původní bukové lesy Karpat
Rezidence bukovinských metropolitů
 1. Kyjev
  Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra
  Katedrála svaté Sofie byla symbolem ruského knížectví, klášter Kyjevskopečerská lávra přispíval k šíření pravoslaví (rozsáhlé katakomby).
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/527
 2. Historické centrum Lvova
  L'viv - the Ensemble of the Historic Centre
  Lvov, založený v pozdním středověku, po několik století rozkvétal jako administrativní, náboženské a obchodní centrum.
  1998 http://whc.unesco.org/en/list/865
 3. Struveho geodetický oblouk
  Struve Geodetic Arc
  Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1187
 4. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians
  Bukové pralesy na území Slovenska a Ukrajiny.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 5. Rezidence bukovinských metropolitů
  Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans
  Komplex obydlí bukovinských metropolitů v Černovicích vystavěný mezi roky 1864 a 1882, navržený českým architektem Josefem Hlávkou.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1330
 6. Karpatské dřevěné chrámy v Polsku a na Ukrajině
  Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine
  Dřevěné chrámy řeckokatolické a pravoslavé církve v Karpatech.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1424
 7. Starověké město Tauric Chersonese
  Ancient City of Tauric Chersonese and its Chora
  Starořecké město založené v 5. století před naším letopočtem.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1411
 8. Historické centrum Oděsy
  The Historic Centre of Odesa
  Oděsa byla prohlášena za světové dědictví v naléhavém řízení v lednu 2023 a umístěna přímo na seznam světového dědictví v ohrožení.
  2023
  https://whc.unesco.org/en/list/1703
Vatikán
 1. Vatikán
  Vatican City
  Ve Vatikánu se nacházejí unikátní mistrovská umělecká a architektonická díla (Bazilika sv. Petra, muzea, paláce a zahrady).
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/286