Seznam sněmů českých zemí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přehled volených (nebo v počátcích zastupitelské demokracie jmenovaných) českých politických zastoupení od roku 1848sněmů, rad, parlamentů, shromáždění, Výboru, - českých zemích a na nadnárodní úrovni (v 19. a počátkem 20. století říšské, dnes evropské).

Počátky[editovat | editovat zdroj]

Počátky českého sněmovnictví je možné sledovat od středověku 13. a 14. století, dále v době husitské první poloviny 15. století. České sněmy jako (stavovské) zastoupení šlechticů českých zemí:

Rakousko, Rakousko-Uhersko[editovat | editovat zdroj]

Ústavodárná rakouská Říšská rada[editovat | editovat zdroj]

18481849
přes politický nátlak jen jednokomorová, vypracovala Kroměřížský návrh ústavy, svolána císařem Františkem Josefem 22. července 1848 (7. října 1848 přerušena a přesunuta do Kroměříže - Kroměřížský sněm) a jím rozpuštěna 4. března 1849

Říšská rada (Rakousko)[editovat | editovat zdroj]

18611865, 18671918
1861 Říšská rada svolána císařem, tentokrát na politický nátlak už dvoukomorová, mj. zastoupení Království českého (Sněm království Českého), Moravského markrabství, Vévodství Horního a Dolního Slezska, 1865 byla Rada císařem znovu rozpuštěna
1867 na politický nátlak císařem obnovena, 1873 zavedeny přímé volby (stále ale nerovné, mj. čtyři třídy volební kurie), 1896 rozšíření voličů o další, pátou kurii (tím počet voličů stoupl z 1,7 na 5,3 milionů), 1907 odstraněna nerovnost zastoupení v jednotlivých kuriích, (přepočítávaní hlasů na křesla) a tím zavedeno přímé, všeobecné, rovné a tajné volební právo, ale ne zcela – ženy na ně stále čekaly (v Rakouské republice zavedeno 1918, v ČSR 1920).

České země[editovat | editovat zdroj]

Československo[editovat | editovat zdroj]

První republika

Revoluční národní shromáždění[editovat | editovat zdroj]

funkční období 19181920

Národní shromáždění republiky Československé (1920–1939)[editovat | editovat zdroj]

1. volební období 19201925
2. volební období 19251929
3. volební období 19291935
4. volební období 19351938
Druhá republika
(brzy po odstoupení Sudet jsou zakázány i demokratické instituce v Českých zemích)
Protektorát
(žádná z protektorátních institucí, sloužící nacistickým institucím „Vůdce a Říšského kancléře“, nejsou demokraticky voleny)
Po druhé světové válce
(poválečné Československo se pomalu dostává do mocenské sféry komunistické centrály moci, moskevského Politbyra)

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé[editovat | editovat zdroj]

funkční období 19451946

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé[editovat | editovat zdroj]

funkční období 19461948
Po únoru 1948

Národní shromáždění republiky Československé (1948-1960)[editovat | editovat zdroj]

1. volební období 19481954
2. volební období 19541960

Národní shromáždění Československé socialistické republiky[editovat | editovat zdroj]

1. volební období 19601964
2. volební období 19641968
Po pražském jaru, federalizaci státu a počátku normalizace

Federální shromáždění ČSSR[editovat | editovat zdroj]

1. volební období 19691971
2. volební období 19711976
3. volební období 19761981
4. volební období 19811986
5. volební období 19861990
Po listopadu 1989, vyhlášení ČSFR

Federální shromáždění ČSFR[editovat | editovat zdroj]

6. volební období červen 1990 – červen 1992
7. volební období, červen – prosinec 1992

Česká národní rada[editovat | editovat zdroj]

1. volební období 19691971
2. volební období 19711976
3. volební období 19761981
4. volební období 19811986
5. volební období 19861990
Po listopadu 1989, první svobodné volby.
6. volební období červen 1990 – červen 1992
7. volební období červen – prosinec 1992

Česko[editovat | editovat zdroj]

Parlament České republiky[editovat | editovat zdroj]

od ledna 1993
od prosince 1996

Evropa[editovat | editovat zdroj]

Po přijetí do Rady Evropy 1993

Parlamentní shromáždění Rady Evropy[editovat | editovat zdroj]

od 1993
Po pátém rozšíření Evropské unie 2004

Evropský parlament[editovat | editovat zdroj]

od 2004

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

České země, Československo, Česko
Rakousko, Rakousko-Uhersko