Seznam skladeb Zdeňka Fibicha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Toto je seznam skladeb Zdeňka Fibicha uspořádaný pole žánru, čísla H., opusového čísla, data kompozice a názvu. Čísla H. jsou uvedena podle publikace Zdeněk Fibich: Tematický katalog Vladimíra Hudce (Praha, 2001).

Žánr H. Opus Datum kompozice Název (případně český překlad) Poznámky
Opera 149 1870–1871 Bukovín romantická opera o 3 dějstvích, libreto Karel Sabina, úprava Otakar Hostinský
Opera 216 50 1874–1877 Blaník zpěvohra o 3 dějstvích, libreto Eliška Krásnohorská
Opera 268 18 1882–1883 Nevěsta messinská tragická zpěvohra ve 3 dějstvích, libreto Otakar Hostinský podle stejnojmenné hry Friedricha Schillera
Opera 309 40 1893–1894 Bouře zpěvohra o 3 dějstvích, libreto Jaroslav Vrchlický podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea
Opera 314 43 1894–1895 Hedy zpěvohra o 4 dějstvích, libreto Anežka Schulzová podle Byronova eposu Don Juan
Opera 321 51 1896–1897 Šárka zpěvohra o 3 dějstvích, libreto Anežka Schulzová
Opera
325
326

55
60
1898–1899
1898
1898–1899
Pád Arkuna:
Helga, předehra opery Pád Arkuna
Dargun, zpěvohra o 3 dějstvích, dil II. opery Pád Arkuna
zpěvohra o předehře a třech dějstvích, libreto by Anežka Schulzová
Melodram 198 9 1874 Štědrý den pro vypravěče s průvodem klavíru; orchestrováno roku 1899; text Karel Jaromír Erben
Melodram 226 1877 Pomsta květin pro vypravěče s průvodem klavíru; text Ferdinand Freiligrath, překlad Jaroslav Vrchlický
Melodram 240 14 1878 Věčnost pro vypravěče s průvodem klavíru; text Rudolf Mayer
Melodram 267 15 1883 Vodník pro vypravěče s průvodem orchestru; text Karel Jaromír Erben
Melodram 271 1883 Královna Ema pro vypravěče s průvodem klavíru; text Jaroslav Vrchlický
Melodram 293 30 1888 Hakon pro vypravěče s průvodem klavíru; text Jaroslav Vrchlický
Melodram 294 31 1888–1889 Hippodamie – Námluvy Pelopovy scénický melodram o 4 dějstvích, text Jaroslav Vrchlický
Melodram 296 32 1890 Hippodamie – Smír Tantalův scénický melodram o 4 dějstvích, text Jaroslav Vrchlický
Melodram 298 33 1891 Hippodamie – Smrt Hippodamie scénický melodram o 4 dějstvích, text Jaroslav Vrchlický
Scénická hudba 7 1865 Ouvertura k Shakespearovu dramatu Romeo a Julie  
Scénická hudba 8 1865 Závěrečná hudba k Shakespearovu dramatu Romeo a Julie  
Scénická hudba 829 1866 Meziaktní hudba k dramatu Clavigo od Johanna Wolfganga von Goetha
Scénická hudba 861 1868 Pijácký sbor z hry Antonius a Kleopatra od Williama Shakespearea
Scénická hudba 115 1869 Zigeunerlied – Cikánská píseň ze hry Götz z Berlichingenu od Johanna Wolfganga von Goetha
Scénická hudba 153 1871 Pražský žid hudba ke hře Josefa Jiřího Kolára
Scénická hudba 1876 Veřejné tajemství hudba ke hře Carla Gozziho
Scénická hudba 220 1877 Dora hudba ke hře Victoriena Sardoua
Scénická hudba 913 1876 Dudácká a sbor vil k Strakonickému dudáku hudba ke hře Josefa Kajetána Tyla
Scénická hudba 225 1877 Stará panna hudba ke hře Alexandra Bergena
Scénická hudba 153 1871 Zpěv exulantů z tragédie Pražský žid od Josefa Jiřího Kolára
Scénická hudba 914 1877 Pochod Pappenheimů z Valdštýnova tábora hudba ke hře Friedricha Schillera
Scénická hudba 920 1878 Měsíček jak mazaneček kuplet do hry Pan Měsíček obchodník od Ladislava Stroupežnického
Scénická hudba 274 1883 Hudba k živému obrazu pro otevření Národního divadla  
Scénická hudba 926 1883 Drahomíra hudba k dramatu Jaroslava Vrchlického
Scénická hudba 284 26 1886 Noc na Karlštejně ouvertura k veselohře Jaroslava Vrchlického; úprava pro čtyřruční klavír 1886
Scénická hudba 295 1890 Midasovy uši hudba ke hře Jaroslava Vrchlického
Scénická hudba 301 1892 Pietro Aretino hudba k veselohře Jaroslava Vrchlického
Scénická hudba 303 1892 Hudba k živému obrazu při oslavě 300. narození J. A. Komenského  
Scénická hudba 318 1896 Neklan hudba k tragédii Julia Zeyera
Scénická hudba 329 1896–1900 Píseň pro Bohumila Ptáka  
Orchestrální hudba 153 1871 Pražský žid Ouvertura
Orchestrální hudba 156 1871–1872 Orchestrální fantasie ve formě ouvertury  
Orchestrální hudba 177 6 1873 Othello symfonická báseň podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea; úprava pro čtyřruční klavír
Orchestrální hudba 179 37 1873 Záboj, Slavoj a Luděk symfonická báseň; úprava pro čtyřruční klavír 1893
Orchestrální hudba 180 35 1873 Veseloherní předehra původně Op. 19; úprava pro čtyřruční klavír
Orchestrální hudba 197 49 1874–1875 Toman a lesní panna symfonická báseň; úprava pro čtyřruční klavír 1875
Orchestrální hudba 208 1876 Prolog k otevření Nového českého divadla  
Orchestrální hudba 259 46 1880 Bouře symfonická báseň podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea; úprava pro čtyřruční klavír 1896
Orchestrální hudba 263 1881 Velká hudební monographie stavby Národního divadla  
Orchestrální hudba 262 13 1881 Vesna symfonická báseň; úprava pro čtyřruční klavír 1882
Orchestrální hudba 270 17 1877–1883 Symfonie č. 1 F dur úprava pro čtyřruční klavír 1883
Orchestrální hudba 299 1891 Fanfáry k Jubilejní výstavě  
Orchestrální hudba 302 34 1892 Komenský, Slavnostní ouvertura úprava pro čtyřruční klavír 1892
Orchestrální hudba 304 38 1892–1893 Symfonie č. 2 Es dur úprava pro čtyřruční klavír 1893
Orchestrální hudba 306 39 1893 V podvečer symfonická selanka; úprava pro čtyřruční klavír 1898
Orchestrální hudba 323 52 1898 Oldřich a Božena koncertní předehra; úprava pro čtyřruční klavír 1898
Orchestrální hudba 324 53 1898 Symfonie č. 3 e moll úprava pro čtyřruční klavír 1898
Orchestrální hudba 54 1897–1898 Dojmy z venkova orchestrální suita; úprava pro čtyřruční klavír
Komorní hudba 114 27 1869 Sonatina d moll pro housle a klavír
Komorní hudba 174 1872 Klavírní trio f moll pro housle, violoncello a klavír
Komorní hudba 183 1873 Jasná noc pro housle a klavír
Komorní hudba 188 11 1874 Klavírní kvartet e moll pro housle, violu, violoncello a klavír
Komorní hudba 189 1874 Smyčcový kvartet č. 1 A dur pro dvoje housle, violu a violoncello
Komorní hudba 193 1874 Houslová sonáta C dur pro housle a klavír
Komorní hudba 199 1875 Houslová sonáta D dur pro housle a klavír
Komorní hudba 214 1876 Klavírní trio Es dur pro housle, violoncello a klavír
Komorní hudba 238 1878 Koncertní polonéza pro housle a klavír
Komorní hudba 252 8 1878 Smyčcový kvartet č. 2 G dur pro dvoje housle, violu a violoncello
Komorní hudba 257 10 1879 Romance B dur pro housle a klavír
Komorní hudba 265 1882 Píseň bez slov pro dvoje housle a klavír
Komorní hudba 269 1883 Thema con variazione pro smyčcový kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello
Komorní hudba 16 1879 Selanka pro klarinet (nebo housle) a klavír (nebo orchestr)
Komorní hudba 39a 1893 Poem v Des dur úprava části selanky V podvečer pro housle a klavír od Jana Kubelíka
Komorní hudba 308 42 1893 Klavírní kvintet D dur pro housle, klarinet, lesní roh, violoncello a klavír
Skladba pro klavír (4 ruce) 223 19 1870–1877 Maličkosti, řada I.  
Skladba pro klavír (4 ruce) 272 20 1883 2 Vigiliae orchestrováno 1885
Skladba pro klavír (4 ruce) 280 22 1869–1885 Zlatý věk 12 miniatur
Skladba pro klavír (4 ruce) 282 24 1868
1885
Fugato (1868) a Kolo víl (1885)  
Skladba pro klavír (4 ruce) 281 25 1868
1885
Ciacona (1868) a Impromptu (1885)  
Skladba pro klavír (4 ruce) 222 1877 Suita g moll 3 drobné skladby
Skladba pro klavír (4 ruce) 288 28 1886 Sonáta B dur  
Skladba pro klavír (4 ruce) 1894 Dvě čtyřruční kousky  
Skladba pro klavír (4 ruce) 312 48 1893–1894 Maličkosti, řada II. 4 drobné skladby
Skladba pro klavír 1 1865 Jaro  
Skladba pro klavír 2 1865–1866 Pět lístků do památníku
 1. Věnování
 2. Fantastický kousek
 3. Norská píseň rybářská
 4. Capriccio
 5. Epilog
 
Skladba pro klavír 4
1866
1871
Dvě scherza
 1. e moll
 2. Es dur
 
Skladba pro klavír 129 1871 Mazurek H dur  
Skladba pro klavír 206 1875? Offenheim-Waltzer (Offenheimský valčík) vydáno pod pseudonymem Giovanni Mihuczeni
Skladba pro klavír 1877 Thema con variazione in B dur (Téma a variace B dur)  
Skladba pro klavír 1880–1881 Valčík C dur  
Skladba pro klavír 266 1882 Polka A dur  
Skladba pro klavír 1883 12.VIII.1881–18.X.1883  
Skladba pro klavír 1885 Dvě rondina  
Skladba pro klavír 290 29 1887 Z hor suita 7 drobných skladeb
Skladba pro klavír 1891 Zastaveníčko, Serenáda G dur  
Skladba pro klavír 1897 Dolce far niente  
Skladba pro klavír 311 41 1891–1894 Nálady, dojmy a upomínky [č. 1] 171 drobných skladeb (č. 1–171)
Skladba pro klavír 315 44 1895 Nálady, dojmy a upomínky (Novela) [No. 2] 33 drobných skladeb (č. 172–204)
Skladba pro klavír 319 47 1895–1896 Nálady, dojmy a upomínky [č. 3] 148 drobných skladeb (č. 205–352)
Skladba pro klavír 327 57 1896–1898 Nálady, dojmy a upomínky [č. 4] 24 drobných skladeb (č. 353–376)
Skladba pro klavír 328 56 1898–1899 Malířské studie
 1. Lesní samota
 2. Spor masopustu s postem
 3. Rej blažených
 4. Io a Jupiter
 5. Zahradní slavnost
 
Sbor 167 1872 U mohyly pro sbor a čtyřruční klavír; slova Jiljí Jahn
Sbor 187 55 1872–1874 Meluzína balada (kantáta) na slova Gottfrieda Kinkela pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Sbor 192 1872–1874 Svatební scéna kantáta pro sóla, sbor a orchestr
Sbor 218 1877 Tichá noc pro mužský sbor; slova Gustav Pfleger-Moravský
Sbor 219 1877 Vytrvej! pro mužský sbor; slova Eliška Krásnohorská
Sbor 233 1877 Frühlingslob (Chvála jara) pro smíšený sbor; slova Ludwig Uhland
Sbor 236 1878 Ždání / Prosba slova Heinrich Heine
Sbor 241 1878 Kantáta na památku pětistého výročí úmrtí Karla IV. slova Josef Srb-Debrnov
Sbor 255 1879 Žalm 64 pro smíšený sbor; biblický text
Sbor 261 23 1880–1881 Jarní romance kantáta na slova Jaroslava Vrchlického pro soprán, bas, sbor a orchestr
Sbor 276 1884 Letní pro dětský sbor; slova Vilma Sokolovská
Sbor 279 21 1885 Missa brevis F dur pro sbor a varhany (smyčcový orchestr ad lib.)
Sbor 701 1886 Nechoď tam, pojď radš k nám lidová píseň pro ženský sbor
Sbor 702 1886 Ó Velvary lidová píseň pro mužský sbor
Sbor 703 1886 Proč bychom veselí nebyli? lidová píseň pro mužský sbor
Sbor 704 1886 Proč sem jdeš? lidová píseň pro ženský sbor
Píseň 15 1865 Wünsch (Přání) slova Friedrich Rückert
Píseň 18 1865 König Wiswamistra (Král Wiswamistra) slova Heinrich Heine
Píseň 22 1865 Ende (Konec) slova Heinrich Heine
Píseň 67 1866 Eisblumen (Ledové květy) slova Moritz Gottlieb Saphir
Píseň 70 1866 Dein Bild (Tvůj obraz) slova Moritz Gottlieb Saphir
Píseň 71 1866 Ihr Lied (Její píseň) slova Heinrich Heine
Píseň 73 1866 Am Meer (U moře) slova Heinrich Heine
Píseň 76 1866 Wandl' ich in dem Wald (Když se procházím lesem) slova Heinrich Heine
Píseň 77 3 1865–1866
1865
1866
Dva zpěvy (Zwei Gesänge)
 1. Ich will meine Seele tauchen (Chci ponořit svou duši)
 2. Sommerabend (Letní večer)
pro hlas a klavír; slova Heinrich Heine
Píseň 82 1867 Verloren (Ztracený) slova Joseph von Eichendorff
Píseň 86 1867 Ihr Bildnis (Její podobizna) slova Heinrich Heine
Píseň 87 1867 Wasserfahrt (Cesta po vodě) slova Heinrich Heine
Píseň 92 1868 Mädchen mit dem roten Mündchen (Děvče s rudými rtíky) slova Heinrich Heine
Píseň 93 1868 Nachtlied (Noční píseň) slova Joseph von Eichendorff
Píseň 94 1868 An ein Mädchen (Děvčeti) slova J. F. Degen
Píseň 100 1868 Bitte (Prosba) slova Nicolaus Lenau
Píseň 101 1868 Oh, wär' ich ein See (Ó, být tak jezerem) slova Háfiz
Píseň 106 1869 Altes Lied (Es was ein alter König) (Stará píseň (Byl starý král)) slova Heinrich Heine
Píseň 107 1869 Frage (Was soll ich sagen?) (Otázka (Co mám říci?)) slova Adelbert von Chamisso
Píseň 116 1869 An den Mond (K měsíci) slova Johann Wolfgang von Goethe
Píseň 120 1869 Fürbitte der Blumen (Přímluva květin) slova Heinrich Heine
Píseň 121 1869 Sturmnacht (Bouřlivá noc) slova Heinrich Heine
Píseň 122 1869 Am Meeresstrande / Abend am Meere (Na mořském břehu / Večer u moře) slova skladatel
Píseň 127 1870 Dein Bild (Tvůj obraz) slova Heinrich Heine
Píseň 130 1870 Erwartung (Očekávání) první zhudebnění; slova Heinrich Heine
Píseň 133 1870 Erwartung (Očekávání druhé zhudebnění; slova Heinrich Heine
Píseň 134 1871 Wilhelm Meisters Lehrjahre (Viléma Meistera léta učednická)
 1. Lied der Mignon (Heiß mich nicht reden) (Píseň Mignon (Nechtěj, abych mluvila))
 2. Lied des Mignon (So laßt mich scheinen) (Píseň Mignon (Nehte mne zářit))
 3. Kennst du das Land (Znáš onu zemi)
 4. Lied der Mignon (Nur wer die Sehnsucht kennt) (Píseň Mignon (Jen kdo tu touhu zná))
 5. Lied des Harfners (An die Türen will ich schleichen) (Píseň harfeníka (Kol dveří se budu plížit))
 6. Lied des Harfners (Wer nie sein Brot mit Tränen aß) (Píseň harfeníka (Kdo nikdy svůj chléb nejedl se slzami))
 7. Philinens Lied (Philinina píseň)
 8. Des Harfners Lied (Wer sich der Einsamkeit ergibt) (Píseň harfeníka (Kdo se oddá samotě))
 9. Des Harfners Ballade (Der Sänger) (Was hör' ich draußen von dem Tor) (Balada harfeníka (Pěvec) (Co to slyším venku přede dveřmi))
9 písní, slova z románu Viléma Meistera léta učednická Johanna Wolfganga von Goetha
Píseň 135 1871 Píseň Hildebrantova (Hildenbrandlied) slova Joseph Viktor Schleffel
Píseň 145 1871 Die Höh'n und Berge (Vrchy a hory) slova Joseph von Eichendorff
Píseň 146 1871 Mein Knecht! Steh' auf! (Pacholku! Vstávej!) slova Heinrich Heine
Píseň 148 5 1871 Patero písní z Večerních písní
 1. Umlklo stromů šumění
 2. Na nebi plném hvězdiček
 3. Ty dívko zvláště líbezná
 4. Tvé oko krásné jezero
 5. Přilítlo jaro zdaleka
pro hlas a klavír; básně sbírky Večerní písně Vítězslava Hálka
Píseň 150 1871 Tři písně
 1. Róže
 2. Na nebi měsíc s hvězdami
 3. Tak často mi to připadá

1. slova z Rukopisu královédvorského
2. a 3. slova Vítězslav Hálek
Píseň 155 1871 Dvě písně z Rukopisu královédvorského
 1. Skřívánek
 2. Opuščená
 
Píseň 157 1871–1872 Patero zpěvů
 1. Tak mne kouzlem ondy jala
 2. Kdyby všecky slzičky
 3. Róže
 4. Na nebi měsíc s hvězdami
 5. Tak často mně to připadá
slova František Čelakovský, Rukopis královédvorský a Vítězslav Hálek
Píseň 1872 Der Asra (Asra) slova Heinrich Heine
Píseň 160 1872 Es haben uns're Herzen (Naše srdce) slova Heinrich Heine
Píseň 1872 Die Sterbende (Umírající) slova Adelbert von Chamisso
Píseň 1872 Neun Gedichte (Devět básní)  
Píseň 171 1872 Drei Lieder (Tři písně)
 1. Tränen (Slzy)
 2. Abschied (Rozloučení)
 3. Nach Sevilla (Do Sevilly)
pro hlas a klavír
1. slova Adalbert von Chamisso
2. slova Joseph von Eichendorff
3. slova Clemens Brentano
Píseň 172 1871–1872 Osm dvojzpěvů
 1. Tam pod javorem jinoch spal
 2. Když patřím na kvítečka
 3. Ty perly modrojasné
 4. Po lásce tvé jsem toužil
 5. Toužebný jara již zavítal čas
 6. Jak hvězdy nebes kvítí
 7. O tobě sním, když země v ranní záři se rozplývá
 8. V kterém kraji poutník složí slabé údy naposled?
pro dva hlasy a klavír; slova Josef Srb-Debrnov podle Joseph von Eichendorffa, Heinricha Heineho, Adelberta von Chamissa, Friedricha Rückerta a Johanna Wolfganga von Goetha
Píseň 1872 Erlkönigs Tochter (Dcera krále Olšovína) slova Johann Gottfried Herder
Píseň 181 7 1872–1873
1872
1873
1872
1873
Vier Balladen (Čtyři balady)
 1. Der Spielmann (Šumař)
 2. Waldnacht (Lesní noc)
 3. Loreley
 4. Tragödie (Tragédie)
pro hlas a klavír
1. slova Adalbert von Chamisso
2. slova Hermann Lingg
3. a 4. slova Heinrich Heine
Píseň 182 1873 Jest mnoho domů na světě Kánon pro soprán a alt; slova Ladislav Quis
Píseň 204 1875 Kytice slova z Rukopisu královédvorského
Píseň 205 1875 Žežhulice slova z Rukopisu královédvorského
Píseň 221 1877 Jahody slova z Rukopisu královédvorského
Píseň 227 1874–1877
1875
1876
1875
1876
1874
1876
1876
1876
1877
1877
Neue Lieder (Nové písně)
 1. Sprecht ihr mitternacht'gen Sterne (Mluvíte-li, půlnoční hvězdy)
 2. Oh rauh der Herbst (Drsný podzim)
 3. Die Sennin (Salašnice)
 4. Wie der Mond (Jako měsíc)
 5. Wie bist du meine Königin (Jak jsi má královna)
 6. Die Jungfrau schläft (Spí panna v komoře)
 7. Im Frühling (Na jaře)
 8. Der bleiche Heinrich (Bledý Jindřich)
 9. Ich armes Klosterfräulein (Já nebohá klášternice)
 10. Legende (Legenda)
10 písní pro hlas a klavír
1. slova Hermann Lingg
2. slova Emanuel Geibel
3. slova Nicolaus Lenau
4. slova Heinrich Heine
5. slova Georg Friedrich Daumer podle Háfize
6. slova Heinrich Heine
7. slova Julius Sturm
8. slova Heinrich Heine
9. slova Justinus Kerner
10. slova Ludwig Bowitsch
Píseň 237 12 1872–1878
1872
1876
1877
1877
1878
1876
Šestero písní
 1. Má dívenka jak růže
 2. Kohoutek
 3. Holubička z dubu
 4. Pomoc pro náramnou lásku
 5. V lese
 6. Jarní
pro hlas a klavír
1. slova Robert Burns
2.–4. slova František Ladislav Čelakovský
5. slova Ladislav Quis
6. slova Klaus Grothe
Píseň 243 1878 Lass mich von deinen Aug' (Nech mne ze svých očí)  
Píseň 275 1884 Nevěrná píseň pro 3 ženské hlasy
Píseň 1884 Letní píseň pro dva hlasy a klavír nebo harmonium
Píseň 1884 Jarní píseň pro dva hlasy a klavír nebo harmonium
Píseň 289 1884 Společenská píseň pro dva hlasy a klavír nebo harmonium
Píseň 300 36 1891 Jarní paprsky
 1. Předtucha jara
 2. Noční nálada
 3. Pěvcova útěcha
 4. Mignon
 5. To tam!
 6. Snící jezero
 7. Večerní píseň
 8. Večerní modlitba
 9. Probuzení jara
 10. Májová noc
 11. Veselá dívčina
 12. Opuštěná
 13. Žena vojínova
 14. Požehnání
14 písní pro hlas a klavír
1. slova Jaroslav Vrchlický
2. slova Ladislav Dolanský podle Josepha von Eichendorffa
3. slova Ladislav Dolanský podle Justina Kernera
4. slova Ladislav Quis podle Johanna Wolfganga von Goetheho
5. slova Ladislav Dolanský podle Josepha von Eichendorffa
6. slova Ladislav Dolanský podle Julia Mosena
7. slova Ladislav Dolanský podle neznámého básníka
8. slova Ladislav Dolanský podle Josepha von Eichendorffa
9. slova Ferdinand Pujman podle Julia Sturma
10. slova Ferdinand Pujman podle Emanuela Geibela
11.–13. slova Ferdinand Pujman podle Klause Grotha
14. slova Ferdinand Pujman podle Johanna Georga Fischera
Píseň 305 1893 Tys mi tak blízko slova Jaroslav Vrchlický
Píseň 1893 Když k vám vesel chodím slova Jan Neruda
Píseň 1878
1894
Mne z oka tvého nech  
Píseň 316 45 1895 Poupata
 1. Před spaním
 2. Pěnkava a sedmihlásek
 3. Okáč
 4. Lesní zvonky
 5. Zahrajem si na vojáky
5 dětských písní; slova Josef Václav Sládek a Vilma Sokolovská
Píseň 317 1895 Drahý zpěvák slova František Čelakovský

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of compositions by Zdeněk Fibich na anglické Wikipedii.

 • JANOTA, Dalibor; KUČERA, Jan P. Malá encyklopedie české opery. Praha, Litomyšl: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-236-8. S. 197–205. (česky) 
 • KOPECKÝ, Jiří. Fibich, Zdeněk [online]. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, rev. 2006-03-07 [cit. 2011-05-31]. Dostupné online. (česky)