Přeskočit na obsah

Seznam sardinských panovníků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam panovníků Sardinie, zejména panovníků Sardinsko-korsického království (od roku 1323) a následně Sardinského království, existujícího v letech 1479–1861.

Erb Sardinského království v 19. století
Erb Sardinského království ze 14. století

Raně středověcí panovníci

[editovat | editovat zdroj]

Podle historika Prokopia byl Godas správcem Sardinie z kmene Vandalů, který se vzbouřil proti svému králi Gelimerovi, vládnoucímu severní Africe a na Sardinii. Prokopius napsal, že Godas se choval jako král, jeho království však mělo krátké trvání. Godas byl po dvou letech poražen výpravou z Kartága vedenou bratrem krále Gelimera Tzazem a zabit. Krátce poté římská vojska vyslaná císařem Justiniánem a vedená generálem Belisariem zcela zničila Vandalské království a Sardinie se vrátila pod římskou nadvládu.

Králové jmenování císařem

[editovat | editovat zdroj]

Někteří panovníci získali titul krále Sardinie (Rex Sardiniae) udělením císaře Svaté říše římské:

Žádný z těchto vládců neměl skutečnou moc nad celým ostrovem. V roce 1269 zvolila protiimperiální frakce v Logudoru Filipa Sicilského za krále celé Sardinie, to však nebylo potvrzeno císařem ani papežem a Filip sám dokonce nikdy ostrov nenavštívil.

Králové Sardinie a Korsiky

[editovat | editovat zdroj]

Jakub II. Aragonský obdržel roku 1297 královskou investituru od papeže Bonifáce VIII. jako Rex Sardiniae et Corsicae. Aragonci se zmocnili ostrova až v roce 1323, po vítězném vojenském tažení proti Pisáncnům. Sardinský královský titul však neměl konkrétní linii nástupnictví a všichni králové používali vlastní primární titul.

Barcelonská (Aragonská) dynastie, 1323–1410

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatky
Jakub II. Aragonský
1323–1327 Isabela Kastilská,
Blanka z Anjou,
Marie z Lusignanu,
Elisenda z Montcada
Alfons IV. Aragonský
1327–1336 Teresa z Entençy,
Eleonora Kastilská
Petr IV. Aragonský
1336–1387 Marie Navarrská,

Eleonora Portugalská,Eleonora Sicilská

Jan I. Aragonský
1387–1396 Marta z Armagnacu,
Jolanda Barská
Martin I. Aragonský
1396–1410 Marie de Luna,
Markéta Aragonská

Trastámarové, 1412–1516

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatky
Ferdinand I. Aragonský
1412–1416 Eleonora z Alburquerque
Alfons V. Aragonský
1416–1458 Marie Kastilská

Sardinští králové

[editovat | editovat zdroj]

Trastámarové, 1412–1516

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatky
Jan II. Aragonský
1458–1479 Blanka Navarrská,

Jana Rodiguezová

Ferdinand II. Aragonský
1479–1516 Isabela Kastilská,
Germaine z Foix
Jana I. Kastilská
1516–1555 Filip I. Kastilský

Jana Kastilská, nominální spolukrálovna svého syna Karla, byla téměř po celou dobu své vlády držena v izolaci.

Habsburkové (španělská větev), 1516–1700

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatky
Karel I. Španělský(společně s matkou Janou I.)
1516–1556 Isabela Portugalská
Filip II. Španělský
1556–1598 Marie Portugalská,
Marie I. Tudorovna,
Alžběta z Valois,
Anna Habsburská
Filip III. Španělský
1598–1621 Markéta Štýrská
Filip IV. Španělský
1621–1665 Alžběta Bourbonská,
Marie Anna Habsburská
Karel II. Španělský
1665–1700 Marie Luisa Orleánská,
Marie Anna Falcko-Neuburská

Bourboni (španělská větev) – 1700–1708

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatky
Filip V. Španělský
1700–1708 Marie Luisa Savojská,
Alžběta Parmská

Sardinie byla obasazena habsburskými vojsky v roce 1708 během války o španělské dědictví ve jménu habsburského žadatele o španělský trůn Karla III. Na konci války zůstala Sardinie v Karlově držení a potvrzena Rastattskou smlouvou.

Habsburkové (rakouská větev), 1708–1720

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vlády sňatek
Karel VI.
1708–1720 Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská

V roce 1717 během války čtverné aliance napadly Sardinii španělské síly. Ostrov byl Španěly okupován až do roku 1720, kdy byl předán zpět Karlovi VI., který jej na základě Haagské smlouvy postoupil savojskému vévodovi.

Savojští panovníci vládli z Turína, svého hlavního města na pevnině, ale sardinský královský titul používali primárně jako nadřazený jejich původnímu nižšímu vévodskému titulu. Jejich číselné panovnické pořadí však pokračovalo podle savojského číslování.

Jméno obrázek doba vlády sňatky
Viktor Amadeus II.
1720–1730 Anna Marie Orleánská
Karel Emanuel III.
1730–1773 Anna Kristýna Sulzbašská,

Polyxena Hesensko-Rotenburská, Alžběta Tereza Lotrinská

Viktor Amadeus III.
1773–1796 Marie Antonie Španělská
Karel Emanuel IV.
1796–1802 Marie Klotylda Francouzská
Viktor Emanuel I.
Marie Tereza Rakouská-Este
Karel Felix
Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská
Karel Albert
1831–1849 Marie Tereza Toskánská
Viktor Emanuel II.
1849–1861 Adelheid Rakouská,

Rosa Tereza Vercellanová

V roce 1861, po anexi dalších států na Italském poloostrově, schválil parlament Sardinského království zákon (Legge n. 4671, ze 17. března 1861), který sardinskému panovníkovi přidal titul krále Itálie. Panovníci si ponechali označení krále Sardinie.

Králové Itálie

[editovat | editovat zdroj]

Savojští, 1861–1946

[editovat | editovat zdroj]
Jméno obrázek doba vláda sňatky
Viktor Emanuel II.
1861–1878 Adelheid Rakouská,

Rosa Tereza Vercellanová

Hubert I.
1878–1900 Markéta Savojská
Viktor Emanuel III.
1900–1946 Elena Černohorská
Hubert II.
květen–červen 1946 Marie Josefa Belgická

Dne 2. června 1946 bylo referendem zrušeno Italské království a vyhlášena republika.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]