Seznam ryb Česka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Seznam ryb České republiky)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vyza velká (Huso huso), největší sladkovodní ryba, byla až do začátku 20. století součástí ichtyofauny Česka

Seznam ryb v Česku je seznam druhů z třídy paprskoploutví, které se vyskytují nebo v novodobých dějinách prokazatelně vyskytovaly ve volných vodách na území dnešního Česka a jsou takto uváděny v literatuře po roce 1993. Zahrnuje tedy druhy vymizelé i druhy introdukované. Naopak nezahrnuje druhy náhodně vypuštěné do volných vod, které se nerozšířily stejně jako ryby, jejichž introdukce nebyla úspěšná. Druhy jsou v seznamu řazeny systematicky a jejich taxonomické zařazení odpovídá zařazení podle databáze ITIS.

Česká republika se nachází na území tří úmoří – Baltského moře, Severního moře a Černého moře – z nichž druhově nejbohatší je úmoří Černého moře. Celkový počet rybích druhů na území Česka se neustále mění kvůli přirozené migraci z okolních oblastí i cíleným či náhodným vysazováním člověkem.[1]

Druhy[editovat | editovat zdroj]

Český název Vědecký název Čeleď Stupeň ohrožení v ČR Stupeň ohrožení podle IUCN Poznámka
jeseter malý Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 jeseterovití (Acipenseridae) Kriticky ohrožený[2] Zranitelný[3]
jeseter velký Acipenser sturio Linnaeus, 1758 jeseterovití (Acipenseridae) Vymizelý[4] Kriticky ohrožený[5] Poslední exemplář na území Česka byl uloven roku 1917 v okolí Počápel.[6]
vyza velká Huso huso (Linnaeus, 1758) jeseterovití (Acipenseridae) Vymizelý[4] Ohrožený[7] Tažný druh, který dříve pronikal až na území dnešní České republiky. Poslední známý úlovek pochází z roku 1916.[8]
úhoř říční Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) úhořovití (Anguillidae) Téměř ohrožený[9] Kriticky ohrožený[10]
placka pomořanská Alosa alosa (Linnaeus, 1758) sleďovití (Clupeidae) Vymizelý[4] Málo dotčený[11] Anadromní druh vyhledávající ke tření spodní části velkých toků. Poslední úlovek v Česku byl zaznamenán roku 1908.[12]
losos obecný Salmo salar Linnaeus, 1758 lososovití (Salmonidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[13] Poslední český losos byl uloven 14. listopadu 1948 v Lovosicích. od roku 1998 dochází k jeho reintrodukci vysazováním plůdku původem švédské populace lososa.[14]
pstruh obecný potoční Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758 lososovití (Salmonidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[16]
pstruh obecný mořský Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1758 lososovití (Salmonidae) Vymizelý[4] Málo dotčený[16] Anadromní forma pstruha obecného. Poslední známý úlovek pochází z roku 1951 ze Střekova.[17]
hlavatka obecná Hucho hucho (Linnaeus, 1758) lososovití (Salmonidae) Vymizelý v přírodě[18] Ohrožený[19]
pstruh duhový Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) lososovití (Salmonidae) Nevyhodnocený Severoamerický druh pstruha, který byl vysazen do českých vod v roce 1888.[20]
siven americký Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) lososovití (Salmonidae) Nevyhodnocený Nepůvodní druh, který byl v Česku vysazen v roce 1883.[21]
síh severní Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) lososovití (Salmonidae) Zranitelný[22] Síh severní – maréna byl do Česka dovezen roku 1882 z polského jezera Miedwie.[23]
síh ostronosý Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) lososovití (Salmonidae) Vymizelý[4] Vymizelý[24] Poslední doložený úlovek z českého území pochází z Roudnice nad Labem z roku 1888.[25]
síh peleď Coregonus peled (Gmelin, 1789) lososovití (Salmonidae) Málo dotčený[26] Druh původem ze sibiřských řek a velkých jezer na území dnešního Ruska. Do tehdejšího Československa dovezen v roce 1970.[27]
lipan podhorní Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) lososovití (Salmonidae) Téměř ohrožený[9] Málo dotčený[28]
štika obecná Esox lucius Linnaeus, 1758 štikovití (Esocidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[29]
blatňák tmavý Umbra krameri Walbaum, 1792 blatňákovití (Umbridae) Zranitelný[30]
plotice obecná Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[31]
plotice lesklá Rutilus pigus (Lacepède, 1803) kaprovití (Cyprinidae) Vymizelý[4] Málo dotčený[32]
slunka obecná Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) kaprovití (Cyprinidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[34]
jelec proudník Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[35]
jelec tloušť Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[36]
jelec jesen Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[38]
střevle potoční Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[39]
střevlička východní Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) kaprovití (Cyprinidae) Nevyhodnocený Druh původní ve východní Asii. Do Česka zavlečena v letech 1981–1982 z Maďarska s násadou jiných ryb.[23]
perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[40]
bolen dravý Aspius aspius (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[41]
lín obecný Tinca tinca (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[42]
ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[43]
hrouzek obecný Gobio gobio (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[44]
hrouzek Kesslerův Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) kaprovití (Cyprinidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[45]
hrouzek běloploutvý Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[46]
parma obecná Barbus barbus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Téměř ohrožený[9] Málo dotčený[47]
ouklej obecná Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[48]
ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) kaprovití (Cyprinidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[49]
cejnek malý Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[50]
cejn velký Abramis brama (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[51]
cejn perleťový Abramis sapa (Pallas, 1814) kaprovití (Cyprinidae) Kriticky ohrožený[2] Nevyhodnocený
cejn siný Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Nevyhodnocený
podoustev říční Vimba vimba (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[52]
ostrucha křivočará Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[53]
hořavka hořká Rhodeus amarus (Bloch, 1782) kaprovití (Cyprinidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[54]
karas obecný Carassius carassius (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[55]
karas stříbřitý Carassius auratus (Linnaeus, 1758) kaprovití (Cyprinidae) Nevyhodnocený Invazní druh, který se na české území rozšířil v letech 1975–1976 přes Dunaj.[23]
kapr obecný Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 kaprovití (Cyprinidae) Kriticky ohrožený[2] Zranitelný[56] Status ohrožení se týká původní divoké, nešlechtěné formy kapra obecného.[2]
amur bílý Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) kaprovití (Cyprinidae) Nevyhodnocený Druh původem z Číny. Do Českých vod byl poprvé vysazen v roce 1961, ale přirozeně se zde nerozmnožuje.[57]
tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) kaprovití (Cyprinidae) Nevyhodnocený Druh z východní Asie, který byl vysazen v roce 1964 za účelem snížení eutrofizace vod.[23]
tolstolobec pestrý Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) kaprovití (Cyprinidae) Nevyhodnocený Poprvé vysazen v roce 1964 jako doplňková ryba do kaprových rybníků. Přirozeně se nerozmnožuje.[58]
mřenka mramorovaná Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) mřenkovití (Balitoridae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[59]
piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) sekavcovití (Cobitidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[60]
sekavec písečný Cobitis taenia Linnaeus, 1758 sekavcovití (Cobitidae) Málo dotčený[61] Poslední výzkumy ukazují, že sekavci na území Česka, kteří dříve byli považováni za sekavce písečné, patří ve skutečnosti ke druhu sekavec podunajský a sekavec písečný se zde vůbec nevyskytuje.[62]
sekavec podunajský Cobitis elongatoides Bacescu et Mayer, 1969 sekavcovití (Cobitidae) Ohrožený[33] Málo dotčený[63]
sekavčík horský Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) sekavcovití (Cobitidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[64]
sumec velký Silurus glanis Linnaeus, 1758 sumcovití (Siluridae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[65]
sumeček americký Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) sumečkovití (Ictaluridae) Nevyhodnocený Druh původem ze Severní Ameriky. Do českých vod byl vysazen v roce 1890.[66]
mník jednovousý Lota lota (Linnaeus, 1758) treskovití (Gadidae) Téměř ohrožený[9] Málo dotčený[67]
koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 koljuškovití (Gasterosteidae) Málo dotčený[68] Nepůvodní druh, který se v Česku rozšířil pravděpodobně kvůli akvaristům před rokem 1918.[69]
okoun říční Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 okounovití (Percidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[70]
candát obecný Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) okounovití (Percidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[71]
candát východní Sander volgensis (Gmelin, 1789) okounovití (Percidae) Téměř ohrožený[9] Málo dotčený[72]
ježdík obecný Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) okounovití (Percidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[73]
ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) okounovití (Percidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[74]
ježdík dunajský Gymnocephalus baloni Holcík and Hensel, 1974 okounovití (Percidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[75]
drsek větší Zingel zingel (Linnaeus, 1766) okounovití (Percidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[76]
drsek menší Zingel streber (Siebold, 1863) okounovití (Percidae) Kriticky ohrožený[2] Málo dotčený[77]
okounek pstruhový Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) okounkovití (Centrarchidae) Nevyhodnocený Původem severoamerický druh, který byl od roku 1889 nepříliš úspěšně vysazován jako sportovní ryba.[78]
slunečnice pestrá Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) okounkovití (Centrarchidae) Nevyhodnocený Nepůvodní druh, který byl zavlečen s násadou kapra obecného v roce 1929.[79]
hlavačka mramorovaná Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) hlaváčovití (Gobiidae) Málo dotčený[15] Málo dotčený[80] Poprvé byla zjištěna v roce 1994 v Mušovské zdrži.[81]
vranka obecná Cottus gobio Linnaeus, 1758 vrankovití (Cottidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[82]
vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus Heckel, 1837 vrankovití (Cottidae) Zranitelný[37] Málo dotčený[83]
platýs bradavičnatý Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) platýsovití (Pleuronectidae) Vymizelý[4] Málo dotčený[84]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PRÁŠEK, Václav. Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky : dizertační práce [PDF]. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2006 [cit. 2009-04-28]. Dostupné online. 
 2. a b c d e f g h i j k l LUSK, Stanislav; HANEL, Lubomír; LUSKOVÁ, Věra, et al. Červený seznam mihulí a ryb České republiky – verze 2005. In: Biodiverzita ichtyofauny ČR (VI). Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR Brno; AOPK ČR Praha, 2006. Dále jen Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Dostupné online. ISBN 80--903329-6-X. Sekce III–1. Kriticky ohrožený – Critically Endangered (CE), s. 9.
 3. Sturgeon Specialist Group 1996. Acipenser ruthenus. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 4. a b c d e f g Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce I. Pro území ČR vymizelý – Extinct (EX), s. 9.
 5. Sturgeon Specialist Group 1996. Acipenser sturio. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 6. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Ryby nenávratně ztracené z našich vod (4). Rybářství. Duben 2008, roč. 111, čís. 4, s. 22. ISSN 0373-675X. 
 7. Sturgeon Specialist Group 1996. Huso huso. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 8. Vyza velká - Huso huso [online]. MRK.cz [cit. 2009-03-24]. Dostupné online. 
 9. a b c d e Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce IV. Téměř ohrožený – NEAR THREATENED (NT), s. 10.
 10. Freyhof, J. & Kottelat, M. 2008. Anguilla anguilla. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 11. Freyhof, J. & Kottelat, M. Alosa alosa. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 12. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Ryby nenávratně ztracené z našich vod (1). Rybářství. Leden 2008, roč. 111, čís. 1, s. 14–15. ISSN 0373-675X. 
 13. World Conservation Monitoring Centre 1996. Salmo salar. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 14. OPATŘIL, Jan. Amur bílý Lososí sága. Rybářství. Srpen 2007, roč. 110, čís. 8, s. 14. ISSN 0373-675X. 
 15. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce V. Málo dotčený – LEAST CONCERN (LC), s. 10.
 16. a b Freyhof, J. & Kottelat, M. Salmo trutta. [Cit. 2009-03-17]. Dostupné online. (anglicky)
 17. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Ryby nenávratně ztracené z našich vod (3). Rybářství. Březen 2008, roč. 111, čís. 3, s. 14–15. ISSN 0373-675X. 
 18. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce II. Vymizelý v přírodě – Extinct in the Wild (EW), s. 9.
 19. Freyhof, J. & Kottelat, M. Hucho hucho. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 20. POSPÍŠIL, Otto. Naše ryby. 1. vyd. Praha: OTTOVO nakladatelství, 2000. (Cesty). ISBN 80-7181-403-2. S. 88. Dále jen Naše ryby. 
 21. Naše ryby. s. 116.
 22. Freyhof, J. & Kottelat, M. Coregonus lavaretus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 23. a b c d Introdukované druhy ryb ve vodách České republiky [online]. 2006-12-18 [cit. 2009-04-28]. Dostupné online. 
 24. Freyhof, J. & Kottelat, M. Coregonus oxyrinchus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 25. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Ryby nenávratně ztracené z našich vod (6). Rybářství. Červen 2008, roč. 111, čís. 6, s. 22. ISSN 0373-675X. 
 26. Freyhof, J. & Kottelat, M. Coregonus peled. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 27. NOVÁK, Ivo. Dvojníci téměř k nerozeznání. Rybářství. Červen 2008, roč. 111, čís. 6, s. 34–35. ISSN 0373-675X. 
 28. Freyhof, J. & Kottelat, M. Thymallus thymallus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 29. Freyhof, J. & Kottelat, M. Esox lucius. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 30. Freyhof, J. & Kottelat, M. Umbra krameri. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 31. Freyhof, J. & Kottelat, M. Rutilus rutilus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 32. Freyhof, J. & Kottelat, M. Rutilus pigus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 33. a b c d e f Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce II–2. Ohrožený – Endangered (EN), s. 9–10.
 34. Freyhof, J. & Kottelat, M. Leucaspius delineatus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 35. Freyhof, J. & Kottelat, M. Leuciscus leuciscus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 36. Freyhof, J. & Kottelat, M. Squalius cephalus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 37. a b c d e f g h Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Sekce III–3. Zranitelný – Vulnerable (VU), s. 10.
 38. Freyhof, J. & Kottelat, M. Leuciscus idus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 39. Freyhof, J. & Kottelat, M. Phoxinus phoxinus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 40. Freyhof, J. & Kottelat, M. Scardinius erythrophthalmus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 41. Freyhof, J. & Kottelat, M. Aspius aspius. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 42. Freyhof, J. & Kottelat, M. Tinca tinca. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 43. Freyhof, J. & Kottelat, M. Chondrostoma nasus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 44. Freyhof, J. & Kottelat, M. Gobio gobio. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 45. Freyhof, J. & Kottelat, M. Romanogobio kesslerii. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 46. Freyhof, J. & Kottelat, M. Romanogobio albipinnatus. [Cit. 2009-03-19]. Dostupné online. (anglicky)
 47. Freyhof, J. & Kottelat, M. Barbus barbus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 48. Freyhof, J. & Kottelat, M. Alburnus alburnus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 49. Freyhof, J. & Kottelat, M. Alburnoides bipunctatus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 50. Freyhof, J. & Kottelat, M. Blicca bjoerkna. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 51. Freyhof, J. & Kottelat, M. Abramis brama. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 52. Freyhof, J. & Kottelat, M. Vimba vimba. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 53. Freyhof, J. & Kottelat, M. Pelecus cultratus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 54. Freyhof, J. & Kottelat, M. Rhodeus amarus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 55. Freyhof, J. & Kottelat, M. Carassius carassius. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 56. Freyhof, J. & Kottelat, M. Cyprinus carpio. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 57. VOSTRADOVSKÝ, Jiří. Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) – mýty a realita. Rybářství. Říjen 2007, roč. 110, čís. 10, s. 8–11. ISSN 0373-675X. 
 58. Naše ryby. s. 18.
 59. Freyhof, J. & Kottelat, M. Barbatula barbatula. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 60. Freyhof, J. & Kottelat, M. Misgurnus fossilis. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 61. Freyhof, J. & Kottelat, M. Cobitis taenia. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 62. MÁJSKÝ, Jozef. Kříženci. Hříčka přírody nebo nebezpečí?. Rybářství. Červen 2009, roč. 112, čís. 6, s. 38. ISSN 0373-675X. 
 63. Freyhof, J. & Kottelat, M. Cobitis elongatoides. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 64. Freyhof, J. & Kottelat, M. Sabanejewia balcanica. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 65. Freyhof, J. & Kottelat, M. Silurus glanis. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 66. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Poněkud opomíjené druhy ryb (XII). Rybářství. Prosinec 2007, roč. 110, čís. 12, s. 16. ISSN 0373-675X. 
 67. Freyhof, J. & Kottelat, M. Lota lota. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 68. Freyhof, J. & Kottelat, M. Gasterosteus aculeatus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 69. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Poněkud opomíjené druhy ryb (VI). Rybářství. Červen 2007, roč. 110, čís. 6, s. 16. ISSN 0373-675X. 
 70. Freyhof, J. & Kottelat, M. Perca fluviatilis. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 71. Freyhof, J. & Kottelat, M. Sander lucioperca. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 72. Freyhof, J. & Kottelat, M. Sander volgensis. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 73. Freyhof, J. & Kottelat, M. Gymnocephalus cernua. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 74. Freyhof, J. & Kottelat, M. Gymnocephalus schraetzer. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 75. Freyhof, J. & Kottelat, M. Gymnocephalus baloni. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 76. Freyhof, J. & Kottelat, M. Zingel zingel. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 77. Freyhof, J. & Kottelat, M. Zingel streber. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 78. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Poněkud opomíjené druhy ryb (VIII). Rybářství. Srpen 2007, roč. 110, čís. 8, s. 20. ISSN 0373-675X. 
 79. POSPÍŠIL, Otto; KUTHAN, Josef. Poněkud opomíjené druhy ryb (X). Rybářství. Říjen 2007, roč. 110, čís. 10, s. 14. ISSN 0373-675X. 
 80. Freyhof, J. & Kottelat, M. Proterorhinus semilunaris. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 81. PRÁŠEK, Václav. Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky : dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2006. Dostupné online. 
 82. Freyhof, J. & Kottelat, M. Cottus gobio. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 83. Freyhof, J. & Kottelat, M. Cottus poecilopus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)
 84. Freyhof, J. & Kottelat, M. Platichthys flesus. [Cit. 2009-03-18]. Dostupné online. (anglicky)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]