Seznam postav Duny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam postav Duny zahrnuje přehled fiktivních postav, které se vyskytují v románové sci-fi sérii Duna. Román Duna a jejích pět pokračování vytvořil americký spisovatel Frank Herbert, po jeho smrti v r. 1986 pokračuje v díle jeho syn Brian Herbert ve spolupráci s Kevinem J. Andersonem. Společně napsali dvě další pokračování série Duna, dále dvě trilogie, které svým dějem předcházejí prvnímu dílu a v současnosti pracují na tetralogii, která se detailně zabývá některými významnými postavami románového cyklu.

Rod Harkonnenů[editovat | editovat zdroj]

 • Xavier Harkonnen (223 PG – 164 PG): Vrchní generál vojsk během Služebnického džihádu, nejbližší přítel Voriana Atreida, milenec Sereny Služebnice. Po své smrti upadl neprávem v opovržení.
 • Bašár Abulurd Harkonnen (126 PG – ?[1]): Vnuk Xaviera Harkonnena, jemuž Vorian Atreides odhalil pravdu o jeho předkovi. Abulurd se rozhodl, že už dále nebude tajit okolnosti Xavierovy smrti a hrdě se přihlásil k příjmení Harkonnen, jejž zbytek jeho rodiny odmítal užívat.
 • Baron Vladimir Harkonnen (10110 – 10193): Vládce Giedi Primy, úhlavní nepřítel rodu Atreidů. Svou krutou povahou a ďábelskými plány proti nepřátelům vstoupil do dějin vesmíru Duny jako jeden z nejnebezpečnějších zločinců. Zemřel rukou Alie Atreidové, sestry Paula Muad'Diba.
 • Abulurd Harkonnen: Mladší polobratr Vladimira Harkonnena, vládce Lankiveilu. Na rozdíl od jiných Harkonnenů měl dobrosrdečnou, tichou povahu. Byl zavražděn vlastním synem Glossu Rabbanem.
 • Hrabě Glossu „Bestie“ Rabban (10132-10193): Syn Abulurda Harkonnena, který byl vychován svým strýcem Vladimirem. Byl nesmírně krutý, ale také poněkud hloupý a zbrklý. Proto se Vladimir rozhodl, že nebude jeho dědicem, jímž se měl stát Feyd Rautha. Dlouhá léta mu byla svěřena správa Arrakis. Zemřel na Arrakis během útoku fremenských vojsk Paula Atreida.
 • Na-baron Feyd-Rautha Harkonnen (10172-10193): Mladší bratr Glossu Rabbana, který byl odebrán Abulurdu Harkonnenovi a vychován svým strýcem Vladimirem. Byl jedním z nejlepších šermířů a strýcovou výchovou získal krutou povahu a zálibu v promyšlených úskocích. Zemřel v osobním souboji s Paulem Atreidem.
 • Služebníci:
  • Piter de Vries (10175 (klon)-10191): Křivý mentat Vladimira Harkonnena, produkt tleilaxnaských genetických mutací. Jeden z nejlepších, ale i nejzrůdnějších mentatů v dějinách Duny. Jeho první klon zemřel rukou benegesseriťanky Gaius Heleny Mohiamové, druhý padl za oběť jedu, který vydechl před smrtí vévoda Leto Atreides.
  • Kapitán osobní stráže Iakin Nefud: Krutý velitel Vladimira Harkonnena, závislý na semútě.

Rod Atreidů[editovat | editovat zdroj]

 • Vorian Atreides (223 PG-?): Syn Titána Agamemnona (13., ostatní byli likvidováni), který zradil Synchronizované světy a připojil se na stranu Ligy vznešených, kde se stal jedním z největších hrdinů Služebnického džihádu. Protože mu byl operativně prodloužen život na několik staletí, není známo, kdy zemřel, ale po vítězství v bitvě o Corrin opustil známý vesmír a vydal se na cesty po vzdálených planetách.
 • Vévoda Paulus Atreides (10089-10156): Oblíbený vládce Caladanu, statečný válečník. Rád se oddával toreadorským zápasům a padl za oběť harkonnenské léčce, pomocí níž byl do arény propašován zdrogovaný býk.
 • Vévodkyně Helena Atreidová (10095-?): Manželka Pauluse Atreida, původem z rodu Riches. Původně se milovali, ale postupně se jejich manželství stalo pouhou formalitou a její zášť nakonec vzrostla natolik, že se sama zapojila do spiknutí proti svému manželovi. Její syn Leto ji za trest poslal do vyhnanství.
 • Vévoda Leto Atreides (10140-10191): Syn Pauluse Atreida, jeden z největších hrdinů vesmíru Duny. Byl známý pro svůj neústupný smysl pro čest a spravedlnost a byl milován lidem Caladanu. Zemřel na Arrakis, když mu doktor Yueh vpravil do úst falešný zub s ampulkou prudkého jedu, jímž se Leto pokusil otrávit barona Vladimira Harkonnena.
 • Lady Jessica Atreidová (10154-10256): Oficiální konkubína vévody Leta, jedna z nejschopnějších benegesseriťanek. Měla od Sesterstva přikázáno rodit Letovi pouze dcery, avšak zamilovala se do něj a příkaz porušila. Zemřela v poklidném stáří na Caladanu.
 • Imperátor Paul Atreides, Muad'Dib (10175-10217): Syn Leta Atreida a lady Jessicy, po dobytí Arrakis Harkonneny uprchl do pouště a stal se vůdcem fremenů, s jejichž pomocí získal svou planetu zpět a svatbou s imperátorovou dcerou Irulán se dosadil na imperiální trůn.
 • Lady Alia Atreidová (10191-10219): Dcera-pohrobek vévody Leta Atreida. Už před narozením v ní byly probuzeny zděděné vzpomínky na minulé životy, v důsledku čehož se u ní v dospělosti projevila duševní nevyrovnanost a nakonec raději spáchala sebevraždu.
 • Imperátor Leto Atreides II. (10207-13728): Syn Paula Atreida, který na sobě provedl mutaci, díky níž mohl žít tisíce let. Po smrti Alie nastoupil na imperiální trůn, než se o 3500 let později stal obětí atentátu.
 • Lady Ghanima Atreidová (10207-?): Sestra-dvojče Leta II. Atreida. Stala se zakladatelkou genetického plánu svého bratra, jinak prožila relativně běžný život.
 • Siona Atreidová: Výsledek genetického plánu Leta II., díky kterému ji nebylo možné sledovat pomocí předzvěstné schopnosti. Na Leta II. spáchala atentát a jako partnerka Duncana Idaha se stala zakladatelkou nové větve rodu Atreidů.
 • Bašár Miles Teg (14929-15229): Potomek Atreidů, často přirovnávaný k vévodovi Letovi, geniální taktik a válečník, vrchní velitel vojsk Bene Gesseritu. Po smrti byl za pomoci Tleilaxanů vytvořen jeho klon.
 • Ctihodná matka Darwi Odradová (15170-15240): Dcera Milese Tega, jedna z nejschopnějších benegesseriťanek. Záměrně se obětovala, aby Bene Gesserit přemohl Ctěné matre.
 • Sheeana: dcera Siony Atreidové, narozena na Arrakis. Dokázala telepaticky komunikovat s písečnými červy a Darwi Odradová jí před smrtí věnovala své zděděné vzpomínky, čímž se Sheena stala Matkou představenou. Spolu s Duncanem Idahem a dalšími benegesseriťankami uprchla do neznámého vesmíru před myslícími stroji. Po jejich přemožení založila na jejich centrální planetě Synchronizaci nové Sesterstvo, které si dalo za úkol pokračovat v benegesseritském výcviku
 • Služebníci:
  • Duncan Idaho (10146-10191): Narozený na Giedi Primě, kde mu Harkonnenové zavraždili rodinu. Jako osmiletý vstoupil do služeb Pauluse Atreida a díky své oddanosti a schopnostem se stal jedním z nejvěrnějších služebníků Atreidů a také jedním z nejlepších šermířů Impéria. Zemřel při dobývání Arrakis Harkonneny. Později byl Tleilaxany vypěstován jeho klon, v němž se jako v prvním klonu podařilo probudit vzpomínky na jeho minulý život. Po celou vládu si imperátor Leto II. nechával od Tleilaxanů dodávat nové klony Duncana Idaha, stejně činil i Bene Gesserit po imperátorově smrti. Poslední Idaho měl vzpomínky na všechny prožité životy a stal se finálním Kwisatzem Haderachem a vládcem nového impéria.
  • Gurney Halleck: Uprchlík z Giedi Primy, věrný bojovník rodu Atreidů a vynikající hráč na balisetu. Po znovudobytí Arrakis Atreidy se uchýlil na Caladan, kde žil jako společník a možná i milenec lady Jessicy.
  • Dr. Wellington Yueh (10082-10191): Osobní lékař rodu Atreidů, který byl vydíráním donucen Harkonneny ke zradě. Zemřel při dobytí Arrakis Harkonneny.
  • Thufir Hawat (?-10193): Vynikající mentat, sloužící rodu Atreidů. Po dobytí Arrakis jej Vladimir Harkonnen léčkou získal do svých služeb, ale na konci života dal Thufir přednost vlastní smrti před vraždou Paula Atreida.

Rod Corrino[editovat | editovat zdroj]

 • rod vychází z rodu Služebníků, kteří se přejmenovali po bitvě o Corrin. Vedlejší větev rodiny jsou od začátku džihádu Harkonenové.

Serena Služebnice, kněžka džihádu dcera Maniona Služebníka a matka Maniona Neviňátka.

Imperátor Elrood IX. (9999-10156): Krutý, ale poměrně úspěšný imperátor, otec Shaddama IV. Protože pravidelně užíval melanž, dožil se vysokého věku a nakonec se ho Shaddam rozhodl odstranit, aby nemusel dále čekat na trůn.

 • Imperátor Shaddam IV. Corrino (10119-10212): Nastoupil na trůn, když spolu s Hasimirem Fenringem otrávili jeho otce Elrooda a staršího bratra Fafnira. Celý život si uvědomoval, že Hasimir má větší schopnosti a snažil se vystoupit z jeho stínu, což ho přivedlo k mnoha chybným rozhodnutím. Po porážce na Arrakis byl nucen přenechat trůn Paulovi Atreidovi a odešel do vyhnanství na Salusu Secundus.
 • Lady Anirul Sadow-Tonkinová Corrinová (?-10176): benegesseriťanka, manželka Shaddama IV. Na příkaz Bene Gesseritu rodila svému muži pouze dcery, kterých měli celkem pět: Irulán, Chalice, Wencisia, Josifa, Rugi. Byla zaplavena zděděnými vzpomínkami na minulé životy a spáchala sebevraždu. Při obraně Paula Atreida.
 • Irulán Atreidová (10162-10248): Nejstarší dcera imperátora Shaddama IV., nepříliš úspěšná benegesseriťanka. Z donucení se provdala za Paula Atreida, jemuž se tak otevřela cesta na imperiální trůn. Manželkou byla pouze formálně, dvojčata Leta II. a Ghanimu měl Paul se svou fremenskou konkubínou Chani.
 • Princ Farad'n Corrino (10198-?): Syn Wencisie Corrinové, jemuž lady Jessica Atreidová poskytla základní benegesseritský výcvik a vypěstovala v něm atreidský smysl pro čest. Stal se mužem Ghanimy Atreidové a zakladatelem genetického plánu Leta II. Atreida.
 • Služebníci:
  • Hrabě Hasimir Fenring (10118-10225): Nejbližší přítel Shaddama IV., genetický eunuch a jeden z nejnebezpečnějších zabijáků v Impériu. Zemřel ve vyhnanství na Saluse Secundus.
  • Lady Margot Fenringová: benegesseriťanka, manželka hraběte Fenringa.
  • Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová (?-10207): Imperiální Mluvčí pravdy, jedna z nejschopnějších benegesseriťanek.

Další významné šlechtické rody[editovat | editovat zdroj]

 • Vernio: Vládci planety Iks, odkud byli vyhnáni Tleilaxany, ale s pomocí Atreidů se jim podařilo vrátit zpět.
 • Riches: Vládci planety Riches s rozsáhlou strojovou kulturou, podobnou Iksu, avšak zaměřenou spíše na masovou produkci než na technické inovace. Z rodu pocházela Helena, manželka Pauluse Atreida.
 • Moritani: Vládci planety Grumman. Rod spřízněný s Harkonneny a silně nepřátelský k rodům Atreides, Ekaz a Gináz.

Norma Cenva a Aurelius Venport stáli u počátku založení Sesterstva Bene Gesserit a Gildy.

Fremeni[editovat | editovat zdroj]

 • Pardot Kynes: Imperiální planetolog, vyslaný na zkoumání ekologie Arrakis. Protože zjistil, že by Arrakis bylo možné přetvořit na planetu příznivou životu, postavil se na stranu fremenů, s jejichž pomocí zahájil mohutnou, ale tajnou ekologickou transformaci planety.
 • Liet-Kynes (10154-10191): Syn Pardota Kynese, po němž převzal titul imperiálního planetologa i tajný plán na transformaci Arrakis. Byl jako nepohodlný odstraněn Vladimirem Harkonnenem po jeho znovuzískání Arrakis.
 • Šedout Mapes: Drobná fremenská žena, která sloužila v domácnosti Atreidů na Arrakis a zemřela při dobytí Arrakis Harkonneny.
 • Stilgar (10141-?): Naíb síče Tabr, významný fremenský vůdce a blízký přítel Paula Atreida, jeden z jeho nejstatečnějších bojovníků a zároveň nejdůležitější postava fremenů. Bez něj by nikdy atreidové nezískali zpět své postavení. Strýc Chani.
 • Chani (?-10207): Dcera Lieta-Kynese, konkubína Paula Atreida, matka imperátora Leta II. a Ghanimy, při jejichž porodu zemřela.
 • Jamis: Jeden z bojovníků Stilgarova síče, který vyzval Paula Atreida na souboj, a stal se tak prvním mužem, jejž Paul zabil.
 • Harah: Jamisova žena. Paul Atreides si po Jamisově smrti musel dle fremenského zvyku, kdy vítěz souboje přebírá zodpovědnost za manželku a děti poraženého, zvolit, zda Harah přijímá jako manželku či jako služebnou. Zvolil přijetí za služebnou a Harah následně pečovala o jeho sestru Alii. Později se stala Stilgarovou ženou.
 • Otheym: Jeden z fedajkinů, fanatických bojovníků ve službách Paula Atreida. Později se připojil ke spiknutí proti imperátoru Paulovi.

Další postavy[editovat | editovat zdroj]

 • Serena Služebnice (221 PG – 164 PG): Hrdinka Služebnického džihádu. S Xavierem Harkonnenem měla syna Maniona, kterého v dětském věku zavraždil robot Erasmus. To vyvolalo hněv lidstva na zotročených planetách a vedlo k vypuknutí Služebnického džihádu. Serena později obětovala život, aby zabránila nevýhodnému smíru, který hodlalo uzavřít vyčerpané lidstvo s myslícími stroji. Z jejího příbuzenstva rodu Služebníků vzešel Faykán Služebník, vnuk Xaviera Harkonena, který své jméno změnil na Corrino a stal se prvním imperátorem.
 • Murbella: Ctěná matre, která byla zajata Bene Gesseritem a naučila se jejich bojovým technikám. Pochopila, že obě Sesterstva budou silnější, pokud se spojí. Od Ctihodné matky Darwi Odradové před její smrtí obdržela zděděné vzpomínky, a stala se tak právoplatnou Matkou představenou Bene Gesseritu. Velkou Ctěnou matre porazila v souboji, čímž získala nadvládu nad oběma Sesterstvy. Milenka Duncana Idaha, s nímž měla čtyři dcery.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Po r. 88 PG odešel do vyhnanství na Lankiveil, kde zemřel „za několik desítek let“.