Seznam památných stromů v okrese Kolín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam památných stromů v okrese Kolín, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Kolín.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Bečvárecký jilm vaz Bečváry
49°57′27″ s. š., 15°4′34″ v. d.
jilm vaz &0000000000000319.000000319 105841
Q26790416
V obci u garáží za budovou bývalého kina u silnice PrahaKutná HoraPardubice. Kmen na bázi přechází v široké náběhy, dělí se na tři kosterní větve. Úžlabí bez poškození, mírně problematická. Koruna je zdravá, s běžným množstvím suchých větví, s místy olámanými i silnějšími větvemi v důsledku silného větru.
Lípa Semanských Lípa Semanských od severu (od hlavní silnice) Bečváry
49°57′21″ s. š., 15°4′33″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000229.000000229 105604
Q26790177
Kategorie „Lípa Semanských“ na Wikimedia Commons
V obci na dvoře čp. 117. Kmen se dělí na dvě kosterní větve z nichž ta směrem do dvora se téměř současně rovněž rozdvojuje. Větvení jsou tlaková, v současné době bez známek poškození. Menší větev směřující k domu byla v minulosti zkrácena. Koruna je zdravá s minimálním procentem suchých drobnějších větví.
Podbečvárecká lípa Bečváry
49°57′49″ s. š., 15°3′28″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000655.000000655 104029
Q26789056
Roste v údolí u bývalého mlýna. Kmen špatný, koruna svázaná, ve 3 m se dělila na tři hlavní větve. 23. července 2009 došlo vlivem vichřice k pádu nejsilnější větve, rozlomení druhé kosterní větve a polámání v horních partiích koruny třetí větve památné lípy. Při této události došlo k poškození majetku (přilehlé nemovitosti). Po této události orgán ochrany a přírody MěÚ Kolín vydal souhlas k ošetření památné lípy při kterém došlo k zkrácení poslední kosterní větve na úroveň rozvětvení a k začištění zlomů po ostatních kosterních větvích. Tento souhlas obdržela AOPK ČR na vědomí. Z památné lípy zůstalo zachováno pouze cca 3 m vysoké torzo.
Bělušický dub Solitérní dub u Bělušic Bělušice
50°4′27″ s. š., 15°19′15″ v. d.
dub letní &0000000000000317.000000317 104012
Q11706788
Kategorie „Bělušický dub“ na Wikimedia Commons
Za obcí v polích v lokalitě V chrastí. Napadený ochmetem ve vrcholu koruny.
Bořetická lípa Bořetice (Červené Pečky), rozcestí a kaplička.JPG Bořetice u Kolína
49°58′ s. š., 15°10′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000494.000000494 104047
Q26789071
Kategorie „Lípa v Bořeticích“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi u kapličky sv. Jana Nepomuckého.
Dub Ronovských v Božci Božec
50°4′32″ s. š., 15°21′40″ v. d.
dub letní &0000000000000393.000000393 104081
Q26789091
Na severozápadním okraji obce v zahradě u čp. 18. V roce 2009 byla koruna silně proschlá, napadená ochmetem, poškozený kmen, nejspíše od blesku. Odlomená jedna ze tří kosterních větví.
Cerhenická babyka Cerhenická babyka Cerhenice
50°4′13″ s. š., 15°3′44″ v. d.
javor babyka &0000000000000240.000000240 104079
Q26789090
Kategorie „Cerhenická babyka“ na Wikimedia Commons
Na kraji lesa u cesty Cerhenice – Cerhýnky, proti hřbitovu. Mohutná široká koruna je rozvětvená z jednoho místa. Konce větví zasychají.
Lípa v Církvici † Církvice u Kolína
49°54′32″ s. š., 15°0′47″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000392.000000392 104078 Na jižním okraji obce, u sochy sv. Jana, nedaleko cyklistické trasy Cyklistická trasa 0127 0127. Na podzim 1995 se odlomila část koruny na stavení čp. 79. V noci na 1. prosince došlo vlivem silného větru k fatálnímu rozlomení koruny stromu. Ochrana zrušena 12. března 2013.
Lípa na Zadním Hrádku † Zbytky památné lípy u hájovny Červený Hrádek u Bečvár
49°55′43″ s. š., 15°5′43″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000302.000000302 104082
Q26789092
Kategorie „Lípa na Zadním Hrádku“ na Wikimedia Commons
U hájovny na okraji lesa tzv. Hrádeckého, při silnici na Uhlířské Janovice. Torzo stromu pozorované ještě v roce 2005 již neexistuje, na parcele není ani stopa po pařezu.
Lípy na Visalkách Lípa SV od Červeného Hrádku (severněji než Lípy u křížkuk) Červený Hrádek u Bečvár
49°56′47″ s. š., 15°6′29″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104048
Q12034643
Kategorie „Lípy na Visálkách“ na Wikimedia Commons
Původně dva památné stromy na návrší zvaném Visalky cca 1 km severovýchodně od Červeného Hrádku. Jedna lípa padla někdy mezi lety 2000 a 2003. Zrušovací rozhodnutí nebylo doručeno. U stromu ukryta schránka na geocaching.
Lípy u křížku v Červeném Hrádku Památné lípy malolisté u Červeného hrádku.jpg Červený Hrádek u Bečvár
49°56′34″ s. š., 15°6′43″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104083
Q12034731
Kategorie „Lípy u Červeného Hrádku“ na Wikimedia Commons
Dva památné stromy rostou východně od Hrádku v poli u křížku. V roce 2018 u jednoho stromu směrem k poli redukovaná koruna. Došlo k odlomení části kosterní větve, odštípla se část kmene až k bázi, zbylá část větve je suchá, otvor do dutiny. Na bázi kmene v těchto místech hniloba. Druhá lípa ve vrcholu prosychá. Směrem k poli poranění v celé délce kmene vzniklé odlomením silné větve, nefunkční stříška na jejím pahýlu, velké množství vysypaných trusinek pod stromem.
Slovanská lípa Dobré Pole (Vitice), Slovanská lípa.jpg Dobré Pole u Vitic
50°0′2″ s. š., 14°55′33″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000527.000000527 104046
Q26789070
Kategorie „Slovanská lípa“ na Wikimedia Commons
Ve středu obce na volném prostranství u červeně značené červená turistická značka turistické stezky a u cyklistické trasy Cyklistická trasa 0088 0088. V koruně je svázaná lany, větve ošetřeny, rozvětvuje se z jednoho bodu na tři hlavní části.
Dománovický břek Dománovice
50°6′35″ s. š., 15°19′57″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000180.000000180 104064
Q26789080
V lesním oddělení 211 c11 (dříve 45 d1), východně od dománovického lesního hřbitova. Vysoký, rovný, vyvětvený kmen, nahoře i dole je dutina. Plodí.
Lípa v Drahobudicích Drahobudice
49°56′11″ s. š., 15°4′19″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000292.000000292 104007
Q26789035
Na okraji návsi u cyklistické trasy Cyklistická trasa 1 1.
Lípa v Horních Krutech Lipa v Hornich Krutech-I-10-2020-horni kruty.jpg Horní Kruty
49°55′8″ s. š., 14°57′33″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000293.000000293 104045
Q26789068
Kategorie „Lípa v Horních Krutech“ na Wikimedia Commons
U kostela sv. Vácava vpravo před vchodem na starý hřbitov.
Hradešínský jasan Hradesinsky jasan-09-2018-hradesin.jpg Hradešín
50°2′30″ s. š., 14°45′22″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000367.000000367 104044
Q26789067
Kategorie „Hradešínský jasan“ na Wikimedia Commons
Na sv. straně návrší s kostelem, před čp. 26 u červeně značené červená turistická značka turistické stezky a u naučné stezky Naucna-stezka.svg Hradešín.
Hrušeň u Hřib Hřiby
50°2′23″ s. š., 14°54′55″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000370.000000370 104040
Q26789064
600 m severozápadně od obce u silnice na Bylany. Kmen dutý, rozpadlý, jedna větev je vylomená až k zemi. Je velmi životná, ale konce větví zasychají. Má dost velké plody. V roce 2017 stav víceméně nezměněn, suché konce kosterních větví, koruna poměrně hustá, kmen „průhledný“, v trouchu dutiny nalezeny trusinky zlatohlávků.
Lípa u Chotouchova Chotouchov
49°57′34″ s. š., 15°7′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000313.000000313 104077
Q26789089
Ve stráni s borovým porostem nad východním okrajem obce.
Hrušeň v Jestřábí Lhotě † Jestřabí Lhota hrušeň &0000000000000364.000000364 105189
Q74844198
U komunikace vedoucí do Volárny; OÚ Kolín v roce 1994 zaslal dotazník, kde je uvedeno, že strom byl zničen požárem a odstraněn. Původní číslo ústředního seznamu 204029.1/1
Buk v ul. Sladkovského Kolín, buk lesní v Sladkovského ulici Kolín
50°1′28″ s. š., 15°12′35″ v. d.
buk lesní &0000000000000268.000000268 104018
Q26789045
Kategorie „Buk_v_Sladkovského_ulici“ na Wikimedia Commons
V ul. Sladkovského u veřejné komunikace
Buk za Obecním dvorem Kolín, buk lesní v parčíku mezi ulicí Jaselská a Obecním dvorem Kolín
50°1′29″ s. š., 15°11′51″ v. d.
buk lesní &0000000000000265.000000265 104005
Q26789031
Kategorie „Buk_za_Obecním_dvorem“ na Wikimedia Commons
Roste v parčíku za Obecním dvorem, vedle ulice Jaselská.
Cukrový javor v Kolíně Kolín, cukrový javor: javor stříbrný (na dvoře Dukelských hrdinů 583) Kolín
50°1′22″ s. š., 15°12′45″ v. d.
javor stříbrný &0000000000000493.000000493 104075
Q26789087
Kategorie „Cukrový_javor_v_Kolíně“ na Wikimedia Commons
Dukelských hrdinů 583, na dvoře. Velmi pěkný strom s boulovitým a mohutným kmenem. Rozvětvuje se z jednoho místa, větve od vrcholu zasychají.
Javory u gymnázia Kolín, dva javory (javor klen + javor mléč) u gymnázie, pohled z ulice U Nemocnice Kolín
50°1′17″ s. š., 15°11′50″ v. d.
javor mléč (1)
javor klen (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104027
Q26779982
Kategorie „Javory_u_gymnázia“ na Wikimedia Commons
Dva památné stromy rostou u sportovního areálu školy. V roce 2004 měl klen obvod kmene 320 cm. Krátký válcovitý kmen, silné kořenové náběhy, kmen se dělí na pět hlavních větví, koruna jednostranná. Okolí zaasfaltováno.
Jinan v Kolíně Kolín
50°1′37″ s. š., 15°12′18″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000293.000000293 104073
Q26789085
Ve dvoře Obchodní akademie na ulici Kutnohorská čp. 41. Strom má štíhlou a vysokou korunu, větve směřují kolmo vzhůru, boule na kmeni, plodí.
Jinan v ul. Sladkovského Kolín, jinan dvoulaločný v Sladkovského ulici Kolín
50°1′28″ s. š., 15°12′36″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000190.000000190 104017
Q26789043
Kategorie „Jinan_v_Sladkovského_ulici“ na Wikimedia Commons
V ulici Sladkovského, 10 m od veřejné komunikace.
Jírovec ve Zborovské ulici Kolín, jírovec maďal ve Zborovské ulici Kolín
50°1′46″ s. š., 15°11′25″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000300.000000300 104009
Q26789039
Kategorie „Jírovec_ve_Zborovské_ulici“ na Wikimedia Commons
Křižovatka ulic Zborovská, Pražská a Mikoláše Alše.
Maďal u gymnázia Kolín, jírovec maďal před budovou gymnázia Kolín
50°1′17″ s. š., 15°11′53″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000300.000000300 104074
Q26789086
Kategorie „Maďal_u_gymnázia“ na Wikimedia Commons
Památný strom je v Žižkově ulici čp. 162 před kolínským gymnáziem u žlutě značené žlutá turistická značka turistické stezky.
Platan u Radimského mlýna Kolín, platan javorolistý u Radimského mlýna, na pravém břehu Labe Kolín
50°1′49″ s. š., 15°12′4″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000363.000000363 104025
Q26789053
Kategorie „Platan_u_Radimského_mlýna“ na Wikimedia Commons
Na dvoře objektu Mlýn a velkoobchod Radimský, na pravém břehu Labe u Labské cyklistické trasy Cyklistická trasa 2 2.
Platan v Havlíčkově ulici Kolín, platan javorolistý v Havlíčkově ulici (za hlavní vrátnicí ve dvoře Tesly) Kolín
50°1′2″ s. š., 15°13′4″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000445.000000445 104028
Q26789054
Kategorie „Platan_v_Havlíčkově_ulici“ na Wikimedia Commons
Za hlavní vrátnicí ve dvoře bývalé Tesly nedaleko cyklistických tras Cyklistická trasa 0106 0106 a Cyklistická trasa EV4 EV4.
Duby na Souškách Konárovice
50°1′21″ s. š., 15°16′47″ v. d.
dub letní (18) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104071
Q26779978
19 památných stromů při levém břehu Labe V souškách, les. odd. 14 a1, a2, a3 polesí Starý Kolín
Duby u Včelína Konárovice
50°2′57″ s. š., 15°16′46″ v. d.
dub letní (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“395, 492 104072
Q26779979
Dva staré doupné stromy rostou v lesním odd. 61b2 v místě bývalé konárovické obory u zeleně značené zelená turistická značka turistické stezky vedoucí z obce Jelen do chatové osady Včelín. Větší z nich je již zcela suchý, druhý po starém požáru s velkou dutinou, ale stále živý, se zavěšeným obrázkem s náboženským motivem. U paty měl odřenou kůru na kmeni. V roce 1992 v koruně pahýly, proschlé větve, trouchnivějící kmen do výše cca 3 m. V roce 2014 ze strany lesního porostu rozsáhlá dutina, kterou někdo vypálil, vysypaný trouch, na kosterní větvi poranění od blesku, živý, suché větve a jejich pahýly v zastíněné části koruny, nejníže položená a nejmohutnější větev směřuje k cestě. Stromy jsou významným refugiem dřevních brouků z nichž někteří zde pozorovaní patří ke vzácným druhům.[1]
Konárovický topol † Konárovice
50°0′45″ s. š., 15°16′34″ v. d.
topol černý &0000000000000800.000000800 104070
Q26789083
Strom rostl v jihozápadní části „ostrova V Souškách“ na severním břehu Klejnárky 0,3 km od soutoku s mlýnským náhonem zvaným Černá struha. Z původně mohutného kmene dnes zbyl jen pařez a torzo padlého kmene. Ještě v roce 1997 stál strom celý. V roce 2009 již jen impozantní skořepina, která se později též rozlomila a padla.
Dub ve Vrchách Kouřim-Bulánka-dub.JPG Kouřim
49°59′31″ s. š., 14°56′23″ v. d.
dub letní &0000000000000376.000000376 104067
Q26789081
Kategorie „Dub ve Vrchách“ na Wikimedia Commons
V osadě Bulánka, v části zvané Vrchy u čp. 285 host. U Kuželova.
Jasany v Kouřimi Kouřim
50°0′14″ s. š., 14°58′36″ v. d.
jasan ztepilý (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104016
Q26779993
Dva památné stromy na Mírovém náměstí u pomníku padlých u zeleně značené zelená turistická značka poutní cesty Blaník–Říp a cyklistické trasy Cyklistická trasa 0126 0126.
Lípy u sv. Víta Kouřim
50° s. š., 14°59′24″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104068
Q26780005
Tři památné lípy nacházející se u kaple sv. Víta na Staré Kouřimi u žlutě značené žlutá turistická značka turistické stezky a naučné stezky Naucna-stezka.svg Stará Kouřim.
Topol bílý † Kouřim
49°59′49″ s. š., 14°58′21″ v. d.
topol bílý &0000000000000352.000000352 104037
Q74845625
Rostl u můstku přes Štrbovku, před vjezdem do Muzea lidových staveb. Zanikl při vichřici. Ochrana zrušena 31. března 2008.
Krakovanská lípa Lípa malolistá u evangelického kostela v Krakovanech Krakovany
50°4′4″ s. š., 15°22′18″ v. d.
lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104010
Q26780016
Kategorie „Krakovanská lípa“ na Wikimedia Commons
Za vstupní branou na hřbitov, před vchodem do kostela. Jedna z původních dvou lip vyvrácena při vichřici 21. srpna 2000. Její ochrana následně zrušena. Druhá z lip má kmen s mohutnými kořenovými náběhy, koruna mírně poškozená vichřicí, na řezech zmlazuje.
Vrba bílá v Křečhoři Vrba bílá (Salix alba): malý trojúhelníkový parčík v křižovatce tří cest Křečhoř
50°1′29″ s. š., 15°7′39″ v. d.
vrba bílá &0000000000000525.000000525 104008
Q26789037
Kategorie „Vrba bílá v Křečhoři“ na Wikimedia Commons
Park před obchodem, na rozcestí silnic u žlutě značené žlutá turistická značka turistické stezky.
Kšelský jasan Kselsky jasan-09-2018-ksely.jpg Kšely
50°2′49″ s. š., 14°53′47″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000490.000000490 104036
Q26789062
Kategorie „Kšelský jasan“ na Wikimedia Commons
Na evangelickém hřbitově u odbočky k silnici Český Brod – Kolín. Mohutný strom s nízkým kmenem a rozložitou korunou, malé procento suchých drobnějších větví. V minulosti ořezáno několik větví, rány kalusují, některé i zacelené.
Lípa ve Kšelích Lipa ve Kselich-09-2018-ksely.jpg Kšely
50°2′41″ s. š., 14°53′55″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000315.000000315 104035
Q26789061
Kategorie „Lípa ve Kšelích“ na Wikimedia Commons
Na volném prostranství v západní části obce. Nízko založená koruna, v blízkosti vedení, k němu redukované větve, mírná asymetrie, v koruně vazby.
Libenický dub Památný dub v Libenicích.jpg Libenice
49°59′9″ s. š., 15°15′4″ v. d.
dub letní &0000000000000323.000000323 104066
Q12033309
Kategorie „Libenický dub“ na Wikimedia Commons
Na evangelickém hřbitově při severní zdi.
Vrba u Kocandy Libodřice
50°0′48″ s. š., 15°4′8″ v. d.
vrba bílá smuteční &0000000000000455.000000455 104021
Q26789049
Roste na rozcestí v zahradě obytného domu v osadě Kocanda. Pod stromem je památníček. Strom je značně polámaný, zůstaly jen 2 hlavní větve. Koruna je jednostranná, rány jsou ošetřeny a zamazány. Strom je vitální, obráží. Vrba je převislá.
Jasany u Lošanského hřbitova Lošany-jasany u hřbitova.JPG Lošany
49°59′52″ s. š., 15°7′39″ v. d.
jasan ztepilý (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“337, 380 104026
Q26779974
Dva památné stromy u hřbitovní brány.
Lžovický dub ve Stráních Lžovice
50°2′35″ s. š., 15°18′31″ v. d.
dub letní &0000000000000423.000000423 104004
Q26789029
Lesní oddělení 626F04, severně od obce Veletov a západně od Lžovic, v lokalitě zvané Stráň.
Lípy v Ohařích Lipy v Oharich-I-02-2019-ohare.jpg Ohaře
50°5′42″ s. š., 15°17′41″ v. d.
lípa malolistá (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“352, 438 104065
Q26779971
Kategorie „Lípy v Ohařích“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy se nachází na místním hřbitově. 21. srpna 2000 byly oba stromy poškozeny vichřicí. Silnější lípa přišla o jednu z kosterních větví. Rány byla zastřešena, instalovány vazby – kotvení na sousední strom, redukována koruna, později korekce výmladků. Dnes zcela odumřel zbytek kosterní větve, poslední výmladek na ní vylomen. Na bázi kmene dutina, pravidelně odstraňované výmladky, zbylá část koruny má dobrou vitalitu. U druhého jedince rána po vylomené větvi kalusující. Na kmenech obou lip roste několik plodnic troudnatce kopytovitého. Na lipách pozorován vzácný myrmekofilní potemník Mycetochara pygmaea, jenž žije v dutinách stromů v hnízdech a chodbách mravenců.
Buk u Opatovicke obory Opatovice
49°57′56″ s. š., 15°11′44″ v. d.
buk lesní &0000000000000428.000000428 104034
Q26789060
Jižní břeh rybníka pod Opatovickou oborou součást, jižně od obce.
Hraničář (Vrchlického dub) Ovčáry u Kolína
50°3′26″ s. š., 15°16′8″ v. d.
dub letní &0000000000000465.000000465 104063
Q26789078
Na okraji lesa v odd. 15 a5, severně od Písečného Mlýna a vodní nádrže Mlejnek, u žlutě značené žlutá turistická značka turistické stezky. Hraniční strom byl rozhodnutím vlastníka Jana Čipery z velkostatku Býchory chráněn již v roce 1941. Pod stromem údajně sedával básník Jaroslav Vrchlický, když přebýval u svého strýce, faráře v Ovčárech. V posledních letech strom postupně usychal, zřejmě vlivem napadení ochmetem, od roku 2013 je souší. Nejníže položená silná větev na kmeni je odlomená, je zde hluboká dutina s trouchem, ve kterém byly nalezeny trusinky zlatohlávka skvostného. Dutiny obývá rovněž vzácný drabčík Hesperus rufipennis.
Lípa u Pašinky Pašinka - památná lípa u božích muk.jpg Pašinka
49°59′59″ s. š., 15°11′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000247.000000247 104056
Q12034669
Kategorie „Lípa u Pašinky“ na Wikimedia Commons
Na severozápadním okraji obce u Božích muk v poli. Podle kroniky obce Pašinka z roku 1920 byl strom byl nejspíše zasazen 16. května 1870. Zakoupen za 50 krejcarů a zasazen u příležitosti svěcení obrazu „Nejsvětější Trojice Boží“. V roce 2005 měla lípa u báze kmene výmladky, kmen bez poškození, v koruně cca 10% suchých větví, konce větví v minulosti zakráceny, zdravotní stav dobrý.
Oldříšský dub † Oldříšský dub torzo.jpg Pňov
50°5′2″ s. š., 15°9′1″ v. d.
dub letní &0000000000000683.000000683 104550
Q26789269
Strom rostl na jihovýchodním okraji obce, vlevo u místní komunikace Pňov – Kosovo u naučné stezky Naucna-stezka.svg Pňovský luh v zapojeném lesním porostu lužního lesa. Asi v roce 1910 došlo k vylomení větve v jehož dutině děti založily ohníček a kmen zčásti vyhořel. V dubnu 1997 proběhl zdravotní řez, zakrytí dutin, vyčištění dutiny, likvidace vyzdívky a asanace okolí. 21. srpna 2000 dub padl při vichřici. V roce 2007 došlo k zastřešení mohutného ležícího torza památného stromu a v jeho okolí bylo vytvořeno odpočinkové místo.
Lípy u Přehvozdí Lipy maloliste-09-2018-prehvozdi.jpg Přehvozdí
50°1′25″ s. š., 14°50′15″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104033
Q26779968
Kategorie „Lípy u Přehvozdí“ na Wikimedia Commons
Dva památné stromy jižně od obce u silnice do Kostelce nad Černými lesy u křížku vedle žlutě značené žlutá turistická značka turistické stezky a cyklistické trasy Cyklistická trasa 0088 0088.
Lípy u Pučer Pučery
49°57′25″ s. š., 15°6′38″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000242.000000242 104062
Q26779975
U křížku u spojovací cesty z Pučer na silnici mezi Prahou a Kutnou Horou. Původně šlo o skupinu čtyř lip zasazených v roce 1918 současně s postavením kamenného kříže na místě starého dřevěného, který připomínal zde pochované vojáky z napoleonských válek. Čtyři stromy zde stály ještě roku 1960, tři pak v roce 1992 a dva v roce 2004. V roce 2002 byla zrušena ochrana jedné lípy, jejíž část padla na zbývající exemplář, který poškodila. Poslední strom má jednostrannou (růst ve skupině) silně proschlou korunu.
Lípy v Radimi † Radim u Kolína
50°4′21″ s. š., 15°0′34″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000330.000000330 104061 Skupina původně čtyř lip zasazených v roce 1848 rostla u barokního mostu přes Výrovku při silnici na Chotutice. Kolem místa vede zeleně značená zelená turistická značka turistická stezka a cyklistická trasa Cyklistická trasa 0125 0125. V době vyhlášení ochrany v 70. letech 20. století rostly již jen dvě lípy. V roce 1979 vlivem silného větru jeden exemplář padl. V noci na 18. září 2015 došlo vlivem silné bouře k rozlomení i druhého stromu, který musel být následně pokácen. Ochrana zrušena 25. listopadu 2015.[2]
Radlické lípy † Radlice u Barchovic
49°56′3″ s. š., 14°56′47″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104564 Z původních tří památných lip u zvoničky v Radlicích dnes není žádná. Status památného stromu zrušen ke dni 14. března 2005
Dub letní v Plačku Radovesnice II
50°6′24″ s. š., 15°21′17″ v. d.
dub letní &0000000000000363.000000363 104011
Q26789040
V lokalitě zvané Plaček. Strom napaden ochmetem avšak vitální. V roce 2017 zdravý. Koruna ovlivněná růstem v zápoji, na bázi suché větve kvůli zastínění.
Dub v Podstáji I „Silný“ Dub v Podstaji I-03-2020-radovesnice II.jpg Radovesnice II
50°6′9″ s. š., 15°19′49″ v. d.
dub letní &0000000000000568.000000568 104060
Q26789077
Kategorie „Dub v Podstáji I“ na Wikimedia Commons
Mrtvé torzo vlevo od cesty Podstáji od Doman k Ohařům, lesní oddělení 216 b12 (44 E2), jižně od obce.
Dub v Podstáji II Dub v Podstaji II-03-2020-radovesnice II.jpg Radovesnice II
50°6′12″ s. š., 15°19′49″ v. d.
dub letní &0000000000000385.000000385 104059
Q26789076
Kategorie „Dub v Podstáji II“ na Wikimedia Commons
V části lesa Podstáj, jižně od obce, u lesní cesty les odd 216 b12. Dnes už pouze torzo mrtvého stromu.
Dub v Podstáji III Dub v Podstaji IIIc-03-2020-radovesnice II.jpg Radovesnice II
50°6′12″ s. š., 15°19′50″ v. d.
dub letní &0000000000000336.000000336 104058
Q26789075
Kategorie „Dub v Podstáji III“ na Wikimedia Commons
V části lesa Podstáj, jižně od obce, u lesní cesty lesního oddělení 216b12. Silně poškozený strom vitální pouze z 10%.
Cedr v Ratboři Ratboř
49°58′44″ s. š., 15°9′46″ v. d.
cedr atlaský &0000000000000277.000000277 104057
Q26789074
Na hřbitově u hrobu K. Simona, u jižní zdi. Podle obecní kroniky zasazen v roce 1918 na konci 1. světové války Františkem Novotným na přání vojáka Adolf Vodvárky, který v létě 1917 v polním lazaretu v jugoslávské Lublani podlehl úplavici. Jeho posledním přáním bylo, aby František (jeho ošetřovatel) po návratu domů zasadil u zdi ratbořského hřbitova stromek z Lublaně. V roce 2005 kmen nepoškozený, přímý, koruna bez suchých větví, jedna větev zlomená, ve vrcholových partiích šišky.
Lípa u Mlýnského potoka † Starý Kolín lípa malolistá &0000000000000345.000000345 104563 Na pravém břehu potoka, vedle rodinné zástavby; status památného stromu zrušen k 14. září 2000
Dub ve Svojšické bažantnici Svojšice u Kouřimi
49°59′51″ s. š., 15°2′26″ v. d.
dub letní &0000000000000571.000000571 104031
Q26789058
Jižně od obce za Svojšickým rybníkem v tzv. Svojšické bažantnici, v lesním oddělení 52 e4. Jedná se o strom veterán, jeho zdravotní stav je dobrý, kvete ale neplodí.
Platan ve Svojšicích Svojšice u Kouřimi
50°0′10″ s. š., 15°2′25″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000480.000000480 104032
Q26789059
V areálu Ústavu sociální péče sídlící v budově zámku. Strom kvete a plodí, jeho zdravotní stav je velmi dobrý.
Tatecká lípa republiky Tatce, protected lime tree.jpg Tatce
50°5′31″ s. š., 14°58′34″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000272.000000272 103716
Q26788720
Kategorie „Tatecká lípa republiky“ na Wikimedia Commons
Na návsi. Zasazená v roce 1918 na počest vzniku Československé republiky. Zdravotní stav stromu je výborný.
Lípa v Třebovli Lipa v Trebovli-II-09-2018-trebovle.jpg Třebovle
50°1′54″ s. š., 14°57′41″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000602.000000602 104030
Q26789057
Kategorie „Lípa v Třebovli“ na Wikimedia Commons
Severně od obce u silnice vedle areálu zemědělského družstva. Strom byl zasazen kolem roku 1680, jeho zdravotní stav není příliš uspokojivý, nicméně stále kvete a plodí. Má válcovitý kmen s hrubou topolovou borkou a mnoha boulemi, zmlazuje.
Lípa v serpentině Tilia cordata in zigzag, Týnec nad Labem 03.jpg Týnec nad Labem
50°2′23″ s. š., 15°21′20″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000233.000000233 105389
Q26789833
Kategorie „Tilia cordata in zigzag, Týnec nad Labem“ na Wikimedia Commons
V intravilánu města uvnitř kličky silnice procházející Husovou ulicí. Solitérní strom se široce založenou korunou, dvě kosterní větve, mírně problematické úžlabí, zasazený kolem roku 1900. Jeho zdravotní stav je velmi dobrý, kvete a plodí.
Lípa v Týnci nad Labem (Lípa před budovou děkanství) Lípa v Týnci nad Labem.jpg Týnec nad Labem
50°2′26″ s. š., 15°21′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000384.000000384 104055
Q12034703
Kategorie „Lípa v Týnci nad Labem“ na Wikimedia Commons
Před budovou děkanství v obci. Původně zde rostly lípy dvě lípy. 21. srpna 2000 došlo vlivem vichřice k ulomení kosterní větve jedné a otevření rozsáhlé dutiny jedné z nich. Strom následně zbaven ochrany a jeho torzo z bezpečnostních důvodů poraženo. Na místě vysazena nová lípa. Stav zbývajícího stromu v roce 2002 posouzen jako mírně zhoršený. Jeho dutiny v kmeni ošetřeny, opatřeny stříškami. v roce 2012 koruna zpevněna lanem. Strom kvete a plodí.
Melasův kaštan Melasův maďal v Týnci nad Labem.jpg Týnec nad Labem
50°2′25″ s. š., 15°21′31″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000267.000000267 104054
Q12036348
Kategorie „Melasův maďal“ na Wikimedia Commons
Roste před památníkem obětem války, mezi farou a školou u ulice Na Stráni. Údajně zasazen v roce 1803 generálem Michaelem Benediktem Melasem.[3]
Týnecký dub na Ostrově Týnec nad Labem
50°2′8″ s. š., 15°20′44″ v. d.
dub letní &0000000000000246.000000246 105801
Q26790381
Západně od obce v jihozápadní části lokality Na Ostrově na pravém břehu Labe.
Dub Zmrzlých u Čížovky Uhlířská Lhota
50°4′36″ s. š., 15°22′31″ v. d.
dub letní &0000000000000352.000000352 105800
Q26790380
Poblíž lesíka Čížovka na louce západně od obce
Dub letní pod Slavenečí u Veletova Quercus robur at Slaveneč 03.jpg Veletov
50°1′34″ s. š., 15°17′32″ v. d.
dub letní &0000000000000343.000000343 105802
Q26790382
Kategorie „ Quercus robur at Slaveneč“ na Wikimedia Commons
Západně od obce na pravém břehu Labe jižně od louky s místním názvem Slaveneč. Solitérní strom se široce rozloženou korunou sahající téměř až k zemi, několik suchých větví, zdravý, bez poškození. Skauti, na jejichž pozemku dub roste, stromu přezdívají „Vlasta“ na památku prvního skautského vůdce v Kolíně.
Dub ve Veltrubském luhu Dub ve Veltrubském luhu 06.jpg Veltruby
50°4′20″ s. š., 15°9′47″ v. d.
dub letní &0000000000000538.000000538 104052
Q26789073
Kategorie „Dub ve Veltrubském luhu“ na Wikimedia Commons
Roste v Přírodní rezervaci Veltrubský luh, v části zvané „Na starém přelovu“, v lesní oddělení 37 e1, polesí Libice. Jde o mohutný strom, který má na kmeni poměrně rozsáhlé poranění sahající až do koruny, nejspíše po zásahu bleskem, v ní zlomy, suché větve, odlomená silná větev, která leží na zemi, vitalita dobrá, ve vrcholu koruny neprosychá.
Veltrubská lípa Veltruby - památná lípa.jpg Veltruby
50°4′11″ s. š., 15°11′6″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000375.000000375 104053
Q11879167
Kategorie „Veltrubská lípa“ na Wikimedia Commons
U kapličky Panny Marie Bolestné na návsi ve středu obce. Původně ze společných kořenů vyrůstající skupinka tří kmenů, tvořící jednu rozložitou korunu, dne už stojí pouze dva. Rozložitá zdravá koruna, na kmeni a bázi koruny několik dutinek po odříznutých větvích, jedna větší zaplněná cementem, mohutné kořenové náběhy, jeden z nich poškozený s odlupující se kůrou, částečně obnažené kořeny.
Zalešanské maďaly Zalešanské maďaly (2).JPG Zalešany
50°2′3″ s. š., 15°0′20″ v. d.
jírovec maďal (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“280, 292 104051
Q26779983
Kategorie „Zalešanské maďaly“ na Wikimedia Commons
Dva památné stromy na západním okraji obce u rozcestí polních cest „Na Františku“ u božích muk.
Lipová alej v Zásmukách Památná lipová alej v Zásmukách1.jpg Zásmuky
49°57′57″ s. š., 15°2′3″ v. d.
lípa malolistá (110) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104050
Q12033615
Kategorie „Alej v Zásmukách“ na Wikimedia Commons
Oboustranně podél silnice ze Zásmuk ke kapli „Narození Panny Marie“. Místo nazývané též „V lipkách“ čí „Horní lipky“. Stromořadí nechal vysadit hrabě Adolf Vratislav ze Šternberka někdy v letech 1654–1662. původní počet stromů se se odhaduje kolem 140. V roce 2003 doporučeno 18 lip k likvidaci. Při poslední revizi v roce 2009 bylo napočítáno celkem 90 kusů. Alej byla průběžně dosazována nejen lipami, ale i dubem, lískami, jeřáby ptačími, javory či dokonce jehličnany. Většina těchto nevhodně vysazených dřevin je již odstraněna. Celistvost aleje tak narušují pouze dva javory a jeden dub. Lípy v aleji nejsou v dobrém zdravotním stavu. Během průzkumu v roce 2014 zde byl potvrzen výskyt chráněného páchníka hnědého.[4]
Dub u Žehuňského rybníka Dub letni v Zehuni-I-02-2019-zehun.jpg Žehuň
50°8′17″ s. š., 15°17′33″ v. d.
dub letní &0000000000000555.000000555 103711
Q11833051
Kategorie „Dub letní v Žehuni“ na Wikimedia Commons
U obce na břehu Žehuňského rybníka, nad sádkami u modře značené modrá turistická značka turistické stezky. Dub byl vysazen ke zpevnění hráze při založení rybníka v letech 1492–97. Při zvyšování hráze během úprav Žehuňského rybníka v letech 1951–55 byla část jeho kmene zakryta navážkou. Podle tradice traduje jde o tzv. hraniční strom „Hraničář“ a to mezi někdejšími panstvími poděbradským a chlumeckým.[5] V roce 2017 v dobrém zdravotním stavu. Ve vrcholu koruny pozorováno několik suchých silnějších větví, na úrovni báze koruny a v celé délce kmene rána patrně od blesku, kalusující, dřevo prozatím netrouchniví.
Lípy v Žehuni Lipy maloliste v Zehuni-II sv Jan Nepomucky-02-2019-zehun.jpg Žehuň
50°8′8″ s. š., 15°17′24″ v. d.
lípa malolistá (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“275, 371 103706
Q12034740
Kategorie „Lípy malolisté v Žehuni“ na Wikimedia Commons
Dva památné stromy ve středu obce, vedle sochy sv. Jana Nepomuckého u modře značené modrá turistická značka turistické stezky. Původní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1796 byla v roce 1832 nahrazena novou. Při jedné z těchto událostí byly okolo zasazeny čtyři lípy. V době vyhlášení ochrany (1972) už rostly na místě jen tři. Dnes se zde nachází dvě. Menší exemplář má značně rozšířenou boulovitou bázi kmene a asymetrickou korunu, redukovanou směrem k druhé. V roce 2017 menší procento suchých větví, zdravotní stav dobrý. Druhý strom je značně vykotlaný, ztrouchnivělý s boulovitou bází kmene. V roce 2017 měl kořenové náběhy částečně poškozené s dutinami, kořeny vystupující na povrch, poškozené patrně sekáním trávy, centrální otevřenou dutinu sahající do kosterních větví. Jeho korunu tvoří zčásti výmladky (pravá kosterní větev), vitalita je dobrá.
Topoly u Žehuňského rybníka Žehuň
50°8′24″ s. š., 15°17′26″ v. d.
topol bílý (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“455, 402, 383 103712
Q26779970
Tři památné topoly vysazené v západním svahu hráze Žehuňského rybníka u modře značené modrá turistická značka turistické stezky. Kmen nejsilnějšího ze tří jedinců se dělí na tři kosterní větve, ze strany od silnice odstraněné dvě silné větve, rány v okrajích s kalusem, ve starší vzniká dutina, suché větve i silnější, odpovídající věku. U druhého stromu spodní větve ořezány směrem k silnici, odstraněny silné větve na jedné ze dvou kosterních větví, v ránách vznikají dutiny, v okrajích se vytváří kalus, menší množství suchých větví. Třetí topol je v dobrém zdravotním stavu, jedna ze silnějších větví sahající do porostu s odlomeným terminálem, menší procento suchých větví nižších řádů.
Lípa u kostela sv. Prokopa v Žeželicích Lípa v Žiželicích.jpg Žiželice nad Cidlinou
50°7′58″ s. š., 15°23′30″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000284.000000284 104019
Q12034681
Kategorie „Lípa v Žiželicích“ na Wikimedia Commons
U kostela sv. Prokopa v Žiželicích vedle cyklistické trasy Cyklistická trasa 4199 4199. Zdravotní stav velmi dobrý až vitální, kvete a plodí. V roce 2017 menší procento suchých větví, koruna ve směru od hlavní silnice ke kostelu výrazněji asymetrická, ve směru kolmém do široka rozložená.
Žiželická vrba † Žiželice nad Cidlinou
50°7′53″ s. š., 15°24′17″ v. d.
vrba bílá &0000000000000440.000000440 104013 Rostla v lokalitě Přední louky u Žiželic. Na jaře roku 2010 se odlomil celý kmen, který v předchozích letech proschl po zásahu bleskem. Na místě byly zaznamenány dvě olistěné větve vyrůstající z torza a několik výmladků. Status památného stromu zrušen k 1. červnu 2011 – torzo stromu ponecháno na místě.
Žiželická lípa Žiželice nad Cidlinou
50°7′59″ s. š., 15°23′57″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000355.000000355 104049
Q26789072
U čp. 132 – hořejší mlýn, na pravém břehu náhonu za mlýnem. Má nízký kmen dělící se ve dvě kosterní větve s tlakovým větvením. Zdravý jedinec, ve spodní části koruny část suchých větví.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.
  1. ŽIVOT NA PAMÁTNÝCH STROMECH II.. www.mukolin.cz [online]. [cit. 2020-03-09]. Dostupné online. 
  2. LÍPY V RADIMI (ZANIKLÉ) [online]. cestyapamatky.cz [cit. 2020-03-17]. Dostupné online. (česky) 
  3. https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tynec-nad-labem/melasuv-kastan
  4. ŽIVOT NA PAMÁTNÝCH STROMECH I.. www.mukolin.cz [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné online. 
  5. DUB U ŽEHUŇSKÉHO RYBNÍKA [online]. cestyapamatky.cz [cit. 2020-03-25]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Nahrání snímku k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).