Seznam látek považovaných za prekurzory výbušnin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Evropská komisařka Cecilia Malmströmová navrhla schválení nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým je nepodnikajícím fyzickým osobám zakázán prodej a následně i držení některých chemických látek (s výjimkou případů, kdy tyto osoby získají povolení), které jsou v tomto nařízení považovány za prekurzory výbušnin.[1] Na tyto látky a také na některé další se vztahuje povinné hlášení podezřelých transakcí. Nařízení bylo schváleno a vydáno pod číslem 98/2013.[2]

U látek, jejichž prodej a držení jsou zakázány, se zákaz vztahuje i na směsi s minimální definovanou koncentrací těchto látek. Povinné hlášení podezřelých transakcí se vztahuje na látky z obou skupin, včetně směsí a výrobků obsahujících tyto látky, bez ohledu na koncentraci. Stanovení výše trestů nebo jiných sankcí je v působnosti jednotlivých členských států EU. Seznamy může Evropská komise kdykoli měnit v souladu s procesními podmínkami uvedenými v nařízení.

Nařízení vstoupilo v účinnost 18 měsíců po přijetí, po dobu dalších 18 měsíců byl zakázán pouze prodej uvedených látek (nikoli pouhé držení). Za 5 let po přijetí nařízení by toto mělo být podrobeno revizi; tato revize již probíhá, Evropská komise připravila návrh nového nařízení, které nahradí to dosud platné.[3]

Seznam látek, jejichž prodej a držení jsou podle nařízení zakázány

Seznam látek, u nichž je povinnost hlásit podezřelé transakce

Vývoj po výbuchu v Oslu

Po výbuchu nálože nastražené v centru norského hlavního města Osla se záležitosti okolo schvalování restrikcí na nakládání s prekurzory výbušnin dostaly v EU opět na pořad jednání (byť Norsko není členem EU). Pro výrobu výbušniny bylo totiž zřejmě použito běžně dostupné umělé hnojivo.[4]

Reference

  1. Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady na regulaci prodeje a používání prekurzorů výbušnin
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 2013-01-15, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. [cit. 2018-04-18]. Dostupné online. (česky)
  3. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors [online]. 2018-04-17 [cit. 2018-04-18]. Dostupné online. 
  4. EU: Omezíme prodej střelných zbraní a chemikálií

Externí odkazy