Seznam kulturních památek ve Vranově nad Dyjí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Mapa všech zeměpisných souřadnic z článku na OSM
Mapa všech zeměpisných souřadnic z článku na Google Maps
Export všech souřadnic v článku ve formátu KML

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vranov nad Dyjí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie


Sloup_Vranov1.jpg
 
Kategorie Maria column in Vranov nad Dyjí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33536/7-6909
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí náměstí
Na vrcholu barokního sloupu z mušlového vápence je umístěna na zeměkouli tzv. Immaculata (Panna Maria Neposkvrněná) doplněná oblaky s okřídlenými putti. Spodní část obklopují „moroví“ světci – sv. Rochus (se psem), sv. Florian (ulévající z vědra vodu), sv. Šebestián (s šípy zabodnutými do hrudi) a sv. Jan Nepomucký (držící krucifix). Morový sloup nechal vystavět v roce 1713 patron farnosti a majitel vranovského dominia Michal Heřman z Althannu jako památku na morovou epidemii v roce 1680. Nápis na čele čtyřbokého soklu připomíná renovaci sloupu v roce 1831 z prostředků Stanislava z Mniszku.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Socha svatého Jana Nepomuckého


Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, 003.JPG
 
Kategorie Statue of John of Nepomuk (Vranov nad Dyjí) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26815/7-6910
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí při mostě
48°53′45,88″ s. š., 15°48′43,33″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence na pravém břehu Dyje u mostu zobrazuje světce v životní velikosti v typickém kanovnickém obleku držícího vlastní jazyk. Atribut jazyka symbolizuje neporušitelnost zpovědního tajemství a jeho životní příběh. V poválečných letech bylo uraženo andělčí putto, které tvořilo u pravé nohy světce součást barokního díla neznámého autora. Hranolový sokl je zdoben na bocích volutami a latinským chronogramem s letopočtem 1731: „Dobrému velkému Bohu. Na počest svatého Jana Nepomuckého, na znamení velké lásky k němu a pro jeho veřejné uctívání postavila z kamene a z vlastních prostředků Marie Anna hraběnka z Althannu rozená Pignatelli“. Na hoření části podstavce umístil sochař erb donátorky dekorovaný řádem Hvězdového kříže a jejího manžela Michala Jana III. z Althannu se zavěšeným řádem Zlatého rouna. První restaurátorské práce proběhly podle nápisu v roce 1760. Poslední v roce 1997.[2]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Hrad a zámek Vranov nad Dyjí (Q1417125)


Vranov,_zámek_a_zámecká_kaple.JPG
 
Kategorie Vranov nad Dyjí Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28917/7-6897
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Hrad a zámek

Poznámka: s omezením: bez domku kočího u zámecké jízdárny
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Výklenková kaplička - poklona


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28676/7-6912
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí u kraje silnice směrem na Lančov
Výklenková bíle omítnutá poklona je zakončena stříškou s prolomeným trojúhelníkovým štítem. Na prostředním obloukovitým výklenkem vystupuje štukový letopočet 1838. Uvnitř výklenku se nachází deska s reliéfem ukřižovaného Ježíše Krista a truchlící Panny Marie se sv. Josefem. Ve spodní části je výklenek nápisového pole se zkosenými rohy se zbytky písmen. Ve výklenku stála původně soška, která se nedochovala.[3]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27778628)


Vranov_nad_Dyji_kostel.jpg
 
Kategorie Church of the Assumption of the Virgin Mary (Vranov nad Dyjí) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27945/7-6905
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Výklenková kaplička - poklona


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14104/7-6913
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí při silnici do Podmyče
Výklenková kaplička - poklona se nachází nad zámkem při okraji silnice směrem na Podmyče. Střed celého průčelí tvoří výklenek s nepůvodním drobným obrázkem Panny Marie se zkříženýma rukama na hrudi. Jednoduchou stavbu zdobí nárožní pilastry a trojúhelníkový štít. Značně poškozená kaplička (viditelná pouze číslice poukazující na rok vzniku) prošla v roce 2014 rekonstrukcí.[4] Opravenou stříšku, nově ukovaný střešní kříž a obnovené štuky na pokloně doplnila plastika sv. Barbory od akademického sochaře p. Zdeňka Maixnera. Dne 30. listopadu 2014 ji p. farář Dunda opětovně zasvětil sv. Barboře.[5]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Stará radnice


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10562/7-8635
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí čp. 19
Stavba se středověkým základem postavená do půdorysu písmene „L“. Původně sestávala ze dvou domů, které oddělovala úzká ulička v místě dnešního průjezdu. V budově byla umístěna radnice, šatlava a vinný sklep. Kolem roku 1880 došlo k spojení přístavby hasičské zbrojnice v zadní části dvora. Radnici od poloviny 17. století zdobily hodiny, znak Vranova a poplašný zvon, kterým městečko zahajovalo a ukončovalo výroční trhy. Na radnici se uchovávaly také halapartny a muškety pro místní domobranu o 54 mužích.[6]

Památkově chráněno od .

Kaplička Nejsvětější Trojice


Kaplička Nejsvětější Trojice Vranov nad Dyjí 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20445/7-6911
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí při silnici na Lesnou nad obcí
Kaplička Nejsvětější Trojice (Einnehmer Marterl-Kaple výběrčího) byla postavena na severovýchodní straně asi 1,2 km od zámku z donace tehdejšího vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho u bývalé cesty do Vranova. Po odsunu německého obyvatelstva se začal používat název podle fresky Nejsvětější Trojice.[7]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kříž hraběnky Mniszkové


Kriz_Vranov2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20549/7-6915
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí skalní útes, severovýchodně od zámku
Kříž nechala postavit po smrti svého manžela Stanislava (po r. 1847) hraběnka Helena z Mniszku na tzv. Křížovém vrchu (Kreuzberg) nad Vranovem. Na jednoduchém toskánském sloupu v masivní hranolové podložce byl osazen kříž ze silného měděného plechu s mosaznými paprsky mezi rameny. Na litinové desce je polsko-německý nápis: „Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců. Na památku Jeho Excellence hraběte Stanislava z Mniszku.“[8]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kaple svaté Heleny


Vranov n.D.-kaple sv.Heleny v Zadních Hamrech.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48942/7-8342
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Zadní Hamry
Kapli sv. Heleny nechala vystavět v osadě Zadní Hamry v roce 1815 Helena z Mniszku. Samotná kaple byla vysvěcena v roce 1816. V roce 1899 prošla přestavbou. Malá zvonička byla nahrazena věží. V interiéru zaujme valená klenba a velký presbytář.[9]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Vodní mlýn (Q20428329)


Vodní mlýn, Vranov nad Dyjí 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39807/7-6917
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 67
Objekt vodního barokního mlýna (Marktmühle, Grundmühle, Grundův mlýn, Panský mlýn) čp. 57 obklopuje ze tří stran vydlážděný dvůr. Jeho technické zařízení a mlýnský náhon je zachován jen v náznacích. Michal Heřman z Althannu nechal mlýn postavit v roce 1703. Majitelka panství Marie Anna Pignatelli jej přestavěla v roce 1745. Průčelí mlýna osadila jednak svým erbem a pak erbem manžela Michala Jana III. z Althannu. V roce 1782 mlýn majitelé panství prodali do dědičného nájmu (emfyteutické držby) Michalu Gottfriedovi za 1300 zlatých a 344 zlatých roční činže.[10]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Městský dům


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51957/7-9029
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí 8. května 30
Městský dům

Památkově chráněno od .

Zahradnictví


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51994/7-9033
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 168, u fotbalového hřiště
Samostatná barokní (r. 1795) nepodsklepená jednopodlažní budova se sedlovou střechou stojící na školním hřišti. Původně sloužila jako dům zámeckého zahradníka, dále kořenárna a vazárna kytic a věnců. V přilehlém (dnes zatopeném) sklepě byla zřízena zahradnická „lednice“. Jednalo se o provozní zázemí zámeckého zahradnictví s velkým vytápěným skleníkem, které bylo v 50. letech zrušeno a nahrazeno školním hřištěm.[11]

Památkově chráněno od .

Usedlost čp. 10


Usedlost čp. 10, Vranov nad Dyjí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54866/7-9038
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 10, u silnice směrem na Lesnou
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od .

Keramická továrna


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48946/7-8346
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 91
Keramická továrna

Poznámka: Střed obce, při silnici vedoucí k zámku
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dům čp. 45


Zámek Vranov nad Dyjí - pohledy z města 05.JPG
 
Kategorie Hotel Pod Zámkem na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48947/7-8347
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 45, náměstí
Pitourův dům (dnešní Hotel pod zámkem čp. 45) - vznik obytného domu dokumentuje letopočet 1524. Dům byl součástí svobodného šlechtického dvora „Edelhof“ rodiny von Poitner. V roce 1766 Urban von Pointner dům vyměnil za vrchnostenský „Wieshof” (zatopený přehradou), který přebudoval na „Pointnerhof“ a později na „Pointnermühle“. Vranovská vrchnost přestavěla „Edelhof“ na panskou hospodou. Až do roku 1945 nesl hostinec název „U černého orla“ (Zum Schvarzen Adler) a patřil řezníku Johannu Trinkelovi, který v přízemí hostinec provozoval. V roce 1934 dům renovoval a nad erby rodu Pointner zvěčnil svůj monogram JT. Po vyhnání německého obyvatelstva získal budovu do národní správy Otakar Pitour a po restitucích je dům ve vlastnictví jeho potomků.[12]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dům čp. 44


Dům čp. 44, Vranov nad Dyjí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48948/7-8348
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 44, náměstí
Pážecí dům čp. 44 - barokní dům z první třetiny 18. století (se štukovými nástropními zrcadly, kříženými i valenými klenbami s lunetami) snad původně sloužil jako provozní zázemí zámku, na začátku 20. století zčásti k obytným účelům a část využíval úvěrový ústav (spořitelna) a německá mateřská škola. V letech 1938-1945 sloužil k pořádání honosnějších kulturních akcí. Po roce 1945 připadl MNV. Ten zde zřídil v prvním patře byty a v přízemí obchody zeleniny, oděvů, potravin apod.[13]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Jez


Vranov_nad_Dyjí_jez_-_splav_-_2003.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48950/7-8350
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí na řece Dyji, u mlýna v obci
Jez

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kaplička svatého Josefa


Kaplička svatého Josefa ve Vranově nad Dyjí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48951/7-8351
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí na křižovatce v obci
Klasicistní poklona se nachází cirka 500 metrů severovýchodně od zámku v tehdejší Leopoldově čtvrti (v blízkosti benzinové stanice). Kaplička byla vystavěna v roce 1826 na místě hromadného hrobu vranovských obyvatel a padlých švédských vojáků během třicetileté války. Kaplička je zasvěcena sv. Josefu. Donátorkou obrazu sv. Josefa byla Helena z Mniszku.[7]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Výklenková kaplička - poklona


Výklenková kaplička - poklona, u křižovatky na Lančov ve Vranově nad Dyjí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48952/7-8352
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Vranov nad Dyjí u křižovatky na Lančov
Výklenková kaplička - poklona z roku 1754 původně zasvěcená Panně Marii stojí nyní na křižovatce cest vedoucích k Lančovu a k přehradní hrázi. Z iniciativy německého faráře Langa byla kaplička před zatopením Vranovskou přehradou přemístěna z rozcestí u Jelenova (Pointnerova) mlýna na levém břehu řeky Dyje (asi 500 m od hráze a od lesů ukončujících pláž). Transfer poklony prováděl na přelomu let 1932 a 1933 vrchní stavbyvedoucí přehrady Ing. Karel Lossmann. Na památku této události byla do makovičky kříže uschována schránka s pamětními listinami od obecního zastupitelstva a také od vedoucích představitelů přehradní stavby (od 2012 Okresní archiv Znojmo). Poslední oprava proběhla v roce 2012. Je možné, že autorem kapličky je architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Barokní poklona je zakončena stříškou osazenou kovovým křížkem a je omítnuta růžovou, modrou a okrovou barvou. Fasádu rozčleňují pilastry s volutami. V zamřížované nice se nachází čtvercová deska zobrazující reliéf Piety Třídubské (Dreieichen) (autorem plastiky zasvěcené Panně Marii Třídubské je akademický sochař Zdeněk Maixner).[14] Pod výklenkem je umístěn reliéfový letopočet a prázdné oválné nápisové pole. Na zadní straně poklony se kdysi nacházela freska světce. Slavnost k oslavě přemístěné kapličky se konala 25. května 1933 za účasti nejen hojného počtu místních věřících občanů s farářem, ale i „dechová kapela, vojenští veteráni s vlajkou, dobrovolní hasiči, šest chlapců nesoucích obraz Panny Marie a bíle oblečené dívky”.[15]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Vranovský zpravodaj 4/2003
 2. Vranovský zpravodaj 2/2004
 3. JANÍČEK, Karel – JANÍČKOVÁ, Miroslava: Vybrané památky vranovského katastrálního území. Vranovské noviny, 1991, č. 3, 4 (příloha), s. 1-11.
 4. LAZÁREK Ondřej: Stavební památky v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu a jejich význam v krajině. Diplomová práce. FLE ČZU Praha. Praha 2004.
 5. Vranovský zpravodaj 4/2014
 6. Vranovský zpravodaj 1/2005.
 7. a b Kaláb Michal: Toponymie Vranova nad Dyjí s ohledem na stav před rokem 1945, diplomová práce, 2012
 8. Vranovský zpravodaj 3/2005.
 9. Vranovský zpravodaj 3/2003
 10. Vranovský zpravodaj 4/2004
 11. Vranovský zpravodaj 2/2005.
 12. Vranovský zpravodaj 4/2004
 13. Vranovský zpravodaj 4/2004
 14. Vranovský zpravodaj 2/2013, článek - Nejlépe opravená kulturní památka.
 15. Vranovský zpravodaj 3/2004

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]