Seznam kulturních památek ve Vnitřním Městě (Třebíč)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Vnitřní Město ve městě Třebíč v okrese Třebíč vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vnitřní Město[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q38191468)


City walls (near Černý dům) of Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „City walls of Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33705/7-3154
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Třebíč
49°13′1,35″ s. š., 15°52′53,03″ v. d.
Městské opevnění obepínalo město Třebíč od povýšení vesnice na město v roce 1335.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje (Q12055477)


Třebíč - Karlovo náměstí - Sousoší Cyrila a Metoděje (01).jpg
 
Kategorie „Statue of Saints Cyril and Methodius in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46852/7-3156
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí
49°12′57,63″ s. š., 15°52′50,95″ v. d.
Sousoší svatého Cyrila a Metoděje vytvořil v roce 1885 k tisícímu výročí příchodu věrozvěstů (roku 863) na Moravu, podle návrhu Ludvíka Šimka, sochař Bernard Otto Seeling. Podstavec sochy vytesal kameník Josef Hraba z Počátek.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 13 (Q30785965)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 7 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36019/7-3125
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 13/7
49°12′58,61″ s. š., 15°52′45,78″ v. d.
Měšťanský dům. V budově v současnosti sídlí pivnice.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 14 (Q56611607)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 8 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25468/7-3126
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 14/8
49°12′58,7″ s. š., 15°52′46,52″ v. d.
Měšťanský dům. V budově v současnosti sídlí řeznictví.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 15. října 1968 Ceplichalova kavárna (Q38191479)


Overview of Ceplichal café, photo of eighties of 19th century (cropped from big photo) in Třebíč.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53026/7-3124
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí čp. 5
49°12′58,51″ s. š., 15°52′45,06″ v. d.
Ve hmotě renesanční jednopatrový dům se středověkým jádrem a klasicistně upravenou uliční fasádou stával v řadové zástavbě severní fronty náměstí. V roce 1974 ustoupil novostavbě hotelu Slavia.

Poznámka: MonumNet uvádí parcelní číslo st. 46, parcela tohoto čísla dnes nesousedí s uliční čarou náměstí, ale leží za parcelou st. 47 s domem Karlovo nám. 132/6.
Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 15. října 1968.

Památková ochrana zrušena 15. října 1968 Hotel Slavia (Q38191483)


Overview of Habsburg hotel in Třebíč, next to hotel is Ceplichal café, photo of eighties of 19th century.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53415/7-3123
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí čp. 4
49°12′58,43″ s. š., 15°52′44,33″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům s historizující fasádou stával na místě, kde se už od středověku nacházela nejstarší výsadní hospoda, ve které měli podle pověsti nocovat čeští králové. Objekt byl v roce 1974 asanován a nahrazen novostavbou hotelu Slavia.

Poznámka: MonumNet uvádí památku pod názem Městský dům - hotel Slavia. Monumnet uvádí parcelu st. 45/1, parcela tohoto čísla je však pouze nezastavěný úzký a krátký pás nábřežní cesty za parcelou st. 44 s domem Karlovo nám. 133/5, Grand Hotel.
Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 15. října 1968.

Památková ochrana zrušena 15. října 1968 Dům čp. 3 (Q38191487)


Overview of house no 3 in Třebíč, next to hotel Habsburg, photo of eighties of 19th century (cropped) in Třebíč.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54115/7-3122
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí čp. 3
49°12′58,13″ s. š., 15°52′43,46″ v. d.
Jednopatrový řadový dům obdélného půdorysu stojící na středověkých základech, s klasicistně upravenou fasádou. V 70. letech zbourán, na jeho místě stojí hotel Slavia.

Poznámka: MonumNet uvádí parcelu st. 44. Na parcele tohoto čísla stojí budova Karlovo nám. 133/5, Grand Hotel.
Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 15. října 1968.

Dům čp. 16 (Q30785822)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 10 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41788/7-3127
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 16/10
49°12′58,9″ s. š., 15°52′47,54″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti v budově sídlí čínská restaurace.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 17 (Q30785797)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 11 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30722/7-3128
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 17/11
49°12′59,01″ s. š., 15°52′48,16″ v. d.
Měšťanský dům U Černého orla má ještě z období majitele Lazebníka Viktorina Bradky z poslední čtvrtiny 16. století (1580) hlubokou síň v přízemí s valenou klenbou s lunetami a hřebínky a římsovými konzolkami nástupu na křížově zaklenuté schodiště do mezipatra. V budově sídlí restaurace.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 18 (Q30785721)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 12 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Karlovo náměstí 12, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21028/7-3129
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 18/12
49°12′59,13″ s. š., 15°52′48,97″ v. d.
Měšťanský dům s nově rekonstruovaným erbem ve štítě. V budově je v současné době prodejna textilu a fototechniky.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Černý dům (Q11173777)


Černý dům at Charles's square in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Černý dům (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35604/7-3130
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 22/16
49°12′59,21″ s. š., 15°52′52,12″ v. d.
Měšťanský dům. Do téměř dnešní podoby nechal Černý dům přestavět bohatý třebíčský měšťan Jan Rábl, mistr mydlářský. Ten dům zakoupil a roku 1637 nechal jeho stranu obrácenou do náměstí pokrýt figurálními sgrafity. Ty přetrvaly do svého zalíčení v roce 1862, které si objednal nový majitel domu. Tento stav přetrval až do roku 1927, kdy byla sgrafita odborně obnovena pod dohledem památkového úřadu. V nové době byl dům v majetku židovských obchodníků Frieda a Taussiga; tamnímu obchodu s textilem se proto dlouho říkalo „U Taussiků“.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 26 (Q30785650)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 20 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40785/7-3133
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 26/20
49°12′58,97″ s. š., 15°52′54,85″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti v budově sídlí redakce Horáckých novin, pekařství a prodejna tisku.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 23 (Q30785616)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 17 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19145/7-3131
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 23/17
49°12′59,32″ s. š., 15°52′52,9″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti je v budově večerka.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 25 (Q30785576)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 19 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Dům u hradeb “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31511/7-3132
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 25/19
49°12′59,1″ s. š., 15°52′54,17″ v. d.
Měšťanský dům U Hradeb má nejstarší sgrafitové průčelí sestávající z typických renesančních psaníček a dvou ornamentálních ozdobných pásů, které pochází z roku 1563, bylo odkryto roku 1969 na domě rovněž na dolní straně Karlova náměstí, kde se nachází restaurace „U Hradeb“.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 31 (Q30785497)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 25 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45424/7-3134
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 31/25
49°12′58,03″ s. š., 15°52′57,77″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti v budově sídlí pobočka České spořitelny.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 32 (Q30785527)


Overview of house Smila Osovského no. 32 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15029/7-3149
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Smila Osovského 32/26
49°12′52,65″ s. š., 15°53′7,1″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 34 (Q30785549)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 28 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42215/7-3135
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 34/28
49°12′57,47″ s. š., 15°52′59,16″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti je v budově prodejna textilu.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 40 (Q30785450)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 29 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Karlovo náměstí 29, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23327/7-3136
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 40/29
49°12′56,11″ s. š., 15°52′59,96″ v. d.
Měšťanský Čapkův dům na jihovýchodním nároží Karlova náměstí a Jejkovské brány je památkově chráněným objektem. Významná je jeho dominantní poloha na středověkém půdoryse, vymezující dva významné třebíčské prostory.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 47 (Q30785687)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 36 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28289/7-3137
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 47/36
49°12′56,16″ s. š., 15°52′55,3″ v. d.
Měšťanský dům. V současné době je v budově knihkupectví.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 57 (Q30786041)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 46 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39564/7-3138
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 57/46
49°12′56,23″ s. š., 15°52′48,57″ v. d.
Měšťanský dům postavený třebíčským kameníkem a měšťanem Mikulášem Krkem před rokem 1604. V současnosti v budově sídlí pojišťovna.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 62 (Q30785854)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 51 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34546/7-3139
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 62/51
49°12′55,98″ s. š., 15°52′45,01″ v. d.
Měšťanský dům. V současnosti v budově sídlí prodejna mobilního operátora T-mobile.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 63 (Q30785888)


Overview of cultural monument Karlovo náměstí 52 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24093/7-3140
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 63/52
49°12′55,98″ s. š., 15°52′45,01″ v. d.
Měšťanský dům. V současné době je v budově restaurace.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Malovaný dům (Q12035025)


Malovaný dům.jpg
 
Kategorie „Malovaný dům (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42109/7-3141
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 64/53
49°12′55,85″ s. š., 15°52′43,5″ v. d.
Renesanční měšťanský rohový dům se sgrafity na jihozápadním rohu Karlova náměstí, při křížení s Hasskovou ulicí. Byl postaven koncem 16. století benátským kupcem Francescem Calligardim a sloužil jako obchod s koloniálním zbožím.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fuchsova spořitelna (Q12017892)


Overview of city savings-bank by Bohuslav Fuchs in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Fuchsova spořitelna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22987/7-7177
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Karlovo náměstí 106/57
49°12′57,2″ s. š., 15°52′41,28″ v. d.
Funkcionalistická budova na severozápadním rohu Karlova náměstí byla postavena jako městská spořitelna v Třebíči v roce 1933. Autory budovy jsou Bohuslav Fuchs (od jeho jména se odvozuje i název budovy) a Jindřich Kumpošt.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 68 (Q30785926)


Overview of cultural monument Hasskova 11 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Hasskova 11, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30247/7-3146
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Hasskova 68/11
49°12′54,17″ s. š., 15°52′46,66″ v. d.
Měšťanský dům. V současné době jako obytný dům.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 92 (Q30786001)


Overview of cultural monument Hasskova 22 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Hasskova 22, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37635/7-3147
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Hasskova 92/22
49°12′52,84″ s. š., 15°52′46,39″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Martina (Q12030897)


Kostel svatého Martina Třebíč 2009-08 (2).JPG
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25901/7-3118
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Martinské náměstí
49°12′53,16″ s. š., 15°52′48,19″ v. d.
Římskokatolický kostel se 75 metrů vysokou městskou věží byl založen někdy kolem poloviny 13. století opatem Martinem, během 14. století se kostel stal farním.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q30785762)


Rectory of Church of Saint Martin in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22037/7-3150
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Martinské náměstí 87/1
49°12′52,52″ s. š., 15°52′49,82″ v. d.
Přísluší ke kostelu sv. Martina.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Šebestiána (Q38191450)


SochaSvsebestian.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Sebastian (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16254/7-3160
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Martinské náměstí, u severní stěny kostela
49°12′53,7″ s. š., 15°52′48,93″ v. d.
Socha na podstavci s městským znakem a letopočtem 1730.

Poznámka: Původně zdobila západní kašnu u radnice. Po odstranění kašen byla dlouhodobě umístěna mezi dnešními ulicemi Vítězslava Nezvala a Hadlíz. Po restaurování, které provedl v letech 1995–1999 akademický sochař Martin Kovařík, je umístěna u severní stěny kostela svatého Martina. Cílovým řešením je její navrácení – spolu se sochami sv. Václava a sv. Floriána – na její původní místo, Karlovo náměstí. Socha byla na jaře roku 2020 přemístěna a prochází konzervací a rekonstrukcí. Uvnitř sochy byla nalezena časová schránka, o které se památkáři domnívali, že je z roku 1999, kdy byla přesunuta na místo nedaleko kostela sv. Martina v Třebíči. Ale to se nepotrvdilo, bylo zjištěno, že uvnitř schránky jsou dokumenty z roku 1932. Pamětní listiny byly vysušeny, do schránky byly doplněny informace o aktuální době a schránka byla vrácena do sochy.[1][2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník Františka Palackého (Q38191455)


Memorial of František Palacký at Masarykovo square, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Memorial of František Palacký (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26438/7-3162
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Masarykovo náměstí
49°12′51,19″ s. š., 15°52′49,38″ v. d.
Pomník Františka Palackého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Floriána (Q38191473)


Statue of Saint Florian at Masaryk square in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Florian in Třebíč, Masarykovo náměstí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33464/7-3157
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Masarykovo náměstí
49°12′51,57″ s. š., 15°52′49,07″ v. d.

Poznámka: Socha sv. Floriána – patrona hasičů, byla původně umístěna na kašně na východní straně náměstí. Po odstranění kašen byla dlouhodobě umístěna mezi dnešními budovami spořitelny a okresního úřadu. Po restaurování, které provedl v letech 1994–2000 akademický sochař Jiří Novotný, je socha umístěna na Masarykově náměstí. Cílovým řešením je její navrácení – spolu se sochami sv Václava a sv. Šebestiána – na její původní místo, Karlovo náměstí. Dne 20. února 2019 byla k restauraci z Masarykova náměstí odvezena socha sv. Floriána. Socha byla vytvořena Štěpánem Paganem v 80. letech 19. století. Mezi lety 1994 a 2000 byla rekonstruována Jiřím Novotným. Cílem restaurátorských prací je navrátit sochu sv. Floriana na Karlovo náměstí, kde dříve byla součástí kašny.[3]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Busta Kurta Konráda (Q38191461)


Detail of Bust of Kurt Konrád in Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Kategorie „Bust of Kurt Konrád “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29843/7-7088
Pam. katalog
MIS
Vnitřní Město Masarykovo náměstí
49°12′51,04″ s. š., 15°52′52,47″ v. d.
Socha - busta Kurta Konráda před vchodem do Gymnázia Třebíč, byla zničena, posléze opět obnovena.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související článek[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Časová schránka restaurované sochy ukrývala překvapení – Vysočina news [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (česky) 
  2. JAKUBCOVÁ, Hana. Socha ukrývala vzkaz ze třicátých let. Podepsal ho třebíčský zachránce Židů. Třebíčský deník. 2020-06-09. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. (česky) 
  3. JAKUBCOVÁ, Hana. VIDEO: Svatý Florián odjel na výlet. Vrátí se do září. trebicsky.denik.cz. 2019-02-20. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]