Přeskočit na obsah

Seznam kulturních památek v okrese Písek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Písek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Borovany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37012508)


Borovany (Bernartice). (21).jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45126/3-2461
Pam. katalog
MIS
Borovany náves
49°20′31,47″ s. š., 14°23′36,79″ v. d.
Kaple Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz I (Q37012471)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30618/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany jihozápadně od kaple
49°20′53,4″ s. š., 14°23′13,58″ v. d.
Tvrz I., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz II (Q37012530)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16430/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany západojihozápadně od kaple
49°20′58,56″ s. š., 14°23′16,44″ v. d.
Tvrz II., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 67 (Q31873026)


Borovany okres Písek 08.JPG
 
Kategorie „Borovany 67 (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borovany 67 (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14574/3-2460
Pam. katalog
MIS
Borovany Borovany 67
49°20′43,76″ s. š., 14°23′25,01″ v. d.
Venkovská usedlost nepravidelného tvaru, datovaná do druhé poloviny 19. století, do začátku 19. století, do roku 1810 (údaje v Památkovém katalogu se liší). Areál tvoří obytné a hospodářské budovy a výklenková kaple z první poloviny 19. století ve východní ohradní zdi usedlosti. K památkovým hodnotám patřilo dochované uspořádání budov kolem dvora, jejich dispozice a drobné architektonické a historické prvky jako jsou historická kování. Mezi hodnotné části patřily zachované stavební konstrukce jako placková cihelná klenba sklepení obytného stavení, placková klenba do pasů v chlévech, kamenné zdivo stodoly. Obytné stavení má hodnotný východní štít s římsami a s polokruhovým ukončením a štukovým lemováním. Ve 20. století došlo k přestavbám a k modernizaci jednotlivých částí usedlosti a k postavení rodinného domu na zahradě usedlosti, ten nebyl předmětem památkové ochrany.
 • st. 57/1: obytná budova, chlév, stodola, brána (zbourána) s brankou
 • st. 57/2: hospodářská budova
 • pp. 82/6: výklenková kaplička ve východní ohradní zdi, s polokruhovou nikou uprostřed a s trojúhelným štítem s vpadlým polem, ohradní zeď, předzahrádka

Poznámka: Podle Památkového katalogu je chráněna jen výklenková kaple, a to jen do 21. 9. 2016. Podle MonumNetu je dosud chráněn celý areál usedlosti.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kovárna u čp. 57 (Q37012486)


Borovany okres Písek 02.JPG
 
Kategorie „Forge in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Forge in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104464
Pam. katalog
MIS
Borovany u čp. 57
49°20′32,15″ s. š., 14°23′34,53″ v. d.
Kovárna

Památkově chráněno od 7. září 2011.

Boudy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37013475)


Boudy - prostor mohylového pohřebiště západně od vsi, na návrší Malý Kosatín (11).jpg
 
Kategorie „Mohylník Boudy “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohylník Boudy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41982/3-2468
Pam. katalog
MIS
Boudy pod vrchem Hrad
49°26′55,4″ s. š., 14°1′28,82″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městský dvůr - bývalý pivovar (Q37013489)


Boudy okres Písek (77).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39295/3-2465
Pam. katalog
MIS
Boudy Boudy 1
49°26′36,69″ s. š., 14°2′0,16″ v. d.
Jiná zemědělská stavba - obecní dvůr městský (býv. pivovar)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Boudy (Q37013507)


Boudy okres Písek (25).JPG
 
Kategorie „Boudy (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boudy (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20713/3-2467
Pam. katalog
MIS
Boudy při kótě 574
49°27′33,05″ s. š., 14°1′41,53″ v. d.
Halštatskolaténské hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37013545)


Boudy - okres Písek 01.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Boudy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Boudy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15761/3-2466
Pam. katalog
MIS
Boudy les u samoty U Nováků
49°28′12,72″ s. š., 14°1′6,84″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q37013525)


Boudy (okres Písek) (7.).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Joseph (Boudy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Joseph (Boudy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19275/3-2464
Pam. katalog
MIS
Boudy návrší ve vsi
49°27′6,26″ s. š., 14°2′6,32″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Cerhonice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Cerhonice (Q31208777)


Cerhonice okres Písek (4.).jpg
 
Kategorie „Cerhonice (castle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cerhonice (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32970/3-2473
Pam. katalog
MIS
Cerhonice Cerhonice 1
49°25′8,08″ s. š., 14°3′24,52″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička I (Q37027770)


Cerhonice 1 (4).jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Cerhonice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Cerhonice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29673/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice jihozápadní okraj vsi
49°24′56,68″ s. š., 14°3′12,08″ v. d.
Výklenková kaplička I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička II (Q37027755)


Cerhonice 1 (7).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27715/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severozápadní okraj vsi, při silnici směr Mirotice
49°25′15,48″ s. š., 14°2′55,07″ v. d.
Výklenková kaplička II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička III. (Q37027783)


Cerhonice 1 (5).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16279/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severovýchodní okraj vsi, při silnici směr Smetanova Lhota
49°25′14,56″ s. š., 14°3′29,92″ v. d.
Výklenková kaplička III.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38039065)


Obora u Cerhonic (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30567/3-2475
Pam. katalog
MIS
Obora u Cerhonic za obcí při silnici Cerhonice - Obora
49°24′38,37″ s. š., 14°3′21,48″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dobev[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 139-004 (Q38035754)


Dobev (okres Písek) (19).jpg
 
Kategorie „Stone bridge over the Brložský potok in Dobev “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone bridge over the Brložský potok in Dobev “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27386/3-2502
Pam. katalog
MIS
Nová Dobev přes Brložský potok, západní část obce
49°17′42,69″ s. š., 14°2′40,66″ v. d.
Silniční most č.139-004

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 22. června 2013 Usedlost čp. 6 (Q38039883)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14847/3-2646
Pam. katalog
MIS
Oldřichov Oldřichov 6, náves
49°19′3,75″ s. š., 14°6′23,69″ v. d.
obytné stavení čp. 6, stodola, hospodářská budova-chlévy; bez novodobých přístavků (v poslední fázi ochrany byl chráněn už jen štít)

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 22. června 2013.

Mohylník (Q38136327)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36281/3-2501
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev les Ohraženice
49°17′34,85″ s. š., 14°4′24,21″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Brixí (Q38136332)


Dobev. Kaple a kostel v obci. (3).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Brice (Dobev) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Brice (Dobev) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21301/3-2498
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev střed vsi
49°17′43,73″ s. š., 14°2′56,03″ v. d.
Kostel sv. Brixí či Brikcí (Brice de Tours)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Zvěstování Panny Marie (Q38188559)


Velké Nepodřice. Okres Písek. Kaple a kříž v obci. (1).jpg
 
Kategorie „Chapel of the Annunciation (Velké Nepodřice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Annunciation (Velké Nepodřice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45756/3-2658
Pam. katalog
MIS
Velké Nepodřice náves
49°19′5,03″ s. š., 14°4′29,23″ v. d.
Kaple Zvěstování P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dolní Novosedly[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q31431741)


Dolní Novosedly3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11404/3-6120
Pam. katalog
MIS
Dolní Novosedly Dolní Novosedly 1
49°19′45,84″ s. š., 14°11′48,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 30. září 1996.

Drhovle[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37181668)


Drhovle ( okres Písek ) (4.).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Procopius (Drhovle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Procopius (Drhovle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23952/3-2647
Pam. katalog
MIS
Drhovle Ves polní cesta směr Mladotické Mlaky
49°19′44,76″ s. š., 14°2′35,14″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha

Poznámka: 2001: soška sv. Vojtěcha nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Drhovle (Q33245681)


Drhovle.zámek1.jpg
 
Kategorie „Zámek Drhovle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámek Drhovle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41455/3-2506
Pam. katalog
MIS
Drhovle Zámek Drhovle Zámek 44
49°20′14,14″ s. š., 14°2′55,73″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 11 (Q33244136)


Brloh (Drhovle) (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40036/3-2470
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 11
49°19′41,19″ s. š., 14°1′13,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q33244141)


Brloh (Drhovle) (11).jpg
 
Kategorie „Brloh Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brloh Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16526/3-2469
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 1
49°19′36,84″ s. š., 14°0′54,69″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37015332)


Brloh Calvary.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Gunther of Bohemia (Brloh) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Gunther of Bohemia (Brloh) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21031/3-2471
Pam. katalog
MIS
Brloh za obcí při silnici směr Drhovle
49°19′45,44″ s. š., 14°1′42,29″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Žižkův vrch (Q37015321)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27778/3-2472
Pam. katalog
MIS
Brloh jihozápadně od vsi
49°19′17,08″ s. š., 14°0′43,13″ v. d.
Dvojice opevnění pravěkého a nejasného stáří na Žižkově vrchu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 16 (Q33244750)


Chlaponice (4).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45289/3-2643
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 16, náves
49°20′10,33″ s. š., 14°4′29,45″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q33244741)


Chlaponice ( okres Písek) (2.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36449/3-2642
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 3, náves
49°20′7,06″ s. š., 14°4′29,62″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Špýchárek a brána s brankou usedlosti čp. 8 (Q37029022)


Chlaponice ( okres Písek) (7.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14194/3-2641
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 8, náves
49°20′5,16″ s. š., 14°4′25,22″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchárek, brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37029008)


Chlaponice (okres Písek) (3).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18700/3-2645
Pam. katalog
MIS
Chlaponice při staré silnici k Dobešicům
49°20′12,43″ s. š., 14°4′39,75″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 35 (Q33254504)


Pamětice (Drhovle) - okres Písek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22392/3-5802
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 35
49°20′30,85″ s. š., 14°2′0,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q33254513)


Pamětice (Drhovle) (15).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28421/3-5801
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 14
49°20′31,07″ s. š., 14°2′1,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 22 (Q33254496)


Pamětice (Drhovle) (13.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19263/3-2677
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 22
49°20′25,7″ s. š., 14°2′0,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 10 (Q33254522)


Pamětice (Drhovle) (4).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45627/3-2678
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 10, náves
49°20′29,63″ s. š., 14°2′2,43″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Heřmaň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 33 (Q33316060)


Heřmaň_č._33_01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31993/3-5784
Pam. katalog
MIS
Heřmaň Heřmaň 33
49°13′57,9″ s. š., 14°8′1,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jiljí (Q37273307)


Heřmaň Church 01.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Heřmaň) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Giles (Heřmaň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29473/3-2509
Pam. katalog
MIS
Heřmaň náves
49°13′58,33″ s. š., 14°8′4,46″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Horosedly[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q33325525)


Horosedly - okres Písek 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37578/3-2511
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 12, náves
49°30′50,7″ s. š., 14°3′15,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37287375)


Horosedly (okres Písek) (8).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saints Cyril and Methodius (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saints Cyril and Methodius (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39477/3-2512
Pam. katalog
MIS
Horosedly náves
49°30′50,31″ s. š., 14°3′11,81″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q31446814)


Horosedly okres Písek (7).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47162/3-5783
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 1
49°30′51,41″ s. š., 14°3′5,47″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37287401)


Horosedly (okres Písek) (5).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45643/3-2510
Pam. katalog
MIS
Horosedly 49°30′51,58″ s. š., 14°3′7,43″ v. d. Kaple - zámecká sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník pozemkové reformy 1924 (Q37287420)


Horosedly - okres Písek 09.JPG
 
Kategorie „Památník pozemkové reformy (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Památník pozemkové reformy (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18026/3-2513
Pam. katalog
MIS
Horosedly západně od vsi u silnice k Mirovicům
49°30′54,77″ s. š., 14°2′43,77″ v. d.
Pomník pozemkové reformy 1924

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37287386)


Horosedly, socha svatého Jana Nepomuckého při čp.37.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Horosedly “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Horosedly “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100969
Pam. katalog
MIS
Horosedly 49°30′42,98″ s. š., 14°3′6,09″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 30. března 2004.

Hrejkovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poloroubené chlévy usedlosti čp. 6, st. 7 (Q38047101)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105615
Pam. katalog
MIS
Pechova Lhota Pechova Lhota 6
49°29′39″ s. š., 14°17′12,76″ v. d.
venkovská usedlost, z toho jen: poloroubené chlévy

Památkově chráněno od 23. dubna 2015.

Chyšky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q37168321)


Chyšky (okres Písek) (4.).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Chyšky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Procopius (Chyšky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36852/3-2529
Pam. katalog
MIS
Chyšky st. 16
49°31′22,79″ s. š., 14°25′36,58″ v. d.
Románsko–gotický kostel sv. Prokopa s přestavbami ze 17. a 18. století. V kostele se dochovaly významné prvky a konstrukce z doby výstavby a přestavby. Původně románský kostel (zbytek apsidy), přestavěno raně goticky (portálek na jižní straně lodi), vypálen kolem roku 1420, v roce 1610 přistavěna kaple Nejsvětější Trojice, roce 1678 přestavěna loď, vyhořel v roce 1708 a 1775 obnoven, věž přistavěna 1778. Jednolodní kostel s obdélnou zaklenutou lodí, na kterou navazuje na východě zúžený presbytář s apsidiálním závěrem. Nepravidelně šestiboce ukončená sakristie (původně kaple Nejsvětější Trojice) je umístěna na východě a je poposunuta mimo východní osu. Mezi loď a sakristii je na severu vklíněna hranolová věž. Malá drobná předsíňka je předsazena před jižní fasádu lodi. Západně od kostela je situovaný rozsáhlý hřbitov, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Srubová komora usedlosti čp. 14, st. 9/2 (Q37014587)


Branišovice (Chyšky) (3).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17042/3-2723
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 14
49°31′3,82″ s. š., 14°22′25,65″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: srubová komora. Roubená komora je datována do poloviny 19. století a její hodnota spočívá především v roubené konstrukci a v dřevěných konstrukcích. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 3 (Q33243936)


Branišovice (Chyšky) (2).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33942/3-5780
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 3
49°30′59,2″ s. š., 14°22′20,76″ v. d.
Venkovská usedlost tvořená patrně poloroubeným domem a hospodářskými budovami se nachází nedaleko od návsi ve svahu v obci Branišovice, na jejím západním konci. Usedlost je datována do 19. století. Usedlost nepravidelného tvaru má tři samostatně stojící objekty nepravidelně rozmístěné po dvoře. Na severu je obytné stavení s navazující vybetonovanou částí, které bylo ve 20. století nevhodně zrekonstruováno a obestavěno cihelnou stěnou a na západě zkráceno oproti původnímu stavení. Na západě je areál dvora uzavřen průjezdnou stodolou a na východě je hospodářská budova.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 4 (Q33243929)


Branišovice (Chyšky) (1).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34954/3-5781
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 4
49°31′0,9″ s. š., 14°22′20,02″ v. d.
Venkovská usedlost ve své tradiční rozloze s cennými roubenými stavbami - obytným stavením, špýcharem a komorou a zděnými hospodářskými objekty. Usedlost nepravidelného tvaru se skládá ze čtyř samostatně stojících objektů nepravidelně rozmístěných po dvoře. Na severu je obdélná budova roubeného špýcharu se sedlovou střechou a za ním je hospodářská budova, která ustupuje skoro o celou hloubku budovy. Na západě je dvůr uzavřen roubenou stodolou s přístavkem. Na její jihozápadní a severozápadní roh navazuje nízká kamenná zídka. Na jihu areálu je obdélné obytné stavení se sedlovou střechou. Mezi stodolou a hospodářským objektem je přístavek dřevníku, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 1 (Q33251183)


Mezný (Chyšky) (21).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14970/3-2530
Pam. katalog
MIS
Mezný Mezný 1
49°33′8,38″ s. š., 14°24′42,92″ v. d.
Venkovská usedlost z poloviny 19. století je tvořena obytnými a hospodářskými budovami s dochovanými historickými konstrukcemi - zděnými i dřevěnými. Architektura je jednoduchá. Usedlost nepravidelného tvaru, s budovami seskupenými kolem dvora.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 2 (Q33254186)


Nálesí (Chyšky) (6).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17190/3-2725
Pam. katalog
MIS
Nálesí Nálesí 2, samota nad vsí
49°32′27,37″ s. š., 14°23′28,74″ v. d.
Venkovská usedlost s roubenými budovami je datována snad již do 18. století. Dochovala se hmota budov, interiér, historické konstrukce - roubení, trámové stropy. Jednotlivé samostatně stojící budovy se rozkládají kolem dvora. Obytné zmodernizované stavení se sedlovou střechou je situováno na západě areálu. Naproti obytnému stavení na východě je umístěn roubený špýchar na vysoké podezdívce s valbovou střechou s navazujícím přístavkem na severu (zřejmě zbytek obvodových zdí nebo podezdívky budovy špýchárku). Na jihovýchodě areálu, pod špýcharem, jsou umístěny stáje se sedlovou střechou. Na severozápadě areálu stojí roubená obdélná stodola s valbovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 10 (Q33253379)


Nosetín (Chyšky) (13.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11518/3-6121
Pam. katalog
MIS
Nosetín Nosetín 10
49°31′51,53″ s. š., 14°26′33,36″ v. d.
Areál usedlosti s roubenými samostatně stojícími objekty je datována do 18. a nebo počátku 19. století. Na stabilním katastru z roku 1830 je usedlost již zachycena. Cenný je interiér budov včetně konstrukcí - roubení, zděné stěny, trámové stropy, klenby. Areál usedlosti je tvořen čtyřmi samostatně stojícími budovami – obytným stavením, komorou, stájemi a stodolou. V izolované poloze asi 300 m jižně od vsi Nosetín, vedle silnice spojující obce Nosetín a Chyšky.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1996.

Židovský hřbitov (Q10288263)


 
Kategorie „Jewish cemetery in Květuš “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Květuš “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106396
Pam. katalog
MIS
Nosetín 1 km jihovýchodně od Nosetína, při silnici do Květuše, st. 73, pp. 363
49°31′37,66″ s. š., 14°26′52,77″ v. d.
Židovský hřbitov je situovaný cca 1 km jihovýchodně od vsi Nosetín, při silnici do vsi Květuš. Založen byl patrně na počátku 18. století. Na hřbitově se dochovalo kolem 100 náhrobků od doby založení do počátku 20. století. Hřbitov je vymezen zdí. Dochováno 45 náhrobků od roku 1722, část z nich je povalena. Z márnice zůstalo jen obvodové zdivo. Hřbitov je volně přístupný.

Památkově chráněno od 19. srpna 2019.

Kaple (Q38048607)


Podchýšská Lhota (Chyšky) (12).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Podchýšská Lhota) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Podchýšská Lhota) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15735/3-2773
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota vrch cca 200 m severovýchodně za vsí, pp. 66
49°30′52,11″ s. š., 14°25′25,3″ v. d.
Barokně-klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1816 se nachází cca 200 m nad obcí. Masivní archaicky působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severu.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Tvrz Tetourů z Tetova (Q33254705)


Podchýšská Lhota (Chyšky) (11.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16177/3-2772
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota Podchýšská Lhota 3, 15, 16
49°30′44,86″ s. š., 14°25′7,05″ v. d.
Tvrz Tetourů z Tetova. Z tvrze, připomínané poprvé v písemných pramenech v roce 1538, jsou pravděpodobně dochované fragmenty v obvodovém zdivu přízemního stavení čp. 3, které se spolu se sousedními objekty čp. 15 a čp. 16 nachází na území bývalého tvrziště. Nápadná je v této souvislosti masivní východní obvodová zeď stavení čp. 3.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Špýchar usedlosti čp. 7 (Q38091212)


Ratiboř (Chyšky) (16).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31670/3-5808
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 7, st. 54
49°31′28,27″ s. š., 14°23′13,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Usedlost se ke komunikaci otevírá srubovým špýchárkem. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou. Srubový špýchar venkovské usedlosti u čp. 7 prošel v roce 2000 celkovou rekonstrukcí. Byly vyměněny dřevěné konstrukce, střešní konstrukce, rovněž okna a dveře. Původní špýchar byl postaven patrně v první polovině 19. století.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 5 (Q33255222)


Ratiboř (Chyšky) (13).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34230/3-2720
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 5
49°31′29,72″ s. š., 14°23′10,28″ v. d.
Venkovská usedlost tvořena poloroubeným obytným stavením s lomenicí a zděnými hospodářskými objekty. Datována pravděpodobně do 18. století. V 80. letech 20. století došlo k modernizaci obytného domu, bylo nevhodně nastaveno o patrovou přístavbu. Usedlost nepravidelného zvláštně zalomeného tvaru, kde stodola je předsazena před průčelí obytného stavení o celou svoji hloubku blíže k silnici. Na ní navazuje obytné stavení, které tvoří hranici areálu na severovýchodě. Na jihovýchodě je dvůr uzavřen dřevěnými vraty s plotem, jež nejsou předmětem památkové ochrany. Na jihozápadě je situovaný chlév s přístavkem. Podél obvodové stěny sousedního objektu jsou drobné hospodářské objekty, které nejsou předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Špýchar usedlosti čp. 36 (Q38091223)


Ratiboř (Chyšky) (11).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40683/3-5810
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 36, st. 29
49°31′36,9″ s. š., 14°23′11,79″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Původní podsklepený srubový špýchar na kamenné podezdívce byl patrně postaven v první polovině 19. století. Špýchar byl počátkem 21. století rekonstruován. Obdélná budova se sedlovou střechou a s pavláčkou na západní straně.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Špýchar usedlosti čp. 11 (Q38091218)


Ratiboř (Chyšky) (14).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42118/3-5809
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 11, st. 44
49°31′32,18″ s. š., 14°23′11,73″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Srubový špýchar při usedlosti čp. 11, v intravilánu obce, byl pravděpodobně postaven v 18. století. Jedná se o obdélnou budovu se sedlovou střechou na kamenné podezdívce. Dochovaly se hodnotné zděné i dřevěné konstrukce.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Jickovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37322747)


Jickovice okres Písek (46).JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Jickovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Jickovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31094/3-2540
Pam. katalog
MIS
Jickovice jihozápadní okraj vsi, při silnici na Zvíkov, st. 136
49°26′59,28″ s. š., 14°12′38,2″ v. d.
Barokní zděná kaple čtvercového půdorysu z konce 18. až počátku 19. století s dochovaným selskobarokním štukovým dekorem a volutovým štítkem. Kaple je situována na terénním travnatém předělu mezi dvěma starými lipami.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dům čp. 60 (Q37322727)


Jickovice - okres Písek ( 02 ).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105092
Pam. katalog
MIS
Jickovice Jickovice 60
49°27′2,35″ s. š., 14°12′43,25″ v. d.
Dům s dochovaným selskobarokním štítem, z druhé poloviny 19. století, z doby kolem roku 1860. Budova se dochovala v intaktním stavu z doby její výstavby, včetně hmotové skladby a dispozičního řešení. Původně se jednalo o rozlehlý schwarzenberský hospodářský dvůr, který byl po 2. polovině 19. století rozdělen hlavní komunikací na několik samostatných čísel popisných – čp. 60, 62 a hájenka čp. 3 včetně několika budov bez domovního čísla.

Památkově chráněno od 15. května 2013.

Kestřany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dvě tvrze a areál zámku (Q12029180)


Horní tvrz in Kestřany (1).JPG
 
Kategorie „Kestřany Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kestřany Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34860/3-2544
Pam. katalog
MIS
Kestřany čp. 1, náves
49°16′11,82″ s. š., 14°4′27,1″ v. d.
Tvrz - dvě tvrze a areál zámku
 • Horní tvrz, parc. st. 40
 • Dolní tvrz, parc. st. 39
 • zámek Kestřany, parc. st. 38/4
 • hospodářská budova, stodola, parc. st. 38/1
 • hospodářská budova a ohradní zeď, parc. st. 38/7
 • kravín, parc. st. 38/10
 • rizalit, parc. st. 264
 • náhon
 • zahrada, ohradní zeď, brána na parc. pp. 1272, torzo brány na parc. st. 38/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Kateřiny (Q37342294)


Kestřany-kostel a zámek.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Catherine of Alexandria (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Catherine of Alexandria (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16180/3-2546
Pam. katalog
MIS
Kestřany náves
49°16′10,25″ s. š., 14°4′28,57″ v. d.
Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37342273)


Kestřany okres Písek 10..jpg
 
Kategorie „Niche chapel of Saint John of Nepomuk in Kestřany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niche chapel of Saint John of Nepomuk in Kestřany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17117/3-2550
Pam. katalog
MIS
Kestřany za fotbalovým hřištěm
49°16′16,35″ s. š., 14°4′33,63″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Podle poznámky v MonumNetu roku 2007 soška světce nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kalvárie (Q37342238)


Kestřany-Kalvárie 2.jpg
 
Kategorie „Kestřany, Kalvárie “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kestřany, Kalvárie “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23914/3-2547
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, poblíž řeky Otavy, východně od mostu
49°15′50,12″ s. š., 14°4′34,14″ v. d.
Kaple - Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37342218)


Kestřany (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32348/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany severozápadní okraj obce směrem na Dobev, pp. 1227/9
49°16′15,78″ s. š., 14°4′9,17″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37342196)


Kestřany (okres Písek) 33.jpg
 
Kategorie „Boží muka svatého Matěje (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka svatého Matěje (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85339/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany za obcí severozápadně, při polní cestě na Vachtův vršek, pp. 762
49°16′22,4″ s. š., 14°3′39,31″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička svatého Floriána (Q37342178)


Kestřany (okres Písek) (2).jpg
 
Kategorie „Niche chapel of Saint Florian in Kestřany “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niche chapel of Saint Florian in Kestřany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42268/3-2549
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, na křižovatce mezi čp. 7 a 8
49°16′4,92″ s. š., 14°4′21,02″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Floriána

Poznámka: V MonumNetu poznámka: 2001: soška sv. Floriána nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37342162)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25523/3-2552
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Pod Čihadlem, severně od vsi
49°17′12,93″ s. š., 14°5′3,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37342259)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44851/3-2551
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Ohraženice - Čihadlo, severně od vsi
49°17′31,64″ s. š., 14°4′38,31″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38229601)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31631/3-2832
Pam. katalog
MIS
Zátaví les Vápenice
49°17′37,13″ s. š., 14°6′23,17″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kluky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Průčelí a brána s brankou usedlosti čp. 18 (Q37421915)


Kluky-house.jpg
 
Kategorie „Kluky-house.jpg “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kluky-house.jpg “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31228/3-2553
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 18
49°18′53,31″ s. š., 14°14′53,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: z toho jen: průčelí, brána s brankou
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q33245222)


Dobešice (1).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16388/3-2554
Pam. katalog
MIS
Dobešice Dobešice 7, náves
49°19′37,51″ s. š., 14°15′32,99″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohyla (Q37173750)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14350/3-2558
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°19′56,8″ s. š., 14°15′27,46″ v. d.
Mohyla, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37173738)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19607/3-2557
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°20′7,26″ s. š., 14°15′5,27″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37173709)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27996/3-2556
Pam. katalog
MIS
Dobešice Slavná hora
49°20′0,97″ s. š., 14°14′54,76″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q37173720)


Dobešice. Kaple v obci. (3).jpg
 
Kategorie „Návesní kaplička (Dobešice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Návesní kaplička (Dobešice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34347/3-2555
Pam. katalog
MIS
Dobešice náves
49°19′37,16″ s. š., 14°15′35,76″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostelec nad Vltavou[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špitál (Q31212237)


Kostelec nad Vltavou (3).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35082/3-2560
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 19
49°29′57,84″ s. š., 14°12′42,73″ v. d.
Špitál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37427554)


Kostelec nad Vltavou (12).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35545/3-2563
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou směru Žďákov
49°30′3,38″ s. š., 14°12′29,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37427502)


Kostelec nad Vltavou (10).jpg
 
Kategorie „Kostel Narození Panny Marie (Kostelec nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel Narození Panny Marie (Kostelec nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36583/3-2559
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou jihovýchodní okraj vsi
49°29′57,91″ s. š., 14°12′45,44″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31212241)


Kostelec nad Vltavou (8).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45448/3-2561
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 20
49°29′58,56″ s. š., 14°12′42,37″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37427519)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46055/3-2566
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Panský les
49°29′2,63″ s. š., 14°12′1,16″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 22 (Q31212248)


Kostelec nad Vltavou (8.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22788/3-5787
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 22
49°30′0,86″ s. š., 14°12′38,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q37427529)


Kostelec nad Vltavou (5).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19369/3-2564
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při bývalé příjezdové silnici
49°29′58,53″ s. š., 14°12′44,7″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37427543)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13921/3-2565
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při zámečku Písky
49°29′27,59″ s. š., 14°11′11,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Základní škola (Q31212245)


Kostelec nad Vltavou (12.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14092/3-2562
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21
49°29′59,24″ s. š., 14°12′42,05″ v. d.
Základní škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q38197717)


Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30910/3-2571
Pam. katalog
MIS
Zahrádka směr Milevsko
49°29′30,6″ s. š., 14°14′4,64″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 5 (Q33242652)


Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) (9).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39323/3-2568
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 5
49°29′33,19″ s. š., 14°13′37,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 15 (Q33242661)


Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) (12.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38120/3-2570
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 15
49°29′34,53″ s. š., 14°13′37,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 8 (Q33242670)


Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) (7).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16146/3-2569
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 8
49°29′32,78″ s. š., 14°13′44,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 6 (Q33242679)


Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) (11).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17618/3-2567
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 6
49°29′32,33″ s. š., 14°13′39,06″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Králova Lhota[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31208043)


Králova Lhota okres Písek (3).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11227/3-6111
Pam. katalog
MIS
Králova Lhota Králova Lhota 8
49°29′48,55″ s. š., 14°6′43,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. března 1996.

Křenovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého (Q37336174)


Křenovice . Okres Písek. (7).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Křenovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Křenovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45367/3-2585
Pam. katalog
MIS
Křenovice v severní části vsi, při domu čp. 9, pp. 425/1
49°22′10,05″ s. š., 14°20′40,58″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého. Lidová barokně-klasicistní kaple datovaná do 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice (Q37336160)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105898
Pam. katalog
MIS
Křenovice Křenovický les, u cesty k hájovně Jižiny, p. 2286/1
49°22′27,13″ s. š., 14°19′37,6″ v. d.
Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice. Zděná výklenková kaple typově na rozhraní mezi božími muky a výklenkovou kaplí, na obdélném půdorysu, zakončená trojúhelníkovým štítem a sedlovou stříškou, průčelí vyplňuje hluboký, segmentově zaklenutý výklenek. Ve štítu datovaná 1882. Pojmenována podle starého obrazu Nejsvětější Trojice, který byl zavěšen na blízké lípě hajným z revíru Jižíny. Bývalo zde zastavení při tradiční křenovické pouti s Křenovickou Madonou.

Památkově chráněno od 14. září 2016.

Křižanov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice - kaple Panny Marie Sepekovské (Q37336703)


Křižanov. Písek. Kříž. (1).jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Křižanov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Křižanov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18474/3-2586
Pam. katalog
MIS
Křižanov náves, st. 48
49°23′52,27″ s. š., 14°22′34,34″ v. d.
Zvonice - kaple Panny Marie Sepekovské. Lidová barokní zvonice je datována do 2. poloviny 18. století. Jde o zděnou hranolovou stavbu s lizénovými rámy a zaoblenými nárožími, která je završena jehlancovou střechou vrcholící šindelovou osmihranou lucernou.

Poznámka: Dříve v MonumNetu uváděno jako kaple sv. Jana Nepomuckého
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sloup se sochou Panny Marie (Q37336718)


Křižanov (okres Písek) (8.).jpg
 
Kategorie „Maria column in Křižanov (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column in Křižanov (Písek District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15476/3-2587
Pam. katalog
MIS
Křižanov jihovýchodní okraj obce, pp. 71/1
49°23′47,4″ s. š., 14°22′44,18″ v. d.
Barokní sloup se sochou Panny Marie, datovaný do roku 1678.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kučeř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37447020)


Kučeř (okres Písek) (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23745/3-2588
Pam. katalog
MIS
Kučeř náves
49°26′6,95″ s. š., 14°14′39,46″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Obrovy hory (Q37446996)


Obrovy hroby - Kučeř (7.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47014/3-2589
Pam. katalog
MIS
Kučeř 49°27′8,83″ s. š., 14°14′53,01″ v. d. Tvrz Obrovy hory, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Květov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tyrolský dům (Q15132723)


Tyrolský dům - Rukávečská též Květovská obora (okres Písek) (9).JPG
 
Kategorie „Tyrolský dům “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tyrolský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34909/3-2590
Pam. katalog
MIS
Květov silnice k Bránicům
49°25′9,74″ s. š., 14°18′15,06″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček Tyrolský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie (Q37451092)


Svatý Jan (Květov) Okres Písek (1.).jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Květov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Květov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31364/3-2594
Pam. katalog
MIS
Květov severně od vsi
49°26′18,41″ s. š., 14°16′38,51″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Huberta (Q37451063)


Kaple svatého Huberta - Rukáveč - Květov (okres Písek) (7).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Hubertus (Rukáveč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Hubertus (Rukáveč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31924/3-2595
Pam. katalog
MIS
Květov les u Tyrolského domu
49°25′9,89″ s. š., 14°18′11,6″ v. d.
Kaplička sv. Huberta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 2 (Q33406772)


Květov (okres Písek) (1).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36031/3-2591
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 2, náves
49°25′34,93″ s. š., 14°16′30,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q33406788)


Květov-house.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24855/3-2592
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 3, náves
49°25′34,5″ s. š., 14°16′28,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 4 (Q33406752)


Květov (okres Písek) (3).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17474/3-2593
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 4, náves
49°25′34,8″ s. š., 14°16′28,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q38191896)


Cervená 016.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Červená “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Červená “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25492/3-2539
Pam. katalog
MIS
Vůsí 49°24′4,77″ s. š., 14°14′25,83″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Poznámka: přenesen ze vsi Červená (pův. Jetětice)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lety[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Schwarzenberský dvůr (Q31149653)


Lety - okres Písek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15294/3-2596
Pam. katalog
MIS
Lety Lety 30
49°31′3,9″ s. š., 14°5′13,85″ v. d.
Zemědělský dvůr Schwarzenberský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Cikánský hřbitov koncentračního tábora s pomníkem (Q474310)


Cikánský_pracovní_a_koncentrační_tábor_Lety_,_památník_01.jpg
 
Kategorie „Lety concentration camp “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lety concentration camp “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12806/3-6151
Pam. katalog
MIS
Lety 49°30′27,33″ s. š., 14°7′18,75″ v. d. Hřbitov cikánský (koncentračního tábora) s pomníkem

Památkově chráněno od 23. dubna 1998.

Minice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37820805)


Minice (okres Písek) (8).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41762/3-2541
Pam. katalog
MIS
Minice náves, u rybníka
49°29′23,32″ s. š., 14°0′46,36″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mišovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37819874)


Mišovice Okres Písek (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37888/3-2542
Pam. katalog
MIS
Mišovice u domu čp. 34
49°29′39,37″ s. š., 14°0′18,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q33245651)


Draheničky okres Písek (7.).jpg
 
Kategorie „Draheničky (fort) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Draheničky (fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20775/3-2776
Pam. katalog
MIS
Draheničky Draheničky 1
49°30′26,77″ s. š., 13°58′35,13″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38049249)


Kostel sv. Petra a Pavla v obci Pohoří (2).jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Pohoří) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Pohoří) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31543/3-2685
Pam. katalog
MIS
Pohoří východní část obce
49°29′10,8″ s. š., 14°0′53,23″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38096317)


Slavkovice (Mišovice) (5.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25649/3-2687
Pam. katalog
MIS
Slavkovice střed obce, u domu čp. 1
49°29′29,49″ s. š., 14°1′11,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Vavřince (Q38142142)


Svučice okres Písek (3.).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Lawrence (Svučice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Lawrence (Svučice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15802/3-2775
Pam. katalog
MIS
Svučice východně od obce, při silnici do Mišovic
49°29′54,89″ s. š., 13°59′25,42″ v. d.
Kaplička sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Myslín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31464900)


Myslín okres Písek (14.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27789/3-2648
Pam. katalog
MIS
Myslín Myslín 4
49°31′58,15″ s. š., 14°1′24,28″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nerestce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37177377)


Nerestce, mosty přes Skalici, 2020 (20).jpg
 
Kategorie „Stone bridge in Nerestce “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone bridge in Nerestce “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23019/3-2660
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce při Pasovské silnici, přes Skalici
49°29′43,75″ s. š., 14°4′17,09″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámeček Dolní Nerestce (Q33323366)


Nerestce okres Písek (33.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14770/3-2659
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce Dolní Nerestce 9, jihovýchodní okraj vsi
49°30′1,19″ s. š., 14°3′46,65″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nevězice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum Nevězice (Q12042816)


Oppidum Nevězice (okres Písek) (6).jpg
 
Kategorie „Nevězice (oppidum) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nevězice (oppidum) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34464/3-2661
Pam. katalog
MIS
Nevězice JV od vsi nad Vltavou, Nevězice
49°27′56,81″ s. š., 14°10′14,83″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Okrouhlá[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38039639)


Ostrovský rybník - okres Písek (09).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15923/3-2669
Pam. katalog
MIS
Okrouhlá při ostrovském rybníku
49°24′31,87″ s. š., 14°20′44,99″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Olešná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 10558-2 (Q38040012)


Olešná ( okres Písek ) (04).jpg
 
Kategorie „Bridge of road III/10558 over the Velký potok in Olešná “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bridge of road III/10558 over the Velký potok in Olešná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23522/3-5923
Pam. katalog
MIS
Olešná přes Velký potok
49°20′36,69″ s. š., 14°18′16,5″ v. d.
Silniční most č. 10558-2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Orlík nad Vltavou[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička Panny Marie (Q38041177)


2011.9.9. Orlík 054.jpg
 
Kategorie „Chapel of the Assumption (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Assumption (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24368/3-5799
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou při komunikaci do Kožlí
49°30′36,96″ s. š., 14°9′40,6″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Orlík (Q1013458)


Vodní nádrž Orlík a Orlík (zámek) (3.).jpg
 
Kategorie „Orlík Chateau “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Orlík Chateau “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18885/3-2763
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 112
49°30′46,73″ s. š., 14°10′13,55″ v. d.
Zámek Orlík

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Prokopa (Q38137926)


Orlík nad Vltavou (15).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Procopius in Orlík nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Procopius in Orlík nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31600/3-2760
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo jihovýchodní část náměstí
49°30′16,09″ s. š., 14°10′7,57″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Silniční most Žďákovský č. 19-028 (Q770940)


Ždákovský most 04.jpg
 
Kategorie „Žďákovský most “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žďákovský most “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30619/3-5929
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo přes Orlickou přehradu
49°30′15,5″ s. š., 14°11′0″ v. d.
Silniční most Žďákovský č. 19-028

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 21 (Q33257042)


Orlík nad Vltavou (21).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33916/3-2758
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 21, náves
49°30′19,94″ s. š., 14°10′0,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38137933)


Orlík nad Vltavou (33).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45221/3-2764
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při čp. 125
49°30′34,89″ s. š., 14°9′56,67″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brzdový kámen (Q38137938)


Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) okres Písek (2).JPG
 
Kategorie „Brzdový kámen (Staré Sedlo) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brzdový kámen (Staré Sedlo) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25324/3-2761
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při staré cestě k Žďákovu
49°30′21,82″ s. š., 14°10′13,65″ v. d.
Brzdový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Prokopa (Q38137945)


Orlík nad Vltavou (5.).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Procopius in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Procopius in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27397/3-2762
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo náměstí
49°30′15,89″ s. š., 14°10′4,95″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q33257033)


Orlík nad Vltavou (7.).jpg
 
Kategorie „Rectory in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30251/3-2759
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 1
49°30′15,27″ s. š., 14°10′5,71″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pranýř (Q38137951)


Orlík nad Vltavou (11.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29665/3-2760
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo na návsi před severovýchodním rohem fary
49°30′15,23″ s. š., 14°10′5,94″ v. d.
Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Osek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38041210)


Osek. Kříž v obci na křižovatce. (1).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19595/3-2670
Pam. katalog
MIS
Osek západní okraj obce, křižovatka cest
49°26′34,46″ s. š., 14°17′50,08″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Oslov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 64 (Q38042712)


Oslov (Písek) (2).jpg
 
Kategorie „Brána Oslov čp. 64 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brána Oslov čp. 64 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31230/3-2671
Pam. katalog
MIS
Oslov Oslov 64
49°24′0,58″ s. š., 14°12′41,07″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána u čp. 64

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 20. října 2016 Železniční most (Q38042717)


Zeleznicni most (Jetetice).jpg
 
Kategorie „Červenský železniční most “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červenský železniční most “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17916/3-5942
Pam. katalog
MIS
Oslov přes Vltavu, k. ú. Oslov a k. ú. Jetětice, osada Červená
49°22′53,45″ s. š., 14°15′10,22″ v. d.
Ocelový železniční příhradový most o délce 284 metrů, vystavěný v letech 1886–1889 nad Orlickou přehradou (?) jako součást Českomoravské transverzálky. První železniční most na území ČR, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží. Ve své době byl druhou nejvyšší mostní stavbou v celém Rakousku.
 • k. ú. Jetětice: pp. 1314/7
 • k. ú. Oslov: pp. 1047/1, 1051/1

Památkově chráněno od roku 1988. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 20. října 2016.

Boží muka (Q38042736)


Oslov.Boží muka. (1).jpg
 
Kategorie „Column shrine in Oslov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Column shrine in Oslov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21292/3-2673
Pam. katalog
MIS
Oslov poblíž budovy čp. 69
49°24′3,3″ s. š., 14°12′34,79″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Anny (Q38042724)


2007 11.2. Svatá Anna 006.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Oslov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Oslov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22338/3-2674
Pam. katalog
MIS
Oslov osada Sv. Anna, na ostrohu nad řekou
49°25′1,87″ s. š., 14°11′21,9″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Linharta (Q38042729)


Oslov-church2.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Leonard (Oslov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Leonard (Oslov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22358/3-2672
Pam. katalog
MIS
Oslov náves
49°23′59,63″ s. š., 14°12′40,32″ v. d.
Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 4 (Q33244473)


Tukleky (Oslov) Okres Písek (21).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31453/3-2783
Pam. katalog
MIS
Tukleky Tukleky 4
49°23′4,27″ s. š., 14°12′1,8″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ostrovec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37169544)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18041/3-2497
Pam. katalog
MIS
Dědovice při Novovrážském rybníce
49°23′34,25″ s. š., 14°8′25,72″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 4 (Q33245466)


Horní_Ostrovec_(Ostrovec)_okres_Písek_2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17189/3-2675
Pam. katalog
MIS
Dolní Ostrovec Dolní Ostrovec 4
49°25′13,49″ s. š., 14°6′58,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q33245459)


Horní Ostrovec (Ostrovec) okres Písek 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17741/3-5782
Pam. katalog
MIS
Dolní Ostrovec Dolní Ostrovec 3
49°25′13,76″ s. š., 14°6′58,94″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník padlým (Q37285278)


Horní Ostrovec (Ostrovec) okres Písek 5.jpg
 
Kategorie „World Wars memorial in Horní Ostrovec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „World Wars memorial in Horní Ostrovec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29851/3-2676
Pam. katalog
MIS
Horní Ostrovec vrch mezi osadami
49°25′17,75″ s. š., 14°6′59,77″ v. d.
Pomník padlým

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Paseky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 13. února 2017 Špýchar usedlosti čp. 23 (Q38046848)


Paseky (okres Písek) 1..JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16643/3-2679
Pam. katalog
MIS
Paseky Paseky 23
49°15′6,25″ s. š., 14°15′16,35″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: zděný podsklepený špýchar se sedlovou taškovou střechou na západní straně nepravidelného trojúhelného dvora. Špýchar byl spojen s obytným stavením ohradní zdí s bránou a brankou. Špýchar byl v 80. letech 20. století zbourán, památka zanikla. V roce 2008 byl na MK ČR podán návrh na zrušení památkové ochrany.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 13. února 2017.

Mohylník (Q38046853)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20039/3-2680
Pam. katalog
MIS
Paseky les Nad Beránkem
49°16′8,4″ s. š., 14°17′16,8″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy. Mohylové pohřebiště na východním svahu návrší Matka.
 • skupina ve vzrostlém smrkovém lese 200 metrů severozápadně od samoty U Beránka, tři mohyly narušeny staršími výkopy, pohřebištěm prochází ve směru sever-jih několik úzkých stok.
 • Dvě mohyly 500 m západně od samoty U Beránka v bukovém lese, jižně od zarostlé paseky osázené smrčky, jedna z mohyl narušena lesní cestou, která přes ni přechází.
 • Skupina 800–900 m západně od samoty U Beránka ve smíšeném smrkovo-bukovém lese, částečně též v hustém nízkém smrkovém lese. Dvě z mohyl jsou neporušené, zbývající nesou stopy starších výkopů, nejčastěji ve formě prokopaných středů.
 • Skupina mohyl 550 m jižně od samoty U Beránka ve vzrostlém smrkovo-bukovém lese, severně od paseky osázené smrčky, jedna z mohyl leží na opačném, východním okraji paseky. Všechny mohyly byly v minulosti prokopány, středové trychtýřovité vkopy zůstaly nezasypány.

Již v polovině 19. století byla v jedné z mohyl nalezena bronzová nádoba, v další pak popelovitá vrstva a zlomky dvou keramických nádob. Později byla kompletně prozkoumána skupina sedmi mohyl ležící 550 m J od samoty „U Beránka“. Jako první zde v roce 1894 kopal prof. J. L. Píč. Archeologické výzkumy prokázaly několik mohylových pohřebišť z různých pravěkých období - starší a střední doba bronzová, doba halštatská a doba laténská, přičemž pohřby z mladších období byly běžně ukládány do již stojících starších mohyl. Několik malých až středně velkých mohylových skupin, na nichž jsou zastoupeny mohyly různých typů a velikostí. Početné milodary z pohřbů, mezi nimiž vyniká časně laténský hrob bojovníka se zbraněmi.
Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Souřadnice v Památkovém katalogu zaměřeny na skupinu 550 metrů jižně od samoty U Beránka,
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Probulov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38051060)


Probulov (okres Písek). (10).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32005/3-2688
Pam. katalog
MIS
Probulov severní okraj obce, při silnici na Staré Sedlo
49°29′41,3″ s. š., 14°8′50,28″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Předotice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q37429638)


Kožlí u Čížové Chapel 01.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Kožlí) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Kožlí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41562/3-2579
Pam. katalog
MIS
Kožlí u Čížové náves
49°22′19,31″ s. š., 14°1′11,26″ v. d.
Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37817056)


Malčice (Předotice) (16.).jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column in Malčice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Trinity column in Malčice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47256/3-2601
Pam. katalog
MIS
Malčice severozápadní okraj Malčic při křižovatce polních cest
49°23′27,62″ s. š., 14°2′31,67″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Přeštěnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q33257924)


Týnice (Přeštěnice) (5.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16320/3-2784
Pam. katalog
MIS
Týnice Týnice 1
49°28′31,74″ s. š., 14°24′8,12″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rakovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Vintíř (Q38091015)


Rakovice (Okres Písek) (2.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24523/3-2719
Pam. katalog
MIS
Rakovice při silnici do Mirotic
49°27′37,37″ s. š., 14°3′17,43″ v. d.
Pomník Vintíř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38091004)


Rakovice. Kaple na návsi. (5).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Rakovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Rakovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17206/3-2717
Pam. katalog
MIS
Rakovice náves
49°28′18,56″ s. š., 14°3′16,62″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kontribuční sýpka (Q33319753)


Rakovice okres Písek (10.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15219/3-2716
Pam. katalog
MIS
Rakovice Rakovice 73, při silnici do Mirotic
49°27′50,55″ s. š., 14°3′18,82″ v. d.
Sýpka kontribuční

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38091010)


Rakovice. Kaple poblíž obce. (8).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15881/3-5807
Pam. katalog
MIS
Rakovice při silnici na Pohoří
49°28′52,11″ s. š., 14°2′2,83″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q38091000)


Rakovice okres Písek (2.).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Rakovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Rakovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15030/3-2718
Pam. katalog
MIS
Rakovice při čp. 22
49°28′16,48″ s. š., 14°3′16,77″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ražice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 (Q33322683)


Ražice (okres Písek). (5.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45919/3-2726
Pam. katalog
MIS
Ražice Ražice 3, náves
49°14′31,93″ s. š., 14°6′0,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q33322689)


Ražice (okres Písek). (6).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40600/3-2727
Pam. katalog
MIS
Ražice Ražice 14, náves
49°14′31,36″ s. š., 14°6′6,63″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38091287)


Ražice (okres Písek). (4).jpg
 
Kategorie „Chapel of the Visitation (Ražice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Visitation (Ražice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27050/3-2728
Pam. katalog
MIS
Ražice náves
49°14′31,41″ s. š., 14°6′3,11″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q38231330)


Štětice (okres Písek) (13.).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29009/3-2778
Pam. katalog
MIS
Štětice jihovýchodně od obce, při cestě k Drahonicím
49°13′22,3″ s. š., 14°5′47,48″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q38231337)


Štětice (okres Písek) (5).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Lawrence (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Lawrence (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28910/3-2779
Pam. katalog
MIS
Štětice jihovýchodně od obce, při cestě k Sedlišti
49°13′27,08″ s. š., 14°5′21,49″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička Panny Marie (Q38231323)


Štětice výklenková kaplička P. Marie 03.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Štětice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37924/3-2777
Pam. katalog
MIS
Štětice východně od obce, při cestě k Humňanům
49°13′31,38″ s. š., 14°6′6,38″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sepekov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Jména Panny Marie (Q38095197)


2011.10.26. Sepekov Kostel jména Panny Marie 002.jpg
 
Kategorie „Church of the Name of the Virgin Mary in Sepekov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Name of the Virgin Mary in Sepekov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37333/3-2733
Pam. katalog
MIS
Sepekov návrší ve vsi
49°25′36,89″ s. š., 14°25′4,21″ v. d.
Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník II. (Q38095205)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37791/3-2735
Pam. katalog
MIS
Sepekov při rybníku Chobot
49°25′35,16″ s. š., 14°26′31,34″ v. d.
Mohylník II., archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q1716390)


Milevsko-židovský-hřbitov2009r.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Milevsko “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Milevsko “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39952/3-2616
Pam. katalog
MIS
Sepekov návrší východně od kláštera, Židovna