Seznam kulturních památek v okrese Chrudim

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Běstvina[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Běstvina (Q30726420)


Běstvina - zámek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18841/6-803
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 1
49°50′12,86″ s. š., 15°35′41,38″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q12028028)


Kaple v Běstvině.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Běstvina) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30288/6-802
Pam. katalog
MIS
Běstvina před zámkem, st. 10/3
49°50′13,08″ s. š., 15°35′45,21″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Panský dům (Q36866912)


Běstvina, Panský dům.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104120
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 50
49°50′8,97″ s. š., 15°35′44,59″ v. d.
Jiná feudální stavba - panský dům

Památkově chráněno od 21. září 2010.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792368)


Běstvina kostel svatého Jana Křtitele.JPG
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Běstvina) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30678/6-801
Pam. katalog
MIS
Běstvina st. 44, 45, pp. 40
49°50′9,22″ s. š., 15°35′57,87″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele:
 • kostel, st. 44
 • márnice, st. 45
 • schodiště, ohradní zeď, pp. 40

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792362)


Church sv Mari Magdaleny Parizov.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Pařížov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32773/6-804
Pam. katalog
MIS
Pařížov st. 27
49°50′7,03″ s. š., 15°33′58,69″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní mlýn (Q38046555)


Pařížov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105818
Pam. katalog
MIS
Pařížov Pařížov 9
49°50′2,12″ s. š., 15°33′54,86″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 22. března 2016.

Pařížovská přehrada (Q773946)


Prehrada parizov2.jpg
 
Kategorie „Pařížov Dam “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28234/6-4750
Pam. katalog
MIS
Pařížov jižně od vsi
49°49′42,38″ s. š., 15°34′8,63″ v. d.
Přehrada - přehradní hráz včetně přepadového systému:
 • hráz, boční přeliv s kaskádou, přepadové koryto z elektrárny, pp. 419
 • ovládací domek, st. 45
 • obtoková štola, st. 44, pp. 265/1
 • limnigraf, pp. 346/1
 • koryto odtoku, pp. 414/1, 414/2, 420, 421, 422, 423
 • jízek, pp. 414/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bítovany[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37027514)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17795/6-4988
Pam. katalog
MIS
Bítovany jižní okraj vsi
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q26792357)


Bítovany-kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Bítovany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101505
Pam. katalog
MIS
Bítovany Kostel sv. Bartoloměje

Památkově chráněno od 17. května 2005.

Bojanov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33325111)


Fara (Bojanov) 02.JPG
 
Kategorie „Rectory in Bojanov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16536/6-807
Pam. katalog
MIS
Bojanov Bojanov 36, náměstí
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Víta (Q26792349)


SktWittsKaerg Bojanov.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Bojanov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33375/6-805
Pam. katalog
MIS
Bojanov náměstí
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Václava (Q26792373)


Kostel svatého Václava Hrbokov.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus in Hrbokov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105176
Pam. katalog
MIS
Hrbokov 49°52′0,27″ s. š., 15°41′27,4″ v. d.

Památkově chráněno od 26. srpna 2013.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37428850)


Sousoší Nejsvětější Trojice (Kovářov), Holín.JPG
 
Kategorie „Sousoší Nejsvětější Trojice (Holín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34732/6-890
Pam. katalog
MIS
Kovářov Holín
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bořice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37008830)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45098/6-4965
Pam. katalog
MIS
Bořice v zahradě čp. 48
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bylany[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37025902)


Bylany, krucifix na návsi.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104816
Pam. katalog
MIS
Bylany Krucifix

Památkově chráněno od 5. června 2012.

České Lhotice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum (Q12042818)


Hradiště valy1.JPG
 
Kategorie „Hradiště u Nasavrk (oppidum) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37264/6-811
Pam. katalog
MIS
Hradiště Hradiště
49°51′33,68″ s. š., 15°46′48,61″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dolní Bezděkov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37175681)


Krucifix (Dolní Bezděkov) 02.JPG
 
Kategorie „wayside cross in Dolní Bezděkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102076
Pam. katalog
MIS
Dolní Bezděkov při silnici z Kočí vlevo směrem do Bezděkova
Krucifix

Památkově chráněno od 2. ledna 2007.

Dvakačovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37266847)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26830/6-1011
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice les
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Evangelický kostel (Q27429840)


Dvakačovice-evangelický-kostel2015b.jpg
 
Kategorie „Protestant church in Dvakačovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102023
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice Kostel evangelický

Památkově chráněno od 14. listopadu 2006.

Hamry[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 14 (Q33314940)


Hamry č. 14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103708
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 14
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 27. srpna 2009.

Dům čp. 25 (Q33314933)


Hamry č. 25.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20489/6-814
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 25
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého zvaná Svatojanské lázně (Q37271607)


Hamry, kaple svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hamry) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31800/6-815
Pam. katalog
MIS
Hamry Kaple sv. Jana Nepomuckého zv. Svatojanské lázně

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hodonín[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37279689)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101258
Pam. katalog
MIS
Hodonín v lese u křižovatky obec Nasavrky
Krucifix

Památkově chráněno od 10. listopadu 2004.

Holetín[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2020 Dům čp. 35 (Q33245310)


Dům čp. 35, Dolní Holetín.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35148/6-840
Pam. katalog
MIS
Dolní Holetín Dolní Holetín 35
Venkovský dům. Roubený venkovský dům oblasti Vysočiny z poloviny 19. století, s tradiční trojdílnou dispozicí. Hodnotným dokladem je lomenice typická pro začátek 19. století v oblasti. Obytná a chlévová část usedlosti zde vznikla v rámci zástavby lesní lánové vsi na okraji obecního místa s návazností na pozemky, které od ní šly až na hranici katastru. Roubená obytná část z ostře hraněných trámů, obílená, se dělí na hlavní světnici a světničku. Je netypická pro Hlinecko tím, že z hlavní světnice jsou do dvora dvě okna (bývá jedno), a že podél světnice není zápraží, zde nazývané záhrobeň. Ta je až od vstupu do síně, kde je dům směrem dozadu zděný a o šíři zápraží užší.

Poznámka: 31. 5. 2019 havarijní stav přední části domu, majitel podal žádost o zrušení ochrany.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2020. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Dům če. 4 (Q37283838)


Holetín, Horní Babákov, dům č.ev. 4 (2018-07-04; 01).jpg
 
Kategorie „Horní Babákov če. 4 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37288/6-843
Pam. katalog
MIS
Horní Holetín Horní Babákov če. 4
Roubený přízemní dům z konce 18. a začátku 19. století, kdy vznikl jako součást typické dřevorubecké osady, založené na lesní pasece. Dům má obdélníkový půdorys s typickým členěním třídílného domu. Nejhodnotnější částí stavby je průčelí a štít.

Poznámka: Původně zapsáno a uvedeno jako čp. 4.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Honbice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník padlých (Q37281564)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
68592/6-845
Pam. katalog
MIS
Honbice Pomník padlých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q26792336)


Honbice-kostel2011e.jpg
 
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Honbice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26632/6-844
Pam. katalog
MIS
Honbice Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Horní Bradlo[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37282981)


Nepomucký v Horním Bradle 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101248
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 2. listopadu 2004.

Kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Rücklů (Q22121487)


Horní-Bradlo-kaple2012a.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Horní Bradlo) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34444/6-847
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo Kaple P. Marie s hrobkou rod. Rücklů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zvonice (Q37306370)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16336/6-848
Pam. katalog
MIS
Javorné u čp. 9
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrobka rodiny Kustošů (Q37461473)


Hrobka lipka horni bradlo.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45279/6-850
Pam. katalog
MIS
Lipka nad zámkem
Hrobka rodiny Kustošů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q33250646)


Tvrz lipka horni bradlo.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37995/6-849
Pam. katalog
MIS
Lipka Lipka 1
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hošťalovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q26792376)


Hošťalovice, Kostel sv. Havla.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Hošťalovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18295/6-852
Pam. katalog
MIS
Hošťalovice jižní okraj vsi
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stoupecké tvrziště (Q36867710)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17967/6-851
Pam. katalog
MIS
Březinka v lese
Stoupecké tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hroubovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q37293956)


Hroubovice-židovský hřbitov-náhrobky02.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Hroubovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11367/6-5941
Pam. katalog
MIS
Hroubovice Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 9. září 1996.

Chroustovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rozcestník (Q37161308)


Chroustovice milník.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104860
Pam. katalog
MIS
Chroustovice na křižovatce silnic Luže - Hrochův Týnec - Uhersko
49°57′14,22″ s. š., 15°59′44,95″ v. d.

Památkově chráněno od 29. srpna 2012.

Zámek Chroustovice (Q33322487)


Chroustovice - zámek.jpg
 
Kategorie „Chroustovice castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50488/6-872
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 1
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q33322494)


Fara (Chroustovice).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14796/6-875
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 52
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou Panny Marie (Q37161328)


Sloup se sochou P. Marie (Chroustovice).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21741/6-874
Pam. katalog
MIS
Chroustovice náves
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q26792341)


Kostel sv. Jakuba Většího (Chroustovice) 01.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James (Chroustovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26652/6-873
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Březovice (Q33244677)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10265/6-5723
Pam. katalog
MIS
Březovice Březovice 1
Zámek

Památkově chráněno od 25. srpna 1994.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998464)


Březovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29084/6-4687
Pam. katalog
MIS
Březovice Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37280995)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38474/6-810
Pam. katalog
MIS
Holešovice hájek u Holešovic
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jenišovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37318163)


Krucifix, před kostelem Nejsvětější Trojice v Jenišovicích.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100117
Pam. katalog
MIS
Jenišovice před kostelem Nejsvětější Trojice
Krucifix

Památkově chráněno od 19. března 2003.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792337)


Jenišovice(okrChrudim)-kostel2011a.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity Church (Jenišovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33473/6-877
Pam. katalog
MIS
Jenišovice Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q38236337)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42198/6-4984
Pam. katalog
MIS
Mravín na hradisku
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kameničky[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792363)


Kostel_v_Kameničkách.JPG
 
Kategorie „Holy Trinity Church (Kameničky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32772/6-882
Pam. katalog
MIS
Kameničky severozápadní část obce, na hřbitově
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 97 (Q33317577)


Dům čp. 97, Kameničky.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14933/6-879
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 97
Venkovský dům. Střed obce, při hlavní silnici.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brázdův statek (Q33317571)


Kameničky - usedlost čp. 11.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46861/6-878
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 11
Venkovská usedlost na severovýchodním okraji obce. Příklad jedné z bohatších zemědělských usedlostí v obci, tzv. „Brázdův statek“, se složitým stavebním vývojem pravděpodobně od 18. do 19. století, který rozsáhlou modernizací pro rekreační účely ztratil do značné míry autenticitu.
 • Obytné stavení bývalého Brázdova statku, původně z 18. století, prošlo rasantní rekonstrukcí na poč. 21. století. Dům se spolu s chlévy výrazně hmotově uplatňuje při vjezdu do obce.
 • Chlévy: Zděná přízemní budova chlévů, v tradiční hmotě s polovalbovou střechou a bedněným štítem a typickými ležatými štěrbinovými okénky byla součástí venkovské hospodářské usedlosti. Modernizovaný objekt svojí hmotou dotváří podobu usedlosti.
 • Stodola: Samostatně stojící obdélná stodola, s kamennými stěnami a bedněnými výplněmi je mladší vývojovou součástí venkovské hospodářské usedlosti Vysočiny.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Krucifix (Q37338720)


Kameničky - Krucifix, u brány na hřbitov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50361/6-6140
Pam. katalog
MIS
Kameničky u brány na hřbitov s kostelem
Krucifix

Památkově chráněno od 3. května 2000.

Kladno[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most přes Kladenský potok (Q37342744)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40918/6-5020
Pam. katalog
MIS
Kladno rozhraní obce Kladno a Vojtěchov
Silniční most přes Kladenský potok

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kněžice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37422871)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19883/6-4976
Pam. katalog
MIS
Kněžice při čp. 23
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kočí[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q12030676)


Kostel_sv._Bartoloměje_01.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Kočí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15847/6-885
Pam. katalog
MIS
Kočí Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostelec u Heřmanova Městce[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792351)


Kostelec u Heřmanova Městce kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Kostelec u Heřmanova Městce) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14764/6-888
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 27 (Q31431974)


Kostelec u Heřmanova Městce čp. 27.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14127/6-887
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce Kostelec u Heřmanova Městce 27
49°55′39,79″ s. š., 15°39′5,47″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště s předhradím (Q37427567)


Kostel sv. Petra a Pavla (Kostelec u Heřmanova Městce) 10 valy tvrze.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23881/6-4969
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce při kostele sv. Petra a Pavla
Výšinné opevněné sídliště - hradiště s předhradím, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krouna[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792367)


Krouna_kostel_sv_Michaela.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Krouna) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37526/6-891
Pam. katalog
MIS
Krouna severovýchodní část obce
Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 61 (Q33310246)


Krouna_61.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41976/6-893
Pam. katalog
MIS
Krouna Krouna 61, jižní část obce, při hlavní silnici
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Evangelický kostel (Q26792369)


Krouna_evangelicky_kostel.JPG
 
Kategorie „Evangelical church in Krouna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14917/6-892
Pam. katalog
MIS
Krouna jižní část obce
Kostel evangelický

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 19 (Q33243474)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33088/6-809
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 19, jihozápadní část obce
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost U Halámků (Q33243468)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46651/6-808
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 12, severovýchodní část obce
Venkovská usedlost U Halámků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zemědělský dvůr čp. 36 (Q33255584)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24371/6-959
Pam. katalog
MIS
Rychnov Rychnov 36
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Licibořice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792339)


Licibořice5.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Michael in Licibořice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46697/6-899
Pam. katalog
MIS
Licibořice Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipovec[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37463612)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28873/6-4977
Pam. katalog
MIS
Lipovec před domem čp. 34
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Kateřiny (Q26792377)


Licoměřice, kostel sv. Kateřiny.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Catherine (Licoměřice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15313/6-901
Pam. katalog
MIS
Licoměřice Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník protifašistických bojovníků (Q37461005)


Licoměřice, Památník umučeným občanům Lipovce a Licoměřic.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45236/6-903
Pam. katalog
MIS
Licoměřice Pomník protifašistických bojovníků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lozice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37806429)


Lozice_silniční_most.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17129/6-5019
Pam. katalog
MIS
Lozice Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vjezdová brána u čp. 16 (Q37806422)


Lozice_vjezdová_brána_čp.16_DSCF5206.jpg
 
Kategorie „Venkovská usedlost čp. 16, Lozice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102115
Pam. katalog
MIS
Lozice Venkovská usedlost, z toho jen: vjezdová brána u čp. 16

Památkově chráněno od 11. ledna 2007.

Lukavice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Odvodňovací štola pyritových dolů (Q37806859)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38435/6-4624
Pam. katalog
MIS
Lukavice Rudný důl, z toho jen: odvodňovací štola pyritových dolů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q37469647)


Loučky průčelí čp. 3.jpg
 
Kategorie „Loučky čp. 3 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50881/6-6049
Pam. katalog
MIS
Loučky Loučky 3, severozápadní okraj obce
Venkovská usedlost, z toho jen: zemědělský dům a zdobná část plotu v úseku 26 m a brána

Památkově chráněno od 27. července 1998.

Hrad Strádov (Q12056648)


Zřícenina Strádov1.jpg
 
Kategorie „Strádov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17130/6-904
Pam. katalog
MIS
Výsonín na pravém břehu Chrudimky
Hrad Strádov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q12031292)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47249/6-4970
Pam. katalog
MIS
Výsonín Kočičí hrádek
49°52′53,26″ s. š., 15°51′11,56″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Miřetice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník a pietní území Ležáků (Q647287)


Lezaky-hrobodum c.p.26.jpg
 
Kategorie „Ležáky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11307/6-898
Pam. katalog
MIS
Miřetice Louky
Památník a pietní území Ležáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Morašice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q26792348)


Morašice_kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Morašice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14944/6-876
Pam. katalog
MIS
Morašice Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q37851725)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23985/6-4971
Pam. katalog
MIS
Morašice Na hrádku
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Rozpakov (Q37304182)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16911/6-4972
Pam. katalog
MIS
Janovice Dolany
Tvrz Rozpakov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nabočany[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853750)


Socha sv. Jana Nepomuckého (Nabočany).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102093
Pam. katalog
MIS
Nabočany Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 3. ledna 2007.

Načešice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37461027)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33667/6-4973
Pam. katalog
MIS
Licomělice při čp. 30
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Orel[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Polní opevnění (Q38041132)


Polní opevnění, poblíž kostela sv. Jiří u obce Orel 01.jpg
 
Kategorie „Polní opevnění u obce Orel “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44356/6-932
Pam. katalog
MIS
Orel poblíž kostela sv. Jiří
Polní opevnění, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 41 (Q31448337)


Orel(okrChrudim)-statek41-2012d.jpg
 
Kategorie „Orel (čp. 41) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35890/6-931
Pam. katalog
MIS
Orel Orel 41
49°55′9,12″ s. š., 15°50′24,86″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jiří (Q26792334)


Tři-Bubny-kostel2011.jpg
 
Kategorie „Church of Saint George (Tři Bubny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36070/6-930
Pam. katalog
MIS
Orel Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ostrov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38044597)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23934/6-4975
Pam. katalog
MIS
Ostrov východní okraj vsi
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kříž (Q38044593)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104564
Pam. katalog
MIS
Ostrov Smírčí kříž

Památkově chráněno od 1. prosince 2011.

Otradov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Blažkův mlýn (Q33422122)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13943/6-933
Pam. katalog
MIS
Otradov Otradov 19
Vodní mlýn Blažkův

Poznámka: Východní část obce, na pravém břehu potoka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q27395805)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23510/6-934
Pam. katalog
MIS
Otradov severní okraj obce
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Perálec[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792343)


Kostel sv. Jana Křtitele (Perálec) 05.JPG
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Perálec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19044/6-936
Pam. katalog
MIS
Perálec Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Prachovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník obětem II. světové války (Q38050913)


Pomník obětem II. světové války (Prachovice).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29074/6-4815
Pam. katalog
MIS
Prachovice naproti budově školy přes silnici, v parčíku
Pomník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Předhradí[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie Bolestné (Q26792379)


Předhradí - kostel Panny Marie Sedmibolestné.jpg
 
Kategorie „Church of Our Lady of Sorrows (Předhradí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33351/6-943
Pam. katalog
MIS
Předhradí Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31732740)


Předhradí (CR), fara.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104733
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 2
49°49′25,79″ s. š., 16°2′31,34″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 6. dubna 2012.

Soubor soch krucifixu, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa (Q38045236)


Sochy - soubor soch krucifixu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa (Předhradí).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47743/6-4707
Pam. katalog
MIS
Předhradí Sochy - soubor soch krucifixu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Tadeáše (Q38045242)


Předhradí (CR), svatý Tadeáš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100228
Pam. katalog
MIS
Předhradí Socha sv. Tadeáše

Památkově chráněno od 7. dubna 2003.

Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského (Q38045247)


Předhradí, kaple svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Předhradí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105262
Pam. katalog
MIS
Předhradí rozcestí u čp. 107
49°50′0,02″ s. š., 16°2′3,73″ v. d.
Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 6. ledna 2014.

Dům čp. 10 (Q31732691)


Predhradi_cp10.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17679/6-5206
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 10
49°50′4,78″ s. š., 16°2′30,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 35 (Q33420107)


Předhradí - budova Panského dvora.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23533/6-946
Pam. katalog
MIS
Předhradí Kpt. Svatoně 35
Městský dům

Poznámka: pův. čp. 34, 35, 36
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 72 (Q31732785)


Předhradí (CR), č. p. 72.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27471/6-945
Pam. katalog
MIS
Předhradí Dukelská 72
49°50′6,61″ s. š., 16°2′31,34″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Rychmburk (Q1013771)


Předhradí - hrad Rychmurk.jpg
 
Kategorie „Rychmburk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28477/6-947
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 17
49°50′9,56″ s. š., 16°2′34,84″ v. d.
Hrad Rychmburk

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Přestavlky[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Přestavlky (Q31431729)


Přestavlky - zámek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35072/6-4771
Pam. katalog
MIS
Přestavlky Přestavlky 2
49°56′23,1″ s. š., 15°55′32,92″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rabštejnská Lhota[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38090184)


Zvonice (Rabštejnská Lhota).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32135/6-949
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota náves
49°54′57,84″ s. š., 15°46′8,43″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Rabštejn (Q7278836)


Zřícenina Rabštejn1.jpg
 
Kategorie „Rabštejn Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16765/6-948
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota v lese
49°54′16,7″ s. š., 15°45′10,6″ v. d.
Hrad Rabštejn, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Raná[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q27355529)


Kostel svatého Jakuba v Rané 03.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Raná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30504/6-950
Pam. katalog
MIS
Raná Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rosice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38092056)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41496/6-4979
Pam. katalog
MIS
Rosice Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice (Q38092060)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51350/6-6123
Pam. katalog
MIS
Rosice 2 katastrální území
Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice, archeologické stopy

Památkově chráněno od 4. ledna 2000.

Kostel svatého Václava (Q27429792)


Kostel svatého Václava, Rosice 340.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Rosice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25421/6-4516
Pam. katalog
MIS
Rosice Rosice 340
49°54′58,32″ s. š., 15°56′58,81″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Rosice (Q38092065)


Zámek Rosice u Chrasti 02.jpg
 
Kategorie „Rosice Castle (Chrudim District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30591/6-5024
Pam. katalog
MIS
Rosice Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rozhovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792350)


Kostel sv Petra a Pavla Rozhovice 1.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Rozhovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101350
Pam. katalog
MIS
Rozhovice Kostel sv. Petra a Pavla

Památkově chráněno od 12. ledna 2005.

Řestoky[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38197507)


Sýpka (Řestoky) 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33212/6-961
Pam. katalog
MIS
Řestoky Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 61 (Q31448296)


Venkovská usedlost (Řestoky), Řestoky 61.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11158/6-5913
Pam. katalog
MIS
Řestoky Řestoky 61
49°55′9,19″ s. š., 15°54′49,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 13. února 1996.

Kostel svatého Václava (Q26792335)


Řestoky-kostel2011a.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Řestoky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37329/6-962
Pam. katalog
MIS
Řestoky Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smrček[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q26792380)


Kostel svaté Anny (Smrček) 03.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Smrček) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34273/6-846
Pam. katalog
MIS
Smrček st. 16
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sobětuchy[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792338)


Kostel Nejsvětější Trojice v Sobětuchách.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity Church (Sobětuchy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15066/6-986
Pam. katalog
MIS
Pouchobrady Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stolany[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q26792346)


Kostel Svatého Mikuláše ve Stolanech.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Stolany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19430/6-985
Pam. katalog
MIS
Stolany Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Střemošice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha archanděla Michaela (Q38135737)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101509
Pam. katalog
MIS
Střemošice Socha archanděla Michaela

Památkově chráněno od 19. května 2005.

Výklenková kaplička - poklona (Q38135741)


Na Pokloně1.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column on Poklona “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34841/6-989
Pam. katalog
MIS
Střemošice severní strana návrší
Výklenková kaplička - poklona

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrziště Žižkův stůl (Q37027405)


Tvrziště Žižkův stůl u obce Bílý Kůň 01.jpg
 
Kategorie „Žižkův stůl (tvrz) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31767/6-990
Pam. katalog
MIS
Bílý Kůň pp. 986
Tvrz, archeologické stopy. Archeologická lokalita se stopami po tvrzi, zřejmě ze 14. století, zaniklé snad za husitských válek roku 1421. Téměř přesně kruhové tvrziště, s opevněním s valem a vodním příkopem. Terénní relikty jsou jediným spolehlivým zdrojem informací o tomto feudálním sídle.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Studnice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště (Q38140160)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41644/6-4983
Pam. katalog
MIS
Studnice Hradiště
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svídnice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q38142434)


Zvonička náves, Svídnice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32581/6-993
Pam. katalog
MIS
Svídnice náves
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q38142424)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28264/6-4709
Pam. katalog
MIS
Svídnice Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jakuba (Q26792353)


Kostel sv. Jakuba (Práčov) 02.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Práčov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16746/6-992
Pam. katalog
MIS
Práčov Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště, benediktinské probošství svatého Jakuba, tvrziště (Q38089278)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42053/6-991
Pam. katalog
MIS
Práčov Výšinné opevněné sídliště - hradiště, benediktinské probošství sv. Jakuba, tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svratouch[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Modlitebna (Q38142110)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38704/6-997
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 231
49°43′22,98″ s. š., 16°2′9,38″ v. d.
Modlitebna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 158 (Q31208102)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37150/6-998
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 158
49°43′36,55″ s. š., 16°1′53,72″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lovecký zámeček Karlštejn (Q1505765)


Karlštejn2011b.jpg
 
Kategorie „Svratouch Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18335/6-994
Pam. katalog
MIS
Karlštejn Karlštejn 1
Zámek - lovecký zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Trhová Kamenice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q26792352)


Trhová Kamenice v zimě.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James and Philip (Trhová Kamenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13140/6-999
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž z polomského hřbitova (Q38148711)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50861/6-6041
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice v kostele sv. Filipa a Jakuba
Kříž - z polomského hřbitova, v depozitáři

Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Fara (Q33322328)


Former rectory and Museum in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Kategorie „Rectory in Trhová Kamenice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13141/6-1000
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 1, náměstí
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q33322307)


Radnice na náměstí v Trhové Kamenici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13142/6-1004
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 49, náměstí
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38148716)


Fountain in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105260
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí
49°47′11,83″ s. š., 15°49′1,42″ v. d.
Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 16. ledna 2014.

Šebkova hrobka (Q38148722)


Overview of Šebek's Tomb Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Kategorie „Šebkova hrobka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13143/6-6040
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice hřbitov, Trhová kamenice
Hrobka Šebkova

Poznámka: Nachází se v západním rohu hřbitova.
Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Usedlost čp. 8 (Q38148729)


Overview of cultural monument house No. 8 in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13145/6-1002
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí 8
Venkovská usedlost, část stojící a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 73 (Q33322300)


Overview of cultural monument house No. 73 in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31536/6-1006
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 73
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 67 (Q33322314)


Overview of cultural monument house No. 67 in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30464/6-1005
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 67
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní mlýn čp. 11 (Q33322321)


Overview of cultural monument mill No. 11 in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25195/6-4770
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Mlýnská 11
Vodní mlýn

Poznámka: Zřejmě velmi přestavěn, nachází se nedaleko rybníka Loch.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník obětem fašismu (Q38149010)


World War I and II memorial in Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26320/6-4817
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice při základní škole
Pomník obětem fašismu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Kunhuty (Q26792331)


Zvonice u kostela Svaté Kunhuty v osadě Polom.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Cunigunde (Trhová Kamenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100219
Pam. katalog
MIS
Hluboká Kostel sv. Kunhuty

Památkově chráněno od 27. března 2003.

Dům čp. 4 (Q33242932)


Trhová Kamenice, Zubří, house No. 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101121
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 4
Venkovský dům

Památkově chráněno od 4. srpna 2004.

Dům čp. 3 (Q33242924)


Trhová Kamenice, Zubří, house No. 3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101547
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 3
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Dům čp. 2 (Q33242917)


Trhová Kamenice, Zubří, house No. 2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101548
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 2
Venkovský dům

Památkově chráněno od 16. června 2005.

Dům čp. 8 (Q33242911)


Trhová Kamenice, Zubří, house No. 8.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101549
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 8
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38228578)


Overview of Chapel of John of Nepomuk in Zubří, Trhová Kamenice, Chrudim District.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Zubří) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41814/6-1007
Pam. katalog
MIS
Zubří na návrší nad částí obce Zubří
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Trojovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792333)


Trojovice-kostel2011b.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Trojovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101102
Pam. katalog
MIS
Trojovice Kostel sv. Michala

Památkově chráněno od 13. července 2004.

Tvrz (Q38149351)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38907/6-4985
Pam. katalog
MIS
Trojovice u rybníka
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tuněchody[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38149880)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25576/6-4986
Pam. katalog
MIS
Tuněchody při čp. 21
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792355)


Kostel sv Jana Krtitele Tunechody 1.jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Tuněchody) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34553/6-1009
Pam. katalog
MIS
Tuněchody Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Úhřetice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody (Q38234441)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50339/6-6144
Pam. katalog
MIS
Úhřetice Tuněchody
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody, archeologické stopy

Památkově chráněno od 2. června 2000.

Výšinné neopevněné sídliště (Q38234444)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15042/6-4987
Pam. katalog
MIS
Úhřetice severně od bývalé Kopistovy cihelny
Výšinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vápenný Podol[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vápenka (Q38193708)


Vápenný Podol, vápenka.jpg
 
Kategorie „Vápenka_ve_Vápenném_Podole “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32533/6-1010
Pam. katalog
MIS
Vápenný Podol Vápenný Podol 13, na ohybu silnice
49°53′13,23″ s. š., 15°39′43,97″ v. d.
Vápenka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Včelákov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792374)


Kostel svaté Máří Magdalény (Včelákov) 01.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Včelákov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31048/6-729
Pam. katalog
MIS
Včelákov náves
49°49′4,81″ s. š., 15°53′16,68″ v. d.
Kostel svaté Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památník obětem druhé světové války (Q38185996)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18232/6-4818
Pam. katalog
MIS
Včelákov před ZŠ
Památník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38185991)


Včelákov - Socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19679/6-730
Pam. katalog
MIS
Včelákov při kostele
Socha svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vejvanovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27378545)


Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vejvanovice).jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Vejvanovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32937/6-1012
Pam. katalog
MIS
Vejvanovice Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně gotický jednolodní venkovský kostel ze 14. století, s polygonálním presbytářem a středověkou sakristií, barokně upravený roku 1724. Ve štítu průčelí vložen odlitek sochy Panny Marie, kopie původní sochy od kostela sv. Kateřiny v Chrudimi.
 • zvonice. Hranolová, samostatná věžová zvonice, postavená jako doplněk areálu v letech 1920–1921 na místě starší zvonice podle návrhu pardubického architekta Boži Dvořáka. Socha sv. Jeronýma je kopií z Vysokomýtského kostela sv. Vavřince.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Všeradov[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31204076)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11083/6-5899
Pam. katalog
MIS
Všeradov Všeradov 10
49°44′49,56″ s. š., 15°50′8,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 3. ledna 1996.

Králova pila a mlýn (Q33251200)


Všeradov, Milesimov, Králova Pila.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24253/6-4358
Pam. katalog
MIS
Milesimov Milesimov 15, samota
Vodní mlýn - Králova pila a mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vysočina[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q22222852)


Dřevíkov-židovskýhřbitov2008d.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Dřevíkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22968/6-1019
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov severně od obce
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovská ulička (Q37170255)


Jewish street in Dřevíkov, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41842/6-1018
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov Dřevíkov 45
Venkovský dům - soubor objektů "židovská ulička"

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Škola (Q33251583)


Vysočina, Možděnice, house No. 37.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23499/6-4692
Pam. katalog
MIS
Možděnice Možděnice 37
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kovárna (Q33251576)


Vysočina, Možděnice, old school.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37652/6-1020
Pam. katalog
MIS
Možděnice Možděnice 3
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Mikuláše (Q19800584)


Vysočina, Svatý Mikuláš, church.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Svatý Mikuláš) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35339/6-1021
Pam. katalog
MIS
Svatý Mikuláš Rváčov
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hamr a mlýn (Q38141921)


Hamry.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13008/6-5625
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Hamr a mlýn vč. technického vybavení

Památkově chráněno od 26. května 1993.

Dům čp. 9 (Q33257630)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102892
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 9, v obci
Venkovský dům

Památkově chráněno od 7. dubna 2008.

Dům čp. 26 (Q33257635)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17387/6-4945
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 26
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hamerská hospoda (Q33257644)


Log cabin pub in Svobodné Hamry, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14989/6-4691
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 4
Hospoda Hamerská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Svobodné Hamry (Q33257654)


Chateau in Svobodné Hamry, Chrudim District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42169/6-1022
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 1
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 4 (Q33246058)


Usedlost U Pilných 02.JPG
 
Kategorie „Usedlost U Pilných “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33104/6-1024
Pam. katalog
MIS
Veselý Kopec Veselý Kopec 4
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Soubor lidových staveb skanzen Vysočina (Q12054420)


Skanzen lidových staveb Vysočina 2006-04 (3).JPG
 
Kategorie „Veselý Kopec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100721
Pam. katalog
MIS
Veselý Kopec 49°45′43,11″ s. š., 15°50′19,37″ v. d. Jiná obytná stavba - soubor lidových staveb skanzen Vysočina - Veselý Kopec

Památkově chráněno od 9. prosince 2003.

Zaječice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q30870043)


Zaječice_01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39252/6-1025
Pam. katalog
MIS
Zaječice Zaječice 64
49°54′37,76″ s. š., 15°52′55,13″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38197820)


Zaječice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10304/6-5698
Pam. katalog
MIS
Zaječice Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 22. dubna 1994.

Zájezdec[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q38229257)


Přestavlky - židovský hřbitov1.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Přestavlky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11366/6-5942
Pam. katalog
MIS
Zájezdec mezi obcemi Zájezdec a Přestavlky, v severní části obce mezi silnicí a rybníkem
Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 9. září 1996.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38229264)


Socha sv. Jana Nepomuckého (Zájezdec).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14761/6-5516
Pam. katalog
MIS
Zájezdec přemístěna do depozitáře, v obci je novodobá kopie
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: originál sochy přemístěn do depozitáře, v obci je umístěna novodobá kopie
Památkově chráněno od 12. srpna 1991.

Žlebské Chvalovice[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38233948)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28763/6-4978
Pam. katalog
MIS
Žlebské Chvalovice v zahradě čp. 11
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Žumberk[edit | edit source]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q26792344)


All Saints Church, Zumberk, Czech Republic.jpg
 
Kategorie „All Saints church (Žumberk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104891
Pam. katalog
MIS
Žumberk náves, st. 4
49°52′20,75″ s. š., 15°51′29,05″ v. d.
kostel, ohradní zeď

Památkově chráněno od 25. září 2012.

Zvonice (Q38234117)


Žumberk, kostel Všech svatých (2017-07-04; 02).jpg
 
Kategorie „Bell tower (Žumberk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24469/6-1027
Pam. katalog
MIS
Žumberk náves, st. 4
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38234123)


Sculpture of Jan from Nepomuk, Zumberk, Czech Republic.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk (Žumberk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21232/6-1028
Pam. katalog
MIS
Žumberk náměstí, st. 186
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kašna (Q38234128)


Žumberk - kašna.JPG
 
Kategorie „Fountain in Žumberk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105471
Pam. katalog
MIS
Žumberk st. 185
Kašna

Památkově chráněno od 20. října 2014.

Studna s přístřeškem (Q38234134)


Studna s přístřeškem v Žumberku.jpg
 
Kategorie „Well in Žumberk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105501
Pam. katalog
MIS
Žumberk v centru náměstí, pp. 814/8
Studna s přístřeškem

Poznámka: MonumNet uvádí Laušmannovo náměstí, ale podle RÚIAN v Žumberku veřejná prostranství nejsou oficiálně pojmenovaná.
Památkově chráněno od 14. listopadu 2014.

Usedlost čp. 16 (Q33419599)


Usedlost č. 16, Žumberk.jpg
 
Kategorie „House No. 16 (Žumberk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32775/6-4387
Pam. katalog
MIS
Žumberk Žumberk 16, náměstí
Venkovská usedlost: obytná budova, sýpka.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Žumberk (Q8083729)


Žumberk, hrad (2017-07-04; 03).jpg
 
Kategorie „Žumberk Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21398/6-1026
Pam. katalog
MIS
Žumberk parc. 136/1, 138
Hrad, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní mlýn (Q33419590)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44841/6-4933
Pam. katalog
MIS
Žumberk Žumberk 42, st. 86/1
Vodní mlýn

Poznámka: Popisné číslo není v MonumNetu uvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Externí odkazy[edit | edit source]