Seznam kulturních památek v okrese Beroun

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Beroun vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Běštín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 55 (Q33406174)


Běštín - usedlost čp. 55 (1).JPG
 
Kategorie „Běštín 55 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45316/2-2985
Pam. katalog
MIS
Běštín Běštín 55, severovýchodní okraj vsi, Na chlumu
49°48′28,09″ s. š., 14°1′25,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Broumy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Schürerovská sklárna (Q37022245)


Schürerovska sklarna-02-2019-Broumy.jpg
 
Kategorie „Schürerovská sklárna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15589/2-3339
Pam. katalog
MIS
Broumy u čp. 38 a 7
49°57′35,81″ s. š., 13°50′29,95″ v. d.
Sklárna Schürerovská, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 20 (Q31968372)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21364/2-3338
Pam. katalog
MIS
Broumy Za Roklí 20
49°57′22,32″ s. š., 13°50′55,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Březová[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička se zvonicí (Q36998481)


Březová (okres Beroun) (1.).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39760/2-3340
Pam. katalog
MIS
Březová 49°54′14,11″ s. š., 13°52′59,56″ v. d. Kaplička se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bubovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vojtěcha (Q37024108)


Kaple svatého Vojtěcha, u ul. Ke Kapli, Bubovice, okr. Beroun, Středočeský kraj 04.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Adalbert in Bubovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105803
Pam. katalog
MIS
Bubovice Ke Kapli, návrší severně nad jádrem obce, st. 257/4
49°58′18,28″ s. š., 14°9′58,89″ v. d.
Torzo barokní kaple od Kryštofa Dientzenhofera z roku 1714. Byla vystavěna spolu s nedalekou kaplí sv. Kříže. Přesná původní podoba nám není známa, z dochovaných částí obvodových zdí lze usuzovat pouze pravděpodobné půdorysné rozvržení stavby – tedy protáhlého oktogonu. Vnější plastické členění se nedochovalo ani ve fragmentech. Krátce po svém zániku, tedy někdy po roce 1785, byla kaple postupně rozebírána na stavební materiál a přestala sloužit svému účelu. Stavba odhaluje dobové techniky zdění z lomového kamene. Dochována severovýchodní obvodová zeď o vnější délce 0,83 m a o výšce cca 6,5 m. Z ní pod rozdílnými tupými úhly vybíhají zbytky dalších obvodových zdí, obrácených k severu a k východu.

Památkově chráněno od 4. února 2016.

Bzová[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Větrný mlýn (Q31208048)


Větrný mlýn.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41600/2-299
Pam. katalog
MIS
Bzová Bzová 66
49°53′43,19″ s. š., 13°51′55,51″ v. d.
Větrný mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Cerhovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Náhrobek rodiny Röthlingshöfer (Q37027845)


Cerhovice náhrobek rodiny Röthlingshöfer 01.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18976/2-301
Pam. katalog
MIS
Cerhovice Ackermanova, hřbitov, ve středu západní zdi, pp. 128/2
49°50′52,81″ s. š., 13°50′9,21″ v. d.
Hrob, z toho jen: náhrobek rodiny Röthlingshöfer. Neoklasicistní náhrobek z roku 1881 s bronzovým medailonem Johanna Röthlingshöfera podle návrhu Josefa Václava Myslbeka. Pískovcová stéla, doplněná dvěma nižšími pískovcovými křídly, pod níž spočívá rozměrná žulová náhrobní deska s dvěma pískovcovými sloupky. Stéla je členěna soklem a završena nízkým, segmentově zakončeným frontonem, vynášejícím kříž.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kostel svatého Martina (Q37027825)


Cerhovice - kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Cerhovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20803/2-300
Pam. katalog
MIS
Cerhovice náměstí Kapitána Kučery, st. 72, pp. 1103/1
49°50′58,8″ s. š., 13°50′2,96″ v. d.
Kostel sv. Martina: Areál gotického založení s kostelem přestavěným barokně v roce 1730 T. Haffeneckerem.
 • kostel, st. 72. Jednolodní budova obdélníkového půdorysu.
 • socha svatého Jana Nepomuckého, pp. 1103/1, osově na východě za presbytářem
 • kamenná kašna, jižně od kostela pod tarasem, památkově nechráněná
 • kamenný kříž na podstavci, v blízkosti severozápadního nároží kostela, památkově nechráněný

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník železničního neštěstí (Q37027812)


Cerhovice - monument.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104893
Pam. katalog
MIS
Cerhovice Na Dražkách, v parčíku, pp. 559
49°51′1,79″ s. š., 13°49′50,74″ v. d.
Neogotický pomník z roku 1868 je vztyčen na bývalém hřbitově nad společným hrobem 22 vojáků, kteří zemřeli při srážce vlaků 10. 11. 1868 u Újezda u Cerhovic. Materiálem je hnědočervený arkotický pískovec, sochařsky náročnější části architektury fiál byly zhotoveny ze mšenského pískovce. Pomník stojí na vyvýšenině o třech stupních z místního šedozeleného pískovce. Je rozčleněn na tři části, spodní ve tvaru sarkofágu na obdélném půdorysu se sedlovým završením. Kratší štítové stěny jsou členěny trojicí slepých lomených oken s jeptiškami, v trojúhelném štítu je čtyřlaločná rozeta. V podélných stěnách jsou vpadlá zrcadla ve tvaru obdélníka s profilací rámu, ve kterých byly osazeny nápisové desky se jmény pohřbených vojáků a pamětním latinským nápisem. V současné době jsou zde osazeny bílé mramorové desky z roku 1999 se zlacenými nápisy "OBĚTEM ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ 1968" a "OPRAVENO OBCÍ 1999". Střední část pomníku tvoří věžovitý útvar s širším soklem na podélné straně s vpadlými zrcadly ve tvaru ležatých obdélníků (uvnitř reliéfně zdobené). Na kratších stranách do zrcadel ustupují štíty sarkofágu. Tělo věže doprovází na nárožích diagonálně umístěné opěrné pilíře sedlově ukončené, na nichž byly původně fiály (které se nedochovaly). Stěny věže zdobí slepá lomená okna, nad kterými jsou na konzolách vimperky. Třetí část pomníku tvoří oktogonální pilíř, který je ukončen fiálou s výraznou kyticí.

Památkově chráněno od 5. října 2012.

Boží muka (Q37027798)


Cerhovice - kriz.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104892
Pam. katalog
MIS
Cerhovice pp. 374/1, V hoře (jižní úbočí Třenické hory, pod sadem)
49°51′3,08″ s. š., 13°49′28,59″ v. d.
Zčásti zachovalá hranolová sloupková boží muka gotického typu z přelomu 16. a 17. století. Materiálem byl hrubozrnný pískovec. Objekt je umístěn na nízké základně obdélného půdorysu. Samotná boží muka sestávají ze tří dílů (se zářezy po druhotně vložených železných svorkách na zajištění jednotlivých dílů, které byly později odstraněny). V torzovitém kaplicovém nástavci vyniká vpadlé obdélné pole s pozůstatkem reliéfu Ukřižovaného (bez hlavy a rukou).

Památkově chráněno od 1. října 2012.

Kaplička Panny Marie (Q38146374)


Třenice8.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Mary (Třenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31850/2-3011
Pam. katalog
MIS
Třenice náves, st. 81
49°51′22,31″ s. š., 13°49′37,07″ v. d.
Kaplička Panny Marie. Barokní venkovská stavba z roku 1773. Jednoduchá zděná stavba čtvercového půdorysu, se zaoblenými nárožími. Střecha kaple je stanová ukončená lucernou se zvonem a kuželovou stříškou. Křížek před kaplí není předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 27. ledna 1977.

Drozdov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37181885)


Drozdov (BE).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14254/2-2986
Pam. katalog
MIS
Drozdov náves
49°51′49,8″ s. š., 13°50′22,17″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hlásná Třebaň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37275414)


Hlásná Třebaň, kaplička.JPG
 
Kategorie „Chapel in Hlásná Třebaň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14681/2-3341
Pam. katalog
MIS
Hlásná Třebaň náves
49°55′14,92″ s. š., 14°11′56,88″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hředle[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 28 (Q31432728)


IMG 0644Hředle, zemědělský dvůr čp.28.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14905/2-3348
Pam. katalog
MIS
Hředle Hředle 28
49°54′23,11″ s. š., 13°54′29,74″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hudlice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Tomáše (Q37295484)


Hudlice, kostel svatého Tomáše.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Thomas in Hudlice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14317/2-320
Pam. katalog
MIS
Hudlice náves, Jungmannova, Bří Jungmannů, st. 25
49°57′40,76″ s. š., 13°58′19,86″ v. d.
Neorománský kostel z let 1874–1876. Stavbu podle plánů Fürstenberského architekta J. Jirusche provedl stavitel V. Molk z Nového Strašecí. Rozměrný orientovaný kostel téměř obdélného půdorysu s obdélnými přístavbami na severní a jižní straně. Kostel je zděný ze smíšeného zdiva, omítnutý v barvě okrové a bílé. Kostel bazilikálního typu je trojlodní s polygonální věží na západní straně, obdélným presbyteriem v závěru a po stranách s přiléhajícími přístavbami kaple a sakristie.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37295469)


Hudlice, kaple sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hudlice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18408/2-319
Pam. katalog
MIS
Hudlice u sokolovny pod školou, st. 269
49°57′41,2″ s. š., 13°58′12,17″ v. d.
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století postavená nákladem rodičů Josefa Jungmanna. Zděná kaplička téměř čtvercového půdorysu.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Myslivna (Q33322512)


Hudlice, Jungmannova 19, zdola.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22520/2-317
Pam. katalog
MIS
Hudlice Jungmannova 19
49°57′39,55″ s. š., 13°58′9,14″ v. d.
Myslivna. Přízemní roubený dům z 18. století s hospodářským zázemím z 19. století. Na ploše památky se nachází nechráněná brána, hospodářská budova a stodola.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Rodný dům Josefa Jungmanna (Q33322518)


Hudlice 43, rodný dům Josefa Jungmanna (01).jpg
 
Kategorie „Birthplace of Josef Jungmann “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23141/2-316
Pam. katalog
MIS
Hudlice Bří Jungmannů 43
49°57′44,04″ s. š., 13°58′23,05″ v. d.
Venkovský dům - rodný dům Josefa Jungmanna. Roubený dům z počátku 18. století s novogotickým pomníkem z roku 1873 slouží jako památník Josefa Jungmanna již od roku 1896. Jádrem areálu je roubený dům čp. 43, stojící v západní části. Vedle domu je kamenná studna. U vstupu na jižní straně stojí litinový pomník s bustou Josefa Jungmanna. Novogotický litinový pomník Josefa Jungmanna byl před dům postaven roku 1873, Jungmannova busta byla vytvořena podle modelu B. Kocha, modeláře knížecích fürstenberských sléváren v Novém Jáchymově.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hvozdec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38236350)


Boží muka pod kostelem v Mrtníku (Q38236350) 03.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16519/2-323
Pam. katalog
MIS
Mrtník u studánky nad hřbitovem
49°48′1,91″ s. š., 13°52′28,46″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Zřejmě na soukromém pozemku
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37853090)


Hvozdec, Mrtník, crucufix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27137/2-324
Pam. katalog
MIS
Mrtník u hřbitova
49°48′1,63″ s. š., 13°52′21,7″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození Panny Marie (Q36937241)


Hvozdec, Mrtník, church.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Mrtník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35524/2-321
Pam. katalog
MIS
Mrtník 49°48′0,89″ s. š., 13°52′22,63″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hýskov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q37302445)


Hýskov. kostel Narození Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Hýskov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101003
Pam. katalog
MIS
Hýskov 49°59′20,45″ s. š., 14°3′2,92″ v. d. Kostel Narození Panny Marie

Památkově chráněno od 16. dubna 2004.

Chaloupky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Valdek (Q7909364)


Valdek 1.JPG
 
Kategorie „Valdek_Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39520/2-2960
Pam. katalog
MIS
Chaloupky k. ú. Chaloupky v Brdech parc. 504, 527, 170
49°46′30,5″ s. š., 13°53′36″ v. d.
Zřícenina původně raně gotického hradu ze 13. století.
 • zřícenina hradu, parc. 504
 • předhradí, parc. 170, část parc. 527
 • cesta, část parc. 527

Poznámka: Dříve vojenský újezd Brdy. Dle záznamu MonumNetu k. ú. Jince v Brdech a sídelní útvar Baština, dle dřívějšího rozpisu parcel v MonumNetu k. ú. Hrachoviště parc. 504, 527, 170, dle novějšího rozpisu parcel v MonumNetu k. ú. Chaloupky v Brdech parc. 504, 527, 170.
Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Chyňava[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 85 (Q31149683)


097 Chyňava stará chalupa SZ u křižovatky silnic.jpg
 
Kategorie „Roubená chalupa čp. 85 (Chyňava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25343/2-3349
Pam. katalog
MIS
Chyňava Chyňava 85
50°1′41,99″ s. š., 14°4′44,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Prokopa (Q37168163)


Chyňava, kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Chyňava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30275/2-325
Pam. katalog
MIS
Chyňava náves
50°1′39,11″ s. š., 14°4′26,24″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Komárov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička a kříž (Q37425393)


Komárov, chapel.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25950/2-2994
Pam. katalog
MIS
Komárov náves
49°48′19,04″ s. š., 13°51′26,4″ v. d.
Kaplička a kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 5 (Q33249775)


Komárov, Kleštěnice, house No 5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103434
Pam. katalog
MIS
Kleštěnice Kleštěnice 5
49°47′16,09″ s. š., 13°50′57,03″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. ledna 2009.

Koněprusy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Jeskyně Na zlatém koni (Q3890135)


Jeskyne_Koneprusy.JPG
 
Kategorie „Koněpruské jeskyně “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18364/2-425
Pam. katalog
MIS
Koněprusy jižně od obce
49°54′54,67″ s. š., 14°4′3,05″ v. d.
Jeskyně Na zlatém koni, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Korno[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 20 (Q31464839)


Korno, zemědělský dvůr čp.20.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25263/2-3355
Pam. katalog
MIS
Korno Korno 20
49°55′8,9″ s. š., 14°8′14,06″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q37426209)


Korno 2.jpg
 
Kategorie „Chapel in Korno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31817/2-3356
Pam. katalog
MIS
Korno 49°55′14,14″ s. š., 14°8′14,07″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Na Brdláku (Q37426200)


Střevíc - vrch s hradištěm Na Brdláku, pohled od cesty z Krupné do Korna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34588/2-426
Pam. katalog
MIS
Korno vrch Střevíc
49°55′29,28″ s. š., 14°8′45,59″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště Na brdláku, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q21176332)


Korno trojboka kaple 2.JPG
 
Kategorie „Kaplička mezi Kornem a Litní “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45026/2-331
Pam. katalog
MIS
Korno od Korna 1 km na Karlštejn vpravo (v zatáčce silnice III/11617 u odbočky cesty do Litně)
49°54′48,16″ s. š., 14°8′28,9″ v. d.
Kaplička

Poznámka: Dle MonumNetu pozemková parcela 751 – parcela takového čísla není v evidenci, sousední pole má parcelní číslo 750/1.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kotopeky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Jana Nepomuckého a tvrziště (Q38148350)


Tihava, kaplička sv.Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Tihava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40661/2-333
Pam. katalog
MIS
Tihava Na baště, poblíž čp. 13
49°51′6,96″ s. š., 13°55′26,72″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého a tvrziště, část stojící a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Válcovna (Q38148357)


Tihava, válcovna Valcverk.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46709/2-332
Pam. katalog
MIS
Tihava Tihava 24
49°50′59,54″ s. š., 13°55′2,76″ v. d.
Válcovna

Poznámka: pouze budova na parcele st. 104/1 bez novodobých přístavků
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38148364)


Tihava - mohylník Háj, nálezy vystavené v hořovickém muzeu (2).jpg
 
Kategorie „Mohylník Háj (Tihava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24023/2-419
Pam. katalog
MIS
Tihava les Háj
49°50′57,39″ s. š., 13°56′28,79″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: Do kulturní památky zahrnuta celá plocha Háje kromě okraje severně od čp. 29
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Králův Dvůr[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Králův Dvůr (Q12031764)


Králův Dvůr, zámek III.jpg
 
Kategorie „Králův Dvůr Chateau “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15456/2-334
Pam. katalog
MIS
Králův Dvůr Plzeňská 1
49°57′9,58″ s. š., 14°2′54,49″ v. d.
Zámek:
 • st. 1/1 (na této parcele stojí hlavní budova zámku, ale v rozpisu parcel na MonumNetu není zmíněna)
 • hospodářská budova, věž (st. 1/5, zřícenina východně od hlavní budovy zámku)
 • st. 1/2 (nezastavěná parcela jižně od parcely st. 1/5)
 • špýchar (parcela st. 1/6 má tvar podkovy, stavby jsou na západní a východní straně, na severní stavba není, ale je k ní ale přiřazeno čp. 374)
 • st. 603 (budova v severovýchodní části areálu zámku)
 • st. 514 (nesmysl, tato parcela je úplně jinde, pod domkem Pod Hájem 49. Mohlo by jít o parcely pp. 514/1 a 514/2, což je přístupová cesta od Plzeňské k hlavní budově zámku.)
 • pp. 10/6, východní nezastavěný roh areálu
 • pp. 11/1, jihozápadní část části zámeckého parku severně od dálnice (parcely 11/2, 10/2 a 10/7 tvořící zbytek části parku severně od dálnice nejsou v rozpisu parcel uvedeny)
 • pp. 11/4, část zámeckého parku jižně od dálnice, severně a západně od hlavní budovy zámku (parcely č. 2, 1/7, 1/6, 1/11, 1/21 se stavbou, 1/20, 1/4, 831, 832, 643 se stavbou čp. 377, 932, 10/3, 10/13, 10/15 atd. nejsou v MonumNetu jako součást památky uvedeny)
 • st. 10/1 (parcela neexistuje, zřejmě má jít o pp. 10/1,která tvoří prostranství severovýchodně od hlavní budovy zámku)
 • pp. 5, pás na okraji zámeckého areálu při Dibeřském potoce, za domem čp. 383

Poznámka: Zámeckou zahradu protíná dálnice D5.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka se zbytky tvrze (Q33254915)


Sýpka se zbytky tvrze, Pivovarská 15, Popovice (Králův Dvůr), okres Beroun, Středočeský kraj 01.JPG
 
Kategorie „Popovice (tvrz) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24620/2-3336
Pam. katalog
MIS
Popovice Pivovarská 15
49°55′37,63″ s. š., 14°1′10,99″ v. d.
Sýpka se zbytky tvrze

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hamr (Q33254924)


Bývalý hamr, Pivovarská 10, Popovice (Králův Dvůr), okres Beroun, Středočeský kraj 01.JPG
 
Kategorie „Hamr (Popovice, Králův Dvůr) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17624/2-3005
Pam. katalog
MIS
Popovice Pivovarská 10
49°55′40,63″ s. š., 14°1′13,72″ v. d.
Hamr, mostek.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38048211)


Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie, od Tří zvonků.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Počaply) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16476/2-335
Pam. katalog
MIS
Počaply nám. 7. listopadu, st. 1, 356, pp. 17
49°56′33,41″ s. š., 14°1′13,64″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náhrobek Jana Preislera (Q38048209)


Počaply - náhrobek Jana Preisslera (1).jpg
 
Kategorie „Náhrobek Jana Preislera (Počaply) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18078/2-3926
Pam. katalog
MIS
Počaply hřbitov u kostela, pp. 106/5
49°56′33,69″ s. š., 14°1′15,34″ v. d.
Hrob - náhrobek Jana Preislera

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Škola (Q33254934)


Počaply, bývalá německá škola.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103197
Pam. katalog
MIS
Počaply Tyršova 136
49°56′27,76″ s. š., 14°1′20,55″ v. d.
Škola, oplocení

Památkově chráněno od 18. července 2008.

Kublov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodný dům J. L. Zvonaře (Q31431932)


Rodny dum J L Zvonare Kublov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17053/2-338
Pam. katalog
MIS
Kublov Kublov 10
49°56′44,88″ s. š., 13°52′31,19″ v. d.
Venkovská usedlost - rodný dům J. L. Zvonaře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jana Křtitele s fragmentem kláštera a klášteřištěm (Q37447306)


Velíz, kostel od jihovýchodu.jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Velíz) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24212/2-336
Pam. katalog
MIS
Kublov vrch Velíz
49°56′46,38″ s. š., 13°53′16,26″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele s fragmentem kláštera a klášteřištěm

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rovinné neopevněné sídliště Velíz (Q37447281)


Kublov, z Kopanin (01).jpg
 
Kategorie „Velíz “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30172/2-428
Pam. katalog
MIS
Kublov vrch Velíz
49°56′47,15″ s. š., 13°53′18,66″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště Velíz, archeologické stopy. Na severozápadním spočinku svahu a vrcholové plošině se nachází stopy po neopevněném (?) raně středověkém sídlišti v místech pozdějšího kláštera.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lážovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q31447181)


Lážovice - čp. 41 (1).JPG
 
Kategorie „Lážovice - sýpka čp. 41 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49675/2-4365
Pam. katalog
MIS
Lážovice Lážovice 41
49°51′29,27″ s. š., 14°4′15,1″ v. d.
Sýpka

Památkově chráněno od 25. září 1998.

Usedlost čp. 10 (Q31447133)


Lážovice - čp. 10 (1).JPG
 
Kategorie „Lážovice - usedlost čp. 10 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49676/2-4363
Pam. katalog
MIS
Lážovice Lážovice 10
49°51′58,79″ s. š., 14°4′8,04″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 24. září 1998.

Kaplička (Q37813137)


Lážovice - kaplička (1).JPG
 
Kategorie „Lážovice - kaplička “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31674/2-339
Pam. katalog
MIS
Lážovice 49°51′30,59″ s. š., 14°4′17,02″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lhotka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q18746060)


Lhotka, kaple svaté Anny.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Lhotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26012/2-340
Pam. katalog
MIS
Lhotka při silnici
49°50′3,99″ s. š., 13°59′52,88″ v. d.
Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Libomyšl[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrádek (Q37460206)


Libomyšl - Hrádek (5).JPG
 
Kategorie „Hrádek (Libomyšl) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22171/2-429
Pam. katalog
MIS
Libomyšl východně od obce, pp. 1819
49°52′13,96″ s. š., 14°0′9,97″ v. d.
Zaniklá tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple a kříž (Q37460183)


Libomyšl, chapel.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33241/2-3001
Pam. katalog
MIS
Libomyšl před obecním úřadem
49°52′20,39″ s. š., 13°59′54,3″ v. d.
Kaple a kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Loděnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava s farou (Q33407737)


Lodenice - kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Loděnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25674/2-348
Pam. katalog
MIS
Loděnice Loděnice 38, nad náměstím
49°59′46,25″ s. š., 14°9′27,42″ v. d.
Kostel sv. Václava s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lužce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámeček Lužce (Q33323792)


Lužce, common 2.jpg
 
Kategorie „Lužce Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21840/2-3000
Pam. katalog
MIS
Lužce Lužce 1, náves
49°59′0,92″ s. š., 14°11′41,71″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Malá Víska[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pokusný pěchotní srub CE Jordán (Q14195926)


Pěchotní srub CE na Jordánu2.JPG
 
Kategorie „CE Jordán casemate “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104836
Pam. katalog
MIS
Malá Víska k. ú. Obecnice v Brdech parc. 5/1, k. ú. Malá Víska v Brdech parc. 5/2
49°43′41,16″ s. š., 13°52′1,14″ v. d.
Cvičný a zkušební pěchotní srub těžkého opevnění z roku 1936.

Poznámka: Dříve vojenský újezd Brdy. Dle záznamu MonumNetu k. ú. Drahlín v Brdech a sídelní útvar Baština, dle dřívějšího rozpisu parcel k. ú. Baština, parcely 5/1, 5/2, dle novějšího rozpisu parcel v MonumNetu k. ú. Obecnice v Brdech parc. 5/1 a k. ú. Malá Víska v Brdech parc. 5/2.

Památkově chráněno od 4. srpna 2012.

Málkov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička se zvonicí (Q38236511)


Málkov (BE), kaple se zvoničkou.jpg
 
Kategorie „Chapel in Málkov (Beroun District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24276/2-3002
Pam. katalog
MIS
Málkov náves, u čp. 20
49°53′16,99″ s. š., 14°1′21,95″ v. d.
Kaplička se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Měňany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Obytná budova usedlosti čp. 20 (Q37813399)


Měňany, usedlost čp.20.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28735/2-3353
Pam. katalog
MIS
Měňany Měňany 20, střed obce
49°54′34,32″ s. š., 14°7′4,69″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: obytná budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička se zvonicí (Q37813391)


Měňany, kaplička se zvonicí.jpg
 
Kategorie „Chapel in Měňany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29279/2-3003
Pam. katalog
MIS
Měňany náves
49°54′31,12″ s. š., 14°7′3,57″ v. d.
Kaplička se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q37813406)


Měňany, kříž.jpg
 
Kategorie „Wayside crosse in Měňany “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38662/2-3354
Pam. katalog
MIS
Měňany před domem čp. 29
49°54′28,98″ s. š., 14°6′54,87″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Václava (Q38148497)


Tobolka, kaplička.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus in Tobolka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45764/2-3010
Pam. katalog
MIS
Tobolka náves
49°55′19,23″ s. š., 14°5′49,61″ v. d.
Kaplička sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mezouň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 s kapličkou (Q33322378)


040 Mezouň kaple ZJZ.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27312/2-356
Pam. katalog
MIS
Mezouň Mezouň 3, náves
50°0′13,63″ s. š., 14°12′50,46″ v. d.
Venkovská usedlost s kapličkou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mořina[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Obytná budova zemědělského dvora čp. 28 (Q37821657)


Mořina, silnice 11620, čp. 28, 84, 29.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37433/2-3357
Pam. katalog
MIS
Mořina Mořina 28
49°57′6,83″ s. š., 14°12′55,87″ v. d.
Zemědělský dvůr, z toho jen: obytná budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q17311790)


Židovský_hřbitov_u_Mořiny_01.JPG
 
Kategorie „Jewish cemetery in Mořina “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35849/2-355
Pam. katalog
MIS
Mořina 49°57′22,18″ s. š., 14°12′17,48″ v. d. Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Stanislava (Q37821662)


Lipy v Morine 2012 (07).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Stanislaus (Mořina) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46660/2-354
Pam. katalog
MIS
Mořina 49°57′7,12″ s. š., 14°13′1,94″ v. d. Kostel sv. Stanislava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mořinka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 7 (Q31447231)


Mořinka, usedlost čp.7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35531/2-3358
Pam. katalog
MIS
Mořinka Mořinka 7
49°56′23,21″ s. š., 14°14′13,45″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 61 (Q33405206)


Mořinka, usedlost čp.61.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41355/2-3359
Pam. katalog
MIS
Mořinka Mořinka 61
49°56′19,97″ s. š., 14°14′6,08″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Pauluse (Q37821669)


Kaplička sv. Pauluse.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17482/2-3360
Pam. katalog
MIS
Mořinka náves
49°56′19,97″ s. š., 14°14′8,87″ v. d.
Kaplička sv. Pauluse

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Karlík (Q12028739)


Pozustatky hradu Karlik.jpg
 
Kategorie „Karlík Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46460/2-445
Pam. katalog
MIS
Karlické údolí Karlické údolí
49°56′40,58″ s. š., 14°15′17,68″ v. d.
Archeologické stopy zaniklého hradu ze 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nesvačily[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička se zvonicí (Q37990833)


Nesvačily, kaplička se zvonicí.jpg
 
Kategorie „Chapel in Nesvačily (Beroun District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40516/2-3004
Pam. katalog
MIS
Nesvačily náves, před čp. 8
49°52′52,66″ s. š., 14°7′26,63″ v. d.
Kaplička se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Neumětely[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31206340)


Neumětely okres Beroun (08).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36299/2-358
Pam. katalog
MIS
Neumětely Náměstí 1
49°51′6,23″ s. š., 14°2′7,58″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38035023)


Neumetely-kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Neumětely) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18659/2-357
Pam. katalog
MIS
Neumětely 49°51′6,61″ s. š., 14°2′4,68″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník Horymírova Šemíka (Q38035030)


Šemíkova hrobka.jpg
 
Kategorie „Hrob Šemíka (Neumětely) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21089/2-359
Pam. katalog
MIS
Neumětely u hřbitova
49°51′6,97″ s. š., 14°2′2,55″ v. d.
Pomník Horymírova Šemíka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nový Jáchymov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fürstenberská huť (Q38037724)


Nový Jáchymov - bývalé železárny.jpg
 
Kategorie „Fürstenberská huť (Nový Jáchymov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31560/2-365
Pam. katalog
MIS
Nový Jáchymov Boháčkova 1
49°58′58,3″ s. š., 13°56′48,55″ v. d.
Železárna - Fürstenberská huť

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lesní hřbitov (Q18718636)


Lesni hrbitov Novy Jachymov 2.jpg
 
Kategorie „Lesní hřbitov (Nový Jáchymov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34319/2-366
Pam. katalog
MIS
Nový Jáchymov při silnici k Červenému Kříži
49°59′0,75″ s. š., 13°56′47,79″ v. d.
Hřbitov lesní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Olešná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 12 (Q33407765)


Olešná, zemědělský dvůr čp.12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30139/2-368
Pam. katalog
MIS
Olešná Olešná 12, náves
49°46′57,05″ s. š., 13°48′40,78″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 8 (Q33407751)


Olešná chalupa.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23972/2-367
Pam. katalog
MIS
Olešná Olešná 8, náves
49°46′57,15″ s. š., 13°48′44,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 37 (Q38039992)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18988/2-3363
Pam. katalog
MIS
Olešná Olešná 37
49°46′53,68″ s. š., 13°48′50,46″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola, kolna, sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička s křížem (Q38039997)


Olesna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17386/2-370
Pam. katalog
MIS
Olešná náves
49°46′55,98″ s. š., 13°48′44,68″ v. d.
Kaplička s křížem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q38040002)


Olešná, usedlost čp.1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14543/2-369
Pam. katalog
MIS
Olešná Olešná 1, náves
49°46′55,55″ s. š., 13°48′40,49″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez stodoly

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Osov[editovat | editovat zdroj]

Osovský kostel Narození sv. Jana Křtitele patří do katastrálního území Skřipel.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Úřednický dům osovského panství (Q38042755)


Osov - čp. 52.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10827/2-4307
Pam. katalog
MIS
Osov Osov 52
49°50′38,88″ s. š., 14°5′2,21″ v. d.
Jiná správní stavba - úřednický dům osovského panství

Památkově chráněno od 1. srpna 1995.

Usedlost čp. 10 (Q31953584)


Osov - čp. 10 (1).JPG
 
Kategorie „Osov - usedlost čp. 10 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26406/2-3364
Pam. katalog
MIS
Osov Osov 10
49°50′41,39″ s. š., 14°5′0,53″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Památka chátrá (stav r. 2014).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Osov (Q31953536)


Osov - zámek (1).JPG
 
Kategorie „Osov Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32525/2-371
Pam. katalog
MIS
Osov Osov 1
49°50′46,93″ s. š., 14°4′51,71″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Otmíče[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště (Q38044844)


Otmíčská hora, pohled od Praskoles.jpg
 
Kategorie „Otmíčská hora (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21285/2-433
Pam. katalog
MIS
Otmíče Otmíčská hora
49°51′47,94″ s. š., 13°56′55,07″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Praskolesy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q12030939)


Praskolesy, 06.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas in Praskolesy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32596/2-373
Pam. katalog
MIS
Praskolesy návrší nad vsí
49°51′52,43″ s. š., 13°55′58,88″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, kaple sv. Prokopa, márnice, ohradní zeď, kryté schodiště, pamětní kříž.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31207520)


Praskolesy, 02.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28439/2-376
Pam. katalog
MIS
Praskolesy Praskolesy 33
49°51′54,5″ s. š., 13°56′1,77″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38050940)


Praskolesy, 21.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Praskolesy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21608/2-374
Pam. katalog
MIS
Praskolesy náves
49°51′56,16″ s. š., 13°55′58,65″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Kaplička se nachází na parcele st. 430, nikoliv na parcele pp. 984/1 uvedené v MonumNetu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bývalá rezidence karlštejnského děkana (Q38050948)


Praskolesy, bývalá rezidence karlštejnského děkana.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102502
Pam. katalog
MIS
Praskolesy Praskolesy 1
49°51′54,65″ s. š., 13°56′5,28″ v. d.
Rezidence - bývalá

Památkově chráněno od 17. července 2007.

Rpety[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Ostrý (Q38092848)


Tvrziště Ostrý 02.jpg
 
Kategorie „Tvrziště Ostrý “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33821/2-434
Pam. katalog
MIS
Rpety jihovýchodně od obce, na vrchu Ostrý
49°49′13,91″ s. š., 13°57′33,71″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skřipel[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q38095343)


Skřipel - kostel svatých Šimona a Judy (5).JPG
 
Kategorie „Skřipel - kostel svatých Šimona a Judy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28611/2-379
Pam. katalog
MIS
Skřipel náves
49°50′30,22″ s. š., 14°3′59,87″ v. d.
Kostel sv. Šimona a Judy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Oppidum Šance (Q10396718)


Západ slunce nad tzv. Švédskou šancí.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34920/2-435
Pam. katalog
MIS
Skřipel Šance, Skřipel
49°50′14,31″ s. š., 14°4′32,7″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - oppidum Šance, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q12030411)


Osov - kostel Narození svatého Jana Křtitele (1).JPG
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist nearby Osov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15719/2-372
Pam. katalog
MIS
Skřipel u severního okraje vsi Osov, Skřipel st. 32
49°50′52,98″ s. š., 14°4′53,2″ v. d.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele (st. 32), socha sv. Donáta (pp. 192/1), socha sv. Jana Nepomuckého (pp. 615/1)

Poznámka: Monumnet uvádí "kostel sv. Jana Křtitele".
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skuhrov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička Panny Marie (Q37279819)


Skuhrov, Hodyně, kaplička.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Hodyně) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46543/2-2987
Pam. katalog
MIS
Hodyně náves
49°53′4,75″ s. š., 14°10′28,71″ v. d.
Kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Srbsko[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Jeskynní areál (Q38135491)


Srbsko - skalní stěny nad Berounkou v okolí Barrandovy jeskyně (7).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15087/2-436
Pam. katalog
MIS
Srbsko v severozápadní části katastru
49°56′45,02″ s. š., 14°7′47,82″ v. d.
Jeskyně Jeskynní areál, archeologické stopy. Pp. 515/1, 525, 526, 619/6, 619/7, 619/8.

Poznámka: Vymezení identické s památkou č. 30185/2-3375 (PkMISSezObr).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jeskyně (Q38135486)


Jeskynní areál Nad Kačákem mezi Hostimí a Srbskem (2).jpg
 
Kategorie „Nad Kačákem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30185/2-3375
Pam. katalog
MIS
Srbsko Hostim pp. 530/1, Srbsko u Karlštejna pp. 554/18, nad Kačákem.
49°57′4,56″ s. š., 14°7′51,38″ v. d.
Jeskyně, archeologické stopy

Poznámka: MonumNet dříve uváděl parcely čísel 515/1, 525, 526, 619/6, 619/7, 619/8 v k. ú. Hostim u Berouna, které neexistují. Parcely daných čísel v k. ú. Srbsko u Karlštejna odpovídají skalnímu pásu s Barrandovou jeskyní podél Berounky mezi Srbskem a Kačákem a jde o vymezení identické s památkou č. 15087/2-436 (PkMISSezObr).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Suchomasty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Suchomasty (Q31461152)


SuchomastyZamekCelkovyPohled.jpg
 
Kategorie „Zámek Suchomasty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31173/2-380
Pam. katalog
MIS
Suchomasty Suchomasty 1, 3, 143
49°53′38,07″ s. š., 14°3′25,71″ v. d.
Zámek
 • zámek čp. 1
 • správní budova čp. 3
 • kaple čp. 143
 • špýchar
 • zahrada, park, rybník, ohradní zeď

Poznámka: Ústav pro mentálně postiženou mládež
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38140688)


SuchomastyKaplicka.jpg
 
Kategorie „Chapel in Suchomasty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15819/2-3366
Pam. katalog
MIS
Suchomasty náves
49°53′43,55″ s. š., 14°3′23,61″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Škola (Q31461075)


Suchomasty - bývalá škola čp. 70 (3).jpg
 
Kategorie „Suchomasty 70 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18291/2-3365
Pam. katalog
MIS
Suchomasty Suchomasty 70
49°53′41,57″ s. š., 14°3′23,36″ v. d.
Škola

Poznámka: Jde o barokní objekt bývalé školy na návsi jižně od kapličky a autobusových zastávek.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Mikuláše (Q37011939)


Borek, kostel svatého Mikuláše, od Málkova.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas in Borek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34834/2-381
Pam. katalog
MIS
Borek 49°53′9,74″ s. š., 14°2′36,63″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zvonice (Q37011962)


Borek (Suchomasty), zvonice (01).jpg
 
Kategorie „Bell tower in Borek (Suchomasty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30738/2-382
Pam. katalog
MIS
Borek návrší nad kostelem
49°53′8,28″ s. š., 14°2′39,77″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svinaře[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Svinaře (Q38141530)


Svinare zamek 5618.JPG
 
Kategorie „Svinaře Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38784/2-388
Pam. katalog
MIS
Svinaře Svinaře
49°53′36,59″ s. š., 14°10′59,96″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tmaň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Tmaň (Q31432062)


Tmaň, zámek.jpg
 
Kategorie „Tmaň Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23967/2-3009
Pam. katalog
MIS
Tmaň Tmaň 1
49°54′11,77″ s. š., 14°2′7,48″ v. d.
Zámek. V jádru gotická tvrz přestavěná v 18. století na barokní zámek a v 19. století doplněná o hospodářský dvůr. Jádrem areálu je čtyřkřídlý zámek kolem pravoúhlého dvora krytý mansardovou střechou, v jižním průčelí je situována věž. Východně od zámku se rozléhá park, omezený z jihu budovami sousedního hospodářského dvora, který již není památkově chráněn, ze severu zahradou. Park je částečně zabrán hřištěm a novodobými utilitárními stavbami. Severně od zámku jsou chaty se zahrádkami; zřejmě to byla původně zámecká zahrada; tyto parcely jsou vymezeny vyšší zděnou ohradní zdí s prejzovou korunou. V severovýchodní části areálu je ohradní zeď připojena na přízemní domek se sedlovou střechou ve spodní rovině zalomenou. Předmětem ochrany je zámek, park, ohradní zdi parku a pozemky. Na ploše památky se nachází nechráněný domek zahradníka, hřiště, chaty a zahrádky. V přímém prostředí památky se nachází hospodářský dvůr s chlévy, sýpkou, obytnými budovami a branami.

Památkově chráněno od 27. ledna 1977.

Husitský sbor Jiřího z Poděbrad (Q61871960)


Kostel Církve československé husitské, Budovatelů 100, Tmaň, okres Beroun, Středočeský kraj 01.jpg
 
Kategorie „Hussite church (Tmaň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106139
Pam. katalog
MIS
Tmaň Tmaň 100
49°54′29,33″ s. š., 14°1′58,37″ v. d.
Husitský sbor Jiřího z Poděbrad. Modernistická stavba od architekta Františka Šebíka z let 1925–1926. Vzorem pro stavbu byl sbor ve Voticích (okres Benešov).

Památkově chráněno od 10. listopadu 2017.

Kostel svatého Jiří (Q38148480)


TmanKostelSvJiri4.jpg
 
Kategorie „Church of Saint George (Tmaň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38226/2-395
Pam. katalog
MIS
Tmaň při silnici Suchomasty - Králův Dvůr, st. 83, pp. 391, 392
49°54′29,77″ s. š., 14°2′32,35″ v. d.
Kostel sv. Jiří, ohradní zeď s branami, náhrobek, krucifix. Kostel jednolodní orientované stavby ze západní hranolovitou věží, čtvercovým presbytářem, severně připojenou sakristií a východně přístavkem hrobky. Celý areál obdélného půdorysu je vymezen ohradní zdí se dvěma vstupními brankami, jedna na západ od kostela, druhá je situována na jihu areálu. Ohradní zeď je proražena ještě třetím průchodem do nové části hřbitova na východní straně. Při jihozápadním nároží areálu je situován klasicistní náhrobek, na východ od něj se nalézá litinový kříž na kamenném podstavci. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď se dvěma branami, klasicistní náhrobek, litinový krucifix a pozemky.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Archeologické naleziště Kotýz (Q38148475)


Pozůstatky valu hradiště na Kotýzu.jpg
 
Kategorie „Kotýz (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31642/2-424
Pam. katalog
MIS
Tmaň 1,5 km severovýchodně od obce Tmaň, parc. 72, 94/1, 96, 101, 530/1, 530/2
49°54′58,27″ s. š., 14°2′57,09″ v. d.
Jiné archeologické naleziště Kotýz, archeologické stopy. Na západním okraji zalesněného návrší Zlatý kůň se nacházejí pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště. Na povrchu terénu jsou dobře patrné obvodové valy a příkopy. Bylo vybudováno na západním výběžku vápencového masivu, jenž vybíhá od obce Koněprusy. Nevýrazná ostrožna je přetnuta valem, který lemuje i část její severozápadní hrany.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Jeskyně Tří volů (Q38148486)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45457/2-3372
Pam. katalog
MIS
Tmaň pp. 529/1
49°54′49,39″ s. š., 14°3′3,92″ v. d.
Jeskyně Tří volů, archeologické stopy. Z větší části odtěžená jeskyně s doklady paleolitického osídlení. Torzo jeskyně je zachováno v kolmé stěně vápencového lomu Čertovy schody, nad pravým břehem Suchomastského potoka, v přední části areálu lomu, přímo nad drtičkou vápence.

Památkově chráněno od 16. listopadu 1987.

Kaplička se zvonicí (Q37806287)


Tmaň, Lounín, kaplička.jpg
 
Kategorie „Chapel in Lounín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32388/2-2999
Pam. katalog
MIS
Lounín náves, st. 35
49°54′18,17″ s. š., 14°0′59,99″ v. d.
Kaplička se zvonicí. Drobná pozdně barokní stavba z počátku 19. století. Drobná kaple na čtvercovém půdoryse, krytá stanovou střechou se zvoničkou se stanovou stříškou završenou křížem. Kaple stojí na návsi u zdi, z boku přímo přiléhá k hasičské zbrojnici (která není zahrnuta do ochrany).

Památkově chráněno od 27. ledna 1977.

Točník[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Točník (Q1014274)


Točník2.JPG
 
Kategorie „Castle Točník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37166/2-409
Pam. katalog
MIS
Točník Točník 10
49°53′26,48″ s. š., 13°53′16,04″ v. d.
Hrad Točník

Poznámka: SV od obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Žebrák (Q695042)


Zebrak hrad.jpg
 
Kategorie „Castle Žebrák “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21737/2-408
Pam. katalog
MIS
Točník Točník 54, západní okraj obce
49°53′12,67″ s. š., 13°52′53,59″ v. d.
Hrad Žebrák, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zemědělský dvůr čp. 5 (Q33323040)


Točník, dvůr čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101851
Pam. katalog
MIS
Točník Točník 5
49°53′2,93″ s. š., 13°52′40,8″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 26. května 2006.

Újezd[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Pustý zámek (Q11823549)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15465/2-443
Pam. katalog
MIS
Újezd při hájovně Doubrava, jihozápadně od vsi
49°49′46,03″ s. š., 13°48′49,66″ v. d.
Tvrziště Pustý zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vinařice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31203926)


Vinařice - usedlost čp. 8 (2).JPG
 
Kategorie „Vinařice 8 (Beroun district) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39725/2-3367
Pam. katalog
MIS
Vinařice Vinařice 8
49°53′33,97″ s. š., 14°5′55,03″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vráž[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q38192974)


Vráž u Berouna, cesta ke kostelu.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Vráž (Beroun District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23287/2-396
Pam. katalog
MIS
Vráž náves
49°59′0,09″ s. š., 14°7′47,01″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vysoký Újezd[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Vysoký Újezd (Q33407427)


VysokyUjezd008.JPG
 
Kategorie „Vysoký Újezd Castle (Beroun District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21220/2-3012
Pam. katalog
MIS
Vysoký Újezd Tyršova náves 1
49°59′35,15″ s. š., 14°12′20,38″ v. d.
Zámek, hospodářská budova, altán, park, ohradní zeď s branami

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38193652)


Vysoký Újezd, Tyršova náves, kaplička.JPG
 
Kategorie „Chapel in Vysoký Üjezd (Beroun District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22403/2-3369
Pam. katalog
MIS
Vysoký Újezd Tyršova náves
49°59′41,11″ s. š., 14°12′19,74″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 9 (Q37447336)


Kuchař, Karla IV., K Přejezdu 9 (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105791
Pam. katalog
MIS
Kuchař K Přejezdu 9, Karla IV.
49°58′57,91″ s. š., 14°14′6,55″ v. d.
Areál velké zemědělské usedlosti přestavěný koncem 19. století. Všechny objekty se rozkládají kolem velkého obdélného dvora, jehož jižní stranu vymezuje ohradní zeď a zbývající strany jsou ohraničeny historickými objekty.
 • jádrem areálu je obytný dům čp. 9, který tvoří východní stranu dvora.
 • severní stranu tvoří podélný objekt chlévů
 • západní stranu uzavírají dvě stodoly přiléhající k sobě štíty.
 • Vstup do dvora vede trojicí bran.
  • Hlavní brána s brankou je umístěna v jihovýchodním rohu dvora, obráceném k návsi.
  • Zadní vjezdová brána, vedoucí původně do polí, je na jihozápadním rohu dvora a
  • Třetí brána je vsazena mezi dům a chlévy v severovýchodním rohu dvora.
 • V jižním a severozápadním rohu dvora se dnes nacházejí novodobé hospodářské přístavky, ty nejsou předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 19. února 2016.

Zaječov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 9 (Q33518998)


Zaječov, house No 9.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23062/2-406
Pam. katalog
MIS
Zaječov Zaječov 9, náves
49°46′27,8″ s. š., 13°50′0,27″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Horní náves
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička a krucifix (Q38197824)


Zaječov, chapel.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32239/2-405
Pam. katalog
MIS
Zaječov náves
49°46′26,65″ s. š., 13°50′2,14″ v. d.
Kaplička a krucifix

Poznámka: Horní náves
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Augustiniánský klášter (Q12029525)


Klášter ve Svaté Dobrotivé.jpg
 
Kategorie „Augustinian monastery in Zaječov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18246/2-402
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves 1
49°45′53,71″ s. š., 13°50′29,11″ v. d.
Klášter augustiniánský

Poznámka: J obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zdice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q12030406)


Zdice, kostel Narození Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Zdice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30929/2-407
Pam. katalog
MIS
Zdice Vrbova, Husova, Barákova
49°54′44,44″ s. š., 13°58′38,86″ v. d.
Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům U krále Václava IV. (Q33317359)


Zdice, U krále Václava IV., městský úřad.jpg
 
Kategorie „Town hall in Zdice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23621/2-3013
Pam. katalog
MIS
Zdice Husova 2, Vrbova, proti kostelu
49°54′43,45″ s. š., 13°58′39,79″ v. d.
Měšťanský dům U krále Václava IV.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kino (Q31145385)


Zdice, kino.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49831/2-4390
Pam. katalog
MIS
Zdice Zahradní 481
49°54′49,54″ s. š., 13°58′50,63″ v. d.
Kino

Památkově chráněno od 25. března 1999.

Železná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38233286)


Železná, church.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Železná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28187/2-414
Pam. katalog
MIS
Železná 50°0′34,33″ s. š., 14°5′14″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31464780)


Železná, presbytery.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28202/2-3014
Pam. katalog
MIS
Železná Železná 7
50°0′34,99″ s. š., 14°5′15,9″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 24 (Q33407685)


Zelezna3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31942/2-3015
Pam. katalog
MIS
Železná Železná 24, náves
50°0′37,94″ s. š., 14°5′32,18″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]