Seznam kulturních památek v okrese České Budějovice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese České Budějovice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Adamov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá radnice (Q31500845)


Adamov (Č.Budějovice) čp39.jpg
 
Kategorie „Former town hall in Adamov (České Budějovice District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44591/3-1
Pam. katalog
MIS
Adamov Adamovská 39
48°59′57,44″ s. š., 14°32′26,23″ v. d.
radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36865034)


Adamov (Č.Budějovice) - socha.jpg
 
Kategorie „Socha sv. Jana Nepomuckého (Adamov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44589/3-2
Pam. katalog
MIS
Adamov Adamovská
49°0′4,42″ s. š., 14°32′21,49″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q36865057)


Adamov (Č.Budějovice) - Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Statue of the Holy Trinity in Adamov (České Budějovice District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44590/3-3
Pam. katalog
MIS
Adamov Dělnická
49°0′0,04″ s. š., 14°32′26,2″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bečice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37002344)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29311/3-5304
Pam. katalog
MIS
Bečice Bečický les
49°13′42,51″ s. š., 14°30′43,11″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Borek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q37012004)


Borek (ČB) - zvonička.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21812/3-22
Pam. katalog
MIS
Borek náves
49°1′16,85″ s. š., 14°29′55,55″ v. d.
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bošilec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q37008952)


Church in Bosilec in 2011 (2).JPG
 
Kategorie „Church of Saint Martin in Bošilec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17237/3-58
Pam. katalog
MIS
Bošilec st. 45/1, 45/2, pp. 1345
49°8′54,36″ s. š., 14°39′15,45″ v. d.
Kostel sv. Martina se hřbitovem se nalézá na mírném návrší nad Bošileckým rybníkem v jihovýchodní části obce. Gotický jednolodní kostel má plochostropou loď a presbytář zaklenutý jedním polem křížové klenby a kápěmi závěru. Původní gotická kaple je dnes sakristií. Kostel z poslední čtvrtiny 14. století, roku 1703 opraven, 1836–1837 přistavěna věž, 1884 oprava střechy kostela, 1913–1914 nová podlaha v lodi. Areál zahrnuje kostel, márnici, starou část hřbitova, ohradní zeď, bránu a branku. Nvodobě postavená část ohradní zdi navazující na jižní nároží márnice není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 8 (Q31735911)


Bošilec, usedlost čp.8.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15669/3-54
Pam. katalog
MIS
Bošilec Bošilec 8
49°9′1,62″ s. š., 14°38′36,78″ v. d.
Typická přízemní zděná třístranná uzavřená usedlost. V průčelí vpravo obytné stavení s trojúhelným štítem s malou polovalbou, vlevo špýchar se shodným štítem. V ohradní zdi stlačeně klenutá brána a dvě branky. Obytné stavení je novodobě přestavěno. Areál zahrnuje obytné stavení a chlévy na sevrní straně dvora, na jižní straně pak špýchar, chlévy, kolnu a stáje, na západní straně uzavírá dvůr stodola. Východní průčelí uzavírá mezi obytným stavenením a špýcharem ohradní zeď s branou a brankou. Novodobě dostavěná veranda u obytného stavení nemá památkovou hodnotu.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 21 (Q31735962)


Bosilec village in 2011 (9).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18712/3-57
Pam. katalog
MIS
Bošilec Bošilec 21
49°8′53,99″ s. š., 14°38′55,97″ v. d.
Uzavřená zděná usedlost. V průčelí vpravo patrová sýpka, vlevo obytné stavení a uprostřed segmentově klenutá brána s pravoúhlými brankami po stranách. Celé průčelí má bohaté štukové členění, obytné stavení má vysokou atiku. Usedlost leží na jihovýchodní straně protáhlé návsi, poněkud v odsazené poloze od komunikace, ke které se uplatňuje průčelím obytného stavení a špýcharu. Spojnicí mezi objekty je zděná pravoúhlá ohradní zeď s vjezdovou bránou a brankou pro pěší. Východní křídlo usedlosti: špýchar, kolny chlívek. Západní křídlo: obytné stavení a stáje. Dvůr uzavírá na severní straně stodola. Protáhlý dvůr mezi křídly usedlosti je zčásti zatravněn, lokálně při obvodových stěnách (stáje) betonové plotny. Ve dvoře u levé vstupní branky studna s pumpou. Cihelná zeď mezi stodolou a západním traktem není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 13 a 86 (Q31736004)


Bosilec village in 2011 (6).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32966/3-56
Pam. katalog
MIS
Bošilec Bošilec 13, 86
49°9′2,45″ s. š., 14°38′46,64″ v. d.
Uzavřená zděná usedlost. V průčelí vlevo výměnek se špýcharovým patrem, vpravo obytné stavení a uprostřed vedle segmentově klenuté brány podélně orintovaná patrová mohutná sýpka. Celé průčelí má bohaté štukové členění - datace do poloviny 19. století. Zemědělská usedlost ležící v odsunuté severovýchodní poloze od protáhlé návsi s historickou zástavbou. Východní křídlo tvořenou obytnou částí a stájemi, západní křídlo (

s novým čp. 86) celkově přestavěné – původně tvořeno sýpkou (následně využíváno k bydlení jako výměnek) a chlévy s kolnou. Mezi domem a bývalým výměnkem vložena zděná patrová sýpka. Na severní straně stála v šířce parcely příčně položená stodola, která byla zbořena. V severozápadním cípu vystavěna kolna, sloužící ke skladovým účelům, postavená za použití stavebního materiálu ze stodoly.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 9 (Q37008933)


Bošilec, usedlost čp.9.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34979/3-55
Pam. katalog
MIS
Bošilec Bošilec 9
49°9′3,38″ s. š., 14°38′36,36″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez obytné budovy a pozůstatku stájí na st. 9/1 (ochrana zrušena k 25. 9. 2009). Přízemní zděná uzavřená usedlost. V průčelí vpravo nechráněná novostavba na místě obytného stavení a stájí, vlevo špýchar s vykrajovaným štítem. V ohradní zdi segmentově klenutá brána a branka. Brána má půvabný pilířkový nástavec a štukovou výzdobou. Areál zahrnuje špýchar, chlévy, stodolu, ohradní zeď s branou a brankou, boční ohradní zeď a dvůr. Dvůr je ze všech stran obestavěn budovami a ohradními zdmi. Chlévy jsou přestavěny pro obytné účely.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kamenný most císařské silnice (Q97819955)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106540
Pam. katalog
MIS
Bošilec pp. 1310/1–2, 1348/1
49°9′37,83″ s. š., 14°38′32,26″ v. d.
Kamenný dvouobloukový most na bývalé císařské silnici z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí byl postaven v letech 1753–1755, později byl rozšířen. Most překonává šikmo Bukovský potok, který se východně od mostu v Horusických blatech vlévá do Horusického rybníka. Zábradlí je osazeno kamennými deskami. Na každé straně vozovky jsou tři kamenné patníky proti poškození mostu vozy. Nad každým obloukem vyúsťuje kamenný žlab (chrlič) svádějící z mostu dešťovou vodu. Na každém konci je most zpevněn úzkým kamenným pilířem. V blízkosti vede souběžně silnice II/603 a dálnice D3.

Památkově chráněno od 8. července 2020.

Branišov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička Nejsvětější Trojice (Q37014522)


Branišov (ČB) kaple Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Chapel of the Holy Trinity (Branišov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22545/3-94
Pam. katalog
MIS
Branišov při silnici
48°58′42,83″ s. š., 14°23′41,86″ v. d.
Kaplička Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Doubíčko (Q8552247)


Branišov (ČB) Návesný rybník.jpg
 
Kategorie „Doubíčko “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25663/3-5979
Pam. katalog
MIS
Branišov rybník Návěžný, severní část
48°59′18,77″ s. š., 14°23′45,11″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Památkově chráněno od 30. března 1990.

Čakov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31488513)


Čakov - fara.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18251/3-63
Pam. katalog
MIS
Čakov Čakov 20
48°58′52,97″ s. š., 14°18′26,21″ v. d.
fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Linharta (Q36854307)


Čakov - kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Leonard (Čakov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17094/3-63
Pam. katalog
MIS
Čakov 48°58′52,12″ s. š., 14°18′27,67″ v. d. Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q36854292)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17310/3-5573
Pam. katalog
MIS
Čakov les Kozinec
48°58′37,08″ s. š., 14°18′31,1″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q36854336)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23045/3-5574
Pam. katalog
MIS
Čakovec 500 m jižně od Čakova v lese
48°58′10″ s. š., 14°18′41,68″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q31869289)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34896/3-217
Pam. katalog
MIS
Čakovec Čakovec 6
48°58′6,6″ s. š., 14°19′8,8″ v. d.
tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 18 (Q31869342)


Čakovec 18.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21698/3-218
Pam. katalog
MIS
Čakovec Čakovec 18
48°58′8,51″ s. š., 14°19′14,23″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Podvrážský mlýn (Q31869394)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28205/3-5967
Pam. katalog
MIS
Čakovec Čakovec 9
48°58′39,25″ s. š., 14°19′43,57″ v. d.
vodní mlýn Podevrážský

Památkově chráněno od 6. dubna 1989.

Čejkovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Bohuslava Tvrdého (Q36855116)


Pomník Bohuslava Tvrdého, Čejkovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46248/3-71
Pam. katalog
MIS
Čejkovice při silnici do Českých Budějovic
49°1′29,73″ s. š., 14°23′12,92″ v. d.
Pomník Bohuslava Tvrdého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q36855131)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26380/3-5599
Pam. katalog
MIS
Čejkovice les mezi rybníky
48°59′57,09″ s. š., 14°22′33,75″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Čížkrajice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37011764)


Boršíkov, boží muka 01.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41591/3-64
Pam. katalog
MIS
Boršíkov náves
48°49′3,72″ s. š., 14°38′3,51″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička Ukřižování (Q37011785)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100474
Pam. katalog
MIS
Boršíkov za čp. 9
48°49′1,78″ s. š., 14°38′10,14″ v. d.
Výklenková kaplička Ukřižování

Památkově chráněno od 20. srpna 2003.

Hrad Čížkrajice (Q36864631)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23389/3-65
Pam. katalog
MIS
Čížkrajice okraj vsi
48°48′27,43″ s. š., 14°38′7,75″ v. d.
Hrad, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36864648)


Čížkrajice, tvrz a socha (02).jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Čížkrajice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23927/3-68
Pam. katalog
MIS
Čížkrajice 48°48′23,19″ s. š., 14°38′10,04″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q36864608)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32114/3-67
Pam. katalog
MIS
Čížkrajice Čížkrajice 7
48°48′26,94″ s. š., 14°38′8,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: portálek domu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Čížkrajice (Q8556645)


Čížkrajice, tvrz a socha (01).jpg
 
Kategorie „Čížkrajice fortress “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37802/3-66
Pam. katalog
MIS
Čížkrajice Čížkrajice 31
48°48′23,57″ s. š., 14°38′8,5″ v. d.
Zámek, zřícenina, z toho jen: dochované zbytky zdiva v domech čp. 31 a 33

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37162838)


Boží muka (Chvalkov).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21665/3-69
Pam. katalog
MIS
Chvalkov 48°47′40,46″ s. š., 14°38′25,64″ v. d. Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37162858)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22297/3-70
Pam. katalog
MIS
Chvalkov při cestě do Čejkovic
48°47′40,45″ s. š., 14°38′25,58″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dasný[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 13 (Q30769729)


Dasný - usedlost čp. 13 (7).JPG
 
Kategorie „Dasný 13 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44857/3-5654
Pam. katalog
MIS
Dasný Dasný 13, náves, u rybníčku
48°58′45,62″ s. š., 14°29′1″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dívčice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 6 (Q31866169)


Česká Lhota, statek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23120/3-72
Pam. katalog
MIS
Česká Lhota Česká Lhota 6
49°5′59,53″ s. š., 14°16′51,93″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 12 (Q31866198)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23420/3-73
Pam. katalog
MIS
Česká Lhota Česká Lhota 12
49°5′56,95″ s. š., 14°16′54,99″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 17 (Q31866130)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18371/3-74
Pam. katalog
MIS
Česká Lhota Česká Lhota 17
49°5′56,77″ s. š., 14°16′49,93″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 11. dubna 2012 Usedlost čp. 30 (Q31866105)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15184/3-75
Pam. katalog
MIS
Česká Lhota Česká Lhota 30
49°5′58,41″ s. š., 14°16′49,6″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 11. dubna 2012.

Kubatův pomník (Q38227564)


Kubatův pomník.JPG
 
Kategorie „Kubatův pomník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18127/3-272
Pam. katalog
MIS
Zbudov jižně od vsi u železniční trati
49°5′14,9″ s. š., 14°19′39,26″ v. d.
Pomník Kubatův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1991 Silniční most (Q38227568)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24417/3-5880
Pam. katalog
MIS
Zbudov 49°5′40,97″ s. š., 14°18′43,98″ v. d. Silniční most - nadjezd nad tratí

Poznámka: Původní most byl zbořen, na jeho místě stojí železobetonová novostavba, která není předmětem památkové ochrany.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1991. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Kubatův statek (Q31866029)


Zbudov2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28476/3-270
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 1
49°5′33,84″ s. š., 14°18′39,69″ v. d.
venkovská usedlost Kubatův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q31866083)


Zbudov_statek_čp_3.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17565/3-271
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 3
49°5′31,56″ s. š., 14°18′40,72″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 23 (Q31865873)


Zbudov_statek_čp_23.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35854/3-266
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 23
49°5′32,44″ s. š., 14°18′34,81″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 25 (Q31865990)


Zbudov (Dívčice), No24+26 (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18160/3-267
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 25
49°5′33,91″ s. š., 14°18′34,63″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 26 (Q31865953)


Zbudov (Dívčice), No26 (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34840/3-268
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 26
49°5′33,35″ s. š., 14°18′35,45″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 27 (Q31865913)


Zbudov3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42250/3-269
Pam. katalog
MIS
Zbudov Zbudov 27
49°5′33,59″ s. š., 14°18′37,63″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dobrá Voda u Českých Budějovic[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q37174856)


Dobrá_Voda_u_Českých_Budějovic,_fara.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39976/3-857
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda u Českých Budějovic Na kopečku 1354/7
48°58′2,07″ s. š., 14°31′39,86″ v. d.
Fara s omezením: bez hospodářské budovy (dřevníku)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Báňský úřad rudolfovských dolů (Q37174890)


Báňský úřad rudolfovských dolů (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18375/3-5773
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Barborce 1402
48°57′51,45″ s. š., 14°31′46,3″ v. d.
Jiná správní stavba - báňský úřad rudolfovských dolů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička Nad pramenem (Q37174872)


Dobrá Voda - kaplička Mariánského pramene.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36387/3-860
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda u Českých Budějovic Lázeňská, proti čp. 50
48°57′58,76″ s. š., 14°31′36,43″ v. d.
Kaplička Nad pramenem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Panny Marie Bolestné (Q8552273)


Dobrá_Voda_u_Českých_Budějovic,_kostel_P._Marie_Bolestné.JPG
 
Kategorie „Kostel Panny Marie Bolestné (Dobrá Voda u Českých Budějovic) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38510/3-856
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda u Českých Budějovic Zacharova
48°58′3,27″ s. š., 14°31′44,25″ v. d.
Kostel P. Marie Bolestné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Křížová cesta (Q20428060)


Dobrá_Voda_u_Českých_Budějovic,_křížová_cesta,_6._zastavení.JPG
 
Kategorie „Křížová cesta (Dobrá Voda u Českých Budějovic) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15246/3-859
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda u Českých Budějovic Miloše Zachara, Na stráni, Na Kopečku, Hornická, Požárníků
48°58′4,28″ s. š., 14°31′43,62″ v. d.
Křížová cesta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dobšice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stará tvrz Branovice (Q37173636)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30435/3-5598
Pam. katalog
MIS
Dobšice jihovýchodně od dvora Branovice, pp. 2621
49°13′6,53″ s. š., 14°28′21,32″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy. Tvrziště z doby vrcholného středověku se nachází na ostrůvku v prostředním ze tří rybníků na katastru obce Dobšice. Ostrůvek leží v severozápadním rohu lichoběžníkovitého rybníka, má nepravidelně kruhovitý tvar a ploché temeno 14 x 12 m vyvýšené asi 3 m nad hladinou rybníka. Na sesuté jižní stěně ostrůvku jsou patrné zbytky zdiva z lomového kamene. Tvrz byla založena ve 14. století a zanikla patrně na počátku 16. století, kdy byla nahrazena rezidenčním dvorem v její blízkosti.

Památkově chráněno od 21. ledna 1986.

Tvrz Branovice – hospodářský dvůr (Q108167017)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106412
Pam. katalog
MIS
Dobšice Dobšice 18
49°13′8,78″ s. š., 14°28′11,79″ v. d.
Tvrz s hospodářským dvorem a zahradou obklopenou reprezentativní ohradní zdí s bránou. Výrazná urbanistická hodnota v umístění dvora ve volné krajině. Areál je tvořen obdélným uzavřeným hospodářským dvorem, k jehož východní straně se připojuje obdélná původně renesanční zahrada vymezená ohradní zdí s branami. Na jižní a západní straně dvora stojí obytné stavení a hospodářské budovy, na severu kromě budov v nárožích je i ohradní zeď s vjezdem. Na východní straně dvora stojí patrová sýpka, původně tvrz, která svou hmotou vystupuje z obdélníku dvora do prostoru zahrady. Do jihozápadního rohu areálu byl ve 2. polovině 20. století vestavěn objekt sušičky obilí, bez památkové hodnoty.

Poznámka: Popisné číslo v Památkovém katalogu neuvedeno.
Památkově chráněno od 5. září 2019.

Doubravice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Haladova kaplička (Q37180345)


Doubravice, Haladova kaplička.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18102/3-275
Pam. katalog
MIS
Doubravice za vsí směr Nedabyle, pp. 120/1
48°56′5,59″ s. š., 14°30′49,45″ v. d.
Výklenková kaplička, zvaná Haladova, je zděná pilířová kaplička na obdélném půdorysu, s nikou, jednoduchým trojújelným štítem a sedlovou střechou krytou bobrovkami. Nachází se na západním okraji obce, při průjezdné silnici na Nedabyle. Postavena byla pravděpodobně v 1. polovině 19. století. Zasvěcení je neznámé. V nice je umístěn novodobý obraz Panny Marie – bez památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37180329)


Doubravice - kaplička 3.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Doubravice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41912/3-276
Pam. katalog
MIS
Doubravice za vsí směr České Budějovice, pp. 639/5
48°56′19,02″ s. š., 14°30′30,25″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého je vysoká zděná pilířová kaplička na obdélném půdorysu, s nikou a sedlovou střechou krytou bobrovkami, zakončenou kovaným křížkem. Nachází se na severozápadním okraji obce, při průjezdné silnici na Hodějovice.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zámek Doubravice (Q31737029)


Doubravice - zámek 01.JPG
 
Kategorie „Doubravice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20312/3-274
Pam. katalog
MIS
Doubravice Doubravice 6, 15
48°56′7,81″ s. š., 14°30′36,22″ v. d.
Patrový zámeček raně barokního původu se nachází ve středu obce. Zámek spolu s hospodářskými budovami obklopuje obdélný dvůr, přístupný od západu klenutou bránou se zvlněným štítovým nástavcem. Štukové členění zámecké budovy se nedochovalo. Patrová budova bývalého zámečku (v podstatě raně barokní objekt) zaujímá v rozlehlejším areálu obdélného půdorysu severovýchodní část. Další hospodářské a obytné budovy jsou situované po obvodu areálu a prakticky ho uzavírají. Hlavní vstup prochází bránou, která je se zámeckou budovou propojena ohradní zdí. Exteriér zámku podstatným způsobem proměnily stavební úpravy z konce 19. a počátku 20. století (forma a výplně otvorů). K redukci členění štítů a další úpravě některých otvorů došlo v druhé polovině 20. století; adaptační činnost se dotkla i interiéru zámku – především úpravy obytných prostor. Podoba hospodářského dvora byla v podstatě zformována ve třetí čtvrtině 19. století. Stavební úpravy realizované v dalším období mají již charakter dílčích úprav; absence vhodné údržby ve druhé polovině 20. století vedla k zániku hospodářského objektu přilehlého k sýpce na jižní straně. Novodobé přístavky a úpravy ve dvoře (ploty) nejsou součástí kulturní památky.

Poznámka: Budova zámku sestává s části čp. 6 (jihovýchodní část) a čp. 15 (severozápadní část), jak bylo uvedeno i v původním zápisu do rejstříku. Památkový katalog však uvádí pouze čp. 6.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Drahotěšice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37181137)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18635/3-5493
Pam. katalog
MIS
Drahotěšice Kmůny
49°7′52,9″ s. š., 14°32′35,83″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka u čp. 10 (Q37181112)


Drahotěšice - sýpka u čp. 10 (4).JPG
 
Kategorie „Sýpka u čp. 10 (Drahotěšice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50962/3-6210
Pam. katalog
MIS
Drahotěšice Drahotěšice 10
49°7′30,36″ s. š., 14°32′51,47″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: sýpka

Památkově chráněno od 17. května 2001.

Dražíč[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37181589)


Dražíč, kaplička (2).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Dražíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24712/3-2505
Pam. katalog
MIS
Dražíč jižní okraj obce, při silnici do Chrášťan
49°18′11,51″ s. š., 14°22′53,34″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Dražíč (Q37181565)


Dražíč zámek (3).JPG
 
Kategorie „Zámek Dražíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26605/3-2503
Pam. katalog
MIS
Dražíč okraj vsi
49°18′18,16″ s. š., 14°22′55,33″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dubičné[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hraniční kámen - mezník (Q37182731)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22058/3-93
Pam. katalog
MIS
Dubičné chatová kolonie
48°58′6,79″ s. š., 14°32′59,27″ v. d.
Hraniční kámen - mezník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dubné[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31447092)


Dubné čp23.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34228/3-95
Pam. katalog
MIS
Dubné Dubné 23
48°58′38,41″ s. š., 14°21′37,95″ v. d.
fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37266223)


Dubné0374.JPG
 
Kategorie „Church of the Assumption in Dubné “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28290/3-95
Pam. katalog
MIS
Dubné 48°58′37,25″ s. š., 14°21′36,71″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37266242)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38977/3-5575
Pam. katalog
MIS
Dubné les Kotlová - Kotlov
48°57′29,81″ s. š., 14°21′8,03″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dynín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q30860967)


Dynin village in 2011 (17).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100091
Pam. katalog
MIS
Dynín Dynín 8
49°8′16,12″ s. š., 14°37′58,37″ v. d.
venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. února 2003.

Usedlost čp. 25 (Q37267869)


Dynín, usedlost čp.25.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28779/3-96
Pam. katalog
MIS
Dynín Dynín 25
49°8′14,76″ s. š., 14°37′46,57″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: sýpka a ohradní zeď s branou a brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 11 (Q31869635)


Lhota u Dynina in 2011 (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19407/3-97
Pam. katalog
MIS
Lhota Lhota 11
49°7′45,84″ s. š., 14°39′40,02″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Habří[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37271057)


Habří (ČB) kaple sv.JN.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34649/3-231
Pam. katalog
MIS
Habří vedle tvrze
48°56′51,86″ s. š., 14°20′0,99″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zřícenina kostela svatého Víta (Q37271070)


Habří (ČB) kostel a kaple sv. Víta.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Habří) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35510/3-228
Pam. katalog
MIS
Habří 48°56′49,34″ s. š., 14°19′12,7″ v. d. Kostel sv. Víta, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pivovar (Q31954842)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15354/3-230
Pam. katalog
MIS
Habří Habří 1, jihozápadní část obce
48°56′50,1″ s. š., 14°27′53,17″ v. d.
pivovar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q31954877)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19237/3-229
Pam. katalog
MIS
Habří Habří 3
48°56′51,29″ s. š., 14°19′59,7″ v. d.
tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hartmanice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q31029425)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16803/3-99
Pam. katalog
MIS
Hartmanice Hartmanice 12
49°12′23,68″ s. š., 14°33′55,23″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 11 (Q31029437)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40621/3-98
Pam. katalog
MIS
Hartmanice Hartmanice 11
49°12′22,97″ s. š., 14°33′57,03″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37271802)


Hartmanice (okres České Budějovice) (005).jpg
 
Kategorie „Column shrine U Zejfa in Hartmanice (České Budějovice District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22130/3-100
Pam. katalog
MIS
Hartmanice severozápadně od vsi, v polích v lokalitě U Zejfa, u objektu vodárny, poblíže silnice do Bečic, pp. 1067/11
49°12′36,81″ s. š., 14°33′25,93″ v. d.
Drobná výklenková kaple z 2. poloviny 19. století. Typická hranolová kaplička se dvěma pravoúhlými nikami. Průčelí je završeno jednoduchým trojúhelným štítem. Původně kolem kapličky vedla cesta mezi poli, zrušena byla při scelení lánů.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Heřmaň[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37273296)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31741/3-5591
Pam. katalog
MIS
Heřmaň les Špandava
48°54′49,82″ s. š., 14°30′2,56″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hlavatce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Václava (Q37274211)


Hlavatce (CB), kaplicka na navsi 01.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Hlavatce) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30977/3-417
Pam. katalog
MIS
Hlavatce náves
49°4′7,23″ s. š., 14°15′47,28″ v. d.
Kaple sv. Václava na návsi (socha sv. Václava z výklenku odcizena i přes upoutání řetězem)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Silniční most č. 12238-1 (Q37274225)


Lekarova Lhota, most 01.jpg
 
Kategorie „Bridge in Lékařova Lhota “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36319/3-5881
Pam. katalog
MIS
Hlavatce na silnici Hlavatce - Lékařova Lhota
49°4′34,82″ s. š., 14°15′46,94″ v. d.
Silniční most č.12238-1 přes Bezdrevský potok, 200 m jižně od Lékařovy Lhoty směrem na Hlavatce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hlincová Hora[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Děkanský dvůr Lustenek (Q18249518)


Hlincová Hora - děkanský dvůr Lustenek (02 cropped).jpg
 
Kategorie „Lustenek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35799/3-400
Pam. katalog
MIS
Hlincová Hora Hlincová Hora čp. 25
48°59′24,81″ s. š., 14°32′48,08″ v. d.
Zemědělský dvůr děkanský Lustenek

Poznámka: V MonumNetu nebylo uvedeno čp. ani parcelní číslo a objekt byl chybně přiřazen k obci Rudolfov. Později byla doplněna chybná adresa Školní 25/10 a parcela č. 12 v Rudolfově.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rybník Mrhal (Q1951478)


Rudolfov - Mrhal.jpg
 
Kategorie „Mrhal “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16860/3-101
Pam. katalog
MIS
Hlincová Hora Hlincová Hora
48°59′13,09″ s. š., 14°34′14,39″ v. d.
Rybník Mrhal

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Homole[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pivovar (Q31867329)


Cerny Dub, Pivovarska 7 (02).jpg
 
Kategorie „Cultural monuments in Černý Dub “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100863
Pam. katalog
MIS
Černý Dub Černý Dub, Pivovarská 7
48°55′55,85″ s. š., 14°24′35,53″ v. d.
Bývalý pivovar

Památkově chráněno od 11. února 2004.

Výklenková kaplička (Q38487787)


Dvůr Koroseky, Chapel of John of Nepomuk (01).jpg
 
Kategorie „Chapel of John of Nepomuk (Dvůr Koroseky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19258/3-552
Pam. katalog
MIS
Homole Dvůr Koroseky, ulice Na Rozcestí
48°55′54,36″ s. š., 14°23′27,6″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Stojí v osadě Dvůr Koroseky
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka (Q31030062)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35802/3-129
Pam. katalog
MIS
Homole Na Návsi 1
48°56′18,46″ s. š., 14°25′49,22″ v. d.
sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Q38036339)


Nove Homole, kaple 01.jpg
 
Kategorie „Chapel of Sacred Heart (Nové Homole) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100380
Pam. katalog
MIS
Nové Homole Horní
48°56′13,92″ s. š., 14°24′23,4″ v. d.
Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

Památkově chráněno od 2. července 2003.

Horní Kněžeklady[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37176497)


Dolní Kněžeklady, kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51466/3-6227
Pam. katalog
MIS
Dolní Kněžeklady 49°11′48,17″ s. š., 14°29′22,86″ v. d. Kaple P. Marie

Památkově chráněno od 12. února 2002.

Tvrz U kapličky (Q37176483)


Dolní Kněžeklady, tvrziště U Kapličky (2021)-1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46653/3-5303
Pam. katalog
MIS
Dolní Kněžeklady při rybníku
49°11′48,51″ s. š., 14°29′21,94″ v. d.
Tvrz U kapličky, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Návesní kaplička včetně zvonku (Q37284088)


Horní Kněžeklady, kaplička.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51988/3-6228
Pam. katalog
MIS
Horní Kněžeklady 49°11′39,09″ s. š., 14°28′55,54″ v. d. Kaplička návesní včetně zvonku

Památkově chráněno od 22. února 2002.

Mohylník (Q38231534)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27222/3-5540
Pam. katalog
MIS
Štipoklasy Mladé háje
49°11′2,2″ s. š., 14°28′55,51″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38231529)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36725/3-5558
Pam. katalog
MIS
Štipoklasy Holý vrch
49°10′59,11″ s. š., 14°28′39,31″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hosty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37289079)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30950/3-5549
Pam. katalog
MIS
Hosty severně od samoty Močín
49°15′30,05″ s. š., 14°21′44,01″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37289067)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31292/3-5547
Pam. katalog
MIS
Hosty Na dolinách, Za bukovým
49°16′22,64″ s. š., 14°23′3,24″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37289056)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34496/3-5548
Pam. katalog
MIS
Hosty Hájiště
49°15′34,53″ s. š., 14°22′57,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37289100)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36165/3-153
Pam. katalog
MIS
Hosty v lese Kopcová
49°14′54,12″ s. š., 14°22′44,17″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37289090)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38092/3-5550
Pam. katalog
MIS
Hosty Na Kypťáku
49°15′17,59″ s. š., 14°22′6,37″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 21. února 2013 Hradiště Kořensko (Q37289044)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46965/3-154
Pam. katalog
MIS
Hosty soutok Vltava-Lužnice
49°14′29,87″ s. š., 14°22′56,78″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Kořensko, archeologické stopy

Poznámka: zaniklo
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 21. února 2013.

Hrdějovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37293436)


Hrdějovice, tumulus (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33360/3-5483
Pam. katalog
MIS
Hrdějovice U kalových jam
49°1′39,96″ s. š., 14°29′33,23″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 15 (Q31030327)


Hrdějovice čp15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26240/3-156
Pam. katalog
MIS
Hrdějovice Hrdějovice 15, náves
49°1′4,33″ s. š., 14°28′43,32″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kovárna (Q38040794)


Opatovice, kovárna u čp.6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21854/3-162
Pam. katalog
MIS
Opatovice u čp. 6
49°2′3,37″ s. š., 14°26′52,28″ v. d.
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 12 (Q31869834)


Opatovice (Hrdějovice) čp12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17112/3-159
Pam. katalog
MIS
Opatovice Opatovice 12
49°2′7,09″ s. š., 14°27′1,03″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 5 (Q31869776)


Opatovice (Hrdějovice) čp5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24632/3-160
Pam. katalog
MIS
Opatovice Opatovice 5
49°2′2,93″ s. š., 14°26′53,3″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q31869888)


Opatovice (Hrdějovice) čp7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32223/3-157
Pam. katalog
MIS
Opatovice Opatovice 7
49°2′4,86″ s. š., 14°26′52,98″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 11 (Q31869946)


Opatovice, usedlost čp.11.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27449/3-158
Pam. katalog
MIS
Opatovice Opatovice 11
49°2′5,81″ s. š., 14°26′59,52″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q38040798)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23921/3-161
Pam. katalog
MIS
Opatovice při cestě do Opatovic
49°1′22,34″ s. š., 14°27′30,21″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chotýčany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37160603)


Chotýčany, kaplička svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Chotýčany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37862/3-170
Pam. katalog
MIS
Chotýčany při čp. 17, pp. 3106/2
49°4′0,78″ s. š., 14°31′12,04″ v. d.
Zděný omítaný hranolový sloup, na který dosedá dodatečně postavená dřevěná kaplička, ve které stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple se nachází před renesančním zájezdním hostincem čp. 17. Socha z druhé poloviny 18. století, dřevěná kaplička z konce 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 2. února 2021 Usedlost čp. 22 (Q31845848)


Chotýčany, usedlost čp.22.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34611/3-168
Pam. katalog
MIS
Chotýčany Chotýčany 22
49°4′3,54″ s. š., 14°31′15,06″ v. d.
Venkovská usedlost. Drobnější přízemní zděný dům půdorysného tvaru L se nachází na návsi, ve středové části. Dům je tvořen z obytné budovy třídílné dispozice a z kolmo navazujícího traktu, který býval původně hospodářským, v současné době je z větší části zobytněn. Na západní straně dvora stávaly drobné přízemní chlívky se sedlovou střechou, které byly zbourány kolem roku 2007–2012. Jižní průčelí obytného stavení má ve štítu půvabné štukové motivy a srdíčkově tvarované průduchy. Datováno 1874. Stavební a architektonické úpravy nevratně poškodily památkovou hodnotu.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 2. února 2021.

Usedlost čp. 5 (Q31845881)


Chotýčany, usedlost čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37266/3-167
Pam. katalog
MIS
Chotýčany Chotýčany 5
49°4′4,08″ s. š., 14°31′9,77″ v. d.
Venkovská usedlost uzavřeného typu s budovami seskupenými kolem obdélného dvora se nachází na západní straně návsi, dvouštítovým průčelím je orientována k východu. Na severu se nachází obytné stavení, na které navazují klenuté stáje a dále na ně severní kolna menších rozměrů, dispozičně rozdělená na dvě části. Na jihu se nachází patrový špýchar, na který navazují klenuté chlévy. Na chlévy navazuje z části otevřená kolna „řezáč“, která je dnes přestavěna na dílnu. Na západě je dvůr uzavřen průjezdnou stodolou. Dvouštítové průčelí je tvořeno trojúhelným štítem obytného stavení a špýcharu, mezi nimiž je brána s brankou. Obě části průčelí členěny štukovými pilastry a římsami, nárožní bosáží a drobnými štukovými motivy ve štítu. Datováno 1862. Ve dvoře je před stodolou situován přístřešek s pultovou střechou bez památkové ochrany. Za stodolou v zahradě se nachází památná lípa.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zájezdní hostinec (Q37160618)


Chotýčany, bývalý zájezdní hostinec čp.17.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17093/3-169
Pam. katalog
MIS
Chotýčany Chotýčany 17
49°4′0,12″ s. š., 14°31′12,36″ v. d.
Areál renesančního zájezdního hostince na mírném návrší v jižní části návsi sestává z vlastní budovy hostince, chlévů, brány, dvora a ohradní zdi. Dle mapy stabilního katastru z roku 1827 zde stával ještě objekt stájí (západní hospodářské křídlo) a stodola (na jižní straně dvora). Zchátralá stodola a objekt stájí byly zbořeny v roce 1972, v roce 1973 zde zanikla hospodská činnost. Na fasádách se dochovala sgrafitová psaníčka.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Chrášťany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37180114)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32029/3-5546
Pam. katalog
MIS
Doubrava Kamenný vrch
49°15′59,62″ s. š., 14°21′43,6″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37180128)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37965/3-5545
Pam. katalog
MIS
Doubrava V habrovici
49°15′57,58″ s. š., 14°21′15,02″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 23 (Q37180104)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33128/3-82
Pam. katalog
MIS
Doubrava Doubrava 23
49°16′16,49″ s. š., 14°21′5,42″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: dva špýchary z nichž 1 zbořen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q37162005)


Kostel sv. Bartoloměje v Chrášťanech (2).JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Chrášťany) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17309/3-171
Pam. katalog
MIS
Chrášťany 49°17′46,02″ s. š., 14°23′16,81″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje, z toho jen: portál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37424785)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23977/3-5553
Pam. katalog
MIS
Koloměřice les Holubice
49°16′20,5″ s. š., 14°25′8,79″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37424792)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37314/3-5552
Pam. katalog
MIS
Koloměřice V kopcích
49°16′57,39″ s. š., 14°24′12,58″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38046563)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17585/3-5556
Pam. katalog
MIS
Pašovice Pašovické Březí
49°15′13,97″ s. š., 14°21′11,17″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jankov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple sv. Víta (Q37303818)


Jankov(ČB)-kaple-svVíta2009c.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Vitus (Jankov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10924/3-6099
Pam. katalog
MIS
Jankov náves
48°57′59,67″ s. š., 14°17′50,25″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 14. září 1995.

Jílovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q37335396)


Kostel v jilovicich.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Jílovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42110/3-176
Pam. katalog
MIS
Jílovice 48°53′28,71″ s. š., 14°43′29,06″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Roubená stodola usedlosti čp. 34 (Q37335384)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51034/3-6216
Pam. katalog
MIS
Jílovice Jílovice 34
48°53′27,36″ s. š., 14°43′47,16″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: z toho jen: roubená stodola
Památkově chráněno od 19. července 2001.

Dům čp. 23 (Q31786581)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100526
Pam. katalog
MIS
Jílovice Jílovice 23
48°53′35,74″ s. š., 14°43′28,09″ v. d.
venkovský dům

Památkově chráněno od 10. září 2003.

Kaplička svatého Jiří (Q37424160)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37823/3-193
Pam. katalog
MIS
Kojákovice náves
48°55′49,03″ s. š., 14°44′27,33″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník padlým (Q37424172)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17617/3-194
Pam. katalog
MIS
Kojákovice 48°55′48,33″ s. š., 14°44′26,73″ v. d. Pomník padlým

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q31869680)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27487/3-232
Pam. katalog
MIS
Lipnice Lipnice 3
48°54′46,51″ s. š., 14°45′47,58″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jivno[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vojtěcha (Q37327628)


Jivno, kaple sv. Vojtěcha (2).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10673/3-6083
Pam. katalog
MIS
Jivno 48°59′43,41″ s. š., 14°34′9,69″ v. d. Kaple sv. Vojtěcha

Památkově chráněno od 27. června 1995.

Kamenná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37338977)


Boží muka - směr Kondrač (Kamenná).JPG
 
Kategorie „Column shrine at the way to Kondrač (Kamenná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23683/3-178
Pam. katalog
MIS
Kamenná při cestě do Kondrače
48°46′50,37″ s. š., 14°39′50,78″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37339017)


Kamenná u Nových Hradů (Sacherles) - boží muka při silnici do Rychnova u Nových Hradů (1).jpg
 
Kategorie „Column shrine at the road to Rychnov (Kamenná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36049/3-179
Pam. katalog
MIS
Kamenná směr Rychnov
48°46′38,24″ s. š., 14°40′8,68″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q37338997)


Kamenná u Nových Hradů (Sacherles) - kaple na návsi (1).jpg
 
Kategorie „Chapel (Kamenná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14375/3-177
Pam. katalog
MIS
Kamenná náves
48°46′48,75″ s. š., 14°40′8,99″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q37425519)


Kostel Nejsvětější Trojice (Kondrač).JPG
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Kondrač) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10873/3-6094
Pam. katalog
MIS
Kondrač Kondrač
48°46′57,52″ s. š., 14°38′54,93″ v. d.
Kostel sv?

Památkově chráněno od 20. října 1995.

Pomník osídlení 1945 (Q37425543)


Pomník osídlení 1945 (Kondrač).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20571/3-208
Pam. katalog
MIS
Kondrač 48°46′57,02″ s. š., 14°38′55,77″ v. d. Pomník osídlení 1945

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Komařice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37425149)


Komařice - les Bor s mohylníkem.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35407/3-5583
Pam. katalog
MIS
Komařice 1300 m jihovýchodně od zámku v lese
48°52′25,67″ s. š., 14°33′40,48″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: Na snímku celkový pohled na les Bor v blízkosti mohylníku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panna Marie Immaculata (Q37425133)


Komařice1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45971/3-207
Pam. katalog
MIS
Komařice náves
48°52′41,02″ s. š., 14°32′43,72″ v. d.
Socha P. Marie Immaculata

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37425116)


Komařice 1.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Komařice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23471/3-206
Pam. katalog
MIS
Komařice náves
48°52′38,42″ s. š., 14°32′41,15″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Komařice (Q31208147)


Komarice - zamek2.jpg
 
Kategorie „Komařice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16682/3-204
Pam. katalog
MIS
Komařice Komařice 1
48°52′40,19″ s. š., 14°32′42,76″ v. d.
zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kvítkovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 16 (Q31149054)


Kvítkovice (ČB) čp16.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39438/3-215
Pam. katalog
MIS
Kvítkovice Kvítkovice 16
48°57′28,08″ s. š., 14°19′47,6″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37451591)


Kvítkovice (ČB) kaplička 1730.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33685/3-216
Pam. katalog
MIS
Kvítkovice při čp. 22
48°57′25,84″ s. š., 14°19′54,48″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ledenice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q37454447)


Ledenice, kostel (4806).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Ledenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41645/3-219
Pam. katalog
MIS
Ledenice 48°56′1,63″ s. š., 14°37′8,68″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37454495)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45898/3-5584
Pam. katalog
MIS
Ledenice Vápenický kopec
48°54′58,51″ s. š., 14°37′15,16″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pranýř (Q37454474)


Ledenice, pranýř.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20959/3-220
Pam. katalog
MIS
Ledenice Horní náměstí, u školy
48°55′59,78″ s. š., 14°37′11″ v. d.
Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hraniční kámen - mezník (Q38197847)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19269/3-613
Pam. katalog
MIS
Zaliny 48°57′42,74″ s. š., 14°35′35,31″ v. d. Hraniční kámen - mezník

Poznámka: Patrně odstraněn a zničen při rozšiřování silnice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 25 (Q31867393)


Zaliny-2013-09-07-DumCislo25-Obr04.JPG
 
Kategorie „Zaliny čp. 25 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26131/3-5264
Pam. katalog
MIS
Zaliny Zaliny 25
48°57′31,57″ s. š., 14°36′20,23″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Libín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37460819)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39735/3-222
Pam. katalog
MIS
Libín při rybníku
48°58′4,37″ s. š., 14°41′11,34″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička (Q38135125)


Spoli-2013-09-07-Kaplicka-02.JPG
 
Kategorie „Kaplička ve Spolí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14629/3-428
Pam. katalog
MIS
Spolí náves
48°58′32,52″ s. š., 14°42′38,78″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37338629)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22842/3-5594
Pam. katalog
MIS
Kaliště u Lipí 750 m jihojihovýchodně od vsi
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: NPÚ uvádí, že zřejmě existuje, nicméně nebyl ještě nalezen
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 21 (Q31148300)


Lipí (ČB) čp21.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37353/3-227
Pam. katalog
MIS
Lipí Lipí 21
48°56′56,47″ s. š., 14°21′4,28″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Litvínovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37465920)


Litvínovice, chapel-shrine (02).jpg
 
Kategorie „Chapel-shrine in Litvínovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27443/3-240
Pam. katalog
MIS
Litvínovice směr Šindlovy Dvory
48°57′43,42″ s. š., 14°26′50,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodojem (Q37851671)


Vodojem (Mokré) (02).jpg
 
Kategorie „Vodojem (Mokré) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31118/3-241
Pam. katalog
MIS
Mokré před čp. 8 a 9
48°57′52,03″ s. š., 14°25′0,24″ v. d.
Vodojem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mazelov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 41 (Q31206275)


Mazelov, usedlost čp.41.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15091/3-249
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 41
49°6′16,78″ s. š., 14°36′59,9″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 3 (Q31206281)


Mazelov, usedlost čp.3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34038/3-246
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 3
49°5′31,09″ s. š., 14°37′4,76″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 10 (Q31206277)


Mazelov, usedlost čp.10.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36795/3-247
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 10
49°6′11,63″ s. š., 14°37′9,59″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q31206269)


Mazelov, usedlost čp.1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45301/3-245
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 1
49°6′16,92″ s. š., 14°37′1,6″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 42 (Q31206272)


Mazelov, usedlost čp.42.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51207/3-6224
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 42
49°6′16,45″ s. š., 14°36′58,97″ v. d.
venkovská usedlost

Památkově chráněno od 21. listopadu 2001.

Usedlost čp. 11 (Q37819286)


Mazelov, usedlost čp.11.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24478/3-248
Pam. katalog
MIS
Mazelov Mazelov 11
49°6′11,37″ s. š., 14°37′9,05″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez objektu stájí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mladošovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q37821202)


Mladošovice,_kostel_sv._Bartoloměje.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Mladošovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37940/3-251
Pam. katalog
MIS
Mladošovice 48°56′27,39″ s. š., 14°41′56,12″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37821197)


Mladošovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Mladošovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16275/3-252
Pam. katalog
MIS
Mladošovice park na křižovatce cest Třeboň - Kojákovice - Petrovice
48°56′25,07″ s. š., 14°42′5,26″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Modrá Hůrka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37821825)


Modrá Hůrka, kostel III crop.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Modrá Hůrka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23856/3-456
Pam. katalog
MIS
Modrá Hůrka 49°10′49,08″ s. š., 14°31′32,69″ v. d. Původně gotický jednolodní kostel, upravený renesančně a barokně. V kostele jsou dochované cenné pozdněgotické malby. Kolem kostela je ohrazený hřbitov, v ohradní zdi je brána, při zdi čtyři výklenkové kapličky.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Mokrý Lom[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37851706)


Chapel in Mokrý Lom.jpg
 
Kategorie „Chapel in Mokrý Lom “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17073/3-259
Pam. katalog
MIS
Mokrý Lom náves
48°50′40,69″ s. š., 14°30′51,35″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nákří[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31881739)


Nákří_06.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32759/3-273
Pam. katalog
MIS
Nákří Nákří 21
49°6′58,61″ s. š., 14°19′49,19″ v. d.
fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38038178)


Nákří 01c.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Nákří) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44951/3-273
Pam. katalog
MIS
Nákří 49°6′57,43″ s. š., 14°19′49,69″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nedabyle[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37990440)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16659/3-5580
Pam. katalog
MIS
Nedabyle les Hlubočice - Hlubočinka
48°55′53,66″ s. š., 14°30′9,77″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Olešnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37025607)


Buková14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22665/3-621
Pam. katalog
MIS
Buková směr Olešnice
48°49′26,65″ s. š., 14°43′22,53″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Václava (Q38039936)


Kostel sv. Václava - pohled z nádvoří zámku (Olešnice).JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Olešnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17487/3-330
Pam. katalog
MIS
Olešnice Olešnice
48°50′19,28″ s. š., 14°42′10,43″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Olešnice (Q31878015)


Zámek (Olešnice).JPG
 
Kategorie „Olešnice Castle (České Budějovice District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30051/3-329
Pam. katalog
MIS
Olešnice Olešnice 1
48°50′18,82″ s. š., 14°42′11,31″ v. d.
zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Olešník[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Rozálie (Q37805302)


Rachačky-b.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Rosalia (Chlumec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46798/3-5263
Pam. katalog
MIS
Chlumec les U Rohaček, pp. 1081/11, 3 km západně od obce Purkarec, v údolní nivě potoka Rachačka
49°8′0,37″ s. š., 14°25′2,91″ v. d.
Kaple sv. Rozálie. Pseudorománská zděná orientovaná kaple postavená na obdélném půdorysu se zúženým obdélným presbytářem, který je původní barokní kaplí. V ose západního průčelí je prolomen půlkruhově zaklenutý vstup rámovaný profilovaným štukovým ostěním s vyžlabením. Podle farní kroniky Purkarce byla kaple postavena roku 1680 rytířem Václavem Býšovcem z Býšova na památku jeho dětí zemřelých při morové epidemii. Byla pravidelně cílem poutních procesí z Týna nad Vltavou. Roku 1835 kapli nákladně opravil a rozšířil hlubocký písař Josef Capek. Svoji dnešní podobu získala kaple při pseudoslohové úpravě v roce 1882 (jak udává letopočet ve štítě). V průběhu 2. poloviny 20. století vlivem neúdržby a povětrnostních podmínek (včetně pádu stromu na krov) se kaple změnila v ruinu. V roce 1995 provedl obecní úřad Olešník její úplnou rekonstrukci. U kaple se nalézá studánka s pramenitou vodou, která byla již odedávna vyhledávána pro své údajné léčebné vlastnosti.

Poznámka: Původně bylo v MonumNetu řazeno k části Purkarec obce Hluboká nad Vltavou.
Památkově chráněno od 15. prosince 1975.

Mohylník (Q37149979)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17717/3-5270
Pam. katalog
MIS
Chlumec Kobylí hlava
49°7′38,3″ s. š., 14°24′37,33″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37149959)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33515/3-5271
Pam. katalog
MIS
Chlumec Za Borem
49°6′51,32″ s. š., 14°25′23,37″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37149990)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35411/3-5273
Pam. katalog
MIS
Chlumec při chlumecké silnici
49°6′8,58″ s. š., 14°24′41,76″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37149969)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37290/3-5472
Pam. katalog
MIS
Chlumec Štrejnův les
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q31867550)


Chlumec (Olešník) čp7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23671/3-166
Pam. katalog
MIS
Chlumec Chlumec 7
49°7′5,33″ s. š., 14°24′38,8″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q38035976)


Chapel in Nová Ves, Olešník (03).jpg
 
Kategorie „Chapel in Nová Ves (Olešník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50181/3-6176
Pam. katalog
MIS
Nová Ves náves
49°8′15,12″ s. š., 14°23′4,43″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 30. prosince 1999.

Mohylník (Q38036002)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15594/3-5501
Pam. katalog
MIS
Nová Ves les Hromadiště I
49°8′35,59″ s. š., 14°24′5,92″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38036006)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20164/3-5526
Pam. katalog
MIS
Nová Ves les Hromadiště II
49°8′25,64″ s. š., 14°24′16,28″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q38036011)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38073/3-5500
Pam. katalog
MIS
Nová Ves les Krejcárek
49°8′39,17″ s. š., 14°23′49,13″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ostrolovský Újezd[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaple (Q38044565)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22773/3-521
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd ca 500 m východně od návsi, při cestě do Borovan, pp. 2011/25
48°52′55,95″ s. š., 14°36′25,93″ v. d.
Výklenková kaple z poloviny 19. století má obdélný půdorys, je krytá sedlovou střechou, průčelí vrcholí jednoduchým trojúhelným štítem.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kašna (Q38044559)


Kamenná kašna v Ostrolovském Újezdu I.jpg
 
Kategorie „Kašna v Ostrolovském Újezdu “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16859/3-522
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd na opačné straně silnice proti zámku, pp. 2112/9
48°52′50,88″ s. š., 14°35′59,38″ v. d.
Kamenná kašna obdélného půdorysu. Kašna je dodatečně zakryta jehlancovou stříškou pokrytou dřevěným šindelem, vpředu je zřízen otevřený vikýř se sedlovou stříškou, kterým je přístupný vnitřek kašny. Není vyloučeno, že zhruba podobné zakrytí existovalo již od počátku.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Mohylník (Q38044555)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21346/3-523
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd les Štěpánka
48°52′45,06″ s. š., 14°34′36,97″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy. Raně středověké pohřebiště se nachází na ploše cca 150 x 90 m v lesním terénu, na styku k. ú. Ostrolovský Újezd, Strážkovice a Jedovary. Je tvořeno 80 až 90 kruhovitými či oválnými mohylami, z nichž většina je uspořádána do rovnoběžných řad probíhajících ve směru západ–východ. Řady dosahují délky až 120 m a jsou od sebe vzdáleny 6–12 m. Mohyly, jež nejsou součástí tohoto systému, jsou volně rozptýleny v prostoru mezi řadami a zejména v prostoru severně od něj. Spojením více mohylových násypů vznikly v několika řadách podlouhlé lineární mohyly o délce až 25 m. Po obou stranách těchto mohyl jsou v terénu patrné mělké žlaby, které zřejmě vznikly vytěžením materiálu na stavbu mohylových násypů. Rovněž u některých kruhovitých mohyl se nacházejí obvodové žlaby, nejsou ale tak výrazné jako u mohyl hromadných.

Poznámka: Parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena. K záznamu sloučena památka 36566/3-525 (PkMISSezObrWD), původně evidovaná samostatně.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Mohylník (Q38044550)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36566/3-525
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd Veselka
Mohylník, archeologické stopy.

Poznámka: Původně v MonumNetu evidováno samostatně, v Památkovém katalogu záznam zmizel a původní registrace je sloučena s památkou 21346/3-523 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník Šimona Nitzky (Q38044544)


Pomník Šimona Nitzka v lese mezi Strážkovicemi a Ostrolovským újezdem.JPG
 
Kategorie „Smírčí kříž 0507 (Ostrolovský Újezd) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33672/3-429
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd na okraji lesa u silnice, cca 1,8 km severozápadně od vsi, pp. 1733/1
48°53′11,28″ s. š., 14°34′52,44″ v. d.
Pomník mečíře Šimona Nitzky (dle původního zápis ve státním rejstříku Šimona Lindy), zavražděného 3. října 1577 lapkou Ondřejem Plemátlem na cestě na trh do Trhových Svinů. Zhotovené ve tvaru smírčího kříže. Do země zasazený opracovaný kamenný deskový pilířek o celkové výšce cca 183 cm, jehož zadní strana je opracována jen na hrubo. Přední stranou je obrácen k silnici. Pilířek vyrůstá z mírně rozšířeného soklíku. Zakončen je zhruba oválnou hlavicí, která je v horní části obvodu poškozena uražením. Na přední straně hlavice je vytesán kříž, v němž je vytesán německý nápis. Smírčí kříž je silně vykloněn dopředu a zvláště v horní části porostlý mechem. Přepadení bylo připravenou akcí bandy silničních loupežníků proti skupině českobudějovických řemeslníků a obchodníků, kteří jeli se zbožím na jarmark do Trhových Svinů. V bitce bylo kromě mečíře Šimona zabito ještě několik dalších jménem již neuvedených osob a ostatní oloupeny.

Poznámka: Centrální evidence kamenných křížů: 0507
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Tvrziště Újezdec (Q18603842)


Hrad Ostrolovský Újezd - východní část jádra.jpg
 
Kategorie „Ostrolovský Újezd (old castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37076/3-5262
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd Na zámku, pp. 1906/1
48°52′33,63″ s. š., 14°35′56,74″ v. d.
Zaniklý středověký hrad. Vrcholně středověké tvrziště na temeni trojúhelníkovité ostrožny mezi Stropnicí a Čeřejovským potokem bylo opevněno příkopy a valem. Tvrz byla patrně opuštěna někdy na přelomu 15. a 16. století. Úzká ostrožna s osou ve směru východ–západ byla přepažena dvěma hlubokými příkopy, které vyčleňovaly lichoběžníkovou plošinu, na níž se nacházelo obytné jádro tvrze. Z vnitřní zástavby se dochovalo pouze několik vyvýšených či zahloubených objektů, které nedovolují vytvořit si představu o celkové dispozici tvrze. V severozápadním nároží se nachází vyvýšený obdélný objekt o rozměrech 14x8 m s mísovitou prohlubní uprostřed. V jihovýchodní části vnitřní plochy leží nepravidelně čtvercový vyvýšený objekt o rozměrech 10x10 m a výšce 0,5 až 1 m, na který směrem k západu navazuje řada málo výrazných vyvýšených i zahloubených objektů. Vnitřní plocha tvrziště mírně klesá směrem k západu. Hlavním fortifikačním prvkem na přístupové východní straně byl mohutný příkop přepažující celou ostrožnu, jeho konce se otvírají do údolí obou vodních toků, přičemž dno příkopu leží asi 10 m nad hladinou Stropnice. Příkop je hluboký 12–15 m a široký až 25 m. Z opevnění na opačné západní straně se dochoval rovněž příkop s krátkým valem na vnější straně. Hrotitý příkop o šířce asi 8 m je hluboký 4–6 m a jeho dno se nachází asi 20 m nad hladinou Stropnice. Z vnější hradby se dochovalo valové těleso široké asi 12 m, před nímž se nachází malá trojúhelníkovitá opyš strmě klesající k soutoku obou vodních toků.

Památkově chráněno od 15. prosince 1975.

Zámek Ostrolovský Újezd (Q18603843)


Ostrolovský Újezd - zámek 1.jpg
 
Kategorie „Ostrolovský Újezd Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26818/3-520
Pam. katalog
MIS
Ostrolovský Újezd Ostrolovský Újezd 1
48°52′51,89″ s. š., 14°36′0″ v. d.
Patrový zámek byl postavený roku 1573 na místě bývalé tvrze. K pravé boční straně je přistavěna dvoupatrová sýpka. Na místě tvrze zbořené roku 1486(?) postavil Kryštof Kořenský z Terešova roku 1560 novou, též dřevěnou tvrz, roku 1573 vystavena nová tvrz na místě zbořené.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Petříkov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Myslivna Karlov se sušičkou šišek a hospodářskou částí (Q31208055)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50333/3-6182
Pam. katalog
MIS
Petříkov Petříkov 26
48°49′59,77″ s. š., 14°47′3,82″ v. d.
myslivna Karlov, se sušičkou šišek a hosp. částí

Poznámka: Myslivna Karlov má adresu Petříkov 26 a stojí jihovýchodně od Petříkova v nivě Stropnice nedaleko Tomkova mlýna, Monumnet však uvádí Těšínov 26.
Památkově chráněno od 2. června 2000.

Usedlost čp. 22 (Q31208050)


Těšínov - čp. 22 (Petříkov).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28153/3-6004
Pam. katalog
MIS
Petříkov Petříkov 22
48°50′56,85″ s. š., 14°44′21,46″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: V Monumnetu je uvedeno Těšínov 22, což je stavení, kde byly provedeny nevhodné stavební úpravy - důvod ochrany není zřejmý. Podle Metainformačního systému NPÚ se ovšem nejedná o čp. 22 v Těšínově, nýbrž v Petříkově, jde tedy o jednotu U Koudelů v nivě Stropnice severozápadně od Petříkova.
Památkově chráněno od 30. října 1990.

Pištín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38047835)


Pištín - boží muka - 1866.jpg
 
Kategorie „Column shrine in Pištín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14514/3-353
Pam. katalog
MIS
Pištín severozápadní část obce, rozcestí na Vodňany
49°2′50,36″ s. š., 14°19′58,75″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Vavřince (Q16739723)


Pištín - kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Pištín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45582/3-351
Pam. katalog
MIS
Pištín 49°2′45,88″ s. š., 14°20′3,68″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 6 (Q30861370)


Pištín č. 6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16362/3-348
Pam. katalog
MIS
Pištín Pištín 6
49°2′47,44″ s. š., 14°20′7,15″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q30861401)


Pištín č. 1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30102/3-346
Pam. katalog
MIS
Pištín Pištín 1
49°2′49,43″ s. š., 14°20′0,03″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 5 (Q30861323)


Pištín, usedlost čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37331/3-347
Pam. katalog
MIS
Pištín Pištín 5
49°2′42,4″ s. š., 14°20′14,5″ v. d.
venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 21. dubna 2016 Usedlost čp. 12 (Q30861347)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39909/3-349
Pam. katalog
MIS
Pištín Pištín 12
49°2′44,34″ s. š., 14°20′8,3″ v. d.
venkovská usedlost: obytná budova, stodola s kolnou, stáje, brána, chlévy. Objekt průměrné hodnoty navazující na selskobarokní tradice.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 21. dubna 2016.

Výklenková kaplička (Q38047833)


Pištín - kaple Panny Marie Immaculaty - 1819.jpg
 
Kategorie „Chapel of Immaculate Conception (Pištín) “ na Wikimedia Commons