Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – ZSJ Zelný trh

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Brno-město v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ZSJ Zelný trh[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Petrov (Q45033)


Brno, katedrála sv. Petra a Pavla.jpg
 
Kategorie „Petrov (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11787/7-62
Pam. katalog
MIS
Brno-město Petrov 268/9, 269/8, 270/7, 271/6, 272/5, 273/4, 621/3, 274/2, 275/1, Petrská 275/3
49°11′27,75″ s. š., 16°36′26,78″ v. d.
Areál katedrály sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Petra a Pavla, Petrov vč. děkanství, konzistoří a kanovnických rezidencí.
 • kostel sv. Petra a Pavla, parc. 317. Na návrší Petrského vrchu výrazně situovaná monumentální gotická, barokně a novogoticky upravená a dostavěná brněnská katedrála. 49°11′27,63″ s. š., 16°36′26,7″ v. d. Orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným velice dlouhým polygonálně ukončeným presbytářem, se dvěma věžemi v místech odsazení presbytáře a se severní kněžskou a kanovnickou sakristií a jižní mariánskou kaplí a novogotickými oratořemi přiléhajícími k bočním stěnám presbytáře. K obdélné lodi ze severu přiléhá předsíň s depozitářem v patře – jedná se o torzo pozdně gotické věže částečně snesené během dostavby a regotizace katedrály na počátku 20. století – a polygonální předsíň z jihu vestavěná mezi opěrné pilíře. Novogotické západní průčelí s hlavním vstupem je doplněno portikem, průčelí chrámu jsou členěna odstupněnými opěráky, v nikách s baldachýny prolomených v opěrácích jižní předsíně jsou sekundárně umístěny skulptury dvou světic ze 3. čtvrtiny 14. století, ve východním pilíři severní pozdně gotické věže je umístěna lucerna ve formě sanktuaria. Západní opěrák původní severní věže nese kamennou pozdně gotickou tzv. Kapistránovu kazatelnu z doby kolem roku 1500.
 • brána vč. schodiště a soch sv. Petra a Pavla, parc. 316, schodiště, parc. 319 49°11′29,09″ s. š., 16°36′25,98″ v. d.. Sekundárně přenesená pozdně gotická brána s kýlovitě zaklenutým kamenným portálem.
 • kamenná barokní socha sv. Petra, parc. 319 49°11′28,97″ s. š., 16°36′25,77″ v. d.
 • kamenná barokní socha sv. Pavla, parc. 319 49°11′28,91″ s. š., 16°36′25,93″ v. d.
 • ohradní zdi, parc. 313, ohradní zeď s nikami, parc. 314, ohradní zeď s bránou, parc. 318, ohradní zeď s branami, parc. 334, ohradní zeď s branou, parc. 343
 • Petrov 268/9: fara 49°11′28,7″ s. š., 16°36′24,43″ v. d.. Hodnotné novobarokní, formami francouzské architektury inspirované průčelí, které dotváří nástupní prostor před hlavním vstupem do katedrály; jedna z pozdních prací brněnského stavitele Josefa Arnolda. Částečně jedno- a částečně dvoupatrový nárožní dům, výška jehož přízemní zóny vyrovnává mírnou svažitost terénu. Hlavní průčelí s výrazným horizontálním členěním je 11osé se vstupem v ústřední ose. Boční fasáda je dvouosá. Zahradní fasáda je osmiosá (4+1+3). Budova vznikla jako dům dómských duchovních a choralistů roku 1874 na místě někdejšího vikářského domu, v současnosti slouží jako fara, v přízemí je obchod Donum.
 • Petrov 269/8: biskupská rezidence 49°11′27,48″ s. š., 16°36′23,83″ v. d.. Stavební soubor dvou pozdně barokních křídel biskupské rezidence – původního proboštství – a novogotické kaple sv. Kříže a Panny Marie. Dvoupatrová dvoukřídlá budova s nepravidelným, zdí obehnaným dvorem ve výseči úhlu sevřeného oběma křídly. Uprostřed této zdi se nachází převýšená brána se zalamovaným segmentově vypjatým štítem.
 • novogotická kaple sv. Kříže a Panny Marie 49°11′26,48″ s. š., 16°36′24,66″ v. d. K východní části jižního průčelí jižního křídla biskupské rezidence je přistavěna novogotická kaple sv. Kříže a Panny Marie vysunutá vně z fronty zástavby Petrova směrem do zahrad na hradbách lemujících z jižní a západní strany sakrální okrsek na Petrském vrchu. Kaple obdélného půdorysu s polygonálním závěrem s průčelími členěnými celkem osmi odstupněnými opěráky završenými štítky nesoucími fiály. Vysoká valbová střecha, nad závěrem polygonální půljehlancová, nese polygonální sanktusník prolomený otvory zaklenutými stlačenými oblouky se žaluziovými okenicemi završený sledem trojúhelníkových štítků se sedlovými stříškami, z nichž vyrůstá vysoký polygonální jehlan s makovicí a křížem.
 • Petrov 270/7: kanovnická rezidence 49°11′26,63″ s. š., 16°36′25,98″ v. d.. Řadový trojkřídlý jednopatrový dům s půdním polopatrem s uličním průčelím severního křídla zalomeným v tupém úhlu z důvodu ponechání průchozího koridoru kolem katedrály.
 • Petrov 271/6: kanovnická rezidence 49°11′26,47″ s. š., 16°36′26,89″ v. d.. Řadový trojkřídlý jednopatrový dům s půdním polopatrem se severním uličním průčelím v křivce zvlněným a v západní části asymetricky ustupujícím z důvodu ponechání průchozího koridoru kolem chrámu sv. Petra a Pavla.
 • Petrov 272/5: dům rajhradských benediktinů 49°11′26,33″ s. š., 16°36′27,95″ v. d.. Pozdně renesanční dům se starším jádrem, mimořádně významný dochovanými klenbami a architektonickými detaily. Řadový dvoupatrový dům přistavěný k hradbě, se třemi křídly a traktem s chodbou na levé straně vnitřního dvora.
 • Petrov 273/4: kanovnická rezidence 49°11′26,35″ s. š., 16°36′28,56″ v. d.. Radikálně barokně přestavěný renesanční dům na gotické substrukci. Dvoukřídlý jednopatrový řadový dům s raně klasicistní fasádou. Dispozice domu tvaru L s uzavřeným vnitřním dvorem.
 • Petrov 621/3: dům cholaristů a varhaníka včetně terasních zdí, parapetních zídek a schodiště 49°11′26,28″ s. š., 16°36′29,43″ v. d.. V třetí čtvrtině 19. století radikálně přestavěný barokní dům. Nárožní dům situovaný při hradbě městského opevnění na konci souvislé zástavby sakrálního okrsku. Vzhledem k výrazně klesajícímu terénu na východní straně je dům na východní straně dvoupatrový, ze západní dvorní strany jednopatrový. K severnímu průčelí přiléhá hranolový patrový přístavek sociálního zařízení.
 • Petrov 274/2: konzistoř 49°11′27,34″ s. š., 16°36′29,3″ v. d.. Barokní budova se starším jádrem. Volně stojící dům protáhlého, přibližně obdélného půdorysu situovaný ve svahu. Vzhledem k výrazně klesajícímu terénu na východní straně je dům patrový, umístěn na vysoké podnoži se sníženým přízemím vyrovnávající terénní nerovnost. Uliční průčelí je šestiosé.
 • Petrov 275/1, Petrská 275/3: kapitulní děkanství 49°11′29,1″ s. š., 16°36′26,55″ v. d.. Vývojově zajímavá renesančně-manýristická architektura. Volně stojící jednopatrový dům obdélného půdorysu situovaný ve svažitém terénu. Vzhledem k výrazně klesajícímu terénu na severovýchodní straně je dům umístěn na vysoké podnoži se sníženým podlažím vyrovnávající terénní nerovnost.
 • barokní socha sv. Jana Nepomuckého 49°11′28,63″ s. š., 16°36′27,56″ v. d.. V nice, zakončené konchou, v ohradní zdi fary směrem ke kostelu vymezené zvýšeným úsekem, ohraničeným pilastry. Postava světce na trojbokém, konkávně,konvexně prohýbaném soklu a oblačné podnoži s hlavičkami andílků je podána v mírně podživotní velikosti a zjemnělém rokokovém pohybu i výrazu.
 • barokní socha sv. Barbory 49°11′28,39″ s. š., 16°36′27,96″ v. d.. Na hranolové základně se nachází čtyřboký konkávně projmutý sokl členěný římsou, na němž spočívá nízký postament sochy. O nice, v níž je socha umístěna, se Památkový katalog v souvislosti se sochou nezmiňuje.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Denisovy sady (Q11157352)


Brno City - Denis gardens.jpg
 
Kategorie „Denisovy sady (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47819/7-10
Pam. katalog
MIS
Brno-město 49°11′26,81″ s. š., 16°36′21,9″ v. d. Park Denisovy sady, dříve park Františkov. Areál prvního veřejného parku v českých zemích zřízený v letech 1805–1813 a 1814–1818 na substrukcích městských fortifikací, doplněný o řadu architektonicky hodnotných klasicistních zahradních staveb. Klasicistní parková architektura dále upravovaná a dostavovaná v průběhu 19. století. Roku 1815 byla v parku zřízena botanická zahrada. Výrazná rekonstrukce a rehabilitace parku v letech 2000–2005. V roce 1941 byl park narušen průtahem Husovy ulice.
 • Pp. 299/4, 347/1–2, 353/1, 353/5–8, 368–370, 1147/1. Zrušena ochrana pozemků 1147/8, 1147/13. Pozemek pp. 332/1 bez ochrany. K 10. 2. 2010 byla památková ochrana rozšířena o parc. 352 (nově 353/1?), tj. komunikaci před domem Bašty 416/8. V listopadu 2013 byly z ochrany vyjmuty pozemky pp. 1147/8 a 1147/13. Jde o pozemky v parku Studánka v prudkém svahu za domy Kopečná čo. 10–22, které nejsou veřejně přístupné z parku a mají funkční vazbu na domy, za kterými se nacházejí.
 • hlavní část – horní západní plató srpkovitého tvaru s převážně pískem vysypaným povrchem a travnatými plochami se dřevinami při opevnění na Petrově, kde se nachází ústřední bod parku – obelisk vztyčený na paměť vítězství v napoleonských válkách a znovunabytého míru – a klasicistní kolonáda.
 • spodní západní část parku, dnes nazvaná Studánka, ve svahu situovaný soubor komunikací a zeleně s klasicistní kašnou Fons salutis (Pramen zdraví) ve svahu k ulici Kopečné s výběžky k ulici Pekařské na severu a na jihovýchodě podél průtahu ulice Husovy. Oddělená v roce 1941 výstavbou Husovy ulice.
 • dlouhá protáhlá terasovitě upravená jihovýchodní část v prudkém skalnatém svahu Petrského vrchu pod areálem budov brněnského biskupství na Petrově s vloženou stavbou antikizujícího Hudebního pavilonu. Využívá složité soustavy barokních bastionů, tarasů a opěrných a parapetních zídek často vyrůstajících ze zděného podloží původního městského opevnění.
 • severní výběžek podél západní terasy kapucínských zahrad – severně nad linii středověkého městského opevnění zasahuje z parkového komplexu Denisových sadů pouze úzký, terasami se zídkami a schodišti členěný obdélný pás parkově upraveného pozemku přístupného z jihovýchodní části sadů zalomeným schodištěm stoupajícím podél městských hradeb.
 • obelisk, památník míru. Monumentální, architektonicky vysoce hodnotný klasicistní mramorový obelisk z let 1816–1819, vztyčený na památku vítězného ukončení napoleonských válek. Na široké čtvercové základně o 3 stupních se nachází robustní čtyřboký podstavec, ze kterého vyrůstá dvakrát odstupněný hranolový sokl se střední zúženou částí oddělenou oblounem členěnou pravoúhlými vpadlinami s kovovými nápisovými deskami s reliéfními nápisy. Sokl je ukončen profilovanou vyloženou římsou, na níž se nachází nízký postament obelisku se čtveřicí zlacených plastických reliéfů lvů nesoucích obelisk. Kuželovité sloupky nesoucí řetěz tvořící ohrádku jsou ukončeny kovovými koulemi. 49°11′27,1″ s. š., 16°36′20,39″ v. d.
 • klasicistní kolonáda 49°11′27,54″ s. š., 16°36′21,6″ v. d.
 • hudební pavilon, dříve zahradní altán, novorenesanční pavilonek s empírovými reminiscencemi z doby kolem roku 1880. Dne 12. 10. 1998 ministerstvo odmítlo zrušit památkovou ochranu hudebního pavilonu. Klasicistní stavba obdélného půdorysu. 49°11′25,45″ s. š., 16°36′27,8″ v. d.
 • Fons salutis, kašna z roku 1815. Drobná klasicistní stavba půdorysu do tvaru písmene U s půlkruhovým závěrem částečně vsazeným do okolního strmě stoupajícího terénu. Průčelí je prolomeno širokým obloukově zaklenutým vstupem krytým mříží, ve trojúhelníkových vystupujících výsečích cviklů se nacházejí reliéfy s motivy Aeskulapovy hole s hady. Archivolta ve vrcholu nese novodobý reliéf znaku Brna a reliéfní letopočty 1813 a 1987. V zadní stěně vnitřního prostoru zaklenutého valeně a v závěru konchou je prolomena obdélná nika zaklenutá konchou s polygonální nádržkou a pravoúhlým otvorem s dvířky. Po stranách stavby je vyříznutý svah zpevněn tarasními zídkami, na kamennými kostkami dlážděné ploše před průčelím se nachází kruhová nádrž. 49°11′29,6″ s. š., 16°36′17,22″ v. d.
 • boží muka. Vysoce hodnotná kamenná pozdně gotická boží muka. Z původní polohy pod Petrským vrchem při nároží ulic Nové sady a Hybešova na svah Denisových sadů sekundárně přenesena roku 1952 po objevení při demoličních pracích na ulici Nové sady. Nezdobená architektura s osmibokým dříkem na jednoduché trnoži, jenž bez hlavice přechází do kubické lucerny do tří stran. Otvory mají záclonový (baldachýnový) tvar, ukončení routovým křížem. 49°11′25,87″ s. š., 16°36′22,73″ v. d.
 • kamenný kříž. Náročné sochařské dílo od předního moravského sochaře pozdního baroka Ondřeje Schweigla sekundárně umístěné v areálu biskupské rezidence na Petrově. 49°11′27,2″ s. š., 16°36′22,94″ v. d.
 • socha Obchodu a socha Tolerance registrovány jako samostatné kulturní památky. Bronzové sochy původně byly součástí pomníku Josefa II. před Německým domem na Moravském náměstí, poté byly umístěny v Denisových sadech. Odtud byly přemístěny do restaurátorské dílny. Ministerstvo kultury 22. 7. 2005 vyjádřilo souhlas s přemístěním soch do parku Lužánky.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Rybárna (Q37814705)


Brno, Petrská, rybárna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22430/7-7095
Pam. katalog
MIS
Brno-město Petrská 709/1, Ulička Václava Havla
49°11′29,69″ s. š., 16°36′27,64″ v. d.
Jiná obytná stavba tzv. Rybárna. Volně stojící přízemní nárožní budova se středověkým jádrem výrazně přestavěná v 18. století. Původně nejstarší škola v Brně, později skladiště při tržišti, dnes ji Moravské zemské muzeum užívá pro své ediční oddělení a tiskárnu. Budova je založena na půdoryse obdélníka, původně podkovy, jejíž ústřední, podélně situovaná otevřená vstupní chodba byla později uzavřena. Jako celek se tedy objekt skládá ze dvou relativně samostatných křídel, které v interiéru spojuje dlouhá podélná chodba.

Poznámka: Památkový katalog uvádí chybnou adresu „Petrská 3“, původně však bylo do rejstříku zapsáno pod č. 1.
Památkově chráněno od 28. ledna 1985.

Biskupská 1 (Q37814713)


Biskupská 1, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47915/7-7228
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 283/1, Šilingrovo náměstí 283/1, Starobrněnská 282/19,
49°11′32,62″ s. š., 16°36′22,34″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s bohatě členěno secesní fasádou. Domy čp. 282 a 283 tvoří jeden nárožní celek.
 • čp. 282, Starobrněnská 282/19. Má 11 okenních os, v logice dvoustranné symetrie je však jako jeho 12. osa chápána ještě středová okenní osa nárožního rizalitu. Na levé straně je tato uliční fasáda ukončena dvojosým mělkým rizalitem, jeho protiváhu tvoří dvě levé osy trojosého nárožního rizalitu.
 • čp. 283, Biskupská 283/1, Šilingrovo náměstí 283/1. Fasáda do ulice Biskupská opakuje v prvních sedmi osách totéž řešení v následujícím sledu: levý boční rizalit tvořený středovou a pravou osou nároží, jedna okenní osa, další tři okenní osy tvoří centrální úsek této fasády, následuje jedna okenní osa, napravo tento úsek fasády není ukončen rizalitem. Dále do ulice Biskupská navazuje nižší fasáda zbývající části domu Biskupská 1, kopírující stáčející se uliční frontu – pětipatrová, o patnácti osách. Rizalit je ukončen štítem, shodujícím se se štítem nároží obráceného k Šilingrovu náměstí. Na korunní římse jsou směrem do ulice Starobrněnská osazeny čtyři, do ulice Biskupská dva „obelisky“, resp. vázy se secesním dekorem. Na fasádě se nachází pamětní deska Jana Zahradníčka.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Biskupská 3 (Q37814721)


Biskupská 3, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47916/7-7229
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 246/3
49°11′31,37″ s. š., 16°36′22,94″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná secesní architektura činžovního domu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Biskupská 5 (Q33251927)


Biskupská 5, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47918/7-7231
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 281/5
49°11′30,98″ s. š., 16°36′23,65″ v. d.
Městský dům Historizující architektura nájemního domu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Biskupská 7 (Q33251767)


Biskupská_7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27153/7-94
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 280/7
49°11′30,65″ s. š., 16°36′24,4″ v. d.
Měšťanský dům. Raně barokní dům s dobře dochovaným původním organismem přízemí.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Městský dvůr (Q25454990)


Hotel Comsa Šilingrovo náměstí Brno 1.jpg
 
Kategorie „Městský dvůr (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29341/7-196
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 265/2, Husova 265/2, Šilingrovo náměstí 265/2
49°11′31,41″ s. š., 16°36′20,9″ v. d.
Činžovní dům. Novorenesanční budova čtyřkřídlého městského nájemního domu s arkádovým nádvořím.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Biskupská 4 (Q37814729)


Brno, Biskupská 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47917/7-7230
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 569/4
49°11′29,44″ s. š., 16°36′22,31″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná secesní architektura mohutného činžovního domu v exponované situaci nárožního bloku.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Biskupská 6 (Q37814821)


Biskupská 6, Brno - bok.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47919/7-7232
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 266/6
49°11′29,98″ s. š., 16°36′22,1″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná secesní architektura mohutného nájemního domu v exponované situaci nárožního bloku.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Biskupská 8 (Q37814736)


Brno, Biskupská 8.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47920/7-7233
Pam. katalog
MIS
Brno-město Biskupská 267/8
49°11′30,27″ s. š., 16°36′23,29″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná secesní architektura mohutného nájemního domu v exponované situaci nárožního bloku.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Hotel Padowetz (Q12043602)


Palác Padowetz (02).jpg
 
Kategorie „Palác Padowetz “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29914/7-91
Pam. katalog
MIS
Brno-město Bašty 413/2, Masarykova 413/34
49°11′28,47″ s. š., 16°36′39,37″ v. d.
Hotel Padovec, hotel „U císaře rakouského“ Laurenze Padowtze. Kvalitní monumentální pozdně klasicistní architektura z druhé čtvrtiny 19. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Bašty 4 (Q37814745)


Brno, Bašty 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32176/7-92
Pam. katalog
MIS
Brno-město Bašty 414/4
49°11′27,46″ s. š., 16°36′36,28″ v. d.
Nájemní dům stavitele Josefa Jakoba. Kvalitní pseudoslohová architektura klasicizujících forem z doby po polovině 19. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Bašty 6 (Q37814753)


Brno, Bašty 6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33444/7-93
Pam. katalog
MIS
Brno-město Bašty 415/6
49°11′27,07″ s. š., 16°36′34,86″ v. d.
Nájemní dům Hedviky Rohrerové. Nájemní dům z poloviny 19. století, uzavírající stavební čárou a výškou podnož Petrova pod městskými hradbami.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Brno hlavní nádraží (Q921772)


Brno - Hlavní nádraží.jpg
 
Kategorie „Brno hlavní nádraží “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33160/7-7089
Pam. katalog
MIS
Brno-město Nádražní 418/1, 118/7, Hybešova 956/1
49°11′27,74″ s. š., 16°36′47,19″ v. d.
Železniční stanice Hlavní nádraží. Architektonický komplex při hranici památkové rezervace s monumentální secesní výpravní budovou, peróny, funkcionalistickou nádražní poštou, mosty, viaduktem a dalšími objekty představuje významnou technickou památku.
 • výpravní budova, Nádražní 418/1. Exponovaná secesní budova s hodnotnými secesními fasádami s historizujícími prvky. V prostoru mezi viaduktem a objektem pošty, tvořená vyšší centrální budovou s odbavovací halou a severovýchodním a jihozápadním křídlem sestávajícím se z vzájemně navazujících budov tvořících podélný trojtrakt. Hlavní budova převyšující obě křídla je v průčelí otevřena ve třech osách v přízemí otevřená pravoúhlým portikem o dvou sloupech. Východně od střechy neckového tvaru hranolová hodinová věž s předloženými přístavky.
 • nádražní poštovní úřad, Nádražní 118/7. Progresivní architektura Bohuslava Fuchse z let 1937–1938 s přiznaně industriálním rázem a ušlechtilým tvarováním hmot exteriéru. Lapidární ležatý hranol. Čtyřpodlažní stavba přiznané ocelové montované konstrukce umístěné na dvoupodlažním železobetonovém suterénu s nadzemním halovým prostorem s galeriemi a se strukturou menších, prostorově variabilních pracovišť zavěšovaných na rámovou kostru budovy. Vnější členění hmoty stavby tvoří prostoupení dvou protáhlých hranolů, vyššího kratšího a nižšího delšího, předstupujícího na části uličního průčelí v podobě arkýře. V interiéru se do současnosti dochovala celá řada původních detailů včetně mosazných prvků přepážek či výtahu typu paternoster. 49°11′25,94″ s. š., 16°36′41,13″ v. d.
 • 1. nástupiště se zastřešením. Perón chráněný zastřešením neseným systémem kanelovaných litinových sloupů s kompozitní hlavicí.
 • 2. nástupiště se zastřešením. Ostrovní perón přístupný z haly výpravní budovy podzemní chodbou je krytý lehkou střešní konstrukcí i s plechovou střechou tvaru široce otevřeného písmene V nesenou systémem kanelovaných sloupů s kompozitní hlavicí.
 • 3. nástupiště se zastřešením. Ostrovní perón přístupný z haly výpravní budovy podzemní chodbou je krytý lehkou střešní konstrukcí i s plechovou střechou tvaru široce otevřeného písmene V nesenou systémem kanelovaných sloupů s kompozitní hlavicí.
 • 4. nástupiště se stříškou. Ostrovní perón přístupný z haly výpravní budovy podzemní chodbou je krytý lehkou střešní konstrukcí i s plechovou pultovou střechou nesenou systémem kanelovaných sloupů s kompozitní hlavicí.
 • klempírna. Nárožní objekt vybudovaný na zaoblené nároží bastionu bývalého opevnění směrem do ulice Křenová. Historická součást areálu nádraží. Přízemní objekt stojící na viaduktu se segmentově zaobleným průčelím směrem do ulice Křenové. Toto průčelí je čtyřosé. Chráněno od 1. 6. 1989. Budova nemá přidělenou adresu. 49°11′29,35″ s. š., 16°36′52,4″ v. d.
 • budova knihaře. Utilitární stavba vybudovaná na zaobleném nároží směrem do ulice Křenová. Přízemní objekt stojící na viaduktu se segmentově zaobleným průčelím směrem do ulice Křenové. Toto průčelí je čtyřosé. Budova nemá přidělenou adresu. 49°11′31,04″ s. š., 16°36′53,76″ v. d.
 • skladiště Malá Amerika, skladiště VI a VII., Hybešova 956/1. Z hlediska stavební technologie a dispozičního řešení originálně realizovaná stavba původně sloužící pro distribuci zboží z přístavu Hamburk. Bylo zde prvně použito v českých zemích rampy pilového půdorysu. Třípodlažní stavba protáhlého obdélného půdorysu zbudovaná při mohutné hmotě náspu železničního tělesa, jehož nejstarší, do náspu integrovanou částí je viadukt tratě z konce 30. let 19. století. Budova je tvořena spodní mohutnou soklovou částí přímo přiléhající v šíři 16 oblouků k viaduktu, jehož klenby byly integrovány do skladištních prostor, a horní ustupující dvoupodlažní stavbou obklopenou z obou podélných stran nákladní rampou nesenou soklem budovy, která je na vnější západní straně přístupná komunikací vedenou přes samostatný most překlenující ulici Hybešovu souběžně s východně od něj vedeným železničním mostem. Průčelí budovy z dvoubarevného režného cihlového zdiva a z lomového kamene jsou v přízemní/suterénní předstupující části na dlouhé západní straně opatřená nad nízkou obslužnou rampou soklem z kamenných kvádrů. 49°11′17,73″ s. š., 16°36′31,74″ v. d.
 • viadukt Severní dráhy císaře Ferdinanda. Nejmonumentálnější technické železniční dílo na území Moravy (paralela s benátským viaduktem) vytvořené v inundačním území řeky Svratky a kolišti zbořeného hradebního systému ve své podstatě dochované až do současnosti. Tvořily ho vlastně tři na sebe navazující části: pětiobloukový most překonávající Svratku, vlastní viadukt se 72 oblouky o celkové délce 637 metrů s cihelnými eliptickými klenbami a most se třemi šikmými segmentovými klenbami přes silnici a svratecký mlýnský náhon. V původním stavu se zachoval jen v nevelkých úsecích. Při rozšiřování kolejiště nádraží byl v 90. letech 19. století z větší části zasypán, takže je skryt v mohutném náspu. Patnáct cihelných oblouků, zachovaných pod kolejemi, je přístupných z budovy nádražního skladiště „Amerika“. Ve směru od nádraží nalezneme ještě devět oblouků: dva oblouky jsou nad silniční komunikací, třetí je nad vlečkou Českých drah, čtvrtý opět nad místní komunikací, pátý až osmý oblouk je nad Svratkou a poslední opět nad místní komunikací. Právě nad řekou Svratkou, na povodní straně mostu, je patrný kamenný oblouk pro jednu kolej. Hned vedle jsou oblouky cihlové pro druhou kolej, zatímco třetí a čtvrtá kolej jsou vedeny už po ocelových příhradách. Součástí systému jsou také 2 mostové konstrukce přes ulici Uhelnou (Opuštěnou). Železniční most příhradové konstrukce je klenutý, obloukový, segmentový složený ze čtyř polí, každé pole je sestaveno z pěti nosných, bohatě nýtovaných oblouků spojených pomocí ocelových příčníků profilu I. Druhý, užší most je rovněž příhradový, nýtovaný s osmi rovnými vzájemně se křížícími nosníky, a má obou stranách lávky se zábradlím. 49°10′59,18″ s. š., 16°36′26,4″ v. d.
 • příjezdový viadukt skladiště VI a VII. Původní součást komunikačního prostoru mezi uhelným nádražím a sklady z konce 19. století. Přibližně 18 metrů západně od železničního mostu je vedena samostatná horní mostovka o šířce přibližně 11 metrů a délce 14 metrů vedoucí k rampě skladiště Malá Amerika spočívající na ocelovém nosníku. Jedná se o příhradový nýtovaný ocelový most s rovnými nosníky. 49°11′20,27″ s. š., 16°36′32,48″ v. d.
 • viadukt Křenová. Most je součástí kamenného viaduktu směřujícího na Českou Třebovou z roku 1848 ( šest oblouků), v roce 1869 byl viadukt rozšířen na straně ulice Nádražní rovnoběžným mostem s ocelovými nýtovanými nosníky nesených na kanelovanými litinovými sloupy s dekorem a akantovou hlavicí. 49°11′30,64″ s. š., 16°36′52,16″ v. d.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Riunione Adriatica di Sicurtà (Q17550743)


Dům Nádražní 4 Brno.jpg
 
Kategorie „Riunione Adriatica di Sicurtà palace (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48087/7-7401
Pam. katalog
MIS
Brno-město Nádražní 595/4
49°11′29,62″ s. š., 16°36′43,18″ v. d.
Palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta. Monumentální funkcionalistická budova z let 1937–1938 se symetricky pojatým průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Památková ochrana zrušena 10. května 2017 Masarykova 37 a 39 (Q37814607)


Brno Masarykova č.506.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48262/7-7577
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 506/37 a 39, Nádražní 506/8
49°11′28,59″ s. š., 16°36′40,89″ v. d.
Činžovní dům. Urbanisticky exponovaný objekt vystavěný v letech 1913–1914 dle projektu Farského a stavitele A. Bachera je cenný svou architekturou kombinující geometrickou secesi a nastupující modernu. Výrazné nároží tvoří bránu centra města. Dům se nachází přibližně v místech, kde stála někdejší Židovská brána, jedna z šesti hlavních městských bran ve středověkém systému opevnění.

Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 10. května 2017.

Čedok (Q37814777)


Mesto Brno - funkcionalisticka budova Cedoku.jpg
 
Kategorie „Čedok (Nádražní, Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48225/7-7540
Pam. katalog
MIS
Brno-město Nádražní 654/10
49°11′27,21″ s. š., 16°36′38,65″ v. d.
Jiná stavba pro služby - administrativní budova Čedoku. Významný doklad funkcionalistické a účelově pojaté architektury se zdařilým dispozičním i stavebně-technickým řešením je dílem Oskara Pořísky a řadí se k ikonickým dílům rané brněnské avantgardy.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 32 (Q37814786)


Masarykova 32, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48261/7-7576
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 412/32, Kapucínské náměstí 412/1
49°11′29,4″ s. š., 16°36′38,04″ v. d.
Nájemní a obchodní dům Rudolfa a Růženy Stodůlkových, U tří kohoutů. Městotvorná architektura domu je hodnotná zejména průčelím s výrazným nárožím završeným sochou tří kohoutů. Stavba byla postavena roku 1897 F. Pavlů dle projektu Jakoba Gartnera.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Nadační dům Valentina Falkensteinera (Q37814796)


Kapucínské_nám._2,_Brno_(2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48061/7-7374
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 304/2, 3, 4
49°11′29,48″ s. š., 16°36′36,58″ v. d.
Nadační dům Valentina Falkensteinera. Nájemní dům z let 1901 až 1902 s pozdně historizujícím průčelím je hodnotnou architektonickou památkou od Ferdinanda Hracha. Je nárožní směrem ke křižovatce s ul. Masarykovou.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínský klášter (Q14806984)


Kapucínský_klášter,_Brno.JPG
 
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28109/7-49
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 303/5
49°11′28,27″ s. š., 16°36′34,13″ v. d.
Kapucínský klášter. Areál kapucínského kláštera s kostelem Nalezení sv. Kříže. Raně barokní klášter, na jehož výstavbě se podíleli významní barokní stavitelé a umělci (Ondřej Erna, Mořic Grimm, František Antonín Grimm).
 • kapucínský klášter – konvent. Soubor raně barokní kvadratury obklopující rajský dvůr a barokního tzv. Trenckova křídla. Budova kvadratury se přimyká k západní stěně původně klášterního kostela a na její východní křídlo na jižní straně za závěrem kostela navazuje příčné zadní (později přistavěné) křídlo. Trenckovo křídlo areál uzavírá na severozápadní straně, svou vstupní fasádou se obrací do prostoru Kapucínského náměstí a na západě se přimyká k sousední budově. Budova konventu, která uzavírá téměř čtvercový rajský dvůr, a zadní křídlo jsou jednopatrové, Trenkovo křídlo je částečně jedno- a částečně dvoupatrové.
 • kostel Nalezení svatého Kříže. Neorientovaná jednolodní podélná stavba s hlavním průčelím obráceným do prostoru Kapucínského náměstí (tj. na sever). Průčelí je vyzdviženo na terase, opatřené dvěma přístupovými schůdky a zdobené sochami františkánských světců. Na východní straně se k ústřednímu poli lodi přimyká čtvercová kaple s valenou klenbou s výsečemi, na kterou na severní straně navazuje novější obdélná kaple sv. Fidela ze Sigmarigen, která je završena plochou kupolí. Na kněžiště na východní straně navazuje zhruba čtvercová sakristie o dvou polích křížové klenby. Pod kostelem je umístěna kapucínská hrobka, sestávající z několika místností a zvenčí přístupná z menšího nádvoří za závěrem kostela. Nad kněžištěm se zvedá polygonální sanktusník.
 • na malém nádvoří u jižní stěny kostela před vchodem do hrobky je osazená kašna, vytvořená roku 1999 Otmarem Olivou.
 • klášterní zahrada
 • šest soch kapucínských, resp. obecně františkánských světců, v prostoru nástupní terasy kostela; práce moravského sochaře Jana Adama Nesmanna.
  • socha sv. Josefa z Leonessy
  • socha sv. Fidela ze Sigmarigen
  • socha sv. Felixe z Cantalice
  • socha sv. Antonína Paduánského
  • socha sv. Františka z Assisi
  • socha sv. Vavřince z Brindisi, autor Čeněk Vosmík, historizující sochařské dílo z počátku 20. století. Autor ji stylově přizpůsobil zbývajícím pěti starším sochám. Socha nahradila původní sochu Nejsvětější Trojice, která byla silně zvětralá a rozpadla se.
 • pp. 297, 298, 299/1, 353/6

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kapucínské náměstí 7 (Q37814803)


Kapucínské_nám._7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48062/7-7375
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 301/7
49°11′29,84″ s. š., 16°36′33,82″ v. d.
Nárožní objekt nájemního domu se secesním průčelím z roku 1908 od Maxmiliana Johanna Montera.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínské náměstí 10 (Q37814812)


Kapucínské_nám._10,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48063/7-7376
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 312/10
49°11′30,71″ s. š., 16°36′34,89″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínské náměstí 11 (Q37814644)


Kapucínské_nám._11,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48064/7-7377
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 311/11
49°11′30,56″ s. š., 16°36′35,42″ v. d.
Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínské náměstí 12 (Q37814635)


Kapucínské_nám._12,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48065/7-7378
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 310/12
49°11′30,53″ s. š., 16°36′35,84″ v. d.
Nájemní dům Margarety Herzogové a Anny Novákové. Nájemní dům s pozdně historizujícím, velmi nekonvenčně pojatým průčelím od architekta Vladimíra Fischera z roku 1899.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínské náměstí 13 (Q33252138)


Kapucínské_nám._13,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48066/7-7379
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 309/13
49°11′30,5″ s. š., 16°36′36,28″ v. d.
Nájemní dům s historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kapucínské náměstí 14 (Q37814617)


Kapucínské_nám._14,_Brno_(2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48067/7-7380
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kapucínské náměstí 308/14
49°11′30,42″ s. š., 16°36′36,76″ v. d.
Nájemní dům s průčelím z počátku 20. století.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Masarykova 30 (Q37814625)


Kapucínské nám. 1, Masarykova, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48259/7-7574
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 307/30, Kapucínské náměstí 307/15
49°11′30,49″ s. š., 16°36′37,39″ v. d.
Nájemní a obchodní dům Plaček. Dům postavený roku 1891 dle projektu kanceláře Fellner-Helmer je hodnotný nejen kvalitní historizující fasádou, ale i umístěním na nároží, kde je součástí zásadního průhledu na Petrov.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Dietrichsteinský palác a Biskupský dvůr (Q11812132)


Brno Palais Dietrichstein crop.jpg
 
Kategorie „Palais Dietrichstein, Brno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32883/7-86
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 295/8, Muzejní 707/2
49°11′30,61″ s. š., 16°36′30,46″ v. d.
Dietrichštejnský palác a Biskupský dvůr.
 • Dietrichsteinský palác, Zelný trh 295/8, dříve též Muzejní 295/2. Trojkřídlá dvoupatrová budova v nárožní situaci se zjednodušenou raně barokní fasádou. Uliční průčelí o 13 osách do prostoru Zelného trhu a 12 do ulice Petrské. Jižní dvorní křídlo je jednotraktové, užší a kratší než severní křídlo. Západní stranu dvora zapuštěného níže do terénu vymezuje tarasní zeď dřívější zahrady, nyní vydlážděného prostranství. Tato tarasní zeď vytváří do dvora kulisu s půlkruhovými arkádami a s nikou fontány uprostřed rámovanou toskánskými sloupy s trojúhelníkovým frontonem.
  • pamětní deska generála Michaila Illarionoviče Kutuzova na památku jeho pobytu před bitvou u Slavkova. Dílo sochařů Františka Šenka a Jana Drábka. Celek sestává z reliéfního, na výšku oválného portrétního medailonu, opatřeného širokým, hladkým, silně plasticky vystupujícím rámem. Medailon ve vysokém reliéfu zachycuje portrétní poprsí maršála Kutuzova, zobrazené z levého profilu – tvář muže tedy směřuje k hlavnímu vchodu do paláce.
 • Biskupský dvůr, Muzejní 707/2. Trojboce obestavěné nádvoří. Nejstarší část představuje v severním křídle gotická hranolová věž o pěti patrech s kaplí (kolem roku 1350) a k ní přiléhající budova proboštství. Severní křídlo je gotická část dvora z poloviny 15. století, v 16. století renesančně upravená podle projektu Antonia Gabriho: jednopatrová budova úzkého obdélného půdorysu o devíti osách, východní průčelí se díky umístění ve svažitém terénu jeví jako dvoupatrové. Stavební etapa z konce 15. století se projevuje v severní části západního křídla, charakteristické je pro ni užití režného zdiva. V Biskupském dvoře získalo roku 1818 své první sídlo někdejší Františkovo, nyní Moravské muzeum. Pro muzejní potřeby bylo přistavěno v letech 1882–1888–89 tzv. d'Elvertovo křídlo kterým se uzavřelo dnešní nádvoří na jihu. Památkově chráněn soubor všech tří křídel Biskupského dvora s plochou dvora a s přístupovým schodištěm z Kapucínského náměstí.

Poznámka: Památkový katalog udává adresu Muzejní 295/2, která dle RÚIAN neexistuje.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Merkurova kašna (Q1921867)


Brno City Center 173.JPG
 
Kategorie „Merkurova kašna (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33055/7-275
Pam. katalog
MIS
Brno-město Muzejní, nádvoří Biskupského dvora, pp. 301
49°11′29,08″ s. š., 16°36′30,62″ v. d.
Merkurova kašna. Kašna byla na současné místo osazena roku 1860 ze svého původního umístění na náměstí Svobody (Grosser Platz), odkud byla odstraněna roku 1858. V kruhové nádrži na oktogonálním soklu profilovaném v horní části výžlabkem a oblounem vyrůstá skalnatý útvar s monumentálním dynamicky pojatým sousoším. Jeho spodní část tvoří dvojice sedících mužských postav boha Neptuna a Vulkána zahalených přes bedra výrazně rozevlátou draperií. Třetí ženská postava bohyně Ceres silně esovitě prohnutá stojící v taneční póze drží roh hojnosti. Mezi oběma mužskými postavami přibližně v polovině výšky monumentu dosedá na skalisko orel. Ve vrcholu na oblačné základně spočívá postava Merkura s okřídlenou antikizující přilbicí třímající ve vítězném gestu pozdvižené levicí atribut obchodu. Ikonograficky v minulosti mylně považováno dolní sousoší tří postav za alegorie Svitavy, Svratky a Nymfy. Podle novější interpretace je o antická božstva – Neptun (voda), Vulkán (oheň), Céres (země). Merkur na vrcholu je božstvem vzduchu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q12054809)


Brno Holy Trinity Column-01 crop.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column in Brno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19193/7-219
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh, pp. 397
49°11′31,92″ s. š., 16°36′29,82″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice. Datované (1729) Vrcholně barokní dílo sochaře Antona Schweigela datované rokem 1729.
 • socha svatého Primitiva, římského mučedníka, jehož ostatky se nacházejí v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • socha svatého Konstantina, římského mučedníka, jehož ostatky se nacházejí v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kašna Parnas (Q6809322)


Brno Parnas Fountain-03 crop.jpg
 
Kategorie „Parnas_Fountain “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47828/7-277
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh, ve středu spodní části náměstí, pp. 397
49°11′32,71″ s. š., 16°36′32,46″ v. d.
Kašna Parnas. Na kruhové, dvakrát odstupňované podnoži nádrž kašny o ortogonálně zalamovaném, čtvercovém půdoryse s konvexně vydutými středy všech čtyř stran. Vstup k nádrži dvěma stupni stejného půdorysu. Na středu kašny na trojramenné ortogonální novodobé základně monumentální skalnatý útvar grotty prolomené třemi otvory. Uprostřed v jeskyni postava Herkula, držící v pravici spoutaného Kerbera, v levici zvedá za hlavu kyj. Přes hlavu a ramena přetažena lví kůže, jejíž cíp tvoří bederní roušku. Na skalnatých útesech jsou při vrcholech sedící alegorické ženské postavy. Na severovýchodním útesu Řecko, opírající se levicí o toulec se šípy, pod ní dole čtyřhlavá okřídlená saň. Na severozápadním útesu Babylonie, květy ve vlasech, korunu u pravé nohy, levá ruka ukazuje vzhůru, pod ní více vpravo okřídlený řvoucí lev. Na jižním útesu Persie, přidržující roh hojnosti, vpravo šikmo dole od ní vylézá ze skály medvěd. Na vrcholu grotty stojí alegorická ženská postava (Evropa) v triumfujícím postoji, v pravici žezlo, levicí se opírá o postavený roh hojnosti, pod ní přemožený drak. Kolem grotty v kašně na třech nízkých hranolových podstavcích novodobé vodotrysky ve tvaru svinuté, vymršťující se ryby.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Cyrilometodějská záložna (Q28124335)


Hotel Grandezza - Brno - 01.jpg
 
Kategorie „Hotel Grandezza (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48092/7-7406
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 314/2, Květinářská 314/1
49°11′32,82″ s. š., 16°36′35,31″ v. d.
Cyrilometodějská záložna, býv. právnická fakulta UJEP, hotel Grandezza. Monumentální budova s klasizujícím průčelím podle návrhu Vladimíra Fischera z let 1913–1915 tvoří východní frontu Zelného trhu).

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Divadlo Reduta (Q660777)


Reduta Theatre - Brno.jpg
 
Kategorie „Reduta Theatre “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31841/7-146
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 313/4, Kapucínské náměstí 313/9
49°11′31,49″ s. š., 16°36′34,49″ v. d.
Divadlo Reduta. Několikrát přestavovaná barokní divadelní budova palácového vzhledu s barokně klasicistní fasádou, na jejíž výzdobě se podíleli významní brněnští sochaři a kameníci. První divadlo v Brně a nejspíše nejstarší divadlo v celé střední Evropě. Nárožní dvoupatrová budova se dvěma pohledově se uplatňujícími průčelími, vyzdvižená na nepravidelném půdoryse. Jako celek se budova skládá ze dvou hlavních jednotek: vlastní Reduty, založené na čtyřkřídlém půdoryse s ústředním, dnes zastřešeným nádvořím, a původní divadelní budovy, která se k Redutě přimyká na východní straně. Hlavní vstupní (severní) průčelí, obrácené do Zelného trhu, je celkem osmiosé a na východní straně je mírně zalomené. Pravých pět okenních os, v jejichž ústřední ose je prolomen hlavní vstup, přitom náleží původní budově vlastní Reduty, zatímco levá krajní trojosá za zalomením, v jejímž středu je situován druhý vstupní otvor, patří někdejší divadelní budově. Boční fasáda do Kapucínského náměstí je šestiosá.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zelný trh 5 (Q33252221)


Zelný trh 5, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15226/7-147
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 300/5, Kapucínské náměstí 300/8
49°11′30,59″ s. š., 16°36′33,56″ v. d.
Nárožní měšťanský dům je ceněn pro zachované renesanční jádro a pro dobrou úroveň pseudoslohové úpravy z 19. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zelný trh 6 (Q33252020)


Zelný_trh_6,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37604/7-148
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 299/6
49°11′30,77″ s. š., 16°36′32,77″ v. d.
Měšťanský dům pravděpodobně s gotickým jádrem, klasicistně přestavěný.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zelný trh 7 (Q33251760)


Zelný_trh_7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26011/7-149
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 298/7, Muzejní 298/1
49°11′30,21″ s. š., 16°36′32,19″ v. d.
Měšťanský dům se složitým stavebním vývojem, s gotickým jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palác Hausperských z Fanálu (Q65720173)


Zelný_trh_9,_Brno.JPG
 
Kategorie „Husa na provázku Theatre “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42206/7-87
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 294/9, Petrská 294/2
49°11′31,12″ s. š., 16°36′28,21″ v. d.
Palác Hausperských z Fanálu. Barokní městský palác vzniklý v letech 1707–1708 přestavbou staršího objektu pravděpodobně dle projektu Ch. A. Oedtla. K Zelnému trhu obráceno čtyřosé průčelí. V letech 1986–1990 byl palác adaptován pro potřeby divadla Husa na provázku.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palác opata ždárského kláštera (Q33252374)


Zelný trh 10, Brno (.JPG
 
Kategorie „Palác Žďárského kláštera “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20374/7-88
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 293/10
49°11′31,54″ s. š., 16°36′27,91″ v. d.
Palác opata ždárského kláštera. Barokní městský palác vzniklý v době kolem roku 1750 podle projektu otce a syna Grimmů.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zelný trh 11 (Q33252228)


Zelný trh 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16510/7-150
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 292/11, Peroutková
49°11′32,13″ s. š., 16°36′27,62″ v. d.
Raně barokní měšťanský dům ze 17. století, přestavěný v letech 1752–1753, kdy byl součástí sousedního paláce opata Žďárského kláštera, neoklasicistně upravený v 19. století, kdy bylo přistaveno druhé patro.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Ernův dům (Q26982020)


Zelný_trh_12,_Brno.JPG
 
Kategorie „Malý Špalíček “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39424/7-151
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 332/12
49°11′32,53″ s. š., 16°36′29,21″ v. d.
Objekt se středověkým jádrem, který od roku 1625 vlastnil stavitel Ondřej Erna, jehož syn Jan Křtitel Erna jej roku 1660 přestavěl. Další úpravy probíhaly v 18. století a v době před polovinou 19. století. V letech 1969–1973 byl objekt novodobě přestavěn. Je součástí bloku čtyř domů zvaného Malý Špalíček.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zelný trh 13 (Q33251865)


Zelný_trh_12_a_13,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45512/7-152
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 331/13, Starobrněnská 331/1
49°11′32,93″ s. š., 16°36′29,07″ v. d.
Měšťanský dům s renesančním jádrem na středověkých základech, později vícekrát stavebně upravovaný. Je součástí bloku čtyř domů zvaného Malý Špalíček.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dům Julia Löfflera (Q37814653)


Radnická, Zelný trh 18, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48093/7-7407
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 325/18, 324/19, Radnická 324/16, 371/14
49°11′34,39″ s. š., 16°36′31,76″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s historizujícím průčelím vzniklý v roce 1899 sjednocením tří starších domů podle projektu architektonické kanceláře Fellner - Hellmer má doposud 3 čísla popisná: 371, 324 a 325.
 • Radnická 371/14
 • Radnická 324/16, Zelný trh 324/19
 • Zelný trh 325/18

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Nájemní dům Adolfa Bachera a Karla Pětníka (Q37814661)


Zelný trh 21, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48095/7-7409
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zelný trh 320/21
49°11′34,99″ s. š., 16°36′34,14″ v. d.
Činžovní dům s historizujícím průčelím s barokizujícími a secesními detaily od Maxmiliana Johanna Montera.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Květinářská 2 (Q37814671)


Květinářská_2,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48070/7-7384
Pam. katalog
MIS
Brno-město Květinářská 405/2, Masarykova 405/18
49°11′32,24″ s. š., 16°36′36,33″ v. d.
Nájemní dům s vysoce hodnotným, bohatě zdobeným historizujícím průčelím s neobarokními prvky situovaný v exponovaném nároží při křižovatce ulic Masarykovy a Květinářské při ústí Zelného trhu.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Starobrněnská 3 (Q33251742)


Starobrněnská_3,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47272/7-188
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 334/3, Peroutková 334/2
49°11′32,98″ s. š., 16°36′27,71″ v. d.
Hodnotný měšťanský dům s renesančním jádrem na středověkých základech, později vícekrát stavebně upravovaný. Je součástí bloku čtyř domů zvaného Malý Špalíček.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 5 (Q33252115)


Brno, Starobrněnská 5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30532/7-190
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 333/5, Peroutková 333/4
49°11′32,85″ s. š., 16°36′26,96″ v. d.
Hodnotný měšťanský dům s renesančním jádrem na středověkých základech, později víckrát stavebně upravovaný. Součást bloku čtyř domů zvaného Malý Špalíček.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 7 (Q37814762)


Starobrněnská 7, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48214/7-7529
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 289/7
49°11′32,37″ s. š., 16°36′25,75″ v. d.
Nájemní dům Adolfa, Bernharda a Maxe Kohnových. Mohutný nájemní dům s hodnotným raně secesním průčelím z roku 1899. Dům sestává z uliční fronty a zadního domu nepravidelného půdorysu.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Památková ochrana zrušena 1. července 2016 Starobrněnská 9 (Q37814678)


Starobrněnská 9 a 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48215/7-7530
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 287/9, parc. 380
49°11′32,36″ s. š., 16°36′24,63″ v. d.
Činžovní dům. Hodnotné secesní průčelí. REI 21. 6. 2005: zelená fasáda průčelí již stará, pouze přízemí, kde jsou obchodní plochy bylo opatřeno novou, světle zelenou omítkou, bez návaznosti na ostatní části průčelí. Z původních detailů interiéru dochována štuková výzdoba vestibulu, dveře mezi vestibulem a schodištěm a litinové zábradlí na schodišti. Nádvorní fasády jsou hladké, velmi staré a oprýskané, se starými okny a s balkóny s bohatými kovovými zábradlími.

Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 1. července 2016.

Starobrněnská 13 (Q37814689)


Starobrněnská 13, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48216/7-7531
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 286/13
49°11′32,42″ s. š., 16°36′23,96″ v. d.
Řadový nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Starobrněnská 15 (Q37814697)


Starobrněnská 15, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48217/7-7532
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 285/15
49°11′32,59″ s. š., 16°36′23,4″ v. d.
Nájemní dům v duchu eklektického historismu z počátku 20. století.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Starobrněnská 17 (Q37814837)


Starobrněnská 17, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48218/7-7533
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 284/17
49°11′32,34″ s. š., 16°36′22,88″ v. d.
Řadový nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Starobrněnská 2 (Q33251896)


Starobrněnská_2,_Mečová,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47824/7-189
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 335/2, Mečová 335/10
49°11′33,86″ s. š., 16°36′28,29″ v. d.
Měšťanský dům s klasicistním průčelím v exponované poloze na nároží.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 6 (Q33252345)


Starobrněnská 6, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16754/7-191
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 336/6
49°11′33,82″ s. š., 16°36′27,05″ v. d.
Měšťanský dům. Barokní, v 19. století upravený měšťanský dům se středověkým jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 8 (Q33252206)


Starobrněnská 8, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14097/7-192
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 337/8
49°11′33,63″ s. š., 16°36′26,43″ v. d.
Hodnotný raně barokní měšťanský dům s mladšími úpravami, pravděpodobně na středověké substrukci. Dílo brněnského stavitele Mikuláše Stumbecka.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 10 (Q33251885)


Starobrněnská_10,_Brno.JPG
 
Kategorie „Hotel Royal Ricc (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27661/7-193
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 338/10
49°11′33,7″ s. š., 16°36′25,73″ v. d.
Renesanční měšťanský dům z konce 16. století s dochovaným půdorysným členěním a bohatě pojednaným renesančním portálem s letopočtem 1596 od italského kameníka Francesca Canevale.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Starobrněnská 12 (Q33252124)


Starobrněnská_12,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30579/7-194
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 339/12
49°11′33,48″ s. š., 16°36′25,37″ v. d.
Barokní dům s místy zachovaným středověkým zdivem v přízemí a 1. patře a se středověkými sklepy.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Schmetterhaus (Q33251968)


Starobrněnská 16, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35314/7-7097
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 33/16, 340/14
49°11′34,49″ s. š., 16°36′23,74″ v. d.
Měšťanský dům Schmetterhaus. Historicky významná budova s gotickými základy, s vestavěným torzem gotického portálu a náročným manýristickým portálem, přestavěná roku 1713 architektem Mořicem Grimmem a proslulá jako městský bazar.
 • čp. 340: východní (míněno asi jižní) hloubkové křídlo bývalé městské tržnice s klenutými prostory v přízemí.
 • zeď s branou a gotickým portálem. Ohradní zeď s vestavěným torzem gotického portálu ze 14.–15. století a s náročným manýristickým portálem z doby kolem roku 1600. Průběh gotického portálu v levé části přerušuje půlkruhově zaklenutý dveřní otvor – vstup do restaurace.

Poznámka: Hraniční zeď památkově chráněna již od 23. 3. 1964.
Památkově chráněno od 28. ledna 1985.

Starobrněnská 18 (Q33252059)


Starobrněnská_18,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28147/7-195
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 341/18
49°11′33,38″ s. š., 16°36′23,75″ v. d.
V jádru středověký dům přestavovaný a rozšiřovaný v renesanci a baroku, se středověkým a barokním sklepem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Městský pivovar (Q33252027)


Starobrněnská 20, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38490/7-7094
Pam. katalog
MIS
Brno-město Starobrněnská 690/20
49°11′33,35″ s. š., 16°36′22,7″ v. d.
Městský pivovar. Součást areálu historických budov se středověkým jádrem, tvořených blokem mezi ulicemi Dominikánskou a Starobrněnskou, dříve součást městského pivovaru. Základem domu tři středověké objekty, které přestavovány v rané renesanci (sklepní síň). Spojení domů v jeden celek a jeho připojení k městskému pivovaru kolem roku 1612. Komplexní přestavba v nejpozdnějším baroku na sklonku 18. století, kdy zde patrně bydlel František Ondřej Poupě, autor odborného spisu o pivovarnictví, který byl naší první učebnicí v tomto oboru. Od počátku 19. století až do roku 1941 v přízemí domu výčep a později hostinec.
 • brána s erbem: Propojení severozápadního nároží objektu se sousedním domem Modrá hvězda, vysokou ohradní zdí se segmentově zvlněnou korunou krytou prejzy vymezující zde nádvoří prolomenou obloukově zaklenutou bránou, nad kterou se nachází kamenná deska s plastickým reliéfem rollwerkové kartuše nesoucí znak města Brna a rytý letopočet MDCIX, tedy období raného baroka.

Památkově chráněno od 28. ledna 1985.

Dům Modrá hvězda (Q33251850)


Starobrněnská_22,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25630/7-197
Pam. katalog
MIS
Brno-město Šilingrovo náměstí 343/7, Starobrněnská 343/22
49°11′33,69″ s. š., 16°36′21,58″ v. d.
Měšťanský dům Modrá hvězda. Měšťanský dům se středověkým jádrem rozšířený v renesanci, s historizující fasádou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 1 (Q33251977)


Dominikánská_1_a_3,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36036/7-102
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 352/1
49°11′36,39″ s. š., 16°36′25,3″ v. d.
Měšťanský dům. Typ řemeslnického domu z 2. poloviny 16. století. Součást Velkého špalíčku.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 3 (Q33252132)


Dominikánská_3,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31276/7-103
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 351/3
49°11′36,31″ s. š., 16°36′24,97″ v. d.
Měšťanský dům. Typ obytného řemeslnického domu z 2. poloviny 16. století. Součást Velkého špalíčku.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 5 (Q33252146)


Dominikánská 5, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13468/7-105
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 350/5
49°11′36,11″ s. š., 16°36′24,63″ v. d.
Měšťanský dům. Raně barokní dům s pozdně klasicistními úpravami.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 7 (Q33252068)


Dominikánská_7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28568/7-106
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 349/7
49°11′35,94″ s. š., 16°36′24,17″ v. d.
Měšťanský dům. Ve svém jádře cihlový dům z období pozdního středověku, upravovaný renesančně, klasicistně a ve 40. letech 19. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palác pánů z Kunštátu a Poděbrad (Q11863360)


Dominikánská 9, Brno - nádvoří.JPG
 
Kategorie „Dům pánů z Kunštátu “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24133/7-107
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 348/9
49°11′35,7″ s. š., 16°36′23,41″ v. d.
Palác pánů z Kunštátu. Typ renesančního městského paláce z druhé poloviny 16. století se starším jádrem, v roce 1713 upravený Mořicem Grimmem na městskou tržnici.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha Alegorie Zimy (Q62386621)


Socha na nádvoří domu pánů z Kunštátu v Brně (Q62386621) 02.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
76034/37-1561 Formát rejstříkového čísla odpovídá movité památce.
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 348/9, na dvoře paláce pánů z Kunštátu a Poděbrad
49°11′35,16″ s. š., 16°36′23,39″ v. d.
Socha Alegorie Zimy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dominikánská 11 (Q33251902)


Dominikánská_11,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47822/7-108
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 347/11
49°11′35,24″ s. š., 16°36′22,79″ v. d.
Řemeslnický obytný dům z druhé poloviny 16. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 13 (Q33251919)


Dominikánská_13,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46456/7-109
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 346/13
49°11′35,16″ s. š., 16°36′22,48″ v. d.
Řemeslnický obytný dům z druhé poloviny 16. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 15 (Q33251959)


Dominikánská_15,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35245/7-110
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 342/15
49°11′34,6″ s. š., 16°36′22,64″ v. d.
Městský dům. Součást areálu historických budov se středověkým jádrem, tvořených blokem mezi ulicemi Dominikánskou a Starobrněnskou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 17 (Q33252107)


Dominikánská_17_a_19,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30448/7-111
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 342/17
49°11′34,2″ s. š., 16°36′21,8″ v. d.
Měšťanský dům. Součást areálu historických budov, tvořených blokem domů mezi ulicemi Dominikánskou a Starobrněnskou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Mečová 3 (Q33251775)


Mečová_3,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27322/7-139
Pam. katalog
MIS
Brno-město Mečová 360/3
49°11′35,78″ s. š., 16°36′28,35″ v. d.
Měšťanský dům. Hodnotný barokní dům ovlivněný přestavbami od poloviny 19. století, napojený na areál staré radnice.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Mečová 4 (Q33251936)


Mečová_4,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48077/7-7391
Pam. katalog
MIS
Brno-město Mečová 356/4
49°11′34,95″ s. š., 16°36′27,71″ v. d.
Hodnotný pozdně renesanční či raně barokní měšťanský dům se středověkým jádrem, přestavěný na konci 19. století, s hlavním průčelím upraveným ve stylu geometrické secese. Řadový dvoupatrový dům se čtyřosou vstupní fasádou. Všechny čtyři pravoúhlé otvory přízemí, které dříve sloužily jako vrchody a výkladce, mají lištové šambrány a dnes jsou zazděné.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Mečová 6 (Q33252401)


Mečová 6, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22144/7-141
Pam. katalog
MIS
Brno-město Mečová 357/6
49°11′34,68″ s. š., 16°36′27,91″ v. d.
Barokní měšťanský dům ze 17. století upravený před rokem 1795, s dochovaným pozůstatkem cihlového jádra z 2. poloviny 15. století, citlivě zrekonstruovaný v letech 1996–1997.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Mečová 8 (Q33251993)


Mečová_8,_Brno_-_detail.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36762/7-142
Pam. katalog
MIS
Brno-město Mečová 358/8
49°11′34,47″ s. š., 16°36′28,02″ v. d.
Měšťanský dům z doby po roce 1450 s unikátní hrázděnou konstrukcí přestavěný do dnešní podoby někdy po roce 1634. Součást domovního bloku Velký Špalíček.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Radnická 1 (Q37814978)


Panská, Radnická 1, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48171/7-7486
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 386/1, Panská 386/3
49°11′37,2″ s. š., 16°36′31,55″ v. d.
Činžovní dům se secesním průčelím v nárožní poloze.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Radnická 3 (Q37814984)


Radnická 3, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48172/7-7487
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 385/3
49°11′36,86″ s. š., 16°36′31,84″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím. Řadový čtyřpatrový dům o třech okenních osách.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Radnická 5 (Q37814993)


Radnická 5, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48173/7-7488
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 383/5
49°11′36,56″ s. š., 16°36′31,99″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Radnická 7 (Q37814855)


Radnická 7, Průchodní, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48174/7-7489
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 378/7, Průchodní 378/1
49°11′36,18″ s. š., 16°36′32,32″ v. d.
Nájemní dům Adolfa Bachera a Karla Pětníka. Nárožní nájemní dům se secesním romantizujícím průčelím od Maxmiliana Johanna Montera.

Poznámka: Památkový katalog uvádí jako hlavní adresu Průchodní 1.
Památkově chráněno od 8. března 1988.

Radnická 9 (Q37814969)


Radnická 9, Průchodní, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48175/7-7490
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 377/9, Průchodní 377/2
49°11′35,52″ s. š., 16°36′32,74″ v. d.
Nájemní dům Adolfa Bachera a Karla Pětníka. Nárožní nájemní dům se secesním romantizujícím průčelím od Maxmiliana Johanna Montera.

Poznámka: Památkový katalog uvádí jako hlavní adresu Průchodní 2.
Památkově chráněno od 8. března 1988.

Radnická 11 (Q37814960)


Radnická 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48094/7-7408
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 376/11, Zelný trh 376/20
49°11′34,79″ s. š., 16°36′32,96″ v. d.
Nájemní dům Adolfa Bachera a Karla Pětníka. Nárožní nájemní dům se secesním romantizujícím průčelím od Maxmiliana Johanna Montera.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Neuheimův dům (Q33252050)


Radnická_2,_Panská,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28112/7-180
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 365/2, Panská
49°11′36,66″ s. š., 16°36′30,07″ v. d.
Měšťanský dům Neuheimův. Nárožní stavba barokně přestavěného měšťanského domu s gotickým jádrem a síní s křížovou žebrovou klenbou. Nárožní dvoupatrový dům na dvou středověkých parcelách, čemuž odpovídá zakřivení průčelí. Nároží zpevňuje mohutný šikmý opěrák nesoucí niku zaklenutou mušlovou konchou, v níž byla umístěna dřevořezba Krista Salvátora (movitá kulturní památka r. č. 60023/37-1604), toho času deponovaná v budově Národního památkového ústavu v Brně.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Radnická 4 (Q33252079)


Radnická_4,_Brno_(2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28578/7-181
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 366/4
49°11′36,21″ s. š., 16°36′30,47″ v. d.
Pozdně renesančně-raně barokně přestavěný měšťanský dům s klasicistní úpravou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Radnická 6 (Q33252090)


Brno, Radnická 6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41483/7-182
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 367/6
49°11′35,89″ s. š., 16°36′30,69″ v. d.
Pozdně renesančně-raně barokně přestavěný měšťanský dům s gotickým jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Stará radnice (Q439347)


Brno Old Town Hall-02.jpg
 
Kategorie „Stará radnice (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18717/7-81
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 368/8
49°11′35,04″ s. š., 16°36′31,08″ v. d.
Stará radnice, Složitý stavební komplex rozvíjející se od rané gotiky přes významnou pozdně gotickou výstavbu až k renesanční dostavbě s barokní úpravou. Jádro tvoří raně gotické jednopatrové stavení s masivní hranolovou průčelní věží. K jižní stěně radnice byl roku 1424 přistavěn dům s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie (před rokem 1577 patrocinium změněno na sv. Martina), kaple zaujímající výšku dvou pater nad přízemkem byla roku 1784 zrušena a rozdělena na dvě podlaží. Ke kapli přiléhá kolem roku 1500 zbudovaný dvorní přístavek z cihlového zdiva obsahující v patře sál. K hlavní budově přiléhá severozápadní trojkřídlý objekt městského soudu, ke kterému se krátkým křídlem připojuje jihozápadní obdélná budova při Mečové ulici. Uliční průčelí je na jižní straně hladké dvoupatrové, čtyřosé se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Hranolová radniční věž je opatřena velkolepým pozdně gotickým portálem s pískovcovým ostěním se záklenkem ve tvaru oslího hřbetu, část profilace stoupá nad záklenek portálu a protínajíc se vytváří motiv 3 oslích hřbetů. Na obou postranních oslích hřbetech stojí skulptury konšelů, na středním postava alegorie spravedlnosti - nynější barokní pochází z r. 1660, kdy byl také do portálu nad záklenkem osazen nový městský znak. Střechu věže tvoří dvojitá osmiboká báň se 2 lucernami doplněná 4 nárožními věžičkami.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Radnická 10 (Q33252361)


Radnická 10, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20003/7-183
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 369/10
49°11′34,74″ s. š., 16°36′31,48″ v. d.
Raně barokně přestavěný měšťanský dům s gotickým jádrem upravený klasicistně v 2. polovině 18. století a adaptovaný v 19. století. Cenné interiéry (hlavně klenby v přízemí) a barokní trámové stropy v prvním patře zachovány. Objekt funkčně spojen se sousedním domem čo. 12 a areálem Staré radnice čo. 8.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Radnická 12 (Q33252100)


Radnická_12_a_10,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32637/7-184
Pam. katalog
MIS
Brno-město Radnická 370/12
49°11′34,55″ s. š., 16°36′31,6″ v. d.
Raně barokně přestavěný měšťanský dům s gotickým jádrem, výrazně upraven po roce 1966. Objekt funkčně i komunikačně spojen se sousedním domem čo. 10.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Panská 7 (Q33252041)


Panská_7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36346/7-165
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 364/7
49°11′36,54″ s. š., 16°36′29,23″ v. d.
Měšťanský dům s původní půdorysnou dispozicí z konce první třetiny 17. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Panská 9 (Q33252154)


Panská 9, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20656/7-166
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 363/9
49°11′36,36″ s. š., 16°36′28,88″ v. d.
Řemeslnický měšťanský dům s dochovaným renesančním jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Panská 11 (Q33252194)


Panská 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16793/7-167
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 362/11
49°11′36,26″ s. š., 16°36′28,54″ v. d.
Řemeslnický měšťanský dům s dochovaným renesančním jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Panská 13 (Q33252437)


Mečová 1, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17802/7-168
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 361/13, Mečová 361/1
49°11′36,1″ s. š., 16°36′28,21″ v. d.
Nárožní měšťanský dům s dochovaným renesančním jádrem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Masarykova 2 (Q33252352)


Masarykova 2, Panská, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48245/7-7560
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 398/2, Panská 398/1
49°11′37,42″ s. š., 16°36′32,63″ v. d.
Městský dům. Pohledově dominantní objekt postavený na křižovatce ulic ve 20. letech 20. století ve stylu tradičního proudu československé moderny.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 4 (Q37814845)


Masarykova 4, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48246/7-7561
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 400/4
49°11′36,7″ s. š., 16°36′33,3″ v. d.
Činžovní dům. Dům s architektonicky zajímavou pozdně secesní fasádou s prvky historismu, v bloku s dalšími architektonicky významnými objekty.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 6 (Q37814829)


Masarykova 6, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48247/7-7562
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 401/6, Průchodní
49°11′36,12″ s. š., 16°36′33,89″ v. d.
Činžovní dům. Pozdně historizující dům s prvky geometrické secese pochází ze 20. let 20. století. Obsahuje pasáž navazující na ulici Průchodní, kde se dům prezentuje druhou fasádou.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016 Masarykova 8 (Q37814863)


Masarykova 8, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48249/7-7564
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 319/8, Zelný trh 319/22
49°11′35,01″ s. š., 16°36′35,05″ v. d.
Čtyřpatrový nárožní činžovní dům ve stylu pozdního historismu s prvky secese z let 1909–1912, z doby brněnské asanace, kdy nahradil starší třípatrový dům s výrazným nárožním arkýřem. Objekt je součástí bloku nájemních domů stavitelů Adolfa Bachera a Karla Pětníka mezi ulicemi Masarykovou, Průchodní, Radnickou a Zelným trhem, autorem projektu celého bloku je architekt Maximilan Johann Monter, který je představitelem „památkářského“ proudu v soudobé architektuře. Průčelí do ulice Masarykovy je prolomeno v deseti okenních osách a členěné trojicí arkýřů nesených mohutnými konzolami. Průčelí orientované na Zelný trh je čtyřosé s jedním arkýřem. Pro fasády domu je charakteristická velká variabilita užitých tvarů okenních otvorů. Zkosené nároží je zdůrazněné oplechovanou bání mezi dvěma vikýři.

Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016.

Masarykova 12 (Q37814875)


Masarykova 12, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48252/7-7567
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 318/12, Zelný trh 318/1
49°11′34,27″ s. š., 16°36′35,5″ v. d.
Činžovní dům. Mohutný objekt v dominantní poloze na nároží vznikl na počátku 20. století ve stylu pozdního historismu.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 22 (Q37814883)


Masarykova 22,24, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48254/7-7569
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 407/22
49°11′31,89″ s. š., 16°36′37,02″ v. d.
Pozdně historizující nájemní dům s prvky geometrické secese byl postaven na začátku 20. století. Kromě působivě komponované fasády má dům hodnotný rovněž interiér s řadou autentických prvků.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 26 (Q37814891)


Masarykova 26 a 28, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48257/7-7572
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 409/26
49°11′31,41″ s. š., 16°36′37,24″ v. d.
Činžovní dům. Původně funkcionalistický dům ze 30. let 20. století (architekt Zoltán Egri) je zčásti kopií z roku 1989/1990. Přesto si zachoval původní cenné rozvržení fasád.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 28 (Q37814899)


Brno,_Masarykova_26_až_30.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48258/7-7573
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 410/28
49°11′31,05″ s. š., 16°36′36,95″ v. d.
Činžovní dům. Dům ze 30. let 20. století (na projektu se podílel Zoltán Egri) byl zbudován ve stylu funkcionalismu s kubizujícími prvky. Stavba je hodnotná nejen svým výjimečným průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 7 (Q37814909)


Masarykova 7, Brno.JPG
 
Kategorie „Dům čp. 441 (Masarykova, Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48248/7-7563
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 441/7
49°11′37,29″ s. š., 16°36′34,76″ v. d.
Činžovní dům. Stavba postavená pro barona Štěpána Haupta v letech 1901–1902 podle projektu Leopolda Bauera je významné dílo vídeňské moderny postavené ve stylu geometrické secese, typické pro žáky Otto Wagnera.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 9 (Q37814917)


Masarykova 9, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48250/7-7565
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 439/9
49°11′36,95″ s. š., 16°36′35,08″ v. d.
Činžovní dům. Průčelí vystavěno v 1. desetiletí 20. století ve stylu geometrické secese prosazované v Brně žáky Otto Wagnera.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 11 (Q37814927)


Masarykova 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48251/7-7566
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 436/11
49°11′36,34″ s. š., 16°36′35,45″ v. d.
Činžovní dům. Rozsáhlý objekt je hodnotný mimořádně osově utvářenou novobarokní fasádou a dobovým interiérem z konce 19. století.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016 Orlí 1 (Q37814937)


Masarykova, Orlí 1, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48253/7-7568
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 483/1, Masarykova 483/17
49°11′35,23″ s. š., 16°36′36,06″ v. d.
Nárožní činžovní dům je vedle svého dominantního umístění hodnotný bohatě dekorovanou novobarokní fasádou a ve stejném stylu pojatými interiéry.

Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016.

Masarykova 23 (Q37814947)


Cinzovni dum, Masarykova 433-23 (Brno).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48255/7-7570
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 433/23
49°11′34,5″ s. š., 16°36′37,56″ v. d.
Činžovní dům. Dům z přelomu 19. a 20. století je hodnotný zejména svým umístěním v zástavbě pozdně historizujících nájemních domů, kde se dobře vyjímá jeho kvalitní bohatě zdobená fasáda.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Masarykova 25 (Q37814954)


Masarykova 25, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48256/7-7571
Pam. katalog
MIS
Brno-město Masarykova 430/25
49°11′34,06″ s. š., 16°36′37,74″ v. d.
Činžovní dům s cennou historizující fasádou byl postaven v letech 1894–1895 dle projektu Willhelma Dvořáka.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Památková ochrana zrušena 23. března 2017 Moravská zemská finanční správa (Q33252279)


Josefská 14, Brno.JPG
 
Kategorie „Dům čp. 427 (Masarykova a Josefská, Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48260/7-7575
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 427/14, Masarykova 427/31
49°11′31,16″ s. š., 16°36′38,65″ v. d.
Městský dům - administrativní budova, portál. Monumentální městský palác z roku 1905 je moderní polyfunkční stavbou upomínající náročnou neobarokní formou i původními barokními detaily na svého předchůdce, Dietrichstejnský hraběcí palác. Objekt z prvního desetiletí 20. stol původně sloužil jako moravská zemská finanční správa. Jedná se o monumentální blok o dvou nárožích, jehož výrazná historizující průčelí používají k dekoraci neobarokní tvarosloví. Budova je v současnosti pětipatrová, šesté půlpatro vzniklo díky půdní vestavbě. Na prvním nádvoří se nachází zcela nevhodná novodobá železobetonová přístavba, která stojí přímo před historickou fasádou s okny.
 • portál I, ve dvoře: při severní stěně téhož nádvoří byl druhotně osazen barokní portál z druhé čtvrtiny 18. stol., který pochází z Dietrichsteinského paláce, jehož stavbu v letech 1738–1748 provedl F. A. Grimm, a který dříve stával na místě současné budovy. Náročný barokní portál s plastickou výzdobou, patrně dílo předního tvůrce moravského baroka Mořice Grimma.
 • portál II, náročný barokní portál s plastickou výzdobou, patrně dílo předního tvůrce moravského baroka Mořice Grimma. Formálním tvaroslovím (užitím motivu dvou váz s reliéfy, stejně jako girland nad nimi) koresponduje portál uzavírající druhé nádvoří se starším portálem, pochází však již z doby novostavby.

Poznámka: Původně byl zapsán do státního rejstříku pouze původní barokní portál, pod číslem 7-214. K 11. 3. 1988 byl pod číslem 7-7575 zapsán i dům a někdy následně byly záznamy sloučeny pod číslem 48260/7-7575. S účinností od 23. 3. 2017 byla deklaratorním rozhodnutím zrušena ochrana domu, v lednu 2018 byl podán návrh na jeho nové prohlášení kulturní památkou. Rozsah kulturní památky byl revidován pouze na portál ve dvoře a mříž balkonu.
Památkově chráněno od 23. března 1964.
Památková ochrana zrušena 23. března 2017.

Josefská 3 (Q37814520)


Brno, Josefská 3 crop.jpg
 
Kategorie „Josefská 3 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48052/7-7365
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 515/3
49°11′34,55″ s. š., 16°36′44,5″ v. d.
Činžovní dům. Barokní měšťanský dům s průčelím z doby kolem roku 1840.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Nájemní dům s kavárnou Josefa Sedláčka (Q55023990)


Brno - Josefská, Zemanova cukrárna obr01.jpg
 
Kategorie „Josefská 4 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105425
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 493/4
49°11′35,14″ s. š., 16°36′42,41″ v. d.
Činžovní dům, kavárna. Kvalitní příklad meziválečné funkcionalistické architektury v Brně s unikátně dochovanou cukrárnou a kavárnou v dvoupodlažním parteru stavby. Jeden z posledních autenticky dochovaných kavárenských provozů v Brně meziválečného období.

Památkově chráněno od 27. května 2013.

Josefská 5 (Q33252200)


Josefská_5,_Brno.JPG
 
Kategorie „Josefská 5 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48053/7-7366
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 514/5
49°11′34,2″ s. š., 16°36′44,83″ v. d.
Barokní měšťanský dům přestavěný ve třetí čtvrtině 19. století

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Benešova 22 (Q37814034)


Brno, Benešova 22.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48243/7-7558
Pam. katalog
MIS
Brno-město Benešova 612/22, Josefská 612/15
49°11′31,5″ s. š., 16°36′45,97″ v. d.
Nájemní dům Alberta Holitzkého. Mimořádně exponovaná stavba představující nový typ architektury 70. let 19. století – blokový nájemní dům s hodnotnými novorenesančními fasádami koncipovaný v duchu přísného historismu je hodnotný rovněž nástavbou od Jindřicha Kumpošta. Šestipatrový dům o třech průčelích, čtyřkřídlé dispozice kolem obdélného zastřešeného dvora. Nástavba dvou horních pater je ustoupena pavlačí se zábradlím. Průčelí do ulice Novobranské (ve skutečnosti do bezejmenného schodiště propojujícího ul. Benešovu a křižovatku ulic Josefská a Novobranská) sníženo o jedno patro.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Josefská 23 (Q37814042)


Josefská_23,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48059/7-7372
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 424/23
49°11′30,25″ s. š., 16°36′40,87″ v. d.
Činžovní dům z 20. let 20. století.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Josefská 25 (Q37814056)


Josefská 25, Masarykova, Brno.JPG
 
Kategorie „Josefská 25 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48060/7-7373
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 425/25, 27, Masarykova 425/33
49°11′30,06″ s. š., 16°36′39,75″ v. d.
Činžovní dům s vysoce hodnotným bohatě zdobeným průčelím se secesními a neobarokními prvky situovaný v exponovaném nároží bloku na východním konci Kapucínského náměstí.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Josefská 8 (Q37814067)


Josefská_8,_Brno_(2).JPG
 
Kategorie „Josefská 8 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48055/7-7368
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 504/8, Františkánská 504/10
49°11′34,41″ s. š., 16°36′43,23″ v. d.
Pozdně barokní nárožní měšťanský dům s historizujícím průčelím z konce 19. století

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Josefská 10 (Q37814075)


Josefská_10,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48057/7-7370
Pam. katalog
MIS
Brno-město Josefská 505/10
49°11′34,2″ s. š., 16°36′43,46″ v. d.
Činžovní dům. Barokní měšťanský dům přestavěný v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Klášter voršilek (Q27062122)


Brno, klášter voršilek 1.jpg
 
Kategorie „Ursulines monastery (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20318/7-59
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 516/20
49°11′37,02″ s. š., 16°36′43,5″ v. d.
Areál kláštera voršilek s kostelem sv. Josefa. Uměleckohistoricky i architektonicky cenný komplex barokních budov kláštera s raně barokním kostelem.
 • klášter – konvent. Klášterní budovy s rajským dvorem postaveny v letech 1655–1658, s letopočtem 1674 na stropě refektáře.
 • kostel svatého Josefa, jednolodní raně barokní kostel podle plánů Ondřeje Erny
 • klášterní kaple na nádvoří. Podélná raně barokní stavba v bývalé klášterní zahradě postavena v 70. letech 17. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Klášter františkánů (Q39735945)


Brno sv. Máří Magdalena 4.jpg
 
Kategorie „Franciscan monastery (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23230/7-47
Pam. katalog
MIS
Brno-město Františkánská 501/2
49°11′32,43″ s. š., 16°36′41,8″ v. d.
Klášter františkánů s kostelem svaté Máří Magdalény. Architektonicky hodnotný komplex s cennou uměleckou výzdobou průčelí i interiéru.
 • klášter – konvent, postavený v letech 1654–1672. Autor snad Ondřej Erna, druhé patro přistavěno roku 1748 patrně Mořicem Grimmem.
 • kostel svaté Máří Magdalény, z let 1651–1654 podle projektu Ondřeje Erny.
 • socha sv. Mikuláše, barokní socha od Ondřeje Schweigla, přenesená roku 1870 ze zrušeného kostela sv. Mikuláše, který dříve stával na náměstí Svobody.
 • socha sv. Martina z Tours, barokní socha od Ondřeje Schweigla, přenesená roku 1870 ze zrušeného kostela sv. Mikuláše, který dříve stával na náměstí Svobody.
 • barokní socha sv. Floriána se dvěma andílky (chráněna jako movitá součást nemovitosti), která se nachází na boční straně kostela ve Františkánské ulici, je dílem brněnského sochaře Antonína Rigy z 1. čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Františkánská 6 (Q33251841)


Františkánská 6, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24896/7-113
Pam. katalog
MIS
Brno-město Františkánská 502/6, Josefská 502/12
49°11′33,55″ s. š., 16°36′43,7″ v. d.
Barokní měšťanský dům s úpravami z 19. století. Původně zapsáno jako řadový jednopatrový dům čp. 224 o 5 okenních osách, zastavěný ze tří stran obdélníkového dvora, v roce 1988 jako řadový jednopatrový dům čp. 502 o 11 osách. Kratší průčelí má dům do Františkánské ulice, delší průčelí na zadní straně do Josefské ulice.

Poznámka: Duplicitně zapsáno do státního rejstříku 3. 3. 1988 pod číslem 7-7371.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Františkánská 428/1, 3, 5 (Q37814087)


Františkánská_1,_Masarykova,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47949/7-7262
Pam. katalog
MIS
Brno-město Františkánská 428/1, 3, 5, Masarykova
49°11′33,04″ s. š., 16°36′38,92″ v. d.
Nárožní nájemní dům s hodnotným pozdně historizujícím průčelím s geometrickými prvky.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Františkánská 7 (Q37814000)


Františkánská_7,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47950/7-7263
Pam. katalog
MIS
Brno-město Františkánská 498/7
49°11′33,27″ s. š., 16°36′40,36″ v. d.
Činžovní dům s hodnotným secesním průčelím.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Orlí 3 (Q12041878)


Orlí_3,_Brno_(2).JPG
 
Kategorie „Gallery of Orlí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31872/7-161
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 482/3
49°11′36,04″ s. š., 16°36′36,88″ v. d.
Městský dům s dochovaným původním renesančním organismem přízemku. Dvoupatrový řadový čtyřkřídlý objekt v ustouplé stavební čáře s devítiosou mírně konkávně prohnutým devítiosým uličním průčelím.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Orlí 5 (Q37814110)


Orlí 5, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48123/7-7437
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 481/5
49°11′36,99″ s. š., 16°36′37,2″ v. d.
Činžovní dům s bohatě dekorovaným uličním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 7 (Q37814023)


Orlí 7, brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48124/7-7438
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 480/7
49°11′37,28″ s. š., 16°36′37,68″ v. d.
Činžovní dům s působivě komponovaným bohatě dekorovaným uličním průčelím ve stylu brněnského historismu a secese. Řadový pětipatrový dům dvoutraktové dispozice orientované do hloubky protáhlé parcely s vnitřním dvouramenným schodištěm přístupným chodbou z levé osy průčelí. V zadní části parcely za nádvořím se nachází další zástavba složitější dispozice s vnitřním dvouramenným schodištěm. Pětiosé uliční průčelí je vertikálně členěno arkýřem s lichoběžníkovým půdorysem osazeným na střední osu. Ve dvoře je dodatečně osazena barokní kamenná erbovní plastika korunovaného říšského orla nesoucího na prsou znak s orlicí. Nad průchodem do zadního traktu ze dvora je sekundárně osazena barokní kamenná supraporta s vysokým reliéfem oválného medailonu s reliéfním poprsím císaře Leopolda II., který drží ve spárech orlice se dvěma putti po stranách. V periferní zástavbě za dvorem je schodiště s kovovým zábradlím, kde byla osazena barokní dřevěná plastika sv. Jana Nepomuckého (dnes chybí).

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 9 (Q37814135)


Orlí 9, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48125/7-7439
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 479/9
49°11′36,55″ s. š., 16°36′38,98″ v. d.
Činžovní dům s působivě komponovaným uličním průčelím ve stylu brněnského historismu a secese. Řadový čtyřpatrový dům trojtraktové dispozice orientované do hloubky protáhlé parcely s chodbou v hlavní ose a další nepravidelnou zástavbou za nádvořím v zadní části úzké parcely. Velký balkon v 2. patře v šíři 4 středních os nesený pěticí masivních konzol.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 11 (Q37814144)


Orlí 11, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48126/7-7440
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 478/11
49°11′37,14″ s. š., 16°36′39,38″ v. d.
Činžovní dům s působivě komponovaným uličním průčelím ve stylu brněnského historismu a secese. Řadový čtyřpatrový dům trojtraktové dispozice orientované do hloubky protáhlé úzké parcely se střední chodbou a s vnitřním dvouramenným schodištěm v přední části parcely, která je za dvorem zastavěna příčným dvoutraktem spojeným s hlavní budovou dvorním křídlem. Šestiosé uliční průčelí.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 13 (Q37814152)


Orlí 13, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48127/7-7441
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 477/13
49°11′37,56″ s. š., 16°36′39,63″ v. d.
Činžovní dům s působivě komponovaným uličním průčelím ve stylu brněnského historismu a secese. Řadový čtyřpatrový dům dvoutraktové dispozice orientované do hloubky protáhlé úzké parcely s chodbou přístupnou z levé osy průčelí přecházející v hloubce parcely v členěný jednotrakt. Ustoupený parter uličního průčelí je zcela novodobý a odtržený od zbytku fasády.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 15 (Q37814160)


Orlí 15, Minoritská 12, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48128/7-7442
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 476/15, Minoritská 476/12
49°11′37,44″ s. š., 16°36′40,56″ v. d.
Nárožní nájemní dům se secesním uličním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Klášter minoritů (Q12029550)


Klášter minoritů - Minoritská, Orlí, Brno.JPG
 
Kategorie „Monastery of Minorits (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17416/7-55
Pam. katalog
MIS
Brno-město Minoritská 469/1, Orlí 469/17
49°11′38,37″ s. š., 16°36′41,01″ v. d.
Klášter minoritů s kostelem svatých Janů s Loretou. Klášterní komplex se středověkým jádrem, stavebně upravovaný v 17. a 18. století.
 • klášter minoritů - konvent, v interiéru pozdně gotické fresky
 • východní budova konventu,
 • vstupní brána,
 • kostel sv. Janů (socha Immaculaty v průčelí jiná KP), barokně přestavěl Mořic Grimm v letech 1729–1733.
 • loretánská kaple se svatými schody, přiléhající k severní straně kostela sv. Janů, vystavěná v letech 1716–1723 Mořicem Grimmem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Orlí 14 (Q33252169)


Orlí 14, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22855/7-162
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 490/14
49°11′35,82″ s. š., 16°36′40,18″ v. d.
Městský dům z 19. století obsahující gotické a renesanční jádro.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dům U Kamenné panny (Q33252368)


Orlí 16, Brno.JPG
 
Kategorie „Dům U Kamenné panny “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18505/7-163
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 491/16
49°11′35,86″ s. š., 16°36′41,05″ v. d.
Měšťanský dům U Kamenné panny. Renesanční dům na gotické substrukci, dostavovaný v barokním období a výrazně upravený v 3. čtvrtině 19. století. Řadový třípatrový dům se dvěma dvorními křídly s eklektickým historizujícím čtyřosým uličním průčelím. Na dvoře se nachází studna. Do pravoúhle vybraného jihozápadního dvorního nároží křídla je sekundárně osazena kamenná renesanční karyatida, tzv. Kamenná panna.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Orlí 18 (Q37814181)


Orlí 18, Josefská, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48129/7-7443
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 492/18 a 18b, Josefská 492/2
49°11′36,48″ s. š., 16°36′41,63″ v. d.
Nájemní dům v exponované nárožní poloze se secesním průčelím je dílem Maxe Matzenauera.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 22 (Q37814190)


Orlí 22, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48130/7-7444
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 517/22
49°11′38,32″ s. š., 16°36′45,18″ v. d.
Činžovní dům s působivě komponovaným neorenesančním průčelím ve stylu brněnského historismu a secese. Řadový čtyřpatrový dům sestávající ze dvou dispozičně sjednocených objektů, sjednocené je rovněž uliční průčelí. Západní část je dvoupatrová s dvoutraktovým dispozičním jádrem. východní část je čtyřpatrová dvoutraktové dispozice se schodištěm při nádvoří. Východní čtyřpatrová část je tříosá se středním arkýřem lichoběžníkového půdorysu spínajícím 1.–3. patro, západní část je dvouosá s půlkruhově zaklenutými lodžiemi v levé ose a v pravé se sdruženými pravoúhlými okny. Západní část je ukončena terasou s toskánskými sloupky nesoucími dřevěnou pergolu.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Orlí 24a a 26 (Q37814200)


Orlí 26, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48131/7-7445
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 520/26, 519/24a
49°11′38,8″ s. š., 16°36′45,75″ v. d.
Činžovní dům s bohatě dekorovaným průčelím sjednocujícím dvě čísla popisná, čp. 519 a 520. Řadový čtyřpatrový dům s dvoutraktovým dispozičním jádrem s průchodem k dvouramennému schodišti v zadním traktu, kde je přičleněna další třítraktová zástavba v zadní části parcely. Pětiosé uliční průčelí. Arkýř lichoběžníkového průřezu ve střední ose spíná průčelí v 2.–4. patře

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Policejní ředitelství (Q37814127)


Novobranská, Orlí 30, Brno.JPG
 
Kategorie „Orlí 30 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48118/7-7432
Pam. katalog
MIS
Brno-město Orlí 655/30, Novobranská 655/7
49°11′38,91″ s. š., 16°36′47,96″ v. d.
Jiná správní stavba - administrativní budova. Monumentální funkcionalistická nárožní budova podle projektu Jaroslava Grunta a Josefa Adolfa Šálka. V Památkovém katalogu nazváno policejní ředitelství, v budově sídlí pošta Brno 1.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Socha svatého Jana Křtitele (Q37813991)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16288/7-263
Pam. katalog
MIS
Brno-město Barokní socha sv. Jana Křtitele s architektonicky náročnějším soklem, datace 1751, opraveno 1874. Nacházela se v katastru Černovice, parc. 2890/5, před domem Olomoucká 58, ten byl zbourán při rozšiřování komunikace. Od 80. let 20. století dlouhodobě uložená u restaurátora a následně považována za nezvěstnou. Objevena v roce 2021, má být restaurována a osazena na zatím neurčené místo.[1]

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dům U tří knížat (Q33252392)


Minoritská 2, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21563/7-143
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 449/12, Minoritská 449/2
49°11′39,42″ s. š., 16°36′38,22″ v. d.
Měšťanský dům U tří knížat. Nárožní měšťanský dům se složitým stavebním vývojem a s cenným jádrem ze 14. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Minoritská 4 (Q37813910)


Brno, Minoritská 4.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48082/7-7396
Pam. katalog
MIS
Brno-město Minoritská 470/4
49°11′38,87″ s. š., 16°36′38,78″ v. d.
Funkcionalistický objekt nájemního domu ze 30. let 20. století.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Minoritská 6 (Q37813953)


Minoritská_6,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48083/7-7397
Pam. katalog
MIS
Brno-město Minoritská 471/6
49°11′38,6″ s. š., 16°36′38,93″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Minoritská 8 (Q37813915)


Minoritská_8,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48084/7-7398
Pam. katalog
MIS
Brno-město Minoritská 472/8
49°11′38,21″ s. š., 16°36′38,71″ v. d.
Nájemní dům Charlotty Deutschové. Nájemní dům s bohatě zdobeným secesním průčelím postavený v roce 1904 podle projektu Maxe Matzenauera na úzké a dlouhé středověké parcele.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Minoritská 10 (Q37813923)


Minoritská 10, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48085/7-7399
Pam. katalog
MIS
Brno-město Minoritská 473/10
49°11′38,1″ s. š., 16°36′39,71″ v. d.
Nájemní dům s pozdně historizujícím a secesním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Památková ochrana zrušena 2. srpna 2016 Dům s lékárnou U Červeného raka (Q37813931)


Jánská 2, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48244/7-7559
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 444/2, Masarykova 444/1
49°11′38,1″ s. š., 16°36′33,88″ v. d.
Činžovní dům s lékárnou U Červeného raka. Pohledově exponovaný dům vytváří křižovatku ulic (Jánská 2, Masarykova 1). Hodnotné pseudorokokové fasády jsou doplněny raně barokním domovním znamením a stylově čistými interiéry.

Poznámka: Záznamy v Památkovém katalogu rozporné a nejasné: buď byla k 2. 8. 2016 ochrana omezena jen na domovní znamení Červený rak, nebo zcela zrušena. Podle evidence byla zrušena ochrana celé památky, podle rozhodnutí MK ČR zůstalo domovní znamení kulturní památkou pod původním rejstříkovým číslem domu. 22. 8. 2016 byl podán návrh prohlásit dům znovu za kulturní památku.
Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 2. srpna 2016.

Domovní znamení Červený rak (Q37813931)


Dům s lékárnou U Červeného raka, Jánská 2, Masarykova 1, Brno, okres Brno - město 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48244/7-7559
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 444/2, Masarykova 444/1
49°11′38,1″ s. š., 16°36′33,88″ v. d.
Raně barokní domovní znamení.

Poznámka: Záznamy v Památkovém katalogu rozporné a nejasné: podle rozhodnutí MK ČR byla k 2. 8. 2016 původní památková ochrana domu ochrana omezena jen na domovní znamení Červený rak. Pro tuto součást však nebyl v Památkovém katalogu zaveden samostatný záznam s katalogovým číslem. Dle odůvodnění v rozhodnutí MK ČR bylo domovní znamení zapsáno jako movitá kulturní památka dne 16. 8. 1976 pod číslem 01646.
Památkově chráněno od 16. srpna 1976.

Spořitelna (Q33252243)


Brno, Jánská, pojišťovna.jpg
 
Kategorie „Spořitelna building in Brno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48020/7-7333
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 445/4, 446/6, 447/8, 448/10
49°11′38,07″ s. š., 16°36′35,76″ v. d.
Městský dům - spořitelna. Administrativní a nájemní dům První moravské spořitelny. Jedna z největších novostaveb v historickém jádru, postavená v letech 1937–1939 ve funkcionalistickém stylu podle projektu architektů Otakara Oplatka, Josefa Poláška a Heinricha Bluma. Řadový šestipatrový železobetonový dům s rovnou střechou. Skládá se ze dvou architektonicky sourodých částí: Jánská 4 a Jánská 6–10. Nejdříve byl postaven první objekt, v němž působila spořitelna po dobu výstavby hlavní budovy. Uliční fasáda je vymezená keramickým obkladem, část nad vstupem je předsazena průčelí a konkávně ustupuje. Výtvarným prvkem jsou pásová okna v prvním patře a ustupující poslední podlaží s balkony (terasou). V přízemí jsou výkladce se skleněnými výdutěmi.

Poznámka: V Památkovém katalogu uvedenou pouze jedno číslo popisné, ale čtyři čísla orientační. Na jednom z evidenčních listů je uveden celý rozsah čísel popisných.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jánská 14 (Q37813937)


Jánská_14,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48025/7-7338
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 468/14
49°11′40,98″ s. š., 16°36′41,07″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jánská 16 (Q37813945)


Jánská_16,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48026/7-7339
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 467/16
49°11′41,23″ s. š., 16°36′41,96″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Německá reálka (Q33251943)


Jánská_22,_Brno_-_škola.JPG
 
Kategorie „School building, Brno, Jánská “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28945/7-124
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 463/22, Měnínská
49°11′41,34″ s. š., 16°36′44,9″ v. d.
Střední škola - bývalá německá reálka. Budova reálky od architekta Ludwiga Förstera s průčelím těžícím jak z románského slohu, tak z florentské palácové renesance transponované do podoby arkádového stylu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Měnínská 4 (Q33251751)


Brno, Měnínská 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48081/7-7395
Pam. katalog
MIS
Brno-město Měnínská 524/4
49°11′39,87″ s. š., 16°36′44,59″ v. d.
Urbanisticky značně exponovaný městský dům z let 1894–1895 s pozdně historizujícím průčelím s převahou neorenesančních prvků, situovaný v nároží uliční fronty proti Měnínské bráně. Dům postavený podle projektu městského stavebního úřadu jako tělocvična, hasičské skladiště a stanice dobrovolné pomoci brněnského tělocvičného spolku.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Novobranská 4 (Q33251876)


Měnínská_3,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29915/7-159
Pam. katalog
MIS
Brno-město Novobranská 550/4, Měnínská 550/3
49°11′40,76″ s. š., 16°36′45,91″ v. d.
Klasicistní městský dům z doby kolem roku 1800.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Novobranská 14 (Q37813958)


Novobranská 14, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48119/7-7433
Pam. katalog
MIS
Brno-město Novobranská 526/14
49°11′38,06″ s. š., 16°36′46,94″ v. d.
Nájemní dům s historizujícím uličním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Památková ochrana zrušena 6. března 2018 Novobranská 16 (Q37813963)


Novobranská 16, Brno (2).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48120/7-7434
Pam. katalog
MIS
Brno-město Novobranská 632/16
49°11′37,68″ s. š., 16°36′47,05″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním uličním průčelím od Maxe Matzenauera z roku 1904.

Památkově chráněno od 8. března 1988.
Památková ochrana zrušena 6. března 2018.

Měnínská 5 (Q33251953)


Měnínská_5,_Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34201/7-160
Pam. katalog
MIS
Brno-město Novobranská 551/6, Měnínská 551/5
49°11′40,02″ s. š., 16°36′45,7″ v. d.
Klasicistní městský dům z doby kolem roku 1800.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Novobranská 1 (Q37813970)


Jánská, Novobranská 1, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48073/7-7387
Pam. katalog
MIS
Brno-město Novobranská 544/1, Kobližná 544/26
49°11′42,12″ s. š., 16°36′47,24″ v. d.
Nárožní nájemní dům s historizujícím neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kavárna Opera (Q33252036)


Divadelní_2,_Brno_-_kavárna_Opera.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39544/7-101
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kobližná 545/28, Divadelní 545/2
49°11′42,55″ s. š., 16°36′48,47″ v. d.
Městský dům - kavárna Opera. Novorenesanční nájemní dům.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palác Morava (Q253564)


Dům odborových služeb Brno 1.jpg
 
Kategorie „Morava Palace “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44770/7-85
Pam. katalog
MIS
Brno-město Benešova 603/2 a 4, Divadelní 603/1 a 3, Malinovského náměstí 603/4
49°11′42,84″ s. š., 16°36′50,38″ v. d.
Palác Morava. Monumentální puristická bloková stavba pozoruhodného půdorysu a konstrukčního řešení od předního architekta Ernsta Wiesnera.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Divadelní 4 (Q37814012)


Divadelní 4, Brno.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47943/7-7256
Pam. katalog
MIS
Brno-město Divadelní 616/4
49°11′42,12″ s. š., 16°36′49,12″ v. d.
Činžovní dům s hodnotným historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Hotel Grand (Q30793114)


Brno, Benešova - hotel Grand.jpg
 
Kategorie „Hotel Grand (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44771/7-198
Pam. katalog
MIS
Brno-město Benešova 605/18
49°11′33,72″ s. š., 16°36′47,13″ v. d.
Monumentální budova hotelu postavená roku 1870 v novorenesančním stylu. V roce 1901 rozšířena o secesní přístavbu. Ve 30. letech 20. století adaptovaná architektem Jindřichem Kumpoštem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Autobusové nádraží Grand (Q10859273)


Bus station Brno Grand 1.jpg
 
Kategorie „Brno, Hotel Grand (bus station) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48314/7-7629
Pam. katalog
MIS
Brno-město Benešova
49°11′36,5″ s. š., 16°36′52,22″ v. d.
Objekt autobusového nádraží je technicky vyspělou postfunkcionalistickou konstrukcí podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse z let 1948–1949, dokládající i v realizovaném torzu urbanistický záměr autora. Železobetonová skořepina ve tvaru segmentů spočívajících na kónických sloupech skládá prostorově otevřené trojlodí o osmi polích na původně odstupňovaném peronu, který je po dodatečných úpravách takřka v úrovni vozovky. Uprostřed na šikmé noze věžová kabina dispečera.

Poznámka: Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno.
Památkově chráněno od 15. března 1988.

Malinovského náměstí 3 (Q37813981)


Magistrát města Brna, Malinovského náměstí.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48072/7-7386
Pam. katalog
MIS
Brno-město Malinovského náměstí 624/3, Benešova 624/1
49°11′43,91″ s. š., 16°36′53,88″ v. d.
Jiná správní stavba - administrativní budova. Monumentální budova s historizujícím neorenesančním průčelím. Volně stojící objekt sestávající z trojkřídlé budovy a nižšího spojovacího křídla, tvořící uzavřenou dispozici s vnitřním obdélným nádvořím. Vnitřní dispozice jednotlivých křídel je dvoutraktová.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HRABAL, Michal. Považovali ji za ztracenou: sochu Jana Křtitele našli v Brně po desítkách let [online]. Brnensky.denik.cz, 2021-11-06 [cit. 2021-11-11]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]