Seznam kulturních památek v Uhřicích (okres Hodonín)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Uhřice v okrese Hodonín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Uhřice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38150576)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25088/7-2441
Pam. katalog
MIS
Uhřice 49°2′57,81″ s. š., 16°56′53,87″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q27923993)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25136/7-2439
Pam. katalog
MIS
Uhřice 49°2′49,94″ s. š., 16°56′48,68″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Floriána (Q38150560)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36401/7-2442
Pam. katalog
MIS
Uhřice před hasičskou zbrojnicí, parc. 195
49°2′55,22″ s. š., 16°56′54,73″ v. d.
Socha sv. Floriána z poloviny 19. století.
  • Otevřená kaplice se segmentově zakončenou střechou flankovanou dvěma pilastry. Kaplička byla počátkem 21. století z havarijních důvodů zbořená. Kaplička byla zbourána, socha stojí samostatně pod novodobou plechovou stříškou. Kaplička byla vyjmuta z památkové ochrany k 20. 1. 2017.
  • Kvalitní terakotová socha na kamenném soklu z poloviny 19. století. Původně byla umístěna v kapličce, dnes je chráněna novodobou stříškou.

Poznámka: Kaplička se během posledních desetiletí nékolikrát stěhovala, což se odrazilo na stavu jejího dochování. Dle MonumNetu parc. st. 2692 na návsi, dle Památkového katalogu pp. 195 před hasičskou zbrojnicí. REI 2007: V neuspokojivém stavu - velmi nevhodná polychromie světce a ornamentálních hlavic, světec stále postrádá levou ruku a poškozen je navíc i džber, korozí je silně poškozena plechová korouhev, vnější stěny kapličky omítnuty brizolitovou omítkou, nika obílena, rezaví i plechová stříška.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38150571)


Uhřice - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32021/7-2440
Pam. katalog
MIS
Uhřice 49°3′8,15″ s. š., 16°57′8,88″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q38150566)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38744/7-2443
Pam. katalog
MIS
Uhřice 49°3′8,36″ s. š., 16°57′9,66″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Portál domu čp. 216 (Q38488267)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86961/37-41908 Formát rejstříkového čísla odpovídá movité památce.
Pam. katalog
MIS
Janův Dvůr Janův Dvůr 216
Jiná obytná stavba, z toho jen: portál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pamětní deska na ukončení napoleonských válek (Q38488256)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86962/37-41909 Formát rejstříkového čísla odpovídá movité památce.
Pam. katalog
MIS
Janův Dvůr Janův Dvůr
49°1′30,56″ s. š., 16°57′45,88″ v. d.
Zemědělský dvůr zv. Janův, z toho jen: pamětní deska na ukončení napoleonských válek

Poznámka: Parcelní ani domovní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]