Seznam kulturních památek v Suchém Dole

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Suchý Důl v okrese Náchod vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Suchý Důl[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38140751)


Suchý Důl - krucifix.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41115/6-1894
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl náves, pp. 78/1
50°32′27,75″ s. š., 16°15′58,27″ v. d.
Krucifix z roku 1823, s bohatě dekorovanou a reliéfy zemských patronů pojednanou podstavou, lidové dílo z první poloviny 19. století. Ohrazena dřevěným plůtkem vsazeným do pěti pískovcových sloupků.

Památkově chráněno od 10. března 1964.

Usedlost čp. 1, 124, 125 (Q31207555)


Šolcovna_Suchý_Důl.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29495/6-4421
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 1, 124, 125
50°32′30,08″ s. š., 16°15′57,38″ v. d.
Venkovská usedlost. Rozsáhlá zemědělská usedlost ojediněle spojená s mlýnem a doplněná křížem. Areál situován na severovýchodní straně obce, na severní straně návsi.
  • zděný dům čp. 1 s přistavěnými chlévy a stodolou,
  • zděný výměnek čp. 124 s přilehlou stodolou
  • zděný bývalý mlýn čp. 125

Památkově chráněno od 3. dubna 1979.

Usedlost čp. 27 (Q31207550)


Suchý Důl, usedlost čp.27.jpg
 
Kategorie „Homestead No. 27 (Suchý Důl) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30132/6-4423
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 27
50°32′27,24″ s. š., 16°16′1,67″ v. d.
Venkovská usedlost. Zemědělská usedlost vystavěná v 19. století v podobě tzv. broumovského statku, regionálního typu zděné výstavby s bohatou štukovou výzdobou průčelí. Přízemní zděný dům broumovského typu, obytný s hospodářskou částí, štítově orientovaný k silnici. K domu přiléhá samostatně stojící stodola, situována kolmo k domu.

Památkově chráněno od 3. dubna 1979.

Dům čp. 28 (Q31207553)


Suchý Důl, usedlost čp.28.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28845/6-4424
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 28
50°32′26,27″ s. š., 16°15′59,51″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděný jednotný dům zemědělské usedlosti. Přízemní zděná budova na kamenné podezdívce, štítově orientovaná k silnici.

Poznámka: Původně v MonumNetu uváděn jako usedlost.
Památkově chráněno od 3. dubna 1979.

Usedlost čp. 30 (Q33322867)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21671/6-4425
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 30, proti obecnímu úřadu
50°32′24,81″ s. š., 16°15′57,44″ v. d.
Venkovská usedlost sestává z části roubeného a části zděného obytného domu s hospodářskou přístavbou. Dům je štítově orientován k silnici, kolmo k němu je situována dvoumlatová stodola spojená s kůlnou, štítově orientovaná ke komunikaci a do polí. Nejstarší část stodoly je roubená, novější s pilířovou konstrukcí.

Památkově chráněno od 3. dubna 1979.

Usedlost čp. 112 (Q31207546)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15699/6-1896
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 112
50°32′31,81″ s. š., 16°16′13,08″ v. d.
Venkovská usedlost. Areál původně roubené usedlosti, přestavěné v 19. století. Údajně z roku 1855. Venkovská usedlost volně stojící v zástavbě sestává z obytného domu a ohradní zdi s vjezdovou bránou. Dům přízemní, štítově orientovaný ke komunikaci, s obytnou hospodářskou částí a přistavěnou kůlnou. K němu přiléhá kamenná ohradní zeď s vjezdovou bránou, brána s dřevěnými vraty v klenutém vjezdu a s malými vstupními vrátky.

Památkově chráněno od 10. března 1964.

Usedlost čp. 3 (Q31207542)


Suchý Důl, usedlost čp.3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24715/6-4422
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl Suchý Důl 3
50°32′39,55″ s. š., 16°16′7,5″ v. d.
Zděná lidově klasicistní usedlost broumovského typu. Venkovskou usedlost tvoří přízemní zděný dům usedlosti broumovského typu štítově orientovaný ke komunikaci a pilířová stodola usedlosti situována paralelně s obytným domem.

Památkově chráněno od 3. dubna 1979.

Lurdská kaple (Q38140762)


Suchý Důl, Ticháčkův les, Lurdská kaple 3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50510/6-6157
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl ve svahu u lesa, st. 174
50°32′26,42″ s. š., 16°15′24,76″ v. d.
Lurdská kaple postavena v roce 1883, odborně rekonstruována 1992. Na pokraji lesa ve svahu nad údolíčkem. Celkem 16 schodů vede na terasu, na které v obezděném výkopu proti svahu leží kaple. Po stranách schodiště na pilířích postavených na terase a vyzděných bloků hořického pískovce jsou stupňovité (?) a nahoře mají historizující římsu. Na nich stojí sochy sv. Josefa (vpravo) a sv. Anny. Kaple je obdélného půdorysu se sedlovou střechou, kryto vypalovanou krytinou. Na střeše je dřevěná věžička pokrytá šindelem. Trámové sloupkové zvonové patérko má zavěšený funkční zvonek. Uvnitř je umístěn historizující oltářík bohatě řezbářsky provedený a nově zrestaurovaný. V jeho středu stojí socha Panny Marie se sepjatýma rukama stejného stylu a stáří jako oltářík.

Památkově chráněno od 14. prosince 2000.

Soubor soch Vambeřické cesty (Q38140756)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32661/6-1890
Pam. katalog
MIS
Suchý Důl v poli nad Suchým Dolem a Velkou Ledhují, pp. 2021, 2148, 2123, 2058
50°31′41,06″ s. š., 16°15′49,78″ v. d.
Sochy - soubor soch Vambeřické cesty z přelomu 18. a 19. století, převážně pískovcových s litinovými doplňky. Podle evidenčních listů se místo používalo jako pastvina krav, které památky devastovaly.
  • kamenný pomník Františka Xaverského (ev. č. 1890). Na nízkém podstavci s letopočtem 1804 umístěn jehlancovitý dřík s nápisem s chronogramem. Dřík je po straně bohatě zdoben reliéfem. Pomník je ukončen plechovým obrázkem sv. Františka Xaverského. V roce 1988 v novém evidenčním listu památka popisována jako nedohledaná.
  • kamenný kříž (pův. ev. č. 1891): na 1 schodišti nízký podstavec s iniciálami a datací 1885. Dřík pomníku má vytesán monogram a nápis. Materiál: pískovec. Pomník je zakončen železným křížkem. Evidenční list z roku 1988 hovoří o pískovcovém soklu na základovém stupni, z hrubozrného světlého pískovce, bez popisu, a o kříži z červeného pískovce.
  • kamenný kříž (pův. ev. č. 1892): na zaobleném podstavci dřík nahoře a dole s volutami a nápisem, pod tím letopočet 1796 a iniciály. Hlavice zakončena železným křížkem.
  • sousoší, pilíř s reliéfem Nejsvětější Trojice (pův. ev. č. 1893), zřejmě z 1. poloviny 18. století. V kamenné ohrádce na vyšším podstavci dřík s biblickým výjevem v reliéfu. Zakončeno bohatou římsou, na které stojí vlastní plastika Nejsvětější Trojice. Středový sokl s reliéfní výzdobou vpředu, vzadu malý reliéf oráče. Po stranách boční sokly se sochami světců. V evidenčním listu popisované jako zdevastované a nekompletní: podle zprávy z roku 1988 se sochy nedají určit, chybí nebo jsou zpřerážené.

Poznámka: V Památkovém katalogu není uvedeno, který z objektů se na které z parcel nachází.
Památkově chráněno od 10. března 1964.

Slavný[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38096329)


Slavný, sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101426
Pam. katalog
MIS
Slavný na návsi, pp. 907/3
50°32′13,56″ s. š., 16°17′4,13″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1867. Podstavec z místního pískovce, socha sama je z pískovce hořického. Vpředu v nice na barokizujícím podstavečku reliéf sv. Františky, čelně vpravo reliéf bez niky sv. Ludmily, čelně vlevo reliéf sv. Václava. Na sv. Václavu patrny zbytky zlacení.

Památkově chráněno od 4. března 2005.

Krucifix (Q38096323)


Slavný, krucifix.jpg
 
Kategorie „Krucifix (Slavný) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101610
Pam. katalog
MIS
Slavný na návsi, pp. 1012/3
50°32′14,66″ s. š., 16°17′6,98″ v. d.
Pískovcový krucifix z roku 1839. Čelní střední část má niku s Bolestnou Pannou Marií s mečem v srdci, čelně na levé straně středového pilíře reliéf sv. Ludmily, čelně vpravo reléf sv. Václava. Kříž stojí na lebce a na kameni, na kterém je reliéf stočeného hada s jablkem v tlamě.

Památkově chráněno od 4. března 2005.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]