Seznam kulturních památek v Sobotce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Sobotka v okrese Jičín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Sobotka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mariánské sousoší (Q38134757)


Sobotka centrum sculpture 2017 1.jpg
 
Kategorie „Maria sculptural group in Sobotka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39904/6-1387
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru, pp. 2134/1
50°28′3,62″ s. š., 15°10′36,61″ v. d.
Monumentální mariánské sousoší. Pozdně barokní práce od sochaře Martina Jelínka ml. z Kosmonos z poloviny 18. století. Vprostřed náměstí Míru vyhrazen zdobným litinovým plůtkem s kamennými patníky nepravidelný oktogonální prostor, v jeho středu se na dvou nízkých osmiúhelných stupních zdvihá sokl pískovcového sousoší o celkové výšce cca 5 m. Sokl sestává z ústředního čtyřbokého hranolového útvaru, na rozích opatřeného masivními nakoso vytočenými pilíři. Čtyři stěny středové části soklu, zpracovány jako obdélná zrcadla s vystupujícími okraji završené půlkruhem, jsou zdobeny reliéfy světců nad identifikujícími nápisy:
 • na jihovýchodě sv. František z Pauly s knihou a berlou
 • na jihozápadě sv. Maří Magdalena polosedící se sepjatýma rukama v jeskyni pod křížem,
 • na severozápadě sv. František Xaverský, u pasu s růžencem a nádobou, v pravici svírá hůl, na prsou dvě poutnické mušle a levice svírající planoucí srdce.
 • na severovýchodě sv. Rozálie ležící v jeskyni

Nad římsou stojí nad nárožními pilíři čtveřice světců:

 • na západě sv. Jan Nepomucký v tradiční formě
 • na jihu sv. Václav
 • na východě sv. Vojtěch
 • na severu sv. Prokop

Na pilíři spočívá sféra s půlměsícem, ovíjená hadem, zakusujícím se do jablka. Na ní stojí Immaculata v bohatě řaseném oděvu se sepjatými pažemi a zlacenou svatozáří.
Památkově chráněno od 24. února 1964.

Kašna (Q38134746)


Empírová_kašna.JPG
 
Kategorie „Fountain in Sobotka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11345/6-5939
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru, pp. 2134/1
50°28′3,8″ s. š., 15°10′36,04″ v. d.
Klasicistní kašna. V severní polovině náměstí Míru, postavena na původní úrovni náměstí (cca 25 cm pod dnešním asfaltovým povrchem); kolem objektu cca 1 m široký pás odkrývající původní dláždění z konce 19. století. Bazének má půdorys čtverce s okosenými hranami. Ve středu kašny se nachází útvar složený ze základny vztyčené ode dna bazénku do výšky cca 1 m, kvádru o výšce cca 1 m a přesahující krycí desky. Na krycí desce se nachází mísa na podstavci o kruhovém půdorysu. Ze středu této vrchní mísy vystřikují paprsky vody, usměrněné na čtyři strany přes nároží středového útvaru. Materiálem je pískovec, v bazénku žlutavé, ve středové fontánce šedé barvy.

Památkově chráněno od 18. července 1994.

Šrámkův dům (Q31147259)


Sobotka, Šrámkův dům.jpg
 
Kategorie „Šrámkův dům (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21566/6-1385
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru 3, Malé náměstí
50°28′1,96″ s. š., 15°10′36,55″ v. d.
Měšťanský dům - Šrámkův. Klasicistní dům s prvky secesní výzdoby z počátku 20. století, nárožní dům ve východní části jižní fronty náměstí. V přízemí severní stěny o třech půlkruhových arkádách plochostropého podloubí. V interiéru Šrámkova pracovna.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Rodný dům Fráni Šrámka (Q31147339)


Rodný_dům_Fráni_Šrámka_a_jeho_busta_s_pamětní_deskou.JPG
 
Kategorie „Birth house of Fráňa Šrámek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33369/6-1389
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru 4
50°28′2,03″ s. š., 15°10′35,98″ v. d.
Měšťanský dům - rodný dům Fráni Šrámka. Klasicistní dům vzniklý úpravou řadového měšťanského domu ze 17. století, v jižní frontě náměstí. Podloubí, klenuté valeně se třemi lunetami na jihu a dvěma na severu, se do náměstí otvírá dvojicí valeně klenutých arkád. Mezi arkádami podloubí je umístěna bronzová busta Fráni Šrámka na hranolovém soklu, vyčnívajícím ze zdi nad deskou s nápisem.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Stará radnice - soud (Q31147250)


Stará_radnice,_upravena_barokně_a_empírově.JPG
 
Kategorie „Old town hall in Sobotka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34933/6-1392
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru 5
50°28′2,21″ s. š., 15°10′35,4″ v. d.
Stará radnice / soud. Klasicistní stavba s renesančním jádrem z konce 16. století, bývalá radnice a solnice. Patrový dům v jižní frontě náměstí. Čtyři valeně zaklenuté arkády podloubí. Střední dvě osy nad středními oblouky podloubí tvoří plochý rizalit. Nad ním z hlavní římsy vyčnívá nízký trojúhelný štít, vprostřed osazen ciferník hodin. Za ním vyrůstá hranolová vížka, na ní plechem pobitá cibulová střecha s lucernou. Solnice upravena na divadelní sál.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Náměstí Míru čp. 6 (Q31147307)


Sobotka, dům čp.6.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103810
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru 6, Boleslavská
50°28′2,28″ s. š., 15°10′34,43″ v. d.
Měšťanský dům. Budova vystavěná na jihozápadním nároží náměstí sestává ze dvou navzájem propojených domů, nyní tvořena dvěma částmi s klasicistní a eklektickou podobou. Dodnes se kromě kleneb a dalších prvků zachovala cenná původní středověká dispozice a hmota domu. Starší, klasicistní část domu tvoří jižní frontu náměstí Míru, mladší část domu do Boleslavovy ulice je vystavěna v eklekticistní podobě. Severní fasáda ve směru do náměstí je šestiosá, přísně osově komponovaná. Přízemí je sklenuto třemi poli oblouků podloubí. Západní průčelí je na starším objektu pětiosé, na mladší přístavbě šestiosé.

Památkově chráněno od roku 2009. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru čp. 129 (Q31147326)


Sobotka_08.JPG
 
Kategorie „Náměstí Míru 129 (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33948/6-5344
Pam. katalog
MIS
Sobotka náměstí Míru 129, Novoměstská, Boleslavská
50°28′2,71″ s. š., 15°10′33,35″ v. d.
Venkovský dům. Hodnotná roubená pololidová architektura vystavěná počátkem 2. poloviny 18. století. Patrový částečně roubený podsíňový dům. Východní průčelí s dřevěným loubím na betonových podstavcích.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Kostel svaté Maří Magdalény (Q19305551)


Chram sv. Mari Magdaleny-Sobotka.png
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36241/6-1384
Pam. katalog
MIS
Sobotka Malé náměstí, Pod uličkou, st. 1, pp. 1, 2
50°28′0,12″ s. š., 15°10′35,98″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény. Renesanční stavba z let 1590–1596 s gotickými základy. Časté stavební úpravy jsou dokladem vývojových etap včetně novotvaru klenby lodi po jejím zřícení v 70. letech 19. století. Orientovaná jednolodní stavba s vysokou hranolovou věží na západě, nacházející se jižně od náměstí, za budovou fary, obklopena zbytky ohradní zdi hřbitova. Při presbytáři obdélné přístavky se zkosenými východními rohy, v jejich přízemí sakristie, v patře oratoře. Po stranách lodi též obdélné přístavky, v severním předsíň, v jižním kaple, patra nepřístupná.

Poznámka: Rozsah památky rozšířen k 20. 7. 2013 o ohradní zeď.
Památkově chráněno od 24. února 1964.

Děkanství (Q31147485)


Sobotka_02.JPG
 
Kategorie „Deanery in Sobotka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32243/6-1383
Pam. katalog
MIS
Sobotka Malé náměstí 2, Pod uličkou
50°28′1,02″ s. š., 15°10′37,42″ v. d.
Děkanství. Renesanční objekt ze 2. poloviny 16. století, barokně upraven. Areál sestává z budovy děkanství a ohradní zdi, obíhající pozemek děkanství.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Malé náměstí čp. 27 (Q31147353)


Sobotka, dům čp.27.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47153/6-5346
Pam. katalog
MIS
Sobotka Malé náměstí 27, Šafranice
50°28′1,16″ s. š., 15°10′40,44″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubené stavení z konce 18. a počátku 19. století.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Pod uličkou čp. 163 (Q31147232)


Sobotka, dům čp.163.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31617/6-5371
Pam. katalog
MIS
Sobotka Pod uličkou 163, Zahradní
50°27′55,87″ s. š., 15°10′38,68″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní, původně roubený, nyní převážně zděný dům se sedlovou střechou, památkově znehodnocen stavebními zásahy z 2. poloviny 20. století. Zbytky hodnotných stavebních prvků lidové architektury (severní obvodová zeď, východní lomenice, roubená místnost na půdě).

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Šafranice čp. 14 (Q31147374)


Sobotka, dům čp.14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24074/6-5345
Pam. katalog
MIS
Sobotka Šafranice 14
50°27′58,64″ s. š., 15°10′37,13″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubené stavení na nízké podezdívce z mohutných pískovcových kvádrů, se zápražím dlážděným kameny na západní straně.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Šafranice čp. 34 (Q31147392)


Sobotka, dům čp.34.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34694/6-5348
Pam. katalog
MIS
Sobotka Šafranice 34, Pod uličkou
50°27′58,1″ s. š., 15°10′39,32″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní roubená stavba s patrovým štítem završeným valbičkou. Usedlost dotváří roubený chlév stojící jihozápadně. V jižní části parcely nehodnotná stavba.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Šafranice čp. 33 (Q31147377)


Sobotka, dům čp.33.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45518/6-5347
Pam. katalog
MIS
Sobotka Šafranice 33
50°27′58,39″ s. š., 15°10′39,9″ v. d.
Venkovský dům. Původně roubený přízemní dům z přelomu 18. a 19. století předměstského charakteru zastřešený sedlovou střechou. Ve 20. století nevhodně obloženo prkny (mimo jižní stěny). S betonovým zápražím na západní straně. 2008–2009 celková rekonstrukce. V současnosti (kdy?) odstraněn.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Rodný dům Václava Šolce (Q31147522)


Šolcův statek.jpg
 
Kategorie „Šolcův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20261/6-1381
Pam. katalog
MIS
Sobotka Šolcova 133
50°28′2,1″ s. š., 15°10′44,4″ v. d.
Venkovský dům. Rodný dům básníka a herce Václava Šolce. Patrový roubený dům s obytnou a hospodářskou funkcí. Po celé délce patra svisle bedněná pavlač.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Bývalá hospodářská záložna (Q38134772)


Sobotka, bývalá hospodářská záložna, dnes Česká spořitelna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49400/6-6006
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jičínská 420, Šolcova
50°28′3,86″ s. š., 15°10′46,06″ v. d.
Bývalá hospodářská záložna. Dům vystavěn v letech 1928–1929 ve stylu českého purismu s dekorem art déco dle návrhu F. Jandy za účasti sochaře R. Březy. Ukázka reprezentativní prvorepublikové architektury, ojedinělý příklad monumentálního gesamtkunstwerku v kontextu venkova. Nárožní budova podkovovitého půdorysu, hlavním průčelím otevřená do křižovatky ulic. Nad soklem se nachází pás sedmi oken prostřídaných v pravidelném rozmístění šesti alegorickými sochami: Lesnictví, Zemědělství, Průmysl, Píle, Orba, Žně. Z římsy vystupuje ve vrcholu segmentu plastický nápis z nerez kovu: SPOŘITELNA (druhotně osazený v 50. letech).

Památkově chráněno od 20. října 1997.

Pomník Václava Šolce (Q38134764)


Václav Šolc pomník.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33102/6-1388
Pam. katalog
MIS
Sobotka park u křižovatky Jičínská a Šolcova, před čp. 420, pp. 2416
50°28′3,92″ s. š., 15°10′47,03″ v. d.
Architektonicky pojatý pomník regionálního básníka Václava Šolce, kruhový reliéf dílem novopackého Stanislava Suchardy. Volně stojící pískovcový pomník, sestávající z obelisku (výška cca 2 m), vyrůstajícího výrazně profilovaným přechodem z římsy soklu (výšky cca 2 m), tvořeného třemi hranoly na nízkém stupni. Na východní straně mírně se zužujícího obelisku osazena zlaceným kovovým portrétním medailonem V. Šolce z profilu.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Busta Fráni Šrámka (Q38134768)


Sobotka, busta Fráni Šrámka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49384/6-6004
Pam. katalog
MIS
Sobotka nároží ulic Na Benešově a Spyšovská, pp. 618/14
50°28′3,35″ s. š., 15°10′55,31″ v. d.
Socha - busta Fráni Šrámka. V parčíku jihovýchodně křižovatky ulic Jičínské a Spyšovské, mramorová busta o rozměrech 100 x 53 x 30 cm na kónickém, směrem nahoru se zužujícím pískovcovém podstavci o výšce 120 cm. Okolí sochy v parčíku vymezeno do zeminy zasazenými betonovými obrubníky.

Památkově chráněno od 9. října 1997.

Předměstská čp. 188 (Q38134751)


Sobotka, usedlost čp.188.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11881/6-5577
Pam. katalog
MIS
Sobotka Předměstská 188
50°28′8,6″ s. š., 15°10′38,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: hmota objektu včetně tvaru střechy, hlavního štítového průčelí a dvorního průčelí v rozsahu obytné části domu se vstupním portálkem. Zděný přízemní dům zemědělské usedlosti, doklad klasicistní přestavby městečka i vesnice. Hlavní stavení je obdélného půdorysu, hloubkové dispozice, kratší stranou do ulice, přízemní s obytným podkrovím. Mezi okny pod půlvalbou valeně zaklenutá nika s rustikální kamennou soškou sv. Jana Křtitele, křtícího Krista.

Památkově chráněno od 30. června 1992.

Březenská čp. 386 (Q31147261)


Sobotka, dům čp.386.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27289/6-5374
Pam. katalog
MIS
Sobotka Březenská 386
50°28′10,56″ s. š., 15°10′30,58″ v. d.
Venkovský dům. Patrový původně roubený a zděný dům, původně celoroubený, s typickými znaky regionálního lidového stavitelství s úpravami v 19. a 20. století. Před západní průčelí, obrácené do zahrady, předstupuje po celé délce pískovcové zápraží, v úrovni patra pak předsazená pavlač. Pravá půle přízemní části je do výšky 0,5 m podezděná pískovcovými kvádry, dále do výše 1,5 m zděná a omítnutá bíle, do úrovně pavlače pak roubená.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Památková ochrana zrušena 28. prosince 2020 Turnovská čp. 192 (Q31147410)


Sobotka, dům čp.192.jpg
 
Kategorie „Turnovská 192 (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101510
Pam. katalog
MIS
Sobotka Turnovská 192, Jeřábkova
50°28′6,35″ s. š., 15°10′36,23″ v. d.
Zděný klasicistní přízemní venkovský dům z poloviny 19. století na nároží Jeřábkovy a Turnovské ulice s dochovanou vnitřní dispozicí a půdorysem stavby. V současné době havarijní stav. Kamenné prvky z pískovce. Střecha domu včetně komínu je kryta břidlicí, která je dochována na stavbách Sobotecka již pouze ojediněle. V listopadu 2017 stržena střecha větrnou smrští.

Památkově chráněno od 18. května 2005.
Památková ochrana zrušena 28. prosince 2020.

Humprechtská čp. 155 (Q31147427)


Sobotka, dům čp.155.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20707/6-5370
Pam. katalog
MIS
Sobotka Humprechtská 155
50°28′5,66″ s. š., 15°10′32,99″ v. d.
Venkovský dům. Z přelomu 18. a 19. století. Patrové roubené obytné stavení s pavlačí po okapové straně, s přístavkem roubené stáje.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Černínská čp. 145 (Q31147441)


Sobotka, Černínská 145.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25618/6-5367
Pam. katalog
MIS
Sobotka Černínská 145
50°28′7,5″ s. š., 15°10′31,58″ v. d.
Venkovský dům. Částečně roubený dům v úpravě ze 2. poloviny 19. století. Přízemní roubené stavení na nízké omítané podezdívce, s drobným přístavkem na západní straně. Půdorys neobvyklý, severní stěna zkosená. V nárožích severní, omítané stěny přistavěny až k lomenici dva pilastry z mohutných pískovcových kvádrů.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Černínská čp. 141 (Q31147455)


IIMG_4957_Venkovsky_dum_c._141.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41812/6-5366
Pam. katalog
MIS
Sobotka Černínská 141
50°28′6,13″ s. š., 15°10′30,36″ v. d.
Venkovský dům, vznik datován 1799. Přízemní, částečně roubené stavení, ze svahu na podezdívce z mohutných pískovcových kvádrů.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Černínská čp. 140 (Q31147473)


Sobotka, dům čp.140.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14483/6-5365
Pam. katalog
MIS
Sobotka Černínská 140
50°28′5,61″ s. š., 15°10′30,05″ v. d.
Venkovský dům. Roubený přízemní domek se zdobným štítem a pavlačí. Vznik datován 1740, erekční nápis 1789. Ve východní části upevněna kovová cedulka s nápisem “V TOMTO DOMKU / ŽIL V LETECH 1901–1902 / JÁRA CIMRMAN”

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Jeřábkova čp. 138 (Q31147537)


Sobotka, dům čp.138.jpg
 
Kategorie „Jeřábkova 138 (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15703/6-5341
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jeřábkova 138
50°28′4,22″ s. š., 15°10′30,79″ v. d.
Venkovský dům. Patrový roubený dům na omítané podezdívce, celý ve 20. století obložen a omítnut. Po celé délce pavlač se zdobně řezaným zábradlím. Střecha mansardová, krytinou eternit. Severní stěna bez oken, při ní cihlové pilíře kované brány do objektu, osazeny skulpturami sedících lvů, opatřených nevhodným nátěrem.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Černínská čp. 115 (Q31147480)


Sobotka, dům čp.115.jpg
 
Kategorie „Černínská 115 (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32506/6-5363
Pam. katalog
MIS
Sobotka Černínská 115, U Škrobárny
50°28′4,26″ s. š., 15°10′29,28″ v. d.
Venkovský dům. Patrový roubený dům na nízké kamenné podezdívce, vystavěný na přelomu 18. a 19. století.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

U škrobárny čp. 107 (Q31147138)


Sobotka, dům čp.107.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23994/6-5362
Pam. katalog
MIS
Sobotka U škrobárny 107
50°28′5,95″ s. š., 15°10′26,94″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubený dům na nízké podezdívce z velkých pískovcových kvádrů, na jižní a západní straně rozšířené mírně, na východní přecházející v širší zápraží.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Novoměstská čp. 117 (Q31147135)


Sobotka, dům čp.117.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13840/6-5343
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 117
50°28′3,5″ s. š., 15°10′29,35″ v. d.
Venkovský dům. Kvalitní příklad zděné přestavby lidové architektury. Dům na nízké podezdívce z velkých kamenných kvádrů postaven ze smíšeného zdiva (cihly a mohutné kamenné kvádry), jižní část západní stěny nově omítnutá, na severu východní i západní stěny novodobě přezděno cihlami, severní stěna přízemí roubená na rybinu. Jižní strana patra opatřena trojicí zděných valených arkád (zbytky štukového ostění), za ní patrná roubená stěna s okny. Na východní stěně tři shodné arkády, severněji patro roubené, částečně omítané se dvěma okenními otvory.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Novoměstská čp. 73 (Q31147505)


Sobotka, dům čp.73.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15582/6-5354
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 73
50°28′2,32″ s. š., 15°10′28,63″ v. d.
Venkovský dům, vznik datován 1784. Přízemní, roubené stavení, na nízké podezdívce z mohutných pískovcových kvádrů, jižněji vyšší a omítané. Památkově poškozen necitlivými úpravami.

Poznámka: MonumNet přiřazoval k ul. Černínské
Památkově chráněno od 24. února 1964.

Socha svaté Anny (Q38134742)


Sobotka, socha svaté Anny.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Anne in Sobotka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42074/6-5506
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská, při čp. 75, pp. 2407
50°28′2,89″ s. š., 15°10′28,63″ v. d.
Socha sv. Anny na soklu vztyčená na třech kamenných stupních. Vznik datován 1746.

Památkově chráněno od 24. října 1990.

Novoměstská čp. 75 (Q31147263)


Sobotka, dům čp.75.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34885/6-5355
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 75
50°28′2,89″ s. š., 15°10′28,02″ v. d.
Venkovský dům. Roubený vápenným nátěrem olíčený patrový dům vystavěný v roce 1736 nákladem Josefa Vlacha, s tradičním půdorysným uspořádáním a podélnou pavlačí na dvorní straně. Patrové roubené stavení na podezdívce z mohutných pískovcových kvádrů, přecházejících při severovýchodním nároží v sokl sochy sv. Anny, na východní straně pak z cihel. Jedna z nejhodnotnějších a nejstarších staveb roubené lidové architektury na Sobotecku.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Novoměstská čp. 98 (Q31147585)


Sobotka, dům čp.98.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27102/6-5361
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 98
50°28′3,97″ s. š., 15°10′26,76″ v. d.
Venkovský dům. Roubený přízemní dům.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Novoměstská čp. 78 (Q31147272)


Sobotka, dům čp.78.jpg
 
Kategorie „Novoměstská 78 (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22965/6-5356
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 78
50°28′2,42″ s. š., 15°10′25,25″ v. d.
Venkovský dům. Menší přízemní roubené stavení.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Novoměstská čp. 84 (Q31147288)


Sobotka, dům čp.84.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39698/6-5357
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 84
50°28′1,92″ s. š., 15°10′22,15″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní zčásti roubené podsklepené obytné stavení předměstského charakteru z přelomu 18. a 19. století, zastřešené sedlovou střechou s valbičkou ve štítu. Štítové průčelí s typickým sdruženým oknem, nad ním skládaná lomenice z doby výstavby.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38134740)


Sobotka, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Sobotka (Novoměstská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25629/6-5505
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská, před čp. 95, pp. 2403/3
50°28′2,67″ s. š., 15°10′21,77″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z období pozdního baroku (2. polovina 18. století), pravděpodobně dílna rodiny Jelínků z Kosmonos, kteří na Sobotecku působili. Socha stojí na vysokém soklu (195 cm). Mezi hlavicí soklu a samotnou sochou je ještě vložen menší soklík (výška cca 30 cm). Celková výška postavy je 130 cm.

Památkově chráněno od 24. října 1990.

Novoměstská čp. 374 (Q31147211)


Sobotka, dům čp.374.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17499/6-5373
Pam. katalog
MIS
Sobotka Novoměstská 374
50°28′4,01″ s. š., 15°10′21,47″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní roubený dům s roubeným špýcharem.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Jeřábkova čp. 70 (Q31147568)


Sobotka, dům čp.70.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18467/6-5353
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jeřábkova 70
50°28′2,6″ s. š., 15°10′29,93″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubené stavení na nízké podezdívce z mohutných pískovcových kvádrů.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Jeřábkova čp. 123 (Q31147554)


Sobotka, dům čp.123.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30935/6-5364
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jeřábkova 123
50°28′1,81″ s. š., 15°10′30,68″ v. d.
Venkovský dům z roku 1783. Přízemní roubený dům na nízké podezdívce z masivních pískovcových kvádrů.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Jeřábkova čp. 67 (Q31147601)


Sobotka, dům čp.67.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44885/6-5352
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jeřábkova 67
50°28′0,7″ s. š., 15°10′29,78″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní zčásti roubené a zčásti zděné obytné stavení předměstského charakteru z přelomu 18. a 19. století. Při podélném průčelí směrem do stráně je bedněná pavlač.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Rodný dům dr. Františka Jeřábka (Q31147614)


Sobotka, dům čp.65.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45895/6-5342
Pam. katalog
MIS
Sobotka Jeřábkova 65, Boleslavská
50°28′0,44″ s. š., 15°10′32,3″ v. d.
Venkovský dům - rodný dům dr. Františka Jeřábka. Přízemní zčásti roubené vápenným nátěrem olíčené obytné stavení s původní skládanou lomenicí a podélnou pavláčkou. Rodný dům Františka Jeřábka. Doklad podoby domu chudších obyvatel městečka.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Špitál (Q31147196)


Barokní_špitál_z_konce_16._století.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25480/6-1391
Pam. katalog
MIS
Sobotka Boleslavská 10, Šafranice
50°27′59,58″ s. š., 15°10′33,02″ v. d.
Špitál. Barokně upravená renesanční stavba, jeden z prvních objektů zděné výstavby města (kolem roku 1600). Obdélný přízemní dům, nad nízkým soklem nepříliš zúžen uskočením.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Boleslavská čp. 44 (Q31147179)


Sobotka, dům čp.44.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23940/6-5349
Pam. katalog
MIS
Sobotka Boleslavská 44, Krátká
50°27′57,92″ s. š., 15°10′30,4″ v. d.
Venkovský dům. Postaveno 1792. Přízemní částečně roubené omítané stavení, ve 20. století zčásti vyzděno.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Bývalá spořitelna (Q31147143)


Bývalá_spořitelna_v_Sobotce.jpg
 
Kategorie „Stará spořitelna (Sobotka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49383/6-6005
Pam. katalog
MIS
Sobotka Boleslavská 440
50°27′58,86″ s. š., 15°10′29,75″ v. d.
Bývalá spořitelna, nyní městský úřad. Budova vystavěná roku 1935 dle návrhu J. Freiwalda sloužila původně jako spořitelna. Autorem soch na průčelí představujících těžký průmysl, spořivost, textilní průmysl a zemědělství je J. Bezemek. Stavba je kvalitní ukázkou české meziválečné architektury. Budova přibližně obdélného půdorysu s předsazeným východním rizalitem; severovýchodní přístavba tvoří s hmotou budovy půdorys písmena L. Hlavnímu, východnímu průčelí dominuje mohutný rizalit obložený deskami ze žlutavého, žíhaného pískovce. Přístup zajištěn kamenným schodištěm o pěti stupních, při jeho vyústění se zvedá předsazený balkon na čtyřech pilířích z travertinu, z téhož materiálu je i vstupní průčelí v partii pod balkonem a poprseň balkonu. V poprsni balkonu jsou zasazeny čtyři pískovcové kvádry, sloužící za sokly soch.

Památkově chráněno od 9. října 1997.

Boleslavská čp. 48 (Q31147168)


Sobotka, dům čp.48.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17434/6-5350
Pam. katalog
MIS
Sobotka Boleslavská 48
50°27′56,59″ s. š., 15°10′24,74″ v. d.
Venkovský dům. Patrový, původně celorouběný, nyní (částečně?) roubený dům, v přízemí omítaný, na severní straně patrný zděný přístavek do výše patra (se dvěma obdélnými okénky), ze západu s přízemním přístavkem. Vznik 1794.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Boleslavská čp. 61 (Q31147156)


Sobotka, dům čp.61.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21091/6-5351
Pam. katalog
MIS
Sobotka Boleslavská 61
50°27′56,41″ s. š., 15°10′20,68″ v. d.
Venkovský dům. Patrový roubený dům s pavlačí. K venkovskému domu je od jihozápadní strany přistavěna nevhodná zděná novostavba (okolo roku 1970).

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Úžlabina čp. 91 (Q31147219)


Dum cp 91 Sobotka-06-2019-sobotka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19725/6-5358
Pam. katalog
MIS
Sobotka Úžlabina 91
50°27′58,01″ s. š., 15°10′18,86″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní stavení na kamenné podezdívce z velkých pískovcových bloků. Jižní část zděna, severní roubená, roubení provedeno na rybinu. severovýchodně přiléhá roubený přístavek s profilovanými zárubněmi dveří, jednoduchým čtvercovým okénkem a sedlovou střechou, za ním (též podezděn) patrně novodobý další roubený přístavek, krytý pultovou střechou.

Poznámka: MonumNet přiřazoval k ulici Boleslavské, která se nachází cca 70 m daleko.
Památkově chráněno od 24. února 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38134784)


Sobotka, socha svatého Jana Nepomuckého u železničního přejezdu.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Sobotka (Špálova) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38996/6-1390
Pam. katalog
MIS
Sobotka Špálova, u železniční trati, pp. 403/2
50°27′51,96″ s. š., 15°10′8,49″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě. Celková výška podstavce činí 255 cm, sochy cca 170 cm.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Pomník soboteckých významných rodáků (Q38134780)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22118/6-1382
Pam. katalog
MIS
Sobotka hřbitov, Na Celné, pp. 1451/1
50°28′18,56″ s. š., 15°10′20,99″ v. d.
Pomník soboteckých významných rodáků. Spojení architektonické tvorby P. Janáka a sochaře K. Pokorného. Na dvou nízkých stupních se zdvihá krychlový útvar o stěně cca 1,2 m, z něj vyrůstá štíhlý hranol o šířce a hloubce cca 60 cm, vysoký cca 3 m, na jeho jižní, východní a západní straně po dvojici bronzových portrétních (en-face) medailonů o poloměru cca 50 cm. Pod každým z nich nápis. Nad štíhlým hranolem nesoucí sochy o cca 15 cm širší kvádr, vysoký cca 0,5 m. Architektonická část pomníku z pískovcových bloků.
 • na jihu horní: “DR. FR. V. JEŘÁBEK / 1836 1893”, dolní: “FR. DVORSKÝ / 1839 1907”.
 • na východě horní: “DR. BOHUSLAV RAÝMAN / 1852 1910”, dolní: “MUDR. HYNEK PELC / 1844 1915”
 • na západě horní: “JOS. V. TURNOVSKÝ / 1837 1901”, dolní: “DR. JINDŘICH ŠOLC / 1841 1916”
 • severní: “VDĚČNÉ PAMĚTI / RODÁKŮ / JINDE POHŘBENÝCH / 1927”

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Zámek Humprecht (Q2241691)


Zámek Humprecht Sobotka.jpg
 
Kategorie „Humprecht “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37630/6-1386
Pam. katalog
MIS
Sobotka Pod Humprechtem 363, 361
50°28′13,46″ s. š., 15°10′11,44″ v. d.
Zámek Humprecht. Raně barokní lovecký zámeček, postavený na oválném půdorysu dle plánů Carla Luraga v letech 1666–1668, obklopený lesoparkem.
 • zámek Humprecht, čp. 363. Dvoupatrový lovecký zámeček oválného půdorysu se středovou nástavbou centrálního sálu a s loveckým ochozem ve 2. patře. Hmota stavby sestává ze dvou základních těles; širší těleso oválného půdorysu je zakončeno obíhající měděnou střechou, z níž vystupuje těleso o půdorysu stejného tvaru, avšak zhruba polovičního obvodu, zakončené měděnou střechou kuželovitého tvaru. Na vrcholu střechy kovová hrotnice s půlměsícem.
 • schodiště s terasou, do ochrany výslovně zahrnuto od 21. 11. 2014. Přístupové schodiště a obvodová terasa loveckého zámečku. Opěrná terasa oválného půdorysu obíhající stavbu zámku Humprecht je vystavěna nad okolním terénem ve výškovém rozmezí 120–190 cm a šíři 320 cm, z toho zákrytové pískovcové desky kryjící s mírným venkovním přesahem kamennou zeď jsou o rozměru 65 x 50 cm. Vstup do objektu zámku je orientován k východní straně, před dveřmi je předsazeno trojstranné pískovcové schodiště o 8 stupních, základní stupeň o šíři 6,85 m. Od těchto schodů vede v přímé ose stupňovité schodiště kopírující terén o 49 stupních, sesazovaných z pěti dílů o délce 95 cm, celková délka každého stupně činí 4,75 m, podstupnice o výšce 12 cm, nástupnice o šíři 40 cm. Po obou stranách přímého schodiště je v bocích stupňů ukotveno kovové jednoduché zábradlí. Schodiště v délce cca 18 metrů. Materiálem schodiště světlý řezaný pískovec.
 • myslivna, čp. 361. Do ochrany zahrnuta od 5. 1. 2005. Jednopatrový zděný barokní dům myslivny jižně od zámku u přístupové cesty. K patrové zděné budově na obdélném půdorysu s podélnou osou ve směru východ - západ přiléhá na východě přízemní konírna a chlév a dále k východu pokračuje stejně široké hospodářské zázemí.
 • park. Zámek obklopuje lesopark, původně obora s myslivnou. Převážně vzrostlými listnatými stromy porostlý park, protkaný sítí pěšin.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]