Seznam kulturních památek v Pelhřimově

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Pelhřimov v okrese Pelhřimov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Pelhřimov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q38047244)


Městské opevnění Pelhřimov 02.JPG
 
Kategorie „City_walls_of_Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24756/3-2846
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého, Poděbradova
49°25′48,42″ s. š., 15°13′20,27″ v. d.
Městské opevnění: Téměř v souvislých pásech zachovaný věnec městských hradeb dokončených po požáru v roce 1554 uzavírá historické jádro města a má tak dominantní urbanistický význam. Kromě městské a parkánové zdi se zachovalo i několik bašt a zejména tři městské brány.
 • Horní brána Rynárecká, Poděbradova, vedle čp. 7, parc. 36. Po ničivém požáru znovu vystavěna v roce 1584, věžička osazena roku 1774. Třípatrová pozdně gotická hranolová věž s průjezdem vrcholí stanovou střechou přecházející v osmibokou vížku s cibulí. Kamenné krakorce nesou dřevěnou pavlač. Branka zvaná Kolíbka byla zbořena v roce 1867, předbraní v roce 1892. 49°25′47,46″ s. š., 15°13′24,92″ v. d.
 • Dolní brána Jihlavská, Humpolecká. Palackého čp. 47, parc. 82. Vystavěná po požáru v roce 1554; má podobu hmotného hranolu s valbovou střechou s lucernou. Pozdně gotická pětipatrová věž s průjezdem. Slouží od roku 1994 jako Muzeum rekordů a kuriozit. 49°25′55,52″ s. š., 15°13′31″ v. d.
 • Solní brána (Táborská) a pozůstatky v zámku (bašta), součást zámku Masarykovo náměstí čp. 12, parc. 6. Nejmenší ze tří dochovaných bran slouží jako průchod zámkem na Masarykovo náměstí. Po jižní straně uličky spojující průchod brány se Solní ulicí se nachází zeď vrcholící cimbuřím se střílnami. 49°25′49,93″ s. š., 15°13′18,84″ v. d.
 • bašta, parc. 10, 11/1 (jižně od Solní brány)
 • hradební zeď: Dobře znatelná mohutná a až 8 m vysoká hlavní hradba z lomového zdiva s ojedinělými střílnami se zachovala v nestejné výšce v přerušovaných úsecích prakticky kolem celého historického jádra. Největší mezery se nacházejí při severní straně města.
 • hradební zeď, parc. 12, 25, 26, 46, 49, 64, 69, 166, 168/1, 168/2, 168/3
 • hradební zeď (na pozemku jiné KP), parc. 42, 62/1, 135/1
 • hradební zeď ve zdivu (jiná KP): parc. 2, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 163/1, 171, parc. 35 ve zdivu čp. 7
 • hradební zeď ve zdivu, parc. 27/2, 39, 62/2, 69, 136, 137, 138
 • hradební zeď v základech novostavby, parc. 58/2
 • dům Příkopy čp. 205, parc. 74/2. Polozapuštěný patrový objekt je postaven přímo na parkánové baště, jenž se půdorysně propisuje v půlkruhovém tvaru směrem do ulice Příkopy. Navenek poměrně nenápadná stavba v sobě ukrývá pozůstatky bašty i historizující sál s bohatou štukovou výzdobou. Jako součást kulturní památky jmenovitě zapsáno k 28. 12. 2018. 49°25′53,94″ s. š., 15°13′32,64″ v. d.
 • parc. 1 (jiná KP)
 • parc. 3, 29, 37, 38, 48, 53, 59, 67, 68, 74/2, 75, 135/2, 164, 165
 • parkán, parc. 21, 84/1
 • parkánová zeď: Parkánová zeď probíhající před hlavní hradbou ve vzdálenosti cca 7 m sahá maximálně do výšky 5 m. Zeď s dovnitř rozevírajícími pravoúhlými střílnami byla zesílena do města otevřenými půlkruhovými baštami, z nichž se dochovaly převážně jen fragmenty.
 • parkánová zeď, parc. 22, 23, 24, 30, 32, 33, 72, 74/1, 76, 78, 79/1, 79/3, 79/5,
 • pozůstatky parkánové zdi, parc. 70
 • parkánová hradba, parc. 84/1

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kašna se sochou svatého Jakuba (Q38047251)


Masarykovo nám.JPG
 
Kategorie „Fountains in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35611/3-2915
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí, parc. 3302/2
49°25′51,02″ s. š., 15°13′23,7″ v. d.
Kašna se sochou sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q29397842)


Pelhřimov (Pilgram) - radnice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30654/3-2854
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 1
49°25′53,15″ s. š., 15°13′23,59″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 2 (Q30713221)


Dům čp. 2, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15831/3-2855
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 2
49°25′52,98″ s. š., 15°13′23,14″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 3 (Q30713238)


Dům čp. 3, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19450/3-2856
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 3
49°25′52,85″ s. š., 15°13′22,62″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 4 (Q30713252)


Dům čp. 4, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28036/3-2857
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 4
49°25′52,66″ s. š., 15°13′22,11″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 5 (Q29397853)


Dům čp. 5, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25692/3-2858
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 5
49°25′52,5″ s. š., 15°13′21,64″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 6 (Q30713272)


Dům čp. 6, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33424/3-2859
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 6, Děkanská
49°25′52,4″ s. š., 15°13′21,16″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Šrejnarovský dům – muzeum (Q10414310)


Muzeum, Masarykovo náměstí Pelhřimov 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46737/3-2861
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 10
49°25′51,51″ s. š., 15°13′20,49″ v. d.
muzeum čp. 10 s dvorními křídly, ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Děkanství s kaplankou (Q30713291)


Pelhřimov (021).jpg
 
Kategorie „Rectory in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24806/3-2909
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská 8
49°25′53,22″ s. š., 15°13′20,1″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q27492178)


Goticko_renesanční_kostel_sv._Bartoloměje.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30215/3-2910
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská 86, 87, parc. 1, 2
49°25′52,04″ s. š., 15°13′18,99″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047257)


Pelhrimov Nepomucky.JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17703/3-2930
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská, při kostele sv. Bartoloměje, parc. 3302/1
49°25′51,67″ s. š., 15°13′19,27″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Děkanská čp. 9 (Q30713308)


Socha svatého Jana Nepomuckého, Děkanská, při kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37787/3-2860
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská 9
49°25′51,49″ s. š., 15°13′18,8″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městská věznice (Q38047217)


Městská věznice, Masarykovo náměstí 11, Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26421/3-2862
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 11
49°25′51,15″ s. š., 15°13′19,07″ v. d.
Věznice městská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Pelhřimov (Q29397785)


Pelhrimov zamek.JPG
 
Kategorie „Pelhřimov Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35932/3-2853
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 12
49°25′50,65″ s. š., 15°13′18,49″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městské divadlo (Q29397748)


Neoklacisistní_městské_divadlo_z_roku_1896.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11341/3-6113
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Solní 854
49°25′50,63″ s. š., 15°13′17,65″ v. d.
Divadlo městské

Památkově chráněno od 8. července 1996.

Hospoda s pamětní deskou (Q30713325)


Dům čp. 855 s pamětní deskou, Solní 855, Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25268/3-2926
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Solní 855
49°25′49,94″ s. š., 15°13′16,54″ v. d.
Hospoda s pamětní deskou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Solní čp. 858 (Q30713613)


Dům čp. 858, Solní 858 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13466/3-2894
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Solní 858, Úzká
49°25′52″ s. š., 15°13′16″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tylova čp. 839 a 844 (Q30713358)


Dům čp. 839, Tylova 839, Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18107/3-2906
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Tylova 839, 844
49°25′47,7″ s. š., 15°13′18,98″ v. d.
Městský dvojdům a brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tylova čp. 836 (Q30713178)


Dům čp. 836, Tylova 836 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15766/3-5869
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Tylova 836, Nádražní
49°25′45,88″ s. š., 15°13′24,49″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 13 (Q30713371)


Dům čp. 13, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15575/3-2863
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 13
49°25′50,5″ s. š., 15°13′21,08″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 14 (Q30713341)


Pelhřimov, Masarykovo náměstí 14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25020/3-2864
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 14
49°25′50,06″ s. š., 15°13′21,33″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 15 (Q30713411)


Pelhřimov, Masarykovo náměstí 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24483/3-2865
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 15
49°25′50″ s. š., 15°13′21,84″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 16 (Q30713435)


Dům čp. 16, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23412/3-2866
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 16
49°25′49,73″ s. š., 15°13′22,17″ v. d.
Měšťanský dům, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 17 (Q30713453)


Pelhřimov, Masarykovo náměstí 17 (2).jpg
 
Kategorie „Purkrabský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28820/3-2867
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 17
49°25′49,28″ s. š., 15°13′22,48″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poděbradova čp. 18 (Q30713475)


Dům čp. 18, Masarykovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37765/3-2878
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Poděbradova 18, Masarykovo náměstí
49°25′48,91″ s. š., 15°13′22,92″ v. d.
měšťanský dům čp. 18, dvorní křídlo, zadní budova

Poznámka: MonumNet adresu přiřazuje k Masarykovu náměstí
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poděbradova čp. 20 (Q38047223)


Dům čp. 20, Poděbradova 20 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31754/3-2879
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Poděbradova 20
49°25′48,45″ s. š., 15°13′23,36″ v. d.
Měšťanský dům s omezením: bez budovy bývalé pekárny ve dvoře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poděbradova čp. 21 (Q30713490)


Pelhřimov, Poděbradova 21.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19399/3-2880
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Poděbradova 21
49°25′48,25″ s. š., 15°13′23,56″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poděbradova čp. 22 (Q30713507)


Domy čp. 21 a 22, Poděbradova Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17510/3-2881
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Poděbradova 22
49°25′47,96″ s. š., 15°13′23,77″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V rozpisu parcel v MonumNetu uvedeno čp. 27, zřejmě záměna s parcelním číslem.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poděbradova čp. 23 (Q30713529)


Dům čp. 23, Poděbradova 23 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35120/3-2882
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Poděbradova 23
49°25′47,64″ s. š., 15°13′24,06″ v. d.
Měšťanský dům, patrový krček.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 27 (Q30713553)


Pelhřimov, Masarykovo náměstí 27.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32424/3-2868
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 27, Poděbradova
49°25′48,99″ s. š., 15°13′24,31″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 28 (Q30713578)


Pelhřimov, Masarykovo náměstí 28.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29803/3-2869
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 28
49°25′49,18″ s. š., 15°13′24,71″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 31 (Q30713769)


Dům čp. 31, Masarykovo náměstí v Pelhřimově.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42244/3-2870
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 31
49°25′50,23″ s. š., 15°13′26,33″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 32 (Q30713596)


Dům čp. 32, Masarykovo náměstí v Pelhřimově.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33996/3-2871
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 32
49°25′50,11″ s. š., 15°13′27,11″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 78 a 79 (Q30713206)


Pelhřimov (056).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32302/3-2872
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Masarykovo náměstí 78, 79
49°25′51,81″ s. š., 15°13′25,75″ v. d.
Měšťanské domy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hostinec Stará pošta (Q61917163)


Pelhřimov (045).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106241
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Příkopy 1920
49°25′54,51″ s. š., 15°13′33,18″ v. d.
Patrová budova bývalého hostince Staré pošty se nachází v těsném sousedství městského opevnění. V jádru barokní stavba má klenuté přízemí s pozůstatky šablonové výmalby. Horní plochostropé patro je doplněno v regionu méně obvyklou dřevěnou pavlačí. Částečně podsklepená patrová stavba obdélného půdorysu těsně přiléhá k sousednímu domu čp. 205 vystavěnému na baště městského opevnění. S tímto objektem, na který se napojuje v jižní části západního průčelí, je funkčně a stavebně propojena.

Památkově chráněno od 18. září 2018.

Příkopy čp. 205 (Q38047244)


Noimage 2-1.png
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24756/3-2846
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Příkopy 205
49°25′54,09″ s. š., 15°13′32,64″ v. d.
Polozapuštěný patrový objekt je postaven přímo na parkánové baště, jenž se půdorysně propisuje v půlkruhovém tvaru směrem do ulice Příkopy. Navenek poměrně nenápadná stavba v sobě ukrývá pozůstatky bašty i historizující sál s bohatou štukovou výzdobou.[1]

Poznámka: Součást kulturní památky „městské opevnění“
Památkově chráněno od 28. prosince 2018.

Škola (Q29397733)


Základní škola, Růžová 34 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20919/3-2883
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 34, Příkopy
49°25′50,95″ s. š., 15°13′28,92″ v. d.
Dle MonumNetu základní škola, dle OpenStreetMap SPŠ a SOU.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 36 (Q29397631)


Dům čp. 36, Růžová 36 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36855/3-2884
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 36
49°25′51,6″ s. š., 15°13′28,96″ v. d.
Rodinný dům – městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 37 (Q30713107)


Dům čp. 37, Růžová 37 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40174/3-2885
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 37
49°25′51,82″ s. š., 15°13′29,35″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 89 (Q29397700)


Dům čp. 89, Růžová 89 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17607/3-2889
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 89
49°25′52,1″ s. š., 15°13′29,89″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 38 (Q30713075)


Dům čp. 38, Růžová 38 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41406/3-2886
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 38
49°25′52,46″ s. š., 15°13′30,36″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 82 (Q30301448)


Pelhřimov-sborový-dům-Českobratrské-církve-evangelické2014b.jpg
 
Kategorie „Gospel Hall of Evangelical Church of Czech Brethren in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20632/3-2887
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 82
49°25′52,86″ s. š., 15°13′28,92″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Růžová čp. 83 (Q29397766)


Dům čp. 83, Růžová 83 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29120/3-2888
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Růžová 83
49°25′53,04″ s. š., 15°13′29,42″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Školní čp. 56 (Q30713194)


Dům čp. 56, Školní 56 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27351/3-2893
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Školní 56
49°25′54,23″ s. š., 15°13′22,4″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 61 (Q30713156)


Dům čp. 61, Palackého 61, Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33155/3-2875
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 61, Školní
49°25′53,22″ s. š., 15°13′24,56″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 62 (Q30713131)


Dům čp. 62, Palackého 62 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33880/3-2876
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 62
49°25′53,36″ s. š., 15°13′25,03″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 64 (Q30713089)


Dům čp. 64, Palackého 64 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23087/3-5259
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 64
49°25′53,83″ s. š., 15°13′25,61″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 66 (Q30713389)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20702/3-5260
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 66
49°25′54,3″ s. š., 15°13′26,72″ v. d.
městský dům se dvěma křídly

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 71 (Q30713629)


Dům čp. 71, Palackého 71 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25316/3-2877
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 71
49°25′53,98″ s. š., 15°13′29,14″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého čp. 48 (Q30713785)


Dům čp. 48, Palackého - Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21645/3-5257
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Palackého 48
49°25′55,63″ s. š., 15°13′30″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Příkopy čp. 203 a 451 (Q30713753)


Dům čp. 203, Na příkopech 203 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24201/3-2905
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Příkopy 203, 451
49°25′54,19″ s. š., 15°13′35,42″ v. d.
Předměstský dům:
 • dům čp. 203, brána, ohradní zeď, parc. 206
 • dům čp. 451, parc. 207

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Václava Petrů čp. 197 – rodný dům Václava Petrů (Q30713804)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23393/3-2924
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Václava Petrů 197
49°25′55,42″ s. š., 15°13′35,11″ v. d.
městský dům - rodný dům Václava Petrů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Václava Petrů čp. 198 (Q30713825)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37622/3-2899
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Václava Petrů 198, Příkopy
49°25′55,27″ s. š., 15°13′34,43″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Karlovo náměstí čp. 164 – rodný dům J. B. Juhna (Q30713849)


Dům čp. 164, Karlovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37088/3-2898
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Karlovo náměstí 164
49°25′57,51″ s. š., 15°13′31,96″ v. d.
městský dům - rodný dům J. B. Juhna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Karlovo náměstí čp. 163 (Q30713876)


Dům čp. 163, Karlovo náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46984/3-2897
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Karlovo náměstí 163
49°25′57,59″ s. š., 15°13′31,32″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 14. dubna 2015 Karlovo náměstí čp. 162 (Q30713891)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41201/3-2896
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Karlovo náměstí 162
49°25′57,7″ s. š., 15°13′30,88″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 14. dubna 2015.

Hospoda U Kodetů (Q29397719)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33051/3-2929
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Svatovítské náměstí 160, Karlovo náměstí
49°25′57,66″ s. š., 15°13′29,64″ v. d.
Bývalá hospoda U kadetů, dnes restaurace U Huberta

Poznámka: MonumNet dříve uváděl náměstí Čsl. armády. MonumNet dříve uváděl hospoda U kadetů.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dr. Kralerta čp. 90 (Q30713737)


Dům čp. 90, dr. Kralerta 90 Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19357/3-2873
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Dr. Kralerta 90
49°25′56,42″ s. š., 15°13′28,6″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1980 V. B. Juhna čp. 156 (Q30713716)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31897/3-2904
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov V. B. Juhna 156, parc. 181
49°25′59,59″ s. š., 15°13′31,62″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Adresa není v RÚIAN.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1980. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047269)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45646/3-2931
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov městské sady, jižní okraj, parc. 583
49°26′4,48″ s. š., 15°13′27,73″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: V MonumNetu uvedeno umístění „městská zahrada“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Víta a věž (Q27492213)


Kostel sv. Víta.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Vitus in Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24871/3-2912
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Svatovítské náměstí 1962, 1963
49°25′58,08″ s. š., 15°13′24,85″ v. d.
Kostel sv. Víta:
 • kostel, parc. 547, čp. 1962
 • věž, parc. 548, čp. 1963

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hospoda U Dvořáků (Q29397803)


Dům čp. 119, Svatovítské náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33012/3-2928
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Svatovítské náměstí 120
49°26′0,1″ s. š., 15°13′24,45″ v. d.
Bývalá hospoda U Dvořáků

Poznámka: MonumNet dříve uváděl náměstí Čsl. armády
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatovítské náměstí čp. 119 (Q30713696)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32561/3-2927
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Svatovítské náměstí 119
49°25′59,48″ s. š., 15°13′23,45″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet dříve uváděl náměstí Čsl. armády
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatovítské náměstí čp. 880 (Q30713671)


Dům čp. 880, Svatovítské náměstí Pelhřimov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17991/3-2895
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Svatovítské náměstí 880, Hrnčířská, Solní
49°25′57,26″ s. š., 15°13′22,65″ v. d.
Měšťanský dům (zdravotní středisko)

Poznámka: MonumNet dříve uváděl náměstí Čsl. armády
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrnčířská čp. 113 (Q30713653)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16324/3-2901
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Hrnčířská 113
49°25′58,04″ s. š., 15°13′19,34″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Gotický portálek v ohradní zdi zahrady domu čp. 287 (Q38047263)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33559/3-2891
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov v ohradní zdi zahrady domu Hrnčířská čp. 287, parc. 670
49°25′56,64″ s. š., 15°13′14,26″ v. d.
městský dům, z toho jen: portál v ohradní zdi zahrady

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38047204)


Pelhřimov-Děkanská-zahrada-boží-muka2015k.jpg
 
Kategorie „Wayside shrine in Děkanská zahrada, Pelhřimov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24004/3-2922
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská zahrada, parc. 493/1
49°25′52,86″ s. š., 15°13′11,24″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Dříve umístěna u hřiště na zahradě školy na severovýchodním okraji města 49°26′5,53″ s. š., 15°12′34,31″ v. d.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka se sochou Piety (Q38047174)


Boží muka - děkanská zahrada.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22556/3-2923
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Děkanská zahrada, parc. 493/1
49°25′53,72″ s. š., 15°13′9,98″ v. d.
Boží muka se sochou Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Janákova vila (Q29397651)


Janákova vila v Pelhřimově 03.JPG
 
Kategorie „Janákova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14900/3-5376
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Strachovská 331, Pichmannova
49°25′53,14″ s. š., 15°13′6,08″ v. d.
Vila, terasa, ohrazení

Poznámka: MonumNet uvádí neexistující ulici Strachovského
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vila Marie Jeníkové (Q29397674)


Vila Marie Jeníkové v Pelhřimově 01.JPG
 
Kategorie „Vila Marie Jeníkové “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103854
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Strachovská 333
49°25′53,47″ s. š., 15°13′5,63″ v. d.
Vila Marie Jeníkové

Památkově chráněno od 22. února 2010.

Boží muka (Q38047169)


Boží muka, nároží ulic Strachovská a Pichmanova v Pelhřimově.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34426/3-2921
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov nároží ulic Strachovská a Pichmannova, parc. 3347
49°25′52,49″ s. š., 15°13′5,41″ v. d.
Boží muka

Poznámka: MonumNet uvádí název Pichmanova místo Pichmannova
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1969 Na Hradišti čp. 851 (Q33238604)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40871/3-2892
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Na Hradišti 851
Městský dům

Poznámka: Zaniklo. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Adresa není uvedena v RÚIAN. V MIS žádné dokumenty.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1969. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Kostel svatého Kříže – Kalvárie (Q38047181)


Pelhřimov-kaple-svKříže--kalvárie2015.jpg
 
Kategorie „Chapel of the Holy Cross (Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21880/3-5870
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Pod Kalvárií 2021, křižovatka ulic Krásovy domky a Vlásenická, parc. 961
49°25′47,17″ s. š., 15°13′8,28″ v. d.
Kaple Kalvárie – sv. Kříže. MonumNet uvádí jako kapli, seznam.cz jako kostel sv. Kříže známý pod názvem Kalvárie. Roku 1671 zde dal měšťan a radní Jan Kryštof Blažejovský s chotí Dorotou vybudovat kapli s předsíňkou a Kristovým hrobem. V roce 1750 byl ke kapli přistavěn kostel s věží, uvnitř byla kaple vyzdobena malovaným cyklem Kristova utrpení. V roce 1865 byla zbořena loď a v roce 1875 udeřil blesk do věžičky, která byla následně také zbourána. V roce 1883 byl položen základní kámen současného kostela.

Poznámka: MonumNet neuvádí číslo popisné a přiřazení adresy k ulici
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Úvoz (Q38047188)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25806/3-2937
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov ze Starého Pelhřimova do Pelhřimova
49°25′49,65″ s. š., 15°12′46,87″ v. d.
Cesta - úvoz, archeologické stopy:
 • k. ú. Pelhřimov, parc. 865/21, 865/25, 865/41, 865/42, 2925/1, 2925/23, 2925/30, 3467
 • k. ú. Starý Pelhřimov, pp. 128/1, 128/2, 798

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Milník (Q38047193)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31514/3-2916
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov Pražská, u zbytku staré silnice na Starý Pelhřimov a Tábor, parc. 2995/1
49°26′24,94″ s. š., 15°12′25,95″ v. d.
Milník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Mikuláše (Q38047212)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33950/3-2918
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov západně od města, návrší u silnice III/03414 směr Vlásenice (Vlásenická), parc. 2838
49°25′23,84″ s. š., 15°11′23,85″ v. d.
Kaple sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Floriána (Q38047197)


Kaple svatého Floriána, Pelhřimov (05).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Florian (Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37911/3-2919
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov jihozápadně od města, parc. 2727/1
49°25′33,31″ s. š., 15°12′42,51″ v. d.
Kaple sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Bolestné Panny Marie s bývalou kaplí svatého Floriana a pamětními kameny (Q38047230)


Pelhřimov kaple PM Bolestné.JPG
 
Kategorie „Chapel of Our Lady of Sorrows (Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19928/3-2913
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov třída Legií 2006 a 329, Nádražní
49°25′35,65″ s. š., 15°13′28,92″ v. d.
kaple Bolestné Panny Marie s bývalou kaplí sv. Floriana:
 • kaple Bolestné Panny Marie, parc. 381/1, třída Legií 2006
 • soubor pamětních a náhrobních kamenů, parc. 381/2
 • kaple sv. Floriána s ambity, parc. 382, třída Legií 329

Poznámka: MonumNet neuvádí čísla popisná.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náhrobek Rosalie Vaňkové a F. B. Vaňka (Q38047237)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17137/3-2932
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov na hřbitově, parc. 2214
49°25′39,43″ s. š., 15°13′54,98″ v. d.
hrob - náhrobek Rosalie Vaňkové a F. B. Vaňka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poutní kaple svaté Anny (Q12028002)


Pelhřimov sv Anna.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104322
Pam. katalog
MIS
Pelhřimov návrší severovýchodně od města, parc. 1873
49°26′36,2″ s. š., 15°14′7,22″ v. d.
Kaple sv. Anny, poutní

Památkově chráněno od 29. dubna 2011.

Starý Pelhřimov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q27492237)


Starý Pelhřimov, kostel 01.jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Starý Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45983/3-3292
Pam. katalog
MIS
Starý Pelhřimov hřbitov, st. 14, pp. 35/2, 36/2
49°26′6,72″ s. š., 15°11′47,58″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele:
 • kostel, st. 14
 • hřbitov, ohradní zeď, pp. 35/2, 36/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple se zvoničkou (Q37461374)


Lipice (PH), kaple 01.jpg
 
Kategorie „Chapel in Lipice (Pelhřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41804/3-3130
Pam. katalog
MIS
Lipice náves, st. 30
49°27′22,93″ s. š., 15°9′27,9″ v. d.
Kaple se zvoničkou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pamětní kámen (Q37461405)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22102/3-3131
Pam. katalog
MIS
Lipice náves, pp. 713/1
49°27′22,97″ s. š., 15°9′27,64″ v. d.
Pamětní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Čakovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pamětní kámen U Jelínků (Q36854353)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30492/3-2961
Pam. katalog
MIS
Čakovice 49°27′32,77″ s. š., 15°11′5,76″ v. d. Pamětní kámen U Jelínků

Poznámka: Dle místních pamětníků z čp. 35 byl kámen ze vsi odvezen v polovině 70. let 20. století v rámci rozorávání mezí. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, v MIS žádný dokument.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pobistrýce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 3. listopadu 2015 Usedlost čp. 3 (Q30804397)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30923/3-3098
Pam. katalog
MIS
Pobistrýce Pobistrýce 3
49°28′38,26″ s. š., 15°13′56,96″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s chlévy, kolna, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 3. listopadu 2015.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1978 Sýpka u čp. 9 (Q38048443)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34136/3-3100
Pam. katalog
MIS
Pobistrýce Pobistrýce 9, st. 3/1
49°28′38,67″ s. š., 15°14′7,04″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar (sýpka)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1978. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Chvojnov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27492261)


Pelhřimov, Chvojnov, church.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Chvojnov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22231/3-3048
Pam. katalog
MIS
Chvojnov při hřbitově, st. 13, pp. 2
49°27′38,45″ s. š., 15°16′38,93″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie
 • kostel nanebevzetí P. Marie, st. 13
 • hřbitov, ohradní zeď, brána, pp. 2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Václava – boží muka (Q37168113)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19891/3-3049
Pam. katalog
MIS
Chvojnov severní okraj obce, pp. 117
49°27′41,86″ s. š., 15°16′31,79″ v. d.
MonumNet uvádí: Kaplička svatého Václava – boží muka, dle obrázku jde o výklenkovou kapli.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl „při faře“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Strměchy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Toleranční kostel (Q27492264)


Strměchy-kostel2014h.jpg
 
Kategorie „Protestant church in Strměchy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17377/3-3295
Pam. katalog
MIS
Strměchy st. 9
49°26′41,42″ s. š., 15°18′22,24″ v. d.
Kostel toleranční

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skrýšov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 10. února 2015 Haltýře (Q38095649)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24437/3-3287
Pam. katalog
MIS
Skrýšov náves, st. 37 a 38
49°24′36,95″ s. š., 15°14′29,72″ v. d.
Haltýře
 • haltýř I., st. 37
 • haltýř II., st. 38

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 10. února 2015.

Nemojov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37990636)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36032/3-3158
Pam. katalog
MIS
Nemojov les, pp. 228/1
49°23′43,19″ s. š., 15°15′46,33″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Poznámka: V MIS žádný dokument. V mapy.cz zakresleno jižněji, na parcele k. ú. Radňov pp. 487. V MIS/PaGIS zakresleny body označující tvrziště na obou parcelách.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Janovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pamětní kámen (Q37304195)


Pelhřimov, Janovice, memorial stone.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36208/3-3031
Pam. katalog
MIS
Janovice severní okraj obce, křižovatka silnic Janovice - Houserovka - Rohovka, pp. 79
49°19′59,84″ s. š., 15°15′18,93″ v. d.
Pamětní kámen

Poznámka: MonumNet dříve uváděl „při transformátoru“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • http://www.mistnikultura.cz/v-kraji-vysocina-pribyly-tri-nove-kulturni-pamatky