Seznam kulturních památek v Nejdku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Nejdek v okrese Karlovy Vary vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Nejdek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Černá věž (Q28861178)


Hrad_Černá_věž,_zřícenina_(Nejdek)_01.JPG
 
Kategorie „Černá věž (Nejdek) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47291/4-957
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV, Závodu míru, st. 164
50°19′34,19″ s. š., 12°44′1,47″ v. d.
Hrad Černá věž, zřícenina. Hrad byl založen ve 14. století Konrádem Plikem z Plikenštejna. Do dnešních dnů se z něj dochovala pouze gotická hranolová dvoupatrová věž (zv. Černá) stojící na skále. V 18. století byla přeměněna na zvonici.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Kostel svatého Martina (Q37990530)


20070929 Nejdek.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Nejdek) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38718/4-952
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV. 174
50°19′32,22″ s. š., 12°44′0,72″ v. d.
Děkanský kostel sv. Martina. Původně gotický farní kostel je zmiňován již roku 1354. V následujících obdobích procházel několika přestavbami, z nichž nejzásadnější proběhla v letech 1755–1756. Zděný, omítnutý, orientovaný, jednolodní kostel, skládající se z obdélné lodi a ze stejně širokého kněžiště s oblým závěrem. K jižnímu boku kněžiště je přistavěna obdélná sakristie s oratoří v patře.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37990542)


Socha sv. Jana Nepomuckého - Nejdek (1).jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21173/4-955
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV., u kostela sv. Martina, pp. 349
50°19′31,89″ s. š., 12°44′1,97″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a klasickém ztvárnění stojí na hranolovém podstavci s věnovacím nápisem a datací. Dílo nechalo zřídit město Nejdek roku 1710, autorsky je neurčené.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37990548)


Sloup se sochou Trojice boží Bolestné z roku 1715 v Nejdku (1).jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36504/4-954
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV., u kostela sv. Martina, pp. 349
50°19′31,39″ s. š., 12°44′0,62″ v. d.
Barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zhotovil roku 1715 A. G. Pöhner při kostele sv. Martina. Na hladkém hranolovém podstavci s římsou, zaobleném na přední straně monogramem IHS, stojí vysoký toskánský sloup z pískovce, zakončený skupinou Nejsvětější Trojice. U paty frontálně sedící postavy Boha Otce, která má na hlavě tiáru a v rukou plasticky zobrazené mrtvé tělo Krista, se nachází Duch Svatý s rozepjatými křídly.

Poznámka: Dříve stával u hotelu Pošta uprostřed vodní nádrže, a protože překážel provozu, v roce 1924 byl přenesen ke kostelu.
Památkově chráněno od 11. února 1964.

Památková ochrana zrušena 28. ledna 1980 Mariánský sloup (Q101039283)


Noimage 2-1.png
 
Kategorie „Maria column in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53063/4-953
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV., u kostela sv. Martina
50°19′31,06″ s. š., 12°43′58,84″ v. d.
Žulový mariánský sloup z 18. století se sochou „pohybově neklidné Madony“ byl umístěn na náměstí v Nejdku, památková ochrana byla zrušena v rámci hromadné revize zápisů k 28. 1. 1980 z důvodu zboření sloupu při rozšíření komunikace. Roku 1988 byl sloup přemístěn do Nových Hamrů, kde na něj byla umístěna nová plastika Panny Marie z 80. let 20. století od regionálního umělce Karla Žáka. V Nejdku byl místo původního žulového sloupu umístěn v roce 2005 nový 12 m vysoký mariánský sloup z pískovce, vytvořený akademickým sochařem Michalem Moravcem. Nový mariánský sloup v Nejdku není v Památkovém katalogu ani v Soupise památek NPÚ evidován.

Památkově chráněno od 11. února 1964.
Památková ochrana zrušena 28. ledna 1980.

Náměstí Karla IV. 236 (Q31705748)


Měšťanský dům, nám. Karla IV. 236 - Nejdek (1).jpg
 
Kategorie „Townhouse Nr.236 in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46234/4-958
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV. 236
50°19′30,25″ s. š., 12°44′1,42″ v. d.
Patrový měšťanský dům v řadové zástavbě náměstí Karla IV., do kterého směřuje průčelím o 7 osách. Empírový objekt s portálem s datací 1827, jenž byl postaven na místě staršího (pravděpodobně pozdně gotického) domu.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Náměstí Karla IV. 238 (Q31705938)


Měšťanský dům, nám. Karla IV. 238 - Nejdek (1).jpg
 
Kategorie „Townhouse Nr.238 in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41957/4-959
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV. 238
50°19′29,45″ s. š., 12°44′0,41″ v. d.
Nárožní patrový měšťanský dům v řadové zástavbě z konce 19. století s fasádou řešenou v historizujícím slohu. Dům mírně vystupuje z uliční řady. V oknech je dochováno původní ručně vyráběné sklo. Sídlí zde místní národopisné Muzeum Nejdek.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Okresní soud (Q31705873)


Okresní soud - Nejdek (2).jpg
 
Kategorie „Court house in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100331
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV. 128, Soudní
50°19′23,48″ s. š., 12°43′51,38″ v. d.
Okresní soud. Nárožní dům na půdorysu ve tvaru L se nachází v zástavbě náměstí Karla IV., do kterého směřuje průčelím o 5 osách. Dům byl postaven na přelomu 18. a 19. století. Nejhodnotnější částí je klasicistní severní vězeňské křídlo, kde jsou umístěny kobky.

Památkově chráněno od 9. června 2003.

Sloup se sochou archanděla Michaela (Q37990536)


Nejdek sloup se sochou Archanděla Michaela srpen 2019.jpg
 
Kategorie „Column of Saint Archangel Michael in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32767/4-960
Pam. katalog
MIS
Nejdek náměstí Karla IV., před čp. 127, pp. 3115/10
50°19′22,92″ s. š., 12°43′51,7″ v. d.
Sloup se sochou archanděla Michaela. Barokní pískovcová socha archanděla Michaela v životní velikosti je na žulovém sloupu s hranolovým podstavcem s daty oprav. Dílo je z první čtvrtiny 18. století, autorsky je neurčené. Vrcholová plastika je dnes kopií originálu strženého v roce 2006.

Památkově chráněno od 11. února 1964.

Památková ochrana zrušena 24. dubna 1970 Dům čp. 82


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52520/4-956
Pam. katalog
MIS
Nejdek Nejdek 82
Jednopatrový dům v empírovém slohu. Jeho hlavní průčelí se středním rizalitem ukončené trojúhelníkovým štítem a věžovité nároží. Místnosti plochostropé. Slohově čistá a úhledná empírová stavba.

Poznámka: Od ochrany bylo upuštěno z důvodu, že neschválená rekonstrukce zcela změnila charakter objektu a znehodnotila jej z hlediska památkové péče. Aktuálně čp. 82 v části Nejdek neexistuje, z Památkového katalogu nelze určit polohu a identifikaci objektu. Žadatelem o zrušení ochrany byly Přádelny česané příze n. p. Podle sledu čísel popisných mohl dům stát někde na jižní straně Karlovarské ulice, mezi čp. 80 a 85.
Památkově chráněno od 11. února 1964.
Památková ochrana zrušena 24. dubna 1970.

Evangelický kostel s farou (Q31705813)


Nejdek, Husova, fara a evangelický kostel z Horní.JPG
 
Kategorie „Evangelic church in Nejdek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102155
Pam. katalog
MIS
Nejdek Horní, Husova 539, 525
50°19′17,16″ s. š., 12°43′29,71″ v. d.
Evangelický kostel s farou. Areál evangelického kostela je složen ze samotného kostela, zahrady, ohrazení a přilehlé fary. Celý areál byl postaven v roce 1904 německým architektem Juliem Zeißigem. Kostel je vystaven v pseudogotickém slohu a přilehlá fara ve stylu secese.
  • evangelický kostel čp. 539
  • fara čp. 525
  • oplocení
  • zahrada

Poznámka: Kostel i fara stojí u Horní ulice, ale adresami jsou přiřazeny k Husově ulici. Památkový katalog přiřazuje objekt též k Poštovní ulici, která však kolem kostela také nevede.
Památkově chráněno od 8. února 2007.

Tisová[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rozhledna Tisovský vrch (Q37990525)


Peindlberg-2005.jpg
 
Kategorie „Tisovský vrch (observation tower) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12419/4-4877
Pam. katalog
MIS
Tisová Tisovský vrch, st. 117
50°20′47,45″ s. š., 12°44′27,2″ v. d.
Kamennou rozhlednu, místními zvanou Pajndl, nechal vystavět Nejdecký krušnohorský spolek v letech 1895–1897, stavitelem byl Schöberle, autor projektu není znám. Žulová, 21 m vysoká masivní vyhlídková věž je postavena romanticky z kamenných kvádrů na přibližně čtvercovém půdorysu 5×5 m o síle zdiva až 1,3 m. Nad přibližně čtvrtým nadzemním podlažím se nachází vyhlídková terasa s ozdobným zábradlím a vížkou, která je zakryta kuželovou stříškou pro vyhlídku při špatném počasí. Na vyhlídkové plató vede točité schodiště o 114 žulových schodech.

Památkově chráněno od 6. října 1993.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]