Přeskočit na obsah

Seznam kulturních památek v Libčevsi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Libčeves v okrese Louny vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Libčeves[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37457406)


Libčeves sýpka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42747/5-1225
Pam. katalog
MIS
Libčeves Ke Křižáku, st. 89
50°27′7,55″ s. š., 13°50′24,91″ v. d.
Mohutná patrová budova sýpky s valbovou střechou, z kamenného zdiva, ostění cihelné. V osách obou podélných průčelí drobné portály se segmentovými frontony, jižní se zbytkem kartuše je zazděný, avšak ostění s uchy se dochovalo. Opěrák na jihovýchodním nároží.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q24333137)


Libčeves, church - cz.jpg
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Libčeves) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Libčeves) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43287/5-1222
Pam. katalog
MIS
Libčeves K Zámku, Školní, Pod Kostelem, st. 1
50°27′7,91″ s. š., 13°50′15,88″ v. d.
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele. Původně románský kostel (věž, obloučkové vlysy), prošel gotickou fází (presbytář, síťová klenba), renesanční (např. epitaf z roku 1585), barokní (štít jižního vstupu, fresky). Do zdí jsou zapuštěny náhrobníky. Kříž ve zdivu věže ze železitého pískovce.

Poznámka: Kolem kostela umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Bernarda a pomník padlým v 1. světové válce, v Památkovém katalogu nejsou zmíněny.
Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Fara (Q31170881)


Fara (Libčeves), Libčeves 9 (2).jpg
 
Kategorie „Rectory in Libčeves “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Libčeves “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42565/5-1224
Pam. katalog
MIS
Libčeves K Zámku 9
50°27′6,88″ s. š., 13°50′16,98″ v. d.
Typická patrová barokní fara s mansardovou střechou. Vstup v ose kompozice, s překladem a nadsvětlíkem, nad ním supraport s klenákem a erbem.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Zámek (Q28321617)


Zámek Libčeves (2).jpg
 
Kategorie „Libčeves castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libčeves castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43501/5-1223
Pam. katalog
MIS
Libčeves Židovická, U Rybníka
50°26′59,19″ s. š., 13°50′13,48″ v. d.
Zámek, částečná zřícenina. Parcely st. 90/1, 90/2, pp. 43/1–3, 47, 49, 967. Původně gotická tvrz, roku 1607 změněna na renesanční zámek, další výrazná přestavba do dnešního půdorysu v 17. století za Lobkoviců. V 1. polovině 20. století v zámku sídlila správa velkostatku, ve 2. polovině 20. století hrubě zchátral do podoby zříceniny.
 • východní křídlo. Východní objekt býval přízemní, průčelí mělo šest okenních os. Uprostřed je dodnes dochován vstup s nadsvětlíkem a bočním zazděným oknem, oba otvory překračuje ve zdivu patrná klenba. Zeď podpírají opěráky. Je opět vyspravena a dozděna do původní výšky.
 • severní křídlo. Severní objekt zámku byl, jako hlavní akcent kompozice, krytý mansardovou střechou. I přes svou výšku není patrový. V průčelí má pět oken, dvě mírně sdružená a jedno samostatné. Nároží podpírají mohutné opěráky. Obrací se ke křižovatce silnic pod zámkem.
 • jižní křídlo. Jižní objekt je patrový, půdorysně úzký. Míval nízkou valbovou střechu. Charakterizují ho tři vertikální okna v patře průčelí. Nároží má barokně zaoblená, levé je podchyceno opěrákem. Na vesměs opukovém lomovém zdivu jsou dochovány zbytky omítek.
 • západní křídlo. Západní objekt o půdorysu tvaru L svojí východní zdí spoluutváří vnitřní čtvercové nádvoří zámku, na severní a jižní křídlo se napojuje v rozích. V současnosti mají kamenné obvodové zdi cihlami vyspravenou a dozděnou korunu.
 • zámecký park. Obklopoval celé návrší zámku. Utvářely ho vzrostlé duby a vzácné dřeviny. Dnes je vrch holý, zarostlý drobnými nálety. Součástí parku je dodnes dochovaná přístupová cesta podél domu čp. 107 od severovýchodu se schodištěm a opěrnými zdmi.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Slovanské hradiště (Q37457379)


Libčeves hradiště.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42594/5-1226
Pam. katalog
MIS
Libčeves Židovická, vrch Včelín (Ovčín?)
50°26′50,46″ s. š., 13°50′39,65″ v. d.
Slovanské hradiště nevelkého rozsahu se mělo nacházet na vrchu Včelín na jihovýchodním okraji obce. V terénu jsou podle anotace patrné pozůstatky valů a příkopů, podle komentáře k prázdnému evidenčnímu listu nebyly identifikovnány.

Poznámka: parcelní čísla neuvedena, navrženo na zrušení, neidentifikováno, archeologické stopy. V Památkovém katalogu je vrch nazýván Včelín, takový vrch neexistuje, souřadnice jsou lokalizovány nedaleko vrchu Ovčín, v sousedství hřbitova.
Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Židovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 7 a 43 (Q33241465)


Židovice čp 7.jpg
 
Kategorie „Židovice čp. 7, 43 (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Židovice čp. 7, 43 (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42958/5-1130
Pam. katalog
MIS
Židovice Židovice 7, 43
50°26′41,61″ s. š., 13°51′51,55″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářský areál trojstranné dispozice je situovaný při návsi. Obytné domy při návsi jsou řešeny shodně. Součástí areálu tvoří dvě obytné stavby, hospodářská stavba stodoly a ohradní zeď. Obytné stavby jsou z 18. století, ale hospodářské jsou mladší.
 • dům čp. 7. Obytný dům je kolmo orientovaný na náves. Přízemní stavba na výrazně obdélném půdorysu je zastřešena sedlovou střechou. Do ulice je dům otočen zdobným štítem. Vstup do domu je z podélné fasády.
 • dům čp. 43. Zrcadlově obdobný domu čp. 7. V sedlové střeše jeden vikýř se shozem.
 • stáje. Zděný hospodářský objekt stodoly je situován kolmo k obytným stavbám v zadní části areálu. Přízemní stavba na výrazně obdélném půdoryse je zastřešena valbovou střechou.
 • stodola. Zděný hospodářský objekt stodoly je situován kolmo k obytným stavbám v zadní části areálu. Přízemní stavba na výrazně obdélném půdoryse je zastřešena valbovou střechou.
 • ohradní zeď s branou. Liniová stavba uzavírající areál se nachází mezi dvojicí totožných fasáda obytných domů. Zděná konstrukce je hladce omítnuta. Na středu se nachází průjezd, který je vymezen dvojicí sloupků z režného zdiva.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Usedlost čp. 6 (Q33241459)


Židovice čp 6.jpg
 
Kategorie „Židovice čp. 6 (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Židovice čp. 6 (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43233/5-1129
Pam. katalog
MIS
Židovice Židovice 6
50°26′39,59″ s. š., 13°51′51,9″ v. d.
Venkovská usedlost, Hospodářský areál je situovaný při návsi. Součástí areálu tvoří obytné stavby (dům, výměnek), hospodářské stavy (chlév, stodola, sýpka) a ohradní zeď s branou a brankou.
 • obytná budova. Obdélná stavba se zděným přízemím a hrázděným patrem je štítem orientovaná k silnici. Objekt je zakreslen již na mapách stabilního katastru z roku 1843.
 • výměnek. Torzo stavby výměnku tvoří severní hranici areálu. Objekt měl výrazně obdélný půdorys a patrně sedlovou střechu. Dodnes stojí štít do výše zhruba korunní římsy.
 • chlév. V podélné ose obytného domu navazuje hospodářská stavba chléva. Patrový objekt obdélného půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Na podélné fasádě do dvora se nachází široký vstup.
 • stodola. V zadní části areálu situována přízemní zděná stodola s výrazně obdélným půdorysem. Střecha hospodářského objektu je sedlová. Na středu podélné fasády je široký vjezd.
 • sýpka. Přiléhá ke stodole v západní části areálu a hřebenem střechy ji převyšuje. Směrem do dvora je stěna prolomena pravoúhlými vstupními otvory. Přízemí je adaptováno na garáž.
 • ohradní zeď s branou a brankou. Vymezuje areál na východní straně při silnici. Zeď je omítaná, brána i branka jsou novodobé. Koruna zdi je zakončena pultovou stříškou.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Krucifix (Q38233646)


Krucifix (Židovice).jpg
 
Kategorie „Crucifix in front of the chapel in Židovice (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Crucifix in front of the chapel in Židovice (Libčeves)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42916/5-1131
Pam. katalog
MIS
Židovice při kapli v centru návsi, pp. 312/1
50°26′38,56″ s. š., 13°51′53,21″ v. d.
Kamenný barokní krucifix z roku 1732 tvoří sokl a Ježíš na kříži. Na soklu reliéf s Bolestné Panny Marie. .

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Hnojnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Cihlářská pec (Q37275913)


Hnojnice cihelna 02.JPG
 
Kategorie „Brickwork (Hnojnice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brickwork (Hnojnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43138/5-1128
Pam. katalog
MIS
Hnojnice jihovýchodně od vsi, severně od silnice na Koštice, st. 83
50°25′57,41″ s. š., 13°53′15,19″ v. d.
Periodická cihlářská pec s dvojicí transportních otvorů. Cihlářský pecník pro vypalování cihel a tašek (bobrovek) byl v provozu do druhé poloviny 40. let 20. století. Půdorys se blíží čtverci. Nad vypalovací komorou šikmo stoupající stěny nadstavby a komín.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Lahovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q24074506)


Lahovice kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Lahovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Lahovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11440/5-5779
Pam. katalog
MIS
Lahovice st. 37, 38, pp. 675/3
50°27′24,71″ s. š., 13°51′2,45″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího s kaplí. Šlo o svatojakubské poutní místo v souvislosti se starší svatojakubskou studánkou. Obě budovy jsou opatřeny výraznými štíty. Stav objektů je havarijní.
 • Kostel sv. Jakuba Většího. Kostel byl vybudován v letech 1751–1753 pravděpodobně F. M. Kaňkou. Kostel je zděný, jednolodní, s rizality na bočních průčelích a trojstranně uzavřeným presbytářem. Má bezvěžové průčelí s edikulovým štítem s volutami. Nad presbytářem ční torzo sanktusníku. Na plochostropou loď navazuje závěr s lunetami nad okny.
 • Patří k němu i kaple, postavená nad studánkou, na místě původní dřevěné z roku 1670. Kaple v rámci jednoty celku přejímá tvary kostela. Edikulový štít s mohutným frontonem má uprostřed rovněž niku. Do kaple se vstupuje otvorem s mírně stlačeným obloukem. Interiér je zaklenut valenou klenbou s lunetami, v každé stěně kaple je nika.

Památkově chráněno od 4. listopadu 1996.

Řisuty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bernarda z Clairvaux (Q18564505)


Řisuty kostel1.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bernard of Clairvaux (Řisuty) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bernard of Clairvaux (Řisuty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43400/5-1392
Pam. katalog
MIS
Řisuty v centru vsi, st. 1, pp. 15, 641/8, 641/16
50°28′20,43″ s. š., 13°51′28,4″ v. d.
Kostel sv. Bernarda z Clairvaux. Barokní jednolodní kostel obdélné dispozice z počátku 18. století, s vtaženou hranolovou věží (dříve krytá cibulovou bání s lucernou) a s trojbokým odsazeným kněžištěm, nad nímž je umístěný polygonální sanktusník,. Nyní skoro bez střech. K areálu obehnanému ohradní zdí patří i venkovní schodiště na osu vstupu a sloup se sochou světce, který byl přesunut na náves.
 • ohradní zeď. Kamenná ohradní zeď podepřená opěráky vyrovnává terén v okolí kostela. Pochází patrně z počátku 18. století. Místy je koruna zdi opatřena kamennými deskami.
 • schodiště. Jednoramenné schodiště zpřístupňuje od jihu plochu před hlavním průčelím neorientovaného kostela a jeho hlavním vchodem. První stupně má cihelné, následuje většina stupňů kamenných. Na pravé straně je dochována část opěrné zídky.
 • sloup se sochou sv. Bernarda, z Clairvaux. Pískovcová socha stojící na korintské hlavici byla postavena bez dříku rovnou na fundamentu, roku 2009 obnovena včetně sloupu a přesunuta ke křižovatce cest na náves pod kostelem.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Sinutec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Víta (Q24265915)


Kaple sv. Víta (Sinutec) 3.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Vitus (Sinutec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Vitus (Sinutec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43258/5-1195
Pam. katalog
MIS
Sinutec severní okraj vsi, st. 19
50°26′42,87″ s. š., 13°47′29,3″ v. d.
Kaple svatého Víta. Barokní plochostropá kaple s trojbokým závěrem a uvnitř s nikami, z doby kolem roku 1730. Má fasádu v lizénových rámcích, průčelí s portálem a volutovým edikulovým štítem, sanktusník. Rozpadlá střecha byla obnovena v 10. letech 21. století.
 • Ohradní zeď jako ruce obepíná předprostor, v ose je vstupní branka.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]