Seznam kulturních památek v Kraslicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kraslice v okrese Sokolov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Kraslice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Hausberg (Q21683220)


Vrch Hradiště (715 m) nad Kraslicemi (1).jpg
 
Kategorie Hradiště (715 m) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28085/4-638
Pam. katalog
MIS
Kraslice vrch Hradiště, pp. 1682/1
50°20′17,11″ s. š., 12°30′57,99″ v. d.
Hrad Hausberg, zřícenina a archeologické stopy. Zbytky hrádku s rozpoznatelnými fragmenty nadzemního zdiva. Zbytek okrouhlé bašty či věže o vnitřním průměru 1,9 m a síle zdi 1,2 m a pravděpodobně zasypané cisterny. Existence patrně v 14.–16.století.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Továrna Bohland a Fuchs (Q37431326)


Továrna Bohland a Fuchs.jpg
 
Kategorie Bohland a Fuchs factory in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17819/4-635
Pam. katalog
MIS
Kraslice Lipová cesta 625/19
50°19′59,59″ s. š., 12°30′59,62″ v. d.
Továrna Bohland a Fuchs, Areál továrny postavený na počátku 20. století v historizujícím neorománském slohu s prvky secese představuje hlavní budovu o třech patrech s výtvarně hodnotným exteriérem z ostře pálených cihel a samostatně stojící komín. Dochována je téměř v původním stavu. Původně továrna na žesťové nástroje. Po polovině 20. století využívána jako dílny ČSAD. V současnosti bez využití. Plánováno využití pro městské technické služby.

Poznámka: Název, pod nímž NPÚ v rejstříku památku vede, je chybný – nejedná se o textilní továrnu, nýbrž o bývalou továrnu na výrobu hudebních nástrojů. Je možné, že NPÚ danou továrnu zaměnil s továrnou J. L. de Ball & Comp. Na vyobrazení NPÚ je bývalá továrna na výrobu hudebních nástrojů Bohland & Fuchs.
Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Vila Lipová cesta 17 (Q37431233)


Vila Lipová cesta Kraslice (2).jpg
 
Kategorie Lipová cesta 17 (Kraslice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104805
Pam. katalog
MIS
Kraslice Lipová cesta 1091/17
50°19′57,38″ s. š., 12°30′55,08″ v. d.
Vila, oplocení. Výjimečně dochovaná vila z počátku 20. století. Návrh stavby pochází od architekta Otto Steinla, realizována v roce 1903. Dodnes se dochovaly původní dispozice, množství interiérových uměleckořemeslných prvků a secesní fasáda. Investorem byl průmyslník Anton Richard Breinl, který dům postavil jako reprezentativní sídlo, vazba na místní hudební průmysl se odrazila v celkovém pojetí budovy, zejména štukové výzdobě. Autorem vily je městský stavitel z Teplic Otto Steinl, který postavil i druhou secesní vilu v Kraslicích – vilu továrníka W. Fuchse z roku 1904 v Dukelské ulici.

Památkově chráněno od 7. června 2012.

Kostel Nejsvětější svátosti oltářní (Q26213007)


Kraslice kostel Božího Těla.JPG
 
Kategorie Church of Corpus Christi (Kraslice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31871/4-4002
Pam. katalog
MIS
Kraslice st. 519
50°19′45,86″ s. š., 12°30′32,21″ v. d.
Kostel Nejsvětější svátosti oltářní, schodiště. Trojlodní bazilika s krátkým transeptem, apsidovým závěrem a v průčelí výraznou věží. Postavena v letech 1893–1896 v novorománském stylu. Fasády člení nejen typická obloučková římsa, ale i červeno-okrové pásování připomínající katedrály v Sieně. Byl vystavěn na místě menšího, původně luteránského, kostela pocházejícího z roku 1619. Původní kostel byl zbořen na jaře roku 1892 z důvodu havarijního stavu a z důvodu nedostatečné kapacity.

Památkově chráněno od 15. srpna 1972.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37431377)


Socha svatého Jana Nepomuckého 1.JPG
 
Kategorie Statue of John of Nepomuk in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35201/4-636
Pam. katalog
MIS
Kraslice u kostela Nejsvětější svátosti oltářní, pp. 6742/1
50°19′44,96″ s. š., 12°30′33,02″ v. d.
Pozdně barokní polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v přirozené velikosti, ze 2. poloviny 18. století, na hranolovém podstavci.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Mariánský sloup (Q37431299)


Mariánský sloup 3.JPG
 
Kategorie Maria column in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21217/4-637
Pam. katalog
MIS
Kraslice u kostela Nejsvětější svátosti oltářní, pp. 6742/1
50°19′45,23″ s. š., 12°30′33,55″ v. d.
Sloup se sochou - Mariánský sloup. Barokní mariánský sloup na zdvojeném soklu, jehož spodní část je zdobena reliéfy evangelistů, pochází z let 1715–1730. Na vrcholu je umístěna socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) stojící na zeměkouli obtočené hadem.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Dvojdům čp. 217 (Q30713017)


Předměstský dům - dvojdům, Kraslice(2).jpg
 
Kategorie House Nr. 216,217 in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25145/4-634
Pam. katalog
MIS
Kraslice Kraslice 217/25
50°19′38,75″ s. š., 12°30′36,1″ v. d.
Měšťanský (předměstský) patrový dvojdům roubený a zděný, v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou, s trámovými stropy. Uliční průčelí domu pův. čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu pův. čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu v patře hrázděné.

Poznámka: Pův. čp. 217, 218
Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Vila továrníka Wilhelma Fuchse (Q37431203)


Vila továrníka Wilhelma Fuchse(2).jpg
 
Kategorie Vila of Wilhelm Fuchs in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104810
Pam. katalog
MIS
Kraslice Dukelská 1128/37
50°19′34,49″ s. š., 12°30′50,71″ v. d.
Vila továrníka Wilhelma Fuchse. Vila ve stylu romantizující secese, postavena dle projektu architekta Otto Stainla na počátku 20. století. Objekt má dvě nadzemní podlaží s obytným podkrovím a sklep. Objekt je postaven na bosovaném soklu. 1. nadzemní podlaží je částečně hrázděné s věžicemi.

Památkově chráněno od 15. června 2012.

Hřbitovní kaple s rozlučkovou síní (Q29397562)


Kaple hřbitovní s rozlučkovou síní-Kraslice(3).jpg
 
Kategorie Cemetery chapel in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104670
Pam. katalog
MIS
Kraslice Hřbitovní 800
50°19′25,68″ s. š., 12°30′43,81″ v. d.
Hřbitovní kaple s rozlučkovou síní. Hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže, na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem, byla postavena roku 1885 v neogotickém stylu. Po roce 1936 byla ke kapli přistavěna slohově shodná rozlučková síň podle návrhu Antona Köstlera.

Památkově chráněno od 21. února 2012.

Náhrobek Jana Viléma a Davida Jindřicha (Q37431357)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12641/4-4869
Pam. katalog
MIS
Kraslice hřbitov, u ohradní zdi
50°19′26,07″ s. š., 12°30′44,47″ v. d.
Hrob - náhrobek 2 synů horního hejtmana v Kraslicích Jana Viléma a Davida Jindřicha. Pískovec, 150 x 200 cm, datace nápisem 1667, pův. umístění za hlavním oltářem městského kostela, nyní ve zdi hřbitova.

Poznámka: z MonumNetu i Památkového katalogu položka pod daným rejstříkovým číslem zmizela
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městská jatka (Q37431266)


Městská jatka Kraslice(2).jpg
 
Kategorie Former slaughter house in Kraslice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100974
Pam. katalog
MIS
Kraslice U elektrárny 1928, 636
50°19′5,97″ s. š., 12°31′3,83″ v. d.
Městská jatka s omezením: bez objektu trafostanice postavené na místě bývalé elektrárny na parc. č. 3110. Areál bývalých městských jatek postavený v letech 1903–1904 podle návrhu varnsdorfského architekta Antona Möllera v secesním stylu.
  • hlavní provozní budova čp. 1928, st. 1312
  • obytná budova čp. 636, st. 1311
  • pomocný provozní objekt, st. 1313
  • objekt se sociálním zařízením, st. 1314
  • st. 1315, pp. 3852/1, 3852/3, 3852/5

Památkově chráněno od 26. března 2004.

Sklená[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vojtěcha (Q61788771)


Sklená kaple svatého Vojtěcha (1).jpg
 
Kategorie Chapel of Saint Adalbert (Sklená) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106182
Pam. katalog
MIS
Sklená st. 173, proti domu čp. 48
50°19′21,22″ s. š., 12°31′42,46″ v. d.
Kaple svatého Vojtěcha. Původní stavba z roku 1718, nynější kaple klasicistní. Zvonice dodatečná. Kaple stojí ve svahu na vysokém návrší na kraji lesa při staré cestě z Kraslic do Rotavy. Obdélná stavba, k jejímuž průčelí připojena užší, ale stejně vysoká zvonice se sanktusníkem. Stěny člení pilastry. Nízká, široká okna zaklenuta segmentem.

Památkově chráněno od 30. března 2018.

Sněžná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q25455385)


Sněžná - Kostel sv. Jakuba Většího.jpg
 
Kategorie Church of Saint James the Greater (Sněžná) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36207/4-703
Pam. katalog
MIS
Sněžná st. 1, 2, pp. 1233
50°18′23,74″ s. š., 12°29′29,24″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího. Protestantský kostel, později upravený na poutní kostel, z počátku 17. století. Podélná síňová stavba s trojbokým kněžištěm. Střecha je valbová se dvěma lucernami. Areál dále zahrnuje kapli Božího těla, ohradní zeď s brankami a zastavení křížové cesty.
  • kostel, st. 1
  • kaple Božího hrobu, st. 2
  • ohradní zeď s brankami, pp. 1233

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Pamětní kříž (Q38097095)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41678/4-704
Pam. katalog
MIS
Sněžná při silnici směr Kraslice - Luby, pp. 1432
50°18′27,97″ s. š., 12°28′46,25″ v. d.
Pamětní kříž. Pozdně barokní železný kříž, na jehož přední straně se nachází monogram G.K. a datace 1778.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Kostelní[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tři smírčí kříže (Q37427624)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15444/4-617
Pam. katalog
MIS
Kostelní Kostelní, pp. 335/1
50°18′8,6″ s. š., 12°25′17,85″ v. d.
Smírčí kříž - soubor tří křížů. Tři monolitické kamenné kříže bez jakéhokoliv nápisu či reliéfu. První, na jižní straně, je značně poškozený a po ramena zapadlý v zemi. Druhý, prostřední, je dosti mohutný, nakloněný a má poškozené rameno. Třetí je již jen torzo kamenného kříže.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Kostel svatého Jiljí (Q25455210)


Kostelní kostel sv. Jiljí (1).jpg
 
Kategorie Church of Saint Giles (Kostelní Kraslice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26773/4-616
Pam. katalog
MIS
Kostelní os. Kámen, st. 1, pp. 333/1
50°18′10,27″ s. š., 12°25′20,41″ v. d.
Kostel sv. Jiljí, ohradní zeď. Kostel je v jádře románský, postavený na obvodových zdech středověké stavby v 1. polovině 17. století. Další úpravy proběhly v 18. a 19. století. Součástí areálu je hřbitovní zeď.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Kámen[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hraniční kámen (Q37452380)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32678/4-4003
Pam. katalog
MIS
Kámen státní hranice ČR, SRN, pp. 292/1
50°18′46,65″ s. š., 12°23′57,33″ v. d.
Středověký hraniční kámen s datací 1544 a erbovními štíty na obou stranách. Žulový, cca 1 m vysoký kvádr, zapuštěný do země mírně rozšířenou patkou, který má na stranu českého území v horní části letopočet 1544 a pod ním erbovní štít s jednoocasým nekorunovaným lvem, na opačnou stranu opět v horní části letopočet 1544 a pod ním erbovní štít svisle dělený se zkříženými meči. Při mezníku stojí hraniční znak č. 7, štíhlý hranolový sloupek, kamenný, s reliéfem CS do české a s reliéfem D do německé strany.

Památkově chráněno od 15. srpna 1972.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]