Seznam kulturních památek v Duchcově

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Duchcov v okrese Teplice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Duchcov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37266616)


Duchovský zámek a náměstí G.jpg
 
Kategorie Holy Trinity column in Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43158/5-2583
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Republiky, parc. 73, západně od kašny
50°36′7,6″ s. š., 13°44′47,51″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Kamenná solitérní barokní skulptura z let 1749–1760 od duchcovského sochaře Kuhnela. Štíhlý, čtyřboký obeliskový dřík vynáší hlavici s plastikou Nejsvětější Trojice. Bůh Otec a Syn jako sedící postavy, na kolenou společně držící sferu mundi, Kristus se vztyčenou pravicí k přísaze. Nad postavami kovová pozlacená holubice Ducha Svatého v paprsčité gloriole. Sloup spočívá na kamenném stylobatu, zvýšený sokl je ohrazen kamennou balustrádou šestibokého půdorysu. Vnější perimetr okolí sloupu je vymezen pískovcovými monohobokými patníky spojenými řetězy. Hlavní průčelí soklu vždy zdobeno reliéfním znakem, zbývající plochy profilovány prázdnými oválnými kartušemi. Při severním průčelí balustrády osazena plastika sv. Josefa, v ploše soklu reliéf valdštejnsko-vartenberského znaku, při jižním okraji balustrády plastika sv. Jana Nepomuckého, na soklu reliéfní znak Trautmansdorfů. Hlavní plochy soklu vlastního sloupu jsou zdobeny obdélnými reliéfy: na západní straně duše v purgatoriu, na východní straně sv. František Xaverský s křížem a v pozadí hořící dům zasažený bleskem. Na vyložené římse soklu při západním průčelí osazena kopie plastiky Immaculaty, originál je ve vestibulu městského úřadu. Východní průčelí je osazeno plastikou sv. Barbory. Zbývající průčelí zdobena sochami andělů v pokleku, v rukou drží kartuše se symbolem krucifixu a kalicha.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Kašna se sochou svatého Floriána (Q37266574)


Florian Fountain in Duchcov (5854).jpg
 
Kategorie Florian Fountain in Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42378/5-2584
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Republiky, parc. 73, východně od trojičního sloupu
50°36′7,63″ s. š., 13°44′47,9″ v. d.
Kašna se sochou sv. Floriána. Nádrž čtvercového tvaru s vykrojenými rohy a se stěnami pokrytými plastickými obdélnými a oválnými obrazci. Hranolový podstavec má na zadní stěně letopočet 1728, na něm nádržka mušlového tvaru s maskarony. V ní na nízkém podnoží socha sv. Floriána.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Fara (Q31029391)


Duchovský zámek a náměstí J.jpg
 
Kategorie Rectory in Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43993/5-5277
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Republiky 212/8
50°36′6,24″ s. š., 13°44′46,54″ v. d.
Fara. Zděný patrový objekt čtyřkřídlé dispozice má sedlovou střechu se třemi volskými oky, okapově orientovanou k náměstí. Složitý stavebně historický vývoj - počínaje renesancí a konče klasicistní fasádou s pilastry. Vnitřní dvůr lichoběžníkového půdorysu, severní (hlavní křídlo), západní a jižní křídlo obytné, východní je v 1. NP s arkádami s plnými oblouky, v patře komunikační loggie s nízkým zděným parapetem zastřešená pultovou střechou vynášenou kamennými renesančními sloupy ze zbořeného kostela sv. Jiří.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

G. Casanovy 1 s dvorním objektem (Q31029383)


František Xaver Parč, pamětní deska v Duchcově.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51199/5-5912
Pam. katalog
MIS
Duchcov G. Casanovy 17/1
50°36′5,93″ s. š., 13°44′45,92″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním objektem. Patrová stavba se sedlovou střechou s volskými oky reprezentující barokní zástavbu po požáru obce v roce 1709, v roce 1842 přestavěna a dostavěn dvorní objekt. V patře pamětní deska na počest hudebního skladatele F. X. Parče, který se v domě narodil.

Památkově chráněno od 15. listopadu 2001.

Zámek Duchcov (Q1416937)


Dux-Schloss-3.jpg
 
Kategorie Duchcov Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42647/5-2582
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Republiky 202/9, Masarykova 447/9, 112/11, 311/11a, 699/11b
50°36′7,89″ s. š., 13°44′40,7″ v. d.
Původně renesanční zámek postavený kolem roku 1570 Italem Filipem dle plánů A. Avostalise, byl dostavěn a přestavěn G. Matheyem po roce 1600. Rozšiřován po roce 1707 a v letech 1812 až 1818 ještě upravován. Park dle plánů J. F. Schora, sochy od M. Brauna.

Národní kulturní památka:

 • zámek (náměstí Republiky 202/9), parc. 78
 • schodiště s balustrádou, parc. 78,
 • soubor soch v závěru čestného dvora (Mars, Minerva, Herkules se saní, Herkules se lvem, vázy I-II), parc. 78
 • kašna, parc. 78
 • socha sv. Prokopa, parc. 78
 • sochy ženy I a ženy II s dítětem, parc. 78
 • nádrže I-II, parc. 78,
 • odpočívadla I-II, parc. 78
 • sousoší Čas, parc. 78
 • park, parc. 77, 78, 84, 85
 • torzo oranžerie, parc. 77
 • kostel Zvěstování Panny Marie, parc. 75
 • schodiště, část parc. 73
 • konírny (Masarykova 311/11a), parc. 84
 • oplocení s vraty, parc. 84
 • Knížecí zahrada, parc. 85
 • ohradní zeď s brankami, parc. 85
 • soubor soch (Niké, Hoch vytahující si trn z paty, reliéf), parc. 85

Mimo národní kulturní památku:

 • parc. 76
 • smírčí kříže I-II, parc. 82
 • dům Masarykova 447/9, parc. 83
 • bývalé lázně (Masarykova 112/11), parc. 86
 • park, parc. 87, 88, 89/1, 89/2, 91–94, 97, 98, 99, 2496, 2497, 2498, 2900/1, 2900/2
 • parc. 89/3 bez staveb
 • oranžérie, parc. 90
 • sfingový rybník, soubor soch (sfinga I, sfinga II, delfín), parc. 98
 • zahradnický domek (Masarykova 699/11b), parc. 2497
 • ohradní zeď s brankou, parc. 2497
 • soubor soch u pavilonu (Afrodita, Amfitrita, Andromeda, Flora), parc. 2499
 • pavilon, parc. 2500
 • busta Bakcha, parc. 2900/2

Poznámka: Část areálu je národní kulturní památkou.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Socha Pana a socha Satyra (Q37266460)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47642/5-179
Pam. katalog
MIS
Duchcov zámek Duchcov, parc. 78
50°36′7,89″ s. š., 13°44′40,89″ v. d.
Soubor dvou pískovcových soch pocházejících ze 30. let 18. století z dílny. A. Brauna. Sochy znázorňují mytologické postavy Pana a Satyra v životní velikosti. Obě nyní umístěny dle Památkového katalogu v depozitu Duchcovského zámku, dle MonumNetu v expozici zámku.

Poznámka: původně Chabařovice
Památkově chráněno od 17. června 1963.

Socha svatého Václava (Q37266493)


Duchcov, socha svatého Václava u kostela Zvěstování Panny Marie.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47721/5-4810
Pam. katalog
MIS
Duchcov zámecký park, severně od kostela, parc. 78
50°36′7,21″ s. š., 13°44′44,13″ v. d.
Socha sv. Václava. Kamenný trojboký, dvakrát odstupňovaný sokl vázovitého tvaru, na jehož přední stěně kartuše s nápisem a datací do roku 1707. Světec v hermelínovém plášti, levou rukou pozvedává žerď praporce a v pravé ruce drží zbytek žezla.

Poznámka: původně umístěno v Osecké ulici. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1971.

Sloup Nejsvětější Trojice (Q37266476)


Duchcov, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v zámecké zahradě.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47667/5-2592
Pam. katalog
MIS
Duchcov zámecký park, parc. 2900/1 (?)
50°36′12,97″ s. š., 13°44′33,32″ v. d.
Kamenný sloup Nejsvětější Trojice pochází z roku 1744 a jeho autorem byl M. Kühnel. Trojboký dvakrát odstupňovaný sokl, na něm Bůh Otec s krucifixem. Ve spodní části soklu reliéfy klečící ženy, sedícího mnicha a postavy s holí.

Poznámka: původní umístění u hřbitova. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V Památkovém katalogu chybně zaměřeno asi o 130 m západoseverozápadně oproti Mapám.cz.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37266669)


Dux-Schlosspark-Nepomuk.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85726/5-4811
Pam. katalog
MIS
Duchcov zámecký park, parc. 2900/1
50°36′18,92″ s. š., 13°44′35,32″ v. d.
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století. Světec má přes ramena plášť a v rukou drží krucifix, který si tiskne k hrudi, u levé nohy má andílka.

Poznámka: původně Bílinská ulice. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1971.

Památník duchcovského viaduktu (Q12043652)


(DTO) Pomník - památník duchcovského viaduktu B.jpg
 
Kategorie Památník duchcovského viaduktu na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43988/5-5272
Pam. katalog
MIS
Duchcov park u Sfingového rybníka, Masarykova, Teplická, Horská cesta, parc. 99
50°36′18,49″ s. š., 13°44′44,08″ v. d.
Pomník - památník duchcovského viaduktu. Kamenný pomník z haklíkového zdiva ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku. Před ním na podstavci deska s reliéfem zobrazujícím muže v náruči truchlící ženy, vedle stojícího muže s chlapcem a v pozadí viadukt. Po obou stranách reliéfu pamětní desky.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Německé gymnázium – Základní škola Antonína Sochora (Q31029414)


Basic School Antonína Sochora in Duchcov in Czech Republic2.JPG
 
Kategorie Základní škola Antonína Sochora, Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102261
Pam. katalog
MIS
Duchcov Teplická 793/13, Horská cesta, Osecká
50°36′21,23″ s. š., 13°44′43,76″ v. d.
Budova bývalého německého gymnázia z roku 1914, v eklektickém slohu, třípodlažní, podsklepený objekt na půdorysu nepravidelného písmene H. Jihovýchodní část ukončena apsidou.

Památkově chráněno od 8. března 2007.

České gymnázium (Q31029406)


Duchcovské gymnázium I.jpg
 
Kategorie České gymnázium Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42857/5-2587
Pam. katalog
MIS
Duchcov Masarykova 909/12, Havlíčkova, Masarykova 910/10, Lípová
50°36′15,14″ s. š., 13°44′47,36″ v. d.
Střední škola - gymnasium. Areál původního českého gymnázia postaveného v duchu pozdního rondokubismu, se sochou Karla Havlíčka Borovského, lemovaný ohradní zdí, pocházející z roku 1927. Zděná budova čtvercového půdorysu s atriem, na východě s tělocvičnou, o třech nadzemních podlažích, hlavní průčelí orientované do ulice Masarykovy. Nad středním vstupem osazena busta ing. Bydžovského, bojovníka za čs. menšinové školství. Tělocvična přisazena k východnímu průčelí stavby, jednopodlažní, zastřešená sedlovou střechou o nízkém sklonu.
 • budova čp. 909, parc. 102
 • budova čp. 910, parc. 104
 • socha Karla Havlíčka Borovského, parc. 101
 • ohradní zeď s branami, parc. 103/1
 • parc. 103/2 bez staveb

Památkově chráněno od 23. září 1964.

Masarykova 7 (Q31029408)


Dux-Masarykova07.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43992/5-5276
Pam. katalog
MIS
Duchcov Masarykova 71/7
50°36′10,74″ s. š., 13°44′45,75″ v. d.
Měšťanský dům. Zděný patrový objekt řadové zástavby s dvorním křídlem. Stavba zastřešena mansardovou střechou a pálenou krytinou. V interiéru valené klenby. Barokně-klasicistní architektura městského domu s náročně provedenou zdobenou fasádou se štukovými prvky. Městské muzeum a městské informační centrum.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Socha Walthera von der Vogelweide (Q37266530)


Statue of Walther von der Vogelweide in Duchcov2.JPG
 
Kategorie Statue of Walther von der Vogelweide in Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51000/5-5903
Pam. katalog
MIS
Duchcov Tyršova, park Walthera von der Vogelweide (dříve Obránců míru), parc. 1436
50°36′13,94″ s. š., 13°44′53,6″ v. d.
Socha Walthera von der Vogelweide. Dílo dokumentující dlouholeté úsilí o uznání Duchcova jako rodiště slavného minnesängera. Ojedinělá památka svého druhu v celém Podkrušnohoří. Figura provedená v životní velikosti sedí na balvanu dovezeném z Oseka, meč a harfa jsou odloženy vedle ní. Autorem sochy z roku 1911 je vídeňský J. Scholze, po odstranění byla socha znovu instalována roku 1991.

Památkově chráněno od 5. června 2001.

Evangelický kostel (Q12030300)


Duchcovský Kostel Církve československé husitské A.JPG
 
Kategorie Kostel Církve československé husitské (Duchcov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42484/5-4817
Pam. katalog
MIS
Duchcov Školní, park U Barbory
50°36′15,95″ s. š., 13°44′59,06″ v. d.
Kostel evangelický. Zděná jednolodní secesní stavba z roku 1902 s odsazeným půlkruhově uzavřeným presbyteriem orientovaným k severu. Při východním průčelí presbytáře obdélná sakristie s kotelnou, při západním průčelí čtyřboká věž. Štuková a pískovcová výzdoba. Ukázka secesní sakrální architektury německého okruhu tzv. staronorimberského stylu.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1971.

Busta Bedřicha Smetany (Q37266545)


Duchcov, busta Bedřicha Smetany.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50994/5-5901
Pam. katalog
MIS
Duchcov sady Bedřicha Smetany, parc. 1418
50°36′22,7″ s. š., 13°45′0,23″ v. d.
Socha - busta Bedřicha Smetany z roku 1932 na vysokém hladkém hranolovém podstavci s nápisem „Ludwig van Beethowen“, zhotovena z jemnozrnného pískovce duchcovským sochařem Hermannem Zettlitzerem jako akt porozumění mezi Němci a Čechy.

Památkově chráněno od 1. června 2001.

Busta Ludwiga van Beethovena (Q37266559)


Duchcov, busta Ludwiga van Beethovena.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50993/5-5901
Pam. katalog
MIS
Duchcov sady Bedřicha Smetany, parc. 1418
50°36′23,92″ s. š., 13°45′0,7″ v. d.
Socha - busta Ludwiga van Beethovena z roku 1932 na vysokém hladkém hranolovém podstavci s nápisem „Ludwig van Beethowen“, zhotovena z jemnozrnného pískovce duchcovským sochařem Hermannem Zettlitzerem jako akt porozumění mezi Němci a Čechy.

Poznámka: původně umístěno v zámeckém parku
Památkově chráněno od 1. června 2001.

Trojboká výklenková kaplička s reliéfy (Q37266633)


Trojboká kaplička u stadionu.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43479/5-2589
Pam. katalog
MIS
Duchcov Teplická, jihozápadně od hřiště, v severním cípu zahrady domu Teplická 1251/104, parc. 1039
50°36′38,66″ s. š., 13°45′4,51″ v. d.
Sloup - trojboký sloup s reliéfy. Solitérní zděná barokní stavba z 18. století, trojbokého půdorysu s konkávním vybráním stran a se zkosenými nárožími, do kterých jsou vloženy pilastry s iónskými hlavicemi a s osazenými konzolami se sochami. Na vrchu zvonovitá kamenná stříška s křížem. Strany soklu jsou zdobeny obdélnými poli s konkávně vybranými nárožími ve kterých jsou osazeny kamenné reliéfy:
 • Abraham chystající oběť Izáka (severní průčelí)
 • sv. Vincenc Ferrarský (jižní průčelí)
 • sv. Rocha (východní průčelí)
 • na severním průčelí sv. Jan Nepomucký, zobrazený jako klečící figura.
 • jižní průčelí s reliéfem sv. Josefa
 • východní průčelí s reliéfem sv. Theodora

Sochařská výzdoba v nárožích stavby na volutových konzolách dochována jen torzálně. V severozápadním nároží plastika poškozené figury bez hlavy a zřetelných atributů, na konzole autentika v kapitále: ST. ADAL/BERC/TUS. Dále konzola s autentikou ST. FLORIAN/US, plastika dochována s uraženou hlavou. Třetí konzola bez plastiky, dle nápisu náležící sv. Prokopovi.
Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Nádraží Duchcov (Q61781392)


Duchcovské vlakové nádraží A.JPG
 
Kategorie Duchcov (train station) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106208
Pam. katalog
MIS
Duchcov Teplická 1277/150
50°37′2,18″ s. š., 13°45′15,99″ v. d.
Železniční stanice vznikla v rámci přeložky trati Teplice v Čechách – Most. Budova byla zprovozněna v roce 1969, jiná literatura uvádí dokonce jako rok dokončení 1972. Jedná se o solitérní stavbu v bruselském stylu na půdorysu šestihranu. Jejím autorem je Jiří Hyliš, spoluzodpovědný za projekt byl též známější Jaroslav Otruba. Sochu „Opřená“ od Julia Lankáše lze datovat do konce 60. let 20. století.

Památkově chráněno od 4. června 2018.

Husova 13 (Q31029412)


Duchcov Husova 13 A.JPG
 
Kategorie Husova 13 (Duchcov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43991/5-5275
Pam. katalog
MIS
Duchcov Husova 38/13
50°36′9,05″ s. š., 13°44′55,32″ v. d.
Městský dům, bez kůlny a ohradní zdi. Zděný patrový objekt se sedlovou střechou v řadové zástavbě. Na předním průčelí deska z tmavého kamene s šambránou s německým nápisem „In diesem Hause wohnte in Jahre 1813 / der k.k.Generalstabs-Chef und Hofkriegsrath / Feldmarschall Lieutenant / Graf Josef Radetzky, / der nachmalige beruhmte Feldmarschall und Heerfuhrer / von dem der Dichter singen konnte. / In Deinen Lager ist Osterreich“. Pod deskou výškově obdélná nika s konkávně vybranými nárožími, hluboká, osazená dřevěným reliéfem Ecce Homo. Barokní architektura městského domu 18. století s pozdějšími úpravami. Ukázky uměleckého řezbářství na reliéfu průčelí.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Sloup svatého Vavřince (Q37266602)


Duchcov, sloup svatého Vavřince.jpg
 
Kategorie Sloup svatého Vavřince (Duchcov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43097/5-2585
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Jiřího z Poděbrad, Husova, parc. 191
50°36′8,79″ s. š., 13°44′56,51″ v. d.
Pískovcový sloup pocházející z počátku 18. století. Na hranolovitém podstavci stojí toskánský sloupek nesoucí hranolovitou lucernu, na níž je soška Panny Marie.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Heymannova kaple (Q37266704)


Duchcov - Haymanova kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43989/5-5273
Pam. katalog
MIS
Duchcov Havířská, parc. 2657
50°36′2,38″ s. š., 13°44′51,15″ v. d.
Heymannova kaple. Barokní kaple vznikla pro potřeby majitele přilehlého domu, zpovědníka J. B. z Valdštejna P. Johanna Christopha Heymanna, zde zavražděného roku 1702. Zděná, k západu orientovaná barokní stavba vznikla před rokem 1702. Má obdélný půdorys, na západě s půlkruhovým závěrem, je zastřešena vzedmutou kupolí s lucernou s kamenným půlkruhovým vrchlíkem ukončeným piniovou šiškou. Sedlová střecha má pálenou krytinu. Hlavní průčelí kaple je změněno novodobou úpravou z druhé poloviny 20 století dle návrhu místního kamenosochaře Josefa Mrázka. Objekt v zahradách za domem Havířská 145/28 je včleněn do kamenné ohradní zdi zahrady u domu Havířská 144/30 (Památkový katalog mylně uvádí čp. 30).

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Kaple svaté Barbory (Q21490655)


Church_of_Saint_Barbora_in_Duchcov.JPG
 
Kategorie Chapel of Saint Barbara in Duchcov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43220/5-2590
Pam. katalog
MIS
Duchcov Husova, sady Rudé armády, parc. 237, 238/1
50°36′9,28″ s. š., 13°45′11,59″ v. d.
Kaple sv. Barbory se sochou sv. Jana Nepomuckého. Barokní areál z první třetiny 18. století. Zděná centrální kaple s půdorysně oválnou lodí, při západním průčelí vstup v hranolovém rizalitu se zvonicí, k severnímu a jižnímu průčelí stavby přisazena dvojice přístavků. Napravo od hlavního vstupu osazena kamenná deska z poslední čtvrtiny 19. století připomínající G. Casanovu, jehož údajný hrob se nachází v blízkosti kaple.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Pomník katastrofy na dole Dölinger (Q37266587)


Duchcov, pomník katastrofy na dole Dölinger.jpg
 
Kategorie Monument to the mine accident in the Döllinger shaft na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42297/5-2588
Pam. katalog
MIS
Duchcov sady Rudé armády, parc. 238/1
50°36′9,79″ s. š., 13°45′19,14″ v. d.
Pomník katastrofy na dole Dölinger. Kamenný památník z doby po roce 1879. Na několikanásobném odstupňovaném soklu pískovcový obelisk, nahoře mezi ratolestmi zkřížená kladívka. Uprostřed na oválné desce německý nápis.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 23. září 1964.

Kaple Panny Marie Pomocné (Q20057609)


Dux-Friedhof-Kapelle1.jpg
 
Kategorie Kaple Panny Marie Pomocné (Duchcov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43990/5-5274
Pam. katalog
MIS
Duchcov hřbitov, u křižovatky Želénské a Rybniční ulice, parc. 896
50°36′8,89″ s. š., 13°45′37,01″ v. d.
Kaple P. Marie Pomocné. Původně barokní stavba z 18. století byla situovaná při staré cestě Duchcov–Teplice. V 80. letech 19. století se stala součástí komplexu budov městského hřbitova. Zděná podélná stavba s pravoúhlou lodí a půlobloukově uzavřeným presbyteriem orientovaným k východu. Ukázka kamenosochařství a sklomalby z 1. třetiny 20. století (například vitraje R. Schleina z Hrádku nad Nisou z roku 1918).

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Pohřebiště a hlavní pomník katastrofy na dole Svěží Štěstí (Q37266514)


Dux-Friedhof-Denkmal1.jpg
 
Kategorie Památník katastrofy na dole Svěží štěstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50999/5-5902
Pam. katalog
MIS
Duchcov hřbitov u Želénské a Rybniční ulice, parc. 895
50°36′10,82″ s. š., 13°45′40,42″ v. d.
Pomník a pohřebiště katastrofy na dole Svěží Štěstí. Památník horníků, kteří zahynuli při důlní katastrofě dne 10. září 1900. Čtverhranný obelisk osazený na třístupňové podnoži, v horní části vavřínový věnec se stuhou s hornickými kladívky uvnitř. Horní německý a dolní český nápis jsou věnovány obětem.

Poznámka: střední obelisk
Památkově chráněno od 4. června 2001.

Dva menší obelisky na paměť katastrofy na dole Svěží Štěstí (Q37266687)


Dux-Friedhof-Denkmal1a.jpg
 
Kategorie Památník katastrofy na dole Svěží štěstí na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54634/5-3561
Pam. katalog
MIS
Duchcov hřbitov u Želénské a Rybniční ulice, parc. 895
50°36′10,82″ s. š., 13°45′40,42″ v. d.
Pomník důlní katastrofy na dole Svěží Štěstí - dva menší obelisky umístěné po stranách hlavního pomníku, osazeny na třístupňové podnoži. Horní část obelisků zdobí vavřínový věnec se stuhou, v jehož středu jsou hornická kladívka. Nápis je proveden dvoujazyčně (česky a německy).

Poznámka: Restaurovány po přenesení z Liptic.
Památkově chráněno od 23. září 1966.

Staré nádraží (Q31029417)


Duchcov 2018-04-21 Staré nádraží 2.jpg
 
Kategorie Duchcov (staré nádraží) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104261
Pam. katalog
MIS
Duchcov náměstí Legií 394/4, 309/5
50°35′57,95″ s. š., 13°45′14,56″ v. d.
Železniční stanice, bez budovy čp. 309. Soubor dvou budov z let 1873 až 1874 od saského architekta Hermanna Rudolpha byl postaven jako součást Ústecko-teplické dráhy. Vlastní výpravní budovu doplňuje budova obytná.

Poznámka: Budova čp. 309 byla vyjmuta z ochrany pravděpodobně s právní mocí od 16. 3. 2016, poté se v Památkovém katalogu objevilo zrušení památkové ochrany celé památky k 20. 4. 2018. V říjnu 2018 záznam o zrušení památky z Památkového katalogu zmizel a v popisu je stále uvedeno, že památka sestává ze dvou budov. V anotaci památky rovněž zmizel text, že obě budovy jsou ve stavu zřícenin bez střech, a zůstal pouze údaj, že jsou obě nevyužívané. V prosinci 2018 obnoven u obytné budovy čp. 394 záznam o zrušení ochrany k 20. 4. 2018, zatímco záznam o kulturní památce s adresou čp. 309 zůstal neukončený, jako že ochrana stále trvá, a v anotaci zůstává údaj, že památka sestává ze dvou budov.
Památkově chráněno od 6. března 2008.

Duchcovský viadukt (Q37266650)


Duchov 2018-04-21 Duchcovský viadukt 1.jpg
 
Kategorie Duchcov Viaduct na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43423/5-3
Pam. katalog
MIS
Duchcov jižně od Starého nádraží, nad jihovýchodním prodloužením ul. Bílinské, parc. 776/1
50°35′48,85″ s. š., 13°45′13,92″ v. d.
Železniční most - viadukt, dříve nazývá Ledvický viadukt. Železniční přemostění z 2. poloviny 19. století bývalé pozemní komunikace ve směru Duchcov–Ledvice. Stavba betonová, vnější zdivo s kamenným pláštěm v pravidelné řádkové vazbě, v nároží armování rozměrnými kamennými bloky. Na zdivu deska z leštěné žuly s pamětním nápisem, osazená roku 1971, zhotovená kamenosochařem K. Mrázkem z Duchcova, s textem: DUCHCOVSKÝ VIADUKT / V TĚCHTO MÍSTECH BYLI / 4. ÚNORA 1931 / PŘI DEMONSTRAČNÍM POCHODU HLADU / VEDENÝM KOMUNISTICKÝM SENÁTOREM / PETREM STRÁNSKÝM / ZASTŘELENI ČTYŘI NEZAMĚSTNANÍ DĚLNÍCI // JOSEF KADLEC/30 LET / ALOIS LAMAČ/32 LET / ANTONÍN ZEITHAMMER/19 LET / JOSEF STUDNIČKA/27 LET. Památka střetu patroly četnictva s nepovolenou demonstrací nezaměstnaných dělníků a střelby do dělnictva.

Památkově chráněno od 20. června 1962.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]