Seznam kulturních památek v Bludově (okres Šumperk)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Šumperk vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bludov (Q4928683)


Zámek bludov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21176/8-833
Pam. katalog
MIS
Bludov 8. května 81, Lázeňská
49°56′26,05″ s. š., 16°55′43,36″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37008415)


Bludov Trojice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39149/8-835
Pam. katalog
MIS
Bludov u farního kostela svatého Jiří (K Zámečku, tř. A. Kašpara)
49°56′40,82″ s. š., 16°55′30,32″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37008499)


BludovNepomucky.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14552/8-838
Pam. katalog
MIS
Bludov přemístěna ke kostelu svatého Jiří (K Zámečku, tř. A. Kašpara)
49°56′39,59″ s. š., 16°55′30,69″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 118 (Q31871076)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11835/9-37
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky 118
49°57′3,28″ s. š., 16°55′24,42″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. května 1997.

Dům čp. 120 (Q31871236)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35647/8-837
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky 120
49°57′5,26″ s. š., 16°55′23,99″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 125 (Q31871132)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11862/9-44
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky 125
49°57′7,49″ s. š., 16°55′21,25″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 23. března 1998.

Usedlost čp. 126 (Q31871023)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40040/8-836
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky 126
49°57′7,34″ s. š., 16°55′19,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 20. května 2013 Usedlost čp. 127 (Q31871184)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103086
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky 127
49°57′5,15″ s. š., 16°55′19,42″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 14. července 2008.
Památková ochrana zrušena 20. května 2013.

Sloup se sochou svatého Floriána (Q37008429)


Bludov Florián.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104867
Pam. katalog
MIS
Bludov Jana Žižky, proti čp. 188
49°56′47,62″ s. š., 16°55′29,16″ v. d.

Poznámka: V MonumNetu je uvedena parcela č. 2980, ačkoliv ta je rozdělena na díly.
Památkově chráněno od 10. září 2012.

Kaple Nejsvětější Trojice (Q37008482)


Bludov kaple.JPG
 
Kategorie Chapel of the Holy Trinity (Bludov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24326/8-840
Pam. katalog
MIS
Bludov u silnice I/11 mezi Bludovem a Šumperkem
49°56′36,95″ s. š., 16°56′29,32″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou svatého Rocha (Q37008448)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11672/9-35
Pam. katalog
MIS
Bludov podstavec u cesty na Bludoveček (K Zámečku), socha se sloupem na nepůvodním místě
49°57′7,73″ s. š., 16°56′12,08″ v. d.
Sloup se sochou sv. Rocha

Památkově chráněno od 13. ledna 1997.

Sýpka Horního / Bludovského dvora (Q37008466)


Cowshed, Bludoveček.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102894
Pam. katalog
MIS
Bludov Bludoveček 193, Zámeček, severozápadně od obce
49°57′16,08″ s. š., 16°56′15,25″ v. d.
Zemědělský dvůr zv. Horní (Bludovský) dvůr, z toho jen: sýpka

Památkově chráněno od 5. dubna 2008.

Hrad (Q11215014)


Bludovský hrad.jpg
 
Kategorie Bludov Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19636/8-834
Pam. katalog
MIS
Bludov jižní výběžek kopce Chocholíku zv. Hradisko
49°57′19,93″ s. š., 16°55′59,02″ v. d.
Hrad, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Božího Těla (Q12030296)


BludovBoziTelo.jpg
 
Kategorie Church of Corpus Christi (Bludov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30701/8-839
Pam. katalog
MIS
Bludov asi 3 km severně od obce
49°58′8,08″ s. š., 16°55′10,39″ v. d.
Kostel Božího Těla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]