Seznam kulturních památek v Blatné

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Blatná v okrese Strakonice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Blatná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stará pošta (Q31846998)


Blatná - Stará pošta, Plzeňská 310.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21299/3-4030
Pam. katalog
MIS
Blatná Plzeňská 310
49°25′20,75″ s. š., 13°52′35,8″ v. d.
Poštovní stanice Stará pošta, později kancelářský úřad, dnes obytný dům. Patrová budova s valbovou střechou a klasicistními fasádami, s půdorysem tvaru L, byla postavena v první čtvrtině 19. století. Hodnota domu je nejen urbanistická, ale i architektonická, dochovaly cenné interiéry, dispozice a konstrukce (klenby, okna, dveře). Dům se nachází v areálu zámku.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zámek Blatná s panským dvorem (Q2240326)


Blatna (CZE) - castle (side).jpg
 
Kategorie „Blatná Chateau “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34503/3-4015
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech 320, 375, Plzeňská 315, 316, Písecká 317
49°25′22,11″ s. š., 13°52′46,35″ v. d.
Zámek a park, s bývalým panským dvorem. Zámek čp. 320 a čp. 375 s panským dvorem čp. 316 a čp. 317. Středověký vodní hrad ze 13. století byl přestavěn v reprezentační sídlo v 16. století v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried), později barokně a novogoticky. Zámek je obklopen krajinářským romantickým parkem z první poloviny 19. století a Zámeckým rybníkem.
  • zámek čp. 320
  • Rozdražovský palác čp. 375 s renesančním krčkem
  • panský dvůr čp. 315, 316, 317 – na jih od vlastního zámku, přes hlavní silnici

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Rýžoviště zlata (Q37007992)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44933/3-5992
Pam. katalog
MIS
Blatná zámecký park, severozápadně od budovy zámku, pp. 1453
49°25′31,28″ s. š., 13°52′26,73″ v. d.
Rýžoviště zlata. Pozůstatky středověké těžby zlata v zámeckém parku v Blatné jsou součástí rozsáhlého komlexu rýžovišť v povodí řeky Lomnice. Pokračování rýžoviště proti proudu řeky bylo zničeno při rozvoji města Blatná. Pole rýžovnických sejpů se rozkládá na pravém břehu řeky Lomnice, jihozápadně od ústí Závišínského potoka. Jižní hranici vymezuje tok malé bezejmenné vodoteče ústící zde rovněž do Lomnice. V západní a střední části rýžoviště se nacházejí sejpy o výšce do 1,5 m, které vytvářejí souvislé pásmo sahající až k řece. Ve východní části se sejpy vyskytují spíše ostrůvkovitě, jejich výška zde dosahuje až 2 m. Rýžovnické sejpy se v zámeckém parku zachovaly na ploše cca 500 × 350 m. Severní okraj rýžoviště je zatopen zvýšenou hladinou řeky Lomnice, která zde vytváří četné laguny. Část sejpů byla zničena či poškozena při zakládání parku a při jeho následných úpravách. V porušených sejpech byly nalezeny zlomky vrcholně středověké keramiky.

Památkově chráněno od 17. října 1990.

Obytně hospodářská budova sádek (Q37007944)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19471/3-4029
Pam. katalog
MIS
Blatná Vorlíčkova 1513
49°25′17,13″ s. š., 13°52′53,86″ v. d.
Budova bývalých sádek na obdélném půdoyrsu se sedlovou střechou má trojúhelné štíty s volutovými křídly a v interiéru zachovalé klenební a krovové konstrukce. Budova je datována do první poloviny 19. století. Objekt původně historicky náležel k zámku.

Poznámka: Památkový katalog uvádí čp. 400, to však má průmyslová budova v Jiráskově ulici. Památkový katalog uvádí ulici Na Příkopech, parcelní číslo i fotografie v Památkovém katalogu však odpovídá budově Vorlíčkova čp. 1513 v těsné blízkosti Vorlíčkovy ulice.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pivovar (Q31847038)


Blatná - bývalý pivovar, Pivovarská 167 (2).JPG
 
Kategorie „Brewery in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34746/3-4027
Pam. katalog
MIS
Blatná Pivovarská 167, nábřeží Husovo
49°25′24,13″ s. š., 13°53′0,35″ v. d.
Budova pivovaru za hranicí historického jádra byla postavena po roce 1513, upravována v renesanci a kolem roku 1824. Dům má dochované průčelí s volutovým štítem, interiér, dispozi, klenební konstrukce, okna a dveře. V roce 2002 byl dům poničen povodní. Obdélná patrová budova je zastřešena sedlovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Na Příkopech 227 (Q31846807)


Blatná - dům Na Příkopech 227 (1).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10615/3-6081
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech 227
49°25′22,94″ s. š., 13°52′52,75″ v. d.
Rodinný dům. Patrový klasicistní domek s pavlačí na dvorní straně je datován do 2. poloviny 19. století. Je tvořen přízemními klenutými hospodářskými prostory a obytnými prostory v patře, kde se dochovala původní, dnes již unikátní okna, dveře a jiné další detaily. Z ulice se jedná o přízemní dům, ze dvora jde o patrový dům s pavlačí. Ve spodní části jsou hospodářské prostory, v patře obytné.

Památkově chráněno od 6. června 1995.

Na Příkopech 185 (Q31846657)


Blatná - dům Na Příkopech 185.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14161/3-5988
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech 185
49°25′26,04″ s. š., 13°52′53,51″ v. d.
Městský dům. Dům (maloměstský obchod) na obdélném půdorysu s novogotickou fasádou je zastřešen sedlovou střechou a byl postaven ve druhé polovině 19. století. Dům má dochovaný interiér, dispozici, klenuté prostory, krov a dveře a okna včetně kování.

Památkově chráněno od 17. března 1990.

Kaplanka (Q37007968)


Blatná-dům2009.jpg
 
Kategorie „Chaplain house in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37287/3-4035
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech 213, nábřeží Husovo
49°25′27,26″ s. š., 13°52′53,72″ v. d.
Budova kaplanky z roku 1528 byla klasicistně přestavěna v 19. století, jak v interiéru, tak v exteriéru. Dochoval se intaktně interiér včetně dispozice a historických konstrukcí (klenby, podlahy) a prvky (okna, dveře). Patrová jednoduchá budova s předsazeným schodištěm se nachází na půdorysu obdélníka a je zastřešena valbovou střechou, která je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Dům je obrácen užší stranou k ulici k severozápadu a podélnou stranou se schodištěm je orientován k jihozápadu. Na jihovýchodní fasádě, z větší části zastavěné, se v patře dochovaly kamenné krakorce od prevítu.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Socha svatého Floriána (Q37007853)


Sv Florian v Blatne.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Florian in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25677/3-4037
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech, pp. 1984/3
49°25′27,64″ s. š., 13°52′52,29″ v. d.
Barokní socha svatého Floriána na barokním architektonizovaném podstavci je datována do roku 1766. Socha je situována před farní budovou, v ulici Na Příkopech. V ulici Na Příkopech se nachází kopie sochy a originál sochy je uložen v Domově důchodců čp. 272 v ulici T. G. Masaryka.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Děkanství (Q31846534)


Goticko_barokní_děkanství.jpg
 
Kategorie „Deanery in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25711/3-4033
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech 1
49°25′28,63″ s. š., 13°52′51,28″ v. d.
Děkanství. Pozdně gotická farní budova z 15. století byla v roce 1720 barokně upravena. Barokní úpravy byly provedeny jak v exteriéru, tak v interiéru. Součástí památky je ohradní zeď s bránou a brankou a socha svatého Prokopa z roku 1736 při severní zdi děkanství u ohradní zdi hřbitova. Děkanství s areálem je situováno jižně od farního kostela v návaznosti na prostor bývalého hřbitova, při cestě z náměstí ke hradu. Prostor dvora je ohraničen ohradní zdí. Hospodářské budovy (bývalé stáje a stodola) nejsou předmětem památkové ochrany, ale nacházejí se na památkově chráněném pozemku.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030315)


Blatná.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Blatná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31249/3-4036
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech, st. 5, 7, 4, pp. 5
49°25′29,9″ s. š., 13°52′52,11″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
  • Gotický dvoulodní kostel bez věže byl vystavěn v letech 1414–1515 na místě staršího objektu. S protáhlým, polygonálně uzavřeným presbytářem doprovázeným na severní straně sakristií s půlkruhovým závěrem. V interiéru dochované sklípkové klenby, klenby milevského typu a gotické prvky (portály).
  • hřbitov kolem kostela
  • kaple svatého Michala z roku 1515, na severozápadní straně
  • barokní ambity, navazují na kapli
  • novogoticky upravená zvonice v severovýchodní části areálu, sloužící původně jako vstup na bývalý hřbitov.
  • ohradní zeď hřbitova se zachovala pouze na severní, západní a zčásti také na jižní straně areálu a není součástí kulturní památky.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník padlým (Q37007837)


Blatná - pomník padlým, Na Příkopech.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28645/3-4038
Pam. katalog
MIS
Blatná Na Příkopech, pp. 1984/2
49°25′28,81″ s. š., 13°52′53,4″ v. d.
Pomník padlým první světové války je datován do roku 1923 a jeho autory jsou sochař Josef Bílek a architekt Josef Petrů. Pomník je situován u kostela Nanebevzetí Panny Marie a děkanství čp. l, v historickém jádru města. Na žulovém podstavci s projmutými hranami zužujícími se směrem dolů se nachází dobově pojatá socha svobody, pojednaná jako stojící žena oděna v prostém (rolnickém) šatu, přepásaném v pase. Pravá ruka přidržuje snop (otep slámy), levá ruka spočívá na hlavě.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 212 (Q31847151)


Blatná - dům na náměstí Míru 212 (2).JPG
 
Kategorie „Městské muzeum Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49982/3-6154
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 212, Na Příkopech
49°25′28,38″ s. š., 13°52′54,12″ v. d.
Měšťanský dům. Dvopatrová nárožní budova postavená v letech 1865–1868 v klasicistním slohu původně sloužila jako radnice, berní úřad, okresní soud a hejtmanství. Exteriér a interiér se dochoval v intaktním stavu včetně dispozice, konstrukcí a prvků. Nyní budova Blatského muzea a knihovny.

Památkově chráněno od 29. června 1998.

Náměstí Míru 207 (Q31846958)


Blatná-dům-na-náměstí2009c.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29167/3-4024
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 207
49°25′27,05″ s. š., 13°52′57,58″ v. d.
Měšťanský dům. Dům reprezentuje typický, v 19. století přestavěný dům s dvorní pavlačí, dvorním křídlem a hospodářským křídlem. Budovy mají cenné interiéry včetně konstrukcí (klenby, krovy, podlahy) a prvky (dveře, okna, kování). Cenné jsou pozdně klasicistní fasády. Areál měšťanského domu je tvořen hlavní budovou, na kterou na východní straně navazuje dvorní patrové křídlo na obdélném půdorysu. Na západní straně dvora se nachází přízemní hospodářské křídlo zastřešené pultovou střechou. Hospodářské křídlo je tvořeno kolnou a stájemi. V zadní části nepravidelného dvora jsou situovány drobné objekty - kolny a garáže, které jsou bez památkové ochrany. Dvůr není na jižní straně ohraničen a volně přechází v terasovitou zahradu s oválným bazénkem, která již není součástí kulturní památky.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Mariánský sloup (Q37007876)


Socha P Marie v Blatne.JPG
 
Kategorie „Maria column in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34326/3-4040
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru, pp. 1994/6
49°25′27,73″ s. š., 13°52′57,75″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie. Barokní mariánský sloup z roku 1726 z dílny Johanna Hoffmana je tvořený architektonizovaným podstavcem ve tvaru kříže, na kterém se nacházejí sochy světců (sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Dominik a svatý Josef, někdy zmiňovaný jako neidentifikovaný apoštol), sloup s korintskou hlavicí a socha Panny Marie s Ježíškem stojící na půlměsíci. Podstavec a dřík jsou ze žuly a sochy z pískovce. Sloup je situován uprostřed náměstí Míru. Fundátorem sloupu byl tehdejší majitel blatenského panství Josef hrabě Serényi, jehož znak se na sloupu nachází spolu se znakem jeho manželky Marie Alžběty, rozené hraběnky z Valdštejna.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 107 (Q31846766)


Blatná - dům na náměstí Míru 107.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31655/3-4020
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 107
49°25′27,73″ s. š., 13°53′0,35″ v. d.
Měšťanský dům. Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům si i přes modernizaci ve 20. století zachoval dispozici, historické konstrukce a prvky, klasicistní fasádu, dvorní průčelí s pavlačí. Ve dvoře cenný hospodářský objekt. Měšťanský dům je tvořen hlavní budovou s navazujícím dvorním pavlačovým křídlem v půdorysném tvaru písmene L. V přízemí jsou klenuté prostory restaurace – pizzerie a v patře jsou plochostropé obytné prostory. Na dům navazuje trakt budov – v přední části dvorní křídlo s pavlačí a v zadní části chlévy. Areál je na severu uzavřen hospodářskou budovou. Na stodolu navazují bývalé prostory provozovny tiskárny, které nejsou součástí kulturní památky.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 105 (Q31846727)


Blatná - dům na náměstí Míru 105.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36306/3-4017
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 105
49°25′28,13″ s. š., 13°52′58,91″ v. d.
Měšťanský dům. Klasicistní dům byl postavený po požáru města v roce 1834 patrně na starších základech. Dům má dochované klenební konstrukce v přízemí i v patře, částečně i dispoziční rozvržení a pozdně eklektickou uliční fasádu. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Na dům navazuje obdélný dvůr, který je na severovýchodě ohraničen cihelným plotem z tvarovek, který je bez památkové ochrany. Dvůr uzavírala stodola s přístavkem, která byla zbourána a zůstaly po ní jen obvodové stěny, které nejsou zahrnuty do památkové ochrany. Na dům navazuje krátké dvorní křídlo. Původně se jednalo o delší dvorní křídlo, které bylo ubouráno. Částečně podsklepený patrový řadový dům, který je zastřešen sedlovou střechou krytou keramickou taškou. Průčelí domu je devítiosé, s pozdně klasicistní fasádou, která byla novodobými prvky znehodnocena.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 104 (Q31846693)


Blatná - dům na náměstí Míru 104.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28990/3-4025
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 104
49°25′28,49″ s. š., 13°52′58,33″ v. d.
Měšťanský dům. Dům s gotickými základy byl přestavěn po požáru města v roce 1834 v klasicistním slohu. Dům s klasicistním průčelím má cenný interiér, dochované klenební konstrukce, halu v patře s toskánskými sloupy. Cenná je hospodářská budova s dvoulodím a klenbami. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Na dům navazuje hospodářské stavení – stáje a kolna, jež jsou zastřešeny sedlovou střechou. Podél hospodářského stavení je malý úzký prostor dvora, který není ohraničen a volně přechází do sousedního dvora čp. 103. Jedná se o částečně podsklepený patrový řadový dům, který je zastřešen sedlovou střechou krytou keramickou taškou, se střešními okny ve střešní rovině. Dům slouží jako prodejna oděvů a obuvi.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 103 (Q31846490)


Blatná - dům na náměstí Míru 103.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23840/3-4016
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 103
49°25′28,63″ s. š., 13°52′57,72″ v. d.
Měšťanský dům. Dům má pravděpodobně starší základy, jeho současná podoba je klasicistní, po požáru města roku 1834. Dům s eklektickou fasádou má dochované dispoziční řešení, konstrukce (valené a plackové klenby). Ve dvoře cenný klenutý hospodářský objekt. Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Kolmo na dům je napojeno obdélné hospodářské stavení – stáje a dvůr na severovýchodě uzavírá obdélná stodola s maštalí v přízemí a s obytným podkrovím. Na maštal na severovýchodní straně navazuje na parc. st. 84 přízemní obytný přístavek, který je dispozičně propojen s maštalí, ale není předmětem památkové ochrany. Na východní straně mezi stodolou a sousedním hospodářským objektem patřící čp. 104 je ohradní zeď s brankou, která uzavírá dvůr na východě. U ohradní zdi je situován přístavek s pultovou střechou. Ohradní zeď s bránou a přístavek s pultovou střechou nejsou předmětem památkové ochrany, ale leží na chráněném pozemku.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 102 (Q31846623)


Blatná - dům na náměstí Míru 102.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24900/3-4019
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 102
49°25′28,81″ s. š., 13°52′57,36″ v. d.
Měšťanský dům. Dům s gotickými základy byl klasicistně přestavěn po požáru města roku 1834. Dům má dochované klasicistní průčelí s bosáží a interiér včetně dispozice a historických konstrukcí (plackové klenby v celém přízemí). Vstupní průčelí domu je orientováno do náměstí, k jihozápadu. Za domem je situován zastřešený dvorek a původní hospodářské stavení, které bylo upraveno na masnu a na udírnu. Na střeše zastřešeného dvora je terasa s pergolou přístupná z prvního patra domu. Jedná se o patrový řadový dům, který je zastřešen sedlovou střechou krytou keramickou taškou. Průčelí domu je tříosé, s klasicistní jednoduchou fasádou. Lednice, plochostropý přístavek, zastřešení dvora a ostatní přístavby ve dvoře jsou bez památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náměstí Míru 101 (Q31846586)


Blatná - dům na náměstí Míru 101.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27447/3-4018
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Míru 101
49°25′29,06″ s. š., 13°52′56,82″ v. d.
Měšťanský dům. Klasicistní dům byl postaven na starších gotických základech po požáru města v roce 1834. Budovy mají cenné klasicistní exteriéry (dvorní pavlač na krakorcích, uliční a dvorní fasády). Cenné interiéry včetně klenutých konstrukcí, krovů a prvků. Areál domu nepravidelného půdorysného rozvržení je tvořen hlavním patrovým částečně podsklepeným domem s průjezdem, s klasicistní fasádou a s dvorní pavlačí na kamenných krakorcích, dále patrovým dvorním spojovacím krčkem na západní straně. Severní strana je uzavřena hospodářským objektem, který je opticky rozdělen spojovacím krčkem na dvě části. Ve dvoře se nacházejí i nechráněné objekty: objekt chlívků před hospodářským objektem na jeho západní straně a o přístavek na jižní straně vklíněný mezi spojovací krček a sousední objekt čp. 102.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Základní umělecká škola (Q31846845)


Blatná - dům na ulici J. P. Koubka 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10307/3-6064
Pam. katalog
MIS
Blatná třída J. P. Koubka 4
49°25′30,5″ s. š., 13°52′54,12″ v. d.
Základní umělecká škola. Dům patrně staršího založení byl přestavěn v eklektickém stylu na přelomu 18. a 19. století. Má cenné eklektické průčelí s bohatou štukovou výzdobou, s balustrádou a atikovými štítky. V interiéru dochované konstrukce (klenby), dispozice, prvky. Objekt se stává ze dvou částí – z původního objektu základní umělecké školy z konce 19. století a z nové části přistavěné do dvora z roku 1993. Nová budova není předmětem památkové ochrany. Jedná se o patrový částečně podsklepený dům situovaný na obdélném půdorysu a je zastřešen sedlovou střechou s vikýři, která je kryta pálenou bobrovkovou krytinou.

Památkově chráněno od 14. dubna 1994.

Občanská záložna (Q31846918)


Blatná-dům-na-náměstí2009.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102167
Pam. katalog
MIS
Blatná třída J. P. Koubka 99
49°25′30,76″ s. š., 13°52′56,24″ v. d.
Spořitelna

Poznámka: Budova záložny má pravděpodobně starší základy, dnešní podoba domu z druhé poloviny 19. století s klasicistním exteriérem a interiérem. Klasicistní průčelí s rizalitem má štukovou výzdobu a atikové štítky. V interiéru jsou dochované klenby, dveře. Objekt je jednopatrový s atikou, střecha sedlová. Fasáda je v přízemí tříosá, vlevo se nachází průjezd do dvora, uprostřed a vpravo výkladce obchodů. První patro je šestiosé, střední dvě osy jsou zvýrazněny mírně vystupujícím rizalitem, který v úrovni atiky vrcholí neobarokním štítem.
Památkově chráněno od 13. února 2007.

Třída J. P. Koubka 7 (Q31847115)


Blatná - dům na ulici J. P. Koubka 7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17436/3-4022
Pam. katalog
MIS
Blatná třída J. P. Koubka 7
49°25′31,66″ s. š., 13°52′54,84″ v. d.
Měšťanský dům. Dům ze 16. století byl po požáru v roce 1834 přestavěn klasicistně. Dochovalo se klasicistní průčelí se štukovými prvky, dvorní pavlač se sloupy, dispozice, interiér včetně konstrukcí (plackové a valené klenby) a prvků (dveře, okna, kování). Patrový podsklepený dům, který je situován na půdorysu obdélníka a je zastřešen sedlovou střechou s hřeben rovnoběžným s ulicí. Dům se nachází v klesajícím terénu, od západu k východu. Za patrovým domem se nachází dvůr – zahrada nepravidelného půdorysu. Při severní straně zahrady se nachází zbývající část hospodářské budovy, která byla radikálně přestavena a je bez památkové ochrany. Na severozápadním nároží domu navazuje bývalá obvodová stěna po zaniklých chlévech z 90. letech 20. století, která dnes tvoří ohradní zeď zahrady.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1970 Třída J. P. Koubka 88 (Q31847083)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15156/3-4023
Pam. katalog
MIS
Blatná třída J. P. Koubka 88
49°25′35,02″ s. š., 13°52′57,64″ v. d.
Jednalo se o zděný řadový dům z první poloviny 19. století. Dům byl zbořen v 60.–70. letech 20. století. Na jeho místě vznikl nový rohový dům čp. 240. V roce 2013 byl dům vymazán z ÚSKP. Dům býval situován v severovýchodní části náměstí a jeho průčelí bylo orientováno na západ a tvořilo východní stranu návsi. Jednalo se o zděný řadový měšťanský dům z první poloviny 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1970. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1970 Náměstí J. A. Komenského 230 (Q31846569)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37263/3-4026
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí J. A. Komenského 230
49°25′32,66″ s. š., 13°52′58,88″ v. d.
Měšťanský dům. Dům byl zbořen v 60.–70. letech 20. století kvůli výstavbě obchodního centra. V roce 2013 byl vymazán z rejstříku památek. Dům byl situován v Komenského ulici a byl orientován štítovým průčelím do náměstí Komenského. Dnes je ulice i náměstí Komenského v jiné půdorysné poloze vůči náměstí J. P. Koubka, posunuto zhruba o 100 m severním směrem. Jednalo se o přízemní budovu se sedlovou střechou, která byla kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Dům byl odsazen od uliční čáry dále do dvora a byl ohraničen v uliční čáře ohradní nízkou zdí, která byla omítnuta. Zděný štít s polokruhovým zakončením byl orientován do přilehlého náměstí.

Poznámka: MonumNet přiřazoval k ulici Komenského, ta dnes neexistuje.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1970. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Základní škola J. A. Komenského (Q31846881)


Blatná (CZE) - school of Comenius.jpg
 
Kategorie „Základní škola J. A. Komenského Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50894/3-6199
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí J. A. Komenského 387
49°25′33,2″ s. š., 13°53′3,3″ v. d.
Základní škola. 27třídní budova školy byla postavena v letech 1902–1904 karlínským stavitelem Václavem Nekvasilem podle projektu Karla Fialy. Monumentální pozdně klasicistní (pseudorenesanční s některými pozdně klasicistní prvky) dvoupatrová budova se zvýšeným přízemím a suterénem, půdorysu písmene E je tvořena třemi nestejnými křídly, severní je nejdelší, jižní nejkratší. Ve středu stavby je na střeše umístěna věžička. Hlavní, západní průčelí, má v přízemí 18 okenních os, v prvním patře 24 os a ve druhém patře 25 okenních os. Jižní průčelí je ve všech patrech 9osé, severní průčelí 15osé. V interiéru jsou dochované klenební konstrukce a prvky.

Památkově chráněno od 16. února 2001.

Spořitelna (Q37008009)


Blatná - dům na ulici J. P. Koubka 81.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18769/3-4032
Pam. katalog
MIS
Blatná třída J. P. Koubka 81, Zahradnická
49°25′38,96″ s. š., 13°52′57,97″ v. d.
Funkcionalistická spořitelna z let 1939–1942 je stavbou předních českých architektů meziválečné doby Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka. Exteriér se dochoval téměř v původní podobě, v interiéru jsou dochovaná schodiště, povrchy stěn, podlahy, dveře. Původně měl objekt půdorys ve tvaru písmene L. Ve druhé polovině 20. století byla severovýchodní prázdná partie zastavěna přízemním objektem garáží. Objekt spořitelny je dvoupatrový, zastřešený valbovou střechou. Jižní průčelí má pětiosé, v západní ose je s hlavním vstup a lodžie, ve zbylých osách jsou v přízemí a 2. patře čtyři okna a v 1. patře balkón, na západním sedmiosém průčelí vystupuje vysazený půlválcový schodišťový rizalit. Severní průčelí je v přízemí dvouosé a v patrech tříosé, v 1. patře vystupuje z fasády oválný výstupek. Východní průčelí je pětiosé. Severní průčelí jižního křídla je pětiosé, okna na východní straně osvětlují nároží, za nímž je schodiště.

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno jako záložna.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Palackého 27


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106119
Pam. katalog
MIS
Blatná Palackého 27
49°25′39,46″ s. š., 13°52′54,67″ v. d.
Roubený dům komorového typu se sedlovou střechou. Původ domu je zřejmě z konce 18. století nebo z počátku 19. století. Roubený dům stojí ve dvoře za domem čp. 28.

Památkově chráněno od 22. listopadu 2017.

Kříž (Q37007899)


Blatná - kamenný kříž 0673 (1).jpg
 
Kategorie „Stone cross in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23107/3-4042
Pam. katalog
MIS
Blatná při čp. 272, pp. 2223
49°25′41,66″ s. š., 13°52′40,87″ v. d.
Kamenný hrubě opracovaný kříž rovnoramenného tvaru je datován do roku 1829 a je přípomínkou utonutí dvou chlapců při dubnové povodni. Je situován u Závišova potoka, před domem čp. 272.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sokolovna (Q33521505)


Blatná - sokolovna 2.jpg
 
Kategorie „Sokol house in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100822
Pam. katalog
MIS
Blatná náměstí Kalinovo 580, Böhmova
49°25′43,14″ s. š., 13°52′37,09″ v. d.
Budova sokolovny byla postavena ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém slohu a jedná se o jednu z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb na jihu Čech. Stavbu navrh architekt František Průša z Volyně. Sokolovna se dochovala v autentickém stavu. Dvoupatrová stavba půdorysu ve tvaru písmene L má plochou střechu, hmota stavby v různých úrovních ustupuje v kubických objemech. Podoba hmoty stavby pochází z 30. let 20. století, severní terasa dostavěná v 50. letech 20. století je vhodným doplňkem, který je dnes již nedílnou součástí vzhledu objektu. U západního nároží se zachoval původní kovový nápis BIO.

Památkově chráněno od 22. ledna 2004.

Socha svatého Václava (Q37008030)


Blatná, socha svatého Václava.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14599/3-4041
Pam. katalog
MIS
Blatná Nádražní, Tyršova, pp. 1016/24
49°25′50,86″ s. š., 13°52′30,43″ v. d.
Barokní socha sv. Václava z jemnozrnného pískovce je situována na architektonizovaném podstavci s monogramy a nápisy. Socha i podstavec jsou datovány do roku 1758. Socha se nachází severozápadním směrem od historického jádra města, na travnatém trojúhelníkovém prostranství na křížení ulic Nádražní a Tyršova.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Vila Fiala


021 vila Fiala.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106369
Pam. katalog
MIS
Blatná Holečkova 394
49°26′10,61″ s. š., 13°52′46,16″ v. d.
Vila Fiala (vila Theodora Fialy, Krčkovna) postavená v roce 1905 českým architektem Karlem Fialou je cenným a velmi zajímavým příkladem výletní restaurace s hospodářským zázemím a zahradou. Domu dominuje jihozápadní věž s cibulovou bání a dřevěná veranda na jihovýchodní straně domu.

Památkově chráněno od 24. dubna 2019.

Kontribuční sýpka (Q37007919)


Blatná - kontribuční sýpka z 18. stol..jpg
 
Kategorie „Granary in Blatná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19870/3-4034
Pam. katalog
MIS
Blatná východně u rybníka Přední Topič, st. 312
49°25′29,25″ s. š., 13°53′40,99″ v. d.
Kontribuční sýpka. Sýpka byla postavena před rokem 1837. Třípodlažní budova na obdélném půdorysu má netradičně tvarovaná polokruhová okna, vstupnímu průčelí vévodí střední rizalit se sloupovým portikem a termálními okny. Sýpka má klasickou dispozici, hodnotné konstrukce - trámové stropy, krov. Před severní fasádou je situovaná zastřešená rampa z konce 20. století, která není předmětem ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Blatenka[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dřevěný srub če. 42 (Q37007273)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35214/3-4014
Pam. katalog
MIS
Blatenka Blatenka če. 42, severozápadně od vsi
49°24′15,6″ s. š., 13°50′57,2″ v. d.
Venkovský dům - srub (dřevěný dům s kolnou). Roubený dům če. 42, částečně přestavěný a upravený ve druhé polovině 20. století, je datován do 18. století. Srub se původně nacházel v areálu usedlosti čp. 4 v obci, v 70.–80. letech 20. století byl přemístěn na dnešní místo zhruba 0,5 km severozápadně směrem od vsi. Původní srub s kolnou měl střechy kryté doškami, neměl okna a vestavěné podkroví. Dřevěný srub je tvořen vlastním srubem na kamenné podezdívce a na něj navazuje na severozápadě otevřená přízemní kolna. Dřevěný podsklepený srub s vestavěným podkrovím je situován na téměř čtvercovém půdorysu a je zastřešen sedlovou střechou zvalbenou na jihozápadě, která je kryta šindelem. Přesah střechy na vstupní straně tvoří zápraží a zároveň je konstrukcí pro balkon v podkroví. Před srubem na severovýchodní straně jsou předsazena dvě přímá ramena dřevěných schodů, proti sobě situovaných, vedoucí na podestu. Podesta je podporována zděnými pilíři.

Poznámka: Původně u čp. 4
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Jindřichovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lesní kaple s hrobkou (Q37324114)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50947/3-6207
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice u hájovny Chválov, st. 29
49°22′34,43″ s. š., 13°51′42,52″ v. d.
Lesní kaple Battagliů z Drahonic a Enisů z Lažan s hrobkou byla postavena roku 1894 v romantizujícím novogotickém slohu. Interiér sklenut křížovou klenbou. Kaple je situována cca 2 km jižně od Jindřichovic.

Památkově chráněno od 24. dubna 2001.

Čekanice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Čekanice (Q33419645)


Čekanice, zámek.jpg
 
Kategorie „Castle Čekanice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10042/3-4061
Pam. katalog
MIS
Čekanice Čekanice 1
49°22′33,59″ s. š., 13°53′2,57″ v. d.
Klasicistní budova zámku byla postavena rodinou Helversenů na konci 18. století na místě starší tvrze. V roce 1910 byla přistavěna k zámku novorenesanční kaple Panny Marie Lurdské. Areál zahrnuje krajinářský volně řešený park z počátku 19. století. Zámecký areál je situován na návrší nad Zádvorským rybníkem a tvoří dominantu severního okraje obce. Rozlehlý areál zámku tvoří vlastní budova zámku, hospodářské budovy kolem čestného dvora, dále jižněji konírna. Za zámeckou budovou se na západní straně rozkládá krajinářský park, svažující se k jihu. Památkově chráněný je i pomník Jana Husa a lihovar s komínem, jež jsou situovány východně od zámeeckého areálu, přes místní komunikaci. V areálu se nacházejí nechráněné objekty – přístavky, přístavby, nové domky, ovčín, oplocení, vrata.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q36855273)


Čekanice, kaplička sv.Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31475/3-4063
Pam. katalog
MIS
Čekanice ve vsi, pp. 834/1, 28/36
49°22′35,28″ s. š., 13°53′8,81″ v. d.
Kaplička. Neobvyklá jednoduchá stavba kaple sv. Jana Nepomuckého na úzkém příčně obdéném půdoryse, se širokým spodním prostupem, ve kterém stávala patrně keramická socha sv. Jana Nepomuckého, a nikou, je datována do 18. století. Nika je umístěna již na ploše dvoustupňového štítu připomínajícího tvarem mansardu. Kaple je situována ve středu obce, na hrázi Zádvorského rybníka. Celá hmota kaple stojí na novém betonovém soklu spadajícím do svahu hráze.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaple Panny Marie (Q36855290)


Čekanice, kaple Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Kaple Panny Marie (Čekanice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37506/3-4062
Pam. katalog
MIS
Čekanice st. 111/1, 1,5 km severně od vsi
49°23′13,12″ s. š., 13°52′58,43″ v. d.
Kaplička Panny Marie. Zděná obdélná stavba s valeným vstupem a trojúhelným štítem byla vystavena po roce 1813 majitelem čekanického panství A. Helversenem. Interiér kaple klenutý valenou klenbou. Kaple je situována asi 1,5 km severním směrem od vsi. Ochranné pásmo památného stromu – buku Velenovského.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hněvkov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q33248245)


Hněvkov, usedlost čp.8.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51588/3-6233
Pam. katalog
MIS
Hněvkov Hněvkov 8
49°24′3,15″ s. š., 13°54′13,12″ v. d.
Venkovská usedlost s hospodářskými budovami kolem dvora a se zahradou je datována do první poloviny 19. století. Obytné stavení s klenutými místnostmi včetně světnice má dochovaný selskobarokní volutový štít. Stav usedlosti je negativně poznamenán dřívějším hospodařením JZD i současným pobytem sociálně nepřizpůsobivých nájemníků. V minulosti došlo ke stržení brány a kolny, navazující na stáje; byly odstraněny kamenné schody před vstupní brankou u obytného stavení; došlo k postupné devastaci dvora i zahrad, kamenné ohradní zdi zahrad byly pobořeny. Usedlost, štítově orientovaná do návsi, přízemní, na obdélném půdorysu, sestává z obytného stavení a navazujícího chléva, stájí a kolny, která byla v minulosti zdemolována a v současnosti existuje pouze zbytek obvodových zdí kolny. Na štítovou stěnu obytného stavení navazuje kamenná ohradní zeď s brankou, uzavírající z jižní strany dvůr. Brána byla v minulosti zcela zdemolována. K usedlosti přiléhá na východě velký mírně svažitý částečně zatravněný dvůr. Severní stranu dvora uzavírá stodola s datací 1885 ve štítě. Na stodolu na severu navazuje ovocná zahrada obehnaná zbytky kamenné ohradní zdi. K západní straně dvora přiléhá zahrádka se zbytky kamenné ohradní zdi. Další dnes již neexistující zeleninová zahrádka se nalézala v jižní části dvora u ohradní zdi, její původní ohrazení zcela zaniklo a zahrádka se stala jednolitou součástí dvora. V současnosti stojí uprostřed bývalé zahrádky novodobý jednoduchý dřevěný přístřešek bez památkové hodnoty.

Památkově chráněno od 12. dubna 2002.

Boží muka (Q37275583)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21039/3-4116
Pam. katalog
MIS
Hněvkov 1,5 km od Blatné, před dvorem Lamač, pp. 233/14
49°24′49,78″ s. š., 13°53′48,5″ v. d.
Kamenná pilířková boží muka s vrcholovou kaplicí jsou datována pravděpodobně do počátku 18. století. Boží muka se nacházejí cca 1,5 km od obce Blatná. Není dochována vrcholová ozdoba, ozdobně kovaný křížek, patrně soudobý s božími mukami.

Poznámka: MonumNet uváděl jako morový sloup.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Skaličany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 4 (Q33255989)


Skaličany, venkovská usedlost čp.4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46463/3-4371
Pam. katalog
MIS
Skaličany Skaličany 4, náves
49°26′19,13″ s. š., 13°55′0,81″ v. d.
Venkovská usedlost dvouštítového uspořádání byla vystavena pravděpodobně v první polovině 19. století. Dům a špýchar mají křídlové štíty členěné římsami a pilastry. Cenné interiéry včetně konstrukcí (klenby, trámové stropy, krovy) a prvky (dveře včetně kování). Areál je tvořen obytným stavením s navazujícícmi chlévy a kolnou na východní straně dvora. Západní strana dvora je od jihu tvořena špýcharem s navazujícími klenutými stájemi. Na západní straně dvora se nachází samostatně stojící zděná hospodářská budova a torzo obvodových stěn kolny, jež nejsou předmětem památkové ochrany. Dvůr na části západní strany je ohraničen kamenným tarasem se zděnou nadezdívkou. Na jihu je dvůr uzavřen mezi obytným stavením a špýcharem vjezdovou bránou a brankou. Dvůr býval na severu uzavřen roubenou stodolou s doškovou krytinou, která neexistuje již od roku 1973. Dnes není dvůr na severu uzavřen, volně přechází v navazující pozemky, zahrady. Zbývající plocha dvora na východní straně je ohraničena pletivem, které je bez památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Drahenický Málkov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 9 (Q33245643)


Zemědělská usedlost čp. 9.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40551/3-4097
Pam. katalog
MIS
Drahenický Málkov Drahenický Málkov 9
49°28′23,61″ s. š., 13°54′4,82″ v. d.
Venkovská usedlost nepravidelného tvaru s obytnými a hospodářskými budovami je datována do poloviny 19. století. Usedlost byla během 20. století zmodernizována. Dům má dochovaný zlidovělý štít selského baroka. Dvouštítové průčelí spojené bránou je orientováno k západu, k přilehlé komunikaci. Areál venkovské usedlosti sestává z obytného stavení s navazujícími stájemi na jihu, dále kolnou s chlívky na severní straně dvora. Mezi štítem obytného stavení a kolny je dvůr uzavřen bránou a brankou v ohradní zdi. Na východní straně dvora se nachází stodola, která byla ve druhé polovině 20. století přestavěna na obytné účely. Ve dvoře se nacházejí nechráněné objekty – přístavky, drobné objekty, dělicí a ohraničující ploty.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]