Seznam kulturních památek v Bezdružicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Bezdružice v okrese Tachov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bezdružice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bezdružice (Q28927456)


Zamek Bezdruzice.JPG
 
Kategorie „Castle Bezdružice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Castle Bezdružice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18091/4-1692
Pam. katalog
MIS
Bezdružice nám. Kryštofa Haranta 1
49°54′30,24″ s. š., 12°58′4,08″ v. d.
Zámek. Rozsáhlé panské sídlo s převážně barokní a klasicistní úpravou se starším gotickým jádrem. Umístěný ve výrazné poloze. Objekt oválné dispozice sestává z horního hradu a pozdějšími přístavbami vzniklého zámku. Dolní zámek zabírá jihovýchodní, k městu obrácenou část areálu; tvoří jej dvoupatrová (do nádvoří patrová) budova, skládající se ze tří částí - jižní trakt spojený s Horním hradem, střední a severovýchodní trakt.
  • horní hrad čp. 1, dolní zámek, úsek hradební zdi v části horního hradu, st. 32
  • st. 279
  • st. 436 bez staveb
  • park, st. 391 (bez staveb), pp. 40, 747/2 (část), 779/1, 779/3, 781, 1484/2

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Hasičská zbrojnice (Q61884069)


Bezdružice, Hasičská zbrojnice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106101
Pam. katalog
MIS
Bezdružice náměstí Kryštofa Haranta 304, st. 160
49°54′30,39″ s. š., 12°58′9,03″ v. d.
Hasičská zbrojnice v západní části náměstí v blízkosti areálu zámku a při požární nádrži. Poměrně netypicky řešená stavba, která vznikla ve dvou stavebních etapách, kdy ke starší zděné části (postavené mezi lety 1839 a 1893) byla mezi roky 1926 a 1954 připojena třípatrová dřevěná věž.

Poznámka: Památkový katalog neuvádí číslo popisné.
Památkově chráněno od 4. října 2017.

Náměstí Kryštofa Haranta čp. 39 (Q31740912)


Bezdružice č.p. 39.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45110/4-1696
Pam. katalog
MIS
Bezdružice náměstí Kryštofa Haranta 39
49°54′28,51″ s. š., 12°58′8,26″ v. d.
Zděný patrový řadový měšťanský dům v západní části jižní fronty náměstí. Klasicistní z roku 1819 s částečně dochovanou původní fasádou a cennými prvky v interiéru.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Náměstí Kryštofa Haranta čp. 40 (Q31740957)


Bezdružice č.p. 40.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37563/4-1697
Pam. katalog
MIS
Bezdružice náměstí Kryštofa Haranta 40
49°54′28,22″ s. š., 12°58′8,8″ v. d.
Zděný patrový řadový měšťanský dům s klasicistní fasádou, situovaný v západní části jižní fronty náměstí.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Sousoší svatého Floriána (Q37006064)


Bezdruzice SvFlorian na námesti Krystofa Haranta.jpg
 
Kategorie „Saint Florian column in Bezdružice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Florian column in Bezdružice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25797/4-1695
Pam. katalog
MIS
Bezdružice náměstí Kryštofa Haranta, pp. 1483/1
49°54′28,62″ s. š., 12°58′10,74″ v. d.
Pilíř se sochou svatého Floriána a sochami světců (sv. Vít, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký). Datace v nápisu na podstavci do roku 1732, zřízeno nákladem bezdružických měšťanů, autor neznámý. Na stávající místo bylo dílo přemístěno v roce 1844 v souvislosti s uvolněním místa pro novou budovu radnice.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37006104)


Kostel Bezdružice 02.JPG
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Bezdružice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Bezdružice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23209/4-1693
Pam. katalog
MIS
Bezdružice náměstí Kryštofa Haranta, st. 52
49°54′28,8″ s. š., 12°58′14,88″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zděný orientovaný kostel v severovýchodní části náměstí. Poměrně jednoduchá barokní stavba upravená výrazněji v pozdním klasicismu. Vznikl v letech 1710–1711 na místě původního gotického kostela (doložen 1515). Přestavba po požáru v roce 1838. Roku 1880 opěráky kolem presbytáře a kvádry ve spodní partii věže.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Úterská čp. 55 (Q55024016)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106188
Pam. katalog
MIS
Bezdružice Úterská 55
49°54′25,98″ s. š., 12°58′17,44″ v. d.
Městský dům situovaný v nároží ulic v jihovýchodním koutu náměstí Kryštofa Haranta. Volně stojící stavba, která původně tvořila zadní trakt městského barokního domu. Nejspíš barokního původu, v polovině 20. století ubourána přední obytná část, která byla mírně zalomená a dosahovala cca až k dnešní komunikaci. Objekt dochován v podobě určené úpravami v průběhu 19. století a první polovině 20. století. Mimořádně dobře dochovaný objekt, včetně celé řady historických detailů a konstrukcí.

Památkově chráněno od 27. dubna 2018.

Sýpka (Q37006045)


Bezdružice, sýpka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30127/4-1694
Pam. katalog
MIS
Bezdružice Úterská, st. 169/1
49°54′29,97″ s. š., 12°58′25,44″ v. d.
Vrchnostenská sýpka v okrajové části obce, při silnici do Úterý. Tradiční zemědělská stavba pozdně barokního typu, pravděpodobně postavená před koncem 1. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 24. února 1964.

Synagoga (Q12057843)


Bezdružice, synagoga.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103415
Pam. katalog
MIS
Bezdružice Plzeňská, st. 116/1
49°54′22,01″ s. š., 12°58′22,56″ v. d.
Pozdně barokní synagoga z počátku 19. století. Volně stojící stavba na půdorysu kratšího obdélníku (cca 11,5 x 13,5 m) s valbovou střechou s krátkým podélným hřebenem. Současný vnější vzhled stavby je poznamenán některými degradujícími zásahy z poválečného období (zazděna původní okna, probourán široký vjezd v místě původního svatostánku na východní straně objektu a ubourána západní předsíň). K jižnímu průčelí byla přistavena přízemní garáž, která dispozičně propojuje prostor synagogy se sousedním domem čp. 117.

Památkově chráněno od 22. prosince 2008.

Kaple (Q37006085)


Kaple jižně od Bezdružic (Q37006085) 01.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101435
Pam. katalog
MIS
Bezdružice jihozápadně od města, cca 200 m od okraje Bezdružic, st. 464
49°54′7,9″ s. š., 12°57′51,02″ v. d.
Drobná kaple vystavená během 1. poloviny 19. století ve střídmých klasicistních formách. Zděný drobný objekt na čtvercovém půdorysu, k jehož severní straně přiléhá užší čtvercový závěr. Nároží kaple i závěru jsou na severní straně zaoblena.

Památkově chráněno od 22. března 2005.

Křivce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q12030883)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27965/4-1893
Pam. katalog
MIS
Křivce východní okraj obce, st. 11, 36, 37, pp. 7, 929/5
49°55′28,64″ s. š., 12°58′25,66″ v. d.
Kostel svatého Martina. Raně barokní areál kostela s bývalým hřbitovem, viditelný při dálkových pohledech na obec. Kostel stojí uprostřed zatravněné plochy hřbitova, vymezené po celém obvodu kamennou ohradní zdí. Na západní straně prolomena hlavní vstupní brána, na jižní straně branka. V severozápadním nároží hřbitova stojí rozpadající se objekt márnice I., k západnímu úseku ohradní zdi z vnějšku vlevo od vstupní brány přiléhá objekt márnice II. Vlevo od vstupní brány před márnicí II. stojí sloup se sochou Bičování Krista. Kostel vystavěn jako barokní novostavba v místě gotického kostela zmiňovaného k roku 1358. Ohradní zeď s branou a brankou zřejmě v těsné návaznosti na dokončení kostela. Torzo západní márnice snad barokní, severozápadní márnice patrně z konce 19. století. Pilíř se sochou Bičování Krista z roku 1711

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Řešín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38197355)


Kriz Resin.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33284/4-1892
Pam. katalog
MIS
Řešín pp. 448/3
49°54′35,64″ s. š., 12°57′1,44″ v. d.
Pamětní kříž situovaný v obci před domem čp. 34. Dílo sestává z kamenného hranolového stupňovitého podstavce a kovaného jetelového kříže s litinovým korpusem Ukřižovaného. Na čelní straně jednoduchý německý votivní nápis.

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Usedlost čp. 3 (Q30731930)


Resin statek.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42152/4-1891
Pam. katalog
MIS
Řešín Řešín 3, náves
49°54′34,2″ s. š., 12°57′2,88″ v. d.
Regionálně charakteristická venkovská usedlost z 1. poloviny 19. stol. s typickým roubeným věncem a hrázděným štítem. Současné složení dvora je výsledkem mladší stavební úpravy, stodola původně volně stojící, kolna zbořena, brána novodobá. Uzavřená usedlost, situovaná na jihovýchodní straně návsi vlevo od silnice z Bezdružic. Na východní straně dvora obytné stavení, na které v pravém úhlu navazují na jižní straně chlévy se stodolou. Proti obytnému stavení na západní straně dvora stávaly přízemní dřevěné kolny, dnes již demolované. V čele usedlosti vystavěna novodobá zděná brána s polokruhem zaklenutým vjezdem. Západní hranici dvora vymezuje novodobý dřevěný plot.

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Pačín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 1 (Q33254533)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30484/4-1983
Pam. katalog
MIS
Pačín Pačín 1, náves
49°54′42,73″ s. š., 12°54′57,87″ v. d.
Venkovský dům. Dům s hrázděnými konstrukcemi z roku 1774 dle malovaného nápisu ve štítě. Patrová stavba vystavěná na severní straně návsi se založením ve štítové orientaci. Dům má výraznou mansardovou střechu krytou šindelem. Nad štíty je polovalba. Celé patro je včetně obou štítů hrázděné. Na nádvorní (východní) straně je stavba opatřena pavlačí, kterou kryje přesah střechy. Jedna z posledních staveb svého druhu v regionu. Tesařské konstrukce vykazují mimořádné uměleckořemeslné kvality srovnatelné se stavbami na Chebsku. Nevhodné stavební úpravy, hospodářské zázemí zaniklo. Obytné stavení s chlévy, stodola (novostavba).

Památkově chráněno od 26. února 1964.

Zhořec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q38227968)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50158/4-5180
Pam. katalog
MIS
Zhořec při vjezdu do osady Kamýk, pp. 1448/3
49°55′14,87″ s. š., 12°54′40,96″ v. d.
Smírčí kříž. Kamenný latinský kříž v zahradě rekreačního domu. Objekt je přesně kamenicky opracován a pravděpodobně se jedná o mladý typ této památky, hypoteticky až z 20. století jako napodobenina objektů tohoto typu.

Památkově chráněno od 28. března 2000.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]