Seznam kulturních památek v Ústí nad Labem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Ústí nad Labem-město[editovat | editovat zdroj]

Ústí nad Labem-centrum[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dominikánský klášter s kostelem svatého Vojtěcha (Q30132528)


Ústí nad Labem - kostel svatého Vojtěcha, průčelí obr01.jpg
 
Kategorie „Dominican monastery in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dominican monastery in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42740/5-265
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Hradiště 97/4, Vojtěšská, Malá Hradební
50°39′32,19″ s. š., 14°2′31,68″ v. d.
Klášter dominikánský s kostelem svatého Vojtěcha: klášter čp. 97, klášterní zahrada (parc. 2653, 2654/1), ohradní zeď s portálem a bránou (parc. 2648/11, 2653, 2654/1), hospodářské budovy (parc. 2654/2, 2654/3, 2654/4), kostel svatého Vojtěcha (parc. 2655)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030373)


Ústí nad Labem kostel Nanebevzetí Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42984/5-264
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Kostelní náměstí, Bílinská, U Kostela, parc. 2646, 2645
50°39′32,67″ s. š., 14°2′25,61″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, krucifix se sochou sv. Maří Magdalény.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Magistrát (Q30898156)


Ústí nad Labem - budova magistrátu obr01.jpg
 
Kategorie „Magistrát města Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Magistrát města Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43175/5-268
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 2336/8a
50°39′37,16″ s. š., 14°2′14,53″ v. d.
Radnice - Magistrát, budova čp. 2336 na parc. 2535/1 a budova bez čp. na parc. 2535/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Severočeské divadlo opery a baletu (Q30898197)


Masarykova, Severočeské divadlo opery a baletu.jpg
 
Kategorie „Theatre in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Theatre in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43508/5-5038
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Lidické náměstí 1710/10, Vaníčkova, U Divadla
50°39′36,69″ s. š., 14°2′4,38″ v. d.
Divadlo - Severočeské divadlo opery a baletu (dříve Zdeňka Nejedlého)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městské muzeum - bývalá škola (Q18114021)


Budova muzea.jpg
 
Kategorie „Muzeum města Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Muzeum města Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43242/5-5051
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Masarykova 1000/3, Brněnská 1000/1a, Vaníčkova, U Divadla
50°39′39,05″ s. š., 14°2′3,69″ v. d.
Bývalá škola, Muzeum města Ústí nad Labem.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stará správní budova Spolchemie (Q55024029)


Stará správní budova Spolchemie.jpg
 
Kategorie „Stará správní budova Spolchemie “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará správní budova Spolchemie “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106128
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Revoluční 1521/84, U Chemičky
50°39′34,27″ s. š., 14°1′49,44″ v. d.
Areál bývalé správní budovy, složený z domu čp. 1521 a původního oplocení a branou, se nachází na jihovýchodním okraji průmyslového areálu Spolchemie, na nárožní parcele vymezené ulicemi U Chemičky a Revoluční. Původně solitérní stavba v neogotickém slohu byla vybudována na půdorysu písmene U, kde na hlavní východní křídlo navázaly dva kratší boční trakty. Severní trakt byl následně doplněn o spojovací krček (p. č. 135/2) propojující objekt s nově vybudovanou správní budovou čp. 1930. Dochovaný úsek oplocení je situován před východním průčelím a ohraničuje úzký pruh zatravněné předzahrádky.

Památkově chráněno od 24. listopadu 2017.

Nová správní budova Spolchemie (Q38234864)


SPOLCHEMIE B.JPG
 
Kategorie „Nová správní budova Spolchemie “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nová správní budova Spolchemie “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105404
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Revoluční 1930/86
50°39′34,43″ s. š., 14°1′46,2″ v. d.
chemická továrna - správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu

Poznámka: Zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí MK ČR ze 17. 3. 2014 o prohlášení kulturní památkou vydal ministr kultury 14. 7. 2014. [1] [2]
Památkově chráněno od 18. července 2014.

Kostel apoštola svatého Pavla (Q17138527)


Ústí nad Labem - Kostel svatého Pavla, pohled od SZ obr02.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Paul (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Paul (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50197/5-5843
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Bratislavská, Horova, parc. 1766
50°39′44,45″ s. š., 14°2′11,77″ v. d.
Kostel apoštola sv. Pavla, Červený kostel.

Památkově chráněno od 8. září 1998.

Vila Hanse Weinmanna (Q30898234)


UL-Churchilla-3.jpg
 
Kategorie „Weinmannův palác “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Weinmannův palác “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42622/5-3519
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Winstona Churchilla 1974/3
50°39′47,22″ s. š., 14°2′7,65″ v. d.
Weinmannův palác čp. 1974, ohradní a opěrné zdi s oplocením, zahrada. Nyní Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Petschkův palác (Q30898273)


Palác Petschkův (Ústí nad Labem) (3) crop.jpg
 
Kategorie „Petschkův palác (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petschkův palác (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43643/5-267
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Winstona Churchilla 1348/6
50°39′50,35″ s. š., 14°2′6,89″ v. d.
Petschkův palác čp. 1348, schodiště, terasa se schodištěm, zahrada, ohradní zídka.

Poznámka: MonumNet má Churchila s jedním l.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Wolfrumova vila (Q30898302)


Wolfrumova vila (Ústí nad Labem).jpg
 
Kategorie „Wofrumova vila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wofrumova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43346/5-4943
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Na Schodech 1601/10
50°39′49,16″ s. š., 14°2′31,97″ v. d.
Wolfrumova vila. Sídlí zde Český rozhlas. Vila čp. 1601 s terasami a schodišti, zahrada, grotta, socha Baccha, bazén a jiné prvky drobné architektury, ohradní zídka s oplocením.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Popraviště (Q38234884)


Popraviště ústí nad labem.jpg
 
Kategorie „Execution site in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Execution site in Ústí nad Labem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101663
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem jihozápadně od centra města na Soudním vrchu (Větruši), parc. 3842
50°39′19,4″ s. š., 14°2′4,64″ v. d.
Popraviště - relikt kruhové šibenice

Památkově chráněno od 21. prosince 2005.

Schichtova vila (Q38234878)


Ústí nad Labem - Schichtova vila obr06.jpg
 
Kategorie „Schichtova vila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Schichtova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105435
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Čajkovského 1837/94a, 1838/94, Mařákova
50°38′16,05″ s. š., 14°2′37,91″ v. d.
vila čp. 1837 (u Mařákovy ulice), terasy se dvěma schodišti, oplocení se vstupní branou, jižní parter s opěrnou zdí a schodiště, přírodní park s opěrnými zídkami a schodišti, domek pro řidiče čp. 1838, bývalá garáž.

Památkově chráněno od 26. srpna 2014.

Vila Josefa Höniga (Q61779352)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106268
Pam. katalog
MIS
Ústí nad Labem Čajkovského 1822/96a, Mařákova
50°38′11,33″ s. š., 14°2′39,09″ v. d.
Areál rezidenční vily z roku 1926 situovaný na levém břehu řeky Labe. Vila je usazená v západní části rozlehlého přírodního parku a její východní průčelí doplňuje prostorná obdélná terasa se samostatným schodištěm do zahrady.

Památkově chráněno od 30. září 2018.

Klíše[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Škola Palachova 400/37 (Q110948190)


ZŠPalachova1.jpg
 
Kategorie „Palachova elementary “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Palachova elementary “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106960
Pam. katalog
MIS
Klíše Palachova 400/37
50°40′5,39″ s. š., 14°1′21,14″ v. d.
Základní škola čp. 400/37 je jedinečnou realizací Josefa Gočára v Ústí nad Labem. Škola byla uvedena do provozu 28. 9. 1930. Jedná se o unikátní funkcionalistickou stavbu na severu Čech.

Památkově chráněno od 8. září 2022.

Všebořice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q18042501)


Všebořice kostel sv. Mikuláše.JPG
 
Kategorie „Saint Nicholas church (Všebořice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Nicholas church (Všebořice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42431/5-279
Pam. katalog
MIS
Všebořice Pod vodojemem, parc. 1, 2, Všebořice
50°41′0,87″ s. š., 13°59′36,16″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, ohradní zeď, brána, branka.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38234874)


Všebořice-boží muka u hasičské stanice 2017-0208.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43201/5-280
Pam. katalog
MIS
Všebořice křižovatka ulic Masarykova a Plynárenská, parc. 297/4, Všebořice
50°41′14,62″ s. š., 13°59′45,49″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Prokopa (Q38234871)


Socha sv. Prokopa..JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42913/5-281
Pam. katalog
MIS
Všebořice Pod vodojemem, v zahradě čp. 37, parc. 202/1, Všebořice
50°40′58,22″ s. š., 13°59′48,39″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Skorotice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q15975143)


Kostel sv. Václava ve Skoroticích, 03-2014.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Skorotice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Skorotice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42686/5-242
Pam. katalog
MIS
Skorotice parc. 12, 11, 13, Skorotice
50°41′23,14″ s. š., 14°0′26,38″ v. d.
Kostel sv. Václava, schodiště I, kříž, ohradní zeď s branami, schodiště II.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Předlice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38234859)


Předlice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42756/5-273
Pam. katalog
MIS
Předlice parc. 7, Předlice
50°39′28,05″ s. š., 13°59′41,55″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel sv. Josefa (Q24282923)


UL-Predlice-Kirche.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Joseph (Předlice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Joseph (Předlice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106767
Pam. katalog
MIS
Předlice při ulici Hrbovická naproti Školního náměstí
50°39′27,33″ s. š., 13°59′43,07″ v. d.
Kostel byl spolu s farou postaven v roce 1906 v nově vznikající čtvrti jako katolická protireakce na německé národovecké a protestantské hnutí „Los von Rom“. Jde o solitérní centrálu s půlkruhovým presbytářem.

Památkově chráněno od 22. října 2021.

Habrovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz - panský dům (Q30787551)


UL-Habrovice1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43226/5-167
Pam. katalog
MIS
Habrovice Habrovice 1
50°42′13,25″ s. š., 14°0′9,83″ v. d.
Tvrz - panský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ústí nad Labem-Neštěmice[editovat | editovat zdroj]

Neštěmice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37990289)


Kaplicka Nestemice.JPG
 
Kategorie „Chapel in Neštěmice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Neštěmice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42966/5-219
Pam. katalog
MIS
Neštěmice parc. 7
50°40′24,71″ s. š., 14°6′15,03″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37990297)


Krucifix_Nestemice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42424/5-220
Pam. katalog
MIS
Neštěmice v zahradě u školy, parc. 895
50°40′26,72″ s. š., 14°6′14,09″ v. d.
Krucifix (pamětní kříž)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krásné Březno[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Floriána (Q15640040)


Krásné Březno, kostel svatého Floriána..JPG
 
Kategorie „Church of Saint Florian in Krásné Březno “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Florian in Krásné Březno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43239/5-3520
Pam. katalog
MIS
Krásné Březno parc. 6, 23/2
50°40′0,46″ s. š., 14°4′53,79″ v. d.
Kostel sv. Floriána včetně spojovacího krčku (v původním rozsahu parc. č. 6), NKP (pozemek není NKP), socha Ecce Homo, socha Jana Nepomuckého.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Krásné Březno (Q15644632)


ZamekKrasneBrezno1.JPG
 
Kategorie „Krásné Březno Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krásné Březno Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42818/5-272
Pam. katalog
MIS
Krásné Březno Podmokelská 1/15, 1/38
50°39′59,47″ s. š., 14°4′58,18″ v. d.
zámek čp. 1, tzv. starý zámek, ohradní zeď s branami, park

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Soubor hrobek (Q110909150)


Krásné Březno - hrobka rodiny Aloise Köhlera (stav leden 2020) (1).jpg
 
Kategorie „Cemetery in Krásné Březno “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cemetery in Krásné Březno “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106945
Pam. katalog
MIS
Krásné Březno Neštěmická ul., pod sídlištěm Pod Výšinkou
50°40′18,11″ s. š., 14°5′25,8″ v. d.
Soubor čtyř hrobek z let 1902-1943 na místním hřbitově, kde jsou pochovány významné osobnosti města Ústí n. L. spjaté s touto čtvrtí.
  • hrobka rodiny Aloise Köhlera, z roku 1902, neogotika
  • hrobka rodiny Antona Baselta, z roku 1906 až 1910, neogotika
  • hrobka rodiny Carla F. Wolfruma, z roku 1908, secese
  • hrobka rodiny Fritze Wolfruma, z roku 1943

Památkově chráněno od 3. srpna 2022.

Mojžíř[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q24352680)


Mojžíř kostel sv.Šimona a Judy.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Simon and Jude in Mojžíř “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Simon and Jude in Mojžíř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10933/5-5646
Pam. katalog
MIS
Mojžíř Hlavní, parc. 1
50°40′53,97″ s. š., 14°6′52,43″ v. d.
Kostel sv. Šimona a Judy

Památkově chráněno od 27. října 1995.

Socha svatého Donáta (Q37851614)


SochaSvDonata.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42755/5-216
Pam. katalog
MIS
Mojžíř u kněžiště kostela, parc. 2
50°40′54,26″ s. š., 14°6′53,03″ v. d.
Socha sv. Donáta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 24 (Q30792840)


Dum24Mojzir1.JPG
 
Kategorie „Horní 24 (Mojžíř) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní 24 (Mojžíř) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42512/5-217
Pam. katalog
MIS
Mojžíř Horní 24
50°40′55,97″ s. š., 14°6′48,64″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ústí nad Labem-Střekov[editovat | editovat zdroj]

Střekov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Střekov (Q1014187)


Hrad Střekov, Střekov, okres Ústí nad Labem.jpg
 
Kategorie „Střekov (castle) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střekov (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42452/5-274
Pam. katalog
MIS
Střekov Na Zacházce 844/52
50°38′21,75″ s. š., 14°3′2,98″ v. d.
Hrad Střekov, zřícenina: horní a dolní palác se spojovacím křídlem, věž, hradba s torzem vstupního objektu horního hradu, hradební zeď s brankou, hradební a opěrná zeď u hlavní brány, předsunuté opevnění, bašty I-II, kovárna, budova čp. 844 s rytířským sálem, objekt při budově čp. 844, budova hospodářského a správního křídla, hostinec, správní a hospodářské buodvy, kovárna, brána středního, brána dolního hradu, terasa se sklepením.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zdymadlo Střekov (Q10857965)


Zdymadla na Labi pod Střekovem 03.JPG
 
Kategorie „Zdymadlo Střekov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zdymadlo Střekov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43379/5-275
Pam. katalog
MIS
Střekov pod hradem, Střekov a Ústí nad Labem-centrum
50°38′19,17″ s. š., 14°2′52,26″ v. d.
Masarykova zdymadla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sousoším svatých Tří králů (Q38135653)


UL-DreiKönige-1.jpg
 
Kategorie „Maria column with Pietà and statues of Three Wise Men (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column with Pietà and statues of Three Wise Men (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42563/5-4830
Pam. katalog
MIS
Střekov parc. 2829
50°39′22,86″ s. š., 14°2′57,8″ v. d.
Sloup se sousoším sv. Tří králů

Poznámka: pův. Svádov
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bývalá radnice (Q108869986)


Střekov - bývalá radnice čp. 546 (1).jpg
 
Kategorie „Town hall (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Town hall (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106752
Pam. katalog
MIS
Střekov Žukovova 546/15
50°39′22,14″ s. š., 14°2′55,7″ v. d.
Radnice bývalého samostatného města Střekova.

Památkově chráněno od 30. září 2021.

Zvonička s milníkem (Q38135645)


UL-Malerwinkel-4.jpg
 
Kategorie „Malířský Koutek (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malířský Koutek (Střekov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42381/5-4824
Pam. katalog
MIS
Střekov parc. 3922
50°38′11,54″ s. š., 14°3′3,24″ v. d.
Zvonička s milníkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Parní vodárna s cisternou (Q20851774)


Střekov - parní vodárna.JPG
 
Kategorie „Střekov - parní vodárna “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střekov - parní vodárna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104623
Pam. katalog
MIS
Střekov U Stanice 822/11, jižní část nádraží Ústí nad Labem-Střekov
50°38′51,86″ s. š., 14°2′50,78″ v. d.
parní vodárna čp. 822 s cisternou

Památkově chráněno od 19. ledna 2012.

Hrobka rodiny Johanna Schichta (Q113614025)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106946
Pam. katalog
MIS
Střekov Hřbitov Střekov
50°39′15,37″ s. š., 14°4′3,29″ v. d.
Výrazná secesní stavba z r. 1912 je koncipována jako polovina kromlechu a zakončena po obou stranách dvojicemi figur. Má obdélné předpolí vymezené zídkami, do kterého postupně vrostlo množství novodobých drobných hrobů. Autoři H. K. Scholz a W. Pleier.

Památkově chráněno od 3. srpna 2022.

Nová Ves[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q38489935)


Kaple v Nové Vsi.JPG
 
Kategorie „Chapel in Nová Ves (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Nová Ves (Ústí nad Labem) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42331/5-221
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves, parc. 122
50°38′34,51″ s. š., 14°4′14,08″ v. d.
Zděná kaple obdélného půdorysu z roku 1806.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 1354 (Q38489921)


Nová Ves (Ústí nad Labem) - dům čp. 1354 obr01.jpg
 
Kategorie „Dům čp. 1354 (Nová Ves) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům čp. 1354 (Nová Ves) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43011/5-223
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves 1354/18
50°38′34,74″ s. š., 14°4′13,26″ v. d.
Dům obdélného půdorysu postavený koncem 18. století. Obytná část přízemí původně roubená, dnes zděná, hospodářská část zděná. Zděné patro je nad obytnou částí neseno podstávkou, zbývající část je roubená.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 1351 (Q38489947)


Nová Ves (Ústí nad Labem) - dům čp. 1351 obr01.jpg
 
Kategorie „Dům čp. 1351 (Nová Ves) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům čp. 1351 (Nová Ves) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43513/5-222
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves 1351/13
50°38′33,9″ s. š., 14°4′14,89″ v. d.
Dům obdélného půdorysu postavený koncem 18. století. Přízemí v celém rozsahu zděné, severozápadní část patra roubená, jihovýchodní zděná.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q13033919)


Kaple sv. Anny v Brné, 05-2013, 03.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Brná) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Brná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43316/5-160
Pam. katalog
MIS
Brná Sebuzínská, U Kapličky, parc. 43
50°37′11,74″ s. š., 14°4′43,92″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Církvice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24045066)


Church of the Assumption (Církvice) 02.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Církvice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption (Církvice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12265/5-5506
Pam. katalog
MIS
Církvice parc. 1, 2, 9
50°35′26,84″ s. š., 14°2′8,36″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvonice, ohradní zeď, socha sv. Jana Nepomuckého.

Poznámka: Socha sv. Jana Nepomucké chráněna duplicitně též samostatně pod číslem 42549/5-241 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od 6. listopadu 1992.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37169015)


Církvice-socha sv.Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42549/5-241
Pam. katalog
MIS
Církvice náves, u kostela, parc. 9
50°35′26,8″ s. š., 14°2′9,54″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Duplicitní ochrana, chráněno též v rámci kostela, 12265/5-5506 (PkMISSezObrWD).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sebuzín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vincence (Q38094440)


Sebuzín kaple.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Vincent (Sebuzín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Vincent (Sebuzín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42711/5-240
Pam. katalog
MIS
Sebuzín náves, parc. 1
50°35′38,94″ s. š., 14°3′52,1″ v. d.
Kaple sv. Vincence

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svádov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Staršího (Q24282890)


Svádov, kostel svatého Jakuba Staršího2.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Svádov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Svádov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43570/5-249
Pam. katalog
MIS
Svádov Svatojakubská, parc. 792, 793
50°39′43,98″ s. š., 14°6′27,53″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Staršího, kaple, ohradní zeď s branami, schodiště.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q30857806)


Svádov - fara 2015-04.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43558/5-250
Pam. katalog
MIS
Svádov Labská 1, Vítězná
50°39′51,87″ s. š., 14°6′13,33″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]