Přeskočit na obsah

Seznam hradů a zámků v Brně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato stránky poskytuje souhrnné informace o dochovaných hradech a zámcích v katastru města Brna.

Hrady[editovat | editovat zdroj]

Špilberk[editovat | editovat zdroj]

Hrad a pevnost Špilberk
Podrobnější informace naleznete v článku Špilberk.

Hrad a pevnost Špilberk je národní kulturní památkou České republiky v bezprostřední blízkosti historického jádra Brna v městské části Brno-střed.

Špilberk je více než po sedm staletí jednou z nejvýraznějších dominant města Brna, založen byl ve 13. století a první písemné zmínky o něm pocházejí z let 1277 až 1279.[1] Původně bylů koncipován jako přední královský hrad na Moravě a sídlo Moravských markrabat, tehdejších vládců Markrabství moravského.[1] Jako sídelní hrad vládce se nejvíce proslavil za vlády Jana Jindřicha (1350-1375) a jeho syna Jošta (1375-1411).[1] Hrad byl i sídlem římsko-německého krále, když se jím stal Jošt Moravský, o tři měsíce na to král na Špilberku zemřel.

Od 15. století však hrad postupně ztrácel svůj původní význam a celkově chátral. Na významu opět získává až v období třicetileté války a to jako vojenská pevnost chránící město, od této doby až do poloviny 18. století byl hrad postupně přebudováván na masivní pevnost, nejmohutnější a také nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě, součást Špilberské citadely. Špilberk byl v historii několikrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt. Součástí pevnosti bylo i vězení, začátkem 19. století se Špilberk stává spíše tvrdým žalářem než vojenskou pevností, v této době proslul jako tzv. „žalář národů“.

Roku 1960 se Špilberk stal trvalým sídlem muzea města Brna a dnes je, společně se svým parkem kolem hradu, oblíbeným místem odpočinku a kultury, na hradě je k vidění několik expozic a jsou zde pravidelně pořádány různé kulturní akce, například Mezinárodní hudební festival Špilberk,[2] Brněnské shakespearovské hry,[3] mezinárodní festival Divadelní svět[4] a další. Hrad i s parkem v poslední době prošly rozsáhlou rekonstrukcí a do budoucna se zvažuje i instalace pozemní lanovky z úpatí Špilberského kopce na hrad.

Veveří[editovat | editovat zdroj]

Letecký pohled na hrad Veveří
Podrobnější informace naleznete v článku Veveří (hrad).

Hrad Veveří je jedním z největších a nejstarších hradů v České republice, najdeme jej v lesích na okraji katastru Brna v městské části Brno-Bystrc přímo nad Brněnskou přehradou.

Hrad je opředený řadou legend a jeho přesný původ není jasný, je pravděpodobné, že šlo původně pouze o lovecký hrádek založený neznámo kdy. První písemná zmínka o hradu se datuje k roku 1213.[5] Pověst o jeho vzniku praví, že hrad byl založen okolo roku 1059 a to Konrádem I. Brněnským, moravským údělným knížetem brněnského údělu.

V 19. století prošel hrad výrazným rozšířením, později za první republiky se objevily i plány na jeho využití jako prezidentské rezidence na Moravě.[5] Hrad Veveří byl touto dobou oblíbeným výletním místem, navštívil jej i Winston Churchill na své svatební cestě po Evropě a tehdejší československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.[5] Tento vývoj hradu, byl přerušen 2. sv. válkou a následným příchodem komunismu. V době nacistické okupace a především v době komunismu byl hrad různými způsoby celkově vážně poškozen. Dnes je Veveří ve špatném technickém stavu a ačkoli je stále pomalu opravován stále patří mezi nejvíce zanedbané hrady v České republice.

Brněnský hrad[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Brněnský hrad.

Původní raně středověký hrad nacházející se na Starém Brně.

Další hrady[editovat | editovat zdroj]

V těsné blízkosti hranic města Brna se nacházejí pozůstatky dalších tří hradů – Obřany, Horákov a Ronov.

Zámky[editovat | editovat zdroj]

Líšeňský zámek[editovat | editovat zdroj]

Líšeňský zámek
Podrobnější informace naleznete v článku Líšeň (zámek).

Líšeňský zámek je klasicistní zámek v Líšni, dnes fungující převážně jako hotel.

Zámek vznikl začátkem 18. století přestavbou z původní renesanční tvrze, jež byla sídlem majitelů tehdejšího líšeňského panství.[6] Přestavbu tvrze zadal tehdejší pán Líšně Jan Kryštof z Freynfelsu, tehdy vzniká zámek v barokním slohu, současný klasicistní vzhled získal až v polovině 19. století. Rod Freynfels byl ve vlastnictví zámku vystřídán rodem Belcredi, kterému zámek náležel od roku 1819 do roku 1949, kdy byl objekt vyvlastněn tehdejší komunistickou vládou a vystřídalo se na něm několik uživatelů. Navrácen původnímu majiteli, rodině Belcredi, byl až v roce 1992 na základě restitučních zákonů, zámek následně podstoupil rozsáhlou rekonstrukci a opravy.[7] Dnes slouží především jako hotel s 15 pokoji, obřadní síní, zámeckým parkem, restaurací, jízdárnou, knihovnou atd.[8] Na zámku se dnes kromě jiného konají svatby, hostiny a podobně, na jeho průčelí můžeme nalézt erb rodu Belcredi.

Letohrádek Mitrovských[editovat | editovat zdroj]

Letohrádek Mitrovských
Podrobnější informace naleznete v článku Letohrádek Mitrovských.

Letohrádek Mitrovských je klasicistní zámeček městské části Brno-střed na Starém Brně.

Hrabě Antonín Mitrovský jej nechal postavit průběhu 80. a 90. let 18. století,[9] roku 1988 převzalo letohrádek Muzeum města Brna, dnes je pronajatý soukromníkem. V současnosti se zde konají výstavy, koncerty, doprovodné akce k veletrhům, ale také svatby a jiné společenské akce.[10]

Zámeček Bauerova rampa[editovat | editovat zdroj]

Baureova rampa
Související informace naleznete také v článku Bauerův zámeček.

Zámeček Bauerova rampa je klasicistní zámeček v městské části Brno-střed v Pisárkách, běžně veřejnosti nepřístupný.

Jde o jednoduchý jednopatrový zámeček se sedlovou střechou, známý též jako Bauerův zámeček, zbudován byl před rokem 1815 a v letech 1924 až 1930 na něm byly provedeny úpravy upraveny interiérů, pod vedení architekta Adolfa Loose.[11] Zámeček je dnes součástí areálu Brněnského výstaviště, proto je veřejnosti nepřístupný.

Chrlický zámek[editovat | editovat zdroj]

Chrlický zámek

Chrlický zámek je zámek na Chrlickém náměstí v městské části Brno-Chrlice, běžně veřejnosti nepřístupný.

Vznikl přestavbou z někdejší tvrze, která je připomínaná ještě v roce 1561 a v témže roce byl olomouckými biskupy postaven zámek.[12] Koncem 18. století byl zámek přestavěn v barokním stylu podle návrhu brněnského architekta Mořice Grimma.[13] Od roku 1864 byl zámek majetkem brněnských biskupů, jimž sloužil především jako sídlo odpočinku.[13] Po roce 1935 byl zámek opět přestavěn a byl v něm zřízen pracovní ústav slepců, tehdy byla součástí zámku i secesní kaple, která byla zrušena v 60. letech 20. století. Roku 1946 přešel ústav pod správu státu, potom sloužil jako domov důchodců. Po roce 1993 prošel objekt další přestavbou[12] a dnes je opět sídlem Ústavu sociální péče pro zrakově postižené, proto je objekt běžně veřejnosti nepřístupný.

Medlánecký zámek[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Medlánky (zámek).
Medlánecký zámek

Medlánecký zámek je malý zámek v městské části Brno-Medlánky.

Byl vystavěn jako letní sídlo po roce 1654, kdy byly Medlánky převedeny jako dar do vlastnictví brněnského ústavu šlechtičen, v letech 1811 až 1812 byla budova navýšena o jedno patro, od roku 1828 sloužil jako sýpka a byty, ve 20. století byl objekt využíván jako provozovna smaltovny.[14] Nachází se zde restaurace[15] a pivnice.

Řečkovický zámek[editovat | editovat zdroj]

Řečkovický zámek

Zámek Řečkovice je malý zámek na Palackého náměstí v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Vznikl přestavbou tvrze, o niž první písemná zmínka pochází z roku 1464, po roce 1623 byla Jezuity tvrz přestavěna barokní zámek, který byl po dalších jeden a půl století jejich majetkem.[16] Zámek dlouho sloužil jako správní sídlo panství, v průběhu dějin vystřídal mnoho majitelů, dnes je ve vlastnictví města a slouží jako radnice městské části.

Zámeček v Brněnských Ivanovicích[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Brněnské Ivanovice (zámek).
Ivanovický zámek

Zámeček v Brněnských Ivanovicích je komplex staveb v městské části Brno-Tuřany v Brněnských Ivanovicích.

Stavba zámečku byla započata roku 1682 a to přestavbou z původní tvrze ze 14. století.[17]Zámeček se stal především rezidencí velehradských opatů v blízkosti zemského hlavního města Brna, kteří se zúčastňovali zasedání zemských sněmů Markrabství moravského.[17]

Zámeček Trpělivost (Geduld) v Králově Poli[editovat | editovat zdroj]

Zámeček Trpělivost

Empírový zámeček nechal postavit v roce 1812 v tehdejších Ovčálkovicích arcivévoda Ferdinand Karel Josef Rakouský-Este pro svou milenku, chudou šlechtičnu.[18]

Zámeček Kociánka v Králově Poli[editovat | editovat zdroj]

Zámek Kociánka

Menší klasicistní stavba z roku 1825 postavená na starších základech hraběnkou Marií Skrbenskou z Hříště, manželkou Josefa Schaffgotsche.[19] Rodina budovu obývala do roku 1890, kdy ji pronajala Královopolské strojírně. Společnost do zámku umístila kanceláře. Na začátku první světové války rodina Schaffgotschova budovu prodala Moravské agrární a průmyslové bance. V roce 1919 zde byl zřízen Dětský ústav pro tělesně postižené, který v roce 1958 přešel do správy úst. soc. zabezpečení. Následně byl rozšířen a v sousedství přistavěn domov důchodců. Zámek je obklopen novodobou výstavbou.[20]

Zámeček v Králově Poli[editovat | editovat zdroj]

Zámeček z 80. letech 18. století vzniklý přestavbou bývalých hospodářských budov kartuziánského kláštera. Začátkem 20. století byl zrekonstruován a dnes je součástí Fakulty informačních technologií VUT v Brně na ulici Božetěchova 2.[21]

Zámeček v Zábrdovicích[editovat | editovat zdroj]

Zábrdovický zámek

Patrová dvoukřídlá budova vybudovaná v na konci 18. století na břehu řeky Svitavy, v 19. století jej koupili Ditrichštejnové a ve 20. století patřil Zbrojovce Brno.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Historie hradu — Špilberk, brněnský hrad, sídlo Muzea města Brna
 2. Mezinárodní hudební festival Špilberk. www.filharmonie-brno.cz [online]. [cit. 2011-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-08-23. 
 3. Letní Shakespearovské Slavnosti Brno. www.shakespearebrno.cz [online]. [cit. 2022-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-04. 
 4. Divadelní svět
 5. a b c Stručná historie hradu Veveří. www.veveri.cz [online]. [cit. 2011-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-23. 
 6. Hotel Belcredi - Historie. www.hotelbelcredi.cz [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-04. 
 7. Zámek Belcredi v Líšni. www.brno-lisen.cz [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-23. 
 8. Hotel Belcredi. www.hotelbelcredi.cz [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-09. 
 9. Letohrádek mitrovských v Brně: Historie
 10. Letohrádek mitrovských v Brně: Akce
 11. Hrady.cz: zámek Brno - Pisárky, Brno Město
 12. a b Městská část Brno - Chrlice | Historie. www.chrlice.brno.cz [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-23. 
 13. a b Hrady.cz: zámek Chrlice
 14. Hrady.cz: Zámek Brno-Medlánky
 15. brno.idnes.cz: Na zámku, ale ne pro snoby. To je skvělá francouzská kuchyně v Moname
 16. Hrady.cz: Zámek Řečkovice, Brno Město
 17. a b Zámek v Brněnských Ivanovicích - Statutární město Brno
 18. Zámeček Trpělivost (Geduld) [online]. encyklopedie.brna.cz [cit. 2020-08-20]. Dostupné online. 
 19. Vznik tzv. Shaffgotschova zámečku - Kociánka v Králově Poli
 20. Zámek Kociánka Brno - Královo Pole Hrady.cz
 21. VUT FIT: Zámeček

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]