Seznam děl Bély Bartóka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bartók v roce 1927

Seznam děl Bély Bartóka.

Označení děl[editovat | editovat zdroj]

Bartók sám začal svá díla číslovat třikrát. Seznamy číslo 1 a 2 obsahují dětská a raná díla. Seznam 3 začíná Rapsodií pro klavír z roku 1914 a končí Sonátou pro housle a klavír č. 1 z roku 1921. Dále autor svá díla nečísloval.

Jsou uvedena čísla podle seznamů:

Nejsou uvedeny úpravy skladeb jiných autorů.

Seznam děl[editovat | editovat zdroj]

Díla dětská a raná[editovat | editovat zdroj]

Sz BB DD Opus Název rok nástroj/hlas Poznámka
1 1 1 1 (seznam 1) Walczer 1890 klavír
1 2 2 (seznam 1) Changing Piece (Változo darab) 1890 klavír
2 1 3 3 (seznam 1) Mazurka 1890 klavír
1 4 4 (seznam 1) Budapest Athletic Competition 1890 klavír
1 5 5 (seznam 1) Sonatina č. 1 1890 klavír
1 6 6 (seznam 1) Valašská skladba (Oláh darab) 1890 klavír
1 7 7 (seznam 1) Rychlá Polka (Gyorspolka) 1891 klavír
1 8 8 (seznam 1) 'Bela' Polka 1891 klavír
1 9 9 (seznam 1) 'Katinka' Polka 1891 klavír
1 10 10 (seznam 1) Hlasy jara (Tavaszi hangok) 1891 klavír
1 11 11 (seznam 1) 'Jolán' Polka 1891 klavír
1 12 12 (seznam 1) 'Gabi' Polka 1891 klavír
1 13 13 (seznam 1) Pomněnka (Nefelejts) 1891 klavír
1 14 14 (seznam 1) Ländler č. 1 1891 klavír
1 15 15 (seznam 1) 'Irma' Polka 1891 klavír
1 16 16 (seznam 1) Radegund Echo (Radegundi visszhang) 1891 klavír
1 17 17 (seznam 1) Pochod (Induló) 1891 klavír
1 18 18 (seznam 1) Ländler č. 2 1891 klavír
1 19 19 (seznam 1) Cirkusová polka (Cirkusz polka) 1891 klavír
4 1 20 20 (seznam 1) Tok Dunaje (A Duna folyása) 1891 klavír
4 1 20b 20 (seznam 1) Tok Dunaje (A Duna folyása) 1894 housle a klavír
1 21 21 (seznam 1) Sonatina č. 2 1891? klavír
1 22 22 (seznam 1) Ländler č. 3 1892 klavír ztraceno
1 23 23 (seznam 1) Jarní píseň 1892 klavír
1 24 24 (seznam 1) Szöllos skladby (Szöllosi darab) 1892 klavír ztraceno
1 25 25 (seznam 1) 'Margit' Polka 1893 klavír
1 26 26 (seznam 1) 'Ilona' Mazurka 1893 klavír
1 27 27 (seznam 1) 'Loli' Mazurka 1893 klavír
1 28 28 (seznam 1) 'Lajos' Waltz ('Lajos' valczer) 1893 klavír
29 29 (seznam 1) 'Elza' Polka 1894 klavír
1 30 30 (seznam 1) Andante con variazioni 1894 klavír
1 31 31 (seznam 1) X.Y. 1894 klavír ztraceno
2 32 1 (seznam 2) Sonáta č. 1 g-moll 1894 klavír
33 Scherzo g-moll 1894 klavír
3 34 2 (seznam 2) Fantasie a-moll 1895 klavír
4 35 3 (seznam 2) Sonáta č. 2 F-dur 1895 klavír
5 36 4 (seznam 2) Capriccio b-moll 1895 klavír
6 37 5 (seznam 2) Sonáta c-moll 1895 housle a klavír
7 38 6 (seznam 2) Sonáta č. 3 C-dur 1895 klavír ztraceno
7 39 7 (seznam 2) Skladby 1895 housle ztraceno
7 40 8 (seznam 2) Fantasia 1894 housle ztraceno
7 41 9 (seznam 2) Fantasia 1895 housle ztraceno
7 42 10 (seznam 2) Smyčcový kvartet č. 1 B-dur 1896 smyčcové kvarteto ztraceno
7 43 11 (seznam 2) Smyčcový kvartet č. 2 c-moll 1896 smyčcové kvarteto ztraceno
7 44 12 (seznam 2) Andante, scherzo a finale 1897 klavír ztraceno
8 45 13 (seznam 2) Tři skladby 1897 klavír
9 46 14 (seznam 2) Klavírní kvintet C-dur 1897 klavírní kvinteto ztraceno
9 47 15 (seznam 2) Dvě skladby pro klavír 1897 klavír ztraceno
9 48 16 (seznam 2) Velká fantasie 1897 klavír ztraceno
10 49 17 (seznam 2) Sonáta A-dur * 1897 housle a klavír ztraceno
8 11 50 18 (seznam 2) Scherzo nebo Fantasie 1897 klavír
12 51 19 (seznam 2) Sonáta "Op. 1" 1898 klavír
9 13 52 20 (seznam 2) Klavírní kvartet c-moll 1898 klavírní kvarteto
6 14 53 21 (seznam 2) Tři klavírní skladby (fantasie) 1898 klavír
10 15 54 Tři písně 1898 zpěv a klavír
16 55 Scherzo b-moll 1898 klavír
17 56 Smyčcový kvartet F-dur 1898 smyčcové kvarteto
19 B10 12 Fragmenty klavírního kvinteta 1899 klavírní kvinteto
18 57 Tiefblaue Veilchen 1899 soprán a orchestr
19 58 Scherzo ve formě sonáty 1899–1900 smyčcové kvarteto
19 59 Scherzo b-moll 1900? klavír
54 19 60 Šest tanců 1900 klavír
60b Valcer 1900 orchestr
13 20 62 Liebeslieder 1899 zpěv a klavír
21 63 Scherzo b-moll 1900 klavír
22 64 Variace na téma F.F. 1900–01 klavír
17 25 65 Scherzo 1901 orchestr
23 66 Tempo di minuetto 1901 klavír
15 24 67 Čtyři písně 1902 zpěv a klavír
16 25 68 Symfonie (pouze Scherzo) 1902–03 orchestr
26 69 Duo 1902 dvoje housle
26 70 Albumblatt (Andante) A-dur 1902 housle a klavír
22 27 71 Čtyři klavírní skladby (Négy zongoradarab) 1903 klavír
26 71 B14 Andante Fis-dur nebo A-dur 1902 housle a klavír
20 28 72 Houslová sonáta e-moll 1903 housle a klavír
29 74 Est (Evening) pro zpěv a klavír 1903 zpěv a klavír
19 30 74 Est (Evening) for Male Chorus 1903 mužský sbor a orchestr
21 31 75a Kossuth, symfonická báseň 1903 orchestr
21 31 75b Marcia Funèbre 1903 klavír ze symfonické básně Kossuth
18 32 76 Čtyři písně 1903 zpěv a klavír ztraceno
23 33 77 Klavírní kvintet 1903–04 klavírní kvinteto

Díla zralá[editovat | editovat zdroj]

Sz BB DD Opus Název rok nástroj/hlas Poznámka
26 36a 1 (seznam 3) Rapsodie pro klavír 1904 klavír
27 36b 1 (seznam 3) Rapsodie pro klavír a orchestr 1905 klavír a orchestr transkripce op. 1
28 35 2 (seznam 3) Scherzo pro klavír a orchestr 1904 klavír a orchestr
29 37 Čtyři maďarské písně pro zpěv a klavír (Magyar népdalok) 1904, 1905 zpěv a klavír Dvacetdva písní zveřejněno v roce 1905 ve sbírce spolu se Zoltánem Kodálym
30 34 Sikulské lidové písně (Piros alma) 1904, 1905 zpěv a klavír
38 67/1 Petits morceau pro klavír 1905, 1907? klavír přepis dvou jiných skladeb: BB 37 (č.2) a BB 24 (č.1)
31 39 3 (seznam 3) Suita č. 1 pro orchestr 1905 orchestr upraveno asi 1920
32 41 Pro malého 'Tóta', pět písní 1905 zpěv a klavír nezveřejněno
33 42 Maďarské lidové písně pro zpěv a klavír, deset písní 1906 zpěv a klavír v roce 1928 upraveno jako BB97
33 43 Maďarské lidové písně pro zpěv a klavír, deset písní 1906–07 zpěv a klavír
33b 44 Maďarské lidové písně pro zpěv a klavír, dvě písně 1906 zpěv a klavír
34 40 4 (seznam 3) Suita č. 2 pro malý orchestr 1905, 1907 malý orchestr upraveno 1943
35 45a Z Gyergyó 1907 zpěv nebo plátková píšťala(?) a klavír
35a 45b Tři maďarské lidové písně z Csik pro zpěv a klavír 1907 klavír
35b 46 Čtyři slovenské lidové písně pro zpěv a klavír 1916? zpěv a klavír
64 47 Osm maďarských lidových písní pro zpěv a klavír 1907 (č.6–8 1917) zpěv a klavír
36 48a Koncert pro housle a orchestr č. 1 1907–08 housle a orchestr pro Stefi Geyer, zveřejněno a provedeno až v roce 1956
37 48b 5 (seznam 3) Dva portréty (Ideál, Groteska) pro orchestr 1907–11 housle a orchestr
38 50 6 (seznam 3) Čtrnáct bagatel pro klavír 1908 klavír
39 51 Deset lehkých skladeb pro klavír 1908 klavír
40 52 7 (seznam 3) Smyčcový kvartet č. 1 1908–09 smyčcové kvarteto
41 49 8b (seznam 3) Dvě elegie pro klavír 1908–09 klavír
42 53 Pro děti : osmdesát pět maďarských a slovenských lidových písní pro klavír ve 4 sešitech 1908–09 klavír
43 56 8a (seznam 3) Dva rumunské tance pro klavír 1910 klavír
57 Dvě rumunské lidové písně 1909 okolo ženský sbor
45 58 9a (seznam 3) Čtyři žalozpěvy pro klavír 1910 klavír
44 54 9b (seznam 3) Sedm skic pro klavír (Vázlatok) 1908–10 klavír
46 59 10 (seznam 3) Dva obrazy pro orchestr 1910 orchestr
47 55 8c (seznam 3) Tři burlesky pro klavír (Három burleszk) 1908–11 klavír
47a 61 Rumunský tanec 1911 orchestr jeden z BB 56
48 62 11 (seznam 3) Modrovousův hrad - opera 1911 zpěv a orchestr upraveno 1912 a 1917
49 63 Allegro barbaro pro klavír 1911 klavír
50 60 Čtyři staromaďarské lidové písně pro mužský sbor 1910 mužský sbor (s orchestrem) upraveno 1926
51 64 12 (seznam 3) Čtyři skladby 1912 klavír / orchestr 1921 upraveno pro orchestr
52 Klavírní škola 1913 klavír společně se Sándorem Reschofským
53 66 První čas ke klavíru 1913 klavír přepracováno 1929
55 69 Sonatina 1915 klavír
56 68 Rumunské lidové písně pro klavír 1915 klavír
57 67 Rumunské vánoční koledy 1915 klavír
58 Dvě rumunské lidové písně 1915 ženský sbor
59 65 Devět rumunských lidových písní 1915 (nebo dříve) zpěv a klavír
60 74 13 (seznam 3) Dřevěný princ - balet o jednom jednání 1914–17 orchestr libreto: Béla Balázs
74 13 (seznam 3) Dřevěný princ - suita 1921, 1924? orchestr
62 70 14 (seznam 3) Suita pro klavír 1916 klavír
61 71 15 (seznam 3) Pět písní pro zpěv a klavír 1916 zpěv a klavír
63 72 16 (seznam 3) Pět písní pro zpěv a klavír 1916 zpěv a klavír
63a 73 Slovenské lidové písně 1916? zpěv a klavír
65 Maďarské lidové písně 1914–17? klavír
66 80b Tři maďarské lidové melodie 1914–18 klavír upraveno 1941
67 75 17 (seznam 3) Smyčcový kvartet č. 2 1915–17 smyčcové kvarteto
68 76 Rumunské lidové tance pro malý orchestr 1917 klavír / orchestr upraveno z BB 68
69 77 Slovenské lidové písně pro mužský sbor a cappella 1917 mužský sbor
70 78 Čtyři slovenské lidové písně pro smíšený sbor a orchestr 1916 nebo 1917 smíšený sbor (s orchestrem)
71 79 Patnáct maďarských sedláckých písní pro klavír 1914–18 klavír
80 "Leszállott a páva" 1914 klavír
72 81 18 (seznam 3) Tři etudy pro klavír 1918 klavír
73 82 19 (seznam 3) Podivuhodný mandarin - pantomima 1918–19, 1924 orchestr (a sbor) text: Lengyel Menyhért
73 82 19 (seznam 3) Podivuhodný mandarin - suita 1918, dokončeno 1927 orchestr
74 83 20 (seznam 3) Osm improvizací na maďarské lidové písně 1920 klavír
75 84 21 (seznam 3) Sonáta pro housle a klavír č. 1 1921 housle a klavír
76 85 Sonáta pro housle a klavír č. 2 1922 housle a klavír
77 86 Taneční suita pro orchestr 1923, klavír 1925 orchestr / klavír
78 87a Venkovské scény (Falún), Pět slovenských lidových písní pro zpěv a klavír 1924 ženský zpěv a klavír některé instrumentovány
79 87b Tři venkovské scény (Falún) 1926 (květen) 4/8 ženský sbor a komorní orchestr
80 88 Sonáta pro klavír 1926 (červen) klavír
81 89 Im Freien (Ve volnosti) - 5 klavírních skladeb 1926 (léto) klavír
82 90 Devět malých klavírních skladeb 1926 klavír
83 91 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 1926 klavír a orchestr
84 92 Tři ronda na slovenské lidové nápěvy pro klavír 1916, 1927 klavír
85 93 Smyčcový kvartet č. 3 1927 smyčcové kvarteto
86 94 Rapsodie pro housle a orchestr č. 1 1928 housle a orchestr
87 94 Rapsodie pro housle a klavír č. 1 1928 housle a klavír
88 94 Rapsodie pro violoncello a klavír 1929 violoncello a klavír transcripce rapsodie pro housle a klavír č. 1
89 96 Rapsodie pro housle a klavír č. 2 1928 housle a klavír upraveno 1935 nebo 1944
90 96 Rapsodie pro housle a orchestr č. 2 1928 housle a orchestr upraveno 1935 nebo 1944
91 95 Smyčcový kvartet č. 4 1928 smyčcové kvarteto
33 97 Pět maďarských lidových písní 1928 zpěv a klavír upraveno jako BB 42
92 98 Dvacet maďarských lidových písní pro zpěv a klavír 1929 zpěv a klavír
93 99 Čtyři maďarské lidové písně pro smíšený sbor 1932 smíšený sbor
94 100 Cantata profana pro dva sbory, tenor, baryton a orchestr) 1930 tenor, baryton, sbor a orchestr
95 101 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1930–31 klavír a orchestr
55 102a Sonatina pro housle a klavír asi 1930 housle a klavír úprava BB 69
96 102b Transylvánské tance 1931 orchestr
97 103 Obrazy z Maďarska pro orchestr 1931 orchestr orchestrální úprava děl BB 51,53,55,58
98 104 Čtyřicetčtyři duet pro dvoje housle 1931 dvoje housle
99 106 Pět lidových písní z Szerkély pro mužský sbor 1932 (a 1938?) mužský sbor
100 107 Maďarské sedlácké písně pro orchestr 1933 orchestr upraveno ze starších děl BB 79/6–15
101 108 Pět maďarských lidových písní pro zpěv a orchestr 1933 sólový zpěv a orchestr úprava částí BB 98
Maďarské tance 1934 housle a klavír
102 110 Smyčcový kvartet č. 5 1934 smyčcové kvarteto
103 111 Sedm sborů pro dětský a ženský sbor 1935–36 dětský a ženský sbor (a orchestr) pro orchestr upraveno 1937–41
104 112 Z uplynulých dob pro mužský sbor 1935 mužský sbor
105 113 Malá suita pro klavír 1936 klavír upraveno z BB 104
106 114 Hudba pro strunné nástroje, celestu a bicí 1936 smyčcový orchestr, bicí a celesta
107 105 Mikrokosmos 1926 a 1932–39 klavír 153 kusů pro klavír, 6 sešitů
108 120 Sedm kusů z Mikrokosmu pro dva klavíry 1939–1940 dva klavíry
109 109 Maďarské lidové písně 1934 přibližně
110 115 Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje 1937 dva klavíry a bicí V roce 1940 instrumentováno jako Koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr
111 116 Kontrasty pro housle, klarinet a klavír 1938 housle, klarinet a klavír
112 117 Koncert č. 2 pro housle a orchestr 1937–38 housle a orchestr
113 118 Divermento pro smyčcový orchestr 1939 smyčcový orchestr
114 119 Smyčcový kvartet č. 6 1939 smyčcové kvarteto
115 121 Koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr 1940 dva klavíry, bicí nástroje a orchestr úprava sonáty pro dva klavíry a bicí nástroje
115a 122 4b (seznam 3) Suita pro dva klavíry 1941 dva klavíry upraveno z 2. orchestrální suity op. 4
116 123 Koncert pro orchestr 1942–43 orchestr upraveno 1945
117 124 Sonáta pro sólové housle 1944 sólové housle
125 A férj keserve (Kozí píseň) 1945 zpěv a klavír
118 126 Tři ukrajinské lidové písně 1945 zpěv a klavír
119 127 Klavírní koncert č. 3 1945 klavír a orchestr
120 128 Koncert pro violu a orchestr 1945 viola a orchestr nedokončeno[p 1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. později upravil Tibor Serly

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]