Seznam chráněných území v okrese Znojmo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Znojmo aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Znojmo.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5921 PP Bau &0000000000000010.60590010,6059 Nízké xerofilní křoviny, hercynské dubohabřiny, suťové lesy, štěrbinová a skalní vegetace s kostřavou sivou, dále houseník chudokvětý, roháč velký a tesařík obrovský 48°54′27″ s. š., 15°41′44″ v. d.
1958 Bílá skála u Jamolic (009).jpg PP Bílá skála u Jamolic &0000000000000001.6800001,68
Kategorie „Bílá skála u Jamolic“ na Wikimedia Commons
Skalisko se suťovým polem, bohaté keřové patro a avifauna 49°5′30″ s. š., 16°13′39″ v. d.
1835 Bílý kříž PR Bílý kříž &0000000000000020.47000020,47
Kategorie „Bílý kříž (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy se smíšenými porosty a bohatou květenou 48°53′26″ s. š., 15°38′7″ v. d.
5856 PP Božický mokřad &0000000000000008.8302008,8302 Revitalizovaný mokřad s bohatým výskytem obojživelníků, plazů, bezobratlých, vážek a vzácných druhů rostlin 48°50′16″ s. š., 16°17′2″ v. d.
2020 Cínová hora PP Cínová hora &0000000000000004.7100004,71
Kategorie „Cínová hora“ na Wikimedia Commons
Teplomilná rostlinná společenstva a vzácné druhy rostlin a živočichů 48°52′6″ s. š., 16°0′36″ v. d.
5933 pohled z cornštejnského hradu na severní část PR PR Cornštejn &0000000000000016.44330016,4433
Kategorie „Cornštejn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přírodní stanoviště a chráněné druhy živočichů a rostlin 48°55′55″ s. š., 15°43′3″ v. d.
5898 PP Čekal &0000000000000003.2136003,2136 Zachování biotopu vhodného pro výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a dalších obojživelníků 48°56′8″ s. š., 15°57′ v. d.
5954 PP Černice &0000000000000034.48440034,4844 Úzkolisté suché trávníky a na ně vázané druhy organismů 49°5′11″ s. š., 16°15′32″ v. d.
2467 Červený rybníček v zimě PP Červený rybníček &0000000000000000.4331000,4331
Kategorie „Červený rybníček“ na Wikimedia Commons
Periodické vodní tůně s vegetací stojatých vod s výskytem vodních bezobratlých, zejména s výskytem lupenonohých korýšů 48°51′43″ s. š., 16°1′34″ v. d.
5901 PP Dyjské svahy &0000000000000006.0969006,0969 Suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva s řadou vzácných a ohrožených rostlin a živočišných druhů 48°50′20″ s. š., 16°7′17″ v. d.
2180 Popis obrazku PP Fládnitzské vřesoviště &0000000000000004.0300004,03
Kategorie „Fládnitzské vřesoviště“ na Wikimedia Commons
Xerotermní travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 48°48′21″ s. š., 15°58′58″ v. d.
1834 PP Hevlínské jezero &0000000000000009.5600009,56 Vodní a mokřadní biotop s cennými společenstvy obojživelníků a ptáků 48°45′53″ s. š., 16°21′20″ v. d.
2181 Horáčkův kopeček na jaře 2012 PP Horáčkův kopeček &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Horáčkův kopeček“ na Wikimedia Commons
Xerotermní travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 48°49′24″ s. š., 16°1′18″ v. d.
2179 PP Horecký kopec &0000000000000001.3500001,35 Xerotermní travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 48°47′40″ s. š., 15°58′27″ v. d.
5922 PP Horní Karlov &0000000000000006.1346006,1346 Populace vrkoče bažinného včetně jeho biotopu, rybník s mokřadem s výskytem pijavky lékařské a několika ohrožených druhů hmyzu a obojživelníků 48°49′32″ s. š., 16°18′9″ v. d.
5906 Popis obrazku PP Ječmeniště &0000000000000061.77220061,7722
Kategorie „Ječmeniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachovalá teplomilná a suchomilná rostlinná společenstva 48°44′42″ s. š., 16°8′54″ v. d.
PřP Jevišovka &0000000000013680.00000013 680
Kategorie „Nature park Jevišovka“ na Wikimedia Commons
5857 PP Kamenná hora u Derflic &0000000000000008.2879008,2879 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích s výskytem významných a vzácných druhů rostlin a živočichů 48°48′50″ s. š., 16°8′59″ v. d.
5908 PP Kaolinka &0000000000000005.0437005,0437 Přírodovědecky cenné území s výskytem stabilní populace čolka dravého a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu a narušovaných ploch 48°53′15″ s. š., 16°3′8″ v. d.
162 PR Karlov &0000000000000005.8000005,80 Smíšený porost v revíru Horní Hoja 48°49′28″ s. š., 16°18′24″ v. d.
5902 PP Kopečky u Únanova &0000000000000004.9296004,9296 Suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva s řadou vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, zejména silně ohroženého koniklece velkokvětého 48°54′36″ s. š., 16°4′19″ v. d.
2316 NPR Krumlovskorokytenské slepence u osady Rokytná NPR Krumlovsko-rokytenské slepence &0000000000000086.58000086,58
Kategorie „Krumlovsko-rokytenské slepence“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky a mikroklimaticky členité území údolí říčky Rokytné 49°3′36″ s. š., 16°19′40″ v. d.
5927 PP Lapikus &0000000000000047.42590047,4259 Údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny a další, oman oko Kristovo, strošek polopásý, roháč obecný a mlok skvrnitý 48°56′9″ s. š., 16°3′6″ v. d.
5903 PP Lom u Žerůtek &0000000000000002.5997002,5997 Přírodovědecky cenné území s výskytem stabilní populace čolka dravého a ohrožených živočichů vázaných na biotop mokřadu 48°54′29″ s. š., 15°58′3″ v. d.
2150 Losolosy (007).jpg PP Losolosy &0000000000000006.5300006,53
Kategorie „Losolosy“ na Wikimedia Commons
Svažité pozemky s různou expozicí na pestrém geologickém podkladu 48°54′18″ s. š., 16°2′32″ v. d.
1847 Popis obrazku PP Mandloňová mez &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Mandloňová_mez“ na Wikimedia Commons
Jediná lokalita mandloně nízké na Znojemsku 48°44′53″ s. š., 16°8′38″ v. d.
5900 PP Mašovický lom PP Mašovický lom &0000000000000009.2733009,2733
Kategorie „Mašovický lom“ na Wikimedia Commons
Populace čolka dravého a dalších vzácných a ohrožených živočichů vázaných na biotop mokřadu 48°51′33″ s. š., 15°59′12″ v. d.
2021 Mikulovické jezero PP Mikulovické jezero &0000000000000002.6600002,66 Vodní a mokřadní biotop, vzácní živočichové 48°57′10″ s. š., 16°6′22″ v. d.
2265 Miroslavské kopce NPP Miroslavské kopce &0000000000000030.80000030,80
Kategorie „Miroslavské kopce“ na Wikimedia Commons
Vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních trávníků na slepencovém podkladě v nejjižnějším cípu Bobravské vrchoviny 48°56′7″ s. š., 16°18′37″ v. d.
5934 PR Na Bítovské cestě &0000000000000030.06020030,0602 Přírodní stanoviště a chráněné druhy rostlin a živočichů 48°55′25″ s. š., 15°43′24″ v. d.
261 Na Kocourkách (017).jpg PR Na Kocourkách &0000000000000003.0100003,01
Kategorie „Na Kocourkách“ na Wikimedia Commons
Teplomilná rostlinná společenstva se zastoupením řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°59′55″ s. š., 16°14′58″ v. d.
5899 PP Načeratický kopec &0000000000000126.788900126,7889 Existence komplexu zachovalých travinobylinných společenstev s populacemi chráněných, ohrožených a jinak významných druhů 48°49′53″ s. š., 16°5′52″ v. d.
78 Vraní skála NP Národní park Podyjí &0000000000006300.0000006 300
Kategorie „Podyjí National Park“ na Wikimedia Commons
48°51′ s. š., 15°54′ v. d.
1897 Oleksovická mokřina (009).jpg PP Oleksovická mokřina &0000000000000043.18000043,18
Kategorie „Oleksovická mokřina“ na Wikimedia Commons
Mokřad s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy 48°55′29″ s. š., 16°15′50″ v. d.
2100 PP Oleksovické vřesoviště &0000000000000002.5300002,53 Dvě malé pískovny s kolonií břehule říční a navazující lesní porosty s dominantním vřesem obecným 48°53′49″ s. š., 16°14′51″ v. d.
5929 PP Orlí hnízdo &0000000000000015.75050015,7505 Nízké xerofilní křoviny, suťové lesy, skalní vegetace s chráněnými druhy rostlin a živočichů 48°55′49″ s. š., 15°48′1″ v. d.
5928 PR Pod Havranem &0000000000000012.03000012,03 Suťové lesy, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, suchá vřesoviště nížin a pahorkatin, šikoušek bezlistý, přástevník kostivalový 49°5′39″ s. š., 16°13′16″ v. d.
2168 Pod Šibeničním kopcem (002).jpg PP Pod Šibeničním kopcem &0000000000000003.5300003,53
Kategorie „Pod Šibeničním kopcem“ na Wikimedia Commons
Unikátní společenstvo Melicetum ciliatae vytvořené na podkladu krystalických vápenců 48°57′11″ s. š., 16°8′55″ v. d.
5930 PP Petrovy skály &0000000000000020.49550020,4955 Nízké xerofilní křoviny, suťové lesy, skalní vegetace s chráněnými druhy rostlin a živočichů 48°56′23″ s. š., 15°46′34″ v. d.
1948 výhled z hradu Frejštejna na Podhradí nad Dyjí a PR Podhradské skály PR Podhradské skály &0000000000000010.89000010,89
Kategorie „Podhradské skály“ na Wikimedia Commons
Skalní stěny s bukem a jedlí a teplomilnou květenou 48°54′16″ s. š., 15°41′14″ v. d.
5926 PP Protržený rybník &0000000000000007.2213007,2213 Přírodovědecky cenné území s výskytem populace vrkoče bažinného a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu, přechodně podmáčených ploch a měkkého luhu 48°49′35″ s. š., 16°16′24″ v. d.
351 Pustý kopec u Konic PP Pustý kopec u Konic &0000000000000003.2692003,2692
Kategorie „Pustý kopec u Konic“ na Wikimedia Commons
Acidofilní a úzkolisté suché trávníky a gtanodioritové výchozy s výskytem významných a vzácných druhů rostlin a živočichů 48°48′47″ s. š., 16°2′17″ v. d.
Cedule na lokalitě PřP Rokytná &0000000000004895.0000004 895
Kategorie „Nature park Rokytná“ na Wikimedia Commons
2160 Rudlické kopce (011).jpg PP Rudlické kopce &0000000000000017.56000017,56
Kategorie „Rudlické kopce“ na Wikimedia Commons
Travinobylinná společenstva se stepními prvky 48°57′19″ s. š., 16°3′46″ v. d.
1846 PR Růžový vrch &0000000000000011.88000011,88 Skalnaté svahy se suťovými porosty a subxerofilní doubravou, bohatá teplomilná květena 48°56′6″ s. š., 15°44′48″ v. d.
1310 Skalky, přírodní památka, okres Znojmo.JPG PP Skalky &0000000000000010.19000010,19
Kategorie „Skalky (natural monument, Znojmo District)“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy granodioritových hornin s teplomilnými společenstvy 48°48′15″ s. š., 16°0′38″ v. d.
5925 PP Spálená &0000000000000003.0738003,0738 Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky, hercynské dubohabřiny, huseník chudokvětý, roháč velký a tesařík obrovský 48°56′7″ s. š., 15°45′40″ v. d.
2132 Střebovský kopec PP Střebovský kopec &0000000000000002.6800002,68
Kategorie „Střebovský kopec“ na Wikimedia Commons
Fragment xerotermních rostlinných společenstev na podkladu granodioritů Dyjského masívu 48°49′9″ s. š., 16°8′14″ v. d.
Jihlava pod Templštejnem.JPG PřP Střední Pojihlaví &0000000000002485.0000002 485
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí Jihlavy vytváří jedinečné přírodní prostředí, které vytváří životní prostor vzácným druhům rostlin a živočichů. 49°5′36″ s. š., 16°15′24″ v. d.
2069 Stříbrný vrch PP Stříbrný vrch &0000000000000002.9400002,94
Kategorie „Stříbrný vrch (Znojmo District)“ na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilné vegetace na vápencovém výchozu, výskyt řady ohrožených druhů rostlin 48°58′49″ s. š., 16°15′1″ v. d.
2024 Šafářka (006).jpg PP Šafářka &0000000000000002.0500002,05
Kategorie „Šafářka“ na Wikimedia Commons
Přirozená teplomilná vegetace extenzivně obhospodařované louky 48°51′58″ s. š., 15°59′38″ v. d.
1912 Šidlovy skalky (009).jpg PP Šidlovy skalky &0000000000000001.2100001,21
Kategorie „Šidlovy skalky“ na Wikimedia Commons
Společenstva vřesovišť a teplomilných formací 49°0′24″ s. š., 16°22′11″ v. d.
5859 PP Široký &0000000000000000.6515000,6515 Úzkolisté suché trávníky s výskytem koniklece velkokvětého, křivatce českého a dalších významných a vzácných druhů živočichů a rostlin 49°3′59″ s. š., 16°14′10″ v. d.
5904 PP Štěpánovský lom &0000000000000001.0743001,0743 Suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva s řadou vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, zejména kriticky ohroženého koniklece písečného 48°57′28″ s. š., 16°19′50″ v. d.
5931 PP Tasovické svahy &0000000000000004.9638004,9638 Xerotermní travino-bylinná společenstva a na ně vázané druhy organismů 48°50′4″ s. š., 16°8′12″ v. d.
5932 PR Templštejn &0000000000000041.86920041,8692 Suťové lesy, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, suchá vřesoviště nížin a pahorkatin 49°5′24″ s. š., 16°14′45″ v. d.
1833 PR Tisová stráň &0000000000000007.1000007,10 Skalnaté svahy nad Vranovskou nádrží se smíšeným porostem s výskytem tisu 48°55′44″ s. š., 15°46′56″ v. d.
6002 PP Trávní dvůr &0000000000000339.522600339,5226 Lužní lesy a další biotopy říční nivy, zahrnující zejména trvalé i periodické vodní toky a nádrže, nížinné pastviny a vlhké louky, podmáčené i terestrické rákosiny, porosty vysokých ostřic a pozemky extenzivně využívané 48°47′9″ s. š., 16°25′43″ v. d.
2022 U doutné skály PR U doutné skály &0000000000000024.41000024,41
Kategorie „U doutné skály“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní prostory s výskytem ohrožených živočichů a hmyzožravých ptáků 48°56′34″ s. š., 15°42′16″ v. d.
5924 U Huberta PP U Huberta &0000000000000001.7475001,7475
Kategorie „U Huberta“ na Wikimedia Commons
Přírodovědecky cenné území s výskytem čolka velkého a řady dalších vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu a přechodně podmáčených ploch 48°57′12″ s. š., 16°0′7″ v. d.
2145 U kapličky PP U kapličky &0000000000000005.1500005,15
Kategorie „U kapličky“ na Wikimedia Commons
Teplomilná rostlinná společenstva s koniklecem velkokvětým, kozincem vičencovitým aj., unikátní je hojný výskyt koniklece lučního 48°57′17″ s. š., 16°15′50″ v. d.
1822 U Michálka (009).jpg PP U Michálka &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „U Michálka“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek stepní květeny 48°59′0″ s. š., 16°21′33″ v. d.
2023 Uherčická louka PP Uherčická louka &0000000000000006.8300006,83
Kategorie „Uherčická louka“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky a mokřadní společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 48°54′30″ s. š., 15°38′20″ v. d.
5860 PP Ve Žlebě &0000000000000002.4831002,4831 Úzkolisté suché trávníky s výskytem koniklece velkokvětého, koniklece lučního, křivatce českého a dalších významných a vzácných druhů živočichů a rostlin 49°4′21″ s. š., 16°13′57″ v. d.
2134 Velká skála PR Velká skála &0000000000000060.43440060,4344
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Zbytky reliktních borů, teplomilných doubrav a doprovodných xenothermních společenstev, prudce se střídajících se společenstvy stinných skalních roklí 49°6′8″ s. š., 16°14′27″ v. d.
2133 PP Vraní vrch &0000000000000001.5300001,53 Xerotermní rostlinná společenstva, na podkladu muskovitických ortorul krhovického krystalinika 48°49′31″ s. š., 16°11′18″ v. d.
5907 PP Vrbovecký rybník &0000000000000027.01930027,0193 Přírodovědecky cenné území s výskytem početné populace kuňky ohnivé a řady dalších vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu, slaniska a přechodně podmáčených, narušovaných ploch 48°47′33″ s. š., 16°8′2″ v. d.
5855 PP Výrovické kopce &0000000000000016.00410016,0041 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a skalní vegetace s výskytem významných a vzácných druhů rostlin a živočichů 48°55′35″ s. š., 16°7′2″ v. d.
5923 PP Zmijiště PP Zmijiště &0000000000000016.00410016,0041
Kategorie „Zmijiště“ na Wikimedia Commons
Panonské dubohabřiny a perialpidské bazifilní teplomilné doubravy, roháč velký a tesařík obrovský 48°53′51″ s. š., 16°7′41″ v. d.
2170 PP Žleby &0000000000000001.5500001,55 Mokřadní vegetace s vysokými ostřicemi, bohatý výskyt upolínu evropského 48°58′11″ s. š., 15°46′58″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.