Seznam chráněných území v okrese Mladá Boleslav

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Mladá Boleslav aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Mladá Boleslav.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2084 Bažantnice u Loukova PR Bažantnice u Loukova &0000000000000007.1500007,15
Kategorie „Bažantnice u Loukova“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a prameništi 50°33′56″ s. š., 15°2′43″ v. d.
5763 Zámek Bělá pod Bezdězem PP Bělá pod Bezdězem – zámek &0000000000000001.1500001,15
Kategorie „Bělá pod Bezdězem Castle“ na Wikimedia Commons
kritický ohrožený netopýr velký (Myotis myotis), jehož letní kolonie se vyskytuje v půdních prostorech západního křídla zámku 50°30′5″ s. š., 14°48′27″ v. d.
5712 Letiště Mladá Boleslav a Chlum v dáli PP Bezděčín &0000000000000075.11420075,1142
Kategorie „Bezděčín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
kritický ohrožený sysel obecný (Spermophilus citellus) 50°23′50″ s. š., 14°53′46″ v. d.
2459 Doubrava s náletem PP Černý Orel &0000000000000220.420000220,42
Kategorie „Černý orel“ na Wikimedia Commons
Část nivy Jizery a modrásek bahenní včetně biotopu 50°11′31″ s. š., 14°43′6″ v. d.
63 Koberovy CHKO Český ráj &0000000000018152.30000018 152,3
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
50°37′5″ s. š., 15°12′24″ v. d.
Přírodní park Čížovky PřP Čížovky &0000000000000386.000000386
Kategorie „Čížovky (Natural park)“ na Wikimedia Commons
50°23′50″ s. š., 15°4′29″ v. d.
6135 PP Dymokursko &0000000000000077.37930077,3793 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, mozaiky vlhkých až suchých luk v různých stádiích sukcese zahrnujících mezofilní ovsíkové louky, bezkolencové louky, tužebníková lada a porosty vysokých ostřic; dubohabřiny, olšiny a jasanovo-olšové lužní lesy s výskytem chráněných rostlin a živočichů 50°21′39″ s. š., 15°7′6″ v. d.
Svah severozápadního Chlumu PřP Chlum &0000000000001319.0000001 319
Kategorie „Chlum (nature park)“ na Wikimedia Commons
50°23′34″ s. š., 14°58′50″ v. d.
6101 jižní část chráněného území PP Chlum u Nepřevázky &0000000000000059.90000059,9
Kategorie „Chlum u Nepřevázky“ na Wikimedia Commons
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných, nebo hlinito-jílovitých půdách, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích s výskytem chráněných rostlin zárazy vyšší, pelynku pontického, bílojetele bylinného, kosatce sibiřského a hadího mordu španělského 50°23′5″ s. š., 14°54′49″ v. d.
Štičí rybník v Jabkenické oboře PřP Jabkenicko
Kategorie „Jabkenicko (Natural park)“ na Wikimedia Commons
50°20′30″ s. š., 15°2′15″ v. d.
174 Říčka Bělá v NPP Klokočka NPP Klokočka &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Klokočka (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°29′50″ s. š., 14°53′27″ v. d.
23 Mšenské pokličky CHKO Kokořínsko – Máchův kraj &0000000000027000.00000027 000
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
50°29′41″ s. š., 14°32′3″ v. d.
5765 Hájovna Ledce PP Ledce – hájovna &-1000000000000000.0300000,03
Kategorie „Ledce - hájovna“ na Wikimedia Commons
kritický ohrožený netopýr velký (Myotis myotis), jehož letní kolonie se vyskytuje v půdních prostorech hájovny 50°21′17″ s. š., 15°4′42″ v. d.
1983 Lom u Chrástu PP Lom u Chrástu &0000000000000001.4700001,47
Kategorie „Lom u Chrástu“ na Wikimedia Commons
Významný opěrný profil pro stratigrafii české křídy 50°23′11″ s. š., 14°52′56″ v. d.
6213 NPP Mladá &0000000000001244.6454001 244,6454 Travinné a křovinné ekosystémy luk, pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť; lesní ekosystémy dubohabřin a acidofilních doubrav; biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin - hořce křížatého a vstavače kukačky; biotopy vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního, žábronožky letní, modráska hořcového Rebelova a chroustka žlutého 50°15′34″ s. š., 14°52′41″ v. d.
6100 tok říčky Bělé v západní části PP PP Niva Bělé u Klokočky &0000000000000007.7000007,7
Kategorie „Niva Bělé u Klokočky“ na Wikimedia Commons
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, zásaditá slatiniště a mokřadní olšiny s výskytem chráněných rostlin, zvláště popelivky sibiřské 50°29′42″ s. š., 14°53′6″ v. d.
6140 severní část chráněného území PP Paterovské stráně &0000000000000031.25440031,2544
Kategorie „Paterovské stráně“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky, facie křovin na vápnitých podložích a lesostepní bory 50°29′33″ s. š., 14°50′28″ v. d.
1967 Podhradská tůň PP Podhradská tůň &0000000000000003.0700003,07
Kategorie „Podhradská tůň“ na Wikimedia Commons
Slepé rameno Jizery, lužní les a drobné vodní plochy 50°27′43″ s. š., 14°54′47″ v. d.
1675 Podtrosecké údolí PR Podtrosecká údolí &0000000000000143.040000143,04
Kategorie „Podtrosecká údolí“ na Wikimedia Commons
Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. 50°31′2″ s. š., 15°12′3″ v. d.
2025 Příhrazské skály u Drábských světniček PR Příhrazské skály &0000000000000519.270000519,27
Kategorie „Příhrazské skály“ na Wikimedia Commons
Významný komplex skal, přirozená a polopřirozená lesní společenstva, geomorfologicky cenné území 50°31′25″ s. š., 15°4′4″ v. d.
359 Radouč NPP Radouč &0000000000000001.4700001,47
Kategorie „Radouč“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilných rostlin, hl. devaterky poléhavé 50°26′7″ s. š., 14°53′52″ v. d.
370 Národní přírodní památka Rečkov NPP Rečkov &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Rečkov“ na Wikimedia Commons
Slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°29′52″ s. š., 14°54′21″ v. d.
665 Skalní sruby Jizery PP Skalní sruby Jizery &0000000000000002.0500002,05
Kategorie „Skalní sruby Jizery“ na Wikimedia Commons
Pseudokrasový výklenek vzniklý boční erozí Jizery 50°31′0″ s. š., 14°57′13″ v. d.
1982 Kaňon na území přírodní památky PP Slepeč &0000000000000007.7500007,75
Kategorie „Slepeč“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový les s výskytem chráněných rostlinných druhů 50°17′4″ s. š., 14°47′19″ v. d.
1039 Stará jizera - Měsíc PP Stará Jizera &0000000000000002.5400002,54
Kategorie „Stará Jizera“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Jizery s bohatou květenou na přilehlých lukách 50°18′54″ s. š., 14°51′11″ v. d.
6208 PP Stráně u Kochánek &0000000000000003.9000003,9 Populace jalovce obecného a biotopy širokolistých suchých a úzkolistých suchých trávníků 50°17′19″ s. š., 14°46′20″ v. d.
1676 Rybník Obora v údolí Plakánek PR Údolí Plakánek &0000000000000090.82000090,82
Kategorie „Plakánek“ na Wikimedia Commons
Údolní niva kaňonovitého údolí horního toku říčky Klenice a lesní porosty okraje pískovcové plošiny 50°28′55″ s. š., 15°7′37″ v. d.
1936 Přírodní památka V Dubech PP V Dubech &0000000000000004.7400004,74
Kategorie „V Dubech“ na Wikimedia Commons
Mokřad na úpatí Příhrazských skal 50°31′43″ s. š., 15°5′33″ v. d.
5803 Rybníček v přírodní památce Valcha PP Valcha &0000000000000002.3700002,37
Kategorie „Valcha (natural monument, Bělá pod Bezdězem)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vrkoče bažinného a popelivky sibiřské 50°30′5″ s. š., 14°51′56″ v. d.
2018 Jižní vrchol Radechova PP Velký Radechov &0000000000000021.99000021,99
Kategorie „Radechov“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva na štěrkopískové terase Jizery a na vystouplé čedičové kupě 50°32′18″ s. š., 14°50′9″ v. d.
515 Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos - pohled od Horních Stakor PR Vrch Baba u Kosmonos &0000000000000249.610000249,61
Kategorie „Vrch Baba u Kosmonos“ na Wikimedia Commons
Komplex lesních a nelesních přírodě blízkých ekosystémů (plášťů, lemů, trávníků) s koncentrací významných typů biotopů 50°27′34″ s. š., 14°56′57″ v. d.
516 Neovulkanický suk Káčova PP Vrch Káčov &0000000000000001.8600001,86
Kategorie „Káčov“ na Wikimedia Commons
Pískovcové pseudokrystaly na kontaktu s metamorfovanými horninami 50°33′8″ s. š., 14°58′59″ v. d.
1937 Žabakor a Doubrava z Krásné vyhlídky PR Žabakor &0000000000000080.50000080,50
Kategorie „Žabakor“ na Wikimedia Commons
Rybníky Žabakor a Oběšenec s přilehlými mokřady, ptačí hnízdiště 50°32′55″ s. š., 15°3′10″ v. d.
6028 Stráň PP Zadní Hrádek, žel. stanice Skalsko PP Zadní Hrádek &0000000000000012.71000012,71
Kategorie „Zadní Hrádek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 50°25′52″ s. š., 14°45′38″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.