Seznam chráněných území v okrese Louny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Louny aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Louny.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2417 PR Blatenský svah 1.jpg PR Blatenský svah &0000000000000013.78000013,78
Kategorie „Blatenský svah“ na Wikimedia Commons
Starý suťový porost na žulovém podkladu 50°5′51″ s. š., 13°22′20″ v. d.
5747 Blšanský chlum.JPG PP Blšanský chlum &0000000000000018.09000018,09
Kategorie „Blšanský chlum“ na Wikimedia Commons
xerotermní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, výskyt přástevníka kostivalového, kvůli kterému zde byla vyhlášena EVL 50°20′50″ s. š., 13°50′26″ v. d.
1960 PP Březno u Postoloprt PP Březno u Postoloprt &0000000000000001.7700001,77
Kategorie „Březno u Postoloprt“ na Wikimedia Commons
Opuštěný lom a břeh Ohře, významná paleontologická lokalita 50°21′23″ s. š., 13°44′17″ v. d.
51 Středohoří z lounské vodárny.JPG CHKO České středohoří &0000000000107000.000000107 000
Kategorie „České středohoří“ na Wikimedia Commons
Ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí 50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
2469 Vrch Číčov PR Číčov &0000000000000007.2000007,20
Kategorie „Číčov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Holá čedičová kupa se stepními společenstvy, naleziště aragonitu 50°27′40″ s. š., 13°48′7″ v. d.
2474 Dětanský chlum PR Dětanský chlum &0000000000000035.60000035,60
Kategorie „Dětanský chlum“ na Wikimedia Commons
Náhorní plošina se zakrslou doubravou a teplomilnou květenou 50°11′54″ s. š., 13°18′20″ v. d.
Výhled z Louštína PřP Džbán &0000000000041600.00000041 600
Kategorie „Nature park Džbán“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 13°45′ v. d.
106 Háj Petra Bezruče 033.jpg PP Háj Petra Bezruče &0000000000000026.49000026,49
Kategorie „Háj Petra Bezruče“ na Wikimedia Commons
Parkově upravené smíšené porosty na žulových skalách 50°7′17″ s. š., 13°26′19″ v. d.
6186 PP Jalovcové stráně nad Vrbičkou &0000000000000048.51340048,5134
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Zachovalá přírodní stanoviště zahrnující výslunné bylinné porosty mezofilního až stepního charakteru s výskytem jalovce obecného 50°11′2″ s. š., 13°16′53″ v. d.
158 Kamenna slunce.jpg NPP Kamenná slunce &0000000000000000.3800000,38
Kategorie „Kamenná slunce“ na Wikimedia Commons
Unikátní doklad sopečné činnosti, jílovitá jádra s paprsčitými růžicemi puklin 50°26′3″ s. š., 13°53′15″ v. d.
1181 Přírodní památka Koštice PP Koštice &0000000000000002.5190002,519
Kategorie „Koštice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Společenstva subhalofilních rostlin na podmáčených a rozvolněných stanovištích zaplavovaných luk s výskytem nejpočetnější populace ostřice černoklasé v Čechách a dalších vzácných druhů (šišák hrálolistý, ožanka čpavá, bahnička jednoplevná) 50°24′6″ s. š., 13°57′47″ v. d.
1849 PP Kozinecká stráň PP Kozinecká stráň &0000000000000006.4500006,45
Kategorie „Kozinecká stráň“ na Wikimedia Commons
Xerotermní teplomilná doubrava s bukem a habrem na opukách, bohatá květena (hlavně třemdava bílá) 50°15′46″ s. š., 13°40′39″ v. d.
5760 PP Krásný Dvůr PP Krásný Dvůr &0000000000000095.34000095,34
Kategorie „Krásný Dvůr (national monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana xylofágního hmyzu a jeho biotopů 50°14′46″ s. š., 13°21′28″ v. d.
1182 Kveten npr maly a velky stit 05.jpg NPR Malý a Velký štít &0000000000000008.6100008,61
Kategorie „Malý a Velký Štít“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s bohatou populací medvědice lékařské a zimostrázku alpinského 50°15′24″ s. š., 13°50′36″ v. d.
852 PP Miocenní sladkovodní vápence, stěna (005).jpg PP Miocenní sladkovodní vápence &0000000000000001.7500001,75
Kategorie „Miocenní sladkovodní vápence“ na Wikimedia Commons
Významný geologický profil v rámci neogenní pánve 50°17′17″ s. š., 13°39′58″ v. d.
5760 Popis obrazku PP Na Spáleništi &0000000000000001.6000001,6
Kategorie „Na Spáleništi“ na Wikimedia Commons
Ochrana druhu střevíčník pantoflíček a jeho biotopu 50°15′32″ s. š., 13°40′39″ v. d.
282 Oblik from Mila CZ 0066.jpg NPR Oblík &0000000000000020.50000020,5
Kategorie „Oblík“ na Wikimedia Commons
Izolovaný čedičový kopec s teplomilnými společenstvy 50°24′41″ s. š., 13°48′31″ v. d.
361 Rana from Mila CZ.jpg NPR Raná &0000000000000009.3000009,3
Kategorie „Raná (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Zbytek stepi, lokalita s výskytem ovsíře Besserova 50°24′13″ s. š., 13°46′1″ v. d.
5681 PP Soběchlebské terasy 03.JPG PP Soběchlebské terasy &0000000000000002.6400002,64
Kategorie „Soběchlebské terasy“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významné lokality Soběchlebské terasy s evropsky významným druhem střevíčník pantoflíček 50°13′2″ s. š., 13°31′49″ v. d.
1504 Centrální část lokality PP Staňkovice &0000000000000006.8600006,86
Kategorie „Staňkovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opuštěné pastviny, významná entomologická lokalita 50°21′13″ s. š., 13°33′37″ v. d.
5746 Stráně nad Chomutovkou u Truzenic PP Stráně nad Chomutovkou &0000000000000007.3543007,3543
Kategorie „Stráně nad Chomutovkou“ na Wikimedia Commons
polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích + EVL 50°23′56″ s. š., 13°34′32″ v. d.
1503 PP Stroupeč (západní část) PP Stroupeč &0000000000000014.00000014,00
Kategorie „Stroupeč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Křovinaté stráně, entomologická lokalita 50°21′35″ s. š., 13°29′51″ v. d.
2071 Štola Stradonice PP Štola Stradonice &0000000000000010.05000010,05
Kategorie „Štola Stradonice“ na Wikimedia Commons
Zimoviště ohrožených druhů netopýrů 50°22′17″ s. š., 13°57′57″ v. d.
447 Tobiášův vrch PP Tobiášův vrch &0000000000000003.4300003,43
Kategorie „Tobiášův vrch“ na Wikimedia Commons
Fragment vzácného stepního ekosystému s množstvím ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, koniklec luční český, koniklec otevřený, kavyl Ivanův, modřenec tenkokvětý) 50°27′26″ s. š., 13°46′29″ v. d.
1184 PP Travertinová kupa, celkový pohled.jpg PP Travertinová kupa &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Travertinová kupa“ na Wikimedia Commons
Paleontologické naleziště 50°17′3″ s. š., 13°39′56″ v. d.
2213 PR Trtenske strane.JPG PP Třtěnské stráně &0000000000000019.17000019,17
Kategorie „Třtěnské stráně“ na Wikimedia Commons
Jedinečná lokalita tzv. bílých strání s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, jitrocel přímořský, kozinec rakouský, len tenkolistý a zlatovlásek obecný. 50°25′46″ s. š., 13°52′43″ v. d.
2196 PP Údolí Hasiny u Lipence PP Údolí Hasiny u Lipence &0000000000000016.83000016,83
Kategorie „Údolí Hasiny u Lipence“ na Wikimedia Commons
Významné paleontologické naleziště druhohorních organizmů, zvláště chráněných rostlin a živočichů, biokoridor potoka Hasiny jako významného prvku ekologické stability krajiny. 50°19′13″ s. š., 13°41′43″ v. d.
481 PP V hlubokém &0000000000000003.7900003,79 Naleziště orchideje střevíčník pantoflíček 50°21′34″ s. š., 13°58′30″ v. d.
1183 NPP Velký vrch NPP Velký vrch &0000000000000023.28000023,28
Kategorie „Velký vrch (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Nízký kopec s teplomilnou flórou, zejména s vynikající mykoflórou (66 druhů) 50°22′44″ s. š., 13°50′28″ v. d.
6185 PP Vrbina u Nové Vsi PP Vrbina u Nové Vsi &0000000000000011.26860011,2686
Kategorie „Vrbina u Nové Vsi“ na Wikimedia Commons
Populace obojživelníků čolka velkého a kuňky obecné, pro které byla vyhlášena EVL Doupovské hory, a jejich biotopy zahrnující zachovalá přírodní stanoviště bylinných porostů mezofilního až podmáčeného charakteru 50°11′48″ s. š., 13°16′25″ v. d.
1505 PP Žatec PP Žatec &0000000000000020.89000020,89
Kategorie „Žatec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Teplomilná společenstva s hojným výskytem hmyzu 50°20′48″ s. š., 13°31′58″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.