Seznam chráněných území v okrese Karlovy Vary

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Karlovy Vary aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Karlovy Vary.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
6006 Blažejský rybník PP Blažejský rybník &0000000000000046.67230046,6723
Kategorie „Blažejský rybník“ na Wikimedia Commons
Zachovalá mozaika vlhkých a podmáčených biotopů a na ně vázané refugium vzácných rostlin a živočichů 49°59′56″ s. š., 13°1′1″ v. d.
2426 Božídarské rašeliniště NPR Božídarské rašeliniště &0000000000000929.570000929,57
Kategorie „Božídarské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana největšího krušnohorského rašeliniště ve výšce cca 1000 m nad mořem. 50°24′ s. š., 12°54′ v. d.
2445 Pohled na část skály PP Čedičová žíla Boč &0000000000000001.3300001,33
Kategorie „Čedičová žíla Boč“ na Wikimedia Commons
Ochrana vypreparované čedičové žíly s dokonalou sloupovitou odlučností, s vějířovitým uspořádáním čedičových sloupů. 50°20′59″ s. š., 13°3′55″ v. d.
1850 PP Čedičové varhany u Hlinek PP Čedičové varhany u Hlinek &0000000000000000.6900000,69
Kategorie „Čedičové varhany u Hlinek“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovité odlučnosti čediče 50°7′22″ s. š., 12°54′7″ v. d.
6190 PP Dubohabřina ve Vojkovicích &0000000000000000.3859000,3859
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Komplex zachovalých lesních porostů charakteru hercynské dubohabřiny a suchých trávníků na příkrých svazích nad řekou Ohře 50°18′2″ s. š., 13°1′10″ v. d.
6144 PR Hloubek PR Hloubek &0000000000000018.50120018,5012
Kategorie „Hloubek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bučiny a suťové lesy s typickou faunou a flórou vázanou na staré svahové lesní porosty 50°13′50″ s. š., 12°56′11″ v. d.
605 Popis obrazku PP Homolka &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Homolka (Slavkovský les)“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaný čedičový sopouch s typickou sloupcovitou odlučností, který náleží k drobným izolovaným výskytům třetihorních vyvřelin. 50°4′15″ s. š., 12°50′50″ v. d.
Přírodní park Horní Střela PřP Horní Střela &0000000000009991.6000009 991,6
Kategorie „Přírodní park Horní Střela“ na Wikimedia Commons
50°4′41″ s. š., 13°18′4″ v. d.
6195 Hornohradský potok PP Hornohradský potok &0000000000000000.7129000,7129
Kategorie „Hornohradský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mozaika biotopů soustavy Natura 2000 s populacemi česneku medvědího, pérovníku pštrosího a mloka skvrnitého 50°20′4″ s. š., 13°1′59″ v. d.
2262 Hořečková louka na Pile PP Hořečková louka na Pile &0000000000000001.5400001,54
Kategorie „Hořečková louka na Pile (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Zachovalé květnaté louky a pastviny s výskytem ohrožených společenstev. 50°10′30″ s. š., 12°55′37″ v. d.
129 Přírodní rezervace Chlum PR Chlum &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Chlum (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Udržení původního dřevinného porostu a původní květeny. 50°0′20″ s. š., 13°12′14″ v. d.
6149 PP Jezerský vrch PP Jezerský vrch &0000000000000011.26080011,2608
Kategorie „Jezerský vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, společenstva s bohatým výskytem biologicky a ekologicky významných druhů rostlin 50°7′13″ s. š., 13°16′7″ v. d.
6171 PP Koňský rybník &0000000000000004.2451004,2451 Populace čolka velkého a jeho biotop, populace blatnice skvrnité a rozmnožovací biotop skokana ostronosého v Koňském rybníce a okolních mokřadech 50°19′5″ s. š., 12°57′20″ v. d.
5937 Kounické louky PP Kounické louky &0000000000000021.62330021,6233
Kategorie „Kounické louky“ na Wikimedia Commons
Komplex pastvin, mokřadních luk a střídavě vlhkých luk s výskytem vzácných druhů rostlin; významná populace hnědáska chrastavcového. 50°7′29″ s. š., 12°56′42″ v. d.
6206 PP Louky u Dlouhé Lomnice &0000000000000009.1732009,1732
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Mokřadní louky s výskytem hnědáska chrastavcového 50°9′7″ s. š., 12°59′48″ v. d.
6007 PP Lomnický rybník PP Lomnický rybník &0000000000000112.085700112,0857
Kategorie „Lomnický rybník“ na Wikimedia Commons
Společenstva vázaná na oligotrofní a mezotrofní stojaté vody 50°9′43″ s. š., 12°57′42″ v. d.
233 Popis obrazku PR Malé Jeřábí jezero &0000000000000006.0200006,02
Kategorie „Malé Jeřábí jezero“ na Wikimedia Commons
Ochrana horského rašeliniště ve vrcholové části Krušných hor. 50°25′4″ s. š., 12°40′27″ v. d.
6191 PP Malý Stolec &0000000000000003.6132003,6132
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Netěžená část čedičového příkrovu a částečně odtěžené čedičové sloupy, kamenné moře, suché trávníky a charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny 50°20′9″ s. š., 13°3′29″ v. d.
6218 NPR Nebesa NPR Nebesa &0000000000000419.540000419,54 Ochrana ekosystémů bučin, suťových a lužních lesů, biotopů s výskytem užovky stromové a třetihorních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností 50°20′55″ s. š., 13°2′43″ v. d.
286 PR Oceán PR Oceán &0000000000000042.79000042,79
Kategorie „Oceán (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana neporušeného horského rašeliniště. 50°20′37″ s. š., 12°47′8″ v. d.
1909 PR Ostrovské rybníky PR Ostrovské rybníky &0000000000000061.99000061,99
Kategorie „ Ostrovské rybníky‎“ na Wikimedia Commons
Ochrana vodních a mokřadních stanovišť a na ně vázané flory a fauny. 50°17′48″ s. š., 12°54′59″ v. d.
6212 PP Pastviny u Srní &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“43,32
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Území s mozaikou mezí a teras s lučními stanovišti a výskytem vzácných druhů rostlin 50°22′4″ s. š., 13°3′19″ v. d.
6150 PP Pernink PP Pernink &0000000000000068.83960068,8396
Kategorie „Pernink (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Horské podmáčené biotopy, jejichž základem je široká škála vrchovištních biotopů a přechodových rašelinišť doplněná od severu o podmáčené smrčiny 50°22′13″ s. š., 12°47′54″ v. d.
1572 PP Prachomety PP Prachomety &0000000000000003.0800003,08
Kategorie „Prachomety (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zamokřených luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. 50°0′44″ s. š., 12°56′7″ v. d.
1853 Pohled na lokalitu PR Ryžovna &0000000000000020.29000020,29
Kategorie „Category:Ryžovna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana geologického fenoménu a typických horských společenstev Krušných hor. 50°23′51″ s. š., 12°50′2″ v. d.
6207 PP Rudenská luční prameniště &0000000000000023.18550023,1855
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy 50°21′34″ s. š., 12°40′28″ v. d.
676 Skalky skřítků NPP Skalky skřítků &0000000000000008.5000008,50
Kategorie „Skalky skřítků“ na Wikimedia Commons
Ochrana pseudokrasových dutin vytvořených ve vulkanické brekcii na západním okraji Doupovských hor. 50°14′28″ s. š., 12°59′51″ v. d.
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les &0000000000064000.00000064 000
Kategorie „Slavkovský les“ na Wikimedia Commons
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d.
Stráž nad Ohří PřP Stráž nad Ohří &0000000000003700.0000003 700
Kategorie „Nature park Stráž nad Ohří“ na Wikimedia Commons
50°21′28″ s. š., 13°2′16″ v. d.
138 Svatošské skály NPP Svatošské skály &0000000000000002.0100002,01
Kategorie „Svatošské skály“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°11′36″ s. š., 12°49′16″ v. d.
289 Šemnická skála PP Šemnická skála &0000000000000008.4100008,41
Kategorie „Šemnická skála (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy, na níž se vytvořila na skalních útvarech cenná bylinná společenstva skalních štěrbin a drolin. 50°13′46″ s. š., 12°58′10″ v. d.
6211 PP Špičák u Vojkovic &0000000000000059.72000059,72
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Lesní porosty a suché trávníky na svazích Špičáku 50°19′2″ s. š., 13°1′8″ v. d.
6192 PP Toto-Karo &0000000000000012.08000012,08
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Makrofytní společenstva vázaná na oligotrofní až mezotrofní stojaté vody, dále vegetace parožnatek, významné hnízdiště na litorál a jeho okolí vázaných druhů ptáků a významná populace obojživelníků 50°9′1″ s. š., 13°4′22″ v. d.
6008 PP Týniště PP Týniště &0000000000000006.0127006,0127
Kategorie „Týniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Populace kuňky ohnivé a čolka velkého a jejich biotopu (rybník a vlhké louky) 50°8′56″ s. š., 13°11′38″ v. d.
1366 Prameniště Teplé PR Údolí Teplé &0000000000000172.000000172,00
Kategorie „Údolí Teplé“ na Wikimedia Commons
Údolí řeky s přilehlými zalesněnými svahy 50°2′58″ s. š., 12°49′24″ v. d.
1571 opál hyalit z Valče PP Valeč &0000000000000576.740000576,74
Kategorie „Valeč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana mineralogického naleziště a hnízdiště chráněných a ohrožených druhů živočichů. 50°11′17″ s. š., 13°13′42″ v. d.
6210 PP Valečské lemy &0000000000000038.85000038,85
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Suché trávníky lemových stanovišť s teplomilnými druhy flory a fauny a zimoviště netopýrů 50°10′31″ s. š., 13°15′38″ v. d.
6209 PP Valečské sklepy &-1-100000000000000.0038000,0038
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Zimoviště netopýrů 50°10′38″ s. š., 13°14′54″ v. d.
5893 Popis obrazku PP Velikonoční rybník &0000000000000001.7481001,7481
Kategorie „Velikonoční rybník“ na Wikimedia Commons
Ochrana významných populací chráněných a vzácných druhů obojživelníků a vážek 50°3′13″ s. š., 12°51′29″ v. d.
675 Popis obrazku PP Viklan &-1000000000000000.0200000,02
Kategorie „Viklan (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Funkční viklan 50°9′6″ s. š., 12°56′54″ v. d.
507 Přírodní rezervace Vladař PR Vladař &0000000000000011.71000011,71
Kategorie „Vladař“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného smíšeného listnatého lesa. 50°4′50″ s. š., 13°12′58″ v. d.
673 Popis obrazku PP Vlčí jámy &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Vlčí jámy (Blatenský vrch)“ na Wikimedia Commons
Ochrana středověkých dobývek cínových rud, ve kterých se vlivem specifického vzdušného režimu vytváří jeskynní led. 50°23′53″ s. š., 12°46′45″ v. d.
6009 PP Za Údrčí PP Za Údrčí &0000000000000032.50360032,5036
Kategorie „Za Údrčí“ na Wikimedia Commons
Ochrana hnědáska chrastavcového a jeho biotopu střídavě vlhkých bezkolencových luk 50°8′20″ s. š., 13°4′16″ v. d.
Zlatý Kopec PřP Zlatý kopec &0000000000001700.0000001 700
Kategorie „Zlatý Kopec“ na Wikimedia Commons
50°26′17″ s. š., 12°50′39″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.