Seznam chráněných území v okrese Karlovy Vary

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Karlovy Vary aktuální k roku 2021, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Karlovy Vary.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
6006 Blažejský rybník PP Blažejský rybník &0000000000000046.67230046,6723
Kategorie „Blažejský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blažejský rybník“ na Wikimedia Commons
Zachovalá mozaika vlhkých a podmáčených biotopů a na ně vázané refugium vzácných rostlin a živočichů 49°59′56″ s. š., 13°1′1″ v. d.
2426 Božídarské rašeliniště NPR Božídarské rašeliniště &0000000000000929.570000929,57
Kategorie „Božídarské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Božídarské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana největšího krušnohorského rašeliniště ve výšce cca 1000 m nad mořem. 50°24′ s. š., 12°54′ v. d.
2445 Pohled na část skály PP Čedičová žíla Boč &0000000000000001.3300001,33
Kategorie „Čedičová žíla Boč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čedičová žíla Boč“ na Wikimedia Commons
Ochrana vypreparované čedičové žíly s dokonalou sloupovitou odlučností, s vějířovitým uspořádáním čedičových sloupů. 50°20′59″ s. š., 13°3′55″ v. d.
1850 PP Čedičové varhany u Hlinek PP Čedičové varhany u Hlinek &0000000000000000.6900000,69
Kategorie „Čedičové varhany u Hlinek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čedičové varhany u Hlinek“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovité odlučnosti čediče 50°7′22″ s. š., 12°54′7″ v. d.
6190 Dubohabřina ve Vojkovicích PP Dubohabřina ve Vojkovicích &0000000000000001.9100001,91
Kategorie „Dubohabřina ve Vojkovicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubohabřina ve Vojkovicích“ na Wikimedia Commons
Komplex zachovalých lesních porostů charakteru hercynské dubohabřiny a suchých trávníků na příkrých svazích nad řekou Ohře 50°18′2″ s. š., 13°1′10″ v. d.
6144 PR Hloubek PR Hloubek &0000000000000018.50120018,5012
Kategorie „Hloubek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hloubek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bučiny a suťové lesy s typickou faunou a flórou vázanou na staré svahové lesní porosty 50°13′50″ s. š., 12°56′11″ v. d.
605 Popis obrazku PP Homolka &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Homolka (Slavkovský les)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Homolka (Slavkovský les)“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaný čedičový sopouch s typickou sloupcovitou odlučností, který náleží k drobným izolovaným výskytům třetihorních vyvřelin. 50°4′15″ s. š., 12°50′50″ v. d.
Přírodní park Horní Střela PřP Horní Střela &0000000000009991.6000009 991,6
Kategorie „Přírodní park Horní Střela“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Horní Střela“ na Wikimedia Commons
50°4′41″ s. š., 13°18′4″ v. d.
6195 Hornohradský potok PP Hornohradský potok &0000000000000000.7129000,7129
Kategorie „Hornohradský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hornohradský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mozaika biotopů soustavy Natura 2000 s populacemi česneku medvědího, pérovníku pštrosího a mloka skvrnitého 50°20′4″ s. š., 13°1′59″ v. d.
2262 Hořečková louka na Pile PP Hořečková louka na Pile &0000000000000001.5400001,54
Kategorie „Hořečková louka na Pile (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hořečková louka na Pile (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Zachovalé květnaté louky a pastviny s výskytem ohrožených společenstev. 50°10′30″ s. š., 12°55′37″ v. d.
129 Přírodní rezervace Chlum PR Chlum &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Chlum (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chlum (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Udržení původního dřevinného porostu a původní květeny. 50°0′20″ s. š., 13°12′14″ v. d.
6149 PP Jezerský vrch PP Jezerský vrch &0000000000000011.26080011,2608
Kategorie „Jezerský vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezerský vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, společenstva s bohatým výskytem biologicky a ekologicky významných druhů rostlin 50°7′13″ s. š., 13°16′7″ v. d.
6236 Karlovarské lázeňské lesy chráněné v rámci PR Karlův hvozd PR Karlův hvozd &0000000000000126.740000126,74
Kategorie „Karlův hvozd“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlův hvozd“ na Wikimedia Commons
Ekosystémy bučin a suchých doubrav na svazích s výskytem vzácných a typických druhů vázaných na lesní prostředí 50°13′ s. š., 12°52′59″ v. d.
6171 Koňský rybník PP Koňský rybník &0000000000000004.2451004,2451
Kategorie „Koňský rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koňský rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Populace čolka velkého a jeho biotop, populace blatnice skvrnité a rozmnožovací biotop skokana ostronosého v Koňském rybníce a okolních mokřadech 50°19′5″ s. š., 12°57′20″ v. d.
5937 Kounické louky PP Kounické louky &0000000000000021.62330021,6233
Kategorie „Kounické louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kounické louky“ na Wikimedia Commons
Komplex pastvin, mokřadních luk a střídavě vlhkých luk s výskytem vzácných druhů rostlin; významná populace hnědáska chrastavcového. 50°7′29″ s. š., 12°56′42″ v. d.
6206 Louky u Dlouhé Lomnice PP Louky u Dlouhé Lomnice &0000000000000009.1732009,1732
Kategorie „Louky u Dlouhé Lomnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky u Dlouhé Lomnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s výskytem hnědáska chrastavcového 50°9′11″ s. š., 13°0′16″ v. d.
6007 PP Lomnický rybník PP Lomnický rybník &0000000000000112.085700112,0857
Kategorie „Lomnický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lomnický rybník“ na Wikimedia Commons
Společenstva vázaná na oligotrofní a mezotrofní stojaté vody 50°9′43″ s. š., 12°57′42″ v. d.
233 Popis obrazku PR Malé Jeřábí jezero &0000000000000006.0200006,02
Kategorie „Malé Jeřábí jezero“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malé Jeřábí jezero“ na Wikimedia Commons
Ochrana horského rašeliniště ve vrcholové části Krušných hor. 50°25′4″ s. š., 12°40′27″ v. d.
6191 PP Malý Stolec &0000000000000003.6132003,6132 Netěžená část čedičového příkrovu a částečně odtěžené čedičové sloupy, kamenné moře, suché trávníky a charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny 50°20′9″ s. š., 13°3′29″ v. d.
6218 NPR Nebesa NPR Nebesa &0000000000000419.540000419,54
Kategorie „Nebesa (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nebesa (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystémů bučin, suťových a lužních lesů, biotopů s výskytem užovky stromové a třetihorních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností 50°20′55″ s. š., 13°2′43″ v. d.
286 PR Oceán PR Oceán &0000000000000042.79000042,79
Kategorie „Oceán (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oceán (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana neporušeného horského rašeliniště. 50°20′37″ s. š., 12°47′8″ v. d.
1909 PR Ostrovské rybníky PR Ostrovské rybníky &0000000000000061.99000061,99
Kategorie „Ostrovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostrovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Ochrana vodních a mokřadních stanovišť a na ně vázané flory a fauny. 50°17′48″ s. š., 12°54′59″ v. d.
6212 PP Pastviny u Srní &0000000000000043.32000043,32
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Území s mozaikou mezí a teras s lučními stanovišti a výskytem vzácných druhů rostlin 50°22′4″ s. š., 13°3′19″ v. d.
6150 PP Pernink PP Pernink &0000000000000068.83960068,8396
Kategorie „Pernink (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pernink (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Horské podmáčené biotopy, jejichž základem je široká škála vrchovištních biotopů a přechodových rašelinišť doplněná od severu o podmáčené smrčiny 50°22′13″ s. š., 12°47′54″ v. d.
1572 PP Prachomety PP Prachomety &0000000000000003.0800003,08
Kategorie „Prachomety (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prachomety (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zamokřených luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. 50°0′44″ s. š., 12°56′7″ v. d.
1853 Pohled na lokalitu PR Ryžovna &0000000000000020.29000020,29
Kategorie „Category:Ryžovna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Ryžovna (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana geologického fenoménu a typických horských společenstev Krušných hor. 50°23′51″ s. š., 12°50′2″ v. d.
6207 Rudenská luční prameniště PP Rudenská luční prameniště &0000000000000023.18550023,1855
Kategorie „Rudenská luční prameniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rudenská luční prameniště“ na Wikimedia Commons
Mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy 50°21′34″ s. š., 12°40′28″ v. d.
676 Skalky skřítků NPP Skalky skřítků &0000000000000008.5000008,50
Kategorie „Skalky skřítků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalky skřítků“ na Wikimedia Commons
Ochrana pseudokrasových dutin vytvořených ve vulkanické brekcii na západním okraji Doupovských hor. 50°14′28″ s. š., 12°59′51″ v. d.
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les &0000000000064000.00000064 000
Kategorie „Slavkovský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slavkovský les“ na Wikimedia Commons
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d.
Stráž nad Ohří PřP Stráž nad Ohří &0000000000003700.0000003 700
Kategorie „Nature park Stráž nad Ohří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Stráž nad Ohří“ na Wikimedia Commons
50°21′28″ s. š., 13°2′16″ v. d.
138 Svatošské skály NPP Svatošské skály &0000000000000002.0100002,01
Kategorie „Svatošské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatošské skály“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°11′36″ s. š., 12°49′16″ v. d.
289 Šemnická skála PP Šemnická skála &0000000000000008.4100008,41
Kategorie „Šemnická skála (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šemnická skála (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy, na níž se vytvořila na skalních útvarech cenná bylinná společenstva skalních štěrbin a drolin. 50°13′46″ s. š., 12°58′10″ v. d.
6211 Špičák u Vojkovic PP Špičák u Vojkovic &0000000000000059.72000059,72
Kategorie „Špičák u Vojkovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špičák u Vojkovic“ na Wikimedia Commons
Lesní porosty a suché trávníky na svazích Špičáku 50°19′2″ s. š., 13°1′8″ v. d.
6192 Toto-Karro PP Toto-Karo &0000000000000012.08000012,08
Kategorie „Toto-Karo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Toto-Karo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Makrofytní společenstva vázaná na oligotrofní až mezotrofní stojaté vody, dále vegetace parožnatek, významné hnízdiště na litorál a jeho okolí vázaných druhů ptáků a významná populace obojživelníků 50°9′1″ s. š., 13°4′22″ v. d.
6008 PP Týniště PP Týniště &0000000000000006.0127006,0127
Kategorie „Týniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Populace kuňky ohnivé a čolka velkého a jejich biotopu (rybník a vlhké louky) 50°8′56″ s. š., 13°11′38″ v. d.
1366 Prameniště Teplé PR Údolí Teplé &0000000000000172.000000172,00
Kategorie „Údolí Teplé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Teplé“ na Wikimedia Commons
Údolí řeky s přilehlými zalesněnými svahy 50°2′58″ s. š., 12°49′24″ v. d.
1571 opál hyalit z Valče PP Valeč &0000000000000576.740000576,74
Kategorie „Valeč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valeč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana mineralogického naleziště a hnízdiště chráněných a ohrožených druhů živočichů. 50°11′17″ s. š., 13°13′42″ v. d.
6210 Valečské lemy PP Valečské lemy &0000000000000038.85000038,85
Kategorie „Valečské lemy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valečské lemy“ na Wikimedia Commons
Suché trávníky lemových stanovišť s teplomilnými druhy flory a fauny a zimoviště netopýrů 50°10′31″ s. š., 13°15′38″ v. d.
6209 Valečské sklepy PP Valečské sklepy &-1-100000000000000.0038000,0038
Kategorie „Valečské sklepy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valečské sklepy“ na Wikimedia Commons
Zimoviště netopýrů 50°10′38″ s. š., 13°14′54″ v. d.
5893 Popis obrazku PP Velikonoční rybník &0000000000000001.7481001,7481
Kategorie „Velikonoční rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velikonoční rybník“ na Wikimedia Commons
Ochrana významných populací chráněných a vzácných druhů obojživelníků a vážek 50°3′13″ s. š., 12°51′29″ v. d.
675 Popis obrazku PP Viklan &-1000000000000000.0200000,02
Kategorie „Viklan (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Viklan (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Funkční viklan 50°9′6″ s. š., 12°56′54″ v. d.
507 Přírodní rezervace Vladař PR Vladař &0000000000000011.71000011,71
Kategorie „Vladař“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vladař“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného smíšeného listnatého lesa. 50°4′50″ s. š., 13°12′58″ v. d.
673 Popis obrazku PP Vlčí jámy &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Vlčí jámy (Blatenský vrch)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlčí jámy (Blatenský vrch)“ na Wikimedia Commons
Ochrana středověkých dobývek cínových rud, ve kterých se vlivem specifického vzdušného režimu vytváří jeskynní led. 50°23′53″ s. š., 12°46′45″ v. d.
6009 PP Za Údrčí PP Za Údrčí &0000000000000032.50360032,5036
Kategorie „Za Údrčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Za Údrčí“ na Wikimedia Commons
Ochrana hnědáska chrastavcového a jeho biotopu střídavě vlhkých bezkolencových luk 50°8′20″ s. š., 13°4′16″ v. d.
Zlatý Kopec PřP Zlatý kopec &0000000000001700.0000001 700
Kategorie „Zlatý Kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatý Kopec“ na Wikimedia Commons
50°26′17″ s. š., 12°50′39″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.