Seznam chráněných území v okrese Chomutov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Toto je seznam chráněných území v okrese Chomutov aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Chomutov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5918 Bezručovo údolí PP Bezručovo údolí &0000000000000953.980000953,98
Kategorie Bezručovo údolí (natural monument) na Wikimedia Commons
Biotopy EVL Bezručovo údolí, populace a stanoviště modráska bahenního a modráska očkovaného 50°30′32″ s. š., 13°19′9″ v. d.
Přírodní park Bezručovo údolí PřP Bezručovo údolí &0000000000006500.0000006 500
Kategorie Nature park Bezručovo údolí na Wikimedia Commons
Údolí Chomutovky a jejích přítoků se zachovalými lesními porosty ve svazích, rašeliništi, rozptýlenou zelení a charakteristickou flórou a faunou s vysokým podílem zvlášť chráněných druhů. 50°30′4″ s. š., 13°19′44″ v. d.
2258 PR Běšický a Čachovický vrch PR Běšický a Čachovický vrch &0000000000000024.72000024,72
Kategorie Běšický chochol na Wikimedia Commons
Poskytnutí ochrany původním stanovištím blízkých stepních a lesostepních a lesních společenstev 50°22′2″ s. š., 13°21′7″ v. d.
2258 PR Běšický chochol PR Běšický chochol &0000000000000030.66000030,66
Kategorie Běšický chochol na Wikimedia Commons
Stanoviště xerotermních stepních trávníků, lesostepních extenzivních pastvin a světlých doubrav, halofytní společenstva s chráněnými druhy fauny a flóry 50°22′ s. š., 13°21′9″ v. d.
2104 PR Bučina na Kienhaidě PR Bučina na Kienhaidě &0000000000000048.96000048,96
Kategorie Bučina na Kienhaidě na Wikimedia Commons
Ochrana největšího přirozeného, životaschopného, bohatě se zmlazujícího, souvislého porostu kyselých až svěžích smrkových bučin 50°35′9″ s. š., 13°15′53″ v. d.
2103 PR Buky a javory v Gabrielce PR Buky a javory v Gabrielce &0000000000000064.62000064,62
Kategorie Buky a javory v Gabrielce na Wikimedia Commons
Ochrana starých, dobře zmlazujících bukových porostů náhorní plošiny východního Krušnohoří s významnou příměsí mimořádně kvalitní populace javoru klenu 50°36′ s. š., 13°21′10″ v. d.
1682 Oplocená část rezervace na dně údolí PR Buky nad Kameničkou &0000000000000038.88000038,88
Kategorie Buky nad Kameničkou na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného 200 let starého porostu buko-klenového lesa s významnými druhy bylinného patra. Území je hodnotné z hlediska zachování genofondu původních lesních dřevin v oblasti Krušných hor 50°31′34″ s. š., 13°18′26″ v. d.
811 NPP Ciboušov NPP Ciboušov &0000000000000004.9600004,96
Kategorie Ciboušov (national natural monument) na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d.
5919 PP Černovice PP Černovice &0000000000000013.00000013
Kategorie Černovice (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana roháče obecného a jeho biotopu 50°26′54″ s. š., 13°22′17″ v. d.
812 NPP Doupňák NPP Doupňák &0000000000000012.80000012,80
Kategorie Doupňák (national natural monument) na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d.
Rock in nature park Doupovska pahorkatina (5).jpg PřP Doupovská pahorkatina &0000000000004770.0000004 770
Kategorie Nature park Doupovská pahorkatina na Wikimedia Commons
Okrajová východní část Doupovských hor s rozsáhlými plochami travnatých porostů stepního a lesostepního charakteru a lesy převážně původní druhové skladby. 50°16′22″ s. š., 13°15′49″ v. d.
1681 PR Horská louka u Háje PR Horská louka u Háje &0000000000000018.60000018,60
Kategorie Horská louka u Háje na Wikimedia Commons
Ochrana rašelinné horské louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin 50°24′21″ s. š., 13°0′29″ v. d.
1004 Hradiště u Černovic PP Hradiště u Černovic &0000000000000004.7700004,77
Kategorie Hradiště u Černovic na Wikimedia Commons
Paleontologická a geologická lokalita s otisky rostlinných zbytků v třetihorních křemencích 50°27′23″ s. š., 13°20′34″ v. d.
144 NPR Jezerka NPR Jezerka &0000000000000141.940000141,94
Kategorie Jezerka (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana celé geobiocenózy 50°32′48″ s. š., 13°28′59″ v. d.
1508 PP Kokrháč PP Kokrháč &0000000000000009.2900009,29
Kategorie Kokrháč na Wikimedia Commons
Ukázka selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské 50°26′33″ s. š., 13°14′49″ v. d.
1540 Koniklec otevřený kvetoucí na lokalitě PP Krásná Lípa &0000000000000001.2200001,22
Kategorie Krásná Lípa (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana populace kriticky ohroženého druhu Pulsatilla patens (koniklece otevřeného), jediné lokality na úpatí Krušných hor 50°29′3″ s. š., 13°22′ v. d.
1003 Břízy v severní části lokality PP Lokalita břízy ojcovské u Volyně &0000000000000001.4900001,49
Kategorie Lokalita břízy ojcovské u Volyně na Wikimedia Commons
Dvě samostatné skupiny ojcovské břízy 50°26′32″ s. š., 13°13′6″ v. d.
1506 Severní část louky PP Louka vstavačů u Černýše &0000000000000001.1000001,10
Kategorie Louka vstavačů u Černýše na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystému podmáčené louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin 50°22′24″ s. š., 13°6′55″ v. d.
1620 PP Merkur PP Merkur &0000000000000003.1900003,19
Kategorie Merkur (natural monument) na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita spodního miocénu 50°26′8″ s. š., 13°18′15″ v. d.
1507 PP Mravenčák PP Mravenčák &0000000000000001.5000001,50
Kategorie Mravenčák na Wikimedia Commons
Skalnatý vrcholek s kolmou stěnou s teplomilnou stepní květenou 50°22′19″ s. š., 13°10′46″ v. d.
646 Severní část rašeliniště PR Na loučkách &0000000000000015.20000015,20
Kategorie Na Loučkách na Wikimedia Commons
Ochrana typického krušnohorského rašeliniště s význačnou květenou a s kříženci kosodřeviny 50°28′45″ s. š., 13°13′17″ v. d.
5917 PP Na loučkách II PP Na loučkách II &0000000000000684.260000684,26
Kategorie Na Loučkách II (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana biotopů, pro které byla vyhlášena EVL Na loučkách (CZ0420035) a biotopy tetřívka obecného a žluny šedé 50°28′26″ s. š., 13°12′50″ v. d.
278 Novodomské rašeliniště NPR Novodomské rašeliniště &0000000000000312.610000312,61
Kategorie Novodomské rašeliniště na Wikimedia Commons
Ochrana typické geobiocenózy rašeliniště v Krušných horách s kompaktním porostem borovice blatky pralesovitého charakteru 50°32′53″ s. š., 13°16′16″ v. d.
5896 PP Podmilesy PP Podmilesy &0000000000000051.66150051,6615
Kategorie Podmilesy (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů s populací prstnatce bezovéhokoniklece lučního českého 50°25′22″ s. š., 13°11′17″ v. d.
5757 PR Prameniště Chomutovky PR Prameniště Chomutovky &0000000000001881.8113001 881,8113
Kategorie Prameniště Chomutovky na Wikimedia Commons
Typická společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor 50°30′15″ s. š., 13°12′38″ v. d.
1541 Rašovické skály PP Rašovické skály &0000000000000035.00000035,00
Kategorie Rašovické skály na Wikimedia Commons
Ochrana teplomilných společenstev na čedičovém podkladě 50°21′45″ s. š., 13°12′14″ v. d.
1848 Vodní nádrž Sedlec 2.JPG PR Sedlec &0000000000000058.91000058,91
Kategorie Sedlec (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana původních stanovištím blízkých mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů 50°16′6″ s. š., 13°14′32″ v. d.
825 Sfingy PP Sfingy &0000000000000000.6000000,60
Kategorie Sfingy na Wikimedia Commons
Vzácný skalní útvar vzniklý ve čtvrtohorách tzv. procesem mrazového zvětrávání 50°25′4″ s. š., 13°7′19″ v. d.
2173 Slanisko u Škrle PP Slanisko u Škrle &0000000000000003.4800003,48
Kategorie Slanisko u Škrle na Wikimedia Commons
Zachování význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních druhů 50°25′2″ s. š., 13°30′39″ v. d.
399 Sluňáky u Rokle PP Sluňáky &0000000000000003.5400003,54
Kategorie Sluňáky na Wikimedia Commons
Křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem; jeden z posledních výskytů křemenců 50°21′4″ s. š., 13°18′17″ v. d.
420 Střezovská rokle PP Střezovská rokle &0000000000000016.80000016,80
Kategorie Střezovská rokle na Wikimedia Commons
Strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech 50°24′8″ s. š., 13°26′18″ v. d.
Prunéřovský potok PřP Údolí prunéřovského potoka
Kategorie Nature park Údolí Prunéřovského potoka na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznuté údolí Prunéřovského potoka a jeho přítoků s lesními porosty a rozptýlenou zelení, území s vysokou hodnotou krajinného rázu. 50°27′21″ s. š., 13°14′53″ v. d.
5761 PP Údlické doubí PP Údlické doubí &0000000000000043.88000043,88
Kategorie Údlické doubí na Wikimedia Commons
roháč obecný a jeho biotop 50°27′21″ s. š., 13°27′41″ v. d.
606 Úhošť NPR Úhošť &0000000000000114.570000114,57
Kategorie Úhošť na Wikimedia Commons
Ochrana tabulovitého kopce význačné geologické stavby a přirozených lesních, lesostepních a stepních společenstev na jeho svazích 50°21′44″ s. š., 13°15′8″ v. d.
1509 PP Vinařský rybník PP Vinařský rybník &0000000000000016.60000016,60
Kategorie Vinařský rybník na Wikimedia Commons
Mělký zarostlý rybník s bohatou avifaunou 50°19′35″ s. š., 13°18′51″ v. d.
1534 PP Želinský meandr PP Želinský meandr &0000000000000174.470000174,47
Kategorie Želinský meandr na Wikimedia Commons
Ochrana význačného geomorfologického celku údolí Ohře a biotopu státem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°22′26″ s. š., 13°18′16″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.