Seznam chráněných území v okrese Chomutov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Chomutov aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Chomutov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5918 Bezručovo údolí PP Bezručovo údolí &0000000000000953.980000953,98
Kategorie „Bezručovo údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotopy EVL Bezručovo údolí, populace a stanoviště modráska bahenního a modráska očkovaného 50°30′32″ s. š., 13°19′9″ v. d.
Přírodní park Bezručovo údolí PřP Bezručovo údolí &0000000000006500.0000006 500
Kategorie „Nature park Bezručovo údolí“ na Wikimedia Commons
Údolí Chomutovky a jejích přítoků se zachovalými lesními porosty ve svazích, rašeliništi, rozptýlenou zelení a charakteristickou flórou a faunou s vysokým podílem zvlášť chráněných druhů. 50°30′4″ s. š., 13°19′44″ v. d.
2258 PR Běšický chochol PR Běšický chochol &0000000000000030.66000030,66
Kategorie „Běšický chochol“ na Wikimedia Commons
Stanoviště xerotermních stepních trávníků, lesostepních extenzivních pastvin a světlých doubrav, halofytní společenstva s chráněnými druhy fauny a flóry 50°22′ s. š., 13°21′9″ v. d.
2103 PR Buky a javory v Gabrielce PR Buky a javory v Gabrielce &0000000000000064.62000064,62
Kategorie „Buky a javory v Gabrielce“ na Wikimedia Commons
Ochrana starých, dobře zmlazujících bukových porostů náhorní plošiny východního Krušnohoří s významnou příměsí mimořádně kvalitní populace javoru klenu 50°36′ s. š., 13°21′10″ v. d.
1682 Oplocená část rezervace na dně údolí PR Buky nad Kameničkou &0000000000000038.88000038,88
Kategorie „Buky nad Kameničkou“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného 200 let starého porostu buko-klenového lesa s významnými druhy bylinného patra. Území je hodnotné z hlediska zachování genofondu původních lesních dřevin v oblasti Krušných hor 50°31′34″ s. š., 13°18′26″ v. d.
811 NPP Ciboušov NPP Ciboušov &0000000000000004.9600004,96
Kategorie „Ciboušov (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d.
5919 PP Černovice PP Černovice &0000000000000013.00000013
Kategorie „Černovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana roháče obecného a jeho biotopu 50°26′54″ s. š., 13°22′17″ v. d.
6177 PP Červený Hrádek PP Červený Hrádek &0000000000000069.09380069,0938
Kategorie „Červený Hrádek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rozvolněné lesní porosty s dominancí historické krajinářské úpravy severně od zámku Červený hrádek s významnými doupnými dřevinami a polo solitérními stromy, které slouží jako biotop pro vzácné druhy saproxylických brouků a jsou biotopem vzácných a ohrožených druhů obratlovců 50°30′53″ s. š., 13°26′31″ v. d.
812 NPP Doupňák NPP Doupňák &0000000000000012.80000012,80
Kategorie „Doupňák (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d.
Rock in nature park Doupovska pahorkatina (5).jpg PřP Doupovská pahorkatina &0000000000004770.0000004 770
Kategorie „Nature park Doupovská pahorkatina“ na Wikimedia Commons
Okrajová východní část Doupovských hor s rozsáhlými plochami travnatých porostů stepního a lesostepního charakteru a lesy převážně původní druhové skladby. 50°16′22″ s. š., 13°15′49″ v. d.
6179 PP Drmaly PP Drmaly &0000000000000137.771300137,7713
Kategorie „Drmaly (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva se vzácnými druhy hub a živočichů v údolí toku Lužce a na přilehlých svazích Krušných hor nad sídlem Drmaly 50°31′37″ s. š., 13°26′32″ v. d.
1681 PR Horská louka u Háje PR Horská louka u Háje &0000000000000018.60000018,60
Kategorie „Horská louka u Háje“ na Wikimedia Commons
Ochrana rašelinné horské louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin 50°24′21″ s. š., 13°0′29″ v. d.
1004 Hradiště u Černovic PP Hradiště u Černovic &0000000000000004.7700004,77
Kategorie „Hradiště u Černovic“ na Wikimedia Commons
Paleontologická a geologická lokalita s otisky rostlinných zbytků v třetihorních křemencích 50°27′23″ s. š., 13°20′34″ v. d.
144 NPR Jezerka NPR Jezerka &0000000000000141.940000141,94
Kategorie „Jezerka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana celé geobiocenózy 50°32′48″ s. š., 13°28′59″ v. d.
1508 PP Kokrháč PP Kokrháč &0000000000000009.2900009,29
Kategorie „Kokrháč“ na Wikimedia Commons
Ukázka selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské 50°26′33″ s. š., 13°14′49″ v. d.
1540 Lorberova loučka v PP Krásná Lípa PP Krásná Lípa &0000000000000001.2200001,22
Kategorie „Krásná Lípa (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace kriticky ohroženého druhu Pulsatilla patens (koniklece otevřeného), jediné lokality na úpatí Krušných hor 50°29′3″ s. š., 13°22′ v. d.
1003 Břízy v severní části lokality PP Lokalita břízy ojcovské u Volyně &0000000000000001.4900001,49
Kategorie „Lokalita břízy ojcovské u Volyně“ na Wikimedia Commons
Dvě samostatné skupiny ojcovské břízy 50°26′32″ s. š., 13°13′6″ v. d.
1506 Severní část louky PP Louka vstavačů u Černýše &0000000000000001.1000001,10
Kategorie „Louka vstavačů u Černýše“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystému podmáčené louky s hojným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin 50°22′24″ s. š., 13°6′55″ v. d.
1507 PP Mravenčák PP Mravenčák &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Mravenčák“ na Wikimedia Commons
Skalnatý vrcholek s kolmou stěnou s teplomilnou stepní květenou 50°22′19″ s. š., 13°10′46″ v. d.
646 Severní část rašeliniště PR Na loučkách &0000000000000015.20000015,20
Kategorie „Na Loučkách“ na Wikimedia Commons
Ochrana typického krušnohorského rašeliniště s význačnou květenou a s kříženci kosodřeviny 50°28′45″ s. š., 13°13′17″ v. d.
5917 PP Na loučkách II PP Na loučkách II &0000000000000684.260000684,26
Kategorie „Na Loučkách II (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana biotopů, pro které byla vyhlášena EVL Na loučkách (CZ0420035) a biotopy tetřívka obecného a žluny šedé 50°28′26″ s. š., 13°12′50″ v. d.
278 Novodomské rašeliniště NPR Novodomské rašeliniště &0000000000000312.610000312,61
Kategorie „Novodomské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana typické geobiocenózy rašeliniště v Krušných horách s kompaktním porostem borovice blatky pralesovitého charakteru 50°32′53″ s. š., 13°16′16″ v. d.
6183 PP Pastviště u Okounova PP Pastviště u Okounova &0000000000000002.8600002,86
Kategorie „Pastviště u Okounova“ na Wikimedia Commons
Skalnaté návrší bývalého obecního pastviště s biotopy úzkolistých suchých trávníků bez význačného výskytu vstavačovitých 50°21′42″ s. š., 13°6′34″ v. d.
5896 PP Podmilesy PP Podmilesy &0000000000000051.66150051,6615
Kategorie „Podmilesy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů s populací prstnatce bezovéhokoniklece lučního českého 50°25′22″ s. š., 13°11′17″ v. d.
5757 PR Prameniště Chomutovky PR Prameniště Chomutovky &0000000000001881.8113001 881,8113
Kategorie „Prameniště Chomutovky“ na Wikimedia Commons
Typická společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor 50°30′15″ s. š., 13°12′38″ v. d.
1541 Rašovické skály NPP Rašovické skály &0000000000000035.00000035,00
Kategorie „Rašovické skály“ na Wikimedia Commons
Ochrana teplomilných společenstev na čedičovém podkladě 50°21′45″ s. š., 13°12′14″ v. d.
1848 Sedlec 2018-08-26 Sever.jpg PR Sedlec &0000000000000058.91000058,91
Kategorie „Sedlec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana původních stanovištím blízkých mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů 50°16′6″ s. š., 13°14′32″ v. d.
825 Sfingy PP Sfingy &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Sfingy“ na Wikimedia Commons
Vzácný skalní útvar vzniklý ve čtvrtohorách tzv. procesem mrazového zvětrávání 50°25′4″ s. š., 13°7′19″ v. d.
2173 Slanisko u Škrle PP Slanisko u Škrle &0000000000000003.4800003,48
Kategorie „Slanisko u Škrle“ na Wikimedia Commons
Zachování význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních druhů 50°25′2″ s. š., 13°30′39″ v. d.
399 Sluňáky u Rokle PP Sluňáky &0000000000000003.5400003,54
Kategorie „Sluňáky“ na Wikimedia Commons
Křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem; jeden z posledních výskytů křemenců 50°21′4″ s. š., 13°18′17″ v. d.
420 Střezovská rokle PP Střezovská rokle &0000000000000016.80000016,80
Kategorie „Střezovská rokle“ na Wikimedia Commons
Strž, vytvořená silou erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech 50°24′8″ s. š., 13°26′18″ v. d.
6184 okraj chráněného území PP Svatý kopeček u Kadaně &0000000000000002.1952002,1952
Kategorie „Svatý kopeček u Kadaně“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy a stepní porosty s biotopem úzkolistých suchých trávníků bez význačného výskytu vstavačovitých 50°22′53″ s. š., 13°15′26″ v. d.
Prunéřovský potok PřP Údolí prunéřovského potoka
Kategorie „Nature park Údolí Prunéřovského potoka“ na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznuté údolí Prunéřovského potoka a jeho přítoků s lesními porosty a rozptýlenou zelení, území s vysokou hodnotou krajinného rázu. 50°27′21″ s. š., 13°14′53″ v. d.
5761 PP Údlické doubí PP Údlické doubí &0000000000000043.88000043,88
Kategorie „Údlické doubí“ na Wikimedia Commons
roháč obecný a jeho biotop 50°27′21″ s. š., 13°27′41″ v. d.
606 Úhošť NPR Úhošť &0000000000000114.570000114,57
Kategorie „Úhošť“ na Wikimedia Commons
Ochrana tabulovitého kopce význačné geologické stavby a přirozených lesních, lesostepních a stepních společenstev na jeho svazích 50°21′44″ s. š., 13°15′8″ v. d.
1509 PP Vinařský rybník PP Vinařský rybník &0000000000000016.60000016,60
Kategorie „Vinařský rybník“ na Wikimedia Commons
Mělký zarostlý rybník s bohatou avifaunou 50°19′35″ s. š., 13°18′51″ v. d.
1534 PP Želinský meandr PP Želinský meandr &0000000000000174.470000174,47
Kategorie „Želinský meandr“ na Wikimedia Commons
Ochrana význačného geomorfologického celku údolí Ohře a biotopu státem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°22′26″ s. š., 13°18′16″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2258 PR Běšický a Čachovický vrch PR Běšický a Čachovický vrch &0000000000000024.72000024,72
Kategorie „Běšický chochol“ na Wikimedia Commons
Poskytnutí ochrany původním stanovištím blízkých stepních a lesostepních a lesních společenstev 50°22′2″ s. š., 13°21′7″ v. d.
2104 PR Bučina na Kienhaidě PR Bučina na Kienhaidě &0000000000000048.96000048,96
Kategorie „Bučina na Kienhaidě“ na Wikimedia Commons
Ochrana největšího přirozeného, životaschopného, bohatě se zmlazujícího, souvislého porostu kyselých až svěžích smrkových bučin 50°35′9″ s. š., 13°15′53″ v. d.
1620 PP Merkur PP Merkur &0000000000000003.1900003,19
Kategorie „Merkur (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita spodního miocénu 50°26′8″ s. š., 13°18′15″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.