Seznam chráněných území v okrese Cheb

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Cheb aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Cheb.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1266 Přírodní rezervace Amerika PR Amerika &0000000000000058.74000058,74
Kategorie „Amerika (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Amerika (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hnízdiště a tahová zastávka vodního ptactva 50°6′40″ s. š., 12°19′12″ v. d.
6130 Bublák a niva Plesné NPP Bublák a niva Plesné &0000000000000144.791800144,7918
Kategorie „Bublák a niva Plesné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bublák a niva Plesné“ na Wikimedia Commons
Ekosystémy mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin, slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic, makrofytní vegetace vodních toků, travinných ekosystémů luk a pastvin, mofet a přírodních vývěrů minerálních vod, to vše s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů 50°8′37″ s. š., 12°27′13″ v. d.
1167 Lužní potok NPP Bystřina – Luční potok &0000000000000468.370000468,37
Kategorie „Bystřina – Luční potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bystřina – Luční potok“ na Wikimedia Commons
Ochrana travinných a mokřadních ekosystémů, lesních ekosystémů, biotopů vzácných druhů živočichů a systému oligotrofních tekoucích vod 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d.
5820 Pohled na lokalitu PP Čertkus &0000000000000042.25930042,2593
Kategorie „Čertkus (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertkus (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Soustava mokřadních luk, slatinišť a lučních pramenišť s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů a s bohatou populací motýla hnědáska chrastavcového 49°58′26″ s. š., 12°47′50″ v. d.
1265 Přírodní rezervace Děvín PR Děvín &0000000000000006.5500006,55
Kategorie „Děvín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Děvín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana a zachování části jednoho z posledních původních toků v území Chebské pánveLužního potoka s přilehlými břehovými porosty, slatinnými loukami a rašeliništi, s vývěry drobných minerálních pramenů a mofetami. Území je pro výskyt mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů cenným biocentrem a genofondovou plochou místního regionu. 50°9′40″ s. š., 12°25′38″ v. d.
577 Goethova skalka PP Goethova skalka &0000000000000002.5700002,57
Kategorie „Goethova skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Goethova skalka“ na Wikimedia Commons
Ochrana a zachování části ašského křemenného valu, který zde tvoří skupinu vypreparovaných morfologicky nápadných skal. 50°10′50″ s. š., 12°15′15″ v. d.
2076 Hamrnický mokřad PR Hamrnický mokřad &0000000000000006.6400006,64
Kategorie „Hamrnický mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hamrnický mokřad“ na Wikimedia Commons
Biotop početných populací ohrožených druhů rostlin s doprovodnými mokřadními společenstvy. 49°57′ s. š., 12°40′44″ v. d.
1301 Informační tabule PR Holina &0000000000000040.72000040,72
Kategorie „Holina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lesní porosty odpovídající složením společenstvům květnatých bučin a v menším rozsahu i bukových bučin, doplněné společenstvy přípotočních niv, představující ukázku původního složení horských smíšených lesů 50°0′10″ s. š., 12°39′23″ v. d.
166 Dřevěný chodník v NPR NPR Kladské rašeliny &0000000000000264.600000264,60
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Rašeliny (vrchoviště) s typickou květenou. 50°1′34″ s. š., 12°40′16″ v. d.
182 Komorni hurka.jpg NPP Komorní hůrka &0000000000000007.0800007,08
Kategorie „Komorní hůrka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Komorní hůrka“ na Wikimedia Commons
Ochrana geologické památky, vyhaslé nejmladší sopky v Čechách. 50°6′3″ s. š., 12°20′11″ v. d.
1787 Přírodní památka Koňský pramen PP Koňský pramen &-1000000000000000.0100000,01
Kategorie „Koňský pramen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koňský pramen“ na Wikimedia Commons
Vývěry minerální (přírodní uhličité) vody 49°55′58″ s. š., 12°44′27″ v. d.
1260 Kosatcová louka 2012 1.jpg PR Kosatcová louka &0000000000000001.4400001,44
Kategorie „Kosatcová louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kosatcová louka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka, zachování biotopu početné populace kosatce sibiřského s doprovodnými společenstvy. 49°55′15″ s. š., 12°42′35″ v. d.
198 Křížky NPP Křížky &0000000000000004.0200004,02
Kategorie „Křížky (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křížky (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Hadcový kopeček s vzácnou květenou 50°3′56″ s. š., 12°45′ v. d.
1258 Kynžvartský kámen PP Kynžvartský kámen &-1000000000000000.0200000,02
Kategorie „Kynžvartský kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kynžvartský kámen“ na Wikimedia Commons
Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy 49°59′51″ s. š., 12°37′12″ v. d.
1781 Přírodní rezervace Lipovka PR Lipovka &0000000000000001.7500001,75
Kategorie „Lipovka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipovka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mezofilní louka s teplomilnou květenou – hlavně vstavače 49°59′59″ s. š., 12°31′58″ v. d.
2051 Přírodní rezervace Mechové údolí PR Mechové údolí &0000000000000006.6400006,64
Kategorie „Mechové údolí (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mechové údolí (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana a zachování významných rašelinišť, pramenišť a mokřadních společenstev v povodí bezejmenného vodního toku, které jsou mimořádně druhově bohaté a proto vegetačně velmi cenné a jako genofondová plocha přesahují svým významem hranice místního regionu. 50°0′41″ s. š., 12°30′59″ v. d.
1661 informoční tabule PP Milhostovské mofety &0000000000000000.2400000,24
Kategorie „Milhostovské mofety“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milhostovské mofety“ na Wikimedia Commons
Skupina sirouhličitých plynných výronů 49°56′56″ s. š., 12°45′26″ v. d.
1755 Mokřady pod Vlčkem PR Mokřady pod Vlčkem &0000000000000040.62000040,62
Kategorie „Mokřady pod Vlčkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřady pod Vlčkem“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky s mofetami a prameny, tokaniště tetřívka 50°2′26″ s. š., 12°43′50″ v. d.
316 Planý vrch PR Planý vrch &0000000000000011.26000011,26
Kategorie „Planý vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Planý vrch“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného boru s význačnou květenou na hadcovém substrátu. 50°2′17″ s. š., 12°45′53″ v. d.
3416 PP Podhorní slatě PP Podhorní slatě &0000000000000017.65000017,65
Kategorie „Podhorní slatě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podhorní slatě“ na Wikimedia Commons
Významná populace hnědáska chrastavcového a komplex přechodových rašelinišť, slatinišť a mokřadních luk 49°57′9″ s. š., 12°49′0″ v. d.
1984 PR Podhorní vrch (2).jpg PR Podhorní vrch &0000000000000031.85000031,85
Kategorie „Podhorní vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podhorní vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Výrazný stolový vrch se zachovalými květnatými bučinami, významná vegetace, zvláště mechová společenstva 49°58′22″ s. š., 12°46′11″ v. d.
1264 Pomezní rybník PR Pomezní rybník &0000000000000001.7600001,76
Kategorie „Pomezní rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pomezní rybník“ na Wikimedia Commons
Umělá vodní nádrž při hranici s SRN, ochrana obojživelníků 50°5′5″ s. š., 12°15′30″ v. d.
1619 Prameniště Teplé PR Prameniště Teplé &0000000000000044.89000044,89
Kategorie „Prameniště Teplé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Teplé“ na Wikimedia Commons
Komplex podmáčených luk a lesních porostů s typickými společenstvy 49°59′31″ s. š., 12°44′11″ v. d.
1259 Rathsam PR Rathsam &0000000000000049.31000049,31
Kategorie „Rathsam (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rathsam (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Inundační část vodního díla Skalka, vodní toky a mokřadní společenstva 50°5′57″ s. š., 12°14′55″ v. d.
952 Sirňák PP Sirňák &0000000000000001.8700001,87
Kategorie „Sirňák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sirňák“ na Wikimedia Commons
Sirnato-uhličité plynné výrony tvořící bahenní krátery 49°58′43″ s. š., 12°47′17″ v. d.
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les &0000000000064000.00000064 000
Kategorie „slavkovský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „slavkovský les“ na Wikimedia Commons
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d.
402 Smraďoch PR Smraďoch &0000000000000011.14000011,14
Kategorie „Smraďoch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smraďoch“ na Wikimedia Commons
Skupina nevelkých lesních vrchovištních rašelinišť s mofetovými poli (výrony plynů). 50°0′48″ s. š., 12°43′9″ v. d.
404 Soos NPR Soos &0000000000000221.000000221,00
Kategorie „Soos“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soos“ na Wikimedia Commons
Ochrana vynikajících přírodovědeckých hodnot tohoto území. 50°8′58″ s. š., 12°24′13″ v. d.
1263 Popis obrazku PR Stráň u Dubiny &0000000000000009.9600009,96
Kategorie „Stráň u Dubiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stráň u Dubiny“ na Wikimedia Commons
Zachování přirozených společenstev nehnojených krátkostébelných luk, pastvin a vřesovišť a travinatých xerotermních společenstev. 50°6′13″ s. š., 12°12′56″ v. d.
1900 Studna u Lužné PR Studna u Lužné &0000000000000023.90000023,90
Kategorie „Studna u Lužné (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studna u Lužné (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků a přilehlých luk a lesů v povodí Lesního potoka 50°6′14″ s. š., 12°17′4″ v. d.
3417 Kvetoucí vstavače kukačky na Těšovských pastvinách. PP Těšovské pastviny &0000000000000011.52000011,52
Kategorie „Těšovské pastviny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Těšovské pastviny“ na Wikimedia Commons
Svahové luční porosty s významnou populací vstavače kukačky a populace dalších zvláště chráněných rostlin 50°4′16″ s. š., 12°32′23″ v. d.
1220 Pohled na lokalitu U cihelny PP U cihelny &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „U cihelny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U cihelny“ na Wikimedia Commons
Klasické naleziště egeranu a vesuvianu 50°10′1″ s. š., 12°16′17″ v. d.
1262 U sedmi rybníků PR U Sedmi rybníků &0000000000000005.3000005,30
Kategorie „ U Sedmi rybníků (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „ U Sedmi rybníků (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana a zachování významných vodních a pobřežních společenstev soustavy rybníků, potočního luhu, mokřadních společenstev a lesních porostů v povodí Vonšovského potoka. 50°9′32″ s. š., 12°20′8″ v. d.
1366 Teplá River in Údolí Teplé Nature Monument 5.jpg PR Údolí Teplé &0000000000000172.000000172,00
Kategorie „Prameniště Teplé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Teplé“ na Wikimedia Commons
Údolí řeky s přilehlými zalesněnými svahy 50°2′58″ s. š., 12°49′24″ v. d.
1261 Upolinova louka vyhlidka.jpg NPP Upolínová louka pod Křížky &0000000000000017.77000017,77
Kategorie „Upolínová louka pod Křížky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Upolínová louka pod Křížky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatou květenou 50°3′56″ s. š., 12°44′39″ v. d.
2048 Vernéřovské doly PP Vernéřovské doly &0000000000000000.2600000,26
Kategorie „Vernéřovské doly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vernéřovské doly“ na Wikimedia Commons
Zachování odvalu ze starého důlního díla, kde se vyskytuje žilník složený z křemene, vyj. typ mineralizace 50°13′22″ s. š., 12°14′34″ v. d.
509 Vlček PR Vlček &0000000000000062.29000062,29
Kategorie „Vlček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeného boru na hadcovém substrátu s význačnou květenou. 50°1′46″ s. š., 12°43′52″ v. d.
1893 Ztracený rybník PR Ztracený rybník &0000000000000011.43000011,43
Kategorie „Ztracený rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ztracený rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště ostřico-mechového typu s významnou květenou 50°9′17″ s. š., 12°12′42″ v. d.
543 Železná hůrka NPP Železná hůrka &0000000000000003.5000003,50
Kategorie „Železná hůrka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Železná hůrka“ na Wikimedia Commons
Zbytek třetihorní sopky 49°59′32″ s. š., 12°26′36″ v. d.
2259 Žižkův vrch PR Žižkův vrch &0000000000000011.26000011,26
Kategorie „Žižkův vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žižkův vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů, blížících se složením původním porostům dotčené oblasti. 49°58′54″ s. š., 12°42′21″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1567 Pohled na potok protékající skrze lokalitu PR Bystřina &0000000000000049.02000049,02
Kategorie „Bystřina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bystřina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Posláním je ochrana a zachování ekosystému oligotrofních vod s populací perlorodky říční. Toto území je významným biocentrem a svým významem přesahuje území České republiky. 50°18′56″ s. š., 12°7′39″ v. d.
1167 Pohled na potok protékající lokalitou NPP Lužní potok &0000000000000123.000000123,00
Kategorie „Lužní potok (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lužní potok (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana lokality perlorodky říční (Margaritana margaritifera). 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.