Seznam chráněných území v okrese Blansko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Blansko aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Blansko.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
189 Babí lom PR Babí lom &0000000000000023.13000023,13
Kategorie „Babí lom“ na Wikimedia Commons
Skalnatý hřeben budovaný červenými devonskými slepenci 49°18′47″ s. š., 16°34′37″ v. d.
1920 Babolský háj PP Babolský háj &0000000000000005.0500005,05
Kategorie „PP Babolský háj“ na Wikimedia Commons
Mokřad s výskytem vzácného kapradiníku bažinného 49°35′34″ s. š., 16°34′30″ v. d.
1010 Bačov PP Bačov &0000000000000003.0200003,02
Kategorie „Bačov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ojedinělé paleontologické naleziště krytolebců (stegocepalus) 49°31′38″ s. š., 16°38′10″ v. d.
1930 Balcarova skála PR Balcarova skála - Vintoky &0000000000000007.0900007,09
Kategorie „Balcarova skála - Vintoky“ na Wikimedia Commons
Jeskyně Balcarka, Vintocká propast, společenstva skalních stepí 49°22′34″ s. š., 16°45′32″ v. d.
612 okraj PR nad Rybníčky PR Bayerova &0000000000000017.37000017,37
Kategorie „Bayerova (Křtiny)“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost na kulmských drobách 49°18′44″ s. š., 16°45′3″ v. d.
1186 Bílá voda PR Bílá voda &0000000000000031.70000031,70
Kategorie „Bílá voda(nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšené převážně listnaté porosty na vápencových svazích 49°24′ s. š., 16°46′ v. d.
151 Býčí skála NPR Býčí skála &0000000000000181.580000181,58
Kategorie „Býčí skála Cave“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně 49°18′27″ s. š., 16°41′41″ v. d.
1011 Les u rybníka Cukl PP Cukl a Rozsečské rašeliniště &0000000000000017.53000017,53
Kategorie „PP Cukl a Rozsečské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky – refugium obojživelníků 49°31′12″ s. š., 16°27′ v. d.
1461 Popis obrazku PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky &0000000000000105.310000105,31
Kategorie „Čepičkův vrch a údolí Hodonínky“ na Wikimedia Commons
Bukové a jasanové javořiny s hojným výskytem měsíčnice vytrvalé, zbytky lužních lesů při Hodonínce 49°29′47″ s. š., 16°21′59″ v. d.
1805 Černá skála PP Černá skála &0000000000000000.1200000,12
Kategorie „Černá skála (natural monument, Blansko District)“ na Wikimedia Commons
Jezírko na dně opuštěného lůmku s hojným výskytem obojživelníků 49°23′29″ s. š., 16°47′50″ v. d.
1806 Pohled na lokalitu PP Čtvrtky za Bořím &0000000000000003.1000003,10
Kategorie „Natural monument Čtvrtky za Bořím“ na Wikimedia Commons
Dálniční výkop s přirozenou sukcesí, bohatá lokalita vstavačů (vstavač vojenský) 49°25′36″ s. š., 16°33′39″ v. d.
1866 Durana PR Durana &0000000000000046.83000046,83
Kategorie „Durana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jedinečný komplex bukových porostů s ojedinělými exempláři mohutných jedlí 49°35′37″ s. š., 16°46′47″ v. d.
1867 Popis obrazku PP Habrová &0000000000000018.22000018,22
Kategorie „Habrová (Blansko District)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý zbytek přirozených porostů habrů s bohatou květenou 49°28′44″ s. š., 16°23′21″ v. d.
617 NPR Habruvecka bucina 2.JPG NPR Habrůvecká bučina &0000000000000088.56000088,56
Kategorie „Habrůvecká bučina“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost s převahou buku 49°19′11″ s. š., 16°41′45″ v. d.
Halasovo Kunštátsko PřP Halasovo Kunštátsko &0000000000068500.00000068 500
Kategorie „Nature park Halasovo Kunštátsko“ na Wikimedia Commons
49°31′23″ s. š., 16°30′53″ v. d.
1868 PP Hersica PP Hersica &0000000000000023.27000023,27
Kategorie „Hersica“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s přirozenými olšinami a masovým výskytem bledule jarní 49°28′33″ s. š., 16°26′56″ v. d.
1869 Horní Bělá PP Horní Bělá &0000000000000022.44000022,44
Kategorie „Horní Bělá (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Luční enkláva v údolní nivě Bělé se zachovalými břehovými porosty 49°32′21″ s. š., 16°43′58″ v. d.
1872 Popis obrazku PP Kačiny &0000000000000031.71000031,71
Kategorie „Kačiny“ na Wikimedia Commons
Jedna z nejvýše položených habřin s bohatou květenou 49°28′49″ s. š., 16°23′42″ v. d.
1873 Kavinský potok PR Kavinský potok &0000000000000006.0400006,04
Kategorie „Kavinský potok“ na Wikimedia Commons
Eroze drobných vodních toků v souvrství fylitů, rul a krystalických vápenců, výskyt vzácného kapraďorostu sleziníku zeleného 49°35′27″ s. š., 16°24′59″ v. d.
1874 PP Krkatá bába PP Krkatá bába &0000000000000009.0200009,02
Kategorie „Krkatá bába“ na Wikimedia Commons
Významné skalní útvary s přirozenými společenstvy zakrslých borodoubrav 49°23′4″ s. š., 16°31′46″ v. d.
5613 spodní etáž lomu PP Křtinský lom &0000000000000002.9600002,96
Kategorie „Křtinský lom“ na Wikimedia Commons
Unikátní rostlinná a živočišná společenstva, která se vyvinula v prostoru bývalého lomu. Nejcennější částí lomu je jeho spodní patro s mokřadem, na který je vázána populace silně ohroženého čolka velkého. Z vzácných rostlinných druhů se zde vyskytují prstnatec pleťový, ostřice pozdní a orobinec sítinovitý. Jako významný krajinný fenomén je předmětem ochrany rovněž samotných útvar lomu 49°18′23″ s. š., 16°44′32″ v. d.
1921 Kunštátská obora PP Kunštátská obora &0000000000000010.12000010,12
Kategorie „Kunštátská obora“ na Wikimedia Commons
Listnaté porosty okolo zámku Kunštát, ptačí hnízdiště 49°29′59″ s. š., 16°30′40″ v. d.
1922 Lebeďák PP Lebeďák &0000000000000009.2800009,28
Kategorie „Lebeďák“ na Wikimedia Commons
Zakrslá doubrava a skalní lada s významnou květenou 49°28′26″ s. š., 16°38′ v. d.
1923 Lhotské jalovce a stěny PP Lhotské jalovce a stěny &0000000000000018.13000018,13
Kategorie „Lhotské jalovce a stěny“ na Wikimedia Commons
Skalní útvary s pestrou mozaikou společenstev 49°32′52″ s. š., 16°23′13″ v. d.
1875 Popis obrazku PP Loucká obora &0000000000000012.45000012,45
Kategorie „Loucká obora“ na Wikimedia Commons
Přestárlý bukový porost s jasanem a bohatou květenou 49°30′31″ s. š., 16°25′46″ v. d.
1808 PR Louky pod Kulíškem &0000000000000005.3000005,30 Zamokřelé louky se dvěma rybníčky, bohatá květena, výskyt otakárka ovocného 49°30′12″ s. š., 16°27′50″ v. d.
1807 Lysická obora PP Lysická obora &0000000000000061.27000061,27
Kategorie „Lysická obora“ na Wikimedia Commons
Bývalá obora navazující na zámecký park, sbírka domácích i exotických dřevin 49°27′30″ s. š., 16°31′45″ v. d.
Krajina východně od Bedřichova PřP Lysicko &0000000000004020.0000004 020
Kategorie „Nature park Lysicko“ na Wikimedia Commons
1906 Oblast rezervace PR Mokřad pod Tipečkem &0000000000000002.0900002,09
Kategorie „Mokřad pod Tipečkem“ na Wikimedia Commons
Významná společenstva pramenišť, podmáčených luk a mokřadů 49°19′42″ s. š., 16°44′21″ v. d.
72 Krasová výzdoba Punkevní jeskyně CHKO Moravský kras &0000000000009200.0000009 200
Kategorie „Moravian Karst“ na Wikimedia Commons
49°16′41″ s. š., 16°44′3″ v. d.
1877 Popis obrazku PP Nad Berankou &0000000000000013.00000013,00
Kategorie „Nad Berankou“ na Wikimedia Commons
Zbytky listnatých suťových porostů, ukázka zvětrávání rul 49°29′48″ s. š., 16°23′43″ v. d.
1809 Pohled na opravené jezírko v parku PP Park Letovice &0000000000000027.58000027,58
Kategorie „Park Letovice“ na Wikimedia Commons
Zalesněné strmé skalnaté svahy nad Svitavou, na mírnějších svazích a temeni parková úprava 49°32′31″ s. š., 16°34′36″ v. d.
1064 Pavlovské mokřady PR Pavlovské mokřady &0000000000000125.400000125,40
Kategorie „Pavlovské mokřady“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště přechodového charakteru s typickou vegetací 49°31′14″ s. š., 16°47′39″ v. d.
1065 Popis obrazku PR Ploník &0000000000000025.97000025,97
Kategorie „Ploník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s řadou vzácných druhů rostlin, refugium obojživelníků 49°29′19″ s. š., 16°26′30″ v. d.
592 PR Rakovec &0000000000000036.08000036,08 Starý lesní porost s převahou buku a borovic 49°19′9″ s. š., 16°47′45″ v. d.
5709 PR Rakovecké stráně a údolí bledulí &0000000000000112.761200112,7612 Geomorfologický útvar, významný krajinný fenomén a výjimečný ekotop této rezervace, reprezentovaný jednak zachovalými přírodě blízkými společenstvy starých převážně listnatých lesů, poskytujících zázemí celé řadě vzácných druhů živočichů a rostlin 49°18′15″ s. š., 16°49′12″ v. d.
Rakovecké údolí - Na dalekých.jpg PřP Rakovecké údolí &0000000000000539.000000539,00
Kategorie „Rakovecké údolí“ na Wikimedia Commons
49°18′23″ s. š., 16°50′13″ v. d.
1185 Místo propadání Jedovnického potoka nazvané Rudické propadání NPP Rudické propadání &0000000000000004.4000004,40
Kategorie „Rudické propadání“ na Wikimedia Commons
Systém ponorů Jedovnického potoka, lokalita teplomilné květeny, zbytek přirozené smrčiny 49°20′ s. š., 16°44′2″ v. d.
Popis obrazku PřP Řehořkovo Kořenecko &0000000000002380.0000002 380
Kategorie „Řehořkovo Kořenecko“ na Wikimedia Commons
49°33′8″ s. š., 16°45′40″ v. d.
PřP Říčky &0000000000002530.0000002 530 49°14′43″ s. š., 16°44′58″ v. d.
2070 Krápníková výzdoba jeskyně PR Sloupsko-šošůvské jeskyně &0000000000000007.8000007,80
Kategorie „Sloupsko-šošůvské jeskyně“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích 49°24′41″ s. š., 16°44′21″ v. d.
Svratecká hornatina PřP Svratecká hornatina &0000000000010070.00000010 070
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
615 U nového hradu 03.JPG PR U Nového hradu &0000000000000053.74000053,74
Kategorie „U Nového hradu“ na Wikimedia Commons
Přirozený smíšený lesní porost 49°19′32″ s. š., 16°38′22″ v. d.
647 Křtinské údolí u Výpustku PR U Výpustku &0000000000000021.43000021,43
Kategorie „U Výpustku“ na Wikimedia Commons
Přirozené listnaté porosty se vzácnou květenou 49°17′28″ s. š., 16°43′14″ v. d.
1941 Popis obrazku PP Údolí Chlébského potoka &0000000000000013.26000013,26
Kategorie „Údolí Chlébského potoka (Blansko District)“ na Wikimedia Commons
Zachování ojedinělého biotopu zvláště chráněných druhů rostlin 49°28′35″ s. š., 16°23′14″ v. d.
1810 Pohled na louky PP V Jezdinách &0000000000000025.98000025,98
Kategorie „V Jezdinách“ na Wikimedia Commons
Členité údolní svahy, smíšené lesní porosty s enklávami polokulturních luk a vápencových lad 49°35′38″ s. š., 16°26′11″ v. d.
1187 Malý hřebenáč PR Vratíkov &0000000000000030.51000030,51
Kategorie „Vratíkov (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek devonských vápenců s jeskyněmi a vývěry, doklady osídlení pravěkým člověkem, výskyt netopýrů 49°29′16″ s. š., 16°42′54″ v. d.
290 Malý výtok Punkvy NPR Vývěry Punkvy &0000000000000556.500000556,50
Kategorie „Vývěry Punkvy“ na Wikimedia Commons
Nejcennější část CHKO s celým systémem jeskyní a propastí Macochou 49°21′47″ s. š., 16°42′23″ v. d.
1880 Žižkův stůl PP Žižkův stůl &0000000000000023.81000023,81
Kategorie „Žižkův stůl (Lhota u Lysic)“ na Wikimedia Commons
Ukázka periglaciálních forem reliéfu, zbytky listnatých porostů (s jilmem drsným), bohatá avifauna 49°27′55″ s. š., 16°29′0″ v. d.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  • Symbolem † se značí zaniklé chráněné území

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.