Seznam chráněných území v okrese Žďár nad Sázavou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Seznam chráněných území v okrese Žďár nad Sázavou:

Aktuální přehled zvláště chráněných území s vyhledatelnými faktografickými údaji uvádí Ústřední seznam ochrany přírody[1] Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1278 Baba - V Bukách PR Baba - V bukách &0000000000000044.61000044,61
Kategorie „Baba - V bukách“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový porost 49°27′23″ s. š., 15°51′55″ v. d.
PřP Balinské údolí &0000000000000430.000000430
5726 PP Belfrídský potok &0000000000000008.7992008,7992 V nivě Belfrídského potoka se nacházejí dobře vyvinuté údolní jasanovo-olšové luhy (Alnion incanae) s početnou populací dřípatky horské (Soldanella montana). Ve stromovém patře má významné zastoupení olše lepkavá (Alnus glutinosa) 49°27′21″ s. š., 15°52′38″ v. d.
688 Popis obrazku PP Bílá skála &0000000000000003.1800003,18
Kategorie „Bílá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko ve Žďárských vrších 49°40′21″ s. š., 16°2′47″ v. d.
PřP Bohdalovsko &0000000000006041.3800006 041,38 49°28′42″ s. š., 15°52′10″ v. d.
913 Branty PR Branty &0000000000000002.8700002,87
Kategorie „Branty“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s výskytem vstavačovitých 49°36′30″ s. š., 15°48′29″ v. d.
818 Brožova skála PP Brožova skála &0000000000000001.0700001,07
Kategorie „Brožova skála“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko 49°37′29″ s. š., 16°0′36″ v. d.
687 PP Černá skála (Žďárské vrchy) 10.jpg PP Černá skála &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „PP Černá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový srub 49°40′4″ s. š., 16°3′45″ v. d.
1297 Čtyři palice PR Čtyři palice &0000000000000037.25000037,25
Kategorie „Čtyři palice“ na Wikimedia Commons
Rulová skaliska s kamenným mořem a reliktním porostem borovice 49°41′10″ s. š., 16°5′36″ v. d.
2473 NPR Dářko NPR Dářko &0000000000000068.62000068,62
Kategorie „Dářko (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené rašelinné ekosystémy přechodového vrchoviště s blatkovými bory 49°38′24″ s. š., 15°52′31″ v. d.
5652 Dědkovo PP Dědkovo &0000000000000005.4889005,4889
Kategorie „Dědkovo“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace střevíčníku pantoflíčku a populace dalších druhů organismů, vyskytujících se v podrostu lesního společenstva, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Dědkovo a které se nacházejí na území přírodní památky 49°32′43″ s. š., 16°22′32″ v. d.
707 Vrchol skály Devět skal PP Devět skal &0000000000000003.3300003,33
Kategorie „Devět skal“ na Wikimedia Commons
Skupina rulových skal a sutí 49°40′15″ s. š., 16°1′56″ v. d.
942 Díly u Lhotky - orchidejová louka PP Díly u Lhotky &0000000000000002.9400002,94
Kategorie „Díly u Lhotky“ na Wikimedia Commons
Význačné podhorské louky s bohatým výskytem orchideovitých rostlin 49°34′4″ s. š., 16°0′32″ v. d.
1444 PP Dobrá voda PP Dobrá Voda &0000000000000005.2100005,21
Kategorie „Dobrá voda (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s četnými vstavači 49°23′51″ s. š., 16°2′32″ v. d.
704 Dráteničky PP Drátenická skála &0000000000000003.6200003,62
Kategorie „Dráteničky“ na Wikimedia Commons
Rulová skalka, ukázka mrazového větrání hornin 49°39′20″ s. š., 16°5′4″ v. d.
683 Jámy po nelegálním hledání heřmanovských koulí PP Heřmanov &0000000000000001.8900001,89
Kategorie „Heřmanov (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Unikátní mineralogické naleziště tzv. heřmanovských koulí (antofylit s vložkami flogopitu) 49°22′18″ s. š., 16°10′49″ v. d.
5814 Hráz Hodíškovského rybníka PP Hodíškovský rybník &0000000000000005.1687005,1687
Kategorie „Hodíškovský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem vegetace letněných rybníků a s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; vlhké louky s výskytem významných druhů rostlin; typy přírodních stanovišť a rostlinný druh puchýřka útlá, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Hodíškovský rybník a které se nacházejí na území přírodní památky 49°30′38″ s. š., 16°2′1″ v. d.
1855 Pohled na louku PP Javorův kopec &0000000000000002.4300002,43
Kategorie „Javorův kopec“ na Wikimedia Commons
Zbytek prameništních luk s výskytem prstnatce májového 49°34′59″ s. š., 16°19′44″ v. d.
1856 Pohled na PP Kocoury ze SZ PP Kocoury &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Kocoury“ na Wikimedia Commons
Trávobylinná společenstva s výskytem fytograficky významných druhů rostlin a populace zvláště chráněné sasanky lesní 49°32′14″ s. š., 16°24′3″ v. d.
1863 Křižník PP Křižník &0000000000000000.2100000,21
Kategorie „Křižník“ na Wikimedia Commons
Travinobylinná společenstva s xerotermní vegetací a s výskytem zvláště chráněných a významných druhů organismů, především orchidejí 49°28′59″ s. š., 16°20′48″ v. d.
5598 Laguna u Bohdalova PP Laguna u Bohdalova &0000000000000001.2800001,28
Kategorie „Laguna u Bohdalova“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů organismů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny 49°29′10″ s. š., 15°52′56″ v. d.
705 Lisovská skála PP Lisovská skála &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Lisovská skála“ na Wikimedia Commons
Výrazné rulové skalisko 49°39′42″ s. š., 16°2′18″ v. d.
1143 PP Louky u Černého lesa 1.JPG PP Louky u Černého lesa &0000000000000010.63000010,63
Kategorie „Louky u Černého lesa“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky v aluviu Stržského potoka 49°35′22″ s. š., 15°56′45″ v. d.
1857 PP Louky u Polomu &0000000000000003.2700003,27 Rašelinné louky s bohatou květenou (prstnatec májový) 49°35′51″ s. š., 16°17′56″ v. d.
703 Malinská skála PP Malinská skála &0000000000000005.7600005,76
Kategorie „Malinská skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skála ve Žďárských vrších 49°39′38″ s. š., 16°4′20″ v. d.
5945 PR Meandry Svratky u Milov &0000000000000060.76000060,76 Ojedinělý systém říčních meandrů s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°40′16″ s. š., 16°5′34″ v. d.
706 Milovské perničky PP Milovské Perničky &0000000000000010.40000010,40
Kategorie „Milovské Perničky“ na Wikimedia Commons
Rulový mrazový srub typický pro Žďárské vrchy 49°41′35″ s. š., 16°5′18″ v. d.
917 Mlýnský potok a Uhlířky PP Mlýnský potok a Uhlířky &0000000000000006.2900006,29
Kategorie „Mlýnský potok a Uhlířky“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok, naleziště vlhkomilné flóry a fauny 49°36′18″ s. š., 15°50′41″ v. d.
250 Mrázkova louka PP Mrázkova louka &0000000000000002.2622002,2622
Kategorie „Mrázkova louka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Luční biotopy s vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°26′40″ s. š., 16°1′35″ v. d.
6023 Pohled na louku PP Na Ostrážné &0000000000000001.3916001,3916
Kategorie „Na Ostrážné“ na Wikimedia Commons
mozaika různě vlhkých lučních biotopů na jižně orientovaném svahu, populace silně ohroženého druhu motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) 49°34′30″ s. š., 16°17′8″ v. d.
820 Vávrova skála PP Na skále &-1000000000000000.0600000,06 Rulová morfologicky významná skála 49°35′15″ s. š., 16°6′14″ v. d.
1859 Nad Koupalištěm PP Nad koupalištěm &0000000000000001.2900001,29
Kategorie „Nad Koupalištěm“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek xerotermní vegetace se vstavačem obecným a vstavačem májovým 49°29′45″ s. š., 16°20′10″ v. d.
1280 Bledule na Nyklovickém potoku PP Nyklovický potok &0000000000000011.74000011,74
Kategorie „Nyklovický potok (natural monument“ na Wikimedia Commons
Meandrující potok s břehovými porosty, bohatá lokalita bledule jarní 49°35′10″ s. š., 16°23′3″ v. d.
5662 Rybník Obecník PP Obecník &0000000000000004.8487004,8487
Kategorie „Obecník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace puchýřky útlé a populace dalších druhů vázaných na biotop vegetace letněných rybníků 49°24′58″ s. š., 16°8′30″ v. d.
1860 Ochoza PR Ochoza &0000000000000004.6600004,66
Kategorie „Ochoza“ na Wikimedia Commons
Skalnatý hřeben se zbytkem smíšeného listnatého porostu s bohatou květenou 49°29′42″ s. š., 16°19′18″ v. d.
941 PR Olšina u Skleného &0000000000000006.2700006,27 Olšový porost přecházející v rašeliniště 49°37′5″ s. š., 16°0′44″ v. d.
1445 Olšoveček PP Olšoveček &0000000000000002.4600002,46 Vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů 49°15′22″ s. š., 16°11′53″ v. d.
1862 Pohled na louku PP Ostražka &0000000000000005.3400005,34
Kategorie „Ostražka“ na Wikimedia Commons
Komplex druhově bohatých společenstev suchých trávníků s výskytem zvláště chráněných druhů 49°34′49″ s. š., 16°17′29″ v. d.
1680 Mineralogické naleziště Ouperek PP Ouperek &0000000000000013.72000013,72
Kategorie „Ouperek“ na Wikimedia Commons
Významné mineralogické naleziště s výskytem celé řady minerálů tzv. albitové zóny 49°27′5″ s. š., 16°6′5″ v. d.
686 Pasecká skála PP Pasecká skála &0000000000000003.6600003,66
Kategorie „Pasecká skála“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový srub 49°36′55″ s. š., 16°4′53″ v. d.
1446 Skalní útvar na vrcholku vrchu Peperek PP Peperek &0000000000000012.11000012,11
Kategorie „Peperek“ na Wikimedia Commons
Skalní hřeben tvořený pyroxenickými rulami a kvarcity se společenstvy suťových lesů a květnatých bučin 49°34′38″ s. š., 15°51′54″ v. d.
306 PP Pernovka &0000000000000001.4200001,42 Rašelinná loučka s typickou vegetací 49°35′2″ s. š., 16°3′6″ v. d.
940 PR Pod Kamenným vrchem &0000000000000012.25000012,25 Komplex přírodě blízkých společenstev vlhkých až rašelinných luk 49°36′56″ s. š., 15°53′57″ v. d.
1144 Prosička PP Prosička &0000000000000008.4300008,43
Kategorie „Prosíčka“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko s balvanitou sutí a kamenným mořem 49°38′38″ s. š., 16°11′47″ v. d.
1045 PR Radostínské rašeliniště.jpg NPR Radostínské rašeliniště &0000000000000030.52000030,52
Kategorie „Radostínské rašeliniště (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště v podhorském stupni s typickými rostlinnými i živočišnými společenstvy 49°39′35″ s. š., 15°53′2″ v. d.
1448 PP Rasuveň PP Rasuveň &0000000000000020.54000020,54
Kategorie „Rasuveň“ na Wikimedia Commons
Smíšený prales na skalnatém svahu 49°26′2″ s. š., 15°59′33″ v. d.
914 Rozštípená skála PP Rozštípená skála &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Rozštípená skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skalní stěna 49°34′4″ s. š., 15°52′47″ v. d.
6013 PP Rybníky u Rudolce &0000000000000012.21280012,2128 Rybníky s výskytem vzácné vegetace letněných rybníků a navazující mokřadní a rašelinné biotopy; populace význačných druhů rostlin, především puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), a živočichů, především obojživelníků 49°28′35″ s. š., 15°51′8″ v. d.
939 Sklenské louky PP Sklenské louky &0000000000000006.5300006,53
Kategorie „Sklenské louky“ na Wikimedia Commons
Vlhké až rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin 49°36′36″ s. š., 15°59′57″ v. d.
6014 PP Staropavlovský rybník &0000000000000012.06150012,0615 Vegetace letněných rybníků s navazujícími mokřadními biotopy 49°27′30″ s. š., 15°54′56″ v. d.
1279 PP Suché kopce.jpg PP Suché kopce &0000000000000013.38000013,38
Kategorie „Suché kopce (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky přecházející ve vřesoviště s řadou významných druhů 49°41′8″ s. š., 15°53′42″ v. d.
819 Světnovské údolí s meandry Sklenského potoka PP Světnovské údolí &0000000000000002.5600002,56 Údolí meandrujícího toku Sklenského potoka s břehovými porosty 49°37′47″ s. š., 15°58′17″ v. d.
Přírodní park Svratecká hornatina,pohled od PP Kocoury PřP Svratecká hornatina &0000000000010070.00000010 070
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
49°29′43″ s. š., 16°21′11″ v. d.
1858 Svratka PP Svratka &0000000000000000.4200000,42
Kategorie „Svratka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Malá část břehového porostu s hojným výskytem pérovníku pštrosího 49°28′17″ s. š., 16°21′ v. d.
5781 Šafranice 2012-09-09.JPG PP Šafranice &0000000000000007.0090007,009
Kategorie „Šafranice“ na Wikimedia Commons
bohatá populace zvláště chráněných druhů rostlin 49°32′55″ s. š., 16°0′43″ v. d.
2233 PP Šebeň PP Šebeň &0000000000000133.000000133,00
Kategorie „Šebeň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mimořádně početný výskyt lesních mravenců druhu Formica polyctena (cca 1000 mravenišť) v daném území 49°24′29″ s. š., 16°3′38″ v. d.
689 Štarkov PP Štarkov &0000000000000006.6900006,69
Kategorie „Štarkov“ na Wikimedia Commons
Rulová skála s puklinovou jeskyní 49°38′20″ s. š., 16°10′16″ v. d.
1222 PR Štíří důl.jpg PR Štíří důl &0000000000000018.80000018,80
Kategorie „Štíří důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hluboké zalesněné údolí s typickou flórou a faunou, významné hl. výskytem mloků 49°39′58″ s. š., 15°51′54″ v. d.
943 Švařec NPP Švařec &0000000000000004.5000004,50
Kategorie „Švařec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavačovitých 49°31′28″ s. š., 16°21′7″ v. d.
5309 Švařec II PP Švařec II &0000000000000004.2700004,27
Kategorie „Švařec II“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírodovědecky cenného území s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°31′25″ s. š., 16°21′21″ v. d.
916 Tisůvka PP Tisůvka &0000000000000000.1800000,18
Kategorie „Tisůvka“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko typické pro Žďárské vrchy 49°39′7″ s. š., 15°56′57″ v. d.
460 PP U Bezděkova PP U Bezděkova &0000000000000000.7700000,77
Kategorie „U Bezděkova“ na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu bělokvětého 49°34′11″ s. š., 16°5′19″ v. d.
1854 PR U Hamrů PP U Hamrů &0000000000000003.1800003,18
Kategorie „U Hamrů“ na Wikimedia Commons
Bývalé pastviny na příkrých stráních se suchomilnou květenou (mateřídouška časná) 49°30′46″ s. š., 16°20′27″ v. d.
470 Celkový pohled na lokalitu PR Údolí Chlébského potoka &0000000000000007.2242007,2242
Kategorie „Údolí Chlébského potoka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 49°28′24″ s. š., 16°22′48″ v. d.
1861 PR Vírská skalka PR Vírská skalka &0000000000000003.2300003,23
Kategorie „Vírská skalka“ na Wikimedia Commons
Skalnaté srázy s přirozenými lesními porosty 49°33′37″ s. š., 16°18′51″ v. d.
1277 PP Vlčí kámen PP Vlčí kámen &0000000000000001.6500001,65
Kategorie „Vlčí kámen (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Zbytek starého bukového porostu 49°35′41″ s. š., 16°10′3″ v. d.
915 Zkamenělý zámek PP Zkamenělý zámek &0000000000000003.0600003,06
Kategorie „Zkamenělý zámek“ na Wikimedia Commons
Výrazná rulová skála, doklad mrazového větrání 49°42′32″ s. š., 16°4′27″ v. d.
537 NPR Žákova hora NPR Žákova hora &0000000000000038.10000038,10
Kategorie „Žákova hora“ na Wikimedia Commons
Zbytek významného jedlobukového pralesa 49°39′19″ s. š., 15°59′34″ v. d.
75 Jeden ze skalních útvarů na hřebeni Devíti skal CHKO Žďárské vrchy &0000000000071500.00000071 500 Významné krajinné prvky (rulové skalní útvary na zalesněných úzkých hřbetech, rašeliniště a mokřadní společenstva, říční krajina v povodí Svratky, široká údolí, lesní společenstva, vegetační pokryv, lidová architektura aj.), charakteristický krajinný ráz a údolní profil označovaný jako „žďárský“ typ georeliéfu. 49°39′9″ s. š., 16°1′3″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Objekty ústředního seznamu: Zvláště chráněná území v okresu Žďár nad Sázavou [online]. [cit. 2017-10-05]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.
Dostupné mapy ke článku