Seznam chráněných území v okrese Žďár nad Sázavou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam chráněných území v okrese Žďár nad Sázavou:

Aktuální přehled zvláště chráněných území s vyhledatelnými faktografickými údaji uvádí Ústřední seznam ochrany přírody[1] Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1278 Baba – V Bukách PR Baba – V bukách &0000000000000044.61000044,61
Kategorie „Baba - V bukách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Baba - V bukách“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový porost 49°27′23″ s. š., 15°51′55″ v. d.
říčka Balinka pod Oslavicí PřP Balinské údolí &0000000000000430.000000430
Kategorie „Nature park Balinské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Balinské údolí“ na Wikimedia Commons
49°20′33″ s. š., 15°58′21″ v. d.
5726 PP Belfrídský potok &0000000000000008.7992008,7992 V nivě Belfrídského potoka se nacházejí dobře vyvinuté údolní jasanovo-olšové luhy s výskytem dřípatky horské. 49°27′21″ s. š., 15°52′38″ v. d.
688 Popis obrazku PP Bílá skála &0000000000000003.1800003,18
Kategorie „Bílá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko ve Žďárských vrších 49°40′21″ s. š., 16°2′47″ v. d.
Bohdalovský rybník PřP Bohdalovsko &0000000000006041.3800006 041,38
Kategorie „Přírodní park Bohdalovsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Bohdalovsko“ na Wikimedia Commons
49°28′42″ s. š., 15°52′10″ v. d.
913 Branty PR Branty &0000000000000002.8700002,87
Kategorie „Branty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Branty“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s výskytem vstavačovitých 49°36′30″ s. š., 15°48′29″ v. d.
818 Brožova skála PP Brožova skála &0000000000000001.0700001,07
Kategorie „Brožova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brožova skála“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko 49°37′29″ s. š., 16°0′36″ v. d.
687 PP Černá skála &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „PP Černá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Černá skála (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový srub 49°40′4″ s. š., 16°3′45″ v. d.
1297 Čtyři palice PR Čtyři palice &0000000000000037.25000037,25
Kategorie „Čtyři palice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čtyři palice“ na Wikimedia Commons
Rulová skaliska s kamenným mořem a reliktním porostem borovice 49°41′10″ s. š., 16°5′36″ v. d.
2473 NPR Dářko NPR Dářko &0000000000000068.62000068,62
Kategorie „Dářko (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dářko (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené rašelinné ekosystémy přechodového vrchoviště s blatkovými bory 49°38′24″ s. š., 15°52′31″ v. d.
5652 Dědkovo PP Dědkovo &0000000000000005.4889005,4889
Kategorie „Dědkovo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dědkovo“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace střevíčníku pantoflíčku a populace dalších druhů organismů, vyskytujících se v podrostu lesního společenstva, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Dědkovo a které se nacházejí na území přírodní památky 49°32′43″ s. š., 16°22′32″ v. d.
707 Vrchol skály Devět skal PP Devět skal &0000000000000003.3300003,33
Kategorie „Devět skal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Devět skal“ na Wikimedia Commons
Skupina rulových skal a sutí 49°40′15″ s. š., 16°1′56″ v. d.
942 Díly u Lhotky - orchidejová louka PP Díly u Lhotky &0000000000000002.9400002,94
Kategorie „Díly u Lhotky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Díly u Lhotky“ na Wikimedia Commons
Význačné podhorské louky s bohatým výskytem orchideovitých rostlin 49°34′4″ s. š., 16°0′32″ v. d.
1444 PP Dobrá voda PP Dobrá Voda &0000000000000005.2100005,21
Kategorie „Dobrá voda (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobrá voda (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s četnými vstavači 49°23′51″ s. š., 16°2′32″ v. d.
704 Dráteničky PP Drátenická skála &0000000000000003.6200003,62
Kategorie „Dráteničky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dráteničky“ na Wikimedia Commons
Rulová skalka, ukázka mrazového větrání hornin 49°39′20″ s. š., 16°5′4″ v. d.
683 Jámy po nelegálním hledání heřmanovských koulí PP Heřmanov &0000000000000001.8900001,89
Kategorie „Heřmanov (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Heřmanov (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Unikátní mineralogické naleziště tzv. heřmanovských koulí (antofylit s vložkami flogopitu) 49°22′18″ s. š., 16°10′49″ v. d.
5814 Hráz Hodíškovského rybníka PP Hodíškovský rybník &0000000000000005.1687005,1687
Kategorie „Hodíškovský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hodíškovský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem vegetace letněných rybníků a s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; vlhké louky s výskytem významných druhů rostlin; typy přírodních stanovišť a rostlinný druh puchýřka útlá, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Hodíškovský rybník a které se nacházejí na území přírodní památky 49°30′38″ s. š., 16°2′1″ v. d.
1855 Pohled na louku PP Javorův kopec &0000000000000002.4300002,43
Kategorie „Javorův kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javorův kopec“ na Wikimedia Commons
Zbytek prameništních luk s výskytem prstnatce májového 49°34′59″ s. š., 16°19′44″ v. d.
1856 Pohled na PP Kocoury ze SZ PP Kocoury &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Kocoury“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kocoury“ na Wikimedia Commons
Trávobylinná společenstva s výskytem fytograficky významných druhů rostlin a populace zvláště chráněné sasanky lesní 49°32′14″ s. š., 16°24′3″ v. d.
1863 Křižník PP Křižník &0000000000000012.30000012,3
Kategorie „Křižník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křižník“ na Wikimedia Commons
Travinobylinná společenstva s xerotermní vegetací a s výskytem zvláště chráněných a významných druhů organismů, především orchidejí 49°28′59″ s. š., 16°20′48″ v. d.
5598 Laguna u Bohdalova PP Laguna u Bohdalova &0000000000000001.2800001,28
Kategorie „Laguna u Bohdalova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Laguna u Bohdalova“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů organismů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny 49°29′10″ s. š., 15°52′56″ v. d.
705 Lisovská skála PP Lisovská skála &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Lisovská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lisovská skála“ na Wikimedia Commons
Výrazné rulové skalisko 49°39′42″ s. š., 16°2′18″ v. d.
1143 PP Louky u Černého lesa &0000000000000010.63000010,63
Kategorie „Louky u Černého lesa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky u Černého lesa“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky v aluviu Stržského potoka 49°35′22″ s. š., 15°56′45″ v. d.
1857 PP Louky u Polomu &0000000000000003.2700003,27 Rašelinné louky s bohatou květenou (prstnatec májový) 49°35′51″ s. š., 16°17′56″ v. d.
703 Malinská skála PP Malinská skála &0000000000000005.7600005,76
Kategorie „Malinská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malinská skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skála ve Žďárských vrších 49°39′38″ s. š., 16°4′20″ v. d.
5945 PR Meandry Svratky u Milov &0000000000000060.76000060,76 Ojedinělý systém říčních meandrů s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°40′16″ s. š., 16°5′34″ v. d.
706 Milovské perničky PP Milovské Perničky &0000000000000010.40000010,40
Kategorie „Milovské Perničky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milovské Perničky“ na Wikimedia Commons
Rulový mrazový srub typický pro Žďárské vrchy 49°41′35″ s. š., 16°5′18″ v. d.
917 Mlýnský potok a Uhlířky PP Mlýnský potok a Uhlířky &0000000000000006.2900006,29
Kategorie „Mlýnský potok a Uhlířky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mlýnský potok a Uhlířky“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok, naleziště vlhkomilné flóry a fauny 49°36′18″ s. š., 15°50′41″ v. d.
250 Mrázkova louka PP Mrázkova louka &0000000000000002.2622002,2622
Kategorie „Mrázkova louka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mrázkova louka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Luční biotopy s vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů 49°26′40″ s. š., 16°1′35″ v. d.
6023 Pohled na louku PP Na Ostrážné &0000000000000001.3916001,3916
Kategorie „Na Ostrážné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Ostrážné“ na Wikimedia Commons
mozaika různě vlhkých lučních biotopů na jižně orientovaném svahu, populace silně ohroženého druhu motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) 49°34′30″ s. š., 16°17′8″ v. d.
1859 Nad Koupalištěm PP Nad koupalištěm &0000000000000001.2900001,29
Kategorie „Nad Koupalištěm“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Koupalištěm“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek xerotermní vegetace se vstavačem obecným a vstavačem májovým 49°29′45″ s. š., 16°20′10″ v. d.
1280 Bledule na Nyklovickém potoku PP Nyklovický potok &0000000000000011.74000011,74
Kategorie „Nyklovický potok (natural monument“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nyklovický potok (natural monument“ na Wikimedia Commons
Meandrující potok s břehovými porosty, bohatá lokalita bledule jarní 49°35′10″ s. š., 16°23′3″ v. d.
5662 Rybník Obecník PP Obecník &0000000000000004.8487004,8487
Kategorie „Obecník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obecník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace puchýřky útlé a populace dalších druhů vázaných na biotop vegetace letněných rybníků 49°24′58″ s. š., 16°8′30″ v. d.
1860 Ochoza PR Ochoza &0000000000000004.6600004,66
Kategorie „Ochoza“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ochoza“ na Wikimedia Commons
Skalnatý hřeben se zbytkem smíšeného listnatého porostu s bohatou květenou 49°29′42″ s. š., 16°19′18″ v. d.
941 PR Olšina u Skleného &0000000000000006.2700006,27 Olšový porost přecházející v rašeliniště 49°37′5″ s. š., 16°0′44″ v. d.
1445 Olšoveček PP Olšoveček &0000000000000002.4600002,46 Vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů 49°15′22″ s. š., 16°11′53″ v. d.
1862 Pohled na louku PP Ostražka &0000000000000005.3400005,34
Kategorie „Ostražka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostražka“ na Wikimedia Commons
Komplex druhově bohatých společenstev suchých trávníků s výskytem zvláště chráněných druhů 49°34′49″ s. š., 16°17′29″ v. d.
1680 Mineralogické naleziště Ouperek PP Ouperek &0000000000000013.72000013,72
Kategorie „Ouperek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ouperek“ na Wikimedia Commons
Významné mineralogické naleziště s výskytem celé řady minerálů tzv. albitové zóny 49°27′5″ s. š., 16°6′5″ v. d.
686 Pasecká skála PP Pasecká skála &0000000000000003.6600003,66
Kategorie „Pasecká skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pasecká skála“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový srub 49°36′55″ s. š., 16°4′53″ v. d.
1446 Skalní útvar na vrcholku vrchu Peperek PP Peperek &0000000000000012.11000012,11
Kategorie „Peperek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peperek“ na Wikimedia Commons
Skalní hřeben tvořený pyroxenickými rulami a kvarcity se společenstvy suťových lesů a květnatých bučin 49°34′38″ s. š., 15°51′54″ v. d.
306 pohled na chráněné území koncem října PP Pernovka &0000000000000001.4200001,42
Kategorie „Pernovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pernovka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s typickou vegetací 49°35′2″ s. š., 16°3′6″ v. d.
940 PR Pod Kamenným vrchem &0000000000000012.25000012,25 Komplex přírodě blízkých společenstev vlhkých až rašelinných luk 49°36′56″ s. š., 15°53′57″ v. d.
1144 Prosička PP Prosička &0000000000000008.4300008,43
Kategorie „Prosíčka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prosíčka“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko s balvanitou sutí a kamenným mořem 49°38′38″ s. š., 16°11′47″ v. d.
1045 NPR Radostínské rašeliniště &0000000000000030.52000030,52
Kategorie „Radostínské rašeliniště (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radostínské rašeliniště (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště v podhorském stupni s typickými rostlinnými i živočišnými společenstvy 49°39′35″ s. š., 15°53′2″ v. d.
1448 PP Rasuveň PP Rasuveň &0000000000000020.54000020,54
Kategorie „Rasuveň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rasuveň“ na Wikimedia Commons
Smíšený prales na skalnatém svahu 49°26′2″ s. š., 15°59′33″ v. d.
914 Rozštípená skála PP Rozštípená skála &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Rozštípená skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rozštípená skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skalní stěna 49°34′4″ s. š., 15°52′47″ v. d.
6013 PP Rybníky u Rudolce &0000000000000012.21280012,2128 Rybníky s výskytem vzácné vegetace letněných rybníků a navazující mokřadní a rašelinné biotopy; populace význačných druhů rostlin, především puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), a živočichů, především obojživelníků 49°28′35″ s. š., 15°51′8″ v. d.
939 Sklenské louky PP Sklenské louky &0000000000000006.5300006,53
Kategorie „Sklenské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sklenské louky“ na Wikimedia Commons
Vlhké až rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin 49°36′36″ s. š., 15°59′57″ v. d.
6014 PP Staropavlovský rybník &0000000000000012.06150012,0615 Vegetace letněných rybníků s navazujícími mokřadními biotopy 49°27′30″ s. š., 15°54′56″ v. d.
1279 PP Suché kopce &0000000000000013.38000013,38
Kategorie „Suché kopce (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suché kopce (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky přecházející ve vřesoviště s řadou významných druhů 49°41′8″ s. š., 15°53′42″ v. d.
819 Světnovské údolí s meandry Sklenského potoka PP Světnovské údolí &0000000000000002.5600002,56 Údolí meandrujícího toku Sklenského potoka s břehovými porosty 49°37′47″ s. š., 15°58′17″ v. d.
Přírodní park Svratecká hornatina,pohled od PP Kocoury PřP Svratecká hornatina &0000000000037089.00000037 089
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svratecká hornatina“ na Wikimedia Commons
49°29′43″ s. š., 16°21′11″ v. d.
1858 Svratka PP Svratka &0000000000000000.4200000,42
Kategorie „Svratka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svratka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Malá část břehového porostu s hojným výskytem pérovníku pštrosího 49°28′17″ s. š., 16°21′ v. d.
5781 PP Šafranice &0000000000000007.0090007,009
Kategorie „Šafranice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šafranice“ na Wikimedia Commons
bohatá populace zvláště chráněných druhů rostlin 49°32′55″ s. š., 16°0′43″ v. d.
2233 PP Šebeň PP Šebeň &0000000000000133.000000133,00
Kategorie „Šebeň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šebeň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mimořádně početný výskyt lesních mravenců druhu Formica polyctena (cca 1000 mravenišť) v daném území 49°24′29″ s. š., 16°3′38″ v. d.
689 Štarkov PP Štarkov &0000000000000006.6900006,69
Kategorie „Štarkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štarkov“ na Wikimedia Commons
Rulová skála s puklinovou jeskyní 49°38′20″ s. š., 16°10′16″ v. d.
1222 PR Štíří důl &0000000000000018.80000018,80
Kategorie „Štíří důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štíří důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hluboké zalesněné údolí s typickou flórou a faunou, významné hl. výskytem mloků 49°39′58″ s. š., 15°51′54″ v. d.
943 Švařec NPP Švařec &0000000000000004.5000004,50
Kategorie „Švařec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Švařec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavačovitých 49°31′28″ s. š., 16°21′7″ v. d.
5309 Švařec II PP Švařec II &0000000000000004.2700004,27
Kategorie „Švařec II“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Švařec II“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírodovědecky cenného území s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°31′25″ s. š., 16°21′21″ v. d.
916 Tisůvka PP Tisůvka &0000000000000000.1800000,18
Kategorie „Tisůvka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tisůvka“ na Wikimedia Commons
Rulové skalisko typické pro Žďárské vrchy 49°39′7″ s. š., 15°56′57″ v. d.
460 PP U Bezděkova PP U Bezděkova &0000000000000000.7700000,77
Kategorie „U Bezděkova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Bezděkova“ na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu bělokvětého 49°34′11″ s. š., 16°5′19″ v. d.
1854 PR U Hamrů PP U Hamrů &0000000000000003.1800003,18
Kategorie „U Hamrů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Hamrů“ na Wikimedia Commons
Bývalé pastviny na příkrých stráních se suchomilnou květenou (mateřídouška časná) 49°30′46″ s. š., 16°20′27″ v. d.
470 Celkový pohled na lokalitu PR Údolí Chlébského potoka &0000000000000007.2242007,2242
Kategorie „Údolí Chlébského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Chlébského potoka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 49°28′24″ s. š., 16°22′48″ v. d.
820 Vávrova skála PP Vávrova skála &-1000000000000000.0700000,07 Rulová morfologicky významná skála 49°35′15″ s. š., 16°6′14″ v. d.
1861 PR Vírská skalka PR Vírská skalka &0000000000000003.2300003,23
Kategorie „Vírská skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vírská skalka“ na Wikimedia Commons
Skalnaté srázy s přirozenými lesními porosty 49°33′37″ s. š., 16°18′51″ v. d.
1277 PP Vlčí kámen PP Vlčí kámen &0000000000000001.6500001,65
Kategorie „Vlčí kámen (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlčí kámen (Žďárské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Zbytek starého bukového porostu 49°35′41″ s. š., 16°10′3″ v. d.
915 Zkamenělý zámek PP Zkamenělý zámek &0000000000000003.0600003,06
Kategorie „Zkamenělý zámek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zkamenělý zámek“ na Wikimedia Commons
Výrazná rulová skála, doklad mrazového větrání 49°42′32″ s. š., 16°4′27″ v. d.
537 NPR Žákova hora NPR Žákova hora &0000000000000038.10000038,10
Kategorie „Žákova hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žákova hora“ na Wikimedia Commons
Zbytek významného jedlobukového pralesa 49°39′19″ s. š., 15°59′34″ v. d.
75 Jeden ze skalních útvarů na hřebeni Devíti skal CHKO Žďárské vrchy &0000000000071500.00000071 500 Významné krajinné prvky (rulové skalní útvary na zalesněných úzkých hřbetech, rašeliniště a mokřadní společenstva, říční krajina v povodí Svratky, široká údolí, lesní společenstva, vegetační pokryv, lidová architektura aj.), charakteristický krajinný ráz a údolní profil označovaný jako „žďárský“ typ georeliéfu. 49°39′9″ s. š., 16°1′3″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Objekty ústředního seznamu: Zvláště chráněná území v okresu Žďár nad Sázavou [online]. [cit. 2017-10-05]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.
Dostupné mapy ke článku