Seznam chráněných území v okrese Česká Lípa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam chráněných území v okrese Česká Lípa je průběžně aktualizován (zde je verze z léta 2015). Seznam uvádí přírodní památky (PP), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), národní přírodní rezervace (NPR) a chráněné krajinné oblasti (CHKO), která jsou celá či zčásti v okrese Česká Lípa. Ta území, která status postupně z různých důvodů ztratila, byla odtud vyřazena a naleznete je dole v souvisejícím hesle.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2418 Bobří potok PP Bobří soutěska &0000000000000000.8100000,81
Kategorie „Bobří soutěska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bobří soutěska“ na Wikimedia Commons
Ukázka zpětné eroze v čedičovém tělese 50°39′27″ s. š., 14°20′45″ v. d.
2152 Přírodní památka Brazilka PP Brazilka &0000000000000008.8900008,89
Kategorie „Brazilka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brazilka“ na Wikimedia Commons
Rostlinná společenstva vřesoviště as. Nardo-Juncetum squarrosi ve formě, která nemá obdoby v tuz. měřítku 50°50′50″ s. š., 14°39′54″ v. d.
2431 Břehyně - Pecopala NPR Břehyně – Pecopala &0000000000000903.500000903,50
Kategorie „Břehyně - Pecopala“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břehyně - Pecopala“ na Wikimedia Commons
Rybník s rašeliništi, významná mokřadní společenstva, původní bučiny ve skalním městě 50°35′36″ s. š., 14°42′10″ v. d.
5727 Rybník Souška PP Cihelenské rybníky &0000000000000008.3480008,348
Kategorie „Cihelenské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cihelenské rybníky“ na Wikimedia Commons
mokřadní a vodní biotopy a druhy na ně vázané, především populace kuňky obecné 50°42′1″ s. š., 14°29′45″ v. d.
2089 Černý důl PP Černý důl &0000000000000001.7100001,71
Kategorie „Černý důl (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černý důl (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Mokřad s výskytem početné populace zvláště chráněného prstnatce májového a dalších zvláště chráněných druhů rostlin 50°29′17″ s. š., 14°36′52″ v. d.
5811 Červený rybník u vsi Pihel PP Červený rybník &0000000000000003.7300003,73
Kategorie „Červený rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený rybník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Nevápnité slatiniště a navazující podmáčené porosty náletových dřevin a populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na tato stanoviště, zejména populace srpnatky fermežové 50°44′8″ s. š., 14°33′8″ v. d.
5728 Mokřadní louky v zimě PP Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky &0000000000000025.42000025,42
Kategorie „Mokřad Šporky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřad Šporky“ na Wikimedia Commons
mělký mokřad a navazující vlhké louky a druhy na tato stanoviště vázané 50°42′3″ s. š., 14°31′41″ v. d.
51 Pohled na Dolní Zálezly CHKO CHKO České středohoří &0000000000107000.000000107 000
Kategorie „České středohoří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „České středohoří“ na Wikimedia Commons
50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
2229 Louky s tabulí PP PP Deštenské pastviny &0000000000000002.3400002,34
Kategorie „Deštenské pastviny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Deštenské pastviny“ na Wikimedia Commons
Zachovalé stráně se společenstvy svazu Bromion erecti s výskytem populací zvláště chráněných druhů rostlin 50°31′44″ s. š., 14°30′42″ v. d.
1794 Informační tabule v oblasti památky PP Děvín a Ostrý &0000000000000033.72000033,72
Kategorie „Děvín, Ostrý a Schachtstein“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Děvín, Ostrý a Schachtstein“ na Wikimedia Commons
Vrcholová bučina (Děvín), reliktní bor (Ostrý) a ukázka historické těžby železných rud 50°41′13″ s. š., 14°51′59″ v. d.
1797 Přírodní památka Divadlo PP Divadlo &0000000000000002.4500002,45
Kategorie „Divadlo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divadlo“ na Wikimedia Commons
Přírodní amfiteátr budovaný křemitými pískovci s limonitovými inkrustacemi 50°43′29″ s. š., 14°51′46″ v. d.
2490 Přírodní památka Dutý kámen PP Dutý kámen &0000000000000006.6200006,62
Kategorie „Dutý kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dutý kámen“ na Wikimedia Commons
Pískovce přetavené na kontaktu s vyvřelinou v několikaboké sloupcovité pseudokrystaly 50°46′13″ s. š., 14°39′21″ v. d.
2494 Farská louka PP Farská louka &0000000000000000.7300000,73
Kategorie „Farská louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Farská louka“ na Wikimedia Commons
Naleziště šafránu bělokvětého 50°44′14″ s. š., 14°28′52″ v. d.
119 Hradčanský rybník PR Hradčanské rybníky &0000000000000144.650000144,65
Kategorie „Hradčanské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradčanské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava lesních rybníků s rašeliništi a mokřady 50°36′57″ s. š., 14°43′2″ v. d.
1354 Skalní Husa PP Husa &0000000000000003.9000003,90
Kategorie „Husa (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Husa (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Pískovcová skála s železitými inkrustacemi, pseudoškrapy apod. 50°35′14″ s. š., 14°27′10″ v. d.
1799 Jelení vrchy PP Jelení vrchy &0000000000000007.9080007,908
Kategorie „Malý a Velký Jelení vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý a Velký Jelení vrch“ na Wikimedia Commons
Přírodně cenný komplex lesa, zejména bučin a suťového lesa, diferencovaného ve svazích Malého a Velkého Jeleního vrchu; semixerotermní nelesní vegetace na vrcholových čedičových skalních výchozech se vzácnými druhy rostlin a živočichů 50°40′44″ s. š., 14°49′35″ v. d.
5704 NPP Jestřebské slatiny NPP Jestřebské slatiny &0000000000000114.299400114,2994
Kategorie „Jestřebské slatiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jestřebské slatiny“ na Wikimedia Commons
Slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka s četnými vodními plochami s mokřadními a lučními společenstvy; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokana skřehotavého a zmije obecné, včetně jejich biotopů 50°36′17″ s. š., 14°37′ v. d.
146 Začátek NPR Jezevčí vrch NPR Jezevčí vrch &0000000000000080.00000080,00
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Znělcová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou 50°47′27″ s. š., 14°42′18″ v. d.
5637 Rybník Jílovka PR Jílovka &0000000000000008.3100008,31
Kategorie „Jílovka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jílovka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Chráněna je fauna a flora u dvou z rybníků, Jílovky a Kravského. 50°37′32″ s. š., 14°30′15″ v. d.
1353 Kamenný vrch PP Kamenný vrch u Křenova &0000000000000005.4200005,42
Kategorie „Kamenný vrch u Křenova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch u Křenova“ na Wikimedia Commons
Pískovcový skalní hřbet s ukázkami selektivního větrání 50°31′20″ s. š., 14°34′26″ v. d.
1356 Kaňon PP Kaňon potoka Kolné &0000000000000005.4200005,42
Kategorie „Kaňon potoka Kolné (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňon potoka Kolné (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznutý tok v pískovci (hloubka až 12 m) 50°38′53″ s. š., 14°25′49″ v. d.
171 Vrcholek Klíče PR Klíč &0000000000000039.98000039,98
Kategorie „Klíč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klíč“ na Wikimedia Commons
Znělcová homole se zbytkem doubravy a teplomilnými společenstvy 50°47′19″ s. š., 14°34′22″ v. d.
23 CHKO Kokořínsko CHKO Kokořínsko &0000000000041037.14000041 037,14
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
50°29′41″ s. š., 14°32′3″ v. d.
179 Bažina v oblasti Kokořínského dolu PR Kokořínský důl &0000000000002096.9693002 096,9693
Kategorie „Kokořínský důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kokořínský důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hluboký kaňon v pískovcích, skalní pokličky 50°27′5″ s. š., 14°35′46″ v. d.
2230 Kostelecké bory PR Kostelecké bory &0000000000000055.13000055,13
Kategorie „Kostelecké bory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostelecké bory“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé borové porosty reliktního charakteru s typickými společenstvy rostlin a živočichů 50°34′12″ s. š., 14°27′36″ v. d.
5673 Luž PR Luž &0000000000000025.83000025,83
Kategorie „Luž/Lausche“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luž/Lausche“ na Wikimedia Commons
Ochrana neovulkanického vrchu s lesními porosty acidofilních a klenových bučin 50°50′55″ s. š., 14°38′51″ v. d.
54 Pohled na Lužické hory CHKO Lužické hory &0000000000027000.00000027 000
Kategorie „CKKO Lužické hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CKKO Lužické hory“ na Wikimedia Commons
50°50′18″ s. š., 14°36′19″ v. d.
5730 Tabule památky PP Manušické rybníky &0000000000000019.92000019,92
Kategorie „Manušické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Manušické rybníky“ na Wikimedia Commons
mokřadní a vodní biotopy Manušických rybníků a druhy na ně vázané, především populace kuňky obecné 50°42′49″ s. š., 14°30′37″ v. d.
2192 Martinská stěna PP Martinské stěny &0000000000000003.1800003,18
Kategorie „Martinské stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Martinské stěny“ na Wikimedia Commons
Výjimečné ukázky reliktního rozvolněného boru na pískovcových skalách se vzácnými společenstvy bezobratlých živočichů 50°34′49″ s. š., 14°28′22″ v. d.
5941 Hladina řeky Ploučnice v PP Meandry Ploučnice u Mimoně PP Meandry Ploučnice u Mimoně &0000000000000049.30000049,3
Kategorie „Meandry Ploučnice u Mimoně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Ploučnice u Mimoně“ na Wikimedia Commons
Neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů (zejm. klínatky rohaté, modráska očkovaného, ohniváčka černočerného, lososa obecného a vydry říční) 50°37′48″ s. š., 14°43′47″ v. d.
1803 Mokřady horní Liběchovky PR Mokřady horní Liběchovky &0000000000000074.04000074,04
Kategorie „Mokřady horní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřady horní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Komplex mokřadů s přirozenými společenstvy a hojným výskytem bezobratlých 50°31′31″ s. š., 14°32′17″ v. d.
272 Jeskyně Naděje PP Naděje &0000000000000000.3000000,30
Kategorie „Ledová jeskyně Naděje“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ledová jeskyně Naděje“ na Wikimedia Commons
Puklinová jeskyně s podlahovým ledem a výzdobou stěn 50°49′16″ s. š., 14°38′34″ v. d.
5942 Část chráněného území u mostu severně od čp. 12 a 13 v Žizníkově PP Niva Ploučnice u Žizníkova &0000000000000077.85000077,85
Kategorie „Niva Ploučnice u Žizníkova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva Ploučnice u Žizníkova“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů (zejm. klínatky rohaté, modráska očkovaného, ohniváčka černočerného, lososa obecného a vydry říční) 50°40′44″ s. š., 14°35′16″ v. d.
279 Novozámecký rybník NPR Novozámecký rybník &0000000000000270.000000270,00
Kategorie „Novozámecký rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novozámecký rybník“ na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů ptáků 50°37′50″ s. š., 14°33′1″ v. d.
3410 Okřešické louky PP Okřešické louky &0000000000000002.4800002,48
Kategorie „Okřešické louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Okřešické louky“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatá společenstva slatinné louky s vysokou koncentrací vzácných a ohrožených druhů rostlin 50°39′22″ s. š., 14°34′43″ v. d.
2191 Osinalické bučiny z východu PP Osinalické bučiny &0000000000000007.5100007,51
Kategorie „Osinalické bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Osinalické bučiny“ na Wikimedia Commons
Bučiny s bohatým zastoupením zvláště chráněných druhů orchidejovitých rostlin a to zejména vstavače nachového, kruštíku růžkatého aj. 50°29′52″ s. š., 14°30′25″ v. d.
300 Panská skála NPP Panská skála &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Panská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Panská skála“ na Wikimedia Commons
Nejznámější ukázka sloupcovitého rozpadu čediče v Česku 50°46′10″ s. š., 14°29′5″ v. d.
304 Peklo NPP Peklo &0000000000000058.11000058,11
Kategorie „Peklo (Robečský potok)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peklo (Robečský potok)“ na Wikimedia Commons
Geologicky cenné kaňonovité údolí Robečského potoka ve svrchně kvádrových pískovcích 50°39′19″ s. š., 14°30′44″ v. d.
6168 PP Pískovna Žizníkov PP Pískovna Žizníkov &0000000000000019.75460019,7546
Kategorie „Pískovna Žizníkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovna Žizníkov“ na Wikimedia Commons
Biotop živočichů a rostlin vázaných na raně sukcesní stadia písčitých a jiných ploch s výskytem drobných vodních ploch se zvláštním důrazem na ochranu populace ropuchy krátkonohé 50°39′59″ s. š., 14°35′5″ v. d.
2109 PP Pod Hvězdou PP Pod Hvězdou &0000000000000001.8800001,88
Kategorie „Pod Hvězdou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Hvězdou“ na Wikimedia Commons
Ochrana mokřadu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 50°36′20″ s. š., 14°25′56″ v. d.
1735 Pramen Pšovky PP Prameny Pšovky &0000000000000008.7700008,77
Kategorie „Prameny Pšovky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameny Pšovky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ostřicové louky, olšiny, prameniště 50°29′34″ s. š., 14°36′2″ v. d.
341 Provodínské kameny PP Provodínské kameny &0000000000000002.3200002,32
Kategorie „Provodínské kameny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Provodínské kameny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaný čedičový sopouch nápadného tvaru 50°37′47″ s. š., 14°36′31″ v. d.
352 Pustý zámek PP Pustý zámek &0000000000000002.0300002,03
Kategorie „PP Pustý zámek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Pustý zámek“ na Wikimedia Commons
Ukázka rozpadu znělce s vodorovně uloženými sloupci 50°48′15″ s. š., 14°27′30″ v. d.
360 Suť na úbočí rezervace Ralsko PR Ralsko &0000000000000018.15000018,15
Kategorie „Ralsko Hill“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ralsko Hill“ na Wikimedia Commons
Vrchol a skalnaté svahy Ralska se suťovým porostem a teplomilnými společenstvy 50°40′28″ s. š., 14°45′57″ v. d.
1796 Rašeliniště Černého rybníka PP Rašeliniště Černého rybníka &0000000000000004.2600004,26
Kategorie „Rašeliniště Černého rybníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Černého rybníka“ na Wikimedia Commons
Rybník a přilehlé rašeliniště se vzácnou flórou a faunou 50°41′37″ s. š., 14°49′47″ v. d.
2255 Rašeliniště Mařeničky shora PP Rašeliniště Mařeničky &0000000000000005.8300005,83
Kategorie „Rašeliniště Mařeničky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Mařeničky“ na Wikimedia Commons
Rašelinné březiny a rašeliniště s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin 50°47′42″ s. š., 14°40′36″ v. d.
1738 Ronov PP Ronov &0000000000000008.7200008,72
Kategorie „Ronov (552 m)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ronov (552 m)“ na Wikimedia Commons
Zbytek zachovalého smíšeného suťového lesa na kamenném moři 50°37′14″ s. š., 14°24′52″ v. d.
5737 Vchod do jeskyně PP Skalice u České Lípy &-1-100000000000000.0021000,0021
Kategorie „Skalice u České Lípy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalice u České Lípy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zimoviště netopýra velkého 50°44′12″ s. š., 14°31′35″ v. d.
1798 Schodiště vytesané do pískovce PP Stohánek &0000000000000000.2600000,26
Kategorie „Stohánek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stohánek“ na Wikimedia Commons
Pískovcová svědecká skála s reliktním borem, zbytky středověkého osídlení 50°40′28″ s. š., 14°50′32″ v. d.
5729 Jeden ze Stružnických rybníků PP Stružnické rybníky &0000000000000015.85440015,8544
Kategorie „Stružnické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stružnické rybníky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní a vodní biotopy Stružnických rybníků a druhy na ně vázané, především populace kuňky obecné 50°42′11″ s. š., 14°28′27″ v. d.
2190 Stříbrný vrch PP Stříbrný vrch &0000000000000001.8100001,81
Kategorie „Stříbrný vrch (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrný vrch (Kokořínsko)“ na Wikimedia Commons
Výjimečné ukázky reliktního rozvolněného boru na pískových skalách se vzácnými společenstvy bezobratlých živočichů 50°35′36″ s. š., 14°26′56″ v. d.
556 Část u Starých Splavů NPP Swamp &0000000000000047.23000047,23
Kategorie „NPP Swamp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „NPP Swamp“ na Wikimedia Commons
Slatinné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami 50°34′48″ s. š., 14°40′6″ v. d.
1795 Pohled na stolovou horu PP Široký kámen &0000000000000029.81000029,81
Kategorie „Široký kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Široký kámen“ na Wikimedia Commons
Pískovcová svědecká tabulová hora s reliktním borem a vzácnou květenou (rojovník bahenní) 50°41′12″ s. š., 14°52′16″ v. d.
5674 Pohled na stolovou horu PP U Rozmoklé žáby &0000000000000001.5300001,53
Kategorie „U rozmoklé žáby (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U rozmoklé žáby (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přechodových rašelinišť a rašelinných lesů s výskytem významných a zvláště chráněných druhů hub a rostlin 50°48′11″ s. š., 14°41′56″ v. d.
235 Hrad Bezděz od západu NPR Velký a Malý Bezděz &0000000000000028.11000028,11
Kategorie „Velký a Malý Bezděz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký a Malý Bezděz“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, hercinskými dubohabřinami a suťovými lesy 50°32′21″ s. š., 14°43′13″ v. d.
1908 Vlhošť PR Vlhošť &0000000000000081.81000081,81
Kategorie „Vlhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlhošť“ na Wikimedia Commons
Zbytky suťového lesa a reliktní bor na pískovcích 50°36′9″ s. š., 14°27′15″ v. d.
1352 Vranovské skály PP Vranovské skály &0000000000000012.92000012,92
Kategorie „Vranovské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vranovské skály“ na Wikimedia Commons
Reliktní bor na strmých pískovcových skalách 50°40′4″ s. š., 14°45′31″ v. d.
5775 Součástí PP je i lipová Valdštejnská alej jižně od Zahrádek PP Zahrádky u České Lípy &0000000000000012.52720012,5272
Kategorie „Zahrádky u České Lípy (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zahrádky u České Lípy (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Populace páchníka hnědého 50°38′11″ s. š., 14°31′21″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.