Seznam bájných tvorů řecké mytologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bájní tvorové vyskytující se v řeckých mýtech.

 • Antaios – obr obrovské síly
 • Argos – stooký obr
 • Daktylové – nižší bůžkové
 • Echidna – příšera napůl půvabná žena a napůl skvrnitý had, matka většiny bájných tvorů
 • Eurytión – obr, který hlídal Géryónovo stádo
 • Empúsa – příšera v Hádově říši
 • Fantasos – syn boha spánku Hypna, ve snech se zjevoval jako přízrak
 • Fénix – ohnivý vzácný pták
 • Giganti – obludní dlouhovlasí obři
 • Géryonés – obr složený ze tří těl
 • Gorgony – příšery, sestry Graí
 • Graie – tři vševědoucí sestry se vzhledem starých žen, sestry Gorgon, dohromady mají jedno oko a jeden zub, které si půjčují
 • Harpyje – staré ženy s ptačím tělem a hlavou staré ženy, nejsou příliš nebezpečné, ale jsou mocné
 • Hekatoncheirové – storucí a padesátihlaví obři
 • Hydra – obluda s hadím tělem a devíti dračími hlavami, z toho jedna je nesmrtelná, má smrtelný dech
 • Hypokampus - hlava a přední část těla koňská, místo zadní části rybí ploutev
 • Charybdis – mořská obluda
 • Chiméra – má tři lví hlavy, tělo a nohy divé kozy, a obludný dračí ocas, chrlí oheň
 • Chrýsáór – obr
 • Kampé – obrovitá nestvůra hlídající Hekatoncheiry a Kyklopy
 • Kabeirové – nižší bůžkové
 • Kalydónský kanec
 • Kákos – obr nestvůrný
 • Kerberos – trojhlavý obrovský černý obludný pes, strážce vchodu do podsvětí
 • Kerkópové - zlomyslní, dotěrní a drzí skřítkové
 • Kikoni
 • Krommyónská svině- Areův maznáček, jeho symbol
 • Kúréti – horští démoni z Kréty, ochránci Dia
 • Kyklopové – obludní obři s jedním okem, kováři s podvodními výhněmi
 • Ládón – příšera – stohlavý drak, ochránce zlatých jablek v zahradě Hesperidek
 • Laistrygonové – národ lidožroutů, obři
 • Lamia – příšera v Hádově říši
 • Mínotaurus – netvor, člověk s býčí hlavou
 • Mormo – přízrak žijící v Tartaru, nejtemnější částí podsvětí
 • Orthos – pes dvouhlavý a obludný
 • Ophiotaurus – vodní příšera, býk s hadím ocasem
 • Panové – potomci boha Pana, podobní satyrům, bohové přírody
 • Papposilénos – první/původní Silén
 • Pegasus – okřídlený kůň, Poseidónův syn, vyskočil z krku Medúzy, jakmile ji Perseus usekl hlavu
 • Pýthón – drak s hadím tělem, poslán na Léto
 • Satyrové – horští a lesní patróni, ochránci polobohů, mají rohy kozy, čapí bradku a kozí nohy a zadek
 • Sfinx – obluda se ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly, kdo neuhodl její hádanku, toho sežrala, když uhodl, sama se vrhla z útesu
 • Silénové – potomci Siléna
 • Siréna – obluda - pěvkyně, která svým vábivým zpěvem láká námořníky do nebezpečných vod a útesů
 • Skylla – mořská obluda
 • Stymfalský pták – pták schopný střílet svá ocelová brka
 • Talós – měděný obr, který na Diův příkaz střežil ostrov Krétu
 • Tityos – obrovský syn Gaie
 • Týfón – hrozný obr