Seznam Mohamedových vojenských expedicí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vojenské výpravy byly součástí Mohamedova života v Medíně

Seznam Mohamedových expedicí vyjmenovává ozbrojené konflikty, kterých se zakladatel islámu Mohamed osobně zúčastnil, nebo které nařídil a proběhly za jeho života. Zdrojem informací o těchto expedicích jsou především islámské spisy.

Primátní zdroje informací[editovat | editovat zdroj]

Zdrojem informací o Mohamedových vojenských expedicích jsou především díla raných muslimských autorů, dále "všemi uznávané" výroky proroka Mohameda a nakonec Korán samotný.

V referencích seznamu Mohamedových expedicí se nacházejí také západní historická díla, která mapují Mohamedů život.

Seznam bitev[editovat | editovat zdroj]

Legenda[editovat | editovat zdroj]

Šedě označené jsou expedice, které Mohamed nařídil, ale nezúčastnil se jich.
Růžově označené jsou expedice, kterých se Mohamed zúčastnil.

Modře jsou označeny atentáty, které Mohamed nařídil

Chronologický seznam Mohamedových expedicí[editovat | editovat zdroj]

Pořadí Název Doba Důvod a příčina Ztráty Významné primární zdroje
1

Přepadení karavany "Al-Is"[editovat | editovat zdroj]

623[1][2][3][4] Útok na kurajšovskou karavanu z důvodu chudoby medínských muslimů.[5] Mekánci prodali opuštěný majetek muslimů v Mekce a investovali ho do obchodu s karavanami.[6] Přepadávání karavan bylo v Arábii časté. Muslimové věřili, že tento útok je Bohem ospravedlněný, jelikož šlo o odplatu za vyhnání z Mekky.[7][8]

Žádné[2]

Ibn Hisham & Ibn Ishak[4]

2

Přepadení karavany "Batn Rabigh"[editovat | editovat zdroj]

623[1][2][3][9] Mohamed nařídil útok na kurajšovskou karavanu, protože mezi medínskými muslimy vládla chudoba[4]

Žádné[2]

Sahih al-Bukhari, 5:57:74; Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[10]
3

Přepadení karavany "Kharar"[editovat | editovat zdroj]

Květen nebo červen 623[1][2][3][4] Útok na kurajšovskou karavanu[4] Žádné[2] Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[10]
4

Invaze "Waddan"[editovat | editovat zdroj]

Srpen 623[11][12] Útok na kurajšovskou karavanu s velbloudy Neznámo Sahih al-Bukhari, 4:52:256; Ibn Hisham & Ibn Ishak[13]
5

Invaze "Buwat"[editovat | editovat zdroj]

Říjen 623 Útok na kurajšovskou karavanu s 200 velbloudy[14][15] Žádné[2] Sahih Muslim 42:7149;

Ibn Hisham & Ibn Ishak[15]

6

Invaze "Dul Ashir"[editovat | editovat zdroj]

Prosinec 623[16] Útok na kurajšovskou karavanu[9] Žádné[14][17] Ibn Hisham & Ibn Ishak[17]
7

Invaze "Safwan"[editovat | editovat zdroj]

623[16] Pronásledování Kurz ibn Jabir al-Fihriho, který ukradl několik kusů Mohamedova dobytka[14] Žádné[14] Ibn Hisham & Ibn Ishak[18]
8

Přepadení karavany v Nakhle[editovat | editovat zdroj]

Leden 624[19] Útok na kurajšovskou karavanu a získání informací[9][20] Muslimové: 0

"Nevěřící": 1 zabit, 2 zajati[20]

Korán 2:217[21][22][23]; Ibn Hisham a Ibn Ishak[24]
9

Atentát na Asma bint Marwana[editovat | editovat zdroj]

Leden 624[25] Prorok Mohamed nařídil zavraždit básníka Asma bint Marwana za skládání poezie proti Mohamedovi a podněcování druhých k povstání proti němu[26] Asma bind Marwan zavražděn[27] Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[28]; Ibn Hisham & Ibn Ishak[29]
10

Atentát na Abú Afaka[editovat | editovat zdroj]

Únor 624[30] Prorok Mohamed nařídil zavraždit básníka Asma bint Marwana za skládání poezie proti Mohamedovi[26] Abú Afak zavražděn[29] Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[31]; Ibn Hisham & Ibn Ishak[32]
11

Invaze "Banú Kunajká"[editovat | editovat zdroj]

Únor 624[33] Utok na židovský kmen Banú Kunajká kvůli údajnému porušení "Medínské ústavy". Židovský muž z legrace svlékl oblečení jedné muslimky[34] Několik mrtvých v rámci pomsty; zabavení majetku[34] Korán 8:58[35][36]; Korán 3:12-13[37][38][39]; Korán 3:118[40][41]; Sahih Muslim, 19:4364

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[42];

Muhammad at-Tabarí, Volume 7, The foundation of the community[43]

12

Bitva u Badru[editovat | editovat zdroj]

Březen 624[12] Útok na kurajšovskou karavanu se zbožím a 50 tisíci zlatými denáry[44][45] Muslimové: 14 zabitých

"Nevěřící": 70 zabitých, 30-47 zajatých[46]

Korán 8 (súra Kořist); Sahih al-Bukhari, 4:53:369, Sahih al-Bukhari, 5:59:357, Sunan Abu Dawood, 14:2716, Sahih al-Bukhari, 5:59:293

Ibn Hisham & Ibn Ishak[27]

13

Invaze "Sawiq"[editovat | editovat zdroj]

624[47] Pronásledování Abú Sufjana za zabití dvou muslimů a spálení palmových stromů[48] Muslimové: 2 zabití[48] Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[28]; Ibn Hisham & Ibn Ishak[49]
14

Invaze "Al Khudr"[editovat | editovat zdroj]

Květen 624[50] Nečekaný útok na kmen Banú Salim za údajné plánování útoku na muslimy v Medíně[51] Neznámo Ibn Hisham & Ibn Ishak
15

Invaze "Thi Amr"[editovat | editovat zdroj]

Září 624[52] Útok na kmeny Banu Muharib a Banu Talabah za údajné plánování přepadení medínských muslimů[53] 1 zajatec z kmenů Banu Muharib a Banu Talabah[53] Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[54]; Sahih al-Bukhari, 5:59:458; Korán 5:11
16

Atentát na Ka'b ibn al-Ašrafa[editovat | editovat zdroj]

3. září 624[28] Prorok Mohamed nařídil zavraždit Ka'b ibn al-Ašrafa, protože po bitvě u Badru údajně odešel do Mekky a burcoval tam proti Mohamedovi. Také údajně složil žalozpěv za kurajšovské zabité v bitvě a po návratu do Medíny složil neslušnou báseň o muslimských ženách[55][56] Ka'b ibn al-Ašraf zavražděn[56] Sahih al-Bukhari, 5:59:369, Sahih Muslim, 19:4436
17

Invaze "Bahran"[editovat | editovat zdroj]

624[57] Útok na kmen Banu Sulaym.[58] Primární zdroje neuvádí žádný důvod k útoku Neznámo Ibn Hisham & Ibn Ishak[59]
18

Přepadení karavany "Nejd"[editovat | editovat zdroj]

624[57] Cílem bylo získat zboží, které přepravovala kurajšovská karavana[57] 3 zajatí "nevěřící"[57] Sahih al-Bukhari, 5:59:627, Sahih Muslim, 19:4330, Sunan Abu Dawood, 14:2672;

Ibn Hisham & Ibn Ishak[60];

Tabari, Volume 7, The foundation of the community[61]

19

Atentát na Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiqa[editovat | editovat zdroj]

Prosinec 624[62] Prorok Mohamed nařídil 'Abdullah ibn 'Atikovi, aby zavraždil básníka Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiqa za skládání posměšné poezie a údajné financování kurajšovských výprav[63] Abú Rafi zavražděn[63] Sahih al-Bukhari, 4:52:264, Sahih al-Bukhari, 5:59:370, Sahih al-Bukhari, 5:59:371, Sahih al-Bukhari, 5:59:372 a další;

Ibn Hisham & Ibn Ishak; Tabari, Volume 7, The foundation of the community[64]

20

Bitva u Uhudu[editovat | editovat zdroj]

23. března 625[65][66] Obrana proti útoku Kurajšovců[67] Muslimové: 70 zabitých

"Nevěřící": 22 nebo 37 zabitých[67]

Koran 8:36[68][69]; Korán 3:122[70]; Korán 3:166-170[71][72];

Sahih al-Bukhari, 4:52:276, Sahih al-Bukhari, 3:30:108[73]

21

Invaze "Hamra al-Asad"[editovat | editovat zdroj]

Březen 625[74] Zabránění kurajšovského útoku na oslabené muslimy[75] Muslimové: 2 špehové zabiti

"Nevěřící": 3 popraveni, 3 zajati[75]

Koran 3:172; Koran 3:173; Koran 3:174;

Sahih al-Bukhari, 5:59:404; Ibn Hisham & Ibn Ishak

22

Invaze "Qatan"[editovat | editovat zdroj]

Červen 625[74] Útok na kmen Banu Asad bin Khuzaymah za údajné plánování útoku proti Medíně[76] 3 zajatí "nevěřící"[77] Sahih Muslim, 19:4330, Sahih al-Bukhari, 5:59:627;

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2[78]

Významné koránské verše o Mohamedových expedicích[editovat | editovat zdroj]

Příkaz džihádu[editovat | editovat zdroj]

Na počátku tzv. medínského období Mohamed sepsal súru 2 s názvem Kráva. Podle badatelů jde o nejstarší medínskou súru. Obsahuje první přikaz náboženské války proti nevěřícím, který v Koránu (z chronologického hlediska) najdeme.

<Mohamed mluví k muslimům>"A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte." Korán 2:116

Mohamed později povinnost boje a zapojení do války specifikoval dalšími verši:

<Mohamed mluví k muslimům>"Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí." Korán 9:39

Povolení boje během posvátného měsíce[editovat | editovat zdroj]

Arabské kmeny dodržovaly tradici, že 1 měsíc během roku se nebojuje, nýbrž slaví svátek "poutě do Mekky". Mohamed tento svátek přejmenoval na Ramadán a změnil některé prvky této slavnosti, aby vyhovovala monoteistickému náboženství.

Při 8.válečné expedici, kterou Mohamed nařídil, došlo k útoku na významnou kurajšovskou karavanu. Kurajšovci předpokládali, že Mohamed na jejich karavanu během posvátného měsíce nezaútočí, což se ukázalo jako mylné.[79]

Při útoku zemřel 1 člověk na straně "nevěřících". To bylo mnohými medínci bráno jako špatné znamení, jelikož Mohamed způsobil prolití krve během posvátného měsíce. Arabský posel však přišel s koránským textem, který legitimizoval útok v Nakhle i zabitého Mekkánce.[80]

<mluví Alláh k Mohamedovi:> "Dotazují se tě <medínští obyvatelé> na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Řekni jim: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je ale horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou." Korán 2:217

Později byl zjeven koránský verš o džihádu po skončení posvátného měsíce (Ramadánu):

<Mohamed k muslimům>"A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný." Korán 9:5

Povolení brát zajatce[editovat | editovat zdroj]

Jednou z palčivých otázek počátku medínského období bylo to, zda smí muslimové brát nevěřící jako zajatce, nebo zda je musí zabít. V súře 47 byl zjeven verš, který povoluje braní zajatců.

<Mohamed mluví k muslimům>"A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž!" Korán 47:4

Trest pro nevěřící za vedení války proti Mohamedovi[editovat | editovat zdroj]

Jeden z mekánských textů kodifikuje tresty pro nevěřící za vedení války proti Mohamedovi:

"A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu <Mohamedovi> a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný." Korán 5:33

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of expeditions of Muhammad na anglické Wikipedii.

 1. a b c Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. [s.l.]: Oxford University Press, 1956. ISBN 978-0195773071. S. 2. (anglicky)  (free online)
 2. a b c d e f g Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 127. (online)
 3. a b c HAWAREY, Dr. Mosab. The Journey of Prophecy; Days of Peace and War (Arabic). [s.l.]: Islamic Book Trust, 2010. Dostupné online. ISBN 9789957051648. (anglicky) here
 4. a b c d e Muḥammad Ibn ʻAbd al-Wahhāb, Mukhtaṣar zād al-maʻād, p. 345.
 5. Richard A. Gabriel, Muhammad, Islam's first great general, p. 73.
 6. GABRIEL, Richard A. Muhammad, Islam's first great general. [s.l.]: University of Oklahoma Press, 2008. Dostupné online. ISBN 978-0-8061-3860-2. S. 73. (anglicky) 
 7. Welch, Muhammad, Encyclopedia of Islam
 8. Viz Watt (1964) p. 76; Peters (1999) p. 172 Michael Cook, Muhammad. In Founders of Faith, Oxford University Press, 1986, page 309.
 9. a b c Muḥammad Ibn ʻAbd al-Wahhāb, Mukhtaṣar zād al-maʻād, p. 346.
 10. a b Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir,By Ibn Sa'd,Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 4. ASIN B0007JAWMK
 11. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir,By Ibn Sa'd,Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 4. ASIN B0007JAWMK.
 12. a b Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. 12, ISBN 978-0-88706-344-2
 13. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 345
 14. a b c d Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 128. online
 15. a b Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 285
 16. a b Mubarakpuri, Saifur Rahman Al (2005), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, p. 245, ISBN 978-9960-899-55-8
 17. a b Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. pp. 285–286
 18. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 286
 19. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al (2005), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, p. 245, ISBN 978-9960-899-55-8
 20. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 128-131 online
 21. Korán 2:217: "Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou."
 22. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al (2005), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, p. 246, ISBN 978-9960-899-55-8
 23. Muhammad Ibn Abd-al-Wahhab, Mukhtaṣar zād al-maʻād, p. 347
 24. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al (2005), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, p. 247, ISBN 978-9960-899-55-8 See footnote 1, page 247
 25. William Muir (1861), The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 130
 26. a b Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir,By Ibn Sa'd,Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35
 27. a b Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 210
 28. a b c Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir,By Ibn Sa'd,Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK
 29. a b Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. pp. 675–676
 30. William Muir (1861), The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 133
 31. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir,By Ibn Sa'd,Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 31. ASIN B0007JAWMK
 32. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. pp. 675
 33. Muhammad Siddique Qureshi (1989), Foreign policy of Hadrat Muhammad (SAW), Islamic Publications, p. 254
 34. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.149-150. (online)
 35. Korán 8:58 "Obáváš-li se zrady od lidí, hoď jim nazpátek úmluvu stejným způsobem, neboť Bůh věru nemiluje zrádce."
 36. Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī (1987), Al-Tawḥīd 5, Tehran, Iran: Islamic Propagation Organization, International Relations Dept, p. 86
 37. Korán 3:12-13 "Rci těm, kdož neuvěřili: „Budete přemoženi a do pekla zahnáni - a jak hnusné to bude místo odpočinku!“ Dostalo se vám již znamení v dvou houfech, jež se střetly: jeden houfec bojoval na stezce Boží, zatímco druhý byl nevěřící. A zdál se jim druhý houfec na pohled dvojnásobný počtem; a Bůh poskytuje pomoc Svou tomu, komu chce, a věru je v tom poučení pro ty, kdož jsou jasnozřiví."
 38. Rodwell, JM, The Koran, Phoenix, p. 342, ISBN 978-1-84212-609-7
 39. Abū Khalīl, Shawqī (2003). Atlas of the Quran. Dar-us-Salam. p. 248. ISBN 978-9960-897-54-7 (online)
 40. Korán 3:118: "Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás! Nevěřící neopominou vám škodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají hrudi jejich, je ještě horší. A učinili jsme vám znamení jasnými, jste-li rozumní."
 41. Francis E. Peters (1993). A Reader on classical Islam. Princeton University Press. p. 78. ISBN 978-0-691-00040-4
 42. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir 2. Pakistan Historical Society. p. 32. ASIN B0007JAWMK
 43. Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. 86, ISBN 978-0-88706-344-2
 44. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 132
 45. Muhammad Saed Abdul-Rahman, The Meaning and Explanation of the Glorious Qur'an (Vol 3) 2nd Edition, p. 386, ISBN 1-86179-769-9, MSA Publication Limited, 2009 (online)
 46. Muḥammad Aḥmad Bāshmīl, The great battle of Badr, p. 122
 47. Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. xiii, ISBN 978-0-88706-344-2
 48. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.150-151. (online)
 49. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 361
 50. William Muir (1861), The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 140
 51. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 147. (online)
 52. Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 17. ISBN 978-0-19-577307-1
 53. a b Strauch, Sameh (2006), Biography of the Prophet, Darussalam Publications, p. 472, ISBN 978-9960-9803-2-4
 54. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir 2. Pakistan Historical Society. pp. 40–41. ASIN B0007JAWMK
 55. Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Vol. 32. (1990), pp. 65-71
 56. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp.151-153. (online)
 57. a b c d Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 153. (online)
 58. Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 17. ISBN 978-0-19-577307-1. (online)
 59. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator) (1998). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 362
 60. Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 290 (footnote 1)
 61. Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. 99, ISBN 978-0-88706-344-2
 62. William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 14
 63. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 204. (online)
 64. Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. 100, ISBN 978-0-88706-344-2
 65. William Montgomery Watt (1961), Muhammad, Prophet and Statesman, Oxford University Press, p. 135, ISBN 0-19-881078-4
 66. Tabari, Al (2008), The foundation of the community, State University of New York Press, p. 105, ISBN 978-0-88706-344-2
 67. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 181
 68. Korán 8:36: "Ti, kdož nevěří, rozdávají své jmění, aby odvraceli jiné z cesty Boží; a až je úplně rozdají, zbude jim jen zármutek a potom budou poraženi."
 69. Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 292
 70. Korán 3:122 "A vzpomeň si, když dva oddíly z vás již bezmála chtěly projevit svou malomyslnost, ačkoli Bůh byl ochráncem jich obou; nechť na Boha se věřící spoléhají!"
 71. Korán 3:166-170 "To, co vás postihlo v den, kdy střetly se dva oddíly, stalo se z dovolení Božího, aby Bůh zjistil, kdo je věřící, a aby poznal ty, kdož jsou pokrytci. A bylo jim řečeno: „Pojďte, bojujte na stezce Boží, anebo odrážejte nepřítele!“ I řekli: „Kdybychom uměli bojovat, věru bychom vás následovali.“ V ten den byli blíže k nevěrectví než k víře. A hovoří ústy svými, co není v srdcích jejich, avšak Bůh dobře zná vše, co skrývají. A to jsou ti, kdož řekli o bratřích svých, zatímco sami se neúčastnili: „Kdyby nás byli poslechli, nebyli by zabiti.“ Rci: „Odežeňte tedy od sebe smrt, jste-li pravdomluvní!“ A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají a radují se z toho, co Bůh jim z přízně Své uštědřil, a radují se, že ti, kteří je následují, avšak dosud se k nim nepřipojili, nemusí se ničeho obávat a nebudou zarmouceni."
 72. Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, pp. 299-300
 73. Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 296 (footnote 2)
 74. a b Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 34. ISBN 978-0-19-577307-1
 75. a b Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 181-183. (online)
 76. Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 349
 77. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir 2. Pakistan Historical Society. p. 150. ASIN B0007JAWM
 78. Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir 2. Pakistan Historical Society. p. 150. ASIN B0007JAWMK
 79. DELCAMBROVÁ, Anne-Marie. Muhammad - slovo Alláhovo. Bratislava : Slovart, 1996. 192 s. ISBN 80-85871-17-3. S. 83-84
 80. "Toto byl první případ, kdy muslimové loupili, kdy muslimové vzali zajatce a kdy muslimové zabili muže. Stalo se to osmnáct měsíců po příjezdů muhádžirů do Medíny."
  Ibn Ishak - Život Alláhova posla

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • DELCAMBROVÁ, Anne-Marie. Muhammad - slovo Alláhovo. Bratislava : Slovart, 1996. 192 s. ISBN 80-85871-17-3

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]