Přeskočit na obsah

Sexuální vzrušení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obvyklým znakem sexuálního vzrušení u obou pohlaví je i zčervenání tváří. (ilustrace: K. A. Somov)

Sexuální vzrušení člověka je souhrn projevů, ukazujících na připravenost k pohlavnímu styku. Tyto projevy jsou jak fyziologické, tak psychické povahy. Projevy sexuálního vzrušení nejsou z velké části ovladatelné vůlí. Stav sexuálního vzrušení je výsledkem kombinace podnětů z erotogenních zón (zpracovaných v prodloužené míše) a signálů z šedé kůry mozkové (rozumové vyhodnocení situace na základě zkušenosti či fantazie). Z mozkových struktur odpovídá za sexuální vzrušení čtverohrbolí ve středním mozku, a zřejmě i tuber cinereum na spodině III. mozkové komory.

Sexuální vzrušení u muže i ženy se projevuje prohloubeným dýcháním, zrychlením tepové frekvence a zvýšením systolického krevního tlaku. V důsledku těchto změn se projevuje zrůžovění pokožky, optické zvětšení objemu a vybarvení rtů, lesk v očích. Další změny se projevují na prsních bradavkách a na genitálu.

Sexuální vzrušení ženy

[editovat | editovat zdroj]

Sexuální vzrušení ženy není u stojící ženy výrazněji patrné. U žen se výrazněji než u mužů projevuje pseudoerekce prsních bradavek, spojená s jejich mírným vyzdvižením z dvorce bradavky a zvýšením citlivosti. Souběžně se zvětšuje i objem celého prsu (výraznější u multipar, tj. žen po více porodech) a zvýrazňuje se žilní kresba, zejména ve spodní části prsu.

Na ženském genitálu se sexuální vzrušení projevuje překrvením poševního vchodu a vaginální lubrikací, kterou zajišťují Bartholiniho žlázy. Souběžně dochází k překrvení malých stydkých pysků a zvětšení a odchýlení velkých stydkých pysků, uvolňujících poševní vchod. Ekvivalentem mužské erekce je erekce topořivých tělísek klitorisu a posun jeho uzdičky. Sám klitoris se přitom přesouvá do polohy bližší poševnímu vchodu.

Ve fázi vrcholného sexuálního vzrušení ženy se v poševním vchodu formuje orgastická manžeta, tvořená stydkými pysky, poševním vchodem a sliznicí zevní třetiny pochvy. Zároveň se mění sklon děložního hrdla a celá děloha se vůči pochvě naklápí.

Sexuální vzrušení muže

[editovat | editovat zdroj]

Nejmarkantnějším projevem sexuálního vzrušení muže je erekce penisu. Dochází k ní v okamžiku, kdy v míšním kontrolním centru dojde k překročení prahové excitační úrovně podnětu. Impuls je vyslán po nervi erigentes do cévní pleteně penisu. V důsledku změn v průsvitu cév (rozšíření tepen a zúžení žil) dojde k naplnění houbovitých tělísek (dvě kavernózní tělíska po stranách penisu, jedno topořivé tělísko uretry) a erekci. Změna průsvitu je ovládána chlopněmi Ebnerových polštářků a podporována stahem m. bulbocavernosu. Mechanismus erekce je ovládán centrem v bederní části míchy, přičemž již spuštěný erekční reflex není dále vůlí ovladatelný. K sexuálnímu vzrušení muže stačí zrakový, hmatový, sluchový, chuťový či čichový podnět, ale i samotná myšlenka.

Dalšími projevy sexuálního vzrušení genitálu muže je zkrácení svalových vláken šourku, v jejichž důsledku se šourek smršťuje a přitahuje varlata blíže k bázi penisu, dále pak zvýšená produkce sekretu prostaty a Cowperových žláz, a odhalení žaludu penisu.

Fyziologické reakce

[editovat | editovat zdroj]

U žen:

U mužů:
Změny na ženském těle při sexuálním vzrušení se projevují například na prsních bradavkách

Nejviditelnějším projevem sexuálního vzrušení muže je ztopoření penisu a nadutí varlat

Erotické podněty

[editovat | editovat zdroj]

V závislosti na situaci může být člověk sexuálně vzrušen různými faktory, a to jak fyzickými, tak psychickými. Člověka může sexuálně vzrušovat jiná osoba nebo určité vlastnosti této osoby, případně i další objekty. Ke vzrušení mohou vést předehra nebo fyzická stimulace erotogenních zón, zejména jsou-li doprovázeny očekáváním následující sexuální aktivity. Sexuálnímu vzrušení může napomoci romantické prostředí, hudba, nebo jiná uklidňující situace; může být ale vyvoláno i sledováním sexuálních materiálů. Potenciální podněty pro sexuální vzrušení se u jednotlivých osob liší, stejně jako jejich míra.

Erotické podněty, které mohou vést k sexuálnímu vzrušení, mohou zahrnovat rozhovor, četbu, filmy nebo obrázky, případně vůni nebo prostředí, přičemž kterýkoli z nich může v člověku vyvolat erotické myšlenky a vzpomínky. Při vhodném kontextu mohou vést k tomu, že osoba zatouží po fyzickém kontaktu, včetně líbání, mazlení a hlazení erotogenních zón. To může následně vyvolat touhu po přímé sexuální stimulaci prsou, bradavek, hýždí či genitálií, a po další sexuální činnosti.

Vědecký výzkum ukázal, že mezi dobou, kterou muži a ženy potřebují k plnému vzrušení, není podstatný rozdíl. Vědci z McGill University Health Centre v Montrealu se v roce 2006 pokusili určit dobu potřebnou k sexuálnímu vzrušení pomocí termovizního snímkování a zaznamenávání změn teploty v oblasti genitálií během sledování sexuálně explicitních materiálů, a došli k závěru, že u žen i mužů je tato doba v průměru téměř shodná – přibližně 10 minut.[1] Doba předehry je nicméně silně individuální; panuje také obecné přesvědčení, že ženy volí k dosažení vzrušení pomalejší, a tedy delší předehru.[1]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sexual arousal na anglické Wikipedii.

  1. a b Women become sexually aroused as quickly as men [online]. 2006-10-02 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]