Sedmdesát apoštolů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Sedmdesát apoštolů
Učedníci Ježíše Krista
Svátek4. leden/17. leden
Uctíván církvemiŘímskokatolická církev a církve v jejím společenství
Pravoslaví
Starobylé východní církve
Anglikánství
Luteránství
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sedmdesát apoštolů nebo sedmdesát dva apoštolů či sedmdesát druhů byli učedníci Ježíše Krista, kteří kázali jeho učení v 1. století.

Objevují se pouze v Lukášově evangeliu, kde je Ježíš ustanovil a vyslal ve dvojicích na konkrétní misii.

V západním křesťanství jsou většinou zmiňováni jako učedníci a ve východním křesťanství jako apoštolové.

Desátá kapitola Lukášova evangelia říká:

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.
— Evangelium podle Lukáše

Analýza[editovat | editovat zdroj]

Číslo sedmdesát je uvedeno v některých rukopisech Alexandrijských (např. Sinajský kodex) a Caesarejských typech textů, číslo sedmdesát dva v rukopisech Alexandrijských a Západních typech textů. Čísla mohou pocházet z počtu sedmdesáti národů z knihy Genesis nebo z dalších zmínek tohoto čísla v Bibli či v odkazu na sedmdesát dva překladatelů Septuaginty (z Aristeova listu). V překladu Vulgaty si svatý Jeroným vybral číslo sedmdesát dva.

Lukášovo evangelium není jediným ze synoptických evangelií, kde se vyskytují pasáže, kdy Ježíš vysílá své učedníky na misie. První zmínka se nachází v evangeliu podle Lukáše ( Lk 9, 1 (Kral, ČEP), jedná se však o misii „omezeného pověření“. Mk 6, 6 (Kral, ČEP), je vysláno spíše dvanáct apoštolů. Mt 9, 35 (Kral, ČEP), paralely v evangeliu podle Matouše. Mt 10, 1 (Kral, ČEP), Mk 10, 5 (Kral, ČEP)) naznačují na společný původ v předpokládané sbírce logií Q. Lukáš se také zmiňuje o Velkém pověření „všem národům“ ( Lk 24, 44 (Kral, ČEP)). Méně podrobnější je Matoušova a Markova zpráva ( Mk 16, 19 (Kral, ČEP)) o rozptýlení apoštolů.

Svátek[editovat | editovat zdroj]

Jejich svátek je ve východním křesťanství zmiňován jako synaxis sedmdesáti apoštolů a slaví se 4. ledna (podle juliánského kalendáře 17. ledna). Každý z apoštolů má také individuální svátek v různých dnech liturgického roku.

Seznam jmen apoštolů[editovat | editovat zdroj]

Podle Hippolyta[editovat | editovat zdroj]

Řecký text s názvem O sedmdesáti apoštolech Krista je znám z několika manuskriptů. Nejstarší se nachází v Codex Baroccianus 206. Text má původ ve starověku, ale jeho připisování Hippolitu Římskému je pochybné. Podle překladu z roku 1886:

 1. Jakub, bratr Páně, biskup jeruzalémský
 2. Kleofáš
 3. Matěj, který nahradil místo dvanáctého apoštola
 4. Tadeáš, biskup edesský
 5. Ananiáš, který pokřtil Pavla, biskup damašský
 6. Štěpán, první mučedník
 7. Filip
 8. Prochorus, biskup nikomédský
 9. Nikanor
 10. Timon, biskup bostrecký
 11. Parmenas, biskup solický
 12. Mikuláš, biskup samařský
 13. Barnabáš, biskup milánský
 14. Marek, evangelista, biskup alexandrijský
 15. Lukáš, evangelista
 16. Silas, biskup korintský
 17. Silvanus, biskup soluňský
 18. Krescens, biskup carchedonský
 19. Epenetus, biskup kartágský
 20. Andronikus, biskup panonský
 21. Amplias, biskup odyssuský
 22. Urban, biskup makedonský
 23. Stachys, biskup byzantionský
 24. Barnabáš, biskup hérakleijský
 25. Fygellus, biskup efezský, stal se pohanem
 26. Hermogenes, stal se pohanem
 27. Demas, stal se pohanem
 28. Apelles, biskup smyrnyjský
 29. Aristobulus, biskup británský
 30. Narcis, biskup athénský
 31. Herodion, biskup tarsuský
 32. Agabus, prorok
 33. Rufus, biskup thébský
 34. Asynkritus, biskup hyrkánský
 35. Flegon, biskup marathónský
 36. Hermas, biskup dalmácijský
 37. Patrobulus, biskup puteolijský
 38. Hermas, biskup filippopoliský
 39. Linus, biskup římský
 40. Gaius, biskup efezský
 41. Filologus, biskup sinopský
 42. Olympas
 43. Herodion, biskup patraský
 44. Lucius, biskup kyrénský
 45. Jáson, biskup tarsuský
 46. Sosipater, biskup ikonijský
 47. Tertius, biskup ikonijský
 48. Erastus, biskup paneaský
 49. Kvartus, biskup berytuský
 50. Apollos
 51. Kefas
 52. Sosthenes
 53. Tychikus
 54. Epafroditus, biskup filippoijský
 55. Caesar, biskup dyrrhachiumský
 56. Marek, biskup apollonijský
 57. Justus
 58. Artemas
 59. Klement, biskup sardyjský
 60. Onesifor
 61. Tychikus
 62. Karpus
 63. Evodius, biskup antiochijský
 64. Aristarchus, biskup soluňský
 65. Jan Marek
 66. Zenas
 67. Filemón
 68. Aristarchus
 69. Pudes
 70. Trofim

V některých zdrojích jsou uvedeni také:

Podle legend je mezi učedníky uváděn také legendární Mantius z Évory, který byl svědkem Poslední večeře a Letnic.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Seventy disciples na anglické Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]