Přeskočit na obsah

Schránka (software)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Schránka (anglicky clipboard) je v informatice prvek aplikace nebo shellu, který uživateli umožňuje v rámci jednoho programu (schránka aplikace) nebo mezi programy (schránka shellu) pohodlným způsobem přenášet data.[1] Ačkoli pojetí dat je v koncepci schránky obecné, kvůli čemuž tato může pojmout principielně nejen jakýkoli jejich formát, ale též objem, charakter a rozsah dat přechovávaných ve schránce nejčastěji odpovídá obsahu jednoho souboru či jeho části — uživatel do schránky nejběžněji vkládá hypertextový odkaz, odstavec textu nebo obrázek; zvláštním, přesto však častým příkladem využití schránky, v tomto případě schránky shellu, a to takového, jenž je i správcem souborů[2], je kopírování nebo přesouvání souborů či složek — do schránky se nedostávají přímo předmětné soubory či složky, nýbrž jen jejich „soupis“[3].

S rozšířením desktopových prostředí se schránka stala široce používanou a velmi obtížně zastupitelnou. Bez tohoto nástroje by nebylo triviální v jakémkoli textovém poli zduplikovat znak, který není k dispozici v rozložení kláves uživatele, zkopírovat telefonní číslo v jednoduchém textovém editoru ze záhlaví dokumentu do jeho těla ani v propracovaném tabulkovém procesoru přenést vzorec pro výpočet hodnoty z jedné buňky do jiné.[4] Schránka je nedílnou součástí moderních v textových i grafických uživatelských rozhraní.

Obsluha schránky[editovat | editovat zdroj]

Uživatel se schránkou pracuje prostřednictvím trojice jednotně pojmenovávaných akcí — vyjmout (anglicky Cut), kopírovat (anglicky Copy) a vložit (anglicky Paste). Kopírování znamená náhradu obsahu schránky označenými daty, vyjmutí je kopírování obohacené o odstranění dat z místa původu a vložení provede vykopírování (nikoli přesunutí) dat ze schránky do vybraného umístění.

Klávesové zkratky[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo nastíněno výše, napříč operačními systémy a aplikacemi pro práci se schránkou existují univerzální klávesové zkratky:

 • vyjmout — původně ⇧ Shift+Del, nověji také Ctrl+X;
 • kopírovat — původně Ctrl+Ins, nověji také Ctrl+C;
 • vložit — původně ⇧ Shift+Ins, nověji také Ctrl+V.

Příčinu zavedení druhé skupiny klávesových zkratek, k čemuž došlo přibližně v době nástupu desktopových prostředí, lze spatřovat v menších nárocích na lidskou paměť, případně taktéž v kratším zápisu těchto kombinací.

Přiřazení kláves X, C a V, které se v tomto pořadí nacházejí v anglickém — pro počítače výchozím — rozložení klávesnice, akcím vyjmout, kopírovat a vložit v uvedeném pořadí je oporou pro to, aby jednotlivé akce byly ve svém výčtu řazeny tímto způsobem (např. v menu).

Schránka shellu[editovat | editovat zdroj]

Schránka shellu je pro čtení i zápis dostupná všem pod danou instancí shellu běžícím programům (instancí shellu může být více, a od doby, co popularitu získaly operační systémy dovolující současné přihlášení více uživatelů, je to pravidlem[5]).

Vyjímání, kopírování a vkládání souborů a složek[editovat | editovat zdroj]

Schránka vedle operace Drag and Drop často představuje jediný způsob, jak ve výchozích grafických shellech (jež mívají též roli správce souborů) provést zkopírování nebo přesunutí souborů nebo složek. Vzhledem k tomu, že velikost operační paměti (resp. virtuální paměti), v níž schránka sídlí, je v principu řádově menší než kapacita vnější paměti a rovněž než maximální velikost souboru[6], umísťovat celé soubory do schránky by bylo nemyslitelné. Z tohoto důvodu si schránka pouze poznamenává, s jakou adresářovou strukturou byla provedena akce kopírovat, popř. vyjmout.

Uplatněný přístup od standardního chování schránky vykazuje následující odlišnosti:

 • Předmětné objekty se do cíle zapíší v podobě odpovídající času vložení, nikoli vyjmutí či zkopírování.
 • Ve schránce je vedeno, zda se do ní aktuální data dostala akcí vyjmout, nebo kopírovat.
 • Vložením vyjmutých dat se schránka stane prázdnou.

Vyjmuté (a ještě nevložené) soubory a složky správce souborů zpravidla nezobrazuje řádně, kupř. jejich ikony a názvy vykresluje průhledně.

Nástroje pro správu schránky shellu[editovat | editovat zdroj]

Jednou z vlastností schránky, která s jejím rostoucím významem začala být pociťována rušivě, je, že každé vyjmutí nebo zkopírování vede k tomu, že její dřívější obsah přestane být dosažitelný, resp. že schránka shellu je v jedné jeho instanci jen jedna. Nejen kvůli tomuto byly vytvořeny aplikace ke správě schránky shellu a do sofistikovaných programů, kupř. aplikací sady Microsoft Office, byly zabudovány zmíněný nežádoucí jev adresující nástroje.[7]

Schránka aplikace[editovat | editovat zdroj]

I když aplikace mohou implementovat vlastní způsoby obsluhy schránky[8], zvyklostí je chování schránky shellu v aplikaci ponechat transparentní, stejně jako jednotlivé operace nad schránkou, to striktně v pořadí vyjmoutkopírovatvložit, uvádět v hlavních a kontextových nabídkách, v hlavních v sekci Úpravy (anglicky Edit); dalším územ, respektovaným rozsáhle[9], je pro operace používat už zavedené klávesové zkratky.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Aplikace se vždy spouští v shellu (v nějaké jeho instanci).
 2. Nejvíce rozšířené grafické shelly, např. Průzkumník (Microsoft Windows), Nautilus (Ubuntu), Konqueror (Kubuntu) nebo Thunar (Xubuntu), přímý přístup k souborům nabízejí, a správci souborů tudíž jsou. Příkladem shellu, který správcem souborů není, je COMMAND.COM (DOS); jedná se o řádkový shell.
 3. Popsané okolnosti lze vnímat jako porušení koncepce schránky; v těchto situacích se schránka vyznačuje specifickým chováním.
 4. Funkci schránky lze nezřídkakdy nahradit tažením myší (operací Drag and Drop).
 5. Instancí schránky shellu obvykle existuje tolik, kolik je přihlášených uživatelů, resp. vytvořených uživatelských relací, a ještě jedna — pro přihlašovací obrazovku.
 6. Maximální velikost souboru je parametrem souborového systému.
 7. Daný problém, tedy ztráta původních dat při dalším zápisu do schránky, se řeší tak, že každé další vyjmutí nebo zkopírování původní data odsune, přičemž použitím specializovaného prostředku je tato možné vrátit do popředí.
 8. Vlastní způsoby obsluhy schránky jsou příznačné pro případy, kdy aplikace nezpracovává prostý (neformátovaný) text.
 9. Tvrzení o dodržování konvence v používání klávesových zkratek pro akce vyjmout, kopírovat a vložit je možné podpořit konstatováním, že pro inverzní operaci k akci zpět se běžně používá jak klávesová zkratka Ctrl+Y, tak Ctrl+⇧ Shift+Z (aniž by k danému úkonu v aplikaci směřovaly obě tyto kombinace současně).