Síran chromitý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Síran chromitý
Vzhled

Vzhled

Obecné
Systematický název Síran chromitý
Sumární vzorec Cr2(SO4)3
Vzhled Šedo-hnědé krystalky (bezvodý); zelené či fialové krystalky (hydráty)
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 392,16 g/mol

716,45 g/mol (oktadekahydrát)

Teplota tání 90 °C (hydrát)
Hustota 2,163 g/cm3
1,197 g/cm3 (20 °C, 26% roztok)
Rozpustnost ve vodě hydráty jsou rozpustné, bezvodý je nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
bezvodý je rozpustný v alkoholu
Struktura
Krystalová struktura Krychlová
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H301 H312 H314 H332
P-věty P280 P305+351+338 P310
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Síran chromitý je anorganická látka rozpustná ve vodě se vzorcem Cr2(SO4)3. Vytváří různě barevné hydráty, nejčastěji dodekahydrát a oktadekahydrát.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Tato látka se vyrábí reakcí kovového chromu s kyselinou sírovou:

Chrom může být nahrazen oxidem chromitým, uhličitanem chromitým, hydroxidem chromitým, a jinými. Reakce probíhá následně:

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Tato látka reaguje ochotně s jednomocnými sírany za vzniku podvojného síranu (zvané též kamence.) Kupříkladu reaguje se síranem draselným vzniká kamenec (síran) draselno-chromitý.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Při elektrolytickém pokovování je možno použít tuto látku. Jako kladná elektroda se používá chrom, jako záporná se používá předmět, který má být pochromován.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]