Síly působící na hřídel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Axiální a radiální síla působící na hřídel
- Axiální síla
- Radiální síla

Na hřídel v libovolném strojním zařízení mohou působit různé síly, lišící se krom velikosti v těchto zásadních aspektech:

  • Směrem síly
  • Stálostí síly v prostoru

Směr síly[editovat | editovat zdroj]

Síla působící na hřídel může mít zcela obecný směr, pro strojírenskou praxi jsou ale důležité tyto tři speciální případy:

  • Axiální síla.
  • Radiální síla.
  • Tangenciální síla.

Libovolná obecná síla, působící na hřídel, se pro výpočetní účely ve strojírenské praxi rozkládá na tyto tři složky vektorovým rozkladem.

Axiální síla[editovat | editovat zdroj]

Axiální síla, obvykle značená , je síla působící ve směru osy hřídele. Axiální síla má tedy tendenci hřídel natahovat či stlačovat, případně posouvat.
Obecný význam slova axiální je „ve směru osy“.

Radiální síla[editovat | editovat zdroj]

Radiální síla, obvykle značená , je síla působící kolmo k ose hřídele v rovině procházející osou hřídele. Radiální síla má tedy tendenci hřídel ohýbat.

Tangenciální síla[editovat | editovat zdroj]

Tangenciální síla, obvykle značená , je síla působící kolmo k ose hřídele v rovině neprocházející osou hřídele. Tangenciální síla má tedy tendenci hřídelí otáčet (i ji ohýbat).

Vztah tangenciální a radiální síly[editovat | editovat zdroj]

Tangenciální sílu je možno nahradit silou radiální stejného směru a velikosti a točivým momentem , který je možno spočíst ze vztahu:

Kde je vzdálenost osy hřídele od působiště síly.

Stálost síly v prostoru[editovat | editovat zdroj]

  • Směr síly v prostoru se nemění – Většinový případ.Taková síla vzniká od odzubení či od pohonu řemenem.
  • Směr síly v prostoru se mění – Například vyvažovací hřídel,odstředivou sílou vzniká rotující síla.


Příklady sil[editovat | editovat zdroj]

Síly působící z ozubení s přímými zuby[editovat | editovat zdroj]

Záběr přímobokého ozubeného soukolí- síly

Při záběru kol s přímým ozubením vzniká na bocích dvojice zabírajících zubů normálová síla , jež je kolmá na boky zubů v místě záběru. Tuto sílu je možno rozložit na radiální sílu a tangenciální sílu .

Síly působící z ozubení se šikmými zuby[editovat | editovat zdroj]

Při záběru kol se šikmým ozubením vzniká na bocích dvojice zabírajících zubů obecná prostorová síla, kterou je možno rozložit na radiální,tangenciální sílu a axiální. Axiální síla se projevuje tak, že pokud by hřídel nebyla zajištěna vhodným ložiskem, měla by snahu se vysunout ven.

Síly působící z řemenu či řetězu[editovat | editovat zdroj]

Pohon hřídele řemenem či řetězem je příkladem čisté tangenciální síly, jež má tendenci hřídel roztočit.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]