Přeskočit na obsah

Rozptylná čočka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rozptylná čočka (též rozptylka nebo konkávní čočka) je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý. Rozptylná čočka je uprostřed tenčí než na okrajích.

Rozptylky zmenšují obraz pozorovaného předmětu. Rozptylkou je např. okulár Galileova dalekohledu.

Rozptylky se používají jako čočky do brýlí pro korekci krátkozrakosti.

Konstrukce rozptylné čočky[editovat | editovat zdroj]

Dopadá-li na rozptylku rovnoběžný svazek paprsků, vycházející rozbíhavý paprsek zdánlivě vychází z bodu, který se označuje jako ohnisko. Jeho vzdálenost od hlavní roviny čočky se v geometrické optice označuje jako ohnisková vzdálenost a přiřazuje se jí záporné znaménko.

Rozptylka
Fohnisko, fohnisková vzdálenost, Ooptická osa, R1, R2 – poloměry sférických ploch ohraničujících čočku

Druhy čoček[editovat | editovat zdroj]

Rozptylné čočky lze označit podle poloměrů obou lámavých ploch.

Základní druhy čoček:
Rozptylky:
 4 — dvojduté (bikonkávní)
 5 — ploskoduté (plankonkávní)
 6 — vypukloduté (konvexkonkávní)

Grafická konstrukce[editovat | editovat zdroj]

Při grafické konstrukci optického zobrazení prostřednictvím rozptylné čočky se rozptylná čočky označuje znakem

Značka rozptylné čočky.
Značka rozptylné čočky.
Příklad grafické konstrukce optického zobrazení rozptylnou čočkou.

Zobrazovací rovnice[editovat | editovat zdroj]

Z podobnosti trojúhelníků na obrázku lze získat platnost vztahů

Pomocí těchto vztahů lze zapsat zobrazovací rovnici rozptylné čočky ve tvaru

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Podle umístění předmětu lze určit vlastnosti obrazu. Konstrukce obrazu předmětu při zobrazení spojkou

Umístění předmětu Poloha obrazu Obraz
I, II nebo III III zdánlivý, zmenšený, přímý
IV IV,V,VI skutečný, zvětšený, přímý
V I zdánlivý, zvětšený, převrácený (nepřímý)
VI II zdánlivý, zmenšený, převrácený (nepřímý)

Související články[editovat | editovat zdroj]