Rozhlasový dokument

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rozhlasový dokument je označení pro žánr rozhlasové tvorby, skupinu žánrů i pro metodu rozhlasové práce. Tvorba rozhlasových dokumentů probíhá v českém prostředí v podstatě výhradně v rámci Českého rozhlasu, kde funguje Tvůrčí skupina Dokument.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Kniha 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů spojuje počátek rozhlasového dokumentu s prvními pořady dokumentárního typu – naukovými a vzdělávacími pásmy, které se staly běžnou součástí vysílání 20. a 30. let minulého století. Intenzivní rozvoj rozhlasového dokumentu nastal v letech šedesátých, která jsou historií označována jako zlatá éra Československého rozhlasu. Následující období normalizace znamenalo na dvě dekády útlum autorské invence – rozhlasová dokumentaristika se omezovala na reflexi historických výročí, podílela se na ideologizování obrazu dějin. Esteticky či umělecky ambiciózní dokumentaristická forma – feature byla nahrazována tzv. hrami faktu. Po společenském převratu v roce 1989 rozhlasová dokumentaristika nebývala zesílila – programové řady dokumentu se objevily na všech hlavních celoplošných stanicích ČRo, ale také na spíše alternativním Radiu Wave. Čeští dokumentaristé pravidelně bodují na prestižních mezinárodních rozhlasových festivalech, spolupracují s prestižními zahraničními médii a mají své zastoupení v Radio Features Group Evropské vysílací unie.

Definice[editovat | editovat zdroj]

V odborné literatuře, publicistice i ve vyjádřeních tvůrců existuje řada různých definic žánru. Jejich společným jmenovatelem je to, že rozhlasový dokument reprezentuje jeden z nejnáročnějších rozhlasových žánrů.

Vedoucí Tvůrčí skupiny Dokument Daniel Moravec považuje dokument za autorské zobrazení reality, tj. zároveň za její interpretaci, nezávisle na stopáži. Obdobně autor slovníčku termínů slovesné rozhlasové tvorby Josef Maršík konstatuje, že dokument je zvukovou fotografií reality, ale obsahuje také subjektivní prvky. Hlavní autorka rozhlasových dějin Od mikrofonu k posluchačům Eva Ješutová shrnuje různá pojetí žánru společnou charakteristikou, že rozhlasový dokument je dokladem doby a formou svědectví o jejích událostech, lidech a společenské atmosféře. Zároveň připomíná, že dokument označuje také tu skupinu rozhlasových žánrů, které principiálně zachycují autentické zvukové svědectví. Jako metoda pak dokument podle ní prostupuje všemi rozhlasovými zpravodajskými i publicistickými formami a také slovesnou tvorbou.

Formy[editovat | editovat zdroj]

Žánr rozhlasového dokument lze rozrůznit dle jednotlivých forem, které se odlišují například svojí estetickou ambicí. Rozhlasové pásmo se soustředí především na komplexní informování o tématu, případně jeho estetické znázornění, ale v rámci tradičních vyprávěcích postupů. Oproti tomu forma feature se soustředí spíše na zachycení výjimečného detailu, který téma zkonkrétní, ale zároveň poukáže na jeho složitý kontext – současně je pro feature typická ambice hledat originální a umělecky působivé způsoby vyprávění.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Programové řady v Českém rozhlase[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy a ocenění českých dokumentaristů[editovat | editovat zdroj]

Rozhlasový dokument a film[editovat | editovat zdroj]

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Literatura [editovat | editovat zdroj]

  • Dannenberg, Georg. Dokumentární práce v rozhlase, rozhlasový dokument. Žurnalistické žánry znázorňující lidskou osobnost v rozhlase. Zliterárnění vysílání v rozhlase. Praha: Český rozhlas – výzkumné oddělení, 1975. 
  • Dvořáková, Gabriela. Smrt a paliativní péče v českém rozhlasovém dokumentu [online]. 2016 [cit. 2017-09-07]. Dostupné z: https://theses.cz/id/iaxmbj/final_vereze_Dvorakova.pdf. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
  • Hanáčková, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1
  • Ješutová, Eva a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: ČRo a SRT, 2013. ISBN 978-80-87530-31-3
  • Ješutová, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9.
  • Maršík, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: SRT, 1999. 
  • Musil, Jakub. Současný rozhlasový dokument se zvláštním zřetelem k cyklu Příběhy 20. století [online]. 2016 [cit. 2017-09-07]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166646. Bakalářská práce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.